SAND-data Ootmarsum (G177p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Ootmarsum

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]G177p[/k][h]199[/h][i]200[/i][vw]S[/vw][t]IH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Zij weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze wet niet dat Marie gister dood is gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Geen een hef dat ooit willen of kunnen. [/a] tagging sound
commentaarOnduidelijk wat nu precies mogelijk is en wat de vorm van het voltooid deelwoord is.  sound
hulpinterviewer [a] Kan beide. Wild of kund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Jan had den helen de stoeten wel willen opeten. [/a] Moeilijk te verstaan. Het lijkt welof hij twee keer de zegt maar gezien de volgende komt ook voor vraag waarin de hulpinterviewer dit niet doet zal het wel niet zo zijn. tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Komt ook voor. Jan had den helen stoeten wel op willen eten. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan allebei. [/a] sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie ze had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Zeg maar nich wie ze had kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan schaamt zich voor dat verhaal. [/v] sound
informant [a] Jan schaamt zich voor dat verhaal. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman hef geen spijkers bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich erken. [/v] sound
informant [a] Erik leut mie voor zich werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna leut zich met drijven op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Komt ook voor. Toon bekeek zich eens goed in de spiegel. [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan hef in twee minuten een glas bier op edronken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Deze schoenen loopt makkelijk. [/a] Moeilijk te horen of de informant schoen of schoenen zegt. Gezien het werkwoord staat in vraag 046 bij fotoos neem ik aan dat het hier ook om het meervoud schoenen gaat. tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward hef heurd dat er fotoos van zichzelf in de etalage staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Komt ook voor. Ward hef heurd dat fotoos van hem in de etalage staat. [/a] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die toefel schilt niet makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dat was ik niet met u eens. [/a] sound
commentaarVolgens de hulpinterviewer is een middel constructie hier niet mogelijk. De informant herziet dan ook z'n eerste antwoord.  sound
informant [a] Die toefel kun je niet makkelijk schillen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Azzik zuinig leeuw leef ik zoals mien ouders dat wollen. [/a]

az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Azze nog drie jaar lebt lebt er langer als zien vaar. [/a]

az e
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Azze zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/a]

az e
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Azt nu nog lebt dan lebtet morgen ook nog wel. [/a]

az t lebt et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo wild leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Azzie zo wild lebt lebie nooit zo lang als ik. [/a]

az ie leb ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Azze voor heur werk lebt lebt ze niet voor heure kinder. [/a]

az e
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] Az Rudy nog lebt lebt Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Aj gezond lebt lebie langer. [/a]

a j leb ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Az er zo weing lui van de landbouw luit _. [/a] tagging sound
commentaarMoeilijk om in de spelling de uitspraak weer te geven van deze ww vorm.Het ligt tussen luit en leeuwt.  sound
informant [a] _ dan luien der heel veel lui van werk in de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] Az Pieter en Liesje in het paradijs leeuwt dan leeuwt Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we zuinig leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Auw zuinig leeuwt leben wie gelukkig. [/a]

au w
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Komt ook voor. Auw zuinig leeuwt leif wie gelukkig. [/a]

au w
tagging sound
informant [a=j] Nou vooruit dan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leeuw wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie hem roepen mot. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat ik gezegd heb. Zal motten roepen. Ja he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. [/v] sound
informant [a] Hei genoeg lui om te hooien. [/a]

he i
sound
informant [a] _ om et hui van et land te halen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Het was aardig van Jan om te kommen werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan drammen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij steet te drammen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen wij aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toen wie ankwamen wast aant regenen. [/a]

was t aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Komt ook voor. Toew ankwamen regende et. [/v]

toe w
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. K geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Ik geloof dak groter ben az hie. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Zij gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Sie gelaut dat ie in eerder in hoes bin az ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] En dan zeg je sie gelaut en dan heb ik gauw de neiging om te zeggen sie laut. [/a] tagging sound
informant [a] Nee dat zeg ik nooit. [/a] sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft jammer genoeg niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Je geleuft jammer genoeg nicht dat er sterker is az ie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze geleuben dat wie rijker bint dan sie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wie gelaut dat je nicht zo slim bent az wie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jullie is iele. [/a] sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Ie gelooft jammer genoeg nich dat zij armer bint dan ieleu. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Ie gelauwt dat Lisa even mooi is als Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hie geloot hie geloof dat Louis en Jan sterker bint dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jong waar de moe gister van weer trouwd is ston achter mie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar ze op zaten was net strikken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wel geld heef moet mie maar wat met doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hij heeft zijn handen gewassen. [/v] sound
informant [a] Hjhef zien handen wasket. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Komt ook voor. Hij heef zich de handen wasket. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] Hie hef zien hemd wasket. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. Hij heeft zijn been gebroken. [/v] sound
informant [a] Hie hef zien been broken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Komt ook voor. Hie hef zich tbeen broken. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat is goed. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Als het het lichaam aangeeft wordt het woordje zich er vaak bij gebruikt. Hie hef zich de haren kamt. Hie hef zich de haren wasket. Hie hef zich tbeen broken. [/a] sound
informant [a] Hie hef zich et snoeten wasket. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hie hef zich de neus snitten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken over zich heen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] _ op zich an. [/a] sound
hulpinterviewer [a] _ naar zich toe over zich heen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a] Geen een mag het see en ik vind dat ie het ook niet see mait. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is den kerel den ze roepen hebt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is den kerel der t verhaal verteld heef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is den kerel wovan ik denk datter tverhaal verteld heef. [/a]

dat er t verhaal
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is den kerel wovan ik denk dat ze em roepen hebt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Komt ook voor. Dat is den kerel wovan ik denk dat ze den het roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. T schijnt dat ze niks mag eten. [/v] sound
informant [a] Et schijnt dat ze niks mag eten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. T lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] T lijkt wel of der iemand in de gorden staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Iemand heb ik een. T lijkt wel of der een in de hof staat. [/a] sound
informant [a] Kan ook. Of der ene in de hof staat of der ene in de gorden staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wat vukke boeken hei kocht. [/a]

he i
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wel hef oe op de kermis ezien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijzen naar _. [/v] sound
informant [a] Marie en Piet wijzen naar mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje. Toon wast _. [/v] sound
informant [a] Toon wasket zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Fons zag een slang naast _. [/v] sound
informant [a] _ zich op de bank. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a=n] Gisteren wandelde hie in het park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a] Er wil geen ene dansen. [/a] sound
informant [a] Niemand niet dat ken niet [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Maar dat wordt hier wel eens zegd. Der wil geen een nich dansen. tagging sound
informant [a=j] Der wil geen een dansen. Je kunt ook zeggen. Der wil geen een nich dansen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Bij ons hoor je dat dubbele niet. Wat dus positief zou moeten uitpakken maar ze bedoelen het dan gewoon negatief. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin voor in dialect. Vertaal. Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
commentaar[meta][k]G177p[/k][h]199[/h][i]200[/i][vw]S[/vw][t]IH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Els wil nich dansen en ze wil ook nich zingen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg opstaan kunnen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Hij wil geen soep meer eten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Zitten hier nergens geen muizen. [/v] sound
informant [a=j] Zitten hier nergens geen muizen. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman. Dat kan wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=n] Hij heb nergens geen kameraden. [/a] Waarschijnlijk met de negative concord lezing en niet met de hier bedoelde lezing van negatie-universele kwantor. sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wat meenie wie ik in de stad tegen bin kommen. [/a]

meen ie
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Wel denkie dak in de stad seen heb. [/a]

denk ie da k
Gezien de eerste reactie van de informant denk ik dat het patroon wat...wie voor kan komen. sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wel denkie wie ik in de stad tegen bin kommen. [/a]

denk ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
informant [a=n] Hoe denk je dat ze het oplost hebt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb geen zin um de koeien te voeren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] De koeien van Marie ben allemaal verzopen bij de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik zeg ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Ik zeg dat ik geloof dat ze deze jongen allemaal wel aardig vindt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a] Ik heb heel wat af lopen vandaag. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik heb heel wat lopen daan. Of wat heb ik een lopen daan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Persoon a vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jak. [/v] sound
informant [a=n] Persoon a vraag wil je nog koffie Jan. [/a] tagging sound
informant [a=n] Ja ik wil wel koffie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Persoon a vraagt hebben ze gegeten. Persoon b antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Persoon a vraag heb ze geten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] _ dat heb ze. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant [a=n] Marie zit de stoofperen te schillen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant [a=n] Marie zit stoofperen te schillen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mie eens wel ze had kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dat vervalt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel mie eens wel ze had kunnen roepen. [/a] Uit de volgende discussie met de hulpinterviewer blijkt dat wel of soms wel zou kunnen. tagging sound
hulpinterviewer [a=j] _ wel of ze had kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Vertel mie eens wel of ze had moeten roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mie eens wel of ze had kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
informant [a=n] Sollie dat hebben kunnen doe. [/a]

sol ie
sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Sollie dat hebben daan kunnen. [/a]

sol ie
sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Zou hij dat doen gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Sollie dat hebben daan kunnen. [/a]

sol ie
sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik wet dattie is gaan zwemmen. [/v]

dat ie
sound
informant [a=j] Ik wert dattie is gaan zwemmen. Dat wert ik. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik wert dat hie gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Vin ik niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik wert dattie e zwemmen is gaan. [/v]

dat ie
Moeilijk te horen maar volgens mij heft de hulpinterviewer de zin ingesproken met een vorm van het heen partikel ee of een. Ik wert dattie ee zwemmen is gaan. tagging sound
informant [a=j] Dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik wert dat hij e zwemmen gaan is. [/v] zie commentaar vraag 351. tagging sound
informant [a] Ja kan wel maar ik ben geneigd om te zeggen ik wert dat hij zwemmen is gaan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik denk dajje veel vort zullen motten smitten.

da je
tagging sound
informant [a=j] Jahoor dat kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] _ zullen vort motten smitten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dajje veel zullen motten vort smitten. [/v]

da je
tagging sound
informant [a=j] Dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vin dat iedereen mot kunnen zwemmen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vin dat iedereen mot zwemmen kunnen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan ook wel. [/a] sound
informant [a] Minder. Den eersten is beter. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vin dat iedereen kunnen zwemmen mot. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vin dat iedereen zwemmen kunnen mot. [/v] sound
informant [a=n] Nou ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik wert dat Eddy morgen wil stoet eten. [/v] sound
informant [a=n] Nee klinkt niet goed. Stoet wil eten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in uw dialect. Boeken hef Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Nee Jan hef drie boeken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan wet dattie voor drie uur de wagen mot hebben maakt. [/v]

dat ie
tagging sound
informant [a=j] Dat is goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan wet dattie voor drie uur de wagen mot maakt hebben. [/v]

dat ie
tagging sound
informant [a=j] Kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan wet dattie voor drie uur de wagen maakt mot hebben. [/v]

dat ie
tagging sound
informant [a=j] Kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan wet dattie voor drie uur de wagen maakt hebben mot. [/v]

dat ie
tagging sound
informant [a=j] Kan ook maar die andere vind ik iets mooier. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon a vraag hij slaap. Persoon b antwoordt hij deut. [/v] sound
informant [a=n] Dat deut hij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon a vraag hij slaap. Persoon b antwoordt et deut. [/v] sound
informant [a=n] Nee ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon a vraag slape. Persoon b antwoordt ie deut. [/v]

slap e
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect. De lamp deut niet meer branden. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat is niet de goeie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] De kinder doet hier nich voetballen. [/v] sound
informant [a=n] Nee ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Branden deut de lamp nich meer. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect. Deut Marie iederen avond dansen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect. Doe het brood even snie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik doe wel efkes de kupkes schoon wasken. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik neig meer om te zeggen ik waske de kupkes wel even af. Maar het is niet verkeerd wou je zeggen he. [/a] sound
informant [a] Ja dat is ook goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin in uw dialect voor. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Aan dit denk ik niet. [/a] sound
informant [a=n] Daar denk ik nich aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect. Die rare jong heb ik mit naar den markten weest. [/v] sound
commentaarKennelijk zijn zowel hebben als zijn hier mogelijk als hulpwerkwoord.  sound
informant [a=n] Nee dat is niet goed. Mit die rare jong ben ik mit naar de markt heen weest. Twee keer met. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik heb naar het marken weest. Ik heb naar een feesken weest. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Maar twents is ik heb naar een feesken weest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan vindt dajje mot zukke dingen niet geloven. [/v]

da je
sound
informant [a=n] Nee. Jan vindt dajje zukke dingen niet geoven mot. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon a vraag wanneer zal de wereldvrede komen. Persoon b antwoordt nooit nich. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect. Hij hef den bal gooid in de korf. [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan wel. Komt ook wel voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon a vraag zal ik koken. Persoon b antwoordt dat doet maar. [/v] Ik vraag me af of de vraag goed is ingesproken want dat doet maar betekent natuurlijk weer iets anders. tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan. Dat is prima. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect. Dat boek beloof mie dajje nooit meer zult verstoppen. [/v]

da je
sound
informant [a=n] Nee dat is niet goed. [/a] sound
informant [a] Beloof mie dajje dat boek nooit meer zult verstoppen. [/a]

da je
sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect. Wat zeg moe dajje kocht hebt. [/v]

da je
sound
informant [a=n] Nee dat kan niet. [/a] sound
informant [a] Je kan wel zeggen wat zeg mij wat je gekocht hebt. In het nederlands dan. Wat zeg mie wajje kocht hebt. [/a]

wa je
sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect. Marie zei dat ie Piet een boek hebt proberen te verkopen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan wel ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect. Wim dacht dat ik Els probeerd had een cadeau te geven. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan wel. [/a] De informant accepteert de volgorde wel maar heeft toch een voorkeur voor de verb raising volgorde. sound
informant [a] Ja of dat ik Els een cadeau had proberen te geven. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect. Karel weet dat ie hebt probeerd Marie een boek te verkopen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan. [/a] sound
veldwerker [n][v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. U zei ik denk dat Marie hem roepen moet. Kan je wel zeggen ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a=j] Ik denk dat Marie hem zol motten roepen. Ja dat kan je wel zeggen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=339] Wat heeft de voorkeur. Zien mag of mag zien. [/v] sound
informant [a] Nee dattie het ook niet zien mait. Zien mait. [/a]

dat ie
sound
veldwerker [v=339] Ja dat is de beste. [/a] sound
informant [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=370] Hoe vertaalt u de eerste. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die ze roepen hebt. [/a] tagging sound
informant [a] _ den ze roepen hebt. [/a] tagging sound
veldwerker [v=371] Dat is de man of kerel die het verhaal verteld heeft. Is het daar ook hetzelfde. [/v] sound
informant [a] Das een kerel die het verhaal verteld hef. Als je het snel zegt wel. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=371] En als je het langzaam zegt. [/a] sound
informant [a] En anders is het den. _ den tverhaal verteld hef. [/a]

t verhaal
tagging sound
veldwerker [v=260] Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. Kunt u dat zeggen wat denk je wie. [/a] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=262] En als u zegt wel denk je wie dan zegt u eerst wel en dan wie. [/v] sound
informant [a] Wel denkie wie ik in de stad tegen ben kommen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=262] Maar wel en wee betekent in het nederlands allebei wie. [/v] sound
informant [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=262] Kan je het ook omdraaien wee denk je wel ik in de stad. [/v] sound
informant [a] Nee dan klinkt het niet. [/a] sound
veldwerker [v=262] En kan je wel twee keer wel zeggen. Wel denk je wel ik. [/v] sound
informant [a] Wel denk ik wel. Dat kan wel. [/a] sound
veldwerker [v=265] En hoe denk je hoe ze het hebben opgelost. Met twee keer hoe. Kan dat voorkomen. [/v] sound
informant [a] Hoe denkie dat ze het op hebt lost. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja kan ook wel zeggen hoe denkie hoe. Nee dat kan je niet zeggen. [/a] sound
veldwerker [v=331] Ik heb heel wat lopen daan. Dat kan wel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik heb heel wat lopen daan. Ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebben. Die kon niet. U zei zou hij dat hebben daan kunnen. Is dat dan daan met dubbel o of met oa. [/v] sound
informant [a] Het is een voltooid deelwoord dan is het doan. [/a] sound
veldwerker [v=297] We hebben zol hij dat daan hebben kunnen en dan is dat daan een voltooid deelwoord. sound
informant [a] Ja dan is het doan oa. [/a] sound
veldwerker [v=297] En kan zou hij dat hebben daan kunnen. En dan is het ook een voltooid deelwoord. [/v] sound
informant [a] Zol hij dat hebben doan kunnen. Ja. Ook een voltooid deelwoord. [/a] sound
veldwerker [v=297] En dan hebben we hebben kunnen doen en dan is het doen het hele werkwoord. [/v] sound
informant [a] Ja. d dubbele o. [/a] sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a] Met der rare jong ben ik mit naar de markt heen weest. sound
veldwerker [v=321] En zonder dat eerste met kan het echt niet. [/v] sound
informant [a] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dat eerste met is toch wel essentieel. Dat moet er wel bij. [/a] sound
hulpinterviewer [a] En dan mag die tweede eventueel weg. Met die rare jong ben ik naar het marken weest. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denk ik niet aan. Kon dat nou of niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee. Daar denk ik niet aan. [/a] sound
veldwerker [v=459] Als u de zinnen vergelijkt hij heeft de bal gegooid in de mand en hij heeft de bal in de mand gegooid. Welke is dan beter. [/v] tagging sound
informant [a] Den tweeden. Hij heeft n bal in de mand gooid. [/a] tagging sound
veldwerker [v=459] Maar die andere komt wel voor. [/v] sound
informant [a] Jawel. [/a] sound
veldwerker [v=485] Persoon a vraagt zal ik koken. Persoon b zegt dat doe maar. En hoe vertaalde u dat ookal weer. [/v] Moeilijk te verstaan maar volgens mij zeggen de informanten dat doe het maar en niet dat doe maar. Dit zou dan een soort links dislocatie zijn. sound
informant [a] Dat doe et maar. [/a] tagging sound
informant [a] Dat doe et maar ja. [/a] sound
veldwerker [v=885] Alle vormen van het werkwoord gaan. [/v] sound
informant [a] Ik go ie goat hij geet wie gaat zie gaat en jullie gaat of iele gaat tagging sound
veldwerker [v=885] En Jan. [/v] sound
informant [a] Jan geet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] En dan nog andersom. Morgen ga ik. [/v] sound
informant [a] Gaar ik morgen gaar ie morgen geet hij morgen gaat iele morgen gaat wie morgen gaat zee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] En morgen gaat Jan. [/v] sound
informant [a] Morgen geet Jan. [/a][/n] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
248 Ik doe wel even de kopjes afwassen komt voor : j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: wovan de moe
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: die zien moe
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waar az ze op zatte
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: zich de handen wasket
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
vorm: geen ene nich
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM komt voor : j
vorm: Jan rookt nich meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. komt voor : j
vorm: ook hie kan dat nie oplossen
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: wie
zin: meug wie wel weten dat wie ook vraagd bint
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: wie
zin: meug wie wel weten dat wie ook vraagd bint
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: wettie, wer ie
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: westoe
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
zin: ie wet wel daj slim genoeg bint
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. komt voor : j
vorm: kust mekaar
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. komt voor : j
vorm: kust zich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: bie zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : n
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
vorm: az denkt dat ze vort moet gaan dan gaat ze maar
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: az denkt dat ze vort moet gaan dan gaat ze maar
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : j
vorm: az wie heurt douw moet gaan dan gauw
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: az wie heurt douw moet gaan dan gauw
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: azzik goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan goak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: azzie gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan goa ie
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : j
vorm: az ie gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : j
vorm: dan gao ie
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: azze geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan geete
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az zee geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan geet ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: azt geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan geet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az wie gaat
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gauw
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ie goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan goaj
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ieleu
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze gaat
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaat ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ga direct vort
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ik gung
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung ie ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ie gungn
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung ik niet
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ie gung
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung hee ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen hie gung
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung ie ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen zee gung
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung et nich
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen et gung
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: toen wie gung'n
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: gung ie ook
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: gung'n ieleu ook
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ie gung'n
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gungen wie nich
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ze gung'n
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung'n ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: den ze hebt ropen
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: den
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zichzelf
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: op zich an