SAND-data Eibergen (G255p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Eibergen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal in het Eibergs. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ge weet nie dat Riek gisteren dood is egaan. [/a] Informant vertaalt volgens mij met 'ge' terwijl er 'ze' in de zin staat. tagging sound
veldwerker Kunt u dat met het woord gestorve? sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal in het Eibergs. Niemand heeft dat nooit gewild of gekund. [/v] Hulpinterviewer spreekt 'Niemand heeft dat nooit gewild...' in terwijl er 'ooit' in de zin staat. sound
informant [a] Geen ene heef da ooit ewild of ekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal in het Eibergs. Jan haddet hele brood _. [/v]

had et
sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan haddet hele brood wel elust. [/a]

had et
Informant vertaalt te vrij met 'Jan haddet hele brood wel elust'. tagging sound
informant [a] Niet op egete maar lust. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal innet Eibergs. Vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/v]

in et
sound
informant [a] Vertel dat niet wie hadz kunn roepn zoiets. [/a]

had z
tagging sound
informant [a] Vertel mi nie wiet ze had kunn roepn. [/a]

wie t
tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal in het Eibergs. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich da verhaal niet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Een timmerman heef geen spijkers met enom. [/a] Informant vertaalt te vrij: 'De timmerman heef geen spijkers met enom'. tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal in het Eibergs. Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Erik liet zich veur mi werkn. [/a] tagging sound
commentaarZowel hulpinterviewer als informant vertalen met 'Erik liet zich veur mi werke'.  sound
informant [a] _ liet zich veur um werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Erik liet zich veur mi werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal in het Eibergs. Johanna liet zich mee drijven op de golve. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich met drijvn op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal in het Eibergs. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Don liet zich in de spiegel _. _ kijk zichzelf in de spiegel. [/a] sound
informant [a] Toon liet zich _. _ keek zichzelf in spiegel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Tone bekeek zichzelf eens vuur een spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal in het Eibergs. Jan heef in twee minuten een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan hef in twee minuut een biertjen op. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal in het Eibergs. Deze schoene lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dese schoene loopt goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal in het Eibergs. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf wel goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal in het Eibergs. Ward heef gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
informant [a] Jan hef ehoord datter fotoos van zichzelf of van umzelf inne etalage staat. [/a]

dat er in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal in het Eibergs. Die aardappele schillen niet makkelijk. [/v] sound
informant [a] Die aarpele schilt nie makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal in het Eibergs. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zonne goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Alsik zuinig leeft leef ik zoals mijn ouders wille. [/v]

als ik
sound
informant [a] Ask zuinig leve dan staat dat mien alden an. [/a]

as k
Informant vertaalt te vrij: gebruikt in tweede gedeelte helemaal geen vorm van het werkwoord 'leven'. tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal in het Eibergs. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer as zen vader. [/v] sound
informant [a] Adde nog drie jaar met gaat worde ouders als zie vader. [/a]

ad e word e
Informant vertaalt veel te vrij: gebruikt in hele vertaling geen vorm van het werkwoord 'leven'. tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Alse zo leeft leefse niet lang meer. [/v]

als se
Hulpinterviewer vergeet 'gevaarlijk' in te spreken. sound
informant [a] Ajje zo leeft dan maakie et niet lang meer. [/a]

a je maak ie
Informant vertaalt te vrij: gebruikt geen vorm van het werkwoord 'leven' in het tweede gedeelte. sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal in het Eibergs. Alset nu nog leeft leeftet morgen ook nog. [/v]

als et leeft et
sound
informant [a] Adde zo vandaan geet adde zo vandaan leef dan leeftet morgen ook nog wel. [/a]

ad e ad e leeft et
Informant kan zin niet verstaan; hulpinterviewer herhaalt zin vervolgens verkeerd en informant geeft vervolgens totaal onbegrijpelijke vertaling. tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal in het Eibergs. Als jullie zo losbandig leve leve jullie niet zo langs als ik. [/v] sound
informant [a] As ieder zo lange leefs dan levie nie zo lang as ikke. [/a]

lev ie
Informant vertaalt eerste gedeelte van de zin niet goed: 'As ieder zo lange leefs...': staat er niet. tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal in het Eibergs. As ze voor hun werk leven leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant [a] Ajje alleen nog voor u werk leeft dan schiete bij u kindere tekort. [/a]

a je
Informant vertaalt niet letterlijk genoeg (tweede gedeelte zonder werkwoord 'leven' als 'Dan schiete bij u kindere tekort') en gebruikt persoonlijk voornaamwoord 'u' in plaats van 'ze'. sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal in het Eibergs. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Hilly nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant [a] As Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal in het Eibergs. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Ajje zo leefts dan levie langer. [/a]

a je lev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal in het Eibergs. Als er zo weinig mense van de landbouw leven dan leven er veel mense van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Asser zo weinig lui van landbouw leeft dan leefter meer lui van de fabriek. [/a]

as er leeft er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal in het Eibergs. Als Pieter en Liesje innet paradijs leven dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v]

in et
sound
informant [a] As Liesje en Peter int paradijs leve dan leve Rosa en Piet in de hel. [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal in het Eibergs. Als we sober leven leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Als zuinig leeft dan leve wi gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal in het Eibergs. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal in het Eibergs. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wat royaler kindere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal in het Eibergs. Ik denk dat Marie him zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie um zal moetn roepn ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal in het Eibergs. Heb je genoeg mensen om hooi vannet land te halen? [/v]

van et
sound
informant [a] Heije genoeg lui umt hooi vant land te krijgn. [/a]

hei je um t van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal in het Eibergs. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Was aardig van Jan datte kwam werken. [/a]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal in het Eibergs. Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar um te beurne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt de volgende zin ook voor? Deze ton is zwaar te drage. [/v] sound
informant [a=n] Deze tonne is zware um te drage. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal in het Eibergs. Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hi kan staan zeure. [/a] tagging sound
informant [a] Hi kan staan zeurn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal in het Eibergs. Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Hi staat te zeurne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal in het Eibergs. Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we aan kwame regendet. [/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal in het Eibergs. Ik geloof daddik groter ben als hij. [/v]

dad ik
sound
informant [a] Ik geloof daddik groter ben dan hi. [/a]

dad ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal in het Eibergs. Ze gelooft dat jij eerder thuis ben als ik. [/v] sound
informant [a] Ze geloof dat zij eerder in huis is as ikke. [/a] Informant vertaalt 'dat zij' terwijl er 'dat jij' staat. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal in het Eibergs. Je geloof zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Je geloof zeker nie datte sterker is as ie bunt. [/a]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal in het Eibergs. Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft da we meer geld hebbe dan zie. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ze geloof dat wi rijker bun as zille. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal in het Eibergs. We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wi gelooft _. [/a] sound
informant [a] Wi gelooft dat iele niet zo slim bun as wi. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal in het Eibergs. Jullie gelove jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Jullie geloof jammer genoeg niet dat zie armer bun as iele. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal in het Eibergs. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Ie geloof nie dat Lisa even mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Iele. [/a] tagging sound
informant [a] Iele ja. [/a] tagging sound
informant [a] Ielui gelooft dat Anna even mooi is as Lisa. [/a] tagging sound
informant [a] Maar je kan ook zegge ie u. [/a] tagging sound
informant [a] Want ie dat is ook u. Maar u is ook ielui. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal in het Eibergs. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Pieter en Peter. [/v] sound
informant [a] Hie geloof dat Pieter en Jan sterker bun dan Klaas en Dirk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal in het Eibergs. De jongen wiens moeder gisteren getrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De moeder van der jongen wiet gisteren etrouwd is ston achter mi. [/a]

wie t
De informant vertaalt de zin niet goed: 'De moeder van der jongen wiet gisteren etrouwd is ston achter mi'. sound
hulpinterviewer [a] Der jongen van de moeder der gisteren hertrouwd is _. [/a] sound
hulpinterviewer [v=249a] Komt de volgende zin ook voor? De jongen der zien moeder gisteren trouwd is stond achter mi. [/v] sound
informant [a=n] Die jongen van die moeder die gisteren trouwd is ston achter mi.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal in het Eibergs. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De banke wat ze op zaatn was net everfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal in het Eibergs. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld het die moet mi maar wat doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal in het Eibergs. Hij heeft zijn hande gewasse. [/v] sound
informant [a] Hijf ziene hande waschet. [/a]

hij f
sound
hulpinterviewer [a] Hi hef ziene hande wasse. [/a] sound
informant [a] Ja maar wi zegt nie wassn. Hi hef ziene hande wasket zegge wi. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hi hef ziene hande wasket. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal in het Eibergs. Hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] Hij heef ziene hemd ewasket. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal in het Eibergs. Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Hijf zien been ebroken. [/a]

hij f
tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal in het Eibergs. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken noar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal in het Eibergs. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Geen ene magt zien dus ie ook niet. [/a]

mag t
Informant vertaalt niet letterlijk genoeg: zegt alleen '...dus ie ook niet' als tweede gedeelte. tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik vinne een ander magt nie zien mag ie et ook nie zien. [/a]

mag t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt de volgende zin ook voor? Ik vin dat ie het ook niet zien magt. [/v] sound
informant [a=j] Ik vin dat ie het ook nie zien magt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal in het Eibergs. Dat is de man die ze geroepen hebbn. [/v] sound
informant [a] Das een kerel die ze roepn hebt. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal in het Eibergs. Dat is de man diet verhaal heeft verteld. [/v]

die t
sound
informant [a] Daddis de kerel der da verhaal hef verteld. [/a]

dad is
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal in het Eibergs. Daddis de man die ik denk dattet verhaal heef verteld. [/v]

dad is dat et
sound
informant [a] Daddis een kerel waar van ik denke datte het verhaal verteld hef. [/a]

dad is dat e
tagging sound
hulpinterviewer [a] Daddis de man die ik denke dattent verhaal heef verteld. [/a]

dad is dat en t
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal in het Eibergs. Daddis de man die ik denk datse geroepen hebbe. [/v]

dad is dat se
sound
informant [a] Daddis een kerel den dich datsum eroep hebt. [/a]

dad is dat s um
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal in het Eibergs. Et schijnt datse niets mag eetn. [/v]

dat se
sound
informant [a] Het lijk derop datse niks mag weetn. [/a]

der op dat se
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of het lijk mi dasse niks mag eetn. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal in het Eibergs. Het lijkt wel offer iemand in de tuin staat. [/v]

of er
sound
informant [a] Het lijk wel ofter ene innen hof staat. [/a]

of ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal in het Eibergs. Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa voore boeke heje koch? [/a]

he je
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal in het Eibergs. Wie heef je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie hef u op de kermis eziene? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Ik laat een plaatje zien. Marie en Piet wijze naar _. [/v] sound
informant [a] _ noar mekare. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Mekander. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Ik laat een plaatje zien. Toon wast _. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tone wasket zich. [/a] tagging sound
informant [a] Tone wast zich in de kuipe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Ik laat een plaatje zien. Fons zag een slang naast _. [/v] sound
informant [a] Fons zag naast zich een slange. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt de volgende zin innet dialect veur en vertaal. Gisteren wandeldiede dooret park. [/v]

door et
sound
informant Wie? sound
hulpinterviewer Wiede. sound
informant [a] Gisteren wandelwiede doort park. [/a]

wandel wiede door t
Volgens mij vat de informant 'Wiede' als een naam op. Hij vraagt nl. 'Wie?' aan de hulpinterviewer en die antwoordt daar 'Wiede' op. Het antwoord van de informant heb ik slechts als 'a' getranscribeerd omdat het dus niet duidelijk is of de aangeboden zin kan voorkomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in dialect en vertaal. Er wil niemand der wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] Der wil der geen ene dansen. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Der wil geen mense dansen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Komt de volgende zinne veur in dialect en vertaal. Els wil niet danse en ze wil nie zingen ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Els wil nie zingn en ze wil ook nie dansen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt de volgende zin veur in dialect en vertaal. Eddy moet kunnen vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Dat zegge wi nie. Eddy moet vroeg op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt de volgende zin veur in dialect en vertaal. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Zegge wi niet zo nee. Wi zegge alleen hij wil gene soep nie meer eetn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt de volgende zin veur innet dialect en vertaal. Zitte hier nergens geen muis? [/v]

in et
sound
informant [a=n] Zitte hier nergens muize of luize. Bunt hier nergens muis. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Hier zit nergens muis. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt de volgende zin die zin innet dialect veur en vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Niet iedereen is vakman. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Komt de volgende zin in dialect veur en vertaal. Hi hefoveral geen vriendn. [/v] sound
informant [a=n] Zo zegge wiet nie. [/a]

wi et
sound
hulpinterviewer [a=n] Den hef nergens vrien. [/a] sound
informant [a=n] Hi hef haast geen vriendn. Of helemaal niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt de volgende zin veur in dialecte en vertaal. Wa denkie wie ik in de stad ontmoet heb? [/v]

denk ie
sound
informant [a=j] Wat denkie wie ik in de stad ezien heb? [/a]

denk ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt de volgende zin int dialect veur en vertaal. Wat denk iele hoe zet hebt op elost? [/v]

in t ze t
sound
informant [a=j] Wat denkiet hoet se dat voor mekaar hebbe krijgn. [/a]

denk ie t hoe t
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt de volgende zin veur in dialecte en vertaal. Wie denkie wiek in de stad ontmoet heb? [/v]

denk ie wie k
sound
informant [a=n] Wie denkie dak inne stad esprookn heb. [/a]

denk ie da k in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Komt de volgende zin in dialect en vertaal. Ik heb geen zin en voeren de koei. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik heb geen zin en voere de koei. Dat doen wi nie. Zo zegge wi dat nie. [/a] sound
informant [a=n] Nee. Ik heb geen zin um de beeste te voerne zou wi zeggn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt de volgende zin veur in dialect en vertaal. Marie al heur beeste bunt verdronke bi de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Alle beeste bint verzoopn bi de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt de volgende zinne veur in dialect en vertaal. Ik zei nog tegen heur ik geloof dese jongen vind ze almaal wel aardig. [/v] sound
informant [a] Ik zei nog tegen heur dese jongen vind ze allemale wel aardig. [/a] Uit het antwoord van de informant is niet op te maken of zin kan voorkomen of niet omdat informant gedeelte 'ik geloof' vergeet in vertaling op te nemen. sound
hulpinterviewer [v=331] Komt de volgende zin veur in dialect en vertaal. Ik heb heel wat lopen edaan. [/v] sound
hulpinterviewer [v=331] Komt de volgende zin veur int dialect en vertaal. Ik heb heel wat lopen edaan. [/v]

in t
sound
commentaar[meta]  sound
informant [a=n] Nee. Zegge wi niet. Wi hebt heel wat af eloopn. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Wi hebt heel wat loop. [/a] sound
informant [a=n] Of ik heb heel wat af eloopn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt de volgende zinne veur int dialect en vertaal. Persoon A vraag wil je nog koffie Jan? Jan antwoordt jaak. [/v]

in t
sound
informant [a] Persoon A vraagt wil je nog koffie? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Jan zeg ja. [/a] tagging sound
informant [a=n] Jan zeg ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt de volgende zin veur int dialect en vertaal. Persoon A vraag heb ze gete? Persoon B antwoordt jaanus. [/v]

in t
sound
commentaarHulpinterviewer spreekt iets als 'jaanus' in ipv 'jaanze'.  sound
informant [a] Heb ze geetn? [/a] tagging sound
informant [a=n] Da kenne wi nie jaanus. [/a] tagging sound
informant [a=n] Heb ze geetn? Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Heb ze al egeetn? Ja ze hebt al op. [/a]

heb t
tagging sound
veldwerker En jaanze kan dat? sound
informant [a=n] Nee jaanze niet. [/a] tagging sound
veldwerker En jaak? sound
informant [a=n] Ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=365] Komt de volgende zin veur int dialect en vertaal. Hem is dood. [/v]

in t
sound
informant [a=n] Nee dat zegge wi niet. Hi is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Hee is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Komt de volgende zin voor int dialect en vertaal. Marie zit te stoofpere schillen. [/v] sound
informant [a=n] Marie zit de stoofpeern te schilln. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Te schilln. Marie zit de stoofperen te schillen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt de volgende zin veur int dialect en vertaal. Marie zit stoofpeern en schillen. [/v]

in t
sound
informant [a=n] Marie zit stoofpeern te schilln. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] En schilln da kenne wi nie. [/a] sound
informant [a=n] Zit stoofpeern en schilln nee dat zegge wi niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Komt de volgende zinne veurt int dialect. Vertel mi eens wie of zee had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Vertel mi eens wit ze had kunn roepen. [/a]

wi t
tagging sound
hulpinterviewer [a] Wie ze had kunn roepn. [/a] sound
informant [a=j] Ja. Vertel mi eens wee of zee had kunn roepn. Zo zoude wi het dan zegge. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja kan je hier wel zegge. Jawel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Is deze zin gebruikelijk int Eibergs? [/v]

in t
sound
hulpinterviewer [a] Nee dat denk ik nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Komt de volgende zin veur in dialect? Zou hee dat edaan hebben gekund? [/v] sound
informant [a=n] Zal hij dat edaan hebbn gekund. Da zegge wi niet. Nee. [/a] sound
informant [a=n] Zal hij dat edaan hebbn? [/a] sound
hulpinterviewer [v] Is deze zinne gebruikelijk innet Eibergs? [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das nie gebruikelijk. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=297] Komt de volgende zinne veur in dialect? Zou hij dat gedaan gekund hebbn? [/v] sound
informant [a=n] Nee da komt nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee komt nie veur. Komt absoluut nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikelijk is deze zinne in dialect? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Is nie gebruikelijk. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Zolle zeen bezeen hebbn? [/a] sound
commentaarNiet heel duidelijk waarom hulpinterviewer nu vertalingen met 'ezeen' gaan geven. Toch maar getranscribeerd.  sound
informant [a=n] Zolle ze bezeen hebbn? [/a] sound
hulpinterviewer Zollum ezeen hebbn? sound
informant Ja zolle hum of zolzum ezeen hebbn?

zolz um
sound
hulpinterviewer Zum is dus vrouwelijk en um is mannelijk. sound
informant Nee nee. Zulle zum ezeen hebbn? Zulle ze um ezeen hebbn? Maar anders wou je zegge zulze eur ezeen hebbn? sound
hulpinterviewer Uur. En dat is weer vrouwelijk. sound
hulpinterviewer [v=305] Komt de volgende zinne veur in dialect? Zou hij dat doen gekund hebben? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ook nie. Komt ook nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikelijk is deze zin in dialect? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Helemaal nie. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Zallij da kunnn? [/a]

zal ij
sound
hulpinterviewer [a=n] Zallij da kunnn? [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt de volgende zinne veur in dialect? Ik wete dat hieje is gaan zwemme. [/v] sound
informant [a=n] Dat hi is gaan zwemmn? Ja dat kom wel veur. [/a] sound
informant [a] Ik wete dattij gaan zwemmn is zou wi zegge. [/a]

dat ij
Hier gebruikt informant volgens mij volgorde 'gaan zwemmn is' (de volgorde van zin 350) maar bij de behandeling van die zin zegt hij juist heel stellig dat die volgorde niet voorkomt (seconde 593). sound
hulpinterviewer [a] Ik weet dattij gaan zwemmn is. [/a]

dat ij
sound
informant [a=j] Ik weet dat hi is gaan zwemmn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikelijk is deze zinne int Eibergs? [/v]

in t
sound
informant [a=j] Ja da komt veur. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Die komt wel veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt de volgende zinne veur in dialect? Ik wete dat hi gaan zwemmn is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Dat is dat wil der niet achter bi ons. [/a] Zie ook opm. seconde 530. sound
hulpinterviewer [a=n] Ik wete dattij en zwemmn is. En zwemmn is. [/a]

dat ij
Hulpinterviewer vertaalt volgens mij met 'Ik wete dattij en zwemmn is'!. sound
hulpinterviewer [v=351] Komt de volgende zin veur in dialect? Ik wete dat hi zwemmn is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ie zou wel kunne zeggn ik wete datte gaan zwemmn is gegaan. [/a]

dat e
sound
hulpinterviewer [a=n] Maar dan zulle wi nog veel eerder zeggn ik wete datte gaan zwemmn is. [/a]

dat e
sound
informant Ja. Ja ja. sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikelijk is deze zinne int Eibergs? [/v]

in t
sound
informant [a=n] Nee zegge we niet zo. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Komt de volgende zin veur in uw dialect? Ik wete dat hi zwemmn gaan is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zegge wi ook nie. [/a] sound
informant [a=n] Nee zegge wi niet nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik wete dat hij en zwemmn is egaan. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikelijk is deze zinne in dialect? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt de volgende zin veur in dialect? Ik denk da je vele weg zul moetn gooien. [/v] sound
informant [a=j] Nou da zou wel kunnn. Ik denke da we vele weg zult moetn smijtn. [/a] Informant gebruikt 'we' ipv 'je'. tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat zou wel kunnn. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou weg moete gooien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zegge wi nie. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat zou wel kunnn zeggn. Ik denk da we veel zulln moet weg gooie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En hoe gebruikelijk vinnie deze zinne? [/v]

vin ie
sound
informant [a] Den laatste zin nee den zulle wie _. [/a] Laatste zin met volgorde '...zou moeten weg gooien' kan wel maar is niet gebruikelijk. sound
hulpinterviewer [v] Welken ist meest gebruikelijk? [/v] sound
veldwerker Dus van die drie zinne welke is et meest gebruikelijk? sound
informant [a=g] Nou dan isse ik vinne da we een hoop fort moet gooie. [/a] sound
commentaarOp zich blijkt uit deze antwoorden niet duidelijk welke van de drie aangeboden zinnen de meest gebruikelijke is omdat de hulpinterviewer en de informant zonder de vorm 'zou' vertalen.  sound
hulpinterviewer [a=g] Ik vinne da we vele weg moet smijtn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt de volgende zin veur in dialect? Ik vin dat iedereen moet kunne zwemmn. [/v] tagging sound
informant [a=j][a=g] Ja dat komt hier wel ja. In plat dan he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Komt de volgende zin veur in uw dialect? Ik vinne dat iederene moet zwemmn kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt de volgende zin veur in dialect? Ik vin dat iederene kunnen zwemmn moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt de volgende zin veur in dialect? Ik vin dat iederene zwemmen kunnn moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Zegge wi ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt de volgende zin veur in dialect? Ik vin dat iederene zwemmen moet kunnen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zegge wi ook nie. [/a] sound
informant [a=n] Zegge wi niet nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt de volgende zin veur in dialect? Ik weet dat Eddy morgen wil brood eetn. [/v] sound
hulpinterviewer Ik weet dat Eddy morgen gaat brood eetn. sound
commentaarHulpinterviewer herhaalt zin omdat informant hem niet heeft verstaan maar herhaalt de zin met 'gaat (brood eetn)' ipv 'wil'  sound
informant [a=n] Nee dat zegge wi niet zo. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt de volgende zin veur in dialect? Boeken hef Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Heppie ook nie. [/a]

hep ie
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt de volgende zin veur in dialect? Jan weet datte veur drie uur de wagen moet hebbe maakt. [/v]

dat e
sound
informant [a=j] Ja dat zou kunnn maar wi zalt wel anders zeggn. Maar die zinsbouw dat zou kunnn. [/a]

zal t
sound
informant [a] Wi zal zeggn datte veur drie uur de wagen klaar moet hebbn. [/a]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [v=157] Komt de volgende zin veur in dialect? Jan weet datte veur drie uur de wagen moet emaakt hebbn. [/v]

dat e
sound
hulpinterviewer [a=n] Jan weet datte veur drie de wagen klaar moet hebbn. [/a]

dat e
sound
informant [a=n] Dus op die maniere komp eigenlijk nie veur hier. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Komp hier nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt de volgende zin veur in dialect? Jan weet datte veur drie uur de wagen emaakt moet hebbn. [/v]

dat e
sound
informant [a=j] Dat zou kunnn maar dat emaakt moet hebbn zegge wi dan niet he. Dan moet um klaar hebbn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt de volgende zin veur in dialect? Jan weet datte veur drie uur den wagen emaakt hebbn moet. [/v]

dat e
sound
informant [a=n] Nee nee zegge we niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt de volgende zinne veur in dialect? Persoon A vraag hi slaap. Persoon B antwoordt hi doet. [/v] sound
hulpinterviewer Persoon A vraag hi slaap en persoon B hi zeg hi doetet. Maar dat zegge wi nie.

doet et
Hulpinterviewer herhaalt zin voor informant maar doet dit verkeerd omdat hij 'hij doetet' zegt ipv 'hij doet'. Op basis van deze herhaling zou je dus op zich niet kunnen zeggen of zin met 'hij doet' kan voorkomen of niet maar ik denk van niet omdat hulpinterviewer daarna een antwoord als 'hi slaap' geeft voor 'hij doet' en de informant dit beaamt. Informant geeft op zich ook niet heel duidelijk antwoord op deze vraag omdat hij slechts het eerste gedeelte - nl. 'Slaape?' - zegt. sound
hulpinterviewer [a=n] Adde wiet zeg dan zeg wi hi slaape. [/a]

ad e wie t
sound
informant Ja ja. sound
hulpinterviewer [v=228] Komt de volgende zin veur in dialect? Persoon A vraag hi slaap. Persoon B antwoordt et doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zeggn wi ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt de volgende zin veur in dialect? Persoon A vraag slaapt hi? Persoon B antwoordt ie doet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee kenne wi ook nie. [/a] sound
informant [a=n] Nee. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt de volgende zinne veur in dialect? De lamp doet niet meer brande. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegge wi niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Zeggn wi ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinderen doet hier niet voetballe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zegge wi ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] De kindere voetbalt hier. [/a] sound
informant [a=n] Of ben aant voetballn. [/a]

aan t
sound
hulpinterviewer [v] Branden doet de lampe niet meer. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegge wi niet zo. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Dan zeggie de lampe brandt nie meer. [/a]

zeg ie
sound
informant [a=n] De lampe brandt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt de volgende zin veur int dialect? Doet Marie elkenavond dansen? [/v]

in t elken avond
sound
informant [a=n] Nee. Nee zegge wi niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zegge wi niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt de volgende zinne veur int dialect? Doe het brood even snijde. [/v]

in t
sound
informant [a=n] Nee nee nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Wi snij het brood. [/a] sound
informant [a=n] Snij het brood even. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Snij het brood even. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt de volgende zin veur in uw dialect? Ik doe wel even de kopkes af wassen. [/v] sound
informant [a=n] Nee zegge wi ook nie zo. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik wasse de kopkes wel even af. [/a] sound
informant [a=n] Ja ik wasse de kopkes wel even af. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt de volgende zin veur in dialect? Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Dit denk ik niet. [/a] Informant zegt dat zin wel voorkomt maar geeft vervolgens 'Dit denk ik niet' als vertaling: toch maar als 'a=n' getranscribeerd. sound
hulpinterviewer [v] Dit denk ik niet aan. [/v] tagging sound
informant [a] Ja da komt wel veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt de volgende zin veur in dialect? Der rare jongen ben ik met naar de markt ewees. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegge _. Nee. [/a] sound
informant [a=n] Dan zegge wi ik ben met der raren kerel of met der rare jongen naar de markt gewee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Komt de volgende zin veur in dialect? Jan vindt daj moet zulke dinge nie gelove. [/v]

da j
sound
informant [a=n] Nee dat zegge we _. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Zegge wi ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Dan zegge wi Jan zeg daj zulke dinge nie moet geloovn. [/a]

da j
sound
informant Zo ist ja.

is t
sound
hulpinterviewer [v=387] Komt de volgende zinne veur in dialect? Persoon A vraag wanneer zal de wereldvrede koomn? Persoon B antwoordt nooit niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zegge wi ook nie. [/a] sound
informant [a=j] Nooit niet. Dat wordt hier soms wel eens gezegd he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Dan zejje der niet achteraan nooit niet. Da zal nooit gebeurn. [/a]

ze je
sound
informant [a=j] Maar dat woord nooit niet dat wordt af en toe toch wel _. Nooit niet. [/a] sound
informant [a=j] Nee tis nie zo dat helemaal nie gebruikt wordt. [/a]

t is dat t
sound
informant Het is niet algemeen gebruikelijk. sound
hulpinterviewer [a=n] Maar aj t in deze zinssnede zo gebruik denk ik _. [/a]

a j
sound
hulpinterviewer [v=459] Komt de volgende zin veur in dialect? Hi hef de bal gegooid in de mande. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee nee. Zegge wi anders. [/a] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=474] Komt de volgende zin veur in dialect? Ten was maar net goed genoeg. [/v] sound
informant [a=n] Tim was maar net goed genoeg. Ja dat zou kunnn. Dat zou wil wel kunnn zeggn. Asse verkering heb adde jongen verkering heb met een rijke boerendochter ja dan wordt ezegd mwoh twas maar net goed genoeg. Dat zou kunnn he. [/a]

as e ad e t was
Informant begrijpt zin volgens mij verkeerd: verstaat volgens mij de jongensnaam 'Tim'. Ik denk dus dat de zin niet kan voorkomen, ook omdat de informant later 'Twas maar net goed genoeg' zegt. sound
hulpinterviewer [a=n] Twas net goed genoeg zoude dan wi zeggn. [/a]

t was
sound
informant [a=n] Tim was net goed genoeg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt de volgende zin veur in dialect? Persoon A vraag zal ik kookn? Persoon B antwoordt dat doe maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja maar dan zegge wi dat doet maar. [/a] sound
informant [a=n] Ja dat doet maar wi zegge nie dat doe maar. Dat doet maar he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt de volgende zin veur in uw dialect? Dat boek beloof mij dajje nooit meer zult verstoppe. [/v]

da je
sound
hulpinterviewer [a=n] Dat boek beloof mij da kenne wi nie. [/a] sound
informant [a=n] Nee. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt de volgende zin in uw dialect? Wat zeg mi dajje kocht heb? [/v]

da je
sound
informant [a=n] Nee da zegge wi nie. Nee zegge wi nie nee. [/a] sound
informant [a=n] Zeg mi eens waje kocht heb. [/a]

wa je
sound
hulpinterviewer [v=513] Komt de volgende zin veur in dialect? Zone vrouw een kun je maar beter niet tegen spreekn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zoon vroms kun je beter nie tegen spreke. [/a] sound
informant [a=n] Zoon wijf of zoon mense kuje beter maar bi weg gaan. [/a]

ku je
sound
hulpinterviewer [v=530] Komt de volgende zin veur in uw dialect? Marie zei dat ie Piet een boek heb probeern te verkoop. [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. Dat kenne wi niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt de volgende zin veur in dialect? Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geevn. [/v] sound
informant [a=n] Nee zegge wi nie. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt de volgende zin veur in uw dialect? Karel weet dat ie eprobeerd heb Marie een boek te verkope. [/v] sound
informant [a=n] Nee zegge we nie zo. Nee. [/a] sound
veldwerker [n][v=018] Bij ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. Zou het zo nog wel kunne of echt helemaal niet? [/v] sound
informant Tegenwoordig wordt dat woord gestorve of dat wordt wel gebruik. sound
informant [a] Dat dood egane dat is een algemeen gebruikelijk woord hier. [/a] sound
veldwerker [v] En stel je hebt de zin ze weet niet dat Marie gisteren gevalle is. Hoe zou u die zegge? [/v] sound
informant [a] Hi weet niet dat Marie gisteren evalln is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kan het ook andersom. Ze weet niet dat Marie gisteren is gevalle. [/v] sound
informant [a=j] Ja zou ook kunnn zou zeggn ze weet niet dat Marie gisteren is evallen. [/a] tagging sound
veldwerker Welke van de twee vindt u het lekkerste klinke? sound
veldwerker Geen specifieke voorkeur? sound
informant Nee geen. sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. Zou u die vrij letterlijk kunne vertale? [/v] sound
informant [a] Jan had dat hele brood wel willen op vreetn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werke. Dus ik werk voor Erik. [/v] sound
informant [a] Erik liet mi veur zich werken. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En als u moet kieze tusse Erik liet mij voor zich werke en Erik liet mij voorum werke. [/v]

voor um
sound
informant [a] Erik liet mi veur Erik werken. [/a] sound
veldwerker Dus als je de zin hebt Erik liet mij voor Erik werke wat zou u dan in plaats van dat tweede woordje Erik invulle? sound
informant [a] Erik liet mi veur zich werken denk ik. [/a] sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Tone bekeek zichzelf eens goed vuurn spiegel. [/a]

vuur n
tagging sound
veldwerker [v=043] Jan heeft in twee minute een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Jan hef in twee minuutn een biertjen edronkn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=053] Alsik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v]

als ik
sound
informant [a] Azzik zuinig leve dan leef ik zo mien ouders dat wel zulln willn. [/a]

az ik
tagging sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zen vader. [/v] sound
informant [a] Ad hee nog drie jaar leeft dan leefter langer as zie vader. [/a]

leeft er
tagging sound
veldwerker [v=057] En als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Ad zie zo gevaarlijk leeft leefse niet lang meer. [/a]

leef se
tagging sound
veldwerker [v=059] En als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] At nu nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/a]

ad t leeft et
tagging sound
veldwerker [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant [a] Asse veureur werk leeft dan leefse niet veur eure kindere. [/a]

as se veur eur leef se
tagging sound
veldwerker [v=071] Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] A wi zuinig leeft dan leve wi gelukkig. [/a] tagging sound
veldwerker [v=189] Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Et was aardig van Jan um te koomn werken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dat ie eerder in huis bent dan ikke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] En ik wilde ook nog vrage of de volgende zin voor kwam of ook mogelijk is. De bank waar op ze zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] Ja dat zou kunne. De bank waar op ze zate was net everfd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Geen ene magget zien dus ik vinne dat ie het ook niet mag zien. [/a]

mag et
sound
veldwerker [v] Dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. Komt die als zodanig voor? [/v] Veldwerker vraagt twee keer zelfde volgorde -nl. '...mag zien' - af. sound
informant [a] Ik vin da ie dat ook nie mag zien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=526] Wie heef je op de kermis gezien. Wordt eigenlijk bedoeld wie heeft jou op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wie heef u op de kermis eziene. [/a] tagging sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
veldwerker Wandeldiede als een woord. sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Nee da kenne wie nie nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil niet danse en ze wil niet zinge ook niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Nee dat ook niet zoude wie nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Alle beeste van Marie bunt bij doverstroming verzoopn. [/a]

d overstroming
sound
veldwerker Dus Marie al haar beeste dat kan niet? sound
informant [a=n] Zo zou wiet nie zegge. [/a]

wie t
sound
hulpinterviewer [a=n] Dan zeg je nog alle beeste van Marie bunt zulle wie zegge. [/a] sound
veldwerker [v=329] Ik zei nog tege haar ik geloof deze jongen vinde ze almaal wel aardig. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik zei nog tegen eur zou wi zeggn ik gelove datse almaal den jongen wel aardig vind. [/a] sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebbe gekund? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dat zegge wi niet. [/a] sound
informant [a=n] Zegge wi nie. [/a] sound
informant [a] Zalle dat daan hebbn. [/a] sound
informant [a=n] Zal hi dat edaan ekunnn hebbn? [/a] sound
veldwerker [v=495] En dan noem ik nog een keer drie zinnetjes op en dan wilde ik vrage welke van de drie u het beste vindt. Ik denk dat je veel weg zou moete gooie. Ik denk dat je veel zou weg moete gooie. Ik denk dat je veel zou moete weg gooie. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik denk den laatste. [/a] sound
commentaar'De laatste' is de volgorde '...zou moeten weg gooien'.  sound
informant [a] Ja denk het ook. [/a] sound
veldwerker [a] Kan eigenlijk allemaal. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Alledrie. [/a] sound
veldwerker [v=319] Of deze zin voorkwam dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Kenne wi nie. [/a] sound
veldwerker [v=474] Ten was maar net goed genoeg. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Kenne wi nie. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=513] Zo een vrouw een kun je maar beter niet tege spreke. [/v] sound
informant [a=n] Zegge wi nie. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geve. [/v] sound
informant [a=n] Zoude wi nie zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Als ik ga dan ga ik. [/v] sound
informant [a] Ak ga dan gaak. [/a]

a k ga k
tagging sound
veldwerker [v] Als jij gaat dan ga je. [/v] sound
informant [a] As ie gaat dan ga ie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] As hij gaat dan gaat hij. [/v] sound
informant [a] Ad hee gaat dan gaate. [/a]

gaat e
tagging sound
veldwerker [v] Als zij gaat dan gaat ze. [/v] sound
informant [a] Ad sie gaat dan gaat ze. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Als wij gaan dan gaan we. [/v] sound
informant [a] As wiele gaat dan ga we. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Als jullie gaan dan gaan jullie. [/v] sound
informant [a] As iele gaat dan gaa ie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Als u gaat dan gaat u. [/v] sound
informant [a] As ie gaat dan ga je. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Als zij gaan dan gaan ze. [/v] sound
informant [a] Ad zie gaat dan gaat ze. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ga eens weg. [/v] sound
informant [a] Ga es fort. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gaan jullie eens weg. [/v] sound
informant [a] Ga iele es weg. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gaat u maar weg. [/v] sound
informant [a] Ga ie maar fort. [/a] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
038 De timmerman heeft geen spijkers bij zich In Brabant: kan 'zich' ook weggelaten worden? vorm: bie zich
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: As iele zo leeft dan leefie nooit zo lang
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: Das zo zeker as een en een twee is.
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: voetbalt hier niet.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wel gister zie moe van hertrouwd is
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: dee zie
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: woarvan sie moe gister etrouwd is.
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarzop zatn was pas everfd
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarop ze zatn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: doarzop zatn
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: Hij hef ziene hand ewasn.
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: hij hef zich de hand ewasn.
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. Andere volgorde is wel goed beantwoord. komt voor : n
vorm: Ik vinne dadiet niet mag zien
opmerking: zien mag kan niet
350 Ik weet dat hij gaan zwemmen is In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook zin vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Indien andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide opnemen als 'komt voor'-vraag. komt voor : n
vorm: Ik weet dat ie heen zwemn is.
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: die ik denk datse em eroepn hebt
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
vorm: evaln is.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook nie meer.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hee
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
zin: dadde wie ook evraagd bunt
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
zin: dadde wie ook evraagd bunt
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: Weedie iets over t weer van morgen.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: Ie weet wel daj slim genoeg bunt.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. vorm: Zee heb der niks mee te make.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bie mekaar
opmerking: bie zich (de timmerman heeft geen spijkers bij zich)
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: in die kaste
opmerking: in die kaste kan wel.
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: in die kaste zit.
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Aj vindt daj gezond leeft leef dan zo ...
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
vorm: Asse denkt dasse moet goan dan goatse maar
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: Asse denkt dasse moet goan dan goatse maar
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: As iederen dag den dokter veur mie...
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Asnen enkele keer
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Asso nu en dan
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: As wie heurt daw moet goan dan goaw.
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: As wie heurt daw moet goan dan goaw.
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
vorm: As iele heurt dat iele neudig bunt goaj meteen/ goa iele meteen
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
vorm: As iele heurt dat iele neudig bunt goaj meteen/ goa iele meteen
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goaj
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goaj
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hee geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan geete
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asse geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan geetse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Ast geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan geet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goawie
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: iele goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goa iele
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goatse
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Goa direct weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik nie
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie gingn
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hee
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingt nie meer
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingze weg
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ging iele
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: Toene wie weg gingn
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: iele gingn
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wie niet
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: Zeg mie eens wie er aan de deure was.
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dieze eropn hebt
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: deent verhaal verteld hef
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
vorm: die ik denke dat (hee) verhaal verteld hef, deent verhaal verteld hef.
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die ik denke dasse den eropn hebt
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
vorm: dat siene kinders eerlijk bunt
opmerking: kindere kan ook
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
vorm: datse heur eige kinders mot bescherme
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: mot kunn zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: Hee smijt alle kapotte spuln vort/ weg.
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: aan t vort gooin.
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
vorm: veur te zegn.
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: um te gooin met eetn.
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: Hee hef geen zin um de beestn weg te brengn
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
vorm: aan t zeurn ween.
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
vorm: Hij steet weer te zeurn.
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
vorm: Doar steetie weer te zeurn/ dramn.
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
vorm: nog niet erookt.
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
opmerking: Was eerder verkocht geweest, kan weer wel...
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: bun em gister ...
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: noar zich