SAND-data Bergentheim (G115p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 02912) vertaling: Jan herinnert zich dat verhaal wel
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 02912) vertaling: Marie en Piet ziet mekaar veur de kerke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 02912) vertaling: Toon wast zich
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 02912) vertaling: De timmerman hef gien spiekers bij zich
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 02912) vertaling: Fons zag een slange noast zich
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 02912) vertaling: Erik leut mij veur zich warken
opm.: reflexief: zich
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 02912) vertaling: Johanna leut zich met op de golven dreem
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 02912) vertaling: Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel
opm.: reflexief: zichzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 02912) vertaling: Jan he fin twee minuten een biertje edronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 02912) vertaling: Die schoen loopt makkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 02912) vertaling: Eduard kent zichzelf goed
opm.: reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 02912) vertaling: Ward hef eheurd dat d'r foto's van humzelf in de etalage stoat
opm.: reflexief: hemzelf
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 02912) vertaling: Die eerappels schelt niet makkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 02912) vertaling: Dat glas brek as het op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 02912) vertaling: dokter leef ik wel gezond genog
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 02912) vertaling: Al joaren leeft hij van de arfenis van zien va
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 02912) vertaling: Disse wekke leeft zij op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 02912) vertaling: Leeft het nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 02912) vertaling: Hoelang leef jullie al van de arfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 02912) vertaling: In Bretagne leeft ze veural van het vissen
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 02912) vertaling: Noa het eten goak sloapen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 02912) vertaling: Zuk dat wel kun'n doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 02912) vertaling: Hi'j leut zien huus ofbreken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02912) vertaling: Ik weet dat Jan hard mut kunnen warken
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02912) vertaling: Ik weet dat Jan hard mut kunnen warken
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02912) vertaling: Ik weet dat Jan hard mut kunnen warken
komt voor: j
gebr.: 4
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 02912) vertaling: Jan hef geen boek meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 02912) vertaling: Boeken hef Jan niet
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 02912) vertaling: Jan hef niet vele geld meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02912) vertaling: hier mag niet over proaten uren
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02912) vertaling: Gien ene man proaten over dit geval
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 02912) vertaling: Gien ene zeg dat e komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 02912) vertaling: Zit hier argens moesen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 02912) vertaling: Ik geve niks an een ander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 02912) vertaling: Gien ene wil warken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 02912) vertaling: Wi'j niet dat e thuus was
opm.: persoonsvoorm mist
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 02912) vertaling: ik wist het ok niet
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02912) vertaling: Ji'j mag met geen iene proaten over dat probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 02912) vertaling: Jan wus dat hi'j veur drie uur de wagen emaakt mut hem
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 02912) opm.: te interpreteren als 'nee': omcirkelt alleen ja
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 02912) vertaling: Maries auto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 02912) vertaling: Marie d'r auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 02912) vertaling: Piets auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 02912) vertaling: Piet zien auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 02912) vertaling: Die man zien auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 02912) vertaling: Die man zien auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 02912) vertaling: Dee auto is niet van mi'j maar van hem
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 02912) vertaling: de kraante lag gisteren onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 02912) vertaling: Jan is Karolien en Kroistien heur breurtie
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 02912) vertaling: Die jongens heur fietsen bint esteulen
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 02912) vertaling: die zussen heur moeder is op bezuuk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 02912) vertaling: die auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 02912) vertaling: die fietse is van mi'j
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02912) vertaling: hi'j mag met gien ene proaten over dit probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 02912) vertaling: ik wille gien ene kwetsen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 02912) vertaling: het is jammer dat wi'j niet mochten komen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 02912) vertaling: dat gao ik niet doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 02912) vertaling: ik hebbe hard ewarkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 02912) vertaling: nog mer pas had hi'j ut vorteld of Marie begon te huilen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 02912) vertaling: Goa die bestelliong nu mar ophalen
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 02912) vertaling: hi'j warkt niet
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 02912) vertaling: ik verbiede oe om hier te kommen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02912) vertaling: Jan verhinderde dat wi'j Marie belden
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02912) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02912) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02912) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02912) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02912) komt voor: n
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 02912) vertaling: ik wete dat jullie op geniene hellig bint
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 02912) vertaling: ik wete dat zij op niks trots is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 02912) vertaling: Els denkt dat niet gemakkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 02912) vertaling: ik wete dat ik te late ben en ieje niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 02912) vertaling: je weet toch dat ie moet warken en ikke niet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 02912) vertaling: iederiene denkt dat wi'j noar huus goat en dat zij mag bleem
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 02912) vertaling: het is jammer dat hi'j komp en dat zi'j weg giet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 02912) vertaling: ik denke dat Lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 02912) vertaling: ik denke dat Pieter en Liesje gaot trouwen
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 02912) opm.: IPP: n.v.t.
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 02912) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 02912) fragment: die (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02912) fragment: woar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02912) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02912) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02912) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02912) fragment: - (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02912) fragment: - (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02912) fragment: wat (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02912) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02912) fragment: wat (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02912) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02912) fragment: van wie de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02912) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op geniene helg bint
betekenis: negative concord
opm.: "'op iederene helg bint'= op iedereen boos 'op geniene helg bint'= op niemand boos"
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02912) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op geniene helg bint
betekenis: negative concord
opm.: "'op iederene helg bint'= op iedereen boos 'op geniene helg bint'= op niemand boos"
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 02912) vertaling: Wim deinkt dat wij nooit iene een pries geeft
betekenis: negative concord
opm.: "Wim deinkt dat wi.j altied iene een pries geeft Wim deinkt dat wi'j geniene ooit een pries geeft"
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 02912) vertaling: Wim deinkt dat wij nooit iene een pries geeft
betekenis: negative concord
opm.: "Wim deinkt dat wi.j altied iene een pries geeft Wim deinkt dat wi'j geniene ooit een pries geeft"
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 02912) vertaling: Het os woar zi'j magt niet met Marie proaten
opm.: hoofdzinsvolgorde "het is woar dat het niet toe e stoane is dat ze met Marie proat, het is woar dat het niet toe e stoande is dat ze met Marie proat"
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 02912) vertaling: woar gruit het geld an de boom'n
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02912) vertaling: wie hef die auto met eneum
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 02912) vertaling: wanneer zal de wereldvre komm
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 02912) vertaling: wat is rond en vierkant tegelieke
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 02912) vertaling: welke koeien hef hi'j emolken
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 02912) vertaling: zeg hem niet dat ik noar buten binnen ewest / ewest binne
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 02912) vertaling: niet zegn dat ie een cadeau veur hem ekocht hebt
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 02912) vertaling: weet ie niet dat hi'j evallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 02912) vertaling: wendy probeerde um geniene piene te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 02912) vertaling: schient dat ze niks mag etten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 02912) vertaling: zi'j schient niks te mogen etten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 02912) vertaling: zi'j probeert al de hele dag um mekare op te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 02912) vertaling: het belooft weer een mooie dag te wörden
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 02912) vertaling: t Is misschien better um nog eem te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 02912) vertaling: Wi'j hadden t geluk um hum direct terugge te vinden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 02912) vertaling: as de kippen een valke ziet zeit/bint ze bange
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 02912) vertaling: as wi'j de eerdappels niet kunt verkopen zitte wi'j in de problemen
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 02912) vertaling: as jullie/ieluu hum/hem niet metneemt word ik hellig
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 02912) vertaling: hij wus het
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 02912) vertaling: op dit feest wördt völle edaanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 02912) vertaling: nou wordt er allenig nog moar brood/stoete verkocht in de winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 02912) vertaling: as hij met de fietse komp zal hij wel late ween
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 02912) vertaling: aj tied hebt komp dan iens een keertie langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 02912) vertaling: as ik rieke benne koop ik een dure auto
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 02912) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 02912) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 02912) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 02912) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 02912) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 02912) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 02912) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 02912) vertaling: ik heb het hum egeem
komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 02912) vertaling: ik heb het hum egeem
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 02912) vertaling: Zij leeft op water en brood dizze weke
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 02912) vertaling: Zij leeft op water en brood dizze weke
komt voor: j
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02912) vertaling: marie hef ezegd dat ie probeerd hebt um een liedtie/varsie te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 02912) vertaling: marie hef ezegd dat ie probeerd hebt um heur een boek te geven
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 02912) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 02912) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 02912) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 02912) komt voor: n
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 02912) vertaling: Die stadsen hebt hier völle huzen ebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 02912) vertaling: An de ni'je voart, doar zie gien mense meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 02912) vertaling: Jan die is hier gisteren ewest
opm.: herhalend pronominaal subject 'die'
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 02912) vertaling: de dag dat Jan belde was ik niet thuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 02912) vertaling: Ik zöl Jef nooit uutneudigen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 02912) vertaling: Marie din zol zoiets nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 02912) vertaling: Bert die drinkt wel is een glas te völle
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 02912) vertaling: Ik zol Martha wel is bi'j mi'j thuus willen uutneudigen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 02912) vertaling: Dat huus, dat zol ik nooit willen kopen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 02912) vertaling: Dat huus dat stiet door/doar al vieftig joar/joor
000 (z09opm) (inf. 02912) opm. inf.: door/doar joor/joar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 02912) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 02912) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 02912) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 02912) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 02912) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 02912) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 02912) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 02912) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02912) komt voor: j
gebr.: 4
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 02912) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 02912) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 02912) vertaling: hef gunther ebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 02912) vertaling: pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 02912) vertaling: was maar net goed genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 02912) vertaling: Marjo hef nu meer koeien dan ze vrogger hadden
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 02912) vertaling: as Susanne had kunn km'n dan had ze dat e doane
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 02912) vertaling: zi'j is de beste dokter die ik kenne
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 02912) vertaling: veur da'j iets weggooit muj eem beln
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 02912) vertaling: hier is alles wat ik ekregn hebbe
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 02912) vertaling: Jan is te gierig um iets an zien kinderen te geem
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 02912) vertaling: asof ie iets van voetballen weet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02912) vertaling: leg dat boek dale
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 02912) vertaling: as ie echt niet kunt wachten kom dan maar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 02912) vertaling: Ik wete dat Jan de dokter had kunnen roepen
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 02912) vertaling: hij zee dat ik het had mutten doen
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 02912) vertaling: hij is veurige wekke deur dokter M geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 02912) vertaling: hij wördt morgen deur dokter M geopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02912) vertaling: Ik deinke dat ie völle weg mut gooien
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 02912) vertaling: Het is dom om zukke dure dingen weg te gooien
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 02912) vertaling: Hij gooit alle kapotte spullen weg
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02912) opm.: 'de krant' met lidwoord in positie 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 02912) opm.: 'de krant' met lidwoord in positie 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02912) opm.: 'de krant' met lidwoord in positie 1

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Bergentheim

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Bergentheim