SAND-data Wechterholt (F107a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Wechterholt

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ze weet niet da Marie gisteren gesproken heeft. [/a] Informante verstaat zin verkeerd en vertaalt hem dus ook verkeerd. Veldwerker herhaalt zin daarop maar informante geeft vervolgens geen andere vertaling. tagging sound
veldwerker Gestorven is. sound
informant O gestorben ik dacht dajje zei gesproken.

da je
sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heef dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand hef ooit dat ewild of ekund. [/a] tagging sound
informant [a] Niemand hef dat nooit anders ewild of ekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen op eten. [/v] sound
informant [a] Jan heft hele stoete wel op wiln eetn. [/a]

hef t
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunne roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wie kunt roepm. [/a] tagging sound
informant [a] Vertel maar niet wie ze han kunnn roepm. [/a] tagging sound
informant [a] Vertel maar niet wie zie han kunnn roepm. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan kent dit verhaal wel. [/a] Informante vertaalt zin veel te vrij als 'Jan kent dit verhaal wel': vorm van het reflexief zit er op deze manier niet in. tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De timmerman hef geen spijkers bi jum. [/a] Alleen hulpinterviewer geeft vertaling, informante niet. tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Erik liet mi werkn. [/a] Informante vertaalt niet helemaal volledig: zegt slechts 'Erik liet mi werkn': onderdeel 'voor zich' ontbreekt. sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant Anna _. sound
hulpinterviewer [a] _ liet zich met drijvm op de golm. [/a] tagging sound
informant [a] Anna laat zich met drijvm op de golm. [/a] tagging sound
informant Kzeg nooit ook geen golvn ik zeg altijd water.

k zeg
sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Tone bekeek _. [/a] sound
hulpinterviewer [a] _ bekeek umzelf in de spiegel. [/a] sound
informant [a] _ bekeek umzelf in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minuutn een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan hef in twee minuutn een biertie dronkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Deze schoene loop goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf _. Goed hoefter niet achter. [/a]

hoeft er
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
hulpinterviewer [a] Bart hef ehoord datte fotoos van umzelf in de etalage staat. [/a]

dat e
Alleen hulpinterviewer geeft vertaling, informante niet. tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die aarpel schilt nie makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Sneeuw smelt in de zonne. [/a] tagging sound
commentaarAlleen hulpinterviewer geeft hele vertaling, informante niet.  sound
informant [a] Ja in de zonne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Alsik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v]

als ik
sound
informant [a] Alsik zuinig leve levik zoas mi va en moe wiln. [/a]

als ik lev ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Asse nog drie jaar leeft leefe langer as zie va. [/a]

as e leef e
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leefse niet lang meer. [/v]

leef se
sound
informant [a] As sie zo leeft leve nie lange meer. [/a]

lev e
Informante vergeet woord 'gevaarlijk' in vertaling op te nemen. tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Ast nu nog leef leef morgen ook nog. [/a]

as t
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Ajje zo losbandig leef dan levie nooit zo lang as dat ik leve. [/a]

a je lev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse veurt werk leeft leefse niet zo niet voor de wichter. [/a]

as se veur t leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leef leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Ajje gezond leef dan levie wel langer. [/a]

a je lev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leve ook veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Alster zo _. As zo weinig mensen van de landbouw leef dan leefter veel mensen _. [/a]

als ter leeft er
tagging sound
informant [a] Alster zo weinig mensen van de landbouw leeft dan leefter vele mensn van werk in de fabriek. [/a]

als er leeft er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] Als Pieter en Liesje in het paradijs leevn dan leevn Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leven leve we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Awwe zuinig leef _. [/a]

a we
tagging sound
informant [a] As we zuinig leef leve wij gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wa minder bekrompen wichter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] I denke dat Marie maar moete roepn. [/a] Onduidelijk of in deze vertaling de 'e' in 'moete' als los van 'moet' gezien moet worden en dus als 'hem' beschouwd moet worden. sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] He genoeg mensn omt hooi op te haaln? [/a]

om t
Informante vertaalt niet helemaal volledig: vergeet 'van het land'. tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werken. [/v] sound
informant [a] Het is aardig van u om te koomn werkn. [/a] Informant zegt 'u' ipv 'Jan' in vertaling. tagging sound
hulpinterviewer [v] Kome de volgende zinne veur? Het is aardig van Jan xxx. [/v] Dit onderdeel van de zin kan ik helemaal niet verstaan! sound
informant [a=j] Ja da kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaalt. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Deze tonne is zwaar om te draagn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komp de volgende zinne ook veur? Dees tonne is zwaar te draagn. [/v] sound
informant [a] Deze tonne is zwaar um te draagn. [/a] sound
informant [a=j] Dees tonne is zwaar te draagn. [/a] Niet helemaal zeker of variant zonder 'om' echt kan omdat er nogal wat discussie over is en niet echt duidelijk wordt of de zin nou wel of niet kan. De informant vertaalde in eerste instantie direct met 'om' (seconde 1057). tagging sound
hulpinterviewer Um te draagn. Zwaar um te draagn. sound
informant Ja um kan ook ja. Um. sound
veldwerker Maar zonder dat om mag dat ook of niet? Deze ton is zwaar te drage. sound
veldwerker Wordt dat hier gezegd of helemaal niet? sound
hulpinterviewer [a=j] Dese ton is zwaar te draagn. Of um te draagn of dese ton is te zwaar um te draagn. [/a] sound
informant Ja te zwaar um te draagn. sound
veldwerker Maar zwaar te drage mag dat in Wechterholt of niet? sound
hulpinterviewer Tis ajje die tonne ajje die op wil beurne ajje um beurne kun of da jum nie beurn kun das weer een verschil in. Die tonne is te zwaar um te draagn.

t is a je a je a je j um da s
sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hi staat te zeurn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeurn. [/v] sound
informant Hij kan staan zeurn. Dit is volgens mij nog de vertaling van 198, want volgens mij leest informante hier even mee en wisselt ze de zinnen om. sound
informant [a] Ja da staat te zeurn zo zegge wet hier. [/a]

we t
sound
informant [a] Of te drammn. Hi staat te drammn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertale. Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toen wi aan kwam regent. [/a]

regent t
sound
informant [a] Toe we aan kwam reent. [/a]

reent t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dat ik groter ben dan als hij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Geloof dak groter ben as ieje. [/a]

da k
tagging sound
informant [a] I geloof dak groter ben as ie. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze geloof dat jij eerder thuis ben als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zij geloof dajje eerder thuis bin as ik. [/a]

da je
tagging sound
informant [a] Ze geloof dak eerder thuis bin as ikke. In huis benne. [/a]

da k
tagging sound
commentaarInformante keert de persoonlijke voornaamwoorden 'jij' en 'ik' om.  sound
informant [a] Ze geloof dak eerder in huis benne as ie. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je geloof zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Je geloof zeker niet dak sterker ben as ieje. [/a]

da k
Informante gebruikt persoonlijk voornaamwoord 'ik' ipv 'hij'. sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ik gelove daj nie rijker bent als ik. [/a]

da j
Informante gebruikt allerlei verkeerde persoonlijk voornaamwoorden: vertaalt zin als 'Ik gelove daj nie rijker bent als ik' terwijl er 'Ze geloven dat wij rijker zijn als zij' staat. sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. Wij geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ik gelove daj niet zo slim bent as ie. [/a] Informante gebruikt allerlei verkeerde persoonlijke voornaamwoorden: zegt 'Ik gelove daj niet zo slim bent as ie' terwijl de zin 'We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij' luidt. sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie gelove jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ik gelove niet daje armer ben as ich. [/a]

da je
Informante gebruikt allerlei verkeerde persoonlijke voornaamwoorden: zegt 'Ik gelove niet daje armer ben as ich' terwijl de zin 'Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie' luidt. tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ik gelove niet dat Lisa even mooi is as Anna. [/a] Informante gebruikt 'Ik' ipv 'U'. tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Ik geloof dat Loes en Jan sterker bint as Geert en Peter. [/a] Informante zegt 'Ik' ipv 'Hij'. tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongens wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] Hulpinterviewer spreekt 'de jongens' ipv 'de jongen' in. Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] De jongen wie wien wie moe wiens moe gisteren trouwd is ston achter mi. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar op we zaten was pas geverfd. [/v] Hulpinterviewer spreekt zin verkeerd in: zegt 'De bank waarop we zaten was pas geverfd' terwijl de zin 'De bank waar ze op zaten was pas geverfd' luidt. Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] De bank woare wi op zaatn is pas everf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ajje geld heb geef mi maar wat. [/a]

a je
Informante vertaalt zin te vrij als 'Ajje geld heb geef mi maar wat': zit geen 'wie' (of evt. 'die') in. sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hij heef zijn hande gewassen. [/v] sound
informant [a] Hi heb de handn ewassn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hij heef zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] Hi heb oo hemd ewassn. [/a] sound
informant [a] Ie heb oo hemd ewassn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hi hef zien hemd ewassn. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ie hef themd ewassn. [/a]

t hemd
sound
informant [a] Ee hef themd ewassn. [/a]

t hemd
tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. Hij heef zijn been gebroken. [/v] sound
informant [a] Hebbn been ebrookn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trek de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Niemand mag zien dus ie magt ook nie zien. [/a]

mag t
sound
veldwerker En met dat ik vind er tusse? Dus ik vind dat jij het ook niet mag zien? sound
informant [a] Niemand mag zien. Ie magt ook nie zien. [/a] Informante vertaalt gedeelte '...ik vind dat...' niet, ook niet na aandringen van de veldwerker. sound
veldwerker [v] Maar als u het ietsjes letterlijker vertaalt dus met dat ik vind er tusse. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] Veldwerker hamert nogmaals op letterlijke vertaling maar biedt hier ineens volgorde '...zien mag' aan. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [a] Niemand mag zien dus ie magt ook nie zien. [/a]

mag t
sound
informant Ie magt ook nie ja dus ie magt ook nie zien. Dat vin da hoeft er nie tussn.

mag t
sound
veldwerker Maar mag het er wel tusse? sound
informant Nee hoeft officieel nie. sound
hulpinterviewer Wordt nie zeg. sound
informant Nee wordt hier nie zeg. sound
informant Niemand heeft eziene dus ie magt ook nie zien.

mag t
sound
veldwerker Maar kunt u het zegge met vind er tusse? sound
informant Dat vind komt er nie bij tussn hier. sound
veldwerker En als je zou zegge niemand magget zien. Ik wil dat jij het ook niet mag zien.

mag et
sound
informant Nee ik kan dat niet verandere. sound
veldwerker En daarom vind ik dat jij het ook niet mag zien hoe zou u dat zegge? sound
informant Nee nee. Wi zeg hier niemand magt zien dus ie magt ook nie zien.

mag t
sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepe hebben. [/v] sound
informant [a] Das de kerel die ze roepm heb. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dis der kerel diet diete verhaal verteld hef. [/a]

die t die te
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das der kerel die ik denke diet verteld hef. [/a]

die t
Informante neemt woord 'verhaal' niet op in vertaling. tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk datse geroepen hebben. [/v]

dat se
sound
informant [a] Eroepm heb. Das de kerel diek eroepm hebbe. [/a]

die k
tagging sound
veldwerker Die ik denk dat ze geroepe hebbe. sound
informant [a] Das der kerel diek denke dasse eroepe heb. [/a]

die k da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Schijnt dat ze niets mag eten. [/v] Hulpinterviewer spreekt zin volgens mij zonder 'T' aan het begin in. sound
informant [a] Et schijnt dasse niks mag eetn. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Et lijk wel ofter ene in tuin staat. [/a]

of er
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa voor boekn heje kocht? [/a]

he je
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heef je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie hef oe op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Een plaatje. Marie en Piet wijze naar _. [/v] sound
informant [a] _ noar mekander. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Een plaatje. Tone wast _. [/v] sound
informant [a] _ de arm. [/a] Informante zegt 'de arm': uit dit antwoord blijkt dus niet hoe zij het reflexief zou vertalen. sound
hulpinterviewer [v=039] Een plaatje. _ zag een slang naast _. [/v] Hulpinterviewer vergeet 'Fons' in te spreken. sound
informant [a] _ zich zittn. [/a] sound
informant [a] _ noast zich zittn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zinne veur in dialect? Gisteren wandeldiede deurt park. [/v]

deur t
sound
informant [a=n] Gisteren wandeldie deurt park. [/a]

wandeld ie deur t
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zinne ook in dialect veur? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] Er wil niemand met mi dansen. [/a] sound
informant [a=n] Er wil niemand dansen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin ook in dialect veur? Vertaal. Els wil niet dansn en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Els wil nie dansn en zie zingt ook nie en zie wil ook niet zingn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin ook veur in dialect? Vertaal. Eddy moet kunnn vroeg op staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] _ vroeger op kunnn staan. [/a] sound
informant [a=n] Ja vroeger op kunnn staan. Eddy moet vroeger op kunnn staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin ook veur in dialect? Vertaal. Hi wil geen soep niet meer eetn niet. [/v] sound
informant [a=n] Hij wil geen soep meer eetn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zinne veur in dialect? Vertalen. Zittn hier nergens geen muizen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zit hier nergens muizn? [/a] sound
informant [a=j] Zitte hier nergens geen muizn? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin in dialect veur? Iederene is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Ja dat zeg zi ook wel he. Iedereen is geen vakman. [/a] tagging sound
veldwerker En wat betekent dat? sound
informant Ajje een vak eleerd heb.

a je
sound
hulpinterviewer Timmerman blijf bij je leest bi wijze van spreekn. sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin ook in dialect veur? Vertaal. Hij hef overal geen vriendn. [/v] sound
informant [a=j] Hi hef overal geen vriendn. Ja da zou wel zo. Hi hef overal geen vriendn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin ook veur in dialect? Vertaal. Wat denkie wie ik inne stad ontmoet heb? [/v]

denk ie in e
sound
informant [a=j] Wat denkie wiek in de stad ezien hebbe? [/a]

denk ie wie k
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin in dialect veur? Vertaal. Wat denken jullie hoe ze het hebbe op elost? [/v] sound
informant [a=j] Wa denkn jullie hoest op elost heb? [/a]

hoe s t
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin in dialect veur? Vertaal. Wie denkie wie ik in de stad ontmoet heb? [/v]

denk ie
sound
informant [a=n] Wat denkie wie in de stad ontmoet heb. [/a]

denk ie
sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin in dialect veur? Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebbe op elost? [/v] sound
informant [a=n] Hoe denkie dajt op elost heb? [/a]

denk ie da j t
sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin in dialect veur? Vertaal. Ik heb geen zin en voeren de koewen. [/v] sound
informant [a=n] Kheb geen zin um de koein te voern. [/a]

k heb
sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deze zin in dialect veur? Vertaal. Ik denk hij weg is. [/v] sound
informant [a=n] Ik denke datte weg is. [/a]

dat e
sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deze zin in dialect veur? Vertaal. Ik zei nog tegen heur ik denke hij is weg. [/v] sound
informant [a=n] Ik zei nog tegen haar ik denke datte weg is. [/a]

dat e
sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin in dialect veur? Vertaal. Marie al haar koewen zijn verdronkn bi de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Marie zien koein bent almaal verdronkn bi de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin in dialect veur? Vertaal. Ik zei nog tegen heur ik gelove deze jongen vindn ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Ik zei nog _. Ik zei nog ik geloof dasse deze jongen wel aardig vind. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin in dialect veur? Vertaal. Ik heb heel wat loopn gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Kheb heel wat eloopm. [/a]

k heb
sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin in dialect veur? Vertaal. Persoon A vraagt wil je nog koffie Jan? Jan antwoordt jaak. [/v] sound
informant [a=n] Persoon A vraag wil je nog koffie Jan? Jan antwoordt met ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin in dialect veur? Vertaal. Persoon A vraag heb ze al egeetn? Persoon B antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Jaanze? Da heb ik nog nooit ehoord. Persoon A vraag hejje al egeetn? Persoon B zeg nee of ja. [/a]

he je
tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin in dialect veur? Vertaalt. Is hem dood? [/v] sound
informant [a=n] Issie dood? [/a]

is ie
sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deze zin in dialect veur? Vertaalt. Marie zit te stoofpeern schillen. [/v] sound
informant [a=n] Marie schilt de stoofpeern. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin in dialect veur? Vertaalt. Marie zit stoofpeern en schillen. [/v] sound
informant [a=n] Das een hele rare. Nee. Marie schilt de stoofpeern. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zinne veur in dialect? Vertel mi eens wie of zij had kunne roepn. [/v] sound
informant [a] Zeg mi eens wie zij had kunne roepm. [/a] tagging sound
veldwerker En met dat wie of vertel me eens wie of zij had kunne roepe? tagging sound
informant [a=j] Ja da kan wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikelijk is deze zin in dialect? [/v] sound
informant [a=n] Nee vertel me eens wie ze had kunne roepm. [/a] Onduidelijk of zin nu kan voorkomen of niet. In eerste instantie geeft informante vertaling zonder 'of', als veldwerker vraagt of 'wie of' voor kan komen antwoordt de informante van wel. Als de veldwerker het later nog eens vraagt, zegt ze stelliger dat het 'Vertel mi eens wie ze had kunne roepm' moet zijn. Het is dus niet geheel duidelijk of de zin kan voorkomen, maar ik vermoed uiteindelijk van niet. sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin in dialect veur? Zou hij dat gedaan hebben gekund? [/v] sound
informant [a=n] Zou hij dat daan kunnn hebbn? [/a] sound
veldwerker En de zin zoals die hier staat? sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikelijk is deze zin in dialect? [/v] sound
veldwerker Zou hij dat gedaan gekund hebbe is dat gebruikelijk? Veldwerker vraagt hier verkeerde volgorde af, nl. die van 297. sound
informant [a=n] Zou hij dat edane kunnn hebbn? [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zinne in dialect veur? Zou hij dat gedaan gekund hebben? [/v] sound
informant [a=n] Zou hij da dane kunnn hebbn? Zou hij dat edane kunnn hebbn? [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zinne in dialect veur? Zou hij dat doen gekund hebben? [/v] sound
informant [a=n] Zalle dat daan hebbn? [/a]

zal e
sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin in dialect veur? Ik weet dat hee is gaan zwemmen. [/v] sound
informant [a=n][a=g] Ik weet datte gaan zwemmn is. [/a]

dat e
sound
veldwerker Dat is de meest gebruikelijke variant? sound
informant [a=g] Ja. Ik weet datte gaan zwemmn is. [/a]

dat e
sound
veldwerker Want wat u net hoorde was niet gebruikelijk? sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die is nie gebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin in dialect veur? Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=g] Gaan zwemmn is. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikelijk is deze zinne in dialect? [/v] sound
informant [a=g] Ik weet datte gaan zwemmn is. [/a]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deze zinne in dialect veur? Ik weet dat hee zwemmn gaan is. [/v] sound
informant [a=n] Da komt der nie in veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Hoe gebruikelijk is deze zinne in dialect? Komt deze zinne in dialect? Ik denk dajje veel weg zal moetn gooie. [/v]

da je
sound
informant [a] Ik denke dajje veel weg moet gooin. [/a] Informante vertaalt zonder werkwoordsvorm 'zal' en dus is het niet met zekerheid te zeggen of deze volgorde kan voorkomen of niet: antwoord derhalve slechts als 'a' getranscribeerd. sound
hulpinterviewer [v] Ik denke dajje veel zal moetn weg gooien. [/v]

da je
tagging sound
informant [a] Dachet wel. Zou weg moetn gooien. [/a]

dach et
sound
veldwerker [v] En ik denk dat je veel zou weg moete gooie komt dat voor? [/v] sound
informant [a] Denket wel. Vele weg moet gooie. [/a]

denk et
sound
veldwerker [v] En ik denk dat je veel zou moete weg gooie? [/v] sound
veldwerker [v] En welke van de drie vindt u de meest gebruikelijke? [/v] sound
informant [a] Ik denke daje veel weg moet gooin. [/a]

da je
sound
veldwerker En in combinatie met dat zou? Ik denk dat je veel zou moete weg gooie of zou weg moete gooie of zou moete weg gooie? sound
informant [a=g] Ik denke dajje veel zult weg moetn gooin. [/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin in dialect veur? Ik vin dat iederene moet kunnn zwemmn. [/v] sound
informant [a=j] [a=g] Dachet wel zowat. Ik vin da iederene moet kun zwemmn. [/a]

dach et
tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin in dialect veur? Ik vin dat iederene moet zwemmn kun. [/v] sound
informant [a=n] Moet kunnn zwemmn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin in dialect veur? Ik vin dat iederene kunnn zwemmen moet. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin dat iederene moet kun zwemmn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin in dialect veur? Ik vin dat iederene zwemmn kunnen moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat is zo krom vinnik. Da vink krom. [/a]

vin ik vin k
sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin in dialect veur? Ik vin dat iederene zwemmn moet kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Ja wi zegt hier maar op ene manier iederene moet kunnn zwemmn. [/a]

zeg t
tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin in dialect veur? Ik weet dat Eddy morgen wil brood eetn. [/v] sound
informant [a=n] Nee zo raar praatn we hier nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=088] Komt deze zinne in dialect veur? Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant [a=j] Ja da zou wel zo kunnn. [/a] sound
informant [a=j] Moet een nieuwe schure bouwen. Ja da kant wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=093] Komt deze zin in dialect veur? Ik vin dat Marie moet naar Jef bellen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja he? Gelooft wel. [/a]

geloof t
sound
hulpinterviewer [v=102] Komt deze zin in dialect veur? Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken. [/v] sound
informant [a=n] _ jammer genoeg moet vertrekkn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=107] Komt deze zinne in dialect veur? Ik wete dat Hans mag niet koomn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik weet da Hans hier nie mag kom. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zinne in dialect veur? Boeken hef Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Nee datte dat nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zinne in dialect veur? Jan weet dat hi um drie uur de wagen moet hebben emaak. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat is wel zo. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin in dialect veur? Jan weet dat hi om drie uur de wagen moet gemaak hebbn. [/v] sound
informant [a] Jan weet dat hij um drie uur de wagen klaar moet hebbn. [/a] sound
informant [a=n] Nou dan nie zo erg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zinne in dialect veur? Jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt moet hebben. [/v] tagging sound
informant [a=j] Maakt moet hebbn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin in dialect veur? Jan weet dat hij drie uur de wagen gemaak hebben moet. [/v] sound
informant [a=n] O das helemaal geen antwoord hier gemaak hebben moet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin in dialect veur? Persoon A vraag hij slaap. Persoon B antwoordt hij doet. [/v] sound
informant [a=n] Ja hij doetet. Slaap hi? Ja hij slaap wel. Slaap ie? Ja hij dut wel. [/a]

doet et
sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin in dialect veur? Persoon A vraag hij slaapt. Persoon B antwoordt doet. [/v] sound
commentaarHulpinterviewer spreekt verkeerd in - nl. 'doet' ipv 'et doet' - maar veldwerker verbetert.  sound
veldwerker Et doet. sound
informant [a=n] Ja hij dut. Hij doet nie maar dut. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin in dialect veur? Persoon A vraag slaape hij? Persoon B antwoordt hie doet. [/v] sound
informant [a=n] Slaap hij? Hij dut. Ja dij dutte. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin in dialect veur? De lampe doet niet meer bran. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De lampe brandt nie meer. [/a] sound
informant [a=n] Ja zo praatn wi hier. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinder doet hier niet voetballn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] _ voetbalt hier nie. [/a] sound
informant [a=n] Nee die voetbalt hier niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Bran doet de lamp niet meer. [/v] sound
informant [a=n] De lampe brandt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin in dialect veur? Doet Marie elke avond dansen? [/v] sound
informant [a=j] Doet Marie elke avond dansn? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin in dialect veur? Doet het brood even snij. [/v] tagging sound
informant [a=j] Jawel dat wel weer. Brood even snije. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin in dialect veur? Ik doe wel even de koppies af wasse. [/v] sound
informant [a=j] Jawel. Die doet even de koppies af wassn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin in dialect veur? Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Ik denke der nie an. [/a] sound
informant [a=n] Daar denk ik nie an. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin in dialect veur? Dese rare jongen benk met naar de markt ewees. [/v]

ben k
tagging sound
informant [a=j] Jahoor. Jawel he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Komt deze zin in dialect veur? Jan vindt dat ie moet zulke dingen niet geloovn. [/v] sound
informant [a=n] Jan vindt dak zulke dingn nie moete geloovn. [/a] Informante gebruikt persoonlijk voornaamwoord 'ik' in vertaling ipv 'jij'. sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin in dialect veur? Persoon A vraagt wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt nooit nie. [/v] sound
informant [a=j] Ja daddis ook wel zoon beetie. Nooit niet. Of nooit zo ist vaker. Maar nooit niet kan goed. [/a]

dad is is t
tagging sound
hulpinterviewer [v=474] Komt deze zinne dialect veur? Het en was maar net goed genoeg. [/v] sound
informant [a=n] Ent was maar net goed genoeg. [/a]

en t
sound
hulpinterviewer [v=459] Hi hef de bal egooid in de mande. [/v] sound
informant [a=n] Ik gooin de bal inne mande. [/a]

in e
sound
hulpinterviewer [a=n] Ders e bal in de mand egooid. [/a]

der s
sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zinne in dialect veur? Persoon A vraag zal ik kookn? Persoon B antwoordt doe het maar. [/v] Hulpinterviewer heeft zin verkeerd ingesproken ('Doe het maar' ipv 'Dat doe maar') maar veldwerker herstelt. sound
veldwerker Kun je ook zeggen dat doe maar? sound
informant [a=n] Doe maar. [/a] sound
informant [a=n] Nee dat hoefter nie veur. Doe maar. [/a]

hoeft er
sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zinne in dialect veur? Dat boek beloof mij dattie nooit meer zult verstoppen. [/v]

dat ie
sound
hulpinterviewer [a=n] Da kenne wi eigenlijk niet he. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zinne in dialect veur? Wat zeg mi daddie gekocht heb? [/v]

dad ie
sound
informant [a=n] Wat zeg mi dat wajje koch heb. [/a]

wa je
sound
hulpinterviewer [v=513] Komt deze zinne in dialect veur? Zoon vrouwe een kun je beter nie teegn spreekn. [/v] sound
informant [a=n] Een vrouwe kuj beter nie tegen spreekn. [/a] Informante vertaalt niet letterlijk genoeg omdat ze 'een vrouw' zegt ipv 'zo'n vrouw': antwoord derhalve slechts als 'a' getranscribeerd omdat dus niet zeker is of de zin kan voorkomen of niet. sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zinne in dialect veur? Ie bent ook een rare ene. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ie ben ook een raarn. [/a] sound
informant [a=n] Ja wi zeg nooit geen ene der achter. Ie ben ook een raarn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zinne in dialect veur? Marie zei dat jij Piet een boek heb geprobeerd te verkoopm. [/v] sound
informant [a=n] Ja wi zegt hier Marie zei daj probeerd heb Piet een boek te verkoopm. [/a]

da j
sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zinne in dialect veur? Wim dacht daddik Els had geprobeerd een cadeau te geevn. [/v]

dad ik
tagging sound
informant [a=j] Nou da komt wel zoon beetie overene. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zinne in dialect veur? Karel weet dat hij hebbe probeerd Marie een boek te verkoopn. [/v] sound
informant [a=j] Karel weet dattij hef probeerd um Marie een boek te verkoopm. [/a]

dat ij
tagging sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dat hij hef eprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] sound
commentaar[meta][/meta]  sound
informant [a=j] Karel weet dat hij hef eprobeerd um Marie een boek te verkoopm. [/a] tagging sound
veldwerker [n][v=018] Ze weet niet dat Jan gisteren gevalle is. [/v] tagging sound
informant [a] Ze weet niet da Jan evalln is. [/a] sound
veldwerker [v] En kun je ook zegge die volgorde gevallen en is kunt u dat om draaie. Hij weet niet dat Jan gisteren is gevalle. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij wis nie da Jan gisteren evallen is. [/a] sound
informant [a=n] Wi zeg altijd is achter aan he. [/a] sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werke. Hoe zou u dat zelf vertale? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Erik liet mij voor zich werkn. Da zou wel tzelfde zoon beetje. [/a] sound
informant Laat zich veur mi werkn. tagging sound
veldwerker [v] Nee maar dat is dat Erik voor mij werkt. Wanneer het het geval is dat Erik dat ik voor Erik werk zeg je dan Erik liet mij voor zich werke of Erik liet mij voor um werke of zijn er nog andere mogelijkheden? [/v] sound
informant [a] Erik liet um veur mi werkn. Zoiets. [/a] sound
informant [a] Erik liet um veur mi werkn. [/a] sound
informant [a] Erik liet zich _. _ liet mij voor zich werkn. Ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=046] Bart heeft gehoord dat er fotoos van umzelf in de etalage staan. Dat was volgens u een goeie zin. Kan het ook nog zijn met Bart heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan? [/v] sound
veldwerker Of moet het hemzelf zijn? sound
informant [a] Nee zichzelf kan ook wel. [/a] sound
informant [a] Bart hef ehoord datter van zichzelf fotoos in de etalage staat. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker En datte fotoos van zichzelf kan dat ook?

dat e
sound
informant [a] _ datte fotoos van zichzelf in de etalage _. [/a]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [a] Van umzelf. [/a] sound
informant [a] Van umzelf. [/a] tagging sound
veldwerker Dan moet het van umzelf worde? sound
informant Ja. sound
veldwerker [v=072] Leef wat gezonder Jan. Hoe zou u dat ook al weer zegge? [/v] sound
informant [a] Leef wa gezonder jonge of Jan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie um zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik denke da Marie um roep. [/a] sound
veldwerker En in combinatie met dat zal moete dus ik denk dat Marie hem zal moete roepe? sound
informant [a] Zal moetn roepn. Ja. [/a] tagging sound
informant [a] Ik denke da Marie um morgen wel roepn zal. [/a] sound
veldwerker [v=217] Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Ie geloof toch nie dak sterker ben as ieje. [/a]

da k
sound
veldwerker Dat hij sterker is als jij. sound
informant [a] Ie geloof toch nie daj sterker bent as ik. [/a]

da j
sound
veldwerker Nee dat hij sterker is als jij. sound
informant [a] Ie geloof toch nie da hie sterker bent as ik. [/a] tagging sound
veldwerker Wat is als jij in het Wechterholts? sound
informant Ieje. sound
veldwerker Kun je zegge je gelooft zeker niet dat hij sterker is als ieje? sound
hulpinterviewer [a] Jij geloof ie geloof zeker nie dat hij sterker is as ieje. [/a] tagging sound
informant [a] Ie geloof toch niet daje sterker bent as ieje. [/a]

da je
sound
veldwerker [v=218] Zij gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze geloof dat wi rijker benne as ieje. [/a] tagging sound
veldwerker [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Ie geloof toch nie dat jullie slimmer bent als wij. [/a] tagging sound
veldwerker Maar betekent ie gelooft betekent dat hij gelooft of wij gelove? sound
informant [a] Wi geloof toch niet daj slimmer bent as wiele. [/a]

da j
tagging sound
informant [a] Wiele gelooft. [/a] tagging sound
informant Jullie geloven jammer genoeg nie dat zij armer zijn als jullie. Informante leest zin 220 voor. sound
hulpinterviewer [a] Jullie geloof toch nie dat zie armer is as wiele. [/a] tagging sound
informant [a] Jullie geloof toch niet da wi armer bent as jullie. Of as wiele. [/a] tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/a] sound
informant [a] Ik gelove dat Lisa even mooi is as Anna. [/a] tagging sound
veldwerker Maar als je niet begint met ik maar met u? sound
veldwerker Wat is u gelooft? sound
informant Da zal wel zo blijvn. sound
informant [a] Ieje zeg we dan wel. Ieje geloof toch niet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is. Wat zijn alle mogelijkheden daarvoor. Kun je bijvoorbeeld ook zegge de jongen wie ze moeder gisteren hertrouwd is of de jongen die ze moeder gisteren hertrouwd is? [/v] sound
informant [a] De jongen die zien moe gisteren weer trouwd is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De banke woe jop zit _. [/a]

j op
sound
hulpinterviewer [a] De banke woar zop zate was pas everfd. [/a]

z op
tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie te vele geld hef moet mi maar wat geevn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kun je ook zegge die te veel geld heeft moet mij maar wat geve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wordt hier nie zeg. Wie te vele geld hef moet mi maar wa geevn. [/a] sound
veldwerker [v=339] Ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Ik vinne dajt ook nie mag zien. [/a]

da j t
tagging sound
hulpinterviewer [a] _ dajt ook nie mag zien. [/a] sound
veldwerker [v] En kun je dat mag zien dan ook om draaie. Ik vind dat je het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a=j] Ja zou wel kunnn. Ik vinne dajt nie zien mag. [/a]

da j t
tagging sound
veldwerker En welke van de twee vindt u dan het beste? Mag zien of zien mag? sound
informant [a=g] Zien mag. [/a] sound
hulpinterviewer [a=g] Ik vinne dajt ook nie zien mag. Lijk mi. [/a]

da j t
sound
veldwerker [v] En dan als geheel niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a] Niemand mag zie. Ik vin dajt ook nie zien mag. [/a]

da j t
sound
veldwerker [v=403] Et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. Toen zei u et lijkt wel of er een inne tuin staat. [/v]

in e
sound
hulpinterviewer Tlijk wel datter ene in den hof staat.

t lijk dat er
tagging sound
veldwerker [v] Kun je dat er ook weg late? Et lijkt wel dat een in de hof staat? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] _ datter ene in de hof staat. [/a]

dat er
sound
veldwerker Dus dat er datter moet er echt bij? sound
veldwerker [v] En het lijkt wel of iemand in de tuin staat kan dat ook? [/v] sound
commentaarInformante zegt dat zin best voor kan komen, maar vertaalt vervolgens tot twee keer toe gewoon met 'er'. Op basis hiervan besloten tot 'a=n'.  sound
informant [a=n] Ofter ene in tuin staat. Et lijkt wel ofter ene in _. Et lijkt ofter ene in de tuin staat. [/a]

of ter of ter of ter
sound
veldwerker [v] Als ik ga dan ga ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Alsik ga dan ga ik. [/a]

als ik
sound
informant [a] Ak ga dan gaak. [/a]

a k ga k
tagging sound
veldwerker [v] En als jij gaat dan ga je. [/v] sound
informant [a] As ieje gaat dan gaaj. [/a]

gaa j
tagging sound
veldwerker [v] En als hij gaat dan gaat hij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] As hee gaat dan gaate. [/a]

gaat e
tagging sound
veldwerker [v] En als zij gaat dan gaat ze. [/v] sound
informant Ja maar wi make hiere geen zij en hij van. Wi altijd zo aj gaat dan gaaj.

a j gaa j
sound
veldwerker [v] Hij gaat naar huis. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij gaat naar huis. [/a] sound
veldwerker [v] Morgen gaat hij naar huis. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Morgen gaat naar huis. [/a] sound
veldwerker [v] En hij gaat morgen naar huis. [/v] sound
informant [a] Ja morgen gaat naar huis. [/a] sound
informant [a] Hij gaat morgen huis. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Morgen gaat zij naar huis. [/v] sound
informant [a] Morgen gaate na huis. [/a]

gaat e
tagging sound
informant [a] Morgen gaatse na huis. [/a]

gaat se
tagging sound
veldwerker [v] En ze gaat morgen naar huis. [/v] sound
informant [a] Morgen gaatse na huis. [/a]

gaat se
sound
informant [a] Zie gaat morgen na huis. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gaat het? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gaat? [/a]

gaat t
sound
informant [a] Gaat? [/a] tagging sound
veldwerker [v] En et gaat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Het gaat. [/a] sound
informant [a] Et gaat. [/a] tagging sound
informant [a] Gaat wel goed. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Gaat wel of gaat goed. [/a] sound
veldwerker [v] Wij gaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wi gaat. [/a] sound
informant [a] Wi gaat ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gaan wij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gade wi? [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jullie gaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gaan jullie? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gaat jullie? [/a] tagging sound
veldwerker [v] U gaat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ie gaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gaat u morgen weg meneer? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gaaj morgen fort? [/a]

gaa j
sound
veldwerker Ook tege een vreemde? sound
hulpinterviewer Een vreemde die je kent dan. sound
veldwerker En een vreemde die je niet kent? sound
hulpinterviewer Nou ja dan wil op oe manier een beetje Hollands prate. sound
veldwerker [v] Ze gaan morgen weer naar school. [/v] sound
informant [a] De wichter gaat morgen weer naar schole. [/a] sound
veldwerker En als u het woordje zij alleen gebruikt? sound
informant [a] Zie gaat morgen weer naar schole. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En als u het zou vrage gaan ze morgen weer naar school? [/v] sound
informant [a] Gaat ze morgen weer naar schole? [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ga eens weg. [/v] sound
informant [a] Ga weg. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En als je dat tegen een vreemde zou zegge? [/v] sound
informant [a] Ga weg. [/a][/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: Dat is zo zeker as dat een en een twee is.
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: voetbalt hier nie.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zie
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie zie
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarop ze zitn
zin: De banke die pas everfd was doar zatn ze op.
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarzop zitn
zin: De banke die pas everfd was doar zatn ze op.
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: Hij hef ze hande wassen
opmerking: niet met zich
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: Dat is de kerel die ze denk dasse roepn heb.
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook nie meer.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: Hee op losn
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: of wook uut enodigd bent.
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: Weedie iets van t weer van morgen
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: Je weet wel daj slim genoeg bent.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: Zie heb der niks mee te make
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bie em.
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: Gisteren zat er een inbreker in deze kaste
opmerking: Gisteren zat er een inbreker in deze kaste komt wel voor.
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Asje zelf vind daj gezond leeft leef dan altijd zo verder.
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
vorm: Asse denk datse mut goan dan goatse maar.
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: Asse denk datse mut goan dan goatse maar.
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: As iedere dag de dokter..
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: As een enkele keer..
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: As wulle heurt daw moet goan dan goaw.
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: As wulle heurt daw moet goan dan goaw.
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
vorm: As jullie heurt dat jullie nodig bunt goaj moar metene.
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
vorm: As jullie heurt dat jullie nodig bunt goaj moar metene.
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goaj
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: As ieje goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goaj
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geethe
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: assee geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan geetse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet (geen pron meer)
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asse wie goat
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goaw
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jullie goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gaoj maar
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaot
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goatse
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Goa dadelijk weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ikke
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hee
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gunget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wulle gongn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gongn jullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ulle gongn
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonge wulle
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongn
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wieder aan de deure stond.
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dieze
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die t verhaal
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
vorm: diese denk dat et verhaal verteld heb.
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dee ik denk dasse eroepn hebt.
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: aan t weg gooin.
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : j
vorm: Hij zit weer te veur zegn
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: noar em