SAND-data Roswinkel (G039p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Roswinkel

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]G039p[/k][hi]109[/hi][i]110[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006] Deze zin kom in oes dialect nie veur vertaal gisteren wandeldiede door het park?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
informant [a] Gisteren leu er deur et park.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat marie gisteren gestorven is?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze weetn nog nie da gisteren marie overleden is.[/a] De hulpinterviewer gebruikt tot twee keer toe gisteren voor het subject in een ingebedde zin. sound
hulpinterviewer [a] Ze wete nog nie da gisteren marie storven is.[/a] sound
informant [a] Ze weet nog nie dat marie gister estorven is.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin in oes dialect veur in oes taal veur er wil niemand niet dansen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zegge we toch nie er wil niemand nie danse.[/a] sound
informant [a] Der wil gien einen dansen.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Des nie eine die danse wul.[/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Giene eine det dat ooit wild het of kund het.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal jan heeft het hele brood wel willen op eten?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie zeggen hem in ieder geval andersom jan had het hele brood wel op eten wild.[/a] Afwezigheid van ipp. tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertel maar niet wat zij had kunnen roepen?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Vertel maar nie wel ze wel roepen wilde he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Vertel eens wel had zij wel roepen wild.[/a] Afwezigheid van ipp en ingebedde werkwoordsverplaatsing er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Komt deze zin in voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin vertaal vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die zin hebben we nie.[/a] sound
informant [a] Vertel mie eens wel ze roepen wollen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Vertel mie eens wel of hou ze da roepen willen he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Vertel mie een wel of wat ze roepen willen he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal jan herinnert zich dat verhaal wel?[/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje marie en piet wijze naar?[/v] sound
informant [a] Zie wijze naar mekare.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje toon wast?[/v] sound
informant [a] Ja wast zich schoon in de tobbe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal de timmerman heeft geen spijkers bij zich?[/v] sound
informant [a] Het geen spijkers bie zuk.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatjefons zag een slang naast?[/v] sound
informant [a] Zuch.[/a] tagging sound
informant [a] Zuk[/a] sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal erik liet mij voor zich werken?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Erik laat mie veur zuk werken.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal johanna liet zich mee drijven op de golven?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Johanna leut zich mit drijvm op de golvm.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] Toon bekeek zuchzelf in de spiegel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal jan heeft in twee minuten een biertje gedronken?[/v] sound
informant [a] Jan heeft in twee minuten een pilsje dronken.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jan het in twee minuten zien glas bier op maakt.[/a] sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal deze schoenen lopen gemakkelijk?[/v] sound
informant [a] Dezen schoenen lope makelijk dezen schoenen loopt makkelijk.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eduard kent zichzelf goed?[/v] sound
informant [a] Edurd kent zukzelf goed.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deze zin in uw dialect ward het heurd dat er foto's van hemzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a=j] Ward hef heurd dat er foto's van hemzelf in de etalage staat.[/a] De informant gebruikt af en toe een -t als uitgang voor de derde persoon meervoud er wordt niet gevraagd naar zichzelf. tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Assik zuinig leef leef ik zoals mien ouders wolden.[/a]

as ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Nou asten nog drei jaar leeft leeften langer as sien papa.[/a]

ast en leeft en
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal als hij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse zo gevaarlijk leeft leefse nie lang meer.[/a]

as se leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ast noe nog leeft leeft morgen ook nog.[/a]

as t leef t
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
hulpinterviewer [a] As joe zo losbandig lebm dan lebm joe nooit zo lang meer as ik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal als ze voor hun kinderen leven dan leven ze niet langer voor hun kinderen?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse veur heur werk lebm dan lebm ze nie veur heur kinder.[/a]

as se
tagging sound
informant [a] Dan leeft ze niet veur heur kinder.[/a] sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal als rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
hulpinterviewer [a] As rudy nog leeft leeft dan leeft leo ook nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft leef je langer?[/v] sound
informant [a] Aje gezond leeft leevie langer.[/a]

a je leev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek?[/v] sound
informant [a] Asser zo weinig mense van de landbouw lebm dan lebm der heul veul mensen van werk in de fabriek.[/a] as er tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal als pieter en liesje in het pardijs leven dan leven rosa en frans in de hel?[/v] sound
hulpinterviewer [a] As pieter en liesje in t paradijs lebm dan lebm rosa en frans in de hel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal als we zuinig leven leven we gelukkig?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Awe zuinig lebm leef we gelukkig awe zuinig lebm lebm uh leefwe gelukkig.[/a]

a we a we leef we
tagging sound
hulpinterviewer [a] Awe zuinig leebm of leeft.[/a]

a we
Naast leven is dus blijkbaar ook leeft een goede vorm voor de eerste persoon meervoud. tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal leef wat gezonder jan?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Leef wat gezonder jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal leef wat minder bekrompen kinderen.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Leef wat minder bekrompen kinder.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik vind dat iederene moot kunnen zwemm.[/a] Ik heb de indruk dat de informant de zin niet zo goed vindt. tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor inw dialect ik vind dat iedereen moet zwemm kunnen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik vind dat iederene mot zwemm kunnen.[/a] tagging sound
informant [a] Moot zwemmen kunnen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin in het dialect vertaal ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet?[/v] sound
informant [a=n] Das een rare zin een beetje een rare zin.[/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik vind dat iederene zwemme kunne mot zo zegge we dat dus ook nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect ik zwemmen moet kunnen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die bruiken wie ook niet die zin is helemaal achterste voren.[/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in uw dialect ik weet dat eddy morgen wil brood eten?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik weet dat eddy morgen brood eten wil. sound
hulpinterviewer [v=087] KOmt deze zin voor in uw dialect eddy mot kunn vroeg op staan?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Eddy moot vroeg op staan kunn wie hebn de zin andersom maar die woorden bruiken wie der wel van.[/a] De informanten gebruiken heel vaak de volgorde v3 - v2 in eindclusters de hulpinterviewer gebruikt hier de hebben constructie.. sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem morgen hem zal moeten roepen?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk da marie hem roepm zal motn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat marie hem zal motn mauten roepn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin in uw dialect voor vertaal zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant [a] Zitten hier nergens muizen?[/v] sound
informant [a] Zit daar nergens geen muizn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is geen vakman?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Iedereine is geen vakman.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hij heeft overal geen vrienden?[/v] sound
informant [a] Het het overal geen vrienden.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin in het dialect voor vertaal hij wil geen soep niet meer eten niet?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij wil geen soep meer eten zeggen wie maar anders niks zo'n zin kennen wie ook nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in uw dialect boekn het jan drei?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan het drei boekn.[/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Penne het er viefe en boekn het er drei boekn het jan drei.[/a] tagging sound
informant [a=j] Dan zou het net kunnen.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Of wie zeggen van jan hef maar drei.[/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin veur in uw dialect jan weet dat hij veur drei uur de wagen mot hebbn gemaakt?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan weet dat hij veur drei uur de wagen maakt hebn mot.[/a] De hi geeft hier de volgorde voor zin 161. sound
hulpinterviewer [a=n] Das een kromme zin.[/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen mot gemaakt hebn?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan weet dat hij voor drie de wagen gemaakt hebn mot ik kom iedere keer op hetzelfde uit.[/a] Er wordt geen expliciet antwoord gegeven op de komt voor vraag maar uit de context blijkt wel dat deze zin niiet voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij veur drei uur de wagen gemaakt mot hebn?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Dus jan weet dat ij veur drei uur de wagen klaar mot hebn klaar hebn moot.[/a] De informant verbetert zich weer naar de volgorde uit vraag 161 maar ik heb toch de indruk dat deze zin wel kan alhoewel de volgende beter is. tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij veur drei uur de wagen gemaakt hebben mot?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Jan weet dat ij veur drei uur de wagen maakt hebn mot.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal heb je genoeg mensen om et hooi van et land te halen?[/v] sound
informant [a] Hest genoeg volk um et hooi op te haaln.[/a]

hes t
De -st vorm voor de tweede persoon enkevoud in inversie komt hier voor. tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal het was aardig van jan om te komen werken?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Het was goed van jan om te komn helpn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal deze ton is zwaar om te dragen?[/v] sound
informant [a] Dat vat is zwaar om te dragen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal hij staat te zeuren?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij staat te zeurn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal hij kan staan zeuren?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij kan staan zeurn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal toen we aan kwamen regende het?[/v] sound
informant [a] Toen we der waren toen regendet.[/a]

regende t
De informant vertaalt niet met aankwamen. tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal ik geloof dat ik groter ben als jij?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik geloof dak groter ben as doe.[/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik geloof dak groter van as hij.[/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik geloof dastoe groter bist as hum ik geloof dat ik groter bin as hum.[/a]

dast oe
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal ze gelooft da jij eerder thuis bent as ik?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Zij gelooft dastoe eerder in huis bist as ik.[/a]

das toe
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of zij gelooft daste eerder in huis bist as ik kan allebeide.[/a]

das te
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Doe geloofs toch nie dat hij sterker is as doe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal ze gelove dat wij rijker zijn als zij?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Zij gelove dat wie rijker benn as zij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal we geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie geloovm dat joe niet zo loos bin as wie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertal jullie geloven toch niet dat zij armer zijn als jullie?[/v] sound
hulpinterviewer [v] Joe geloovm toch nie da zij armer benn as joe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal u gelooft dat lisa even mooi is als anna?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Die u dat wordt een joe of een doe doe gelooft dat lisa even mooi is als anna.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Joe geloovm da lisa even mooi is as anna.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal hij gelooft dat louis en jan sterker zijn dan geert en peter?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ij geloof da louis en jan sterker benn as geert en peter.[/a] tagging sound
commentaar[meta] [k]g039p[/k][hi]109[/hi][i]110[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect hij slaap hij doet?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij slaapt en als hij doet dan dommelt hij.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in uw dialect hij slaapt dut?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij dot een dutje.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de vraag. sound
hulpinterviewer [v=243] KOmt deze zin voor in uw dialect slaapt hij hij dut.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Slaap hij dommelt hij hij dommelt.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect de lamp dut nie meer brandn?[/v] sound
informant [a=n] Nee wie zeggen gewoon de lamp brand nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v]Kun je ook zeggen van de lamp die brandt dut het nie meer.[/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Branden dat dut en nie meer.[/a]d tagging sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect dut marie elke avond dansen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee kenn wie nie danst marie elke av uh iedere avond.[/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin in uh voor in uw dialect do het brood even sniedn?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Snie doe het brood even.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin veur in uw dialect ik dou wel even de kopjes af wassen?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik was de kopjes we even af.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal de jongens wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
hulpinterviewer [a] die jongen die zen moe gisteren trouwd is stond achter mien [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] De jongen dei zien moe gisteren hertrouwd is stond achter mie. sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal de bank waar ze op zaten was pas geverfd?[/v] sound
informant [a]De banke waaar ze op zaten was net verfd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] vertaal wie geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Dei geld heb mot mie maar wat geevm.[/a] Alleen een vertaling met die niet met wie. tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wat denkstoe wel ik in de stad troffen heb.[/a]

denkst oe
tagging sound
informant [a] wat dachtst wel ik in de stad troffen heb.[/a] sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in uw dialect wat denken jullie hoe ze dat hebben op gelost?[/v] sound
informant [a] Wat denkie hou ze et op elost hebm.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect hoe denk je hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Hou denkst dasse het op elost hebm.[/a]

denkst e da se
Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Wel denkste daddik in de stad troffen heb.[/a]

denkst e dad ik
Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal hij heeft zijn handen gewassen?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij hef zien handen wassen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hie hef zien handen wasget.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal hij heeft zijn hemd gewassen?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij het zien hemd wassen.[/a] tagging sound
informant [a] Wasget.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal hij heeft zijn been gebroken?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij hef zien been brookm.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect en vertaal zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Anders kan het niet zul hij dat daan hebben kunn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Zul hij dat daan kunn hebben sound
hulpinterviewer [a] Zul hij dat daan hebben kunn.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=305] Hoe komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect en vertaal zou hij dat doen gekund hebben?[/v] sound
hulpinterviewer [a]Zul hij dat daan kund hebben zul hij dat daan kunn hebben.[/a] De hi gebruikt hier zowel de vorm met ppi en zonder ppi hij geeft niet aan of de zin voorkomt of niet. tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik heb geen zin en voeren de koeien?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik heb geen zin en voeren de beesten.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deze zin voor in uw dialect de politie zou bij hem komen en nemen hem mee?[/v] sound
hulpinterviewer [a] De politie zou bie em komm en him mit nemen uh en nim em mit.[/a] sound
hulpinterviewer [a=j] De politie zou bie him komm en neme um mit.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Dat is in deze tijd want het most in deze verleden tijd zijn want het em mit nomen dat kan niet. sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect en vertaal marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie al haar beesten bin verdronken bie de overstroming.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect do denk ik nie aan?[/v] sound
hulpinterviewer Zinnechie. Verkleinwoord chie. sound
hulpinterviewer [a=n] Dit denk ik nie aan da s niks zo'n zinnechie xxx dan zegstoe van dat is afschuwelijk do wil ik nie aan denke do denk ik nie aan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect die jongen uh dei jongen bink mit naar de markt ewest?[/v] sound
informant [a]Met die jongen benk mit naar de markt ewest.[/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Die jongen bink mit naar de markt west.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=328] Komt deze zin voor in uw dialect jan vindt je mot zulke dingen nie geloovm?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan vindt daje zulke dingen nie geleuvm mootn.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Daje zulke dingen nie geloovm mootn nie mootn geleuvm.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [a] Jan vindt dat je zulke dingen nie mot geloovm ni mot loovm.[/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik geloof dat ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik geloof da wie dei jong allemaal wel aardig vindn.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik heb heel wat lopen gedaan?[/v] sound
informant [a=n]Ik heb heel wat af elopen ook niet zo.[/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Geen eine mag het zien dus ik vind dastoe het ook niet zien magst.[/a] Alleen de volgorde zien mag wordt gegeven niet de omgekeerde volgorde. tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal het gebeurde toen je weg ging?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Het gebeurde toenste weg ginst.[/a]

toenst e
tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal ik weet waar je geboren bent?[/v] sound
hulpinterviewer [a]Ik weet waarst geboren bist.[/a] Compagreement met pro drop. tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal nu je klaar bent mag je gaan?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Noust klaar bist magst gaan.[/a] Compagreement met pro drop. tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal ik weet dat hij is gaan zwemmen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet dat hij is gaan zwemm bruiken wie nie zo.[/a] sound
informant [a]Ik weet dat hij zwemm gaan is.[/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal ik weet dat hij gaan zwemmen is?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n]Ik weet dat hij gaan zwemmen is bruiken wie ook nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal ik weet dat hij zwemmen is gaan?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet dat hij is dat hij zwemmen is gaan bruiken wie ook nie.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik weet dat hij zwemm gaan is.[/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal ik weet dat hij zwemmen gaan is?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j]Ik weet dat hij heen zwemm gaan is. Constructie met heen zwemmen gaan in een eerder antwoord geeft de informant aan dat dit de goede volgorde is dit is enigszins verradelijk aangezien gaan zowel een infinitief als een participium kan zijn. tagging sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wil je nog koffie jan ja'k?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da kenne wie ook nie wistoe nog koffie jan ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hebben ze gegeten jaanze?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Kenne wie ook nie hem ze eten ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=365] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hem is dood?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij is dood en anders niks.[/a] sound
hulpinterviewer [v=366] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal haar is ziek?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zij is ziek.[/a] sound
hulpinterviewer [v=367]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal is haar ziek[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Is zij ziek.[/a] Er wordt niet expliciet op de komt voor vraag geantwoord maar uit de context blijkt dat de zin niet voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal dat is de man die ze roepen hebben?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat is de man die ze roepm hebben.[/a] tagging sound
informant [a] Dat is de kerel dei ze roepm het.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal dat is de man die het verhaal heeft verteld?[/v] sound
hulpinterviewer [a]Dat is de man dat is de kerel dei het verhaal verteld het.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat is de man dei ik denk dat hij het verhaal verteld het.[/a] Vertaling met hij in de meest ingebedde zin. tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat is de man die ik denk dat ze roepm hebben.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect wanneer zal de wereldvrede komen sound
hulpinterviewer [a] Dat zeggen wij niet van wanneer wenneer zal de wereldvrede kommen.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Die komt nooit.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal 't schijnt dat ze niets mag eten?[/v] sound
informant [a]T schient dat ze niks eten mag.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal et lijk wel of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
hulpinterviewer [a] T liek wel of ter ein in de tuin staat.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect hij het de bal gegooid in de mand?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij het de bal in de mand gooid anders niks.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect a zal ik koken b dat doe maar?[/v] sound
informant [a]Zal ik koken.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Zak koken.[/a]

za k
sound
informant [a=j] Dat dou maar.[/a] Topicalisatie in een imperatief zin. sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal dat boek belooft mij dat je et nooit meer zult verstoppen?[/v] Vraag is verkeerd ingesproken maar de hulpinterviewer corrigeert zich in het antwoord. sound
hulpinterviewer [a=n] Ik zou zeggen dat dat niet veur komt dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Beloof mie daste dat boek nooit meer verstoppen zast.[/a]

datst e
sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat zeg mij dat je gekocht hebt[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat is toch een zin van niks.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Wat zeg mie dat noe waste kocht hest.[/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal op zoveel mogelijke manieren ik denk dat je veel zou moeten weg gooien?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk datst veul weg gooien most.[/a] Geen antwoord op de vraag. sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie zit te stoofperen schillen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee marie zit de stoofperen te schiln.[/a] sound
hulpinterviewer [v=502]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie zit stoofperen en schillen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat kan die zin die kan hier nie marie zit de stoofperen te schillen en anders nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=513] Komt deze zin voor in uw dialect zo een vrouw een kun je maar beter niet tegen spreken?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo'n vrouw kun je maar beter niet tegen praten.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag maar deze zin hoeft hier ook helemaal niet te worden afgevraagd. sound
hulpinterviewer [v=514] Komt deze zin voor in uw dialect zo een mens een heeft altijd wat om over te klagen?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Zo'n mens het altijd wel wat om over te klaagm.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag maar deze zin hoeft hier ook helemaal niet te worden afgevraagd. sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Wat voor boekm hetste kocht.[/a]

hest e
sound
hulpinterviewer [a] Wat boeken heste kocht.[/a] sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal wie heeft je op de ekrmis gezien?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Wel het die zien op de kermis.[/a] Extrapositie van een pp. tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal die aardappelen schillen niet gemakkelijk?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Die aardappels schilt nie makkelijk dei aardappels schilt nie makkelijk.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal de sneeuw smelt in de zon?[/v] sound
hulpinterviewer [a] De sneeuw smelt in de zon.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal marie trok de deken naar zich toe?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie trok de deken naar zich tou.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a]Naar ze tou.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect marie zei dat jij piet een boek hebt geprobeerd te verkopen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j]Marie zei dastoe piet een boek probeerd hest te verkoopm.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect wim dacht dat ik els had geprobeerd een cadeau te geven?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Wim dachte dat ik els probeerd had een cadeau te geevm ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect karel weet dat jij hebt geprobeerd marie een boek te verkopen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Karel weet dastoe probeerd hest marie een boek te verkoopm.[/a]

dast oe
tagging sound
veldwerker [n] sound
veldwerker [v=087] Komt voor eddy moet kunnen vroeg opstaan?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die kan nie.[/a] sound
veldwerker [v=148] Wat betekent iedereen is geen vakman?[/v] sound
informant [a] Dan ken hij wel wat maken kunnen maar dat kan hij dus niet.[/a] De informant legt hier uit dat de zin betekent dat niet iedereen een vakman is. sound
veldwerker [v=149] Wat betekent hij heeft overal geen vrienden?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij is niet overal gezien.[/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft jan drie komt die zin voor?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Boeken hef jan der drei.[/a] sound
veldwerker [v=198] Komt voor hij kan staan te zeure?[/v] sound
informant [a=j] Ja dat kan wel.[/a] sound
veldwerker [v=397] Komt voor ze schijnt dat ze niks mag eten?[/v] sound
informant [a=n]Nee het schient.[/a] sound
veldwerker [v] En ze schijnt niets te mogen eten?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze schient nie dat komt op hetzelfde neer.[/a] sound
veldwerker [v=485] Komt voor dat doe maar?[/v] sound
informant [a=j]Dat doe maar ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Komt voor ik denk dat je veel zou moeten weg gooien?[/v] sound
hulpinterviewer [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
029 Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of' voor? komt voor : j
046 Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan Komt voor met 'zichzelf', 'hem', 'hemzelf', 'z'n eigen'? Voorkomende vormen invullen bij VORM. vorm: umzelf
046 Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan Komt voor met 'zichzelf', 'hem', 'hemzelf', 'z'n eigen'? Voorkomende vormen invullen bij VORM. vorm: suchzelf
075 Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen Noteer volgorde van cluster voor vraag 495 komt voor : j
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
227 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet Komt voor? komt voor : n
228 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet Komt voor? komt voor : n
243 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet Komt voor? komt voor : n
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
247 Doe het brood even snijden! Komt voor? komt voor : n
248 Ik doe wel even de kopjes afwassen Komt voor? komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: dei sie
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan de
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: ?waarvan zen
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop
259 Wie geld heeft moet mij maar wat geven Vragen naar 'die' komt voor : j
opmerking: geen 'die'
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? Komt voor? komt voor : j
vorm: wel
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? Komt voor? komt voor : j
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : n
296 Zou hij dat gedaan hebben gekund? Komt voor? komt voor : n
297 Zou hij dat gedaan gekund hebben? Komt voor? komt voor : n
328 Jan vindt dat je moet zulke dingen niet geloven Laten uitspreken als één geheel; Komt voor? komt voor : n
338 Daar leefden wij als god in Frankrijk. komt voor : n
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien Volgorde die hulpinterviewer niet gebruikt, in laten spreken als 'komt voor' en dan alleen het laatste deel:; 'Ik vind dat jij het ook niet zien mag/mag zien.' komt voor : j
vorm: zien mag
opmerking: de eerste zin, zien mag is beter dan mag zien
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien Volgorde die hulpinterviewer niet gebruikt, in laten spreken als 'komt voor' en dan alleen het laatste deel:; 'Ik vind dat jij het ook niet zien mag/mag zien.' komt voor : j
vorm: mag zien
opmerking: de eerste zin, zien mag is beter dan mag zien
352 Ik weet dat hij zwemmen gaan is In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook zin vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Indien andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide opnemen als 'komt voor'-vraag.; Voorkomende volgordes rangschikken naar gebruikelijkheid komt voor : n
372 Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld vertaling nmet hij in de meest ingebede zin: dat is de man die ik denk dat hij het verhaal verteld heeft. komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
387 Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet Komt voor? komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien; Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien; Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien Als gegeven volgorde niet voorkomt, volgorde aanpassen:; -'weg zou gooien moeten'; -'zou weggooien moeten'; -'weggooien moeten zou'; -'weggooien zou moeten' komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
vorm: waarom komstu nie
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
vorm: veurstu
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: Hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wiej
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wiej
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: west
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: westu
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: joe west
opmerking: onmogelijk om andere vormen af te vragen
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: du west
opmerking: onmogelijk om andere vormen af te vragen
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: dastu
opmerking: onmogelijk om andere vormen af te vragen
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: bist
opmerking: onmogelijk om andere vormen af te vragen
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaor
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: suk
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: as joe meent daje leebm ga joe
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: asiedere
opmerking: *atiedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: assen enkele
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: assik ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: astoe geest
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geest
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: astoe geest
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: geestoe
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as hei geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet hei
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse geit
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geit ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ast geit
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geit
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aswie gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as joe gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan je
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as zij gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goa
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingstoe
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenstoe weggingst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik nie
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen joe ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging joe
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen zij gung
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gungt
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toent ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen wie ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge joe
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen joe ging
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: blebm wiej
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging wiej
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ze gung
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gung ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : j
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : j
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
opmerking: Het is onduidelijk of IPI nu kan of niet
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: such
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: suk
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: such
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: suk
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: such
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: such