SAND-data Coevorden (G095p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Coevorden

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]g095p[/k][h]293[/h][i]294[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal ze weet niet dat marie gisteren gestorven is?[/v] sound
informant [a] Ze weet niet dat marie gister gestorbm is.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ze weet niet dat marie gisteren is gestorven?[/v] tagging sound
informant [a=j]Ja dacht ik ook wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v=025]Vertaal niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
informant [a] Niemand hef dat ooit wild of kund.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026]Vertaal Jan had het hele brood wel willen op eten?[/v] sound
informant [a]Jan had et hele brood willen op eten.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal vertel maar niet wie zij had kunnen roepen?[/v] sound
hulpinterviewer [a]Vertel maar niet wie ze ook had kunnen roepm.[/a] tagging sound
informant [a]Vertel maar niet wie dee ook had kunn roepm.[/a] De informant gebruikt dee in plaats van ze. tagging sound
hulpinterviewer [v=035]vertaal Jan herinnert zich dat verhaal wel? [/v] sound
informant [a]Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal de timmerman heeft geen spijkers bij zich?[/v] sound
informant [a]De timmerman hef geen spijkers bij zich.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal Erik liet mij voor zich werken?[/v] sound
informant [a] Erik luut mij voor zich werken.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041]Vertaal johanna liet zich mee drijven op de golven?[/v] sound
informant [a]Johanna luut zich met driebm.[/a] sound
informant [a]Liet zich met driebm met de golvm.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042]Vertaal Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel bekeek zichzellef eens.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal jan heeft in twee minuten een biertje gedronken?[/v] sound
informant [a] Jan hef in twee minuutn een biertje edronkn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal deze schoenen lopen gemakkelijk?[/v] sound
informant [a]Deze schoenn zitn gemakkelijk.[/a] Vertaald met zitten in plaats van lopen. tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eduard kent zichzelf goed?[/v] sound
informant [a]Eduard kent zichzellef goed.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal een ward heef gehoord dat er foto's van zichzellef in de etalage staan?[/v] sound
informant [a] Ward hef heurd dat er foto's van emzellef in de etalage staan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee Ward heef gehoord dat er foto's van hemzellef in de etalage staan?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat kan ook he van zichzellef of hemzellef.[/a] sound
informant [a=j] Humzelluf zeggen ze dan hier.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal die aardappelen schillen niet gemakkelijk?[/v] sound
informant [a]Die aardappels schilde nie makkelijk.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal de sneeuw smelt in de zon?[/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen?[/v] sound
informant [a] As ik zuinig leef.[/a] tagging sound
informant [a] Dan leef ik zoals mien ouders wiln.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader?[/v] sound
informant [a]As hij nog drie jaar leeft leeftie langer as sien vader.[/a]

leeft ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer?[/v] sound
informant [a] As sij zo gevaarlijk leef leef ze nie lang meer.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog?[/v] sound
informant [a] Asse nu nog leeft leefse morgen ook nog.[/a]

as se leef se
tagging sound
informant [a]Ast nou nog leeft leeftet morgen ook nog.[/a]

as t leeft et
sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal as jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
informant [a]As jullie zo losbandig leve dan leef je nooit zo lang as ik.[/a] Geen meervoud in het tweede deel. tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen?[/v] sound
informant [a] Asse veur hun werk leebm dan leebm ze niet veur hun kindern.[/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal als rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a]As Rudy nog leef leef Cleo ook nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal als je gezond leeft dan leef je langer?[/v] sound
informant [a]Aje gezond leef leevie langer.[/a]

a je leev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek?[/v] sound
informant [a] As er zo veel mensen van de landbouw leevm zo weinig van de landbouw leevm dan leven ze niet in de fabriek.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel?[/v] sound
informant [a]As Pieter en Marie in de hel leebm.[/a] tagging sound
informant [a]Dan leebm Rosa en Frans in de hel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal een als we sober leven leven we gelukkig?[/v] sound
informant [a]As we sober leebm leebm wij gelukkig.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee als we ongezond leven leven we ongelukkig?[/v] sound
informant [a] As wij ongezond leebm leebm wij gelukkig. sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal leef wat gezonder jan?[/v] sound
informant [a]Leef wat gezonder Jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal leef wat minder bekrompen kinderen?[/v] sound
informant [a]Leef wat minder bekrompen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem zal moeten roepen?[/v] sound
informant [a] Kdenk dat marie hem zal moetn roepm.[/a]

k denk
tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen?[/v] sound
informant [a] Hejje genoeg mensn om hooi van et land te haaln.[/a]

he je
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal het was aardig van Jan om te komen werken?[/v] sound
informant [a] Twas aardig van jan om te komn werkn.[/a]

t was
tagging sound
hulpinterviewer [v] Het was aardig van jan te komen werken of om te komen werken?[/v] sound
informant [a] Om te komn werkn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal deze ton is zwaar om te dragen?[/v] sound
informant [a]Deze ton is zwaar um te draagn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Of is het deze ton is zwaar te draagn?[/v] sound
informant [a] Um te draagn om te draagn zegn wie dan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal hij kan staan zeuren?[/v] sound
informant [a] Hij kan staan te zeurn.[/a] Geen vertaling zonder te. sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal hij staat te zeuren?[/v] sound
informant [a] Hij stiet te zeurn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal toen we aan kwamen regende het?[/v] sound
informant [a]Toen wij aan kwaamn regende et.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal ik geloof dat ik groter ben dan hij?[/v] sound
informant [a] Ik geloof da ik groter ben as ik of as hij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal ze gelooft dat jij eerder thuis ben als ik?[/v] sound
informant [a]Ze gelooft da ik da sij eerder thuis is dan ik.[/a] sound
informant [a] Zie gelooft dattie eerder thuis ben as ik.[/a]

dat ie
tagging sound
informant [a] Zij geloof da jij eerder thuis ben as ik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal je geloof zeker niet dat hij sterker is als jij?[/v] sound
informant [a] Je geloof zeker nie datte sterker is as ik of as jij.[/a]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal ze geloven dat we rijker zijn als zij?[/v] sound
informant [a] Ze geloovm dajje rijker ben as sij.[/a]

da je
tagging sound
informant [a] Da wij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal wij geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
informant [a] We geloven dajje nie zo slim zijn as jij as wij.[/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v=220]Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie?[/v] sound
informant [a] Jullie geloovm jammer genoeg nie da zij armer bint as wij of as jullie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee jullie geloven niet dat hun armer zijn?[/v] sound
informant [a] Jullie geloovm niet dat hun armer bunt.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal u gelooft dat Lisa even mooi is als Anna?[/v] sound
informant [a] Ie gelooft dat Lisa mooier is as Anna.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222]Vertaal hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter?[/v] sound
informant [a] Hij gelooft dat Ries en sterker bint as Jan en Peter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker bint as Geert en Peter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a]De jongen die zien moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/a] sound
hulpinterviewer [v]Dialect de jongen van wie de moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a] Van wie de moeder dacht ik.[/a] sound
hulpinterviewer [a]Of de jongen wie zijn moeder.[/a] sound
hulpinterviewer [v]De jongen die zijn moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a=j] De jongen die zien moeder hertrouwd is stond achter mij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal de bank waar ze op zaten was pas geverfd?[/v] sound
informant [a] De bank waarop ze zaatn is pas verfd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dialect de bank waarop ze zaten was pas verfd?[/v] sound
informant [a=j] Ja goed hoor de bank waarop ze zaten was pas verfd ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal wie geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a] Die geld hef mot mie maar wat geevm.[/a] Onduidelijk of wie ook kan. tagging sound
hulpinterviewer [v] Dialect die geld hef mot mie maar wat af geevm?[/v] sound
informant [a=j] Maar af geevm ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal hij heeft zijn handen gewassen?[/v] sound
informant [a] Hie hef zien handn wasn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dialect hij hef zich de handen wassen?[/v] sound
informant [a=j] Hie hef zich de handn wasn ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal hij heef zijn hemd gewassen?[/v] sound
informant [a] Hie hef zien hemd wasn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal hij heeft zijn been gebroken?[/v] sound
informant [a] Hie hef zien been brookn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal marie trok de deken naar zich toe?[/v] sound
informant [a]Marie trok de deken naar zich toe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a]Niemand mag het ziene dus ik vin da jij het ook nie mag zie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370]Vertaal dat is de man die se geroepen hebben?[/v] sound
informant [a]Dat is de man die ze roepm hebt.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal dat is de man die het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a]Dat is de man die het verhaal hef verteld.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal dat is de man die ik denk dat het verhaal heef verteld?[/v] sound
informant [a]Dat is de man die ik denk dat die het verhaal hef verteld.[/a] Niet duidelijk of de aangeboden zin voorkomt of niet. tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die ik denk dat ze geroepm hebm.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Roepm hebm.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal et schijnt dat ze niets mag eten?[/v] sound
informant [a] Et schien dazze nie mag eetn.[/a]

da ze
tagging sound
hulpinterviewer [v]Tschient dat se niks mag eetn?[/v]

t schient
sound
informant [a=j] Ja tschient dazze niks mag eetn.[/a]

t schient da ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal et lijk wel of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a] Et lijk wel of er iemand in de tuin stiet.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant [a]Wat veur boeken hei je kocht?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a] Wie hef je op de kermis zie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje Marie en Piet wijzn naar?[/v] sound
informant [a]Die wijzen naar mekaar ofzo.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje toon wast?[/v] sound
informant [a]Toon was zich.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje Fons zag een slang naast?[/v] sound
informant [a] Fons zag een slang naast zich.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin in uw dialect gisteren wandeldiede door het park?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nou da kom hier nie veur.[/a] tagging sound
informant [a]Gisteren leup ie deur et park.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022]Komt deze zin in uw dialect vertaal er wil niemand niet dansen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja maar dat niet dat komt er dan bij ons vaak niet veur der wil niemand dansen of der wil gien ene dansen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal eddy moet kunnen vroeg opstaan?[/v] sound
informant [a=n] Nee moe vroeg kunn op sta.[/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij wil geen soep niet meer eten niet?[/v] sound
informant [a=n] Niet der achteraan dat komt bij ons niet veur niet niet.[/a] sound
informant [a]Hij wil niet meer eetn.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij wil de soep niet meer eetn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant [a=j] Zitn hier nergens geen muizm?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal iedereen is geen vakman?[/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij heeft overal geen vrienden?[/v] sound
informant [a=j] Hij heeft overal gen vriendn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of nergens geen vriendn.[/a] De hulpinterviewer geeft aan dat overal geen wel voorkomt maar dat nergens geen vrienden beter is.[/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=j] Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant [a] Wat denkn jullie hoe ze dat hebn op lost.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a] Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [a]Het kan dus in wezen allebei wie of wat.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hoe denk je hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant [a] Wat denk je hoe ze het hebn op lost.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik heb geen zin en voeren de koeien?[/v] sound
informant [a=n] Ik heb geen zin om de koein te voern.[/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstoming?[/v] sound
informant [a] Marie zien koeien zijn allemaal verdronken.[/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar niet marie al haar koeien.[/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer ik zei nog tegen haar ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik dacht dat ze dan nog eerder zouden zeggen van ik zei nog tegen haar ik geloof dasse deze jongen.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Dat ze deze jongen allemaal vindn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik heb heel wat lopen gedaan?[/v] sound
informant [a=n] Nee nee ik heb heel wat loopn gedaan nee nee ik heb heel wat loopm.[/a] sound
informant [a] Ik heb ter heel wat aan af loopm.[/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wil je nog koffie jan jan antwoordt sound
hulpinterviewer ja'k?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja k ja'k nee da kenn we hier niet jawel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraagt hebben ze gegeten sound
hulpinterviewer persoon b antwoordt jaanze?[/v] sound
informant [a=n] Heb ik nooit van eheurd dat woord heb ik nooit eheurd.[/a] tagging sound
informant [a] Hebbn ze eetn ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie zit te stoofperen schillen?[/v] sound
informant [a=j] Marie zat te stoofpeern schiln ja da klopt wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Dan denk ik eerder dan marie zit te stoofpeern te schiln.[/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie zit stoofperen en schillen?[/v] sound
commentaar[meta][k]G095p[/k][h]293[/h][i]294[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
informant [a=n] Nee die zin komt in het drents nie veur.[/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a=n] Da komt helemaal in het drents nie veur wie ze had kunn roepn.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij eens wie ze ook had kunnen roepn?[/v] sound
informant [a=j] Ja wie ze had kunn roepn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant [a=n] Zou ze dat daan kunn hemn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant [a=n] Zou hie dat daan kunn hebn gekund hebbn nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer zou hij dat doen gekund hebben?[/v] sound
informant [a=n] Da ken ik nie nee doen gekund hebben.[/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer ik weet dat hij is gaan zwemn?[/v] tagging sound
informant [a=j] Da komt wel veur ik weet dat hij is gaan zwemn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialectik weet dat hij gaan zwem is?[/v] sound
informant [a=n] Nee da geloof ik niet is gaan zwem.[/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer ik weet dat hij zwem is gaan?[/v] sound
informant [a=n] Da zeggen wij niet hier zwemmen is gaan zeggen wij nie ik weet dat hij heen zwemn is.[/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer ik weet dat hij zwemm gaan is?[/v] sound
informant [a=n] Zwemmen gaan is nie zwemmen heen gaan heen zwem gaan is.[/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer ik denk dat je veul weg zou moetn gooin?[/v] sound
informant [a=j] Ik denk dajje veul weg zal moetn gooin.[/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veul zal weg moetn gooin?[/v] sound
hulpinterviewer [v] Weg zal moetn gooin of zal weg moetn gooin?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Nee maar zal weg moetn gooin dat is weg zal moetn gooin loop beter vind ik.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veul zal moeten weg gooien?[/v] tagging sound
informant [a=j] Moetn weg gooin.[/a] Het is niet duidelijk of deze gebruikerlijker of minder gebruikelijk is dan de vorige twee. sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect ik vind dat iedereen mut kunn zwemn?[/v] sound
informant [a=j] Ik zeg dat iedereen mut kunn zwemn mut kunn zwemn ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect ik vind dat iederene moet zwemmen kunnen?[/v] sound
informant [a=n] Nee zwemmen moet kunnen nee da zou wij nie zegn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect ik vind dat iederene kunn zwemn moet?[/v] sound
informant [a=n] Dat helemaal niet nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect ik vind dat iederene zwem kun mut?[/v] sound
informant [a] Ja dat komt wel hier direct veur zwem mut kun mut.[/a] sound
informant [a] Ik vind dat iedereen zwem mut kun mut kun ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Zwem kun mut.[/a] sound
informant [a] Mut kunn zwem.[/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect ik vind dat iedereen zwem mut kun sound
informant [a=j] De mogelijkheid moet er wezen dat bedoelen ze he zwem mut kun ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in uw dialect ik weet dat eddy morgen wil brood eten?[/v] sound
informant [a=n] Ik weet dat eddy morgen brood wil eetn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in uw dialect boeken hef jan drie?[/v] sound
informant [a=n] Ja dat zou ik nie weten daar heb ik nooit van heurd ook nog.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Dan zouden we hier eerder zeggen van jan hef drie boekn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen mut hebben gemaakt?[/v] sound
informant [a] Moet hebben gemaakt die zin komt helemaal niet klaar moet hebn zuln we dan zegn.[/a] Geen antwoord op de vraag. sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen mot gemaakt hebben?[/v] sound
informant [a=n] Mut gemaakt worden maakt mut wordn.[/a] sound
informant [a=n] Nee komt nie voor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt mut hebn?[/v] sound
informant [a=j] Gemaakt mut hebn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben mot?[/v] sound
informant [a=n] Gemaakt hebn mot nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer persoon a vraagt hij slaap persoon b antwoordt hij dut?[/v] sound
informant [a=n] Nee da komt nie veur.[/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraag sound
hulpinterviewer hij slaap persoon b antwoordt et dut?[/v] sound
informant [a=n] Da zou ik nie weten die komn nie veur.[/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraag slaap hij persoon b antwoordt sound
hulpinterviewer ie dut?[/v] sound
informant [a=n] Kom hier nie voor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect de lamp dot nie meer brandn?[/v] sound
informant [a=n] De lamp brand nie zou ik zegge komt nie voor denk ik.[/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinder doen hier nie voetbaln?[/v] sound
informant [a=n] De kinder doet hier nie voetbaln nee hoor de kinder voetbaln hier nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Brandn dut de lamp niet meer?[/v] sound
informant [a=n] Brandn dut de lamp nie meer nee dat zeg je ook niet de lamp brandt nie meer.[/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect dut marie elleke avond dansn?[/v] sound
informant [a=n] Komp hier ook nie voor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect doe het brood even snijdn?[/v] sound
informant [a=n] Nee zegge ze ook niet hoor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect ik doe wel even de kopjes af wasn?[/v] sound
informant [a=n] Ook nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect dit denk ik niet aan?[/v] sound
informant [a=n] Nee ook nie.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Daar denk ik nie aan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect die rare jongen ben ik met naar de markt west?[/v] sound
informant [a] Met die rare jongen ben ik naar de markt west.[/a] sound
informant [a=n] Niet zo as dat het hier staat.[/a] De informant gebruikt hier volgens mij spontaan als dat. sound
hulpinterviewer [v=328] Komt deze zin voor in uw dialect jan vindt dat je mut zulke dingn niet geloovm?[/v] sound
informant [a=n] Nee ook nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraag wanneer zal de wereldvrede komn sound
hulpinterviewer persoon b antwoordt nooit niet?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nooit niet maar dat zegn we hier nooit.[/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect hij hef de bal gegooid in de mand?[/v] sound
informant [a=n] Ook nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer persoon a vraag zal ik kookn persoon b antwoordt da doe maar?[/v] sound
informant [a=n] Dat doe maar nee doe dat maar.[/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstopn?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo hebben wij da nie dus beloof mij dat je da boek nooit meer zult verstopn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect wat zeg mij dat je gekocht hebt?[/v] sound
informant [a=n] Ook niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect marie zei dat je piet een boek hebt proberen te verkoopn?[/v] tagging sound
informant [a=j] Da kan wel veur komn bij ons.[/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect wim dacht dat ik els had probeerd een cadeau te geevn?[/v] sound
informant [a=n] Vind ik niet komt hier niet veur.[/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Wim dacht dat ik els probeerd had een cadeau te geevm ja.[/a] De informant antwoord eerste dat de zin niet goed is maar keurt vervolgens deze vertaling wel goed. tagging sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect karel weet dat je hebt probeerd marie een boek te verkoopn?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Karel weet dat jij geprobeerd heb marie een boek te verkoopn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [n] sound
hulpinterviewer [v=000] Vertaal dat doe ik wel?[/v] sound
informant [a] Dat doe ik wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat doe jij wel?[/v] sound
informant [a] Dat doet jij wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dat doe jij wel.[/a] Onduidelijk of het nou doe of doet is. sound
hulpinterviewer [v] Dat doet hij wel?[/v] sound
informant [a] Dat doet hij wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat doet zij wel?[/v] sound
informant [a] Dat doet zij wel.[/a] tagging sound
informant [a] Da doe sij wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Doet het pijn?[/v] sound
informant [a] Dut het pijn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat doen wij wel?[/v] sound
informant [a] Dat doen wij wel ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat doen jullie wel?[/v] sound
informant [a] Dat doen jullie wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat doen zij wel?[/v] sound
informant [a] Dat doen sij wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Doe dat?[/v] sound
informant [a] Doe dat ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat doet piet wel?[/v] sound
informant [a] Dat dut piet wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dat doen piet en jan wel?[/v] sound
informant [a] Dat dut piet en jan wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat deed ik niet?[/v] sound
informant [a] Dat deed ik niet.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat deed je wel?[/v] sound
informant [a] Dat deed ik wel.[/a] Verkeerde persoon. sound
hulpinterviewer [v] Dat deed hij?[/v] sound
informant [a] Dat deed hij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat deed zij?[/v] sound
informant [a] Da deed sij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Deed het pijn?[/v] sound
informant [a] Deed et piene.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat deden wij?[/v] sound
informant [a] Dat deden wij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat deden jullie?[/v] sound
informant [a] Dat deden jullie ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat deden zij?[/v] sound
informant [a] Da deden zij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat deed piet?[/v] sound
informant [a] Dat deed piet ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat deden piet en jan?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=018] Vertaal ze weet niet dat marie gisteren gestorven is?[/v] sound
informant [a] Ik weet nie da marie gisteren sturbm is.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Komt voor ik weet niet dat marie gisteren is gestorven?[/v] sound
informant [a=j] Ik weet niet dat marie gisteren is gestorbm.[/a] tagging sound
veldwerker [v=046] Komt voor ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a=j] Ja van zichzelf in de etalage zag staan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=044] Vertaal deze schoenen lopen makkelijk?[/v] sound
informant [a] Deze schoenn loopm makkelijk.[/a] tagging sound
veldwerker [v=063] Vertaal als ze voor hun werk leven?[/v] sound
informant [a] Asse veur hun werk leevn dan leevn ze niet veur heur kinder.[/a]

as se
tagging sound
veldwerker [v] Komt voor als ze voor hun werk leeft?[/v] sound
informant [a=j] Leeft asse veur heur werk leeft ze zeggen niet leevn maar leeft.[/a] sound
veldwerker [v=198] Vertaal hij kan staan zeuren[/v] sound
informant [a] Hij kan staan zeurn.[/a] tagging sound
informant [a] Hij kan ook staan te zeurn.[/a] sound
veldwerker [v=221] Vertaal u gelooft dat lisa even mooi is als anna?[/v] sound
informant [a] U dat zullen we vast niet zeggen.[/a] tagging sound
informant [a] Jij gelooft we zouden nooit zeggen van u gelooft.[/a] sound
veldwerker [v=249] Komt voor de jongen wie ze moeder?[/v] sound
informant [a=j] Wie zen moeder ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=250] Komt voor de bank waar ze op zaten?[/v] sound
informant [a=j] De bank waar ze op zaatn ja zouwen we zegn ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Komt voor wie geld heeft moet mij maar wat geven en die geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a] Wie geld hef moet mij maar wat geevn ja.[/a] tagging sound
informant [a] Wie die kan ook.[/a] sound
veldwerker [v=267] Is er een betekenis verschil tussen hij heeft zijn handen gewassen en hij heeft zich de handen gewasen?[/v] sound
veldwerker [v=273] Komt voor marie trok de deken naar der toe?[/v] sound
informant [a=n] Naar zich toe.[/a] sound
veldwerker [v=339] Komt voor ik vind dat jij het ook niet zien mag?[/v] sound
informant [a=j] Ik vind da jij het ook niet zien mag ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Vertaal dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Ik denk dat dat de man is die het verhaal hef verteld.[/a] tagging sound
informant [a] Dat is de man die ik denk dat die het verhaal hef verteld.[/a] tagging sound
informant [a=n] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld nee die moet er weer tussen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=022] Komt voor er wil niemand niet dansen?[/v] sound
informant [a=n] Nee nee.[/a] sound
veldwerker [v=023] Komt voor els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet?[/v] sound
informant [a=j] Ze wil niet zingen ook nie ja da kan wel.[/a] tagging sound
veldwerker [v=262] Komt voor wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=n] Nee wat denk je die ik in de stad ontmoet heb wie ik in de stad ontmoet heb.[/a] sound
veldwerker [v] Komt voor wat denk je die ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=n] Die nee die is nee wie wie ik in de stad ontmoet heb.[/a] sound
veldwerker [v=265] Komt voor hoe denk je hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant [a=n] Wat denk je hoe ze het hebn op gelost.[/a] tagging sound
veldwerker [v=329] Komt voor ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig?[/v] sound
informant [a=n] Nee nee.[/a] sound
veldwerker [v=331] Komt voor ik heb heel wat lopen gedaan?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik heb heel wat lopen gedaan niet ik heb ter heel wat aan af loopn.[/a] sound
veldwerker [v] Ik heb heel wat lopen daan?[/v] sound
informant [a=n] Ik heb heel wat loopn daan nee nee.[/a] sound
veldwerker [v=501] Komt voor marie zit te stoofperen schillen?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=029] Komt voor vertel me eens wie of ze had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a=n] Nee wie zij had kunn roepn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Komt voor zou hij dat daan hebben kund?[/v] sound
informant [a=n] Nee zal hij dat gedaan kunn hebn.[/a] sound
veldwerker [v=297] sound
informant [a=n] Zou hij dat gedaan gekund hebben nee.[/a] sound
hulpinterviewer Kenste dat zonder bril lezen.

ken st e
Gebruik van st. sound
veldwerker [v=084] Komt voor ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen?[/v] sound
informant [a=j] Ik vind dat iedereen zwem moet kunn ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=157] Komt voor jan weet dat hij de wagen moet hebben gemaakt?[/v] sound
informant [a=j] Ja dat kan wel.[/a] sound
veldwerker [v=157] En jan weet dat hij de wagen moet gemaakt hebben?[/v] tagging sound
informant [a=j] Kan ook.[/a] sound
veldwerker [v=160] En jan weet dat hij de wagen gemaakt moet hebben?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan ook.[/a] sound
veldwerker [v=161] En jan weet dat hij de wagen gemaakt hebben moet?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat klopt.[/a] sound
veldwerker [v=245] Komt voor branden doet de lamp niet meer?[/v] tagging sound
informant [a=j] Dan kan het wel doet.[/a] sound
veldwerker [v=485] Komt voor zal ik koken dat doe maar?[/v] sound
informant [a=j] Ja dat doe maar ja ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Vertaal dat deed je goed?[/v] sound
informant [a] Dat dut je goed.[/a] tagging sound
informant [a] Dat doet je goed.[/a] tagging sound
informant [a] Dat dee je goed.[/a] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zien
opmerking: *wie zen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan zijn
opmerking: *wie zen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: zien
opmerking: *wie zen
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar
opmerking: *daarop; *dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: daar
opmerking: *daarop; *dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop
opmerking: *daarop; *dat
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: die ... die
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookde niet meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: west du dat
opmerking: *west dat
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: west do dat
opmerking: *west dat
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
zin: do west wel das do slim genog bist
opmerking: *do west wel dast marie en do slim genoeg bint
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
zin: do west wel dasto en marie slim genoeg bint
opmerking: *do west wel dast marie en do slim genoeg bint
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
zin: do west wel dat do en marie slim genoeg bint.
opmerking: *do west wel dast marie en do slim genoeg bint
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hun
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : n
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asje vindt datje leeft leeft u al zo lang zo
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
vorm: asalle mannen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
vorm: as soms
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asik gaan mut
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan ga ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asje giest
opmerking: *astu *astoe
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giest maar
opmerking: *astu *astoe
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: asse gaan most
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: dan giest maar
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as hij gaan mot
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan giet hij maar
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: assij gaan mut
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gietse maar
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ast giet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan giet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aswe gaan mut
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asjullie gaan wult
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ik weggong
zin: ben jij gisteren ook vroeg weggegaan
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gung hij ook weg
zin: ben jij gisteren ook vroeg weggegaan
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jij weggaan bent
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ben ik nie weggaan
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenjij weggong
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen hij weggong
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gung u ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen zij weggung
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gungt nie meer
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toent gung
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen gung se weg
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen wij weggungen
opmerking: *toen dat; *toen a; *toen als; *toen of
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gunge sij ook
opmerking: *toen dat; *toen a; *toen als; *toen of
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toent
opmerking: *toen dat; *toen a; *toen als; *toen of
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jullie weggingen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen wij niet
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen sij gungen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gungen se ook
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: op zich aan