SAND-data Borne (G201p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 08437) vertaling: Jan herinnert zich dat verhaal wa
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 08437) vertaling: Marie en Piet seet mekaar vuur de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 08437) vertaling: Toon wast sich
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 08437) vertaling: De timmerman hèf gin spiekers bie sich
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 08437) vertaling: Fons zag n slang nöst sich
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 08437) vertaling: Erik leut mie veur zich werkn
opm.: reflexief: zich
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 08437) vertaling: Johanna leut sich mètdrievn op de golven
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 08437) vertaling: Toon bekeek sich ns good in de speegel
opm.: reflexief: zich
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 08437) vertaling: Jan hèf in twee minuten een biertje drunkn
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 08437) vertaling: Disse schoon' loopt makkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 08437) vertaling: Eduard kent sich sölf good
opm.: reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 08437) vertaling: Ward hèf heurt dat er foto's van sichsölf in de etalage stoat
opm.: reflexief: zichzelf
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 08437) vertaling: Dee tuffels schilt nig makkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 08437) vertaling: Dit brèkt as het op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 08437) vertaling: Dokter, lèef ik wel gesond genog?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 08437) vertaling: Al joarn lèeft he van de erfenis van sien va
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 08437) vertaling: Disse wek lèeft see op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 08437) vertaling: Lèeft hee nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 08437) vertaling: Hoelang lèeft jullie non al van die erfenis?
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 08437) vertaling: In Bretagne lèeft ze veural van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 08437) vertaling: Noa het ettn goa ik sloapn
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 08437) vertaling: Sol ik dat wel können doon?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 08437) vertaling: Hee leut sien hoes ofbrekkn
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 08437) vertaling: Jan hèf gin book meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 08437) vertaling: Beuk hèf Jan nig
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 08437) vertaling: Jan hèf nig völ geld meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08437) vertaling: Er mag geen mens proatn oaver dit probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 08437) vertaling: Er mag geen mens proatn oaver dit probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 08437) vertaling: Geen mens zegt dat hée komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 08437) vertaling: Zit hier ergens muus
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 08437) vertaling: Ik geef niks an n aander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 08437) vertaling: Geen mens wil werkn
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 08437) vertaling: Wie wussen nig dat he thoes was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 08437) vertaling: Ik wus het ok nig
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08437) vertaling: Hee ma geen mens sprèkn oaver dit probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 08437) vertaling: Jan weet dat hee veur dree uur de waagn gemaakt mut hebn
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 08437) vertaling: ... de waagn kloar mut hebn
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 08437) vertaling: ... de waagn kloar mut hebn
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 08437) vertaling: Jan weet dat hee veur dree uur de waagn gemaakt mut hebn
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 08437) vertaling: De auto van Marie is kapot
opm.: prenominale possessieve genitief '-s': n.v.t.
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 08437) vertaling: De auto van Marie is kapot
opm.: prenominale genitief possessief pronomen: n.v.t.
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 08437) vertaling: De auto van Piet is kapot
opm.: prenominale possessieve genitief '-s': n.v.t.
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 08437) vertaling: De auto van Piet is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 08437) vertaling: De auto van den keerl is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 08437) vertaling: De auto van die man is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 08437) vertaling: De auto is nig van mie mèr van hem
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 08437) vertaling: De kraant van gisteren lig onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 08437) vertaling: Jan is de kleine breur van K en K
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 08437) vertaling: De fietsen van dee jongs bint stöln
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 08437) vertaling: De zussen van haar moeder bint op bezeuk
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 08437) vertaling: De zussen van haar moeder bint op bezeuk
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 08437) vertaling: De tantes van moederskaant ...
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 08437) vertaling: De tantes van moederskaant ...
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 08437) vertaling: Die auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 08437) vertaling: Dat is miene fiets
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 08437) vertaling: Hee mag met gin mens proatn oaver dit probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 08437) vertaling: Ik wil gin mens pien doon
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 08437) vertaling: Het is spietig dat wie nig majt kommn
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 08437) vertaling: Dat goa ik nig doon
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 08437) vertaling: Ik heb nig weèrkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 08437) vertaling: Hee hat het nog ma net verteld of Marie begon te huuln
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 08437) vertaling: Goa die bestelling non mèr ophaaln
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 08437) vertaling: Hee werkt nig
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 08437) vertaling: Ik verbied oe um hier te kòmn
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 08437) vertaling: Jan veurkwam dat wie Marie opbelde
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08437) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08437) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08437) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08437) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08437) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08437) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08437) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08437) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08437) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08437) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08437) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08437) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08437) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08437) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08437) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08437) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08437) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08437) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08437) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08437) fragment: (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 08437) fragment: te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 08437) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 08437) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 08437) fragment: te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08437) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08437) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08437) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08437) fragment: als (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: zullen (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: zullen (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: zullen (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: zullen (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: zullen (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: dat wij (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: dat wij (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: dat wij (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: dat wij (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: dat wij (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: dat wij (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08437) fragment: zullen (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 08437) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 08437) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 08437) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 08437) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 08437) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 08437) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 08437) fragment: te (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 08437) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08437) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08437) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08437) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08437) fragment: dat (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 08437) vertaling: Ik weet dat jullie op geen mens kwoad bint
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 08437) vertaling: Ik weet dat zee op niks trots is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 08437) vertaling: Els denkt dat 't nig makkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 08437) vertaling: Ik weet dat ik te laat bin en ie nig
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 08437) vertaling: Ie weet toch dat ie mut werkn en ik nig
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 08437) vertaling: Iedereen denkt dat wie noar hoes goat en dat see nog majt blievn
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 08437) vertaling: 't is jammer dat hee komt en dat see vot geet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 08437) vertaling: Ik denk dat Lisa seek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 08437) vertaling: Ik denk dat P en L goat trouwn
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 08437) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 08437) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 08437) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 08437) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 08437) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 08437) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 08437) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 08437) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 08437) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 08437) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 08437) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 08437) fragment: waarvan de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 08437) fragment: waar van sien (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 08437) fragment: waar van sien (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 08437) fragment: waarvan de (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 08437) fragment: woar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08437) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08437) fragment: woar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08437) fragment: woar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08437) fragment: (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08437) opm.: '?'
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 08437) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 08437) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 08437) fragment: woar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 08437) fragment: toen (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 08437) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 08437) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 08437) fragment: toen (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 08437) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 08437) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 08437) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 08437) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08437) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08437) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08437) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08437) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 08437) fragment: als hij (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08437) vertaling: Wee denk ie wee ik in de stad heb tröffn
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 08437) vertaling: Hoe denkt jullie hoe ze het hebt oppelöst
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 08437) vertaling: Hoe denk ie dat ze het hebt oppelöst
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 08437) vertaling: Magda weet nig wee wie wilt bellen
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 08437) vertaling: Weet er ook een wee wie hebt röpn
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08437) vertaling: Wee denk ie wee ik in de stad heb tröffn
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08437) vertaling: Wee denk ie wee ik in de stad heb tröffn
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 08437) vertaling: He hèf siene haandn wassn
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 08437) vertaling: He hèf sien hemd wassn
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 08437) vertaling: He hèf ne hood op sien kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 08437) vertaling: He hèf ne vlek op sien hemd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 08437) vertaling: He hèf sien been brökn
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 08437) vertaling: See hèf sich pien doan
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 08437) vertaling: Marie trök de dèkn noar sich too
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 08437) vertaling: Luc weet dat er foto's van hemsölf te koop bint
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 08437) vertaling: Ie herinnert oe toch nog wa toen wie deur dat bos bint loopn
opm.: reflexief: je
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 08437) vertaling: Ik herinner mie dat de auto van Marie kapot was
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 08437) vertaling: See herinnert sich dat hee as ne varken sat te ètn
opm.: reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 08437) vertaling: Wie herinnert oens wa dat van Jan alle beuk wan stöln mèr see herinnert sich dat nig
opm.: reflexief: ons reflexief: zich
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 08437) vertaling: Herinneren jullie oe nog wa dat wie Jan op de markt hebt seen
opm.: reflexief: je
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 08437) vertaling: Hee hèf sich n 'ongeluk wèrkt
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 08437) vertaling: He veuln zich deur het ies zakn
opm.: reflexief: zich
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 08437) vertaling: Sol he dat heb'n können doan
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 08437) fragment: gekund (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 08437) fragment: gedaan (1)
opm.: Dit is niet de dialectvorm
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 08437) vertaling: Wie mut noar de schuur um de koeien / beesten te voeren
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 08437) vertaling: See kwam an wandelt
komt voor: j
opm.: dav
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 08437) vertaling: See kwam an wandelt
komt voor: j
opm.: dav
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 08437) vertaling: Ik denk dat hee vot is
komt voor: j
opm.: dav
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 08437) vertaling: Ik denk dat hee vot is
komt voor: j
opm.: dav
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 08437) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 08437) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 08437) vertaling: Ik denk dat hee vot / weg is
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 08437) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 08437) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 08437) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 08437) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 08437) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 08437) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 08437) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 08437) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 08437) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 08437) vertaling: Lopend kwam ik hem teegn
komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 08437) vertaling: Lopend kwam ik hem teegn
komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 08437) vertaling: Ik heb heel wat loopn
komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 08437) vertaling: Ik heb heel wat loopn
komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 08437) vertaling: Ik word nou meu dus hool ik er mer mee op
komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 08437) vertaling: Ik word nou meu dus hool ik er mer mee op
komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 08437) vertaling: Hee deed net of hee oet bed kwam
komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 08437) vertaling: Hee deed net of hee oet bed kwam
komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 08437) vertaling: De schilder is hier kömn um te schildern
komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 08437) vertaling: De schilder is hier kömn um te schildern
komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 08437) vertaling: Denk ie dat ie noar hoes goat
komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 08437) vertaling: Denk ie dat ie noar hoes goat
komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 08437) vertaling: In dee tied leèfde ik er op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 08437) vertaling: Vrogger lèefde hee as ne beest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 08437) vertaling: Doar leefn wie as god in Frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 08437) vertaling: Geen mens mag het seen dus ik vind dat ie het ok nig ma seen
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 08437) vertaling: Het gebeurde toen ie votging
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 08437) vertaling: Ik weet woar ie geboorn bin
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 08437) vertaling: Non ie kloar bint, mag ie goan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 08437) vertaling: Umdat Marie steurven was, hef heur man Anna nig meer könn helpn
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 08437) vertaling: Ik weet dat hee hèn zwemmn is goan
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 08437) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 08437) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 08437) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 08437) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 08437) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 08437) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 08437) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 08437) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 08437) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 08437) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 08437) vertaling: Met sulk weer kön ie nig völ doon
komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 08437) vertaling: Met sulk weer kön ie nig völ doon
komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 08437) vertaling: As het kermis, komt de leu noar boetn
komt voor: n
opm.: V.fin. mist in bijzin
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 08437) vertaling: As het kermis, komt de leu noar boetn
komt voor: n
opm.: V.fin. mist in bijzin
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 08437) vertaling: Ik wil hem nooit meer seen want hee hef mie bedrögn
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 08437) vertaling: Ik wil hem nooit meer seen want hee hef mie bedrögn
komt voor: n
opm.: 'als c'
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 08437) vertaling: Ik wil hem nooit meer seen want hee hef mie bedrögn
komt voor: n
opm.: 'als c'
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 08437) vertaling: Ie goat met mie noar het voetbal kiekn
komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 08437) vertaling: Ie goat met mie noar het voetbal kiekn
komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 08437) vertaling: Hee is dood
komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 08437) vertaling: Hee is dood
komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 08437) vertaling: Is hee dood
komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 08437) vertaling: Is hee dood
komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 08437) vertaling: See is dood
komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 08437) vertaling: See is dood
komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 08437) vertaling: Is see seek
komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 08437) vertaling: Is see seek
komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 08437) vertaling: Umdat hee werkte, mos see de hele dag thoes blievn
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 08437) vertaling: Toen het sneeuwde konn wie de stad nig oet
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 08437) fragment: dèn (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 08437) fragment: dèn (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 08437) fragment: dee (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 08437) fragment: dee (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 08437) fragment: dee (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 08437) fragment: dèn (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 08437) fragment: dèn (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 08437) fragment: dee (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08437) fragment: 2: dee (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08437) fragment: (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08437) fragment: (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08437) fragment: 2: dee (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08437) fragment: 2: dèn (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08437) fragment: 2: dèn (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08437) fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08437) fragment: (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 08437) fragment: woar (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 08437) fragment: dee (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 08437) fragment: dee (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 08437) fragment: woar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 08437) fragment: wee (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08437) fragment: woar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08437) fragment: woar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08437) fragment: met (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08437) fragment: met (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 08437) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 08437) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 08437) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 08437) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 08437) fragment: dee (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 08437) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 08437) fragment: wee (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 08437) fragment: woar van de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 08437) fragment: woar van de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 08437) fragment: weens (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 08437) fragment: weens (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08437) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op gin mens nig kwoad bint
betekenis: geen negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08437) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op niemand nig kwoad bint
betekenis: geen negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08437) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op gin mens nig kwoad bint
betekenis: geen negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08437) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op gin mens nig kwoad bint
betekenis: geen negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08437) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op niemand nig kwoad bint
betekenis: geen negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08437) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op niemand nig kwoad bint
betekenis: geen negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 08437) vertaling: Wim denkt dat wie nooit gin mens een pries geeft
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 08437) vertaling: Wim denkt dat wie nooit gin mens een pries geeft
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 08437) vertaling: T'is woar dat ze nig met Marie majt proatn
betekenis: modaal > negatie
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 08437) vertaling: T'is woar dat ze nig met Marie majt proatn
betekenis: modaal > negatie
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 08437) vertaling: nig an de boomn
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 08437) vertaling: Ik heb n'auto nig mette nömn
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 08437) vertaling: Ik sol het nig weetn
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 08437) vertaling: Ok dat sol ik nig weetn
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 08437) vertaling: Hee hef vandaag de beeste helemoal nig mölken
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 08437) vertaling: Zeg hem nig dar ik noa boetn bin wès
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 08437) vertaling: Nig vertellen dar ie n cadeau veur hem kocht, heur
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 08437) vertaling: Weet ie nig dar hé is valln
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 08437) vertaling: Wendy probeern geen mens pien te doon
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 08437) vertaling: 't Lik dat see niks mag ètn
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 08437) vertaling: 't Schient niks te magn ètn
opm.: 't i.p.v. ze
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 08437) vertaling: Ze probeert mekaar al ne helen dag te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 08437) vertaling: het beloaft / het likt weer ne mooin dag te worden
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 08437) vertaling: 't likt misschien better um nog effen te wochen
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 08437) vertaling: we hadn geluk um hem direct terug te vinden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 08437) vertaling: As de hoonder een klemmer seet, bint ze bang
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 08437) vertaling: As de kippen een valk seet, bint ze bang
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 08437) vertaling: As de kippen een valk seet, bint ze bang
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 08437) vertaling: As de hoonder een klemmer seet, bint ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 08437) vertaling: As we de tuffeln nig könt verkoopn, heb wie een probleem
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 08437) vertaling: As jullie hem nig mèt nèmt, wor ik kwoad
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 08437) vertaling: He wust 't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 08437) vertaling: Op dit feest wodt er völle daanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 08437) vertaling: Non wodt er alleen nog maar stoet verkocht in den winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 08437) vertaling: As hé met de fietse komt, zal hé wel laat weern
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 08437) vertaling: Aj de tied hebt, kom dan 'ns een moal langs
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 08437) vertaling: As ik riek bin, koop ik 'n duurn auto
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 08437) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 08437) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 08437) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 08437) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 08437) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 08437) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 08437) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 08437) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 08437) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08437) vertaling: Marie hef zeg dat ie probeert hebt een leedje te zingn
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08437) vertaling: Marietje heffe zeg dat ie probeert hebt een leedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08437) vertaling: Marietje heffe zeg dat ie probeert hebt een leedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08437) vertaling: Marie hef zeg dat ie probeert hebt een leedje te zingn
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 08437) vertaling: Marie hef zeg dat ie hebt probeer heur een book te geevn
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 08437) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 08437) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 08437) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 08437) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 08437) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 08437) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 4,5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 4,5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 08437) vertaling: Dee leu oet de stad, dee hebt hier völle wonningen bouwt
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 08437) vertaling: An dee nieuwe voart, doar zeej geen mens meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 08437) vertaling: Gistern is Jan hier wès
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 08437) vertaling: De dag dar Jan belt hef, was ik nig in hoes
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 08437) vertaling: Jef, dèn sol ik nooit oet neugn
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 08437) vertaling: Marie, den sol soiets nooit doon
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 08437) vertaling: Bert dèn drinkt wel 'ns n glas tevöl
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 08437) vertaling: Martha, den sol ik wa eens bie mie thoes oet wil neugen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 08437) vertaling: Dat hoes, dat sol ik nooit wiln koopn
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 08437) vertaling: Dat hoes dat steet doar al vieftig joar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 08437) vertaling: Hèf Gunther belt?
473 (z11b) En pas op! (inf. 08437) vertaling: Pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 08437) vertaling: 't was mar nèt genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 08437) vertaling: Marjo hèf non meer beeste dan see vrogger hat
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 08437) vertaling: As Susanne had können komn, dan har see dat wa doan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 08437) vertaling: See is de beste arts / dokter dee ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 08437) vertaling: Veur ie iets vot gooit, mur ik èefn belln
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 08437) vertaling: Hier is alles war ik kreegn heb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 08437) vertaling: Jan is te gierig um iets an siene kiender te geefn
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 08437) vertaling: As of ie iets van voetbaln of weet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 08437) opm.: '?'
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 08437) vertaling: As ie echt nig könt wochn, dan kom ma
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 08437) vertaling: Ik weet dat Jan de dokter hat könn roopn
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 08437) vertaling: Ik weet dat Jan de dokter hat könn roopn
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 08437) vertaling: Hee see dat ik het hat mutn doon
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 08437) opm.: '?'
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 08437) vertaling: Hee is veurige wek deur dokter Mertens opereert
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 08437) vertaling: Hee wodt morgen deur dokter Mertens opereert
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 08437) vertaling: Ik denk dat ie völ weg sölt muttn gooien
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 08437) vertaling: Ik denk dat ie völ weg sölt muttn gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 08437) vertaling: Het is dom om zulke dure dingen vot / weg te gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 08437) vertaling: Het is dom om zulke dure dingen vot / weg te gooien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 08437) vertaling: He is alle kapotte dingen an het vot gooien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 08437) vertaling: He is alle kapotte dingen an het vot gooien
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 08437) vertaling: Ik vind dat ie vaker de kraant sol muttn lèsn
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 08437) vertaling: Ik vind dat ie vaker de kraant sol muttn lèsn
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 08437) vertaling: Het is dom um in het duuster de kraant te lèsn
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 08437) vertaling: Het is dom um in het duuster de kraant te lèsn
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 08437) vertaling: He is de hele dag de kraant an het lèsn
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 08437) vertaling: He is de hele dag de kraant an het lèsn
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 08437) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 08437) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 08437) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 08437) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 08437) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 08437) vertaling: Robert hèf èèn greune appel vot geefn en non hèf he nog twee rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 08437) vertaling: Er war völ leu op het feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 08437) vertaling: Wan er völ leu op 't feest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08437) vertaling: Wat heb ie veur beuke koch?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08437) vertaling: Wat veur beuk heb ie koch?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08437) vertaling: Wat veur beuk heb ie koch?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08437) vertaling: Wat heb ie veur beuke koch?
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 08437) vertaling: He wont bie Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 08437) vertaling: He wont bie Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 08437) vertaling: Loop effn noar de bakker, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 08437) vertaling: Wat heb ie seen
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 08437) vertaling: Wat hei'j seen
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 08437) vertaling: Wat hei'j seen
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 08437) vertaling: Wat heb ie seen
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 08437) vertaling: Wee hef oe seen?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 08437) vertaling: Har ik dat weetn, dan har ik het nig doan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 08437) vertaling: 't Sol better wean um nog effn te wochen
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 08437) vertaling: Gelukkig har Jan de dokter belt en dèn was al heel gauw
opm.: geen 'er'
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 08437) vertaling: Loop toch deur, vervelende jongs
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 08437) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 4
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 08437) komt voor: j
gebr.: 4
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 08437) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 08437) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 08437) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 08437) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 08437) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Borne

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Borne