SAND-data Westdorp (G032c)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 02900) vertaling: Jan herinnert zuch dat verhoãl wal
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 02900) vertaling: ontmoeten? betekenis is mij onbekend
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 02900) vertaling: Toon waskut zuch
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 02900) vertaling: De timmerman hef gien spiekers bij zuch
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 02900) vertaling: Fons zag 'ng slang noãst zuch
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 02900) vertaling: Eruk leut mij veur hum wark'ng
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 02900) vertaling: Johannoã leut zuch metdriem op de golm'm
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 02900) vertaling: Toon bekeek zuchzulf is goed in de spiegel
opm.: reflexief: zichzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 02900) vertaling: Ja hef in tweee minuut'n un pilsie drink'ng
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 02900) vertaling: Dizze schoen'n loop'm makkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 02900) vertaling: Eduard kent zuchzulf goed
opm.: reflexief: zichzef
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 02900) vertaling: Ward hef heurd dat er foto's van zuchzulf in de etalage stoan
opm.: reflexief: zichzelf
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 02900) vertaling: Die eerappels schelt niet makkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 02900) vertaling: Dit glas brek as't op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 02900) vertaling: Dokter, leef ik wel gezond genog?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 02900) vertaling: Al joarn'n leeft de van de arfenis van zien vaõr
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 02900) vertaling: Dizze week leeft ze op woãter en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 02900) vertaling: Leeft het nog?
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 02900) vertaling: Leeft het nog?
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 02900) vertaling: Is het nog libmdug?
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 02900) vertaling: Is het nog libmdug?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 02900) vertaling: Hoelang leef'm jullie nou al van die arfenis?
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 02900) vertaling: In Bretagne leef'm ze veural van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 02900) vertaling: Noã 't eet'n goã ik sloãp'm
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 02900) vertaling: Zul ik dat wel kun'n doeeen?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 02900) vertaling: Ie leut zien hoes afbreek'ng
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02900) vertaling: a Ik wit dat Jan haõd moet kun'n wark'ng
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02900) vertaling: a Ik wit dat Jan haõd moet kun'n wark'ng
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02900) vertaling: a Ik wit dat Jan haõd moet kun'n wark'ng
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 02900) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 02900) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 02900) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 02900) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 3
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 3
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 02900) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 02900) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 02900) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 02900) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 02900) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 02900) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 02900) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 02900) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 02900) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 02900) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 02900) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 02900) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 02900) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 02900) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 4
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 4
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 02900) vertaling: Jan hef gienien boek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 02900) vertaling: Jan hef gien boek meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 02900) vertaling: Boek'ng hef Jan niet
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 02900) vertaling: Jan hef niet veul geld/cent'n meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02900) vertaling: Er mag gienien proãt'n over dit probleem
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02900) vertaling: Er mag gienien over dit probleem proãt'n
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02900) vertaling: Er mag gienien over dit probleem proãt'n
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02900) vertaling: Er mag gienien proãt'n over dit probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02900) vertaling: Er mag gienien proãt'n over dit probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02900) vertaling: Er mag gienien proãt'n over dit probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02900) vertaling: Er mag gienien over dit probleem proãt'n
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02900) vertaling: Er mag gienien over dit probleem proãt'n
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 02900) vertaling: Gienien zegt dat'u komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 02900) vertaling: Zit'n hier narg'ngs gien moez'n
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 02900) vertaling: Ik geef niks an 'n ãander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 02900) vertaling: Gienien wil wrak'ng
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 02900) vertaling: Wij wuz'n niet dat'u in hoes was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 02900) vertaling: Ik wust ok niet
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02900) vertaling: Ie mag met gienien er over proãt'n
000 (x05opm) (inf. 02900) opm. inf.: het woord 'probleem'komt bij ons niet zo algemeen voor . (dur, er) zie e en f.
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 02900) vertaling: e. Jan wet datú veur dreie uur de auto kloãr mot heb'm
opm.: klaar ipv gemaakt
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 02900) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 1
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 1
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 02900) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 02900) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 4
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 4
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 02900) vertaling: Marie zien auto is stuk
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 02900) vertaling: Marie zien auto is stuk
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 02900) vertaling: --det niet meer
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 02900) vertaling: --det niet meer
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 02900) vertaling: --- det niet meer
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 02900) vertaling: Marie heur auto is stuk
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 02900) vertaling: Marie heur auto is stuk
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 02900) vertaling: --- det niet meer
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 02900) vertaling: Piet zien auto is stuk
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 02900) vertaling: -- det niet meer
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 02900) vertaling: -- det niet meer
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 02900) vertaling: Piet zien auto is stuk
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 02900) vertaling: Piet zien auto is stuk
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 02900) vertaling: Piet zien auto is stuk
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 02900) vertaling: --det niet meer
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 02900) vertaling: --det niet meer
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 02900) vertaling: ---det niet meer
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 02900) vertaling: Die man zien auto is stuk
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 02900) vertaling: Die man zien auto is stuk
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 02900) vertaling: ---det niet meer
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 02900) vertaling: Die man zien auto is stuk
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 02900) vertaling: Die man zien auto is stuk
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 02900) vertaling: --- det niet meer
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 02900) vertaling: --- det niet meer
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 02900) vertaling: Die auto is nie van mij mor van hum
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 02900) vertaling: De kraãnt van gister leg under de tillevisie
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 02900) vertaling: Jan is Karolien en Kristien zien breurtie
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 02900) vertaling: Jan is Karolien en Kristien zien breurtie
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 02900) vertaling: Jan is 't broertie van Karolien en Kristien
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 02900) vertaling: Jan is 't broertie van Karolien en Kristien
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 02900) vertaling: Die jonges zien fiets'n bint steul'n
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 02900) vertaling: Die zussen hun mam is op visite
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 02900) vertaling: Die auto is Wim zien
opm.: predicatief gebruikte possessieve genitief pronomen 'zien'
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 02900) vertaling: Die fiets is mien'n
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02900) vertaling: Ie mag met gienien proãt'n over dit probleem/underwarp
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 02900) vertaling: Ik wil gienien zeer doen/kwets'n
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 02900) vertaling: 't Is jammer dat wij niet komm'm mucht
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 02900) vertaling: Dat goã ik nooit doeen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 02900) vertaling: Dat goã'k niet doeen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 02900) vertaling: Dat goã'k niet doeen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 02900) vertaling: Dat goã ik nooit doeen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 02900) vertaling: 'k Heb niet warkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 02900) vertaling: Ie had 't nog mor net verteld of Marie begun te reer'n
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 02900) vertaling: Goã die bestelling nou mor ophõal'n
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 02900) vertaling: Ie warkt niet
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 02900) vertaling: Ik verbied je um hier te komm'm
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 02900) vertaling: Ik zeg je 't, ij mucht hier niet komm'm
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 02900) vertaling: Ik zeg je 't, ij mucht hier niet komm'm
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 02900) vertaling: Ik verbied je um hier te komm'm
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02900) vertaling: Jan verhinderde 't oes dat wij Marie bell'n
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02900) vertaling: Jan zurgde er veur dat wij marie niet kun'n bell'n
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02900) vertaling: Jan zurgde er veur dat wij marie niet kun'n bell'n
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02900) vertaling: Jan verhinderde 't oes dat wij Marie bell'n
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02900) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02900) fragment: of te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02900) fragment: of te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02900) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02900) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02900) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02900) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02900) fragment: (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02900) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02900) fragment: (As) als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02900) fragment: (goãn) gaan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02900) fragment: (goãn) gaan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02900) fragment: (As) als (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02900) fragment: kunnen /kunn'n weez'n (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02900) fragment: Wij hoopt allemoãl dat wij op tied in hoes bint (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02900) fragment: kunnen /kunn'n weez'n (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02900) fragment: dat wij (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02900) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02900) fragment: Wij hoopt allemoãl dat wij op tied in hoes bint (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02900) fragment: dat wij (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02900) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02900) fragment: Wij hoopt allemoãl dat wij op tied in hoes bint (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02900) fragment: kunnen /kunn'n weez'n (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02900) fragment: dat wij (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02900) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02900) fragment: kunnen /kunn'n weez'n (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02900) fragment: dat wij (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02900) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02900) fragment: Wij hoopt allemoãl dat wij op tied in hoes bint (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 02900) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02900) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02900) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02900) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 02900) fragment: (as) als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02900) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 02900) fragment: te (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02900) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02900) fragment: alsof (asof) of weggestreept (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02900) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 02900) vertaling: Ik wit dat jullie op gienien kwoãd bint
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 02900) vertaling: Ik wit dat zij op niks trots is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 02900) vertaling: Els denkt dat 't niet makkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 02900) vertaling: Ik wit dat ik te loãt bin en jij niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 02900) vertaling: Ik wit toch wel dat jij wark'ng moet en ik niet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 02900) vertaling: Iederien denkt dat wij nor hoes gõt en dat zij nog mucht blie'mm
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 02900) vertaling: 't Is jammer dat ie komt en dat zie weggiet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 02900) vertaling: Ik denk dat Lisa zieek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 02900) vertaling: Ik denk dat Pieter en Liesje got troum'm
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 02900) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 02900) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 02900) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 02900) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 02900) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 02900) komt voor: n
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 02900) vertaling: Joa, hij slap!
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 02900) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 02900) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 02900) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 02900) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 02900) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 02900) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 02900) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 02900) komt voor: n
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 02900) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 02900) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 02900) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 02900) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 02900) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 02900) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02900) fragment: woar met (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02900) fragment: woar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02900) fragment: woar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02900) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02900) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02900) fragment: woar (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02900) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02900) fragment: woar het (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 02900) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02900) fragment: woar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02900) fragment: woarop (1)
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02900) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02900) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02900) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02900) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02900) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02900) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02900) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02900) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02900) fragment: Wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02900) fragment: Degene die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02900) fragment: Degene die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02900) fragment: Wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02900) vertaling: Wat denk ie wie ik in de stad teeg'n komm bin
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 02900) vertaling: Wat denk'n jullie hoe ze 't oplõst heb'm
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 02900) vertaling: Hoe denk ie dat ze 't oplõst hebt
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 02900) vertaling: Magda wet niet wie wij bel'n wilt
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 02900) vertaling: Wet er ok ien wie wij roep'm hebt
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02900) vertaling: Wie denk ie wie ik in de stad teeg'n komm bin
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02900) vertaling: Wie denk ie dat ik in de stad teeg'n komm' bin
opm.: "meest gebruikt"
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 02900) vertaling: Ie hef zien han'n was'n
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 02900) vertaling: Ie hef zien hempt was'n
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 02900) vertaling: Ie hef 'n hoeed op de kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 02900) vertaling: Ie hef un vlek op zien hempt
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 02900) vertaling: ie hef zien bieen breuk'n
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 02900) vertaling: Zie hef zich zeer doãn
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 02900) vertaling: Marie truk de deek'n noar zuch toe
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 02900) vertaling: Luc wet dat ur foto's van humzulf te koop bint
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 02900) vertaling: Jij herinnert je toch wel dat wij toen deur dat bos hen loop'm bint?
opm.: reflexief: je
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 02900) vertaling: Ik herinner mij dat de auto van Marie kapot/stuk was
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 02900) vertaling: Zij herinnert zuch dat ie as'n zwien zat te eet'n
opm.: reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 02900) vertaling: Wij herinnern oes wel dat Jan aal zien boek'n steul'n waar'n mor zie herinnert zuch het nie.
opm.: reflexief: ons reflexief: zich
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 02900) vertaling: Herinnern jullie je nog dat wij Jan zien hebt op de mart
opm.: reflexief: je
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 02900) vertaling: Ie hef zuch'n ongeluk warkt
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 02900) vertaling: Ie vuulde zuch deur't ies zak'n
opm.: reflexief: zich
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02900) vertaling: g zul'lu dat heb'm kun'n doen
opm.: "a t/m f heeft duidelijk een andere betekenis dan g t/m l"
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02900) vertaling: b Zullu dat doãn kunt heb'm
opm.: "a t/m f heeft duidelijk een andere betekenis dan g t/m l"
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02900) vertaling: b Zullu dat doãn kunt heb'm
opm.: "a t/m f heeft duidelijk een andere betekenis dan g t/m l"
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02900) vertaling: g zul'lu dat heb'm kun'n doen
opm.: "a t/m f heeft duidelijk een andere betekenis dan g t/m l"
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 02900) fragment: kunt (1)
opm. inf.: De b-zin kijkt mij het meest gebruikelijk alhoewel de a-zin ook bij ons vooorkomt (ABN invloeden?)
opm.: Toch heeft inf bij a en b meestal allebei 5 ingevuld.
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 02900) fragment: kunt (1)
opm. inf.: De b-zin kijkt mij het meest gebruikelijk alhoewel de a-zin ook bij ons vooorkomt (ABN invloeden?)
opm.: Toch heeft inf bij a en b meestal allebei 5 ingevuld.
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 02900) fragment: doãn (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 3
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 3
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 3
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 3
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 3
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 3
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 3
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 3
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 3
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 3
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 4
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 4
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 4
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 4
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 4
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 4
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 4
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 4
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 02900) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 02900) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 02900) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 02900) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 02900) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 02900) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 02900) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 02900) vertaling: marie al heur koe'n bint verdrunken bij de overstroming
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 02900) vertaling: marie al heur koe'n bint verdrunken bij de overstroming
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 02900) vertaling: Kees moak'n wit ik niks van
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 02900) vertaling: Kees moak'n wit ik niks van
komt voor: j
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 02900) vertaling: Jan ben ik met nor de markt west
komt voor: j
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 02900) vertaling: Jan ben ik met nor de markt west
komt voor: j
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 02900) vertaling: Ik heb al de eerste dree somm' mokt. Welke heb jij al mokt
komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 02900) vertaling: Ik heb al de eerste dree somm' mokt. Welke heb jij al mokt
komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 02900) vertaling: Wat veur/Waffere heb jij al wegbracht
komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 02900) vertaling: Wat veur/Waffere heb jij al wegbracht
komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 02900) vertaling: Zulk'n zul ik niet durm' opeet'n
komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 02900) vertaling: Zulk'n zul ik niet durm' opeet'n
komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 02900) vertaling: Die zul ik niet dur'm opeet'n
komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 02900) vertaling: Die zul ik niet dur'm opeet'n
komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 02900) vertaling: Ik wit dat Jan nor de markt west hef
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 02900) vertaling: Ik wit dat Jan nor de markt west hef
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 02900) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 02900) vertaling: Ik heb hiel wat loop'm doan
komt voor: j
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 02900) vertaling: Ik heb hiel wat loop'm doan
komt voor: j
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 02900) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 02900) vertaling: Ie dee zuch veur dat u net oet zien bedde kwam
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 02900) vertaling: Ie dee zuch veur dat u net oet zien bedde kwam
komt voor: j
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 02900) vertaling: De schilder is hier west te schildern
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 02900) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 02900) vertaling: In die tied leefde ik er up lus
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 02900) vertaling: Vrogger leefde ie as'n biest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 02900) vertaling: Doar leem'm wij as god in Frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 02900) vertaling: Gien ien mag 't zien, dus ik vin dat ij 't ok niet mucht zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 02900) vertaling: Het gebeurde toen ij weggung'n
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 02900) vertaling: Ik wit woar ij geboor'n bint
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 02900) vertaling: Noj kloãr bint, muj goan
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 02900) vertaling: (Deurdat)/Umdat Marie stur'm was, hef heur man Anna niet meer kun'n help'm
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 02900) vertaling: Ik wit dat u is goan zwem'm
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 02900) komt voor: n
gebr.: 1
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 02900) komt voor: n
gebr.: 1
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 02900) komt voor: n
gebr.: 1
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 02900) komt voor: n
gebr.: 1
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 3
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 3
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 3
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 3
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 02900) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 02900) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 02900) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 02900) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 02900) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 02900) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 02900) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 02900) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 02900) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 02900) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 02900) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 02900) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 02900) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 02900) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 02900) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 02900) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 02900) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 02900) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02900) fragment: dat die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02900) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02900) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02900) fragment: dat die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02900) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02900) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02900) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02900) fragment: waarvan (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02900) fragment: waar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02900) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02900) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02900) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02900) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02900) fragment: waar (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02900) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02900) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02900) fragment: wat (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02900) fragment: Wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02900) komt voor: n
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02900) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op gienien kwoad bint
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02900) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op gienien kwoad bint
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 02900) vertaling: Wim denkt dat we nooit ien een pries geef'm
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 02900) vertaling: Wim denkt dat we nooit ien een pries geef'm
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 02900) vertaling: 't Is woar dat ze niet met Marie mucht proãt'n
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 02900) vertaling: 't Is woar dat ze niet met Marie mucht proãt'n
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 02900) vertaling: Narg'ngs
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02900) vertaling: Gienien
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 02900) vertaling: Nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 02900) vertaling: Onmeuglijk
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 02900) vertaling: Gienien
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 02900) vertaling: Vertel um niet dat ik nor boet'n west bin!
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 02900) vertaling: Nie vetel'n da'j 'n cadeaugie veur um kocht hebt, or!
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 02900) vertaling: Wi'j nie dat'u val'n is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 02900) vertaling: Wendy prebeerde um gienien zeer te doeen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 02900) vertaling: 't Schient dat ze niks mag eet'n
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 02900) vertaling: Zie schient niks te mag'ng eet'n
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 02900) vertaling: Zie probeert de hiele dag al um mekoar op te bel'n
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 02900) vertaling: 't Belooft weer 'n mooie dag te word'n
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 02900) vertaling: 't Is misschien beter um nog ee'm te wach'ng
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 02900) vertaling: Wij had'n 't geluk um hum drekt terug te vin'n
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 02900) vertaling: As de kip'm een valk zieen, bint ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 02900) vertaling: As wij de eerappels niet verkoop'm kunt, zit'n wij in de prebleem'm
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 02900) vertaling: As jullie hum niet metnimt wor ik kwoad
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 02900) vertaling: Ie wust
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 02900) vertaling: Op dit feest wordt veul dããnst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 02900) vertaling: Nou wordt er allien nog mor stoet verkocht in dizze winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 02900) vertaling: As ie met de fiets komt, zal'u wel loat wees'n
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 02900) vertaling: As je tied hebt, kom dan is'n keer langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 02900) vertaling: As ik riek bin, koop ik 'ng dure auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 02900) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 02900) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 02900) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 02900) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 02900) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 02900) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 02900) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 02900) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 02900) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 02900) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: d. Marie hef zegt dat jij een lietie prebeert hebt te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: a. Marie hef zegt dat jij prebeert hebt een lietie te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: g. Marie hef zeg'd dat jij hebt prebeerd un lietie te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: d. Marie hef zegt dat jij een lietie prebeert hebt te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: a. Marie hef zegt dat jij prebeert hebt een lietie te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: g. Marie hef zeg'd dat jij hebt prebeerd un lietie te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: d. Marie hef zegt dat jij een lietie prebeert hebt te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: a. Marie hef zegt dat jij prebeert hebt een lietie te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: b. Marie hef zeg'd dat jij 'n lietie prebeerd hebt te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: c. Marie hef zegt dat jij een lietie hebt prebeern te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: a. Marie hef zegt dat jij prebeert hebt een lietie te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: b. Marie hef zeg'd dat jij 'n lietie prebeerd hebt te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: c. Marie hef zegt dat jij een lietie hebt prebeern te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: a. Marie hef zegt dat jij prebeert hebt een lietie te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: b. Marie hef zeg'd dat jij 'n lietie prebeerd hebt te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: c. Marie hef zegt dat jij een lietie hebt prebeern te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: g. Marie hef zeg'd dat jij hebt prebeerd un lietie te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: d. Marie hef zegt dat jij een lietie prebeert hebt te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: b. Marie hef zeg'd dat jij 'n lietie prebeerd hebt te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: c. Marie hef zegt dat jij een lietie hebt prebeern te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: g. Marie hef zeg'd dat jij hebt prebeerd un lietie te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: d. Marie hef zegt dat jij een lietie prebeert hebt te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: b. Marie hef zeg'd dat jij 'n lietie prebeerd hebt te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: c. Marie hef zegt dat jij een lietie hebt prebeern te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02900) vertaling: g. Marie hef zeg'd dat jij hebt prebeerd un lietie te zing'ng
opm.: "volgens mij zit in b en g een betekenisverschil!"
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 02900) vertaling: Marie hef zeg'd dat jij prebeerd hebt heur een boek te geem'm
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 3
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 3
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 02900) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 02900) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 02900) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 02900) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 02900) vertaling: Die van de stad, die heb'm hier veul hoes'n bouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 02900) vertaling: An dat neie knoãl, doar zie'j gien mens meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 02900) vertaling: Gustern is Jan hier west
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 02900) vertaling: De dag dat Jan belde, was ik niet in hoes
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 02900) vertaling: Jef, die zul ik nooit oetneudug'ng
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 02900) vertaling: Marie, die zul nooit zoiets doeen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 02900) vertaling: Bert, die drinkt wel us 'n glas te veul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 02900) vertaling: Martha, die zul ik wel is bij mij in hoes wil'n oetneudug'n
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 02900) vertaling: Dat hoes, dat zul ik nooit wil'n koop'm
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 02900) vertaling: Dat hoes, dat stiet doar al vieftug joar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 4
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 4
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 02900) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 02900) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 02900) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 02900) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 02900) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 02900) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 02900) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 02900) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 02900) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 02900) vertaling: Hef Gunther beld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 02900) vertaling: Pas op!
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 02900) vertaling: 't Was mor net goed genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 02900) vertaling: Marjo hef nou meer koei'n dan ze vrogger had
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 02900) vertaling: As Susanne had kun'n kom'm dan had ze 't doan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 02900) vertaling: Zie is de beste dokter die ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 02900) vertaling: Veurda'j iets weggooit/wegdoet, moe'j eem'm bel'n
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 02900) vertaling: Hier is alles wat ik kreeg'ng heb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 02900) vertaling: Jan is te gierig/zuunug um ok mor iets an zien kinder te geem'm
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 02900) vertaling: Asof jij iets van voetbal'n wit
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02900) vertaling: Dat boek moe'j hen leg'ng
opm.: geen imperatief
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 02900) vertaling: Ai'j echt niet kunt wach'ng, dan kom mor
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 02900) vertaling: Ik wit dat Jan de dokter had kun'n roep'm
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 02900) vertaling: Ik wit dat Jan de dokter roep'm kun heb'm
opm.: "(zo niet!)" staat achter de nederlandse zin, gezien de vertaling duidt resp. op volgorde V-cluster
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 02900) vertaling: Ie zee dat ik 't had moet'n doeen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 02900) vertaling: Ie zee dat ik 't doan mus heb'm
opm.: "(zo niet!)" staat achter de nederlandse zin, gezien de vertaling duidt resp. op volgorde V-cluster
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 02900) vertaling: Ie is veurige week deur dokter Mertens opereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 02900) vertaling: Ie wordt mör'ng deur dokter Mertens opereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02900) vertaling: Ik denk da'j veul weg zult moet'n gooi'n
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02900) vertaling: Ik denk da'j veul weg zult moet'n gooi'n
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 02900) vertaling: 't Is dom um zulke ding'ng weg te gooi'n
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 02900) vertaling: 't Is dom um zulke ding'ng weg te gooi'n
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 02900) vertaling: Ie is aãle stuk'ng (kapotte) dugge spul'n an 't weggooi'n
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 02900) vertaling: Ie is aãle stuk'ng (kapotte) dugge spul'n an 't weggooi'n
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02900) vertaling: Ik vin da'j voaker de krant zul'n moet'n lees'n
positie: 1
opm.: "moeilijke zin!" ingevuld met lidwoord
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02900) vertaling: Ik vin daj voaker zul'n moet'n krãnt lees'n (kan ook)
positie: 1
opm.: "moeilijke zin!" ingevuld met lidwoord
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02900) vertaling: Ik vin da'j voaker de krant zul'n moet'n lees'n
positie: 1
opm.: "moeilijke zin!" ingevuld met lidwoord
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02900) vertaling: Ik vin daj voaker zul'n moet'n krãnt lees'n (kan ook)
positie: 1
opm.: "moeilijke zin!" ingevuld met lidwoord
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02900) vertaling: Ik vin daj voaker zul'n moet'n krãnt lees'n (kan ook)
positie: 1
opm.: "moeilijke zin!" ingevuld met lidwoord
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02900) vertaling: Ik vin da'j voaker de krant zul'n moet'n lees'n
positie: 1
opm.: "moeilijke zin!" ingevuld met lidwoord
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 02900) vertaling: 't Is dom um in 't donker krant te lees'n
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 02900) vertaling: 't Is dom um in 't donker krant te lees'n
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02900) vertaling: Ie is de hiele dag an't krãnt lees'n
positie: 2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02900) vertaling: Ie is de hiele dag an't krãnt lees'n
positie: 2
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 02900) fragment: deur (door) (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 02900) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 02900) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 02900) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 02900) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 02900) vertaling: Robert hef ien gruune appel weggeem'm en nou hef'u nog tweeë rooi'n
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 02900) vertaling: Er waar'n veul mens'n op 't feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 02900) vertaling: Waar'n er veul mens'n op 't feest?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02900) vertaling: Wat veur boek'ng hei'j kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02900) vertaling: Wat hei'j veur boek'ng kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02900) vertaling: Wat hei'j veur boek'ng kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02900) vertaling: Wat veur boek'ng hei'j kocht?
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 02900) vertaling: Ie woont bij Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 02900) vertaling: Ie woont bij Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 02900) vertaling: loop eem'm nor de bakker, WIm
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 02900) vertaling: Wie hei'j zien?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 02900) vertaling: Wie hef jou zien?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 02900) vertaling: As ik 't weet'n har, dan had ik 't niet doan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 02900) vertaling: 't Zul beter wees'n um nog eem'm te wacht'ng
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 02900) vertaling: Gelukkig had Jan de dokter beld en die was er al hiel gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 02900) vertaling: Loop nou tich is deur, verveelnde jonges
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 02900) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 5
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 4
opm.: probeert ipv proberen-> dus geen ipp
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 02900) komt voor: j
gebr.: 4
opm.: probeert ipv proberen-> dus geen ipp
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 02900) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 02900) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 02900) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 02900) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Westdorp

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Westdorp