SAND-data Beekbergen (F174p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Beekbergen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]F174p[/k][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Zeg innet plat. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v]

in et
sound
informant [a] Ze weet nie dat Marie gisteren dood egaan is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja in plat komt die zin wel veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Zeg innet plat. Niemand heef dat ooit gewild of gekund. [/v]

in et
sound
informant [a] Niemand hef dat ooit ewild of ekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Zeg in het plat. Jan had het hele brood wel willen op ete. [/v] sound
informant [a] Jan haddet hele brood wel op wiln eetn. [/a]

had et
tagging sound
informant Niet willen op eetn. sound
hulpinterviewer [v=027] Zeg innet plat. Vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/v]

in et
sound
informant [a] Vertel maar niet wie ze had kunne roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Zeg innet plat. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v]

in et
sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Zeg in het plat. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman hef geen spijkers bi jum. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Zeg in het plat. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet me voor zich werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Zeg in het plat. Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mee drijvn op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Zeg in het plat. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Zeg in het plat. Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan hef in twee minuutn een bier gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Zeg in het plat. Deze schoene lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dese schoen loop gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Zeg in het plat. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Zeg in het plat. Ward heef gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Bart hef ehoord dat er fotoos van umzelf in de etalage staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Van humzelf. sound
hulpinterviewer [v=047] Zeg in het plat. Die aardappele schillen zich niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die eerpels schille niet gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Zeg in het plat. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zonne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Zeg in het plat. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Azzik zuinig leef levik zoas mien ouders wilt. [/a]

az ik lev ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Zeg in het plat. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Azze nog drie jaar leef dan leefe langer as zien vader. [/a]

az ze leef e
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Zeg in het plat. Als zij zo gevaarlijk leeft leeftse niet lang meer. [/v]

leeft se
sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leef dan leefse nie lang meer. [/a]

as se leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Zeg in het plat. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Azzet nu nog leef dan leefet morgen ook nog. [/a]

az et leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Zeg in het plat. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As ulle zo losbandig leef dan leef ulle nie zo lang als ikke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Zeg in het plat. Als ze voor hun werk leven dan leveze niet voor hun kinderen. [/v]

leve ze
sound
informant [a] Asse veur hun werk leeft dan leefse nie veur de kindern. [/a]

as se leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Zeg in het plat. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leef dan leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Zeg in het plat. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Ajje gezond leef levie langer. [/a]

a je lev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Zeg in het plat. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leve er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Asse zo weinig mensen van de landbouw leeft dan leefter veel mensen van werkn inne fabriek. [/a]

as e leeft er in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Zeg in het plat. Als Pieter en Liesje innet paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v]

in et
sound
informant [a] As Pieter en Liesje int paradijs leeft dan leef Leo en Rosa in de hel. [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Zeg in het plat. Als we sober leven leve we gelukkig. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] As wi sober leve leef wi gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we ongezond leven leve we niet lang. [/v] sound
informant [a] As wi ongezond leef leef wi niet lang. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Zeg in het plat. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Zeg in het plat. Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wat minder gevaarlijk kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Zeg in het plat. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie um zal moetn roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Zeg in het plat. Heb je genoeg mense om hooi vannet land te halen? [/v]

van et
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Hei genoeg mense um hooi vant land te haaln? [/a]

he j van t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Heb je genoeg mensen veurt hooi vannet land te haaln? [/v]

veur t van et
sound
informant [a=n] Hebbie genoeg mense umt hooi vant land te haaln? [/a]

heb ie um t van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Zeg in het plat. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Twas aardig van Jan dattie kwam werkn. [/a]

t was dat ie
tagging sound
informant [a] Of moek zegge um te kome werkn. [/a]

moe k
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Het was aardig van Jan om kome te werken. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Et was aardig van Jan om te kome werken. [/a] sound
informant [a] Twas aardig van Jan om te koomn werkn. [/a]

t was
tagging sound
veldwerker En om kome et werkn? Kan dat ook? sound
informant [a=j] Om kome te werkn. Ja. Et was aardig van Jan om koomn te werkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Zeg innet plat. Deze ton is zwaar om te drage. [/v]

in et
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Dese tonne is zwaar om te draagn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Deze ton is zwaar te dragen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Deze tonne is zwaar veur te dragen. Deze ton is zwaar um te dragen. [/a] sound
informant [a=j] Deze ton is te zwaar te drage ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Deze tonne is zwaar voor te dragen. [/v] sound
informant [a=n] Nee zwaar um te drage. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal in het plat. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hi kan staan zeurn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dese zin ook veur? Hi kan staan te zeuren. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=071] Komt dese zin ook veur? Asse wiede sober leef leef wiede gelukkig. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] As we sober leve leef wiede gelukkig. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] De eerste vinnik beter as wiede sober leef leef wiede gelukkig. En dan de tweede maar kan ook vinnik asse sober leef _. [/a]

vin ik as se
sound
informant [a=j] _ leef wiede gelukkig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Zeg innet plat. Hij staat te zeure. [/v]

in et
sound
informant [a] Hi staat te zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Zeg in het plat. Toen wij aan kwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toen wi aan kwame regendet. [/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Zeg in het plat. Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Ik geloof daddik groter ben as hij. [/a]

dad ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Zeg in het plat. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Jij geloof daddik eerder thuis ben as hij. [/a]

dad ik
Informant vertaalt twee keer met 'jij' terwijl er resp. 'ze' en 'ik' staat. tagging sound
hulpinterviewer As ik. sound
informant As ik. sound
hulpinterviewer [v=217] Zeg in het plat. Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Ie geloof toch nie dat hij sterker is as ie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Zeg in het plat. Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ze geloof dat wilui rijker bint as zij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dese zin ook veur? Ze geloven datte wile rijker bint dan zij. [/v]

dat te
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ze geloven datte rijker bint as zij. [/v]

dat te
tagging sound
informant [a=j] Ja da kan ook. Da kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=219] Zeg in het plat. We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Wilui gelove dat zullie nie zo slim bin as wile. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Zeg in het plat. Jullie gelove jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Jullie geloof jammer genoeg niet da zullie armer bent as zullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Jullie geloven niet dat hun armer zijn als jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jullie gelove niet dat hun armer bint dan wile. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Zeg in het plat. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] U gelooft ie geloof dat Lisa net zo mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Zeg in het plat. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Ie geloof dat Louis en Jan sterker bint as Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Zeg in het plat. De jongens wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jongen wo der moeder gisteren van hertrouwd is stond achter mi. [/a] tagging sound
informant Wiens moeder zegge we nie. sound
hulpinterviewer Wiens zegge we nie. We zegge misschien wel een keer van wie. sound
hulpinterviewer [v=250] Zeg in het plat. De bank waar ze op zaten was pas geverf. [/v] sound
informant [a] De bank woar zop zaatn was pas everf. [/a]

z op
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dese zin ook veur? De bank waar op ze zaatn was pas everf. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Zeg in het plat. Wie geld heef moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wie geld heef moet mi maar wat geven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Of die geld heef _. [/v] sound
informant [a=j] Die geld heef ja moet mi maar wa geven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dese zin ook veur? Die geld heef moet mi maar wat geve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Zeg in het plat. Hij heef zijn handen gewassen. [/v] sound
informant [a] Hi heb zien handn ewassen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Zeg in het plat. Hij heef zijn hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij heef zien hemd ewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Zeg in het plat. Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Hi hef zijn been ebrookn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Zeg in het plat. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Marie trok de deken noar um toe. [/a] tagging sound
informant [a] Noar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt disse zin ook veur? Marie trok de deken noar heur toe. [/v] tagging sound
informant [a] Ja noar heur toe. Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Zeg in het plat. Niemand mag het zien dus ik vin dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand magget zien dus ik vin dat ie et ook nie mag zien. [/a]

mag et
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dese zin ook veur? Ik vind dat ie het niet zien mag. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Zeg innet plat. Dit is de man die ze geroepen hebben. [/v]

in et
sound
informant [a] Diddis de man die ze roepn heb. [/a]

did is
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Zeg in het plat. Dat is de man die het verhaal heef verteld. [/v] sound
informant [a] Daddis de man diet verhaal hef verteld. [/a]

dad is die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Zeg in het plat. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heef verteld. [/v] sound
informant [a] Daddis de man wo vank denk dattie et verhaal heef verteld. [/a]

dad is van k dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Zeg in het plat. Dat is de man die ik denk datse geroepen hebben. [/v]

dat se
sound
informant [a] Daddis de man die ik denk dasse roepn hef. [/a]

dad is da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Zeg innet plat. Et schijnt datse niets mag eten. [/v]

in et
sound
informant [a] Et schijn dasse nie mag eetn. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Zeg in het plat. Et lijk wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Et lijk wel ofter iemand in de tuin staat. [/a]

of ter
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dese zin ook veur? Et lijk wel of iemand in de tuin staat. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja de zin komt voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Zeg in het plat. Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa voor boekn heije koch? [/a]

hei je
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Zeg in het plat. Wie heef je op de kermis gezien? [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Wie ho op de kermis ezien? [/a] tagging sound
informant [a] Wie hei op de kermis ezien? [/a]

he i
tagging sound
informant [a] Wie hebbie op de kermis ezien? [/a]

heb ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Kijk noar et plaatje en maak de zin af. Marie en Piet wijze naar _. [/v] sound
informant [a] Marie en Piet wijst noar mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kijk noar et plaatje en maak de zin af. Toon wast _. [/v] sound
informant [a] Toon wast zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kijk noar et plaatje en maak de zin af. Fons zag een slang naast _. [/v] tagging sound
informant [a] _ noast zich op de banks liggen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt dese zin veur innet plat? Zeg innet plat. Gisteren wandeldiede deuret park. [/v]

in et deur et
sound
informant [a=n] Wandeldie deuret park. Wandeldie deuret park. Wandelde die deuret park. [/a]

deur et deur et deur et
tagging sound
informant [a=n] Wandelde hi die. Maar niet diede. Diede niet nee. [/a] tagging sound
informant [a=n] Gisteren wandelde hi doort park. [/a]

door t
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt dese zin veur innet plat? Vertaal innet plat? Er wil niemand niet dansen. [/v]

in et
sound
informant [a=j] Er wil niemand nie danse. Ja. Komt gewoon veur. [/a] tagging sound
informant [a=n] Der wil niemand dansn. Maar niemand nie die combinatie kan niet. [/a] Hier zegt informant dat zin niet kan voorkomen maar eerder - op seconde 1724 - zei hij dat het wel kon. sound
hulpinterviewer [v=087] Komt dese zin veur innet plat? Vertaal innet plat. Eddy moet kunnen vroeg op staan. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Eddy moet kunne vroeg op staan. Rare zin. Nee. [/a] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg op kunne staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Komt dese zin veur innet plat? Zeg innet plat. Hij wil geen soep niet meer ete niet. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Hij wil geen soep eetn. [/a] tagging sound
informant [a=n] Nee. Hij wil geen soep niet meer ete nee nee. Nee. [/a] sound
informant [a=n] Nee nee absoluut nie. Hij wil geen soep eetn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt disse zin veur innet plat? Zeg innet plat. Zitten hier nergens geen muizen? [/v]

in et in et
sound
informant [a=n] Nee is nie goed. Zitte hier nergens muize of zitte hier geen muize. [/a] tagging sound
informant [a=n] Zittn hier geen muize. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt dese zin veur innet plat? Zeg innet plat? Iedereen is geen vakman. [/v]

in et
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee is geen goeie zin. Iedereen is geen vakman da kunse nooit zeggn. [/a]

kuns e
Zin blijkt later ('a=j' op seconde 1893 en 1898) wel te kunnen. sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman. [/a] tagging sound
veldwerker Kan die int plat wel dan?

in t
sound
informant [a=j] Nou de zin kan wel maar klinkt raar. [/a] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman. Iedereen is geen vakman. Der ben mense die ander beroep hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Komt dese zin veur innet plat? Zeg innet plat. Hij heeft overal geen vriende. [/v]

in et in et
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Hijf overal geen vriendn. Hijf nergens vriendn. [/a]

hij f hij f
sound
informant [a=n] Nee. Hijf overal geen vriende nee. Hijf nergens vriendn. [/a]

hij f hij f
tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt dese zin veur innet plat? Zeg innet plat. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v]

in et in et
sound
informant [a=j] Ja. Wat denk je wiek in de stad ontmoet heb? Die gezien heb. Ja da komt wel voor. Das een goeie zin of nie. Wat denke wiek in de stad esien heb? [/a]

wie k wie k
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt dese zin veur innet plat? Zeg innet plat. Wat denke jullie hoe ze het hebbe op gelost? [/v]

in et
sound
informant [a] Wat denk hullie hoe zet hebbe op elos? Ja is goed. [/a]

ze t
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt dese zin veur innet plat? Zeg innet plat. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v]

in et in et
sound
informant [a=j] Wie denk je wiek in de stad ontmoet heb. [/a]

wie k
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt dese zin veur innet plat? Zeg innet plat. Hoe denk je hoe ze het hebben op gelost? [/v]

in et in et
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Hoe denk je dast hebbe op elos? [/a]

da s t
tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Komt dese zin veur innet plat? Zeg innet plat. Ik heb geen zin en voere de koeien. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee das helemaal fout. Kheb geen zin um de koein te voern. [/a]

k heb
tagging sound
hulpinterviewer [v=311] Komt dese zin veur innet plat? Zeg innet plat. Ik denk hij weg is. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee ik denk dattij weg is. [/a]

dat ij
tagging sound
hulpinterviewer [v=312] Komt dese zin veur innet plat? Zeg innet plat. Ik zei nog tegen haar ik denk hij is weg. [/v]

in et
sound
hulpinterviewer [v=312] Komt dese zin veur innet plat? Zeg innet plat. Ik zei nog tegen haar ik denk hij is weg. [/v]

in et in et
sound
commentaar[meta][k]Q096a[/k][h]155[/h][i]156[/i][vw]J[/vw][/meta]  sound
informant [a=n] Nee. Ik zeg tege heur ik denk dattij weg is. [/a]

dat ij
tagging sound
hulpinterviewer [v=317] Komt dese zin veur innet plat? Zeg innet plat? Marie al haar koeien zijn verdronke bij de overstroming. [/v]

in et
sound
informant [a=j] Marie al heur koein bin verdronken bi de overstroming. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Ik zou alle koeie van Marie bint verdronkn bi de overstroming. [/a] tagging sound
informant Ja da klinkt beter ja. Maar Marie al der koein bint verdronkn _. Ja. sound
hulpinterviewer [v=329] Komt dese zin veur innet plat? Zeg innet plat. Ik zei nog tegen haar ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee hoor. Ik zeg nog tege heur dese jongen vin wi almaal aardig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=331] Komt dese zin veur innet plat? Zeg innet plat. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v]

in et in et
sound
informant [a=n] Nee. Ik heb heel wat loopn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=353] Komt dese zin veur innet plat? Zeg innet plat. Persoon A vraagt wil je nog koffie Jan? Jan antwoordt jaak. [/v]

in et in et
sound
informant [a=n] Ja ik? Zeg je jaak? Jaak nee die woord ken ik nie. [/a] tagging sound
informant [a=n] Wil je nog koffie Jan? Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt dese zin veur innet plat? Zeg innet plat. Persoon A vraagt hebbe ze gegeten? Persoon B antwoordt jaanze. [/v]

in et in et
sound
informant [a=n] Heb ze geetn? Ja. Maar geen jaze. Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Komt dese zin veur innet plat? Vertaal innet plat. Is hem dood? [/v]

in et in et
sound
informant [a=n] Nee. Is hij dood? Geen hem. Of issie dood? [/a]

is ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=501] Komt dese zin veur innet plat? Zeg innet plat. Marie zit te stoofperen schillen. [/v]

in et in et
sound
informant [a=n] Nee. Marie zit stoofpeern te schilln. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Marie zit te stoofpeer schillen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Te komt voor schille niet dervoor. Marie zit stoofpeern te schilln. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt dese zin veur innet plat? Vertaal innet plat. Marie zit stoofperen en schillen. [/v]

in et in et
sound
informant [a=n] Nee. Komt nie voor. Marie zit stoofpeern te schillen zou ik weer _. Niet en schillen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Komt dese zin veur innet plat? Hoe gebruikelijk is deze zin innet plat? Vertaal innet plat. Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v]

in et in et in et
sound
informant [a=n] Vertel mij eens wie ze heef kunne roepn. [/a] tagging sound
informant [a=n] Nee dat nie. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Komt dese zin veur innet plat? Hoe gebruikelijk is dese zin innet plat? Vertaal innet plat. Zal hij dat gedaan hebbe gekund? [/v]

in et in et in et
sound
informant [a=n] Nee komt nie voor. Zou hij dat edaan hebbn? Gekund niet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=297] Komt dese zin veur innet plat? Hoe gebruikelijk is dese zin innet plat? Vertaal innet plat. Zou hij dat gedaan gekund hebben? [/v]

in et in et in et
sound
informant [a=n] Nee. Zou hij da daan hebbn? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=305] Komt dese zin veur innet plat? Hoe gebruikelijk is dese zin innet plat? Zeg innet plat. Zou hij dat doen gekund hebben? [/v]

in et in et in et
sound
informant [a=n] Nee. Zou het heb kunnn doen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Komt dese zin veur innet plat? Hoe gebruikelijk is deze zin innet plat? Ik weet dattie is gaan zwemmn. [/v]

in et in et dat ie
sound
informant [a=g] Ik weet dat is gaan zwemmn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt dese zin veur innet plat? Hoe gebruikelijk is deze zin innet plat? Ik weet dat hi gaan zwemmen is. [/v]

in et in et
sound
informant [a=j] Ja is goed. Ik weet dattie gaan zwemmen is. Is gaan zwemme is beter. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=351] Komt dese zin veur innet plat? Hoe gebruikelijk is dese zin innet plat? Ik weet dattie zwemmn is gaan. [/v]

in et in et dat ie
sound
informant [a=n] Nou dit kan niet. Das niks. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=352] Komt dese zin veur innet plat? Hoe gebruikelijk is deze zin innet plat? Ik weet dattie zwemmn gaan is. [/v]

in et in et dat ie
sound
informant [a=n] Nee dattie is gaan zwemmn. [/a]

dat ie
sound
informant [a=g] Ik weet dattij is gaan zwemmn. Das beter. [/a]

dat ij
tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Komt dese zin veur int plat? Ik denk daj veel weg zal moetn gooien. [/v]

in t da j
sound
informant [a=g] I denk da veel weg zal moetn gooin. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denke dajje veel zal weg moete gooien. [/v]

da je
tagging sound
informant [a=j] Weg zal moetn gooin. Weg zal moetn gooin is beter. Ik denk daj vele weg zal moetn gooin. Ja. Kan allebei wel een beetje. [/a]

da j
Informant geeft voorkeur aan volgorde '...weg zou moeten gooien' maar zegt dat volgorde '...zou weg moeten gooien' wel kan. tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denke dajje veel zal moeten weg gooie. [/v]

da je
sound
informant [a=j] Denk daj veel zal moetn weg gooin. Ja dat kan ook. Ja kan ook. Absoluut. [/a]

da j
tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt dese zin veur innet plat? Ik weet dat iedereen moet kunn zwemmn. [/v]

in et
tagging sound
informant [a=g] Ja is goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Komt dese zin veur innet plat? Ik vind dat iedereen moet zwemmn kunnn? [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee is nie goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt dese zin veur innet plat? Ik vin dat iedereen kunnn zwemmn moet. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. Moet kunnn zwemmn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt dese zin veur innet plat? Ik vin dat iedereen zwemmn kunne moet. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. Moet kunnn zwemmn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt dese zin veur innet plat? Ik vin dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v]

in et
tagging sound
informant [a=j] Ja. Of moet kunn zwemmn. Zwemmn moet kunne of moet kunne zwemme das allebei goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=086] Komt dese zin veur innet plat? Ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v]

in et
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j] Ja. Ik wee da Eddy morgen wil gewoon brood eetn. Ja. [/a] tagging sound
commentaarInformant antwoordt dat zin wel voorkomt ('...morgen wil gewoon brood eetn. Ja') maar zegt direct daarna '...da morgen brood wil eetn ja'. Beide antwoorden getranscribeerd, als resp. 'a=j' en 'a=n': aldus onduidelijk of zin kan voorkomen of niet.  sound
informant [a=n] _ da morgen brood wil eetn ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt dese zin veur innet plat? Boeken heef Jan drie. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee onzin. Jan hef drie boekn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=156] Komt dese zin veur innet plat? Jan weet dattie veur drie uur de wagen moet hebben emaakt. [/v]

in et dat ie
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt dese zin veur innet plat? Jan weet dattie veur drie uur de wagen moet gemaakt hebben. [/v]

in et dat ie
sound
informant [a=n] Moet gemaak hebben nee. Emaak moet hebbn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt dese zin veur innet plat? Jan weet dattie veur drie uur de wagen gemaakt moet hebben. [/v]

dat tie
sound
informant [a=g] Ja. Emaak moet hebbn. Kzou geen ge zeggn. [/a]

k zou
tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt dese zin veur innet plat? Jan weet dattie veur drie uur de wagen gemaak hebbe moet. [/v]

in et dat ie
sound
informant [a=n] Nee. Moet hebbn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt dese zin veur innet plat? Persoon A zegt hie slaap. Persoon B antwoordt hie doet. [/v]

in et
sound
informant Hie slaap is goed. sound
hulpinterviewer Ja maar hie doet _. sound
informant [a=n] Wat doetie? Dat doete. [/a]

doet ie
sound
hulpinterviewer [a=n] Hij slaapt ook of hij gaat slaapn. Ik wee niet wat ze mee bedoeln maar hij doet zegge wi nie. [/a] sound
veldwerker Stel u voor da we naar iemand zitte te kijke die aant slapen is. En u zegt hij slaapt _.

aan t
sound
informant [a=n] O dan zegte da doete. [/a]

zegt e doet e
tagging sound
veldwerker Maar je kan nie zegge hij doet? sound
informant [a=n] Nee nee dat doete. [/a]

doet e
sound
hulpinterviewer [v=228] Komt dese zin veur innet dialect? Persoon A zegt hie slaap. Persoon B antwoordt et doet. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. Da doete. [/a]

doet e
sound
hulpinterviewer [v=243] Komt dese zin veur innet plat? Persoon A vraagt slaape? Persoon B antwoordt hie doet. [/v]

in et slaap e
sound
informant [a=n] Ie doet. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt dese zin voor innet plat? De lampe doet nie meer branden. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. De lampe doe nie meer brande brandt nie meer. Doet nie meer brande nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinderen doet hier niet voetballen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brande doet de lamp niet meer. [/v] tagging sound
informant [a=j] Das wel goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=246] Komt dese zin voor innet plat? Doet Marie elke avond dansen? [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. Gaat Marie elke avond dansen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=247] Komt dese zin veur innet plat? Doe het brood even snijden. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. Snij het brood even. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Komt dese zin veur innet plat? Ik doe wel even de kopjes af wasse. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. Ik ga de kopjes wel even af wasse zo. [/a] tagging sound
informant [a=n] Of ik was de kopjes wel af ja maar niet ik doe de kopjes af wasse. Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=319] Komt dese zin veur innet plat? Dit denk ik nie aan. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. Hier denk ik nie aan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=321] Komt dese zin veur innet plat? Die rare jongen ben ik mee noar de markt ewees. [/v]

in et
sound
informant [a=j] Ja. Die rare jongen bin mee naar de markt ewees. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Ik vond nie loopn. Die rare jongen ben ik mee naar de markt _. Met die rare jongen ben ik naar de markt _. [/a] tagging sound
informant Das wel beter ja.

da s
sound
hulpinterviewer [v=328] Komt dese zin veur innet plat? Jan vindt daj moet zulke dingen niet geloovn. [/v]

in et da j
sound
informant [a] Nee. Je moet zulke dingn nie geloovn. [/a] Informant antwoordt 'Nee. Je moet zulke dingn nie geloovn' maar op zich is niet duidelijk of zin kan voorkomen omdat informant gedeelte 'Jan vindt...' weglaat. Gewoon als 'a' getranscribeerd. sound
hulpinterviewer [v=387] Komt dese zin veur innet plat? Persoon A vraag wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt nooit niet. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. Nooit. Nooit niet zegge we hier niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt dese zin veur innet plat? Hi heb de bal egooid in de mand. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. Hijf de bal in de mand egooid. [/a]

hij f
tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt dese zin veur innet plat? Persoon A vraag zal ik koken? Persoon B antwoordt dat doe maar. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. Doe dat maar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Komt dese zin veur innet plat? Dat boek beloof mi daj nooit meer zult verstoppen. [/v]

in et da j
sound
informant [a=n] Nee hoor. Beloof me da boek _. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt dese zin veur innet plat? Wat zeg mi daje kocht heb? [/v]

in et da je
sound
informant [a=n] Nee. Wat zeg me niet nee. Wat heije koch? [/a]

hei je
tagging sound
hulpinterviewer [v=515] Komt dese zin veur innet plat? Ie bent ook een rare ene. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. Ie ben ook een raarn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Wi zeggn ie ben een rare of ie _. [/a] sound
informant [a=n] Of ie bint me der ook ene. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt dese zin veur innet plat? Marie zei daj Piet een boek heb probere te verkopen. [/v]

in et da j
tagging sound
informant [a=j] Ja. Kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt dese zin voor innet plat? Wim dach daddik Els had geprobeerd een cadeau te geve. [/v]

in et dad ik
sound
informant [a=n] Nee. Dat loopt nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt dese zin veur innet plat? Karel weet daje geprobeerd heb Marie een boek te verkope. [/v]

in et da je
tagging sound
informant [a=j] Ja. Ja. [/a] sound
veldwerker [n][v=046] Zou u nog eens kunne vertale. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Bart hef ehoord datter fotoos vannumzelf in de etalage staat. [/a]

dat er van umzelf
tagging sound
veldwerker [v] U zegt nu umzelf zou u ook kunne zegge Bart he ehoord datter fotoos vannum in de etalage staat? [/v]

dat er van um
tagging sound
informant [a=j] Ja. Ja. Da kan ook. [/a] sound
veldwerker [v] En zou u kunne zegge Bart he ehoord datter fotoos van zichzelf in etalage staat? [/v]

dat er
sound
informant [a=n] Van zichzelf? Nee nie in plat. Dan zeje humzelf. [/a]

ze je
sound
veldwerker [v] Bart he gehoord e edehoord datter fotoos van zich in detalage staat? [/v]

ed ehoord dat er d etalage
tagging sound
informant [a=j] Ja da kan wel. [/a] sound
veldwerker Zich kan wel? sound
informant [a=j] Zich kan wel. Van hum is beter. [/a] sound
veldwerker [v] En Ward hedehoord datter fotoos van zen eige in detalage staat? [/v]

hed ehoord dat er d etalage
tagging sound
informant [a=j] zeneige van zieneige ja [/a]

zen eige zien eige
tagging sound
veldwerker [v=071] Kan u nog eens vertale? Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As wi sober leef leef wi gelukkig. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan u daar ook zegge asse wi sober leve leve wi _. [/v] sound
informant [a=n] Asse wi niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a] As wiele sober leef leef wiele gelukkig. [/a] sound
veldwerker Maar het gaat mij even om die e. Asse wiele. sound
informant Nee asse zegge wi niet. sound
veldwerker [v=188] Zou u nog eens kunne vertale? Heb je genoeg mense ommet hooi vannet land te hale? [/v]

om et van et
sound
informant [a] Hei genoeg mensn umt hooi vant land te halen? [/a]

he i um t van t
tagging sound
veldwerker [v] Zou u daar kunne zegge hei genoeg mense veurt hooi vant land te hale? [/v]

veur t van t
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=190] Kan u nog eens vertale. Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dese tonne is zwaar um te draagn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kunne we die om weg late. Kan u zegge deze ton is zwaar te drage? [/v] sound
informant [a=n] Nee vink nie. Deze ton is zwaar te draagn nee dees is zwaar um te draagn. [/a]

vin k
sound
hulpinterviewer [a=n] Ik zou ook um zeggen. [/a] sound
hulpinterviewer Hier had er ook nog een staan. Deze ton is zwaar voor te drage. Maar dan moete wij zegge disse tonne is te zwaar om te drage. sound
veldwerker [v=216] Zou u nog eens kunne vertale. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze geloof zij geloof dat ie eerder thuis bin as ik. [/a] tagging sound
veldwerker [v=218] Zou u nog eens kunne vertale. Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Zij geloof dat wiele rijker bint as zij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kan u daar zegge datte wiele rijker bin? [/v] sound
informant [a] Ze geloof dat wiele rijker bin as zij. Ja. [/a] tagging sound
informant [a] Ze geloof dat wiele rijker bint as zij. [/a] sound
veldwerker Datte wiele. sound
informant [a=n] Nee nee geen datte. Nee. Dat wiele. [/a] sound
veldwerker [v=219] Kan u nog eens vertale. We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wiele geloof dat ule nie zo slim bin as wi. [/a] tagging sound
veldwerker [v=220] Kan u nog eens vertale. Jullie gelove niet dat zij armer zijn as jullie. [/v] sound
informant [a] Ule geloof niet dat zullie armer bin as wi. Nee as jullie. [/a] tagging sound
informant [a] Ule geloof jammer genoeg niet dat zij armer bint as ule. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kan u in plaats van die zij ook hun gebruike? Dus ule geloof jammer genoeg niet da hun armer bint _. [/v] sound
informant [a=j] Dat hun armer bin as hule. Ja. Kan wel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=273] Kan u nog eens vertale. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken noar heur toe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Daarnet zei u ook Marie trok de deken noar hum toe. Kan dat ook? [/v] sound
informant [a=n] Nee tis haar. Maries een haar. Nee tis geen hum. Hum is een man. [/a]

t is marie s t is
sound
informant [a=n] Heur of zich. Heb je gelijk aan. [/a] sound
veldwerker [v=526] Kan u nog eens vertale. Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie heffu op de kermis esien? [/a]

hef u
tagging sound
informant [a] Wie heefu op de kermis esien? [/a]

heef u
sound
veldwerker [v=148] Nog eens naar die zin iedereen is geen vakman. [/v] sound
veldwerker De betekenis zou moete zijn niet iedereen is een vakman. sound
veldwerker Kijk eens hoe mooi Fred die kast gemaakt heeft dat zou ik nooit kunne maar ja iedereen is geen vakman. sound
informant Niet iedereen is vakman. Da benk et met je eens ja.

ben k
sound
veldwerker Kan je in zoon geval innet plat zegge iedereen is geen vakman?

in et
sound
informant [a=j] In zoon geval wel. As jet zelfde zeg van moe je kijke hoe mooi die kast emaak hef. Ja iedereen is geen vakman. Dat kan. [/a]

je t
tagging sound
hulpinterviewer Je kunt wel zien dat hef Gerrit emaak maar ja niet iedereen is een vakman. sound
veldwerker Kunne we innet plat zegge iedereen is geen vakman?

in et
sound
informant [a=j] Ja iedereen is geen vakman. Ja absoluut. [/a] sound
veldwerker Dus wa betekent dat dan? sound
informant [a=j] Nou in dat verband wat je net zegt dat degene die de kast emaak hef is wel een vakman maar iedereen kan dat nie dus iedereen is geen vakman. Ik zou die kast nie kunne make. [/a] sound
veldwerker Precies. Dus da betekent tzelfde als niet iedereen? sound
informant Niet iedereen ja. Dat vinnik beter ja.

vin ik
sound
veldwerker [v=149] Hij heeft overal geen vriende. [/v] sound
informant [a=n] Hijf nergens vriendn. [/a]

hij f
tagging sound
veldwerker Maar de betekenis is iets anders dus stel da ik zeg Jan is een heel graag geziene jongen maar hijft overal geen vriende. Dus er zijn plaatse waar hij geen vriende heeft. Maar hijft op heel veel plaatse wel vriende maar hijft overal geen vriende.

hij ft
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ik heb gezegd kan niet. [/a] sound
informant [a=n] _ nergens vriendn. Nergens. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij heeft overal vrienden of hij heef geen vriende. [/a] sound
veldwerker En als hij niet overal vriende heeft? sound
informant [a=n] Hijf niet overal vriendn. Hijf niet overal vriendn. [/a]

hij f
sound
hulpinterviewer [a=n] Zegge we niet innet dialect. [/a]

in et
sound
veldwerker [v=265] Wa vindt u van de zin hoe denk je hoe zet hebben op gelost? [/v]

ze t
sound
informant [a=n] Hoe denk je dasset hebbe op gelost? [/a]

da se t
tagging sound
veldwerker [v=086] Kan u nog eens vertale ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eetn. [/a] tagging sound
veldwerker Is dat een goeie zin? sound
hulpinterviewer [a=n] Ik vinnet geen goeie zin. [/a]

vin et
sound
informant Waarom nie? sound
informant Ik weet dat Eddy morgen geen brood wil ete. sound
veldwerker Hier staat ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. En u had er daarnet van gemaakt ik weet dat Eddy geen brood wil ete. Dan draait u het om. Maar hier staat ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. sound
informant [a=n] Nee. Ik weet dat Eddy morgen brood wil ete. [/a] tagging sound
veldwerker En nie zoals ik het zeg? sound
informant [a=n] Nee. Nee. Brood wil eetn nee. [/a] sound
veldwerker [v] Dan zou ik u nog wille vrage of u deze rijtjes van het werkwoord gaan gewoon van boven naar beneden wille vertale. [/v] sound
informant [a] Ik ga. Ie gaat. Hee geet. Jan geet. Wile gaat. Ule gaat. Zullie gaat. Zij gaat kan ook. Zij gaat. [/a] tagging sound
informant [a] Ga ik? Ga ie? Geet hee? Geet Jan? Gaat wile? Gaat ule? Gaat zee? [/a] tagging sound
informant [a] Ging ik? Ging ie? Ging hee? Ging Jan? Ging wile? Ging ule? Ging zee? [/a] tagging sound
veldwerker [v] En wij werke wa wordt da? [/v] sound
informant [a] Wile werk. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En werke wij? [/v] sound
informant [a] Werk wile? [/a] tagging sound
veldwerker Dus ook in die vraag zit er geen e achter? sound
informant Geen e. [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: zonder twee is
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: diens
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: daar ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: daarop
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: zijn handen
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: jan rookt niet meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wielui
opmerking: gekke zin, komt zo niet voor
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: weet je
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: je weet
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: daje
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: bent
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hullie
opmerking: Hun dus ook
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hun
opmerking: Hun dus ook
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: elkaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bie 'm
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: as je daje leef leef
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: als iedere dag
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: als n enkele
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: as we dawe
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: as we dawe
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: je goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gao je
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: ie hoat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goa ie
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hie geht
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht te
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geht
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t geht
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: wielui goat
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaon we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jullie goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goant
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goa
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie gimg
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wielui gingen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingen jullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jullie gingen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen wielui
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se gingen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wie of er aan de deur was
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. vorm: moet kunnen zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: hij smijt alle kapotte weg
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: z'n eigen
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: hem