SAND-data Hoog Soeren (F149p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Hoog Soeren

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]F149p[/k][h]381[/h][i]382[/i][vw]VW[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gestorve bis. [/v] Hulpinterviewer spreekt geen 'vertaal' in en vergeet het woordje 'gisteren'. sound
informant [a] Ze wist nog nie dat Marie gestorve was. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan haddet hele brood willen op eetn. [/v]

had et
Hulpinterviewer vergeet woordje 'wel' in te spreken. sound
informant [a] Jan wilst dat hele brood op eetn. [/a] Informante vertaalt zin te vrij: 'Jan wilst dat hele brood op eetn'. tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] Vraag 025 en 026 worden omgekeerd afgevraagd. Hulpinterviewer vergeet 'vertaal' te zeggen. sound
informant [a] Dat hef niemand ooit ewild of ekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/v] Informante geeft geen vertaling van de vraag! sound
hulpinterviewer [a] Vertel maar niet wie hasse kunne roepn. [/a]

ha se
tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnertet verhaal wel. Das gewoon tzelfde. [/a]

herinnert et
Informante gebruikt geen element voor 'zich' in vertaling. tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman hef geen spijkers bi zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Erik liet zich veur mi werkn. [/a] Informante keert zin om, vertaalt: 'Erik liet zich veur mi werkn'. sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijve op de golvn. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mee drijvn op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Johanna liet heur mee drijve op de golve. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das ook goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] die bekeek zeneige wel eens even goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v] Toon bekeek umzelf eens goed in de spiegel. [/v] tagging sound
informant [a=j] Is goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minuutn een biertje gedronkn. [/v] sound
informant [a] Jan hef in twee minuutn biertje edronkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Deze schoene lope gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Deze schoen loop gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard kent zeeige goed [/a]

ze eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heef gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
informant [a] _ hef _. Ward die hef ezien dat zien eigen foto in de etalage stond. [/a] sound
informant [a] ward hef ehoord datte fotoos van zeeigen inne etalage staat [/a]

dat e ze eige in e
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ward hef ehoord datte fotoos van hum in de etalage staat. [/v]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da klopt. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ward hef ehoord datte fotoos van humzelf in de etalage staat. [/v]

dat e
tagging sound
informant [a=j] Ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. De aardappels schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] De aarpels schilt nie gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zonne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Alsik zuinig leve dan levik precies zoas mi ouders et wilt. [/a]

als ik lev ik
sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Als hij nog drie jaar leef dan leefe langer as zie vader. [/a]

leef e
sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leefse niet lang meer. [/v]

leef se
sound
informant [a] Azze zo gevaarlijk leeft dan leefe niet lange meer. [/a]

az ze leef e
sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Ast nu nog leeft leeft morgen ook nog. [/a]

as t leeft t
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leevn dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As ule zo losbandig leeft dan leeft ule nie zo lang as ikke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Alse voor hun werk leven dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v]

als se
sound
informant [a] Asse niet veur zien werk leef dan leefse nie veur zie kinderen. [/a]

as se leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] Als Rudy nog leef dan leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Aj gezond leef dan levie langer. [/a]

a j lev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mense van de landbouw leve dan leven er veel mense van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Azzer zo vele mense leef vannet werk dan leefter zoveel mensn inne fabriek. [/a]

az er van et leeft er in e
Informante geeft beetje vreemde, niet helemaal letterlijke vertaling. tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. As Pieter en Liesje innet paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v]

in et
sound
informant [a] As Pieter en Liesje in de hel leeft dan leeft die in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. As we sober leve dan leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Als we al we sober leeft aw zuinig leeft dan leefwiede gelukkig. [/a]

a w leef wie de
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eenvoudig leve leefwe gelukkig. [/v]

leef we
Informante geeft geen antwoord op deze vraag. sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinder. [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen kindern. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepn. [/v] sound
informant [a] Ik denke dat Marie um moet roepn. [/a] Informante vertaalt zonder werkwoordsvorm 'zal'. tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi vant land te haaln? [/v]

van t
sound
informant [a] Hej genoeg mensen umt hooi vant land te hale? [/a]

he j um t van t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Heb ule genoeg mensn veurt hooi vant land te haaln? [/v]

veur t van t
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werkn. [/v] sound
informant [a] Het was aardig van Jan um te koom helpn werkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Dese ton is zwaar um te draagn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeurn. [/v] sound
informant [a] Hi kan wel zeurn. [/a] Informante vertaalt te vrij: 'Hij kan wel zeurn'. sound
hulpinterviewer [v] Hi kan staan te drammn. [/v] sound
informant [a] Hi staat te drammn zegge wi. [/a] Uit dit antwoord 'hij staat te drammn' is niet echt duidelijk op te maken of 'hi kan staan te drammn' kan voorkomen of niet: antwoord aldus als 'a=j' getranscribeerd. sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeurn. [/v] sound
informant [a] Hee staat te zeurn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aan kwame regendet. [/v]

regende t
sound
informant [a] Toen we aan kwaamn regendet. [/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ik gelove daje eerder thuis ben as ikke. [/a]

da je
Informante vertaalt 'ik gelove' ipv 'ze gelooft'. tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Ik geloof daddik groter ben als hij. [/v]

dad ik
sound
informant [a] Ik gelove dak groter ben as ieje. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je geloof zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Ie geloof toch zeker nie datte sterker is as ieje. [/a]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dat wiele rijker ben as hulle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We gelove dat jullie nie zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Ze geloof da ule nie zo slim bin as wiele. [/a] Informante zegt 'ze geloof' terwijl er 'we geloven' in de zin staat. tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie gelove jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Ule geloof jammer genoeg niet dasse armer as huule as ule as wule. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is as Anna. [/v] sound
informant Ik kan niks op vindn. Informante kan geen vertaling formuleren op zin (ook niet als zin drie keer aangeboden is). sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij geloof dat Monique en Jan sterker bin as Monique en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jongen die gisteren trouwd die stond achter mi. [/a] Informante vertaalt verkeerd: ze zegt 'de jongen die gisteren trouwd is stond achter mi'. sound
hulpinterviewer [v] _ wie zien moeder gisteren hertrouwd is staat achter mien. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar se op zaatn was pas geverf. [/v] sound
informant [a] De bank waar ze op zaatn was pas everfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant Die geld heeft? sound
informant [a] Iemand die geld hef moet mi maar wat geevn. [/a] Informante vertaalt iets te vrij: 'Iemand die geld hef moet mi maar wat geevn'. Eerder zei de informante al wel uit zichzelf 'Die geld heeft'. tagging sound
hulpinterviewer [v] Die geld hef moet mi maar wat geven. [/a] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hij heeft zen hande gewassen. [/v]ertaal. sound
informant [a] Hij hef zie hande gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] Hij hef zien hemd ewassn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Hij hef zien been ebrookn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok zie deken noar zich toe. [/a] Informante zegt 'zie deken'! tagging sound
hulpinterviewer [v] Marie trok de deken noar heur toe. [/v] Informante geeft geen antwoord op vraag of 'Marie trok de deken noar heur toe' voorkomt of niet. sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand magget zien dan vinnik da ie het ook nie mag zien. [/a]

mag et vin ik
tagging sound
hulpinterviewer [v] Niemand mag het zien dus ik vind ook dat ie het nie zien mag. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. Kan ook wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepe hebben. [/v] sound
informant [a] Daddis de man die ze eroepn heb. [/a]

dad is
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Daddis de man diet verhaal verteld hef. [/a]

dad is die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Daddis de man die denk datte hij het verhaal hef verteld. [/a]

dad is dat e
Informante vertaalt zin verkeerd: zegt 'Daddis de man die denk datte hij het verhaal hef verteld' terwijl er 'Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld' staat. tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk datse geroepe hebben. [/v]

dat se
sound
informant [a] Daddis de man wer ik denk dasse roepm heb. [/a]

dad is da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Et schijnt dasse niets mag eetn. [/v]

da se
sound
informant [a] Et lijk datse niets mag eetn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Tlijk wel offer iemand in de tuin staat. [/v]

t lijk of er
sound
informant [a] Et lijk wel of er iemand in de tuin staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa voor boekn hejje koch. [/a]

he je
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heef je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie hejje op de kermis gezien? [/a]

he je
Informante vat zin volgens mij op als 'wie heb je op de kermis gezien'. tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijst noar _. [/v] sound
informant [a] Mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Toon wast _. [/v] sound
informant [a] Zeeign. [/a]

ze eign
tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje. Toon wast umzelf. [/v] sound
informant [a=j] Was umzelf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Toon was zien eign. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Fons zag een slang naast _. [/v] sound
informant [a] _ zich op de bank liggn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze voor in uw dialect? Vertaal. Gisteren wandeldiede doort park. [/v]

door t
sound
hulpinterviewer [a=n] Twordt nie gezeg zo. [/a]

t wordt
tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Wiele zegge wel der wil niemand met me dansen. [/a] Informante zegt dat zin niet voorkomt maar vertaalt vervolgens iets te vrij: 'Der wil niemand met me dansen'. sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Els wil niet dansen en ze wil niet zinge ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Zinge ook niet. Beetje dom vinnik. [/a]

vin ik
sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Eddy moet kunnen vroeg op staan. [/v] sound
informant [a] Eddy die kan nie vroeg op sta. [/a] Informante geeft geen goede letterlijke vertaling en dus is uit haar antwoord niet af te leiden of zin kan voorkomen of niet. sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Hij wil geen soep niet meer ete niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee is toch nie he. [/a] sound
informant [a=n] Hij wil de soep nie meer eetn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
informant [a=n] Zitte hier nergens muize? [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman. Weinig verandering. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Hij heeft overal geen vriende. [/v] sound
informant [a] O hijf overal zie vriendn. [/a]

hij f
Uit antwoord informante 'hijf overal zie vriendn' blijkt niet of zin kan voorkomen of niet: zin aldus slechts als 'a' getranscribeerd. sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Da kan wel da. [/a] sound
informant [a=j] Wat denkie wie we in dorp ezien heb. [/a]

denk ie
Informante zegt '..wie we in dorp ezien heb' terwijl er 'wie ik' in de zin staat. sound
hulpinterviewer [v=261] Vertaal. Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost? [/v] sound
informant [a=j] Deze zin kan wel. Wat denk je hoe jullie het op elost heb. [/a] Informante gebruikt verkeerde persoonlijke voornaamwoorden: zegt 'Wat denk je hoe jullie het op elost heb' terwijl de zin 'Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost' luidt. tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=n] Wie denke dak in de stad ontmoet hebbe. [/a]

denk e da k
Informante zegt dat zin wel kan voorkomen maar vertaalt vervolgens 'Wie denke dak in de stad ontmoet hebbe'. Op basis van die vertaling toch maar als 'a=n' getranscribeerd. tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebben op gelost? [/v] sound
informant [a=n] Wat denk je hoe ze dat op elost heb? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb geen zin um koein te voeren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik denk hij weg is. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk datte weg is. [/a]

dat e
sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik zei nog tegen haar ik denk hij is weg. [/v] sound
informant [a] Ik zei nog tege heur hijs al fort. [/a]

hij s
Uit het antwoord van de informante is niet op te maken of zin kan voorkomen of niet omdat informante gedeelte 'ik denk' niet opneemt in vertaling. tagging sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a] Alle koein bint verdronkn na de overstroming. [/a] Informante vertaalt zin niet helemaal volledig: neemt 'Marie' helemaal niet op in vertaling, maar alleen 'alle koein': antwoord aldus alleen als 'a' getranscribeerd. sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik zei nog tegen haar ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a] Ik zei nog tegen heur die jongen vind ze almaal wel aardig. [/a] Informante vertaalt gedeelte 'ik geloof' niet: antwoord aldus slechts als 'a' getranscribeerd omdat op basis van dit antwoord niet kan worden besloten of zin voorkomt of niet. sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik heb heel wat lope gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb heel wat lopen _. Nee da komt nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect? Persoon A vraagt wil je nog koffie Jan? Jan antwoordt jak. [/v] Hulpinterviewer vergeet 'vertaal' in te spreken. sound
informant [a] Wil je nog koffie Jan? Ja graag. [/a] Niet zeker of antwoord 'a=n' is, omdat hulpinterviewer zin verkeerd herhaalt (niet met 'ja(a)k' maar met 'ja'): aldus slechts met 'a' getranscribeerd. tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Persoon A vraagt hebbe ze gegete? Persoon B antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a] Heb ze geetn? [/a] tagging sound
informant [a] Het antwoord zij ja. [/a] Niet zeker of antwoord 'a=n' is (hoewel informante 'ja' gebruikt en niet 'jaanze') omdat hulpinterviewer zin niet helemaal correct herhaalt: antwoord aldus slechts als 'a' getranscribeerd. tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Is hem dood? [/v] sound
informant [a=n] Isse dood. Isse dood. [/a]

is e
sound
hulpinterviewer [v=365] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Hem is dood. [/v] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland vorm: Dadis zo zeker as een en een tweej is.
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zie
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarzop zitn die is pas everf
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarop ze
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: he hef zien handn ewasn.
opmerking: zich komt niet voor
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
vorm: valn is
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook nie meer.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
zin: meuge wie een ijsje
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
zin: Goanwe noar t strand.
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: dat wie
zin: meuge wie een ijsje
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: dat wie
zin: Goanwe noar t strand.
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: Weedie ook iets over het weer?
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: Ie weetn wel daj slim genoeg bint.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. vorm: Zullie heb der niks mee te maken
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekoar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bie zich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bie em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: Doar zit een muis in deze kaste
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Aj gezond leef leef dan zo verder
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Aj vind daj gezond leef
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
vorm: Asse denk datse goan motn dan goatse moar.
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: Asse denk datse goan motn dan goatse moar.
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: Asse iedere dag de dokter motn beln.
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: As iedere man een bosje bloeme...
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Asser een enkele keer een dokter _
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: Aswiele heurt daw goan moete dan goan we
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: Aswiele heurt daw goan moete dan goan we
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
vorm: As ulle heurt dat ulle nodig bint
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
vorm: Goa ulle noa de bakker toe?
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
vorm: As ulle heurt dat ulle nodig bint
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
vorm: Goa ulle noa de bakker toe?
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Aje goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goaj
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: Asie goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaoj
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: As hie geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan geet hij
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan geetse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan geetet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: wie goat
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goaw
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ulle goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goat ulle
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Alse goat
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goatse
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goat onmiddelijk weg!
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie gingn
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hie ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn ie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zie ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wie gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingn ulle
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ulle gingn
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wie
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: Kun je mie zegn wie aan de deure was
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dak denke die heb et verhaal verteld
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dak denke dieze geroepe hebt.
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: mot kunn zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. vorm: Hie smijt alle kapotte spullen weg.
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. vorm: want ik ben eten aant koken
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
vorm: en gooit met eten
opmerking: Betekenis: dajet eten weg gooit.
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
opmerking: Weer overgegaan.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: ben em
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: Klaas bekeek em in de spiegel
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: ??
opmerking: Meneer kan deze zin niet vertalen.
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: noar zich toe