SAND-data Epe (F112p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Epe

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]F112p[/k][h]217[/h][i]218[/i][i]219[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
commentaarinformant 1 = 218 informant 2 = 219  sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
hulpinterviewer Nee dan majem niet lezen

ma j em
sound
informant2 [a] Ze weet niedatte gisteren estorbenis. [/a]

nie dat e estorben is
tagging sound
informant1 [a] Woele weetn niet dat zij gisteren estorbn is. [/a] sound
informant1 [a] Woele weetn nieda Marie gisteren estorbnis. [/a]

nie da estorbn is
tagging sound
informant1 [a] Zoele weetn nieda Marie gisteren estorbnis. [/a]

nie da estorbn is
tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant2 [a] Niemand hefet ewild of ekund. [/a]

hef et
tagging sound
informant1 [a] Niemand heft ewild of ekund. [/a]

hef t
tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant2 [a] Jan had hele brood op wiln eetn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant1 [a] Vertel maar niet wie zee had kunn roepn. [/a] tagging sound
informant2 Vertel maar niet wie zij hef kunn roepn. sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant2 [a] Jan herinnert zicht verhaal wel. [/a]

zich t
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant1 [a] De timmerman hef geen spijkers biejum. [/a]

bie um
tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant1 [a] Erik liet mie veur zich werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Is het dan zich of is het veur um werke. [/a] sound
informant2 [a] _ veur umme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijven op de golve. [/v] sound
informant1 [a] Johanna lietum mee drijvn op de golvn. [/a]

liet um
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant2 [a] _ bekeek umzelf in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minute een biertje gedronken. [/v] sound
informant2 [a] Jan hef in twee minuutn een biertjen edronkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Deze schoene lope gemakkelijk. [/v] sound
informant2 [a] Deze schoene loop makkelijk. [/a] tagging sound
informant1 [a] Deze schoen loop handig. [/a] sound
informant2 Handig ja. Dat zegge wulle eerder. sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant1 [a] Hij kennemzelf goed. [/a]

ken em zelf
tagging sound
informant2 [a] _ kentem _ [/a]

kent em
sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant1 [a] Ward hef eheurd datter fotoos van emzelf in de etalage staat. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappelen schille niet makkelijk. [/v] sound
informant2 [a] Die aarpels die schilt nie handig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant1 [a] De sneeuw smelt in de zonne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant2 [a] Azzik zuinig leve levik zoas mien ouders wilt. [/a]

az ik lev ik
tagging sound
commentaarhulpinterviewer legt uit dat azzik vertaling is van als ik maar dat in spreektaal dan ak wordt.   sound
informant2 [a] Ak zuinig leve _ [/a]

a k
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant2 [a] Asse nog drie jaar leef lefer langer assien vader. [/a]

as e lef er as sien
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant2 [a] Asse zo gevaarlijk leef dan leefe niet lang meer. [/a]

as se leef e
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] Astnou nog leef dan leefte morgen ook nog. [/a]

as t nou leef te
tagging sound
informant1 [a] Asse nou nog leef leefte morgen ook nog. [/a]

as se leef te
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant2 [a] Asulle _ [/a]

as ulle
tagging sound
informant1 [a] _ zo losbandig leef dan leve nie zo lang azzikke. [/a]

az ikke
tagging sound
hulpinterviewer [a] _ ulle nooit zo lang azikke. [/a]

az ikke
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant2 [a] Asse veurt werk leef leefse nie veur der kinder. [/a]

as se veur t leef se
tagging sound
informant2 [a] Asse veur heur werk leef leefse nie veur der kinder. [/a]

as se leef se
tagging sound
informant1 Ie motn an neemn dat mettet werk datter wat verdiend wordt

met et dat er
sound
informant1 Ajoe werk doet

a joe
als je sound
informant1 Maar ajje dan kindere heb die moetn eetn.

a je
sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant2 [a] As Rudy nog leef dan leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant2 [a] Ajje gezond leef levie langer. [/a]

a je lev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mense van de landbouw leve dan leve er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant2 [a] Aster zo veul mense van de landbouw leef _ [/a]

as ter
tagging sound
informant2 [a] _ leefter _ [/a]

leef t er
sound
hulpinterviewer [a]_ dan leefter vulle mense van de werk in de fabriek. [/a]

leef ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Pieter en Liesje int paradijs leeft dan leef Rosa en Frans in de hel. [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek nogmaals aan de orde  sound
informant2 [a] Aj sober leef levie gelukkig. [/a]

a j lev ie
sound
informant1 [a] As wulle zuinig leef leef wulle gelukkig. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ dan leevwe goed. [/a]

lev we
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant2 [a] Leef wat gezonder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kindere. [/v] sound
informant2 [a] Leef wat minder bekrompe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dat wullet woord nie vulle gebruikta geloof ik zeker.

wulle t gebruik ta
sound
informant2 [a] Leef wat minder bekrompen kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant2 [a] Ik denk da Marie em moet roepn. [/a] sound
informant1 [a] _ zal moetn roepn. [/a] sound
informant1 [a] Ik denk dat Marie em zal moetn roep. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom de volgende zin veur in oe dialect. Ik denke dat Marie zal moetn em roepn. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik denke dat Marie em zal moetn roep. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mense om hooi van het land te hale. [/v] sound
informant2 [a] Hej genoeg mensn umt hooi vant land te hale. [/a]

he j um t van t
tagging sound
informant1 Da wouk nou net zegn.

wou k
sound
hulpinterviewer Dawwe dat hier eerder zuln zegn.

da we
sound
informant1 [a] Hejje genoeg volk umt hooi op te haaln. [/a]

he je um t
sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek nogmaals aan de orde  sound
informant1 [a] Et was aardig van Jan datte ons wou koomn help. [/a]

dat e
sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant1 [a] Deze ton is zwaar om te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant1 [a] Hij kan staan te dram. [/a] sound
informant2 [a] Hie staat mie doar toch te dram. [/a] sound
informant1 [a] Hie staat mie toch te dramn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant1 [a] Toewan kwame regendet. [/a]

toe w an regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant1 [a] Ik geleuve dak groter ben as hee. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant1 [a] Zij geleuf dad ik eerder thuis benne as hee. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ azzieje. [/a]

az ieje
tagging sound
informant1 [a] Ze geleuf dadie eerder thuis benne azzikke. [/a]

dad ie az ikke
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant1 [a] Ie geleuf toch niet dad hee sterker is azikke. [/a]

az ikke
tagging sound
informant2 [a] _ azzoe. [/a]

az oe
sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze gelove dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant2 [a] Sie geleuf dawwe rijker bint _ [/a]

da we
tagging sound
informant1 [a] _ assee. [/a]

as see
tagging sound
informant2 [a] Sie geleuf dadde wulle rijker binne as hunnie. [/a] tagging sound
informant2 [a] Sie geleuf dawulle rijker binne azulle. [/a]

da wulle az ulle
e achter bin is niet heel goed hoorbaar maar m.i. wel aanwezig. tagging sound
informant1 [a] Sie geleuf dat wulle rijker bin assie. [/a]

as sie
tagging sound
informant1 Sie meent dassullie rijker binne as wulle.

da sullie
tagging sound
informant2 [a] Sie geleuf dadde wulle rijkeder bindassullie. [/a]

bind as sullie
tagging sound
informant2 [a] _ assulle. [/a]

as sulle
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant1 [a] Wulle geleufdat ulle niet zo slim bint as wulle. [/a]

geleuf dat
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek nogmaals aan de orde  sound
informant1 [a] Ulle geleuftoch niet dadde wulle armer bint _ [/a]

geleuf toch
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ulle geleuf toch niet dat see armer bint azulle. [/a] tagging sound
informant2 Ulle geleuf toch niet dadde wulle armer bin azzulle.

az ulle
verkeerde pronomen sound
hulpinterviewer [a] Ulle geleuf toch niet dat see armer bindazulle. [/a]

bind az ulle
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ie geleuf dat Lisa even mooi is azanna. [/a]

az anna
tagging sound
informant2 Ieje u sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant1 [a] Hee geleufdat Louis en Jan sterker bint as Geert en Peter. [/a]

geleuf dat
tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongens wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant2 De jongen zie moe dies hertrouwd en die stondacher mie.

die s stond achter
sound
hulpinterviewer [a] _ die gisteren weer etrouwd is stond achter mie. [/a] sound
veldwerker Dan zeg je dat de moeder achter je staat en het gaat om die jongen. sound
hulpinterviewer Want ajje dat zet _

a je
want als je dat zegt sound
hulpinterviewer [a] De jongen diezie moe gisteren weer etrouwd is stond achter mie. [/a]

die zie
blijkbaar was het niet helemaal duidelijk of er wie of die gezegd werd tagging sound
hulpinterviewer [v] komt de volgende zin veur in oe dialect de jongen wie zie moe gisteren weer etrouwd is stond achter mie [/v] tagging sound
informant2 Daar hajem weer.

ha j em
sound
informant1 [a=j] Dachet wel. [/a]

dach et
sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant1 [a] De banke woarwop zaatn was gisteren pas everfd. [/a]

woar w op
tagging sound
commentaarlet op vorm voltooid deelwoord  sound
informant2 De banke was pas everf. sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant2 [a] Die geld heef die moet mie maar wat geevn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hij heeft zijn handen gewasse. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek nogmaals aan de orde  sound
informant2 [a] Hee hef zien handewassen. [/a]

hand ewassen
tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant2 [a] Hee hef zien hemd ewassen. [/a] tagging sound
informant2 Wie praat hier toch ook van een boeseroe. sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. Hij heeft zijn been gebroken. [/v] sound
informant1 [a] Hee hef zien been ebrookn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ik kan mie veur stelle ajje veul met vee umme ga _ sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant2 [a] Marie trok de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Segn wie ook naar em toe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant1 [a] Niemand maget zien dus ik vinne dadiejt ook niet mag zien. [/a]

mag et dad ie t
tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant2 [a] Niemand magget zien dus ik vinne dadiet nie zien mag. [/a]

mag et dad ie t
tagging sound
informant2 Ik zegget eigenlijk allebei de wijs. sound
informant1 [a] _ dus ik vinne dajiet ook nie zien mag. [/a]

da ie t
sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebbe. [/v] sound
informant2 [a] Doar hejje nou de man diese eroepn heb. [/a]

he je die se
tagging sound
informant1 [a] Dadis de kerel dieze roepn heb. [/a]

dad is die ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek nogmaals aan de orde  sound
informant2 [a] Doar hej de man diet verhaal hef verteld. [/a]

he j die t
tagging sound
informant2 [a] Doa hej de man diet verhaal verteld hee. [/a]

he j die t
tagging sound
informant2 Da wordt toch gevraag. sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant1 [a] Das de man dadik denke dadiet verhaal verteld hed. [/a]

da s dad ik da die t
tagging sound
commentaar[meta][k]F112p[/k][h]217[/h][i]218[/i][i]219[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
commentaarinformant 1 is 218 informant 2 is 219  sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant1 [a] Das de man dat ik denke dasse die eroepn heb. [/a]

da s da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Et schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant2 [a] Et schijnt dasse niks mag ete. [/a]

da se
vertaling eten door hulpinterviewer niet te verstaan. Let op vertaling die informant 2 zo geeft tagging sound
informant2 [a] E schijnt dasse niks mag eetn. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Et lijkt wel ofter iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant2 [a] Tlijk wel ofter iemand in den tuin staat. [/a]

t lijk of ter
tagging sound
informant2 Alhoewel wie praat zelf wel over tuin. sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeke heb je gekocht. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek nogmaals aan de orde  sound
informant1 [a] Wafo boekn hejekoch. [/a]

wa fo he j ekoch
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heef je op de kermis gezien. [/v] sound
informant1 [a] Wie heboe op de kermis ezeen. [/a]

heb oe
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Marie en Piet wijs noar _ [/v] sound
informant1 [a] _ mekoar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Toon was _ [/v] sound
informant1 [a] _ um aant wasn. [/a]

aan t
sound
informant2 [a] _ was umzelf aant wasn. [/a]

aan t
sound
informant2 [a] Hee wassumzelf. [/a]

was umzelf
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Fons zag een slange noast _ [/v] tagging sound
informant1 [a] _ noa um kruipn.[/a] tagging sound
informant1 [a] _ noa um op de banke zit. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ noazum. [/a]

noaz um
tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Kom dizze zinne veur in uw dialect. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant2 [a=n] Gisteren liepe _ [/a]

liep e
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant1 [a] Gisteren liepe deuret park. [/a]

liep e deur et
tagging sound
informant1 [a] _ of kuierde deuret park. [/a]

deur et
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Kom dizze zin veur in uw dialect. Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v] sound
informant2 [a=n] Der wil niemand dansn. [/a] sound
hulpinterviewer Der bestaat niemand die nie dansen wil. Of zoiets. sound
veldwerker [v] Dus op deze manier kan het niet. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Da zegge wulle nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Kom deze zinne veur in uw dialect. Vertaal. Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
informant2 [a=n] Els wil nie dansn en ze wil ook nie zingn. [/a] sound
hulpinterviewer _ hoe beter et ons is. sound
hulpinterviewer [v=087] Kom deze zinne veur in uw dialect. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant1 [a=n] Eddy moet vroeg opstaan kunn. [/a] sound
informant1 [a] Eddy moet vroeg op kunn staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=137] Kom deze zinne veur in uw dialect. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant1 [a] Hee wil geen soep meer eetn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Kom deze zinne veur in uw dialect. Zitten hier nergens geen muizen. [/v] sound
informant1 [a=j] Hier zitn nergens geen muuze. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=148] Kom deze zinne veur in uw dialect. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant1 [a=j] Ja die komp hier wel veur. Iedereen is geen vakman. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant1 [a] Iedereen is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Kom deze zinne veur in uw dialect. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant1 [a=n] He heef nergens geen vriende. [/a] sound
informant1 [a=n] Nee zo niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] He heef nergens vriende. Hee heef nergens geen vriende. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Kom deze zinne veur in uw dialect. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant2 [a=j] Wa denkie wiek ook nog ezien hebbe. [/a]

denk ie wie k
sound
informant2 [a=j] Wa dachie wiek nog ezien hebbe. [/a]

dach ie wie k
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=261] Kom deze zinne veur in oe dialect. Wat denke jullie hoe ze het hebbe opgelost. [/v] sound
informant2 [a=j] Wa dachie hoezet edoan he. [/a]

dach ie hoe z et
tagging sound
informant2 [a] Wa dachie hoezeda doan he. [/a]

dach ie hoe ze da
tagging sound
hulpinterviewer [a] _ hoezedadedoan heb. [/a]

hoe ze dad edoan
sound
hulpinterviewer [v=262] Kom deze zin veur in oe dialect. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant1 Wa dachie wiek ook nog ezien hebbe. tagging sound
veldwerker [v] Maar wie wie dat kan niet. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Hier staat dan wie denk je wie ik in de stad _ [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=309] Kom dizze zin veur in oe dialect. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee da kannie. [/a]

kan nie
sound
informant1 [a] Ik heb geen zin om de koeien te voern. [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Kom dizze zin veur in oe dialect. Ik denk hij weg is. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik denk daddie weg is. [/a]

dad ie
sound
informant2 [a=n] Ik geleuf dadde weg is. [/a]

dad e
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=312] Kom dizze zin veur in oe dialect. Ik heb em giteren nog niet gezien dus ik zeg ik denk hij is weg. [/v] sound
informant1 [a=n] Kem gister nog nie ezeen maar ik denke dade fort is. [/a]

k e m dad e
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=317] Kom dizze zin veur in oe dialect. Marie al haar koeie zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant1 [a=n] De koein van Marie bin allemaal verdronkn noa deur de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=329] Kom dizze zin veur in oe dialect. Ik heb nog nooit iemand boos zien worde op deze jongen. Ik zeg ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant2 [a=n] Zo zeggiet niet. [/a]

zeg ie t
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik geleuve _ [/a] sound
informant2 [a] _ das die jongen wel aardig vin. [/a] vervoeging van vinden is niet goed te verstaan. sound
hulpinterviewer [v=353] Kom deze zin veur in oe dialect. Persoon a vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jaak. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wojje nog koffie Jan. En Jan die geef antwoord. Ja doe maar of ja. [/a]

wo je
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=355] Kom dizze zin veur in oe dialect. Persoon a vraagt hebbe ze gegete. Persoon b antwoordt jaanze. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da kenne wie ook nie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hebsal egeetn. En dan zegt die man. Ja. [/a]

heb s al
tagging sound
hulpinterviewer Hebsal egeetne. Persoon b zeg ja. Hebsal egeetne. Bijna. sound
informant2 Zie heb egeetn. sound
informant2 Da wordook wel ezeg ja. Zeptop.

word ook z ep t op
ze heeft of ze hebben het op sound
informant1 Ja woel hebtop.

heb t op
sound
hulpinterviewer [v=365] Kom deze zin veur in oe dialect. Hem is dood. [/v] sound
informant1 [a=n] Hee is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=501] Kom deze zin veur in oe dialect. Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant2 [a=n] Zo zegge wet nie. [/a]

we t
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant2 [a] Marie zat de stoofpeern te schiln. [/a] sound
informant2 [a] _ is aant stoofpeern schiln. [/a]

aan t
sound
hulpinterviewer [v=502] Kom deze zin veur in oe dialect. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant2 [a] Marie zit stoofpeern te schiln. [/a] sound
hulpinterviewer [v=030] Kom deze zin veur in oe dialect. Hoe vake kom dizze zin in oe dialect veur. Vertel mij eens wie of dat zij had kunne roepe. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek nogmaals aan de orde  sound
informant2 [a=n] Nee dache nie he. [/a]

dache
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vertel mie eens wie of datse dan had _ ja dan had. [/a] komt in nagesprek aan de orde. tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Kom deze zin veur in oe dialect. Hoe vake gebruikie dizze zin in oe dialect. Zou hij dat gedaan hebbe gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo gebruik wullem nooit. [/a]

wulle m
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zolle dat hebn kunn doen. [/a]

zol e
sound
hulpinterviewer [v=297] Kom deze zin veur in oe dialect. Hoe vake is dizze zin in oe dialect. Zou hij dat gedaan gekund hebbe. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee zo zegge wiet niet he. [/a]

wie t
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant1 [a] Hoe zolle dadedoan kunn hem. [/a]

dad edoan
sound
hulpinterviewer [v=347] Kom deze zin veur in oe dialect. Hoe vake is dizze zin in oe dialect. Ik wete datte is gaan zwemm. [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ja zo zolle wult zegn ja. [/a]

wul t
sound
hulpinterviewer [v=350] Kom deze zin veur in oe dialect. Hoe vake is dizze zin in oe dialect. Ik wete datte gaan zwemm is. [/v]

dat e
sound
informant2 [a=j] Ik weedade gaan zwemn is. [/a]

wee dad e
tagging sound
hulpinterviewer [v=352] Kom dizze zin veur in oe dialect. Hoe vake is dizze zin in oe dialect. Ik wete datte zwemm gaan is. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Kom dizze zin veur in oe dialect. Hoe vake is dizze zin in oe dialect. Ik wete datte zwemm gaan is. [/v]

dat e
sound
informant1 [a=n] Komp hier ook nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Kom dizze zin veur in oe dialect. Hoe vake is dizze zin in oe dialect. Ik denke dajje vulle weg zou moetn gooin. [/v]

da je
sound
hulpinterviewer [v] Ik denke daj vul zou moetn gooin. [/v]

da j
sound
hulpinterviewer [v] Ik denke daj veul zou moetn weg gooin. [/v]

da j
tagging sound
informant1 [a=g] Denke da vulle zult weg moetn gooin. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ik denke dajje vulle weg zou moetn gooin. [/a]

da je
tagging sound
informant2 Ik denke dajder vulle van weg moetn gooin.

da j der
sound
hulpinterviewer [v=075] Kom dizze zin veur in oe dialect. Ik vinne dat iederene moet kunn zwemm. [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Kom dizze zin veur in oe dialect. Ik vinne dat iederene moet zwemm kunn. [/v] sound
informant2 [a=n] Die kan wel maar zo zegge wullet nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Kom dizze zin veur in oe dialect. Ik vinne dat iedereen kunn zwemm moet. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee nee da doexx nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Kom dizze zin veur in oe dialect. Ik vinne dat iedereen zwemm kunn moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ook nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Kom dizze zin veur in oe dialect. Ik vinne dat iedereen zwemm moet kunn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Kom dizze zin veur in oe dialect. Ik wete dat Eddy morgen wil brood eetn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik wete dat Eddy morgen brood wil eetn. [/a] sound
informant2 Ik denke dat Eddy morgen brood wil hem. sound
hulpinterviewer [v=154] Kom dizze zin veur in oe dialect. Boeke hef Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan hef drie boekn. [/a] sound
informant1 [a=n] Jan hef drie boekn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Kom dizze zin veur in oe dialect. Jan weet datte veur drie uur de wagen moet hem emaakt. [/v] sound
informant1 Jan die weedadde veur drie uur de wagen kloar moet hem.

wee dad e
sound
veldwerker Maar als het nou per se met gemaakt moet want het gaat om de volgorde van die drie werkwoorden he. sound
informant2 Asse ree is isse klaar. sound
informant2 [a=n] Dachet nie. [/a]

dach et
sound
hulpinterviewer [a] Jan weetatte veur drie uur de wagen emaakt moet hem. [/a] sound
informant1 [a] _ klaar moet hem emaak. [/a] sound
informant2 [a] _ emaakt moet hem kan ook. [/a] sound
commentaar[meta][k]F112p[/k][h]217[/h][i]218[/i][i]219[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
commentaarinformant1 is 218 informant2 is 219  sound
informant2 [a=n] Da zegge wulle nie zo. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Jan weetadde veur drie uur de wagen emaak moet hem. [/a]

wee tad e
sound
hulpinterviewer [v=157] Kom dizze zin veur in oe dialect. Jan weet datte veur drie uur de wagen moet emaakt hem. [/v]

dat e
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Kom dizze zin veur in oe dialect. Jan weet datte veur drie uur de wagen emaakt moet hem. [/v]

dat e
tagging sound
informant2 [a=j] Ja das goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=161] Kom dizze zin veur in oe dialect. Jan weet datte veur drie uur de wagen emaakt hebn moet. [/v]

dat e
sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Kom dizze zin veur in oe dialect. Persoon a vraag hij slaap. Persoon b antwoordt hij doet. [/v] sound
hulpinterviewer Slappe.

slap e
sound
informant1 [a=n] Ja da doette. [/a]

doet e
sound
hulpinterviewer [v=228] Kom dizze zin veur in oe dialect. Persoon a vraag he slaap. Persoon b antwoordt edoet. [/v] sound
informant2 [a=n] Da doete. [/a]

doet e
sound
informant2 [a=n] Da doete. [/a]

doet e
sound
hulpinterviewer [v=243] Kom dizze zin veur in oe dialect. Persoon a vraag slaape. Persoon b antwoordt ie doet. [/v]

slaap e
sound
hulpinterviewer [a=n] Niet ie doet. sound
hulpinterviewer [v=245] Kom dizze zin veur in oe dialect. De lamp doet niet meer brandn. [/v] sound
informant2 [a=n] Nie zo. [/a] sound
informant2 De lampe brand ook nie meer. express de t weggelaten omdat er een d wordt uitgesproken sound
hulpinterviewer [v] De kindern doet hier niet voetbaln. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brandn doet de lampe niet meer. [/v] sound
informant2 [a=n] De lampe brand nie meer. [/a] sound
veldwerker [v] De lamp walmt nog wel maar branden doet de lamp niet meer. Kan het dan wel. [/v] tagging sound
informant1 [a=n] Dachet nie. [/a]

dach et
sound
hulpinterviewer [a=j] Brandn doette nie meer. Hij walmt wel. [/a] sound
hulpinterviewer Ik denk dat het op zich nog wel zou kunnen. sound
hulpinterviewer [v=246] Kom dizze zin veur in oe dialect. Doet Marie elke avond dansn. [/v] sound
informant2 [a=n] Doet Marie nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Kom dizze zin veur in oe dialect. Doe et brood even snijn. [/v] sound
informant2 [a=n] Mod even brood snijn. [/a] moet sound
hulpinterviewer [v=248] Kom dizze zin veur in oe dialect. Ik doe wel even de kopkes afwasn. [/v] sound
informant2 [a=n] Ook nie zo. [/a] sound
informant2 Even de kopkes af wasn. sound
hulpinterviewer [v=319] Kom dizze zin veur in oe dialect. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant2 [a=n] Doa denk ik nie aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Kom dizze zin veur in oe dialect. Die rare vent ben ik mee noa de markt ewes. [/v] sound
commentaarkomt in nagesprek nogmaals aan de orde  sound
hulpinterviewer Die rare vent benk mee noa de markt ewees.

ben k
sound
informant2 Doa benk mee noa de markt ewes.

ben k
sound
informant2 [a=n] Immie doa ene rare kerel. Doa benk mee noa de markt ewees. [/a]

i mie
is mie sound
hulpinterviewer [v=328] Kom dizze zin veur in oe dialect. Jan vindt daj moet zulke dinge nie geloovn. [/v]

da j
sound
hulpinterviewer [a=n] Jan die vindt daj zulke dinge nie moet geloobn. [/a]

da j
geloven is lastig te verstaan sound
informant2 [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Kom dizze zin veur in oe dialect. A wanneer zal de vrede in de wereld komm. B nooit niet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nooit niet. Sgeen woord veur hier. [/a]

s geen
sound
hulpinterviewer [v=459] Kom dizze zin veur in oe dialect. He hef de bal egooid in de mande. [/v] sound
hulpinterviewer He hef de bal in de mandegooid.

mand egooid
een e valt weg maar welke. tagging sound
informant2 [a=n] Nee nie zo. [/a] sound
hulpinterviewer [v=474] Kom dizze zin veur in oe dialect. Et en was maar net goed genoeg. [/v] sound
informant2 [a=n] Twas maar net _ [/a]

t was
sound
hulpinterviewer [v=485] Kom dizze zin veur in oe dialect. A zal ik kookn. B dadoe maar. [/v]

da doe
sound
informant1 [a=n] Ja dadoej maar. [/a]

da doe j
sound
hulpinterviewer Doet maar

doe t
sound
hulpinterviewer [v=486] Kom dizze zin veur in oe dialect. Dat boek beloof mie daj nooit meer zult verstopn. [/v]

da j
sound
informant2 [a=n] Nee da zeggie nie. [/a]

zeg ie
sound
informant2 Beloof mie dajd boek nooit meer zult verstopn.

da j d
sound
hulpinterviewer [v=487] Kom dizze zin veur in oe dialect. Wat zeg mie dajekocht heb. [/v]

da j ekocht
sound
hulpinterviewer [a=n] Zo zegge wij dat nie nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] Kom dizze zin veur in oe dialect. Zo een vrouw een kun je maar beter nie teegn spreekn. [/v] sound
informant2 [a=n] Zoon vrouwe kuj beter nie teegn spreekn. [/a]

zo n ku j
sound
hulpinterviewer [v=515] Kom dizze zin veur in oe dialect. Ie bint ook een rare ene. [/v] sound
hulpinterviewer Ie bint meder ook eentje.

me der
sound
informant2 Ie benter mien ook ene

bent er
sound
hulpinterviewer [a=n] Zoast hier staat in ieder geval nooit. [/a]

zo as t
sound
hulpinterviewer [v=530] Kom dizze zin veur in oe dialect. Marie zei dadie Piet een boek heb probeer te verkoop. [/v]

dad ie
sound
hulpinterviewer [a=j] Marie zei dadie _ [/a] sound
informant1 [a] _ Piet een boek heb probeern te verkope. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Kom dizze zin veur in oe dialect. Wim dach dadik Els hadeprobeerd een cadeau te geevn. [/v]

dad ik had eprobeerd
sound
informant2 [a=n] Nee zo zegge nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Kom dizze zin veur in oe dialect. Karel weet dadie heb geprobeerd Marie een boek te verkoopn. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat zol nog kunn of nie? [/a] sound
informant2 [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [n] Nou wou ik nog een paar vragen stellen. sound
veldwerker [v=885] Hoe zegt u ik ga naar de winkel. [/v] sound
informant1 [a] Ik goa noa de winkel. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ga ik naar de winkel? [/v] sound
informant1 [a] Goaj noa de winkel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Goak _ [/a] sound
veldwerker [v] Jij gaat? [/v] sound
informant1 [a] Goaj nog naar de winkel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ie goa. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Goa ie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij of zij gaat. [/v] sound
veldwerker [v] Zij gaat hoe zegt u dat letterlijk in het dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zie geet noat dorp. [/a] tagging sound
informant1 [a] Zie giet noa dorp. [/a] tagging sound
informant2 [v] En als het een vraag is. Gaat ze naar het dorp? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Geetse nog naart dorp of gietse nog naart dorp. [/a]

geet se giet se
sound
veldwerker [v] En jullie gaan. [/v] sound
informant1 [a] Wulle goat even naart dorp. [/a] wij in plaats van jullie tagging sound
informant1 [a] Goa ulle nog naart dorp. [/a] tagging sound
informant1 [a] Goat ulle nog _ [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zij gaan. [/v] sound
informant1 Se bent. sound
hulpinterviewer [a] Zulle goat. [/a] tagging sound
informant1 Hun bent naart dorp. sound
veldwerker [v=071] Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Auwe zuinig leeft leef wulle gelukkig. [/a]

au we
tagging sound
informant1 [a] As wulle zuinig leeft leef wulle gelukkig. [/a] tagging sound
veldwerker [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant1 [a] Et was aardig van Jan um ons te koom helpn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
veldwerker U zei dat zulle armer bint azulle en u zei dat zee armer bint azulle. sound
veldwerker [v] Of maakt het eigenlijk niet zo veel uit. [/v] sound
commentaarhulpinterviewer legt uit dat het een verschil is tussen informant en hij zelf.   sound
veldwerker [v=267] Hij heeft zijn handen gewassen. Kan het ook zijn. Hij heeft zich de handen gewassen. [/v] sound
informant2 [a] He heb zie handewasn. [/a]

hand ewasn
sound
veldwerker [v=371] Dat is de man _ [/v] sound
informant1 [a] Dats de kerel. [/a]

dat s
tagging sound
veldwerker [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant2 [a] Wat veurn boekn hejekoch. [/a]

he j
tagging sound
hulpinterviewer Zie daar hejet nou.

he j et
sound
hulpinterviewer [a] Hebbie ekoch of hejekoch. [/a] sound
veldwerker [v=030] Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zeg mie eens wiek dan had moetn roep. [/a]

wie k
tagging sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Met die rare kerel benk naar de markt ewees. [/a] sound
veldwerker Goed dat was het. [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
190 Deze ton is zwaar om te dragen Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. vorm: om te
opmerking: met om en te
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: Dat is zo zeker as
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: Da's zo kloar as een klontje.
215 'k geloof dat ik groter ben als hij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: k geloof dak groter ben as hem
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: zie moe
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zie moe
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarzop zate
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: He hef zie handn ewassen.
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: zich (wel vaak gehoord 'hier')
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook nie meer.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wulle
zin: wullie ook evraagd bunt.
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wullie
zin: wullie ook evraagd bunt.
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: Weetie iets over t weer van morgen.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). zin: Je weet daj pienter genoeg bint.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: Hun en hullie (door elkaar)
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: kust mekare
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: Der zat een inbreker in disse kaste.
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: ofter
opmerking: ofter kan wel.
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Asjie denk daje gezond leef, goa dan vooral zo door.
zin: Leevie wel gezond?
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
vorm: Asse denke datse mutte gaan dan goatse maar.
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: Asse denke datse mutte gaan dan goatse maar.
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: Aje de dokter...
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: As iedere man
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Aj de dokter een enkele keer...
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: As af en toe
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: As wulle heurt dawe moete gaan dan goawe
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: As wulle heurt dawe moete gaan dan goawe
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
vorm: Aj heurt da jullie nodig bunt dan goaj meteen.
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
vorm: Aj heurt da jullie nodig bunt dan goaj meteen.
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Aj goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goaj
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: Asie goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: dan goaj
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giete
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet
opmerking: Vrouw vaak mannelijk pronomen..
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gietse
opmerking: Vrouw vaak mannelijk pronomen..
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gietet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goawe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goatulle
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goatse
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Goa direct weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge (zonder pronomen)
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wulle ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge ulle ook
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ulle ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wulle
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge zee
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wieder aan de deure was.
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: dak denke diet verhaal verteld heeft
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
vorm: is stoofpeern aant schiln!!
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: um de koene weg te haaln.
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
vorm: staon nosteren
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
opmerking: meneer Endendijk - 217
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
opmerking: meneer Endendijk - 217
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich