SAND-data Noord Deurningen (G181q)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Noord Deurningen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]G181q[/k][h]321[/h][i]322[/i][vw]IH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] vertaal. ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ze weet nie da Marie gister steurven is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] vertaal. niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a] niemand hef dat ooit wild of kund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan had et hele brood wel wiln opeten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] vertaal. vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] vertel maar nich we ze had kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan kan zich herinneren hoe tverhaal was. [/a]

t verhaal
sound
hulpinterviewer [a] Jan herinnert zich het verhaal nog wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] vertaal. de timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
hulpinterviewer [a] de timmerman had geen nagel bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Erik leut mie voor zich werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Erik leut mie voor hem werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Johanna leut zich met drijven op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toon bekeek zich eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] vertaal. Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan hef in twee minuten een biertje dronken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jan hef zich in twee minuten tijd een biertje naar binnen ewerkt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] vertaal. deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] deze schoen loopt makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Eduard kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] vertaal. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ward hef heurd dat er fotoos van emzelf in de etalage staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] ... van hemzelf ... zichzelf ... het kan allebei maar het eerst voor de handliggend zou ik zeggen hemzelf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] vertaal. die aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] die toefel laat zich niet makkelijk schillen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] de aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] den aardappel den tuffel die schilt niet makkelijk. dat is enkelvoud. [/a] sound
hulpinterviewer [a] die tuffel schilt zich niet makkelijk. kan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] vertaal. de sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
hulpinterviewer [a] de sneeuw smelt in de zunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] vertaal. als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] az ik zuinig leeuw levik zoals mien ouwe lui dat wollen. [/a]

lev ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] vertaal. als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
hulpinterviewer [a] az he nog drie jaar te leven hef leeuwt hij langer az zien vader. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] az hij nog drie jaar leeft ... [/a] sound
hulpinterviewer [v=057] vertaal. als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] az hij zo gevaarlijk leeuwt leeuwt hij niet lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] vertaal. als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] azt ... azzet nu nog leeuwt dan leeuwt ... dan haalt et morgen ook nog wel. [/a]

az et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] vertaal. als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] az jullie zo losbandig leeuwt ... [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] ... dan leeuwen jullie nich zo lang als ik. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en als jullie. wat is dat in het dialect? [/v] sound
hulpinterviewer [a] az ie. [/a] sound
hulpinterviewer [a] dan leeuw ie ... dan leef ie nich zo lang az ik. [/a] sound
hulpinterviewer [v=063] vertaal. als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] az ze alleen voor hun werk leeuwt dan leben ze nich ... dan leeuwt ze nich voor hun kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] vertaal. als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] az Rudy nog leeuwt dan leeuwt Leo ook nog wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] vertaal. als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ai gezond leeuwt ... [/a]

a i
tagging sound
hulpinterviewer [a] ... dan leeuwie langer. [/a]

leeuw ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] vertaal. als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
hulpinterviewer [a] adder zo weinig lui van de landbouw leeuwt dan leeuwt der veel menske van werk in de fabriek. [/a]

a der
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] vertaal. als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] az Peter en Lieske in het paradijs lebben ... [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] az Peter en et Lieske in het paradijs leben ... [/a] merk op dat hier een determiner voor de naam Lieske verschijnt. tagging sound
hulpinterviewer [a] ... dan leben Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] vertaal. als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] auw zuinig leeuwt dan leeuwie gelukkig. [/a]

au w leeuw ie
tagging sound
hulpinterviewer [a] ... dan lef wie gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] vertaal. leef wat gezonder Jan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] leeuw wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] vertaal. leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] leeuw wat minder bekrompen kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] vertaal. ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ik denk dat Marie hem zal mutten roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] vertaal. heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] hei genoeg lui um heu helpn te halen? um heu helpen binnen te halen. hebbie genoeg lui om heu helpen binnen te halen? [/a]

he i heb ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] vertaal. het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
hulpinterviewer [a] et was mooi van Jan um te kommen werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] vertaal. deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] deze ton is zwaar um te dragen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] vertaal. hij kan staan zeuren. [/v] sound
hulpinterviewer [a] hij kan staan en zeuren. hij kan staan en zeuren. hij kan sta en zeuren. [/a] moeilijk te horen of de informant sta of staan zegt. merk op het gebruik van en voor te. sound
hulpinterviewer [a] hij kan wel staan te zeuren. [/a] sound
hulpinterviewer [a] hij kan staan te zeuren ... hij kan staan en zeuren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] vertaal. hij staat te zeuren. [/v] sound
hulpinterviewer [a] hij steet te zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] vertaal. toen we aankwamen regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] toen wie hier kwamen regendet. [/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] vertaal. ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ik geloof dak veel groter ben az toe. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [a] ik geloof dak groter ben az hij. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] vertaal. ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] zij gelowt dastoe eerder in huis ben az ik. [/a]

das toe
tagging sound
hulpinterviewer [a] zij gelowt dastoe eerder in huis bins az ik. [/a]

das toe
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] vertaal. je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] doe geleufs toch nich dat hij sterker is az doe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] vertaal. ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ze gelauwt dat wie rijker bint az zij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] vertaal. we geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] wie gelauwt dat ie nich zo slim bint az wie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] vertaal. jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ie gelauwt jammer genoeg nich dat ze armer bint az ze. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] vertaal. u gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ie gelauwt dat Lisa net zo mooi is als Anna. [/a] tagging sound
commentaar[meta][k]G181q[/k][h]321[/h][i]322[/i][vw]IH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=222] vertaal. hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
hulpinterviewer [a] hij gelauwt dat Louis en Jan sterker bint az Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] vertaal. de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] de jong wel zien moeder ... de jong zien moeder is gister trouwd. [/a] sound
hulpinterviewer [a] de jongen zien moeder die gister hertrouwd is stun achter mie. [/a] sound
hulpinterviewer [a] de moeder van die jongen stun achter mie. [/a] sound
veldwerker [v] maar als die jongen achter u staat? de jongen waarvan de moeder getrouwd is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] de jongen wel zien moeder gister hertrouwd is ... [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] vertaal. de bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] de bank waar ze op zitten was pas verfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] vertaal. wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] wel et geld hef moet mie wat mit geven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] die geld hef moet mie maar wat geven. ja zou kunnen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] wel of de dat zou wel kunnen ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] vertaal. hij heeft zijn handen gewassen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] hij hef zien han wasket. hij hef zen han wasket. [/a] tagging sound
veldwerker [v] kunt u ook zeggen hij heeft zich de handen wasket? [/v] sound
hulpinterviewer [a] hij hef zich de handen wasket. dat kan ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] vertaal. hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] hie hef et hemd wasket. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] hij hef zien hemd wasket. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] vertaal. hij heeft zijn been gebroken. [/v] sound
hulpinterviewer [a] hij hef zien been breuken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie trok de deken naar zich an. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Marie trok de deken op zich an. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] vertaal. niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
hulpinterviewer [a] geen een mag het zie dus ik vin ook dastoe dat nie mag zehe. [/a]

da s toe
sound
hulpinterviewer [a] niemand mags zehe ik vin dastoe et ook nie zehe mags. [/a] sound
veldwerker [v] dus dan draait u eigenlijk de laatste twee woorden om. in plaats van mag zien zegt u zehen magst? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ja. niemand mag zehe dus ik vin ook dastoe het ook nich zehe mags. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] vertaal. dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
hulpinterviewer [a] dat is de kerel die ze ... roepen hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] ... die ze roepen hebt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] dat is de kerel die ze roept hebt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] vertaal. dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] dat is den kerel die het verhaal hef verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] dat is den den den den kerel dit verhaal verteld hef. [/a] tagging sound
veldwerker [v] dat die wat wordt dat? [/v] sound
hulpinterviewer [a] dat is den kerel dit tverhaal verteld hef. [/a] het lijkt me dat dit een samentrekking is van de en et van et verhaal. tagging sound
hulpinterviewer [v=372] vertaal. dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] dat is den kerel wor ik von denk dattie het verhaal hef verteld. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] vertaal. dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
hulpinterviewer [a] dat is den kerel worvan ik denk dat ze roept hebt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] dat is den kerel worvan ik denk dat ze roepen hebt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] vertaal. et schijnt dat ze niks mag eten. [/v] sound
hulpinterviewer [a] et schijn dat ze niks mag eten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] vertaal. et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] het lijkt derop dat een in de hof steet. [/a] sound
hulpinterviewer [a] het lijkt derop dat er een in de hof steet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520] vertaal. wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
hulpinterviewer [a] wat voor een boeken hest doe kocht? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] vertaal. wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
hulpinterviewer [a] wel hef die op de kermis zie? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] plaatje. Marie en Piet wijzen naar ... [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie en Piet wijzen naar mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] plaatje. Toon wast ... [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toon wast zich in de teil. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Toon wasket zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Toon wasket zichzelf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] plaatje. Fons zag een slang naast ... [/v] sound
hulpinterviewer [a] Fons zag ene slang naast zich op de bank. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] wandeldiede dat woord kennen we hier niet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] gisteren wandelde hij door het park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. er wil niemand niet dansen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] der wil geen een meer dansen. der wil geen een dansen. [/a] sound
veldwerker [v] maar dat niemand niet dat komt hier niet voor? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] niemand niet nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Els wil nich dansen en wil ook nich zingen. [/a] sound
veldwerker [v] komt dat voor? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee nee nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Eddy moet vroeg kunnen opstaan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] hij wil de soep niet meer eten. hij wil geen soep meer eten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] zitten hier nergens geen muus? dat komt wel voor ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] zitten hier nergens geen muus. dus ik vrage bint er geen muus hier? [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. iedereen is geen vakman. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] ja dat komt wel voor. [/a] sound
hulpinterviewer [a] iedereen is geen vakman dus niet iedereen kan hetzelfde vak uitvoeren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] hij heeft overal geen vrienden. jawel. dat komt voor. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] hij is overal niet bevriend mee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] hij hef veel vrienden maar niet overal. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] ja dat komt voor. wat denkstoe wel ik in de stad heb zie. [/a]

denk s toe
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
hulpinterviewer [a] wat denkie hoe ik het heb oplost. [/a]

denk ie
sound
hulpinterviewer [a] wat denkie hoe heb ze dat oplost? [/a]

denk ie
sound
hulpinterviewer [a=j] wat denkie hoe ze dat hebt oplost. ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] wel denkie wel ik in de stad ontmoet heb? [/a]

denk ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] hoe denkie hoe ze het hebt oplost. [/a]

denk ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=309] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee. de uitdrukking komt hier niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [a] ik heb geen zin um de beest te voeren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Marie al ziene beeste bint omkommen bie de overstroming. Marie al ziene beeste. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] ja het kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. ik zei nog tegen haar. ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. ja dat kan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=331] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] ik heb heel wat lopen daan. ja dat kan wel. [/a] tagging sound
commentaaronduidelijk of het nu kan of niet.  sound
hulpinterviewer [a] ik heb heel wat lopen. dus dat gedaan moet ik weg laten. ik heb heel wat lopen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] ik heb heel wat lopen daan. ja het kan toch. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. persoon A vraagt wil je nog koffie Jan? Jan antwoordt jak. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] wil je nog koffie Jan? Ja. wil ik. [/a] tagging sound
veldwerker [v] maar je kan niet zeggen jak? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee dat niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=355] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. persoon A vraagt hebben ze gegeten? persoon B antwoordt jaanze. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] persoon A vraag heb ze eten? B antwoordt ja we hebben het eten op. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=365] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. hem is dood. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee. dat woord hem. nee. hij is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie is aan het peren schillen. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie zit stoofperen te schillen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie zit stoofperen te schillen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? vertaal. vertel mie eens wel ze had kunnen roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] vertel mie eens wel ze had kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029]komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? vertaal. vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] vertel mie eens wel of ze had mutten roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? vertaal. zou hij dat gedaan hebben gekund? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] zol hij dat daan hebben kund? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=297] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? vertaal. zou hij dat gedaan gekund hebben? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] zol hij dat daan kund hebben. ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=305] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? vertaal. zou hij dat doen gekund hebben? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nou die is helemaal niet gebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [a] zou hij dat daan kund hebben. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] die komt hier wel voor ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] ik weet dat hij heen zwemmen ga. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? ik weet dat hij zwemmen is gaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee. ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/a] sound
commentaar[meta][k]G181q[/k][h]321[/h][i]322[/i][vw]IH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=352] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? ik weet dat hij zwemmen gaan is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee dat is onlogisch. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? ik denk datte veel weg zal mutten gooien. ik denk datte veel zol weg mutten gooien. ik denk datte veel zul mutten weggooien. [/v]

dat e
sound
hulpinterviewer [a=g] de beste ... ik denk datte veel zol mutten weggoien. [/a]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [v=075] komt deze zin voor in uw dialect? ik vind dat iedereen mot kunnen zwemmen. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] die komt voor ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] komt deze zin voor in uw dialect? ik vind dat iedereen mot zwemmen kunnen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee. mot kunnen zwemmen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] komt deze zin voor in uw dialect? ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] komt deze zin voor in uw dialect? ik vind dat iedereen zwemmen ... kunnen moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] komt deze zin voor in uw dialect? ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] komt deze zin voor in uw dialect? ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee dat is een beetje vreemd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] komt deze zin voor in uw dialect? boeken hef Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen mut hebben maakt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] ja. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen mut hebben maakt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=157] komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen mot maakt hebben. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] ja dat kan wel ja. mot maakt hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=160] komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen maakt mut hebben. nee. een beetje onlogisch. moet maakt hebben moet dat. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen maakt hebben mut. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vraag hij slaapt. persoon B antwoordt hij doet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee. slaap hij. het woord slapen herhaal ik. hij slaap. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vraag hij slaapt. persoon B antwoordt et doet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vraag slaap hij? persoon B antwoordt ie doet. [/v] sound
informant [a=n] nee. persoon B antwoordt ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] komt deze zin voor in uw dialect? de lamp doet niet meer branden. de kinder doet hier niet voetballen. branden doet de lamp niet meer. [/v] sound
informant [a=n] nee de lamp brandt niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] nee de kinder voetbalt hier nich. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] de lamp brandt nich nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] komt deze zin voor in uw dialect? dut Marie elken avond dansen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] komt deze zin voor in uw dialect? dut het brood even snijden. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] komt deze zin voor in uw dialect? ik doe wel even de kopkes afwasken. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] ik doe wel even de kopkes afwasken. dat kan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=319] komt deze zin voor in uw dialect? dit denk ik niet aan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] komt deze zin voor in uw dialect? die rare jong ben ik mit naar de markt weest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] die dore jong ben ik mit naar de markt weest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=328] komt deze zin voor in uw dialect? Jan vindt ... Jan vinst dastoe mos zulke dingen niet geloven. [/v]

da s toe
sound
hulpinterviewer [a=n] nee die volgorde niet nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vraagt wanneer zal de wereldvrede komen? persoon B antwoordt nooit nich. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nooit niet nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] komt deze zin voor in uw dialect? hij hef de bal smitten in de mand. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vraag zal ik koken? persoon B antwoordt dat doe maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] doe dat maar. [/a] sound
veldwerker [v] maar niet dat doe maar? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] komt deze zin voor in uw dialect? dat boek beloof mie dat ie nooit meer zult verstoppen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] komt deze zin voor in uw dialect? wat zeg mie dajje gekocht hebt. [/v]

da je
sound
hulpinterviewer [v=513] komt deze zin voor in uw dialect? zo een vrouw een kun je maar beter nich tegenspreken. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] komt deze zin voor in uw dialect? Marie zei dastoe Piet een boek hest proberen te verkopen. [/v]

da s toe
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] ja die volgorde zou kunnen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] komt deze zin voor in uw dialect? Wim dach dat ik Els had probeerd een cadeau te geven. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] ja dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] komt deze zin voor in uw dialect? Karel weet dastoe hest probeerd Marie een boek te verkopen. [/v]

da s toe
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] dat kan ook wel. [/a] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
248 Ik doe wel even de kopjes afwassen komt voor : j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: de jongen zien moeder
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: zich de handen wasket
317 Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming komt voor : n
331 Ik heb heel wat lopen gedaan komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. komt voor : j
vorm: zelfs he los dat niet op
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: wie
zin: meugen wie ook wetten of wie ook vraagd bint
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: wie
zin: meugen wie ook wetten of wie ook vraagd bint
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weestoe wat voor weer het morgen wordt
zin: ??
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
zin: wees wel hoe az binst
opmerking: ??
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. komt voor : j
vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : j
vorm: az du vins dastoe gezond leefs
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: azk goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan goak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: astoe geest
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan geest
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : j
vorm: astoe geest
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : j
vorm: dan geest
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az hij geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan geet e
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: azze geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan geet ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: azt geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan geetet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az wie gaat
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gau'w
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ie gaat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaa ie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze gaat
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaat ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ga direct fort
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ik gung
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: guns doe ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toensdoe guns
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung ik niet
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen u gung
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung hij ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen hij gung
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gunsdoe ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen zij gung
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung et niet
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toent gung
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: toen wie gungen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: gung'n ie ook
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toe ie gung'n
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gungen wie niet
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ze gingen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gingen ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: det ze roepen hebt
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: det het verhaal verteld hef
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: de het
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
vorm: zit en piano spelen
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
opmerking: Bij 809: zit en piano spelen
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: op zich an