SAND-data Almelo (G173p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03032) vertaling: Dat verhaal (vertelsel) heugt Jan wa
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03032) vertaling: M en P zien meka veur de karke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03032) vertaling: T. wasket zik (zich)
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03032) vertaling: 'n timmeman hef geen spiekes biiej zik (zoch)
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03032) vertaling: F zeu ne slang nöst zik (zich)
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03032) vertaling: E. leut miej veur zic (zich) warken
opm.: reflexief: zich
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03032) vertaling: Jehanna leut zik (zich meedrieuwn op de golven
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03032) vertaling: T. bekeek zichzölm es good in 'n spiegel
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03032) vertaling: Jan hef in twee menuutn 'n biertje drönken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03032) vertaling: Disse schoôn loopt makkelk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03032) vertaling: Ede keent zichzölf (zikzölf) good
opm.: reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03032) vertaling: Ward heg heurd datte foto's van zikzölf in de etelasie (kiekkas/schouwveenste)
opm.: reflexief: zichzelf
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03032) vertaling: Dee eerpel/tuffel/ketoffel schelt neet makkelk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03032) vertaling: Dit glas brek as 't op de groond voalt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03032) vertaling: Dokte leev ikwa gezoond genog?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03032) vertaling: A joarn leewt e van de naolaotnschap van zien vaa
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03032) vertaling: Disse wek leewt ze op wate en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03032) vertaling: Leevt't nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03032) vertaling: Hoelang leevt iejleu noew a van die naolaotnschap
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03032) vertaling: In B leewt ze vernamelijk van visvangen
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03032) vertaling: Nao 't etn gaok slaopen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03032) vertaling: Zok da wa könn daon
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03032) vertaling: Hee leut zien hoe ofbreken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03032) vertaling: Ik weet dat Jan har mut kunn warken
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03032) vertaling: Ik weet dat Jan har mut kunn warken
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03032) vertaling: Ik weet dat Jan har mut kunn warken
komt voor: j
gebr.: 4
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03032) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03032) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03032) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03032) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03032) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03032) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03032) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03032) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03032) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03032) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03032) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03032) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03032) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03032) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03032) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03032) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03032) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03032) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03032) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03032) vertaling: Jan hef geneen book meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03032) vertaling: Beuke hef jan gen
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03032) vertaling: beuke hef Jan neet
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03032) vertaling: beuke hef Jan neet
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03032) vertaling: Beuke hef jan gen
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03032) vertaling: Der mag geneen proatn/kuien ower dit probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03032) vertaling: Jan wet datte ve(r) dree uur de waag maakt (klaor) mut hemn
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03032) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03032) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03032) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 3
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 3
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03032) vertaling: Meries auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03032) vertaling: Merie eern auto is kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03032) vertaling: Piet zienn auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03032) vertaling: Den keerl zienen auto is kepot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03032) vertaling: Den auto is neet van miej mâ van um
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03032) vertaling: De kraant van gister lig oonde de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03032) vertaling: Jan is K&K eer breukn
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03032) vertaling: Dee vêente eere fietsen zent stöln (gapt)
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03032) vertaling: Dee nichter/zustes eer moo is op bezeuk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03032) vertaling: Den owto is van Wilm
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03032) vertaling: Den owto is van Wilm
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03032) vertaling: De owto heurt Wilm
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03032) vertaling: De owto heurt Wilm
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03032) vertaling: De owto heurt Wilm
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03032) vertaling: Das Wim zienn owto
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03032) vertaling: Das Wim zienn owto
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03032) vertaling: Das Wim zienn owto
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03032) vertaling: Den owto is van Wilm
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03032) vertaling: Dee fiets heurt miej
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03032) vertaling: Das mine fieste
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03032) vertaling: Das mine fieste
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03032) vertaling: Dee fiets heurt miej
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03032) vertaling: Heê mag met geneen sprekn (of kuiern) aowe dit probleem (en dat magge neet)
opm.: tussen haakjes een door veel mensen nog gebruikte herhaling
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03032) vertaling: Ik wil geneen veur 'n kop stootn (en dat wik neet)
opm.: tussen haakjes een door veel mensen nog gebruikte herhaling
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03032) vertaling: tis jammer daw neet majt komn
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03032) vertaling: dat dook neet
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03032) vertaling: ik heb neet warkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03032) vertaling: hee had net verteeld doar begun Merie te snotten
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03032) vertaling: Haalt die bestelling (bossekopn) noew ma op!
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03032) vertaling: Hee dot niks
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03032) vertaling: Ik vebier oew um hiea te komn
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03032) vertaling: Jan heult teegn daw Merie beln
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03032) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03032) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03032) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03032) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03032) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03032) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03032) fragment: om te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03032) fragment: om te (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03032) fragment: um te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03032) fragment: te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03032) fragment: te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03032) fragment: um te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03032) fragment: aj (je doorgestreept) (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03032) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03032) fragment: woj Je doorgestreept en wilt doorgestreept (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03032) fragment: aj (je doorgestreept) (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03032) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03032) fragment: woj Je doorgestreept en wilt doorgestreept (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03032) fragment: (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03032) fragment: aj (je doorgestreept) (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03032) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03032) fragment: (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03032) fragment: aj (je doorgestreept) (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03032) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03032) fragment: woj Je doorgestreept en wilt doorgestreept (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03032) fragment: (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03032) fragment: woj Je doorgestreept en wilt doorgestreept (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03032) fragment: (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03032) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03032) fragment: daw (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03032) fragment: daw (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03032) fragment: (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03032) fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03032) fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03032) fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03032) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03032) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03032) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03032) fragment: as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03032) fragment: as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03032) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03032) fragment: as (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03032) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03032) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03032) fragment: as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03032) fragment: as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03032) fragment: as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03032) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03032) fragment: dan (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03032) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03032) fragment: te (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03032) fragment: datte (hij doorgestreept) met wol gaon (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03032) fragment: offe (hij doorgestreept) (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03032) fragment: offe (hij doorgestreept) (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03032) vertaling: Ik weet daj op geneen helleg zent
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03032) vertaling: Ik weet dat ze nans greuts op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03032) vertaling: Els deenkt dat neet makkelk is (dat 't zoer is)
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03032) vertaling: Ik weet dat ik te laat zen en iej neet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03032) vertaling: Iej weet toch dat iej mut warkn en ik neet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03032) vertaling: Alman deenkt dat wiej naor hoes gaot en dat zee nog majt bliewn
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03032) vertaling: Tis jammer dat heê koomp en zee votgeet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03032) vertaling: Ik deenk dat Lisa zeek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03032) vertaling: Ik deenk dat P. en L. gaot trouwn
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03032) vertaling: hee slöp en dat dôtte (doet hij)
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03032) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03032) komt voor: j
betekenis: bevestigend
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03032) komt voor: j
betekenis: bevestigend
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03032) komt voor: n
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03032) vertaling: hee zal neet kommen en dat dotte neet
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03032) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03032) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03032) komt voor: n
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 03032) vertaling: Jao hee slöp en dat dotte
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03032) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03032) komt voor: j
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03032) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03032) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03032) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03032) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03032) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03032) komt voor: n
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03032) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03032) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03032) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03032) vertaling: De laamp braandt neet meer
komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03032) vertaling: De laamp braandt neet meer
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03032) vertaling: Daanst Merie all aownden
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03032) vertaling: Daanst Merie all aownden
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03032) vertaling: Sniet 't brood (de stoet) ewen
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03032) vertaling: Sniet 't brood (de stoet) ewen
komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03032) fragment: den zien (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03032) fragment: den zien (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03032) fragment: den zien (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03032) fragment: van de moeder dee (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03032) fragment: van de moeder dee (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03032) fragment: van de moeder dee (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03032) fragment: waarvan de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03032) fragment: waarvan de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03032) fragment: waarvan de (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03032) fragment: woar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03032) fragment: woat (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03032) fragment: woat (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03032) fragment: woar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03032) fragment: woar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03032) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03032) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03032) fragment: woar (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03032) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03032) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03032) fragment: die aj (je doorgestreept) (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03032) fragment: woat (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03032) fragment: daw (we doorgestreept) (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord twijfelgeval voegwoordvervoeging
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03032) fragment: wak (ik doorgestreept) (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03032) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03032) fragment: wee (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03032) fragment: deet (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03032) fragment: deet (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03032) fragment: wee (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03032) vertaling: Wee deenk iej dak in de stad teegn 't lief eup
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03032) vertaling: Wee deenk iej dak in de stad teegn 't lief eup
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03032) vertaling: Wee deenk iej dak in de stad teegnkwam
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03032) vertaling: Wee deenk iej dak in de stad teegnkwam
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03032) vertaling: Wat ducht oew woat ze 't hebt oplöst
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03032) vertaling: M weet neet wee wiej wilt opbeln
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03032) vertaling: Weet er een wee wiej hebt roopen?
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03032) vertaling: Wee deenk iej dat in de stad zeen heb
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03032) vertaling: Hee hef zien haân wösken
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03032) vertaling: Hee heft zien hemd wösken
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03032) vertaling: Hee hef ne hood op 'n kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03032) vertaling: hee hef ne vlak op zien hemp
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03032) vertaling: hee hef zien been brökn
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03032) vertaling: zee hef zik zeer daon
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03032) vertaling: Merie trök de deken naor zik too
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03032) vertaling: L wet datter foto's van um zuölm te koop zent
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03032) vertaling: Iej wet toch nog wa daw deur dat bos zent loopn
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03032) vertaling: Het heugt miej dat 'n auto van M kepot was
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03032) vertaling: Het heugt eer datte as varken zat te vretn
opm.: reflexief: haar
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03032) vertaling: Het heugt oons dat Jan zien beuk gapt warn, ma zee weter niks meer van
opm.: reflexief: ons
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03032) vertaling: Wet iejleu nog daw Jan zeun op 't mark (de mark)
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03032) vertaling: Hee hef zik kepot warkt
opm.: reflexief: zich
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03032) vertaling: Hee hef zik kepot warkt
opm.: reflexief: zich
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03032) vertaling: hee hef zik 'n ongeluk warkt
opm.: reflexief: zich
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03032) vertaling: hee hef zik 'n ongeluk warkt
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03032) vertaling: Hee veul datte deur 't ies gung (zakn)
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03032) vertaling: Zol hee dat hemn könn daon
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03032) vertaling: Zol hee dat hemn könn daon
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03032) vertaling: Zo hee dat daon hemn
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03032) vertaling: Zo hee dat daon hemn
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03032) fragment: keunt (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03032) fragment: daon (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03032) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03032) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03032) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03032) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03032) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03032) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 4
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 4
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03032) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03032) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03032) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03032) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03032) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03032) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03032) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03032) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03032) vertaling: Ik deenk hee is vot
komt voor: j
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03032) vertaling: Ik deenk hee is vot
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03032) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03032) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03032) vertaling: De pliesie zol biej um komn en nemn um met
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03032) vertaling: De pliesie zol biej um komn en nemn um met
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03032) vertaling: Mere ere beeste zent alle verdrunke bij de aowerstroming
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03032) vertaling: Mere ere beeste zent alle verdrunke bij de aowerstroming
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03032) vertaling: Kees maakn wer ik nik van
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03032) vertaling: Kees maakn wer ik nik van
komt voor: j
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03032) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03032) vertaling: Ik heb de eeste dree somn a maakt. Wukke heb iej maakt
komt voor: j
opm.: dav
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03032) vertaling: Ik heb de eeste dree somn a maakt. Wukke heb iej maakt
komt voor: j
opm.: dav
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03032) vertaling: De wukke heb iej a votbrach
komt voor: j
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03032) vertaling: De wukke heb iej a votbrach
komt voor: j
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03032) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03032) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03032) vertaling: Ik weet at jan noar de mark (ook 't mark) hef wes
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03032) vertaling: Ik weet at jan noar de mark (ook 't mark) hef wes
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03032) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03032) vertaling: Ik heb der heel wat ofsjouwd (loopn)
komt voor: j
opm.: dav
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03032) vertaling: Ik heb der heel wat ofsjouwd (loopn)
komt voor: j
opm.: dav
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03032) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03032) vertaling: Hee deu zich veur offe net oet 't nös kwam
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03032) vertaling: Hee deu zich veur offe net oet 't nös kwam
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03032) vertaling: De schilder is hier wes te schilder
komt voor: j
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03032) vertaling: De schilder is hier wes te schilder
komt voor: j
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03032) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03032) vertaling: In dee tied st"k 't um neet zo nöw
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03032) vertaling: In die tied leewn ik derop lös
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03032) vertaling: In die tied leewn ik derop lös
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03032) vertaling: In dee tied st"k 't um neet zo nöw
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03032) vertaling: Vrogger leewne as 'n deer
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03032) vertaling: Daor leewn wiej as god in Frankriek
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03032) opm.: IPP: n.v.t.
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03032) vertaling: Met zuk weer k"j niet völ doan
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03032) vertaling: Met zuk weer k"j niet völ doan
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03032) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03032) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03032) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03032) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03032) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03032) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03032) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03032) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03032) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03032) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03032) fragment: deet (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03032) fragment: deet (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03032) fragment: datte (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03032) fragment: woarvan (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03032) fragment: woarvan (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03032) fragment: datte (2)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03032) komt voor: n
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03032) fragment: woar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03032) komt voor: n
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03032) fragment: woa (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03032) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03032) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03032) fragment: woa (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03032) fragment: wak (ik doorgestreept) (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03032) fragment: den (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03032) fragment: dak (ik doorgestreept) (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03032) fragment: aj (1)
opm.: dav
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03032) fragment: waarvan de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03032) fragment: dee eer (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03032) fragment: dee eer (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03032) fragment: waarvan de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03032) vertaling: P. deenkt dat Jan en M op geeneen heeleg zent
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03032) vertaling: P. deenkt dat Jan en M op geeneen heeleg zent
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03032) vertaling: W deenkt daw geneen ne pries geewt
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03032) vertaling: Het / T is waor dat ze neet met M majt praotn
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03032) vertaling: Het / T is waor dat ze neet met M majt praotn
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03032) vertaling: nans
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03032) vertaling: geneen
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03032) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03032) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03032) vertaling: geneen
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03032) vertaling: Zeg um neet dak noar boetn wes heb
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03032) vertaling: Neet zegn daj 'n kedoo veur um koch hebt heua!
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03032) vertaling: Weej neet datte is völn
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03032) vertaling: W prebeern geneen zeer te doon
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03032) vertaling: 't Lik derop dat ze niks mag ettn
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03032) vertaling: Ze schient niks te magn ettn
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03032) vertaling: Ze prebeert al 'n heeln dag um meka op te beln
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03032) vertaling: 't Beloowt weer ne mooijn dat te wödn
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03032) vertaling: t Is misschien bette um nog eewn te waochen
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03032) vertaling: WIej hadn 't geluk daw um voort terug vundn
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03032) vertaling: As de kipn ne valk ziet zent ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03032) vertaling: Aw de eerappel/ketoffel/tuffel neet kunt verkoopn zit wiej in de probleemn (hew meujlekheedn)
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03032) vertaling: Aj um neet metnemt wök hellig
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03032) vertaling: Hee wust
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03032) vertaling: Op dit fees wödt völ daanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03032) vertaling: Noew wödder alleen nog mar brood vekoch in den weenkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03032) vertaling: Asse met de fiets koomp zalle wa te laat ween
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03032) vertaling: Aj tied heb komt dan 'nmaol langs/an
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03032) vertaling: Ak reik ben koopik ne duurn auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03032) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03032) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03032) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03032) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03032) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03032) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03032) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03032) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03032) vertaling: Ik heb um 't geewn
komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03032) vertaling: Ik heb um 't geewn
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03032) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03032) vertaling: Merie hef zeg dat iej prebeerd hebt 'n leedje te zingn
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03032) vertaling: Merie hef zeg dat iej prebeerd hebt 'n leedje te zingn
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03032) vertaling: Merie hef zeg daj prebeerd hebt 'n leedje te zingn
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03032) vertaling: Merie hef zeg daj prebeerd hebt 'n leedje te zingn
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03032) vertaling: M hef zeg daj prebeerd hebt er 'n book te geewn
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 3
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 3
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 3
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 3
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03032) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03032) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03032) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03032) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03032) vertaling: Dee (leu) oet de stad hebt hier völ huuze bouwd
opm.: twijfelgeval subject linksdislocatie
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03032) vertaling: An dat nieje knaal (sloot) zeej gen meens
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03032) vertaling: Gister hef jan hier wes
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03032) vertaling: Den dag dat Jan beln wak neet in hoes
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03032) vertaling: Jef den zok nooit meugn
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03032) vertaling: Merie zol zowat nooit doon
opm.: twijfelgeval subject linksdislocatie
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03032) vertaling: Bert dreenkt der na es een te vol
opm.: twijfelgeval subject linksdislocatie
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03032) vertaling: Marha zok was 'n maol biej miej in hoes wiln neugn
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03032) vertaling: Dat hoes zok nooit wiln koopn
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03032) vertaling: dat hoes steet doar a viefteg jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03032) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03032) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03032) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03032) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03032) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03032) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03032) vertaling: Hef G. belt
473 (z11b) En pas op! (inf. 03032) vertaling: Kiek oet
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03032) vertaling: 't Was nöw an genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03032) vertaling: M hef noew meer beeste dan vrogge
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03032) vertaling: As S komn har kunt har ze 't daon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03032) vertaling: Zee is n leessen dokte denk ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03032) vertaling: veur daj wat votgooit muj effen beln
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03032) vertaling: Hier is alns wak kreegn heb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03032) vertaling: Jan is te pinneg um wat an zienne keende te geewn
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03032) vertaling: Net of iej wat van voetbaln weet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03032) vertaling: Leg daal dat boek
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03032) vertaling: Leg dat book hen
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03032) vertaling: Leg dat book hen
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03032) vertaling: Leg daal dat boek
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03032) vertaling: Aj neet kunt wochen, komt dan mar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03032) vertaling: Ik weet dat Jan 'n dokter har kun roopen
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03032) vertaling: ik weet dat Jan 'n dokter kon hemn roopn
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03032) vertaling: hee zee dak het har mutn doon
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03032) vertaling: Hee zee dat ik 't mos daon hemn
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03032) vertaling: Hee is vegangn wek deur dokte M opereert
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03032) vertaling: Hee wödt mon deur dokte M opereert
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03032) vertaling: Ik deenk daj völ vot zoln mutn smietn
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03032) vertaling: Ik deenk daj völ vot zoln mutn smietn
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03032) vertaling: 't Is dom zukke dure ding vot te smietn
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03032) vertaling: 't Is dom zukke dure ding vot te smietn
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03032) vertaling: Hee is alle kepotte pröttel an 't votsmietn
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03032) vertaling: Hee is alle kepotte pröttel an 't votsmietn
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03032) vertaling: Ik vin daj vake de kraant zoln mutn lezen
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03032) vertaling: Ik vin daj vake de kraant zoln mutn lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03032) vertaling: 't Is dom um in 't doonke de kraant te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03032) vertaling: 't Is dom um in 't doonke de kraant te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03032) vertaling: Hee is 'n heeln dag an't kraant lezen
positie: 2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03032) vertaling: Hee is 'n heeln dag an't kraant lezen
positie: 2
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03032) fragment: deur (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03032) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03032) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03032) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03032) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03032) vertaling: R heg een greun appel votgeewn en now heffe nog 2 rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03032) vertaling: Der warn völ leu op 't fees
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03032) vertaling: Warn der völ leu op 't fees?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03032) vertaling: Wat vukke beuke hej koch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03032) vertaling: Wat hij veur beuke koch?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03032) vertaling: Wat hij veur beuke koch?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03032) vertaling: Wat vukke beuke hej koch
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03032) vertaling: Hee wont biej Merietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03032) vertaling: Hee wont biej wilm
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03032) vertaling: Loopt eewn noar 'n bakke Wilm!
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03032) vertaling: Wie heb iej zeen?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03032) vertaling: Wee hef oew zeen?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03032) vertaling: Hak dat weetn dan hak 't neet daon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03032) vertaling: t zol bette ween um nog eewn / effen te woochen
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03032) vertaling: Gelukkig har Jan 'n dokter beld en dien was ter a rap / gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03032) vertaling: Loop noew toch deur verveelnde vêênt
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: met 'te'
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: met 'te'
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03032) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: met 'te'
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03032) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: met 'te'
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03032) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03032) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03032) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03032) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03032) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]G173p[/k][h]86[/h][i]87[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze regel ok veur in ons dialect. Vertaal. Gisteren wandelde ie door het park. [/v]. tagging sound
veldwerker Het was de vraag of de zin voorkomt in het dialect. Gisteren wandeldiede door het park. Vraag werd niet begrepen. sound
hulpinterviewer [a=j] Ja komt wel veur. Gisteren leup der het park heen. tagging sound
informant Ja, ik begreep het eigenlijk ook niet goed. sound
hulpinterviewer [a] Die zin staat er heel raar op ja. tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat marie gisteren gestorven is.[/v] sound
informant [a] Ze wit nie da Marie gisteren is overleedn. [a]. tagging sound
hulpinterviewer [v=22] Komt deze regel ook veur in ons dialect? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a] Der wil geeneen daansn. [/a]. sound
hulpinterviewer Zulle wie vertale met iedereen wil dansen. sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze regel ok veur in ons dialect? Vertaal. Els wil niet dansen, en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
informant [a] Ze wil niks. Ze wil nie dansen ze wil nie zingen sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Geeneen hef dat wilt en ze kunnent ok nie. sound
informant [a] Jan wot hele brood wel opeten. tagging sound
hulpinterviewer Of Jan hat hele stoet wel lust. sound
hulpinterviewer [v=027] Komt deze regel ok veur in ons dialect? Vertaalt. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel mar niet wie ze roepen ha kun.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Wurdt deze zin in uw dialect vaak gebroekt. sound
informant [a] Zeker niet. Kumt nie zo vaak veur. tagging sound
hulpinterviewer [v=028]. Kumt dizze regel ok veur in ons dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Zeit mir wie had ik kanne roepen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Wordt deze zin ook vaak gebroekt in ons dialect? sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze regel ook veur in ons dialect? Werdt dizze zin ok vaak gebroekt in ons dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel mie eens we daj motte rope. tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Komt deze regel vaak veur in ons dialect? Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen. sound
informant Vertelt mie eens wie of sie he moen ropen. tagging sound
hulpinterviewer Gebroek wie disse zin ok vaak in ons dialect? sound
informant [a] Niet vaak, maar toch tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. sound
informant [a] Jan eschat da verhaal wel wir te binnen. sound
hulpinterviewer [v=036] Jan wat ze je hier op dit plaatje? Marie en Piet wijzen....[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze wiest nor mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Jan wa gebeurt er op dit plaatje? Toon wast...[/v] sound
informant [a] Toon wast z'n bovenarm. Hij wastert zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Jan vertaalt dit es. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman he gin spiekers bij em. tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Wat gebeurt er op dit plaatje. Fons zag een slang..... sound
hulpinterviewer [a] Zag een slang naast zich. tagging sound
informant Jan heef een slang naast em liggen. sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal hier het volgende. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet zich veur min werken. tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jan hoe vertaal je de volgende zin. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna da liet zich drieven op de golven. tagging sound
hulpinterviewer [v=042] De volgende vraag Jan. Vertaalta eens. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zich ens effe in de spiegel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] De volgende zin die vertaald moet dat is. Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. sound
informant [a] Jan heef in twee minuten een biertje opedronken. tagging sound
hulpinterviewer Jan heeft in twee minuten een glaasje bier drink.[v=044] De volgende die vertaald moet dat is. Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [v=044] De volgende die vertaald moet dat is. Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dizze schoen loopn makkelijk.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Dat is de volgende. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf. Hij kent zichzelf best. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deze regel ook veur in ons dialect? Ward hef heurd datter foto's van umzelf in de etalage stoat. [/v] sound
hulpinterviewer Ward hef heurd datter fotoos van um in de etalage stoat. sound
informant [a=j] Ward hef heurd datter fotoos van um in de etalage stoat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] De volgende vraag diej vertoaln moet dat is. De aardappelen schillend niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die aardappel die schilt nie makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Das de volgende. De sneeuw smelt in de zon. [/v]

da s
sound
informant [a] De sneeuw die smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Dat is. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijns ouders willen. [/v] sound
informant [a] Als ik zuinig leve da woln mijn ouders ook gern. sound
informant [a] Ak zuunig leve levik zoas mun ouwe wille of wol. [/a] sound
hulpinterviewer Of eh da sol mien ouders ook gern zien. sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] vraag 55 tot 71 moet over sound
informant [a] Assie nog drie jaar leefda wordt ouder as zie va. [/a]

as ie leef da
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Dadis. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Azze zo deur goat dan leefde nie lang meer. [/a]

az ze leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As ut nu nog in t leebn is dan leefdu morgen nog wel. [/a]

leef du
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As jullie zo losbandig vanaf wilt leevn dan leefie nie zo lang as ik. [/a]

leef ie
tagging sound
hulpinterviewer dan overleef ik oe wel sound
hulpinterviewer [v=063] Ook vertaaln. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse veur t werk leewe dan leewe ze_ [/a]

as se
tagging sound
informant Dee leew veur zichzelve maar nie veur de kinder sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Nixon nog leeft dan leeft Boris ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer As Nixon nog int leebn is dan zou Boris ook int leebn ween. in het leven wezen sound
informant [a] As Nixon nog leef leef Boris ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Ajje gezond leef kun je oud wordn. [/a]

a je
tagging sound
hulpinterviewer of je leeuwet langer sound
hulpinterviewer [a] Ajje gezond leef leevie langer. [/a]

a je leef ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant Aser zo weinig boere bin dan zitten er werk er meer in de fabriek. sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Marie en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer As die bei in t paradijs zitte zulle die allebei wel in de hel zittn. sound
informant As Pieter en Liesje int paradijs zit dan zit ja hoe heetn die twee dan zattn die in de hel. tagging sound
informant Doa mottut ook geen vetpot ween dat zeg ze. sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Asw sober leve levewie gelukkig. [/a]

as w leve wie
tagging sound
hulpinterviewer ja is geen ander woord veur. sound
informant Ajje heinig leewt_

a je
sound
informant dan leefde gelukkig. tagging sound
hulpinterviewer kwit nie meer tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant Je mut gezonder leebn. tagging sound
hulpinterviewer [a] Leev wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
informant Ge mut een beetje gezonder leebn. sound
hulpinterviewer [v=073] Dadis. Leef niet zo bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leev nie zo bekrumpn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze regel vaak veur in ons dialect. Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. [/v] sound
informant [a=n] Kom nie zo vaak veur maor da iedereen mos kunne zwemn. [/a] Da vin ik. sound
hulpinterviewer [v] Gebroekn wie deze regel ook wel is in ons dialect. [/v] sound
veldwerker Nee of die zin dus vaak voorkomt. Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. sound
hulpinterviewer [a=j] kVin da iedereen mot kunn zwemmn. ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant Iedereen mos kunn zwemm vin ik. hiervoor al vertaling gegeven. sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze regel vaak veur in ons dialect. Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
hulpinterviewer Da bin ongeveer hetzelfde. sound
informant [a=n] K vin da iedereen mut kunn zwemm. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja da komp eigenlijk op t zelfde neer he. sound
informant iedereen mos kunn zwemm. sound
hulpinterviewer Ik vin iedereen moet zwemm kunn. sound
commentaarlet op geen voegwoord  sound
informant Ik vin dat iedereen moet kunn zwemm. sound
hulpinterviewer Ik vin iedereen moet zwemm kunn sound
hulpinterviewer [v] Gebroekn wie dieze zin ook wel vaker in ons dialect. Vertaal. [/v] is al beantwoord sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze regel ook vaak veur in ons dialect. Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Et steet daar net aarsom. Das heel raar is dat. [/a] sound
informant moet kunn zwemm sound
hulpinterviewer [v] Is dit ook wel gebroekelijk in ons dialect. Vertaal es. [/v] is al beantwoord sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin vaak veur in ons dialect. Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik vin dat iedereen zwemm moet kunn. [/a] let op: vraag 84 tagging sound
informant Ik vin dat iedereen moet kunn zwemm. Mut kunn zwemm. sound
hulpinterviewer [v] Gebroekn wie dieze zin wel vaker in ons dialect. Vertaal. [/v] is reeds beantwoord sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze regel vaak veur in ons dialect. Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da xx woar. zeker gezien de vorige vraag kan gesteld worden dat dit voorkomt. sound
informant [a=j] Ja, ik vin da iedereen zwemm mut kunn. [/a] lastig dat met of zonder t tagging sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebroekelijk is deze zin in ons dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze regel ook vaak veur in ons dialect. Ik weet dat Eddy morn wil brood etn. [/v] sound
informant Eddy wil morn gewoon brood etn. moet nog bevraagd worden sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze regel vaak veur in ons dialect. Vertaal. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da bin beetje scheve regel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze regel ook vaak veur in ons dialect. Hij wil geen soep niet meer eten niet. Vertaal. [/v] sound
informant [a=j] Hij wil geen soep niet meer etn niet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze regel vaak veur in ons dialect. Zitten hier nergens geen muizen. Vertaal. [/v] sound
informant [a=j] Zittn hier nergens geen muuzn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin ook veur in ons dialect. Iedereen is geen vakman. Vertaal. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze regel vaak veur in t dialect. Hij heeft overal geen vrienden. Vertaal. [/v] sound
informant [a=j] Hee hef overal geen vrienden. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin vaak veur int dialect. Beuke hef Janne drie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da komt nie vaak. Dan zeggn wij. Jan hef drie beukn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze regel vaak veur in t dialect. Jan weet datte veur drie uur de waagn moet hebben gemaakt. [/v] technisch probleem sound
informant Jan weet datte veur drie uur de wagen kloar mot hebn. sound
hulpinterviewer [v=157] deze regel vaak veur in ons dialect. Jan weet datte veur drie uur de waagn meut maakt hebn. [/v] sound
informant [a=n] Jan weet datte veur drie uur de waagn klaar moet hebn. [/a] sound
hulpinterviewer emaakt moet hebn of klaar moet hebn. sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin vaak veur in t dialect. Jan wet datte veur drie uur de waagn maakt mot hebn. [/v] sound
informant [a=j] Jan wet datte veur drie uur waagn kloar mot hebn maakt mot hebn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin vaak veur in t dialect. Jan weet datte veur drie uur de waagn maakt hebn meut. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat is geen gangbare zin. [/a] sound
informant [a] Jan weet datte veur drie uur de waagn kloar moet hebn of maakt mot hebn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=174] Komt deze regel vaak veur in t dialect. Die fiets is mijns. Vertaal dadis. [/v]

dad is
ene keer wel dat is de andere keer dadis sound
hulpinterviewer [a=n] Kom ook nooit veur. [/a] sound
informant [a] Die fiets is van mie of das mien fiets. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. [/v] sound
informant [a] Hejje genoeg volk um t hooi binn te haaln. [/a]

he je
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant t Was aardig van um assum mit kwam helpn. sound
hulpinterviewer t Was aardig van Jan dat toch eens kwam helpn of mit kwam helpn. sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar om te beurn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan te zeurn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hee steet te zeurn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toew kwam toen reegnet. [/a]

toe w reegn et
twee keer toen tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dadik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] k Geleuf dak groter bin dan hum. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [a] k Geleuf dak groter bin as hum. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Zie geleuf dadie eerder thuis bin as ik. [/a]

dad ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Je geleuf toch nie dadie sterker is assie. [/a]

dad ie as ie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Azzie of azzou. [/a] sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Zie geleuf dat wie rieker bin as hun as zee. [/a] gelooft dat of geloof dat tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Zie geleuft daw nie zo leeg bin azzie. [/a]

da w az zie
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Ie geleuf toch niet dat zee armer bin as gee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ie geleuf toch nie dadie armer sind as jeu. [/a]

da die
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] U geloof dat Lisa net zo mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] U geleuw dat Lisa net zo mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Geert en Peter sterker zijn dan Louis en Jan. [/v] sound
informant [a] Hee geleuf dat Geert en Peter sterker bint dan Louis en Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hee geleuw dat Geert en Peter sterker sind dan Louis en Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin ook veur in t dialect. Hee slup. Hee dut. [/v] sound
informant [a=n] Hee dut da kom nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja dat doette. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin ook veur in ons dialect. Hee slup. Doet. [/v] sound
informant [a=n] Hee slup. Da doete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin ook veur int dialect. Slappe. Ie dut. [/v] sound
informant [a=n] Slappie. Ja da doete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin ook veur in ons dialect. De lamp doet niet meer brande. [/v] sound
informant [a=n] De lamp duut niet meer brandn. Nee da komt hier nie veur. [/a] sound
informant De lamp brandt nie meer. sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin veur in ons dialect. Doet Marie elken avond danse. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Dans Marie alle avonde. sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin veur in ons dialect. Doe et brood eve snien. [/v] sound
informant [a=n] Nee da komt nie veur in t dialect. [/a] sound
informant Snie et brood evn. sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin ook veur in ons dialect. ik doe wel even de kopjes afwassen. Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Ik waske de kopkes wel evn af. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik was de kopkes wel evn af. [/a] sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant De jongen zie moe is gistern hertrouwdis stond achter mij. hertrouwd is sound
informant stond achter mie. sound
hulpinterviewer Haj die papiern nog.

ha j
sound
hulpinterviewer Nee gee toch moar duer want ik had um nie goed verstaan. sound
informant [a=n] Ik geleuve dat iedereen de jonge aardig vindt. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik geleuve deze jong vindt ze allemaal wel aardig. [/a] sound
informant Ik geleuf dat deze jongen vindn ze allemaal wel aardig. sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin vaak veur in ons dialect. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Ik heb ter heel wat afeloopn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik erop los. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In die tied hek der op los eleeuwd. [/a]

he k
tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Vroeger toen leefdun as een beer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Daar leefden wij als god in Frankrijk. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Daar leevewie as god in frankrijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer daa leevwie as god in frankrijk. sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. Vertaal. [/v] sound
informant Niemagget zeen ie ook nie.

nieman mag et
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een kluizenaar. Vertaal. [/v] sound
informant Toen leefdie helemaal op umzelf. tagging sound
hulpinterviewer Hee leeuwe net een kluizenaar. sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze regel ook vaak veur in ons dialect. Ik weet dat hij is gaan zwemmen. Hoe gebroekelijk is deze regel nou in ons dialect. [/v] tagging sound
informant [a] Das wel gebroekelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik weet dadhij zwemm is gaan. [/a] gegaan of gaan. sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze regel vaak veur in ons dialect. Ik weet dat hij gaan zwemmen is. Hoe gebroekelijk is deze zin nou in ons dialect. [/v] sound
informant [a=n] Das nie gebroekelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik weet dadhij zwemmn is. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze regel vaak veur in ons dialect. Ik weet dat hij zwemmen is gaan. Hoe gebroekelijk is deze zin nou in ons dialect. [/v] sound
informant [a=n] Da komt niet veur. sound
hulpinterviewer [a] Ik weet dadde hee zwemmn is goan. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin vaak veur in ons dialect. Ik weet dat hij zwemmen gaan is. Hoe gebroekelijk is deze zin nou in ons dialect. [v/] sound
informant [a=n] Nee, ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant is zwemmn goan. sound
hulpinterviewer [a] Ik weet dadhij zwemm is goan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=358] Komt deze regel vaak veur in ons dialect. Dur komt morn een langs. Wee dat. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wee is dat. [/a] sound
informant Wel is dat. sound
hulpinterviewer [v=365] Komt deze regel ook vaak veur in ons dialect. Hee is dood. [/v] sound
informant [a=n] Ja hee is dood. is estorvn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=366] Ken je deze regel ook in t dialect. Heer zee is ziek. [/v] sound
informant [a=n] Zee is ziek ja da kom wel veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das den man of den keerl die had ze roepn. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Die man hef dat verhaal verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Ik denk da den man het verhaal verteld hef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] tagging sound
commentaar[meta][k]G173p[/k][h]86[/h][i]87[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat den man is der ze roepn het. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin ook veur in ons dialect. Wanneer zal de wereldvrede kummn. Nooit niet. [/v] sound
veldwerker Het gaat dan om nooit niet of dat kan zo. sound
hulpinterviewer [a=n] Da gebeurt nooit. Of nooit. [/a] sound
hulpinterviewer Nooit niet da kan niet. sound
hulpinterviewer [v=397] Et schijnt dat ze niets mag eten. Vertaal. [/v] sound
informant [a] t Schien da niets mag etn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer t Schien da niets mag etn. sound
hulpinterviewer [v=403] t Lijk wel of er iemand in de tuin staat. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] t Leek wel ofter een in den hof steet. [/a] tagging sound
informant Of in de tuin wordook wel zegd ja. tagging sound
hulpinterviewer [v=408] Komt dit vaak veur in ons dialect. Op dit fees wordter veul danst. [/v]

wordt er
tagging sound
informant [a=j] Ja da kom wel veur. [/a] sound
informant Op dat feest wordt veul danst. vertaling zonder er sound
hulpinterviewer [v=409] Komt dit vaak veur in ons dialect. Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Komp wel veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=414] Komt deze zin vaak veur in ons dialect. Gistere stunder ene rare man in tuin in den hof. [/v] sound
informant [a=j] Gisteren stonder een raren keerl in den tuin. Enen raren keerl. [/a]

stond er
ene raren kerel, naamval? tagging sound
hulpinterviewer [v=433] Komt dit ook veur in ons dialect. Marie hef zeg dat ie eur heb probeerd een boek te geevn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie hef zeg dat ie heb probeerd um een boek te geevn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=434] Komt dit in ons dialect veur. Marie hef zeg dat ie een liedje heb probeern te zingn. [/v] zie hierna sound
hulpinterviewer [a=n] Marie hef zeg datie heb probeerd een liedje te zingn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=434] Komt deze zin ook veur in ons dialect. Marie hef zeg dat ie een liedje heb probeern te zingn. [/v] sound
informant [a=j] Marie hef zeg dat ie een liedje heb probeern te zingn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=436] Komt deze regel ook vaak veur in ons dialect. Marie hef zeg dadie een liedje probeerd te zingn hebt. [/v]

dad ie
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=437] Komt deze zin veur in t dialect. Marie hef zeg dadie een liedje probeern te zingn hebt. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=438] Komt deze zin veur in t dialect. Marie hef zeg dadie een liedje probeern heb te zingn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Da klop nie da word nie ezeg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=439] Komt deze zin veur int dialect. Marie hef zeg dadie een liedje probeerd heb te zingn. [/v]

dad ie
sound
informant [a=j] Da klop. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie hef zeg dadie heb eprobeerd een liedje te zingn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=548] Komt deze zin veur in t dialect. Marie hef zeg dadie een liedje te zingn probeern hebt. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Da komp nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=548] Komt deze zin veur in t dialect. Marie hef zeg dadie een liedje te zingn probeerd hebt. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=543] Komt deze zin veur in t dialect. Marie hef zeg dadie een liedje te zingn heb probeerd. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=543] Komt deze regel veur in t dialect. Marie hef zeg dadie een liedje te zingn heb probeerd. [/v] sound
informant [a=n] Ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=534] Komt deze zin veur in t dialect. Marie hef zeg dadie heb probeern een liedje te zingn. [/v] sound
informant [a=j] Dat likter op. [/a] tagging sound
informant [a=j] Marie hef zeg dadie heb probeern een liedje te zingn. [/a] tagging sound
commentaargeprobeerd of proberen  sound
informant [a=j] Marie hef zeg dadie heb probeern een liedje te zingn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=535] Komt deze zin veur in t dialect. Marie hef zeg dadie heb probeerd een liedje te zingn. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=538] Komt deze zin veur in t dialect. Marie hef zeg dadie probeerd hebt een liedje te zingn. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=538] Komt deze zin veur in t dialect. Marie hef zeg dadie probeerd hebt een liedje te zingn. [/v] sound
informant [a=j] Ja, ook wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin in t dialect veur. Hee hef een bal gooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Hee heb een bal in de mand gooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=463] Komt deze zin veur in t dialect. Hee hef een bezem veegd helemaal aan flardn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Hee heb een bezem helemaal aan flarden veegd. sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin veur in t dialect. A. Zal ik kokkn. B. Da doet maar. [/v] tagging sound
informant [a=j] Jawel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin veur in t dialect. Dat boek beloof mie dajjet nooit meer zult verstoppn. [/v]

da j et
sound
informant [a=n] Nee zo komt nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer Beloof mie dajj da boek nooit meer zult verstoppn. sound
hulpinterviewer [v=487] Komt dit veur in t dialect. Wat zeg mie dajjekocht hebt. [/v]

da j ekocht
dat je gekocht sound
hulpinterviewer Zeg mij wat je gekocht hebt. sound
informant [a=n] Zeg mie waj waj wa hej koch. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deze zin veur in t dialect. Marie zit te aardappelen schillen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Marie zit die aardappel te schiln. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin veur in ons dialect. Marie zit aardappelen en schillen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Marie zit tussn de aardappln en de schilln. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] Komt deze zin veur in ons dialect. Zulle vrouw een kunj maar better nie teegnspreekn. [/v] niet tegenspreken of nie tegenspreken sound
hulpinterviewer [a=n] Zulle vrouw kunj maar better nieteegnspreekn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Er waren veel mensen op het feest. [/v] sound
informant [a] Der waarn veul leu op t feest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Jammer ik kon gistern nie. Waster veul volk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Waveur geboeke hejj koch. [/a]

wa veur he j
tagging sound
hulpinterviewer [v=524] Wie heb je gezien. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Wie hejj zien. [/a]

he j
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heef je op de kermis gezien. Vertaal. [/v] sound
veldwerker wie heeft jou sound
hulpinterviewer [a] Wie hef oe op de kermis ezeen. [/a] ezeen zien verschilt nogal geloof ik tagging sound
hulpinterviewer [v=540] Komt deze zin vaak veur in t dialect. Marie hef ezeg dadie heb een liedje probeerd te zingn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das geloofk wel goed. [/a]

da s geloof k
sound
hulpinterviewer [v=541] Komt deze zin vaak veur in t dialect. Marie hef ezeg dadie heb een liedje probeern te zingn. [/v] sound
informant [a=j] Ja. da kan wel. [/a] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland vorm: dadis zo wis dad een en een twee is.
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: sie moe der
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : n
vorm: woardatsop zaatn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : n
vorm: woaratse op zaatn
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: hie hef de han waske
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: Dat is denk ik de man die ze geroepen hebben.
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: geeneen
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: nergens
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: nog niet ein
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: maj wie
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: dassons ook
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: dat wie
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: wettie iets
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). zin: Ie wet wa daj klug genoeg bint of sind.
opmerking: Bissin huis morgen is beleefdheidsvorm. U vorm
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: sie hebter
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. 8 vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
opmerking: niet zonder
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: Der zat een i in die kas
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: ofter een hond
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: aj leeuwt, leeuw dan vooral...
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
vorm: asse denken dasse moeten goan, goanse
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: asse denken dasse moeten goan, goanse
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: asder elken dag
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: wanneer al daag
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: asso nu en dan
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: atten enkelt moalt
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: aw heurt daw fort moet, nou dan goaw
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: aw heurt daw fort moet, nou dan goaw
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
vorm: as ieleu heurt dassu nodig hebt dan goaj direct heen
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
vorm: as ieleu heurt dassu nodig hebt dan goaj direct heen
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goaj
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: ie goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goaj
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hie geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geete
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geetse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet (zonder pronomen)
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goaw
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ieleu goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goaj
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
opmerking: wel echt mv (enkelv: geetse)
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goatse
opmerking: wel echt mv (enkelv: geetse)
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goa direct..
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gung
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gungie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gung
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gungik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen as tu gung
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gung hie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gung
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gungs du ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toeas sie gung
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gungt niet
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gung
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gungse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gungn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gung ieleu
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gung
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gungn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gung
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gung
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
vorm: wieat hier aan de deur is wes
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: die volgens mij het verhaal...
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: te lange zin
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: idem
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
vorm: haar kinderen te moeten beschermen
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: ik ben lekker aan het tv kijken.
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
vorm: is ant piano speeln.
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: um te gooin
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
opmerking: 819 is beter, maar deze is weer beter dan 817
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
vorm: aant zeurn zijn
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
vorm: t zou kunnen, meer met liggen dan met staan
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
vorm: lign te zeuren
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
vorm: ook zonder te is het goed
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
opmerking: te koop heeft gestaan, maar nu niet meer te koop staat.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich aardig goed
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: op zich an