SAND-data Zwartemeer (G081c)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Zwartemeer

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]G081c[/k][h]285[/h][i]286[/i][vw]IH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] vertaal. ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] zij wist niet dat Marie gisteren storben is. [/a] tagging sound
informant [a] zij weet niet of ze hebben nog niks van heurd dat Marie gisteren storben is. [/a] sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. zij weet niet dat Marie gisteren is gestorven. [/v] tagging sound
veldwerker [v] bent u het daarmee eens dat het ook voorkomt? [/v] sound
informant [a] ja ja ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] vertaal. niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a] geen iene hef dat ooit wild of kund. [/a] tagging sound
informant [a] geen iene heef dat ooit gewild of ooit wild ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Jan wil het hele brood opeten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] vertaal. vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] vertel niet wier zij wil roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat vertaal wel of verhaal. Jan herinnert dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. Jan herinnert em dat verhaal wel. [/v] sound
hulpinterviewer [v=038] de timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
veldwerker [v=035] dus bij vraag 35 kon u zeggen Jan herinnert em dat verhaal wel toch? [/v] tagging sound
informant [a] ja. [/a] sound
veldwerker [v=038] en hoe zou u 38 vertalen? [/v] sound
informant [a] de timmerman hef zien spijkers vergeten. [/a] sound
veldwerker [v] ja maar een beetje meer letterlijk zoals het hier staat. [/v] sound
informant [a] de timmerman heeft geen spijkers bij zich. dan zou ik misschien zeggen de timmerman heeft zen spijkers vergeten. [/a] sound
veldwerker [v] maar als het wel met dat bij zich moet zijn. de timmerman hef geen spijkers bij em? [/v] sound
informant [a] ja. de timmerman hef geen spijker bij em. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet voor em werken. [/a] sound
veldwerker [v] en met mij erbij? [/v] sound
informant [a] dat dacht ik niet. Erik liet hem voor mij werken. [/a] sound
veldwerker [v] hoe had u het vertaald? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ik dacht dat ik gezegd had van Erik luut mij voor em werken. [/a] sound
informant [a] Erik lliet mij voor em werken ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/a] sound
hulpinterviewer [a] ik dacht dat ik dus zegd hai Johanna luut zich met drijven op de golven. nou kan ik ook zegd hebben Johanna luut heur met drijven op de golven. [/a] sound
informant [a] ja. Johanna luut heur met drijven op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon zag zichzelf in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] vertaal. Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan hef in twee tellen een biertje dronken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] vertaal. deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] die schoenen lopen gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zich goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] volgens mij heb ik zegd Eduard kan zichzelf goed. [/a] sound
veldwerker [v] emzelf? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ja kan ook. Eduard kan emzelf goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=046] vertaal. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward hef heurd dat er fotoos van zich in de etalage staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] vertaal. die aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] die erappels schillen niet makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] vertaal. de sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] de sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] vertaal. als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] azzik zuinig leef leef ik zoals mien ouders dat willen. [/a]

az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] vertaal. als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] az hij nog drie jaar leeft leeft hij langer az zien va. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=057] vertaal. als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] az zij zo gevaarlijk leeft dan leeft ze niet lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] vertaal. als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] azzet nou nog leeft leeft het morgen ook nog. [/a]

az et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] vertaal. als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] volgens mij had ik zegd van als jullie zo losbandig leben dan leefie nooit zo lang als ik. [/a]

leef ie
tagging sound
informant [a] ja als jullie zo losbandig leben dan leefie niet lang meer. [/a]

leef ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] vertaal. als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] az ze voor hun werk leben dan leben ze niet voor heur kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] vertaal. als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] az Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] ai goed eten en drinken dan leef je langer. [/a]

a i
tagging sound
informant [a] ai gezond leeft dan leef je langer. [/a]

a i
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] vertaal. als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] az der zo weinig mensen van de landbouw leben dan leben der vele meer mensen van het werk in de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] vertaal. als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] az Pieter en Liesje in het paradijs leben dan leben Roos en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] vertaal. als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] az wij sober leben leben wij gelukkig. [/a] sound
informant [a] az wij sober leben leben wij gelukkig ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] vertaal. leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] leef gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] vertaal. leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] leef wat minder bekrompen kindern. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] vertaal. ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] ik denk dat Marie hem zal motten roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] vertaal. heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] hei genoeg mensen om thooi van tland te halen? [/a]

he i t hooi t land
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] vertaal. het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] het was mooi van Jan om te kommen werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] vertaal. deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] deze ton is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] vertaal. hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] hij kan staan zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] vertaal. hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] hij stiet te zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] vertaal. toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] toen we aankwamen regendet. [/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] vertaal. kgeloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] ik geloof dat ik groter ben az jij. [/a] tagging sound
informant [a] ik geloof dat ik groter ben az hij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] vertaal. ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] ze gelooft dat jij eerder thuis bennen dan ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] vertaal. je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] je geleuben zeker niet dat hij sterker is az jij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] vertaal. ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] ze geleuben dat wij rijker zijn az zij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] ze geleuben dat wij rijker bennen dan zij of az zij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=219] vertaal. we geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] wij geleuben dat jullie niet zo slim zijn az wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] vertaal. jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] jullie geleuben jammer genoeg niet dat zij armer zijn az jullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] vertaal. u gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] u gelooft dat Lisa even mooi is az Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] jij geleuben dat Lisa even mooi is az Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] vertaal. hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] hij gelooft dat Loes en Jan sterker zijn az Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] vertaal. de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] de jongen van wie de moeder gisteren trouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. de jongen die zien moe gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] tagging sound
informant [a] die zien ja. [/a] sound
informant [a] de jongen die moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] vertaal. de bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] de bank waar ze op zat was pas geverfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] vertaal. wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] die geld hef moet mij maar wat geven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] komt ook voor. die geld hef moet mij maar wat geven. [/v] tagging sound
informant [a] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] vertaal. hij heeft zijn handen gewassen. [/v] sound
informant [a] hij hef zien handen wassen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=267] komt ook voor. hij hef zich de handen wassen. [/v] sound
informant [a] hij hef zich de handen wassen. dacht ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] hij hef em de handen wassen. [/v] tagging sound
informant [a] hij hef em de handen wassen. ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=268] vertaal. hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] hij hef zien hemd wassen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. hij hef zich zien hemd wassen. [/v] sound
informant [a] hij hef zich zien hemd wassen. ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=271] vertaal. hij heeft zijn been gebroken. [/v] sound
informant [a] hij hef zien been broken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] volgens mij heb ik ook zegd Marie trok de deken naar heur toe. [/a] sound
informant [a] Marie trok de deken naar heur toe ja inderdaad ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] vertaal. niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] niemand mag het zien dus ik vind dat jij ook niet mag zien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. geen iene mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
hulpinterviewer [v=340] vertaal. het gebeurde toen je wegging. [/v] sound
informant [a] het is gebeurd toen je weg ging. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] je kan ook zeggen het gebeurde toen jij weg gung. [/a] tagging sound
informant [a] het gebeurde toen je weggung ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=341] vertaal. ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] ik weet waar je geboren bennen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] vertaal. nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] nouj klaar bennen majje gaan. [/a]

nou j ma je
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] vertaal. dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] dat is de man die ze roepen hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] vertaal. dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] dit is de man die het verhaal verteld hef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] komt ook voor. dat is de man wie ze hebben roepen. [/v] sound
informant [a] dat is de man wie ze hebben roepen. [/a] tagging sound
informant [a=j] ja dat dacht ik wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] komt ook voor. dat is de man wie het vehaal hef verteld. [/v] sound
informant [a] dat is de man wie het verhaal verteld hef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] vertaal. dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] dat is de man die het verhaal verteld hef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] vertaal. dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] dat is de man die denk ik dat ze geroepen hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] vertaal. het schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] et schijnt dat ze niks mag eten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] vertaal. et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] het liekt wel of der iemand in den tuine staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520] vertaal. wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] wat heb jij voor boeken kocht? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] vertaal. wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] wie hef joe op e kermis zie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] plaatje. Marie en Piet wijzen naar ... [/v] sound
informant [a] met de vinger naar mekaar wijzen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] plaatje. Toon wast ... [/v] sound
informant [a] hij wast zich een baste in de tobbe. [/a] moeilijk te verstaan wat de informant hier precies zegt. tagging sound
hulpinterviewer [a] ik heb daar zegd van Toon wast em in de tobbe. [/a] sound
informant [a] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] plaatje. Fons zag een slang naast ... [/v] sound
informant [a] hij zag een slange naast em op de bank. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a=n] gisteren wandelde die door het park. [/a] tagging sound
veldwerker [v] zoals het hier staat komt het niet voor. [/v] sound
informant [a] nee dat komt me vreemd voor. [/a] tagging sound
informant [a] gisteren wandelde hij door het park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] komt deze zin voor in uw dialect. vertaal. er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] er wil niemand met mij dansen. [/a] sound
veldwerker [v] maar zoals het hier staat komt het niet voor. [/v] sound
informant [a] komt me wel vreemd voor. [/a] sound
informant [a] er wil geen een met mij dansen zou ik dan zeggen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] der wil geen iene dansen. [/a] sound
informant [a] der wil geen iene dansen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Els wil niet dansen en ze wil ook niet zingen ook niet. ja dat ook niet ... [/a] sound
veldwerker [v] ze wil ook niet zingen? [/v] sound
informant [a] ze wil ook niet zingen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant [a] Eddy moet gewoon vroeg opstaan. [/a] sound
veldwerker [v] en met dat kunnen erbij? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] ik heb dus zegd van Eddy moet vroeg op kunnen staan. zoals het hier staat kan het niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] hij wil zijn soep niet meer eten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
informant [a=j] hier zitten nergens geen muizen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] volgens mij heb ik zegd van zitten hier nergens muizen. dat geen der niet bij. [/a] sound
informant [a] hier zitten nergens geen muizen zou ik dus zeggen hoor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] komt deze zin voor in uw dialect. vertaal. iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] iedereen is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] komt deze zin voor in uw dialect. vertaal. hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a] hij hef overal geen vrienden. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=j] wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/a] tagging sound
veldwerker [v] komt voor? [/v] sound
informant [a] wat denkie wie ik in de stad ontmoet heb. [/a]

denk ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] komt deze zin voor in uw dialect. vertaal. wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
informant [a=j] wat denken jullie hoe ze het hebben oplost. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] komt deze zin voor in uw dialect. vertaal. wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=j] wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=265] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
informant [a=j] hoe denkie hoe ze het hebben oplost. [/a] tagging sound
informant [a] hoe denk je hoe ze het hebben oplost. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] ik heb geen zin om de koeien te voeren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] komt deze zin voor in uw dialect. vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] alle koeien van Marie zijn verdronken bij de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] komt deze zin voor in uw dialect. vertaal. ik zei nog tegen haar ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a] ik zei nog tegen haar ik geloof ... deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/a] merk op dat er een onderbreking is na geloof. sound
veldwerker [v] en als u het echt als een zin uitspreekt dus zonder pauze tussen ik geloof. ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a] ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/a] sound
hulpinterviewer [a] volgens mij heb ik daar gezegd van ik geloof dat ze deze jongen allemaal wel aardig vinden. [/a] sound
informant [a] ja. ik geloof dat ze deze jongen allemaal aardig vinden. [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=n] ik heb heel veel lopen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] komt deze zin voor in uw dialect. vertaal. persoon A vraagt wil je nog koffie Jan? Jan antwoordt jak. [/v] sound
informant [a=n] persoon A vraagt wil je nog koffie Jan? Jan antwoordt ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. persoon A vraagt hebben jullie gegeten? persoon B antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] persoon A vraagt hebben ze geten? persoon B antwoordt ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=365] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. hem is dood. [/v] sound
informant [a=n] hij is dood. dacht ik. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant [a=n] Marie zit de stoofperen te schillen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant [a=n] Marie zit stoofperen te schillen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. vertaal. vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] vertel mij eens wie of zij ... vertel mij eens wie zij hef kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? vertaal. zou hij dat gedaan hebben gekund? [/v] sound
informant [a] zou hij day gekund hebben. [/a] sound
informant [a] zou hij dat gedaan hebben kund? [/a] sound
veldwerker [v] met deze drie werkwoorden? gedaan hebben gekund? [/v] sound
veldwerker [v] of zou hij dat daan hebben kund? [/v] sound
informant [a] zou hij dat gekund hebben dacht ik. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] zoals dat daar staat kan het volgens mij ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a] volgens mij heb ik zegd van zou hij dat hebben kunnen doen. [/a] sound
informant [a] ja. zou hij dat hebben kunnen doen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? vertaal. zou hij dat gedaan gekund hebben? [/v] sound
informant [a] zou hij dat goed kunnen doen. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] ik denk dat deze zin net zo is als die. dit kan ook niet. [/a] sound
commentaar[meta][k]G081c[/k][h]285[/h][i]286[/i][vw]IH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=305] komt deze zin voor in joen dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in joen dialect? vertaal. zou hij dat doen gekund hebben? [/v] sound
informant [a] zol hij dat goed gekund hebben. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] in ieder geval zoals het daar staat gaat het niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a] zol hij dat hebben kunnen doen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] komt deze zin voor in uw dialect. hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. ik weet dattie is gaan zwemmen. [/v]

dat ie
tagging sound
informant [a=j] ik zou het misschien anders zeggen maar hij komt wel voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] komt deze zin voor in uw dialect. hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] komt deze zin voor in uw dialect. hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. ik weet dat hij zwemmen is gaan. [/v] sound
informant [a=n] nee. ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] komt deze zin voor in uw dialect. hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. ik weet dat hij zwemmen gaan is. [/v] sound
informant [a=n] ook niet nee. ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] komt deze zin voor in uw dialect. hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. ik denk dat je veel weg zal moeten gooien. [/v] sound
informant [a=j] dus ik denk dat je veel weg zal moeten gooien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] ik denk dat je veel zal weg moeten gooien. [/v] sound
informant [a] die tweede ja. ik denk dat je veel zou weg moeten gooien. [/a] tagging sound
veldwerker [v] komt het voor? [/v] sound
informant [a=j] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] ik denk dat je veel zal moeten weg gooien. [/v] sound
informant [a=j] ik denk dat je veel zal moeten weg gooien. ja dat denk ik ook wel. [/a] tagging sound
veldwerker [v] vindt u er nog een de beste? [/v] sound
informant [a=g] ik dacht een. ik denk dat je veel weg zal moeten gooien. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] komt deze zin voor in uw dialect? ik vind dat iederene moet kunnen zwemmen. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] komt deze zin voor in uw dialect? ik vind dat iederene moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant [a=n] nee. dat komt me ook weer vreemd voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] komt deze zin voor in uw dialect. ik vind dat iederene kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant [a=n] ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] komt deze zin voor in uw dialect? ik vind dat iederene zwemmen kunnen moet. [/v] sound
informant [a] iederene moet kunnen zwemmen. [/a] tagging sound
informant [a=n] ook een beetje anders dus. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] komt deze zin voor in uw dialect. ik vind dat iederene zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant [a=n] moet kunnen zwemmen. het moet net anders om eigenlijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] komt deze zin voor in uw dialect. ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant [a=n] ik weet dat Eddy morgen brood eten wil. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] komt deze zin voor in uw dialect. boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben maakt. [/v] sound
informant [a=n] dat komt niet in mien dialect voor eigenlijk. laat ik het zo stellen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet maakt hebben. [/v] sound
informant [a] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen klaar moet hebben. zo zou ik em formuleren dus. [/a] sound
veldwerker [v] maar met moet maakt hebben kan dat? [/v] sound
informant [a=n] het komt mij een beetje vreemd voor eigenlijk. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] klaar moet hebben of gemaakt moet hebben. niet moet gemaakt hebben. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen maakt moet hebben. [/v] sound
informant [a=j] gemaakt moet hebben. ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=161] komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen maakt hebben moet. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vraagt hij slaapt. persoon B antwoordt hij doet. [/v] sound
informant [a=n] nee hij slaapt nog. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vraagt hij slaapt. persoon B antwoordt et doet. [/v] sound
informant [a=n] nee et doet nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vraagt slaap hij? persoon B antwoordt ie doet. [/v] sound
informant [a=n] nee hij slaapt nog. is dus ook niet goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] komt deze zin voor in uw dialect? de lamp doet niet meer branden. [/v] sound
informant [a=n] de lampt brandt niet meer dus dat dat komt ook niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v] de kinderen doen hier niet voetballen. [/v] sound
informant [a=n] ook niet goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] branden doet de lamp niet meer. [/v] sound
informant [a=n] de lamp brandt niet meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] komt deze zin voor in uw dialect? dut Marie elke avond dansen? [/v] sound
informant [a=n] zou zeggen we ook giet Marie elke avond dansen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] komt deze zin voor in uw dialect. doe het brood even snijden. [/v] sound
informant [a=n] ga het brood even snijden. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] komt deze zin voor in uw dialect. ik doe wel even de kopjes afwassen. [/v] sound
informant [a=n] ik ga wel even de kopjes afwassen. dus ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] komt deze zin voor in uw dialect? dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] daar denk ik nie aan. dus ook nie. dit nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] komt deze zin voor in uw dialect? die rare jongen ... die rare jongen ben ik mee mit naar de markt weest. [/v] sound
informant [a=n] ik zou zeggen met die rare jongen ben ik naar de markt weest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] komt deze zin voor in uw dialect? Jan vindt dat je moet zulke dingen niet geloven. [/v] sound
informant [a=n] Jan vindt zukke dingen moeje niet geloven. dus dat moet dat zit niet goed. [/a]

moe je
sound
hulpinterviewer [v=387] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vraagt wanneer zal de wereldvrede komen? persoon B antwoordt nooit niet. [/v] sound
informant [a=n] nee dat nooit nie dat klopt ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] komt deze zin voor in uw dialect? hij hef de bal gooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] ik denk het niet. hij hef de bal in de mand gooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vraagt zal ik koken? persoon B antwoordt dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] zal ik koken? persoon B antwoordt doe dat maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] komt deze zin voor in uw dialect? dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen. [/v] sound
veldwerker [v] komt niet voor zo? [/v] sound
informant [a=n] nee ... [/a] moeilijk te verstaan wat de informant hier zegt. het is wel duidelijk dat hij de zin niet accepteert. sound
hulpinterviewer [v=487] komt deze zin voor in uw dialect? wat zeg mij dat je gekocht hebt? [/v] sound
informant [a] wat zeg mij wat je kocht hebben. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] nou zo wordt dat nie vertaald denk ik. [/a] sound
hulpinterviewer [a] zeg mij wajje kocht hebben. [/a]

wa je
sound
hulpinterviewer [v=513] komt deze zin voor in uw dialect? zo een vrouw ene kun je maar beter niet tegen spreken. [/v] sound
informant [a=n] zoon vrouw kun je maar beter niet tegenspreken. dacht ik. [/a] sound
hulpinterviewer [v=514] komt deze zin voor in uw dialect? zo een mens ene hef altijd wat om over te klagen. [/v] sound
informant [a=n] ik zou dat zo nie zeggen. zoon mens hef altijd wat om over te klagen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] komt deze zin voor in uw dialect? Marie zeg dat jij Piet een boek heb proberen te verkopen. [/v] sound
informant [a] Marie zei dat jij Piet een boek hebt proberen te verkopen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] dat komt voor? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] komt deze zin voor in uw dialect? Wim dacht dat ik Els had probeerd een kado te geven. [/v] sound
veldwerker [v] zou deze volgorde dan kunnen? met Els op die plek en cadeau op die andere plek? [/v] sound
informant [a=n] dacht ik nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] komt deze zin voor in uw dialect? Karel weet dat je hebt probeerd Marie een boek te verkopen. [/v] tagging sound
informant [a=j] ik dacht dat dat wel aardig goed in de volgorde stond. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] ja dat dacht ik ook. [/a] sound
informant [a] het kan wel zo ja. [/a] sound
veldwerker [n] [v=045] Edurad kent zichzelf goed. kan je dan ook zeggen Eduard kent emzelf goed? [/v] sound
informant [a] kent hem wel goed. [/a] sound
hulpinterviewer [a] kent emzelf wel goed. [/a] sound
veldwerker [v] maar als je zegt Eduard kent em wel goed is die em dan ook Eduard? of is het dan een ander? [/v] sound
hulpinterviewer [a] nee dat is Eduard. [/a] sound
informant [a] ja dacht ik ook ja. [/a] sound
informant [a] Eduard kent em wel goed ja. [/a] sound
veldwerker [v] dan slaat die em op Eduard? [/v] sound
hulpinterviewer [a] nee dat is dan eigenlijk een ander. wanneer als je dus zegt van als ik met Nanda praat en ik zeg Eduard kent hem wel goed dan bedoel ik zeg maar dat Eduard hem goed kent maar niet dat Eduard hemzelf goed kent. [/a] sound
veldwerker [v] precies. dus het is of Eduard kent zichzelf goed of Eduard kent emzelf goed. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] ja ja. [/a] sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er fotoos van emzelf in de etalage staan. die was goed he? Ward hef heurd dat er fotoos van emzelf ... [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] ja. [/a] sound
veldwerker [v] en kan je ook zeggen dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] ja. [/a] sound
veldwerker [v=217] je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. hoe zou u die vertalen? [/v] sound
informant [a] je geleuben zeker niet dat hij sterker is az jij. [/a] sound
hulpinterviewer [a] ik zou dan zeggen je geleuben zeker niet dat hij sterker is dan joe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] maar je gelooft is je geleuben? [/v] sound
hulpinterviewer [a] je geleuft. [/a] sound
commentaarhet lijkt erop dat het allebei kan.  sound
hulpinterviewer [a] je geleuben zeker niet... [/a] sound
veldwerker [v=219] we geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. dat jullie niet zo slim zijn of bennen? wat is daar de goede vorm van het dialect? [/v] sound
hulpinterviewer [a] wij geleuben dat jullie niet zo slim bennen az wij. bennen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=221] u gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. daar zei u jij geleuben? [/v] sound
informant [a] ik zou niet zeggen u. jij geleuben ... [/a] tagging sound
veldwerker [v=340] het gebeurde toen je wegging. is het nou wegging of weggungen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ik zeg altijd weggung. het gebeurde toen je weggung. [/a] tagging sound
veldwerker [v] maar is het dan weggung of weggungen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] toen je weggung. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] als het meervoud weest was dan ha je zegd van het gebeurde toen jullie weggungen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=372] dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. daar zei u vanmorgen dat het moet worden dat is de man wovan ik denk ... [/v] sound
hulpinterviewer [a] ja ja. [/a] sound
veldwerker [v] maar het kan echt niet zoals het hier staat? dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. [/v] sound
veldwerker [v] maar met dat die ik denk dan zou u ervan maken dat is de man wovan ik denk ... [/v] sound
hulpinterviewer [a] ja. [/a] sound
veldwerker [v=520] wat voor boeken heb je gekocht? hoe zou u die vertalen in het dialect? [/v] sound
informant [a] wat voor boeken hejje kocht. [/a]

he je
tagging sound
veldwerker [v=149] daar had u een andere mening. hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
veldwerker [v] hij heeft overal geen vrienden in de betekenis van niet overal vrienden. daar gaf u vanmorgen als vertaling hij heeft niet overal vrienden en dat het dus niet voorkwam zoals het hier staat. maar u zei dat die zo wel voorkwam. [/v] sound
informant [a] hij hef overal geen vrienden. [/a] sound
veldwerker [v] en wat betekent het dan? [/v] sound
informant [a] ik denk niet dat ik dat ooit zou zeggen. nee. [/a] sound
veldwerker [v] dan zou u ook zeggen niet overal. [/v] sound
informant [a] dan ben je in gesprek met mekaar ja maar hij hef niet overal vrienden. [/a] sound
veldwerker [v=260] wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. die vond u goed of die vond u niet goed? [/v] sound
informant [a] wat denkie wie ik in de stad ontmoet heb. zo zou ik het dus eigenlijk formuleren. [/a]

denk ie
sound
veldwerker [v] vanmorgen vond u em niet goed. toen zei u het moet eigenlijk met twee keer wie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] precies. ik zeg dus wie denk jij wie ik in de stad ontmoet heb. [/a] sound
veldwerker [v=329] ik zei nog tegen haar ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. vind u die goed? ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a] ik geloof deze jongens vinden ze allemaal wel aardig. [/a] sound
hulpinterviewer [a] ik zeg dus daar gewoon van ik geloof dat ze deze jongen allemaal wel aardig vinden. [/a] sound
veldwerker [v] u zet dat ertussen. [/v] sound
veldwerker [v] maar vindt u het fout zoals het hier staat in het dialect? ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ik heb het gevoel dat het niet voorkomt. [/a] sound
veldwerker [v=029] vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. komt dat voor? [/v] sound
informant [a] vertel mij eens wie ze hef kunnen roepen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] dus het liefst gewoon alleen met wie? [/v] sound
veldwerker [v] maar niet wie of zij hef kunnen roepen? [/v] sound
informant [a] nee. [/a] sound
veldwerker [v=885] ik ga naar de bakker. wat is dat in het dialect? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ik ga naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] jij gaat naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] jij gaan naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] hij gaat naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] hij giet naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en Jan gaat naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan giet ook naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en wij gaan naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] wij gaan naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jullie gaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] jullie gaan naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en zij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] zij gaan naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] nu ga ik naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] nou ga ik naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] nu ga jij naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] nu ga jij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en nu gaat Jan naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] nu giet Jan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] nu gaat hij naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] nu giet hij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] nu gaan wij naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] nou gaan wij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en nu gaan jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] nou gaan jullie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en nu gaan zij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] nou gaan zij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] gisteren ging ik naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] gisteren gung ik. [/a] tagging sound
veldwerker [v] gisteren ging jij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] gisteren gung jij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] gisteren ging hij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] gisteren gung hij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] gisteren ging Jan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] gisteren gung Jan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] gisteren gingen wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] gisteren gungen wij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] gisteren gingen jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] gisteren gungen jullie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] gisteren gingen zij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] gisteren gungen zij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] ik ging gisteren naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ik gung gister naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] jij ging gisteren naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] jij gung gisteren naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] hij ging gisteren naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] hij gung gisteren naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan ging gisteren naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan gung gisteren naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] wij gingen gisteren naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] wij gungen gisteren naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jullie gingen gisteren naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] jullie gungen gisteren naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en zij gingen gisteren naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] zij gungen gisteren naar de bakker. [/a] [/n] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
026 Jan had het hele brood wel willen opeten Komt ook voor:; 1. de mogelijkheid van 'gewild opeten/opeten gewild'; 2. Is de versie met IPP ooit uitgesloten in een dialect? komt voor : j
vorm: willen opeten
026 Jan had het hele brood wel willen opeten Komt ook voor:; 1. de mogelijkheid van 'gewild opeten/opeten gewild'; 2. Is de versie met IPP ooit uitgesloten in een dialect? komt voor : j
vorm: op willen eten
027 Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen 1. Als vertaling met voegwoord na 'wie': vragen of het ook kan zonder voegwoord.; 2.negatiepartikel testen in de relevante dialecten (zie W18).; Varianten opnemen op band als 'komt voor'-vragen. komt voor : j
vorm: wie
027 Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen 1. Als vertaling met voegwoord na 'wie': vragen of het ook kan zonder voegwoord.; 2.negatiepartikel testen in de relevante dialecten (zie W18).; Varianten opnemen op band als 'komt voor'-vragen. komt voor : j
vorm: wie of
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: wie zien moeder
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waar ze op zaten
267 Hij heeft zijn handen gewassen niet afgevraagd als komt voor vraag Hij hef zich zien handen wassen. Uit mijn aantekeningen blijkt dat de hulpinterviewer die goed vond tijdens de instructie. In ieder geval is goed (en ingesproken als komt voor) Hij hef zich de handen wassen. De hulpinterviewer komt nog met het alternatief Hij hef em de handen wassen, (bevestigd door informant) maar ik weet niet zeker of dit ook een reflexieve lezing heeft. komt voor : j
vorm: zien handen wast
267 Hij heeft zijn handen gewassen niet afgevraagd als komt voor vraag Hij hef zich zien handen wassen. Uit mijn aantekeningen blijkt dat de hulpinterviewer die goed vond tijdens de instructie. In ieder geval is goed (en ingesproken als komt voor) Hij hef zich de handen wassen. De hulpinterviewer komt nog met het alternatief Hij hef em de handen wassen, (bevestigd door informant) maar ik weet niet zeker of dit ook een reflexieve lezing heeft. komt voor : j
vorm: zich de handen wast
267 Hij heeft zijn handen gewassen niet afgevraagd als komt voor vraag Hij hef zich zien handen wassen. Uit mijn aantekeningen blijkt dat de hulpinterviewer die goed vond tijdens de instructie. In ieder geval is goed (en ingesproken als komt voor) Hij hef zich de handen wassen. De hulpinterviewer komt nog met het alternatief Hij hef em de handen wassen, (bevestigd door informant) maar ik weet niet zeker of dit ook een reflexieve lezing heeft. komt voor : j
vorm: zich zien handen wast
267 Hij heeft zijn handen gewassen niet afgevraagd als komt voor vraag Hij hef zich zien handen wassen. Uit mijn aantekeningen blijkt dat de hulpinterviewer die goed vond tijdens de instructie. In ieder geval is goed (en ingesproken als komt voor) Hij hef zich de handen wassen. De hulpinterviewer komt nog met het alternatief Hij hef em de handen wassen, (bevestigd door informant) maar ik weet niet zeker of dit ook een reflexieve lezing heeft. komt voor : j
vorm: hij hef em de handen wast
268 Hij heeft zijn hemd gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn hemd' en 'het hemd' afvragen.komt voor vraag Hij hef zich zien hemd wassen is hier wel ingesproken en wordt door beiden geaccepteerd. Uit mijn aantekeningen van de instructie blijkt dat de versie Hij hef zich het hemd wassen en Hij hef em het hemd wassen niet goed zijn. navragen. komt voor : j
vorm: hef zien hemd wast
268 Hij heeft zijn hemd gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn hemd' en 'het hemd' afvragen.komt voor vraag Hij hef zich zien hemd wassen is hier wel ingesproken en wordt door beiden geaccepteerd. Uit mijn aantekeningen van de instructie blijkt dat de versie Hij hef zich het hemd wassen en Hij hef em het hemd wassen niet goed zijn. navragen. komt voor : j
vorm: hij hef zich zien hemd wast
297 Zou hij dat gedaan gekund hebben? Vorm voltooid deelwoord: zie W25 er wordt wel gezegd dat de zin niet kan maar er wordt geen vertaling gegeven. komt voor : n
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien Volgorde die hulpinterviewer niet gebruikt, in laten spreken als 'komt voor' en dan alleen het laatste deel:; 'Ik vind dat jij het ook niet zien mag/mag zien.'komt voor volgorde zien mag niet beantwoord door informant. komt voor : j
vorm: zien mag
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM komt voor : j
vorm: Jan rookt niet meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. komt voor : j
vorm: Zelfs hij kan dat niet oplossen
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: wij
zin: maggen wij wel weten dat wij ook vraagd binnen
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: wij
zin: maggen wij wel weten dat wij ook vraagd binnen
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weet je
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: je weet wel dajje slim genoeg bent
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hunnie
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: zij
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. komt voor : j
vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: bij zich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: bij em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : n
vorm: az je vindt
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
vorm: az ze denken dat ze moeten gaan dan gaan ze maar
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: az ze denken dat ze moeten gaan dan gaan ze maar
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
vorm: azzie
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: az we heuren dat wij moeten gaan dan gaan wij
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: az we heuren dat wij moeten gaan dan gaan wij
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ik ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan ga ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az je gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan ga je
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : j
vorm: az je gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az hij giet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan giete
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az zie giet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan giet ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: azt giet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan giet et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az wij gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaan wij
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az jullie gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaan jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ga onmiddelijk weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ik gung
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen gung jij ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen jij gung
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung ik niet
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen hij
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zij gung
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gunge
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen hij gung
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung hij ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen zij gung
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung et niet
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen et gung
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: toen wij gungen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: gungen jullie ook
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen jullie gungen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gungen wij niet
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ze gungen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gungen ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: em