SAND-data Wezep (F102a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 02882) vertaling: Jan herinnert zich dat verhaal wel
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 02882) vertaling: Marie en Piet zagen elkaar voor de kerke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 02882) vertaling: Toon waste zich
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 02882) vertaling: De timmerman had geen spiekers bie zich
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 02882) vertaling: Fons zag een slange naost zich
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 02882) vertaling: Erik liet mie veur zich werken
opm.: reflexief: zich
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 02882) vertaling: Johanna liet zich meedrieven op de golven
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 02882) vertaling: Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel
opm.: reflexief: zichzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 02882) vertaling: Jan hef in twee minuten een biertien edrunken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 02882) vertaling: Deze schoenen loop gemakkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 02882) vertaling: Eduard kent zichzelf heel goed
opm.: reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 02882) vertaling: Ward hef eheurd dat er foto's van hem in de etalage staot
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 02882) vertaling: Die eerpels schild niet gemakkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 02882) vertaling: Dit glas breekt als het op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 02882) vertaling: Dokter leef ik wel gezond genog
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 02882) vertaling: Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 02882) vertaling: Deze week leeft zie op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 02882) vertaling: Leeft het nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 02882) vertaling: Hoelange leven jullie al van die erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 02882) vertaling: In Bretagne leeft ze vooral van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 02882) vertaling: Na het eten gao ik slaopen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 02882) vertaling: Zou ik dat wel kunnen doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 02882) vertaling: Hij liet zien huus afbreken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02882) vertaling: Ik weet dat Jan hard mut kunnen werken
komt voor: j
gebr.: 1
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02882) vertaling: Ik weet dat Jan hard mut kunnen werken
komt voor: j
gebr.: 1
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02882) vertaling: Ik weet dat Jan hard mut kunnen werken
komt voor: j
gebr.: 1
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 02882) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 02882) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 02882) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 02882) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 02882) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 02882) vertaling: Jan hef geen boek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 02882) vertaling: Jan hef geen boek meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 02882) vertaling: Boeken hef Jan niet
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 02882) vertaling: Jan hef niet veule geld meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02882) vertaling: Er mag niemand praoten over dit probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02882) vertaling: Er mag niemand praoten over dit probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 02882) vertaling: Niemand zei dat hij komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 02882) vertaling: Zitten hier argens muuzen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 02882) vertaling: Ik geve niks aan een ander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 02882) vertaling: Niemand wil waerken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 02882) vertaling: Wij wisten niet dat hij thuus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 02882) vertaling: Ik wiste het ook niet
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02882) vertaling: Hij mag met niemand praoten over dit probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 02882) vertaling: Jan weet dat hij veur drie uur de wagen mut hebben e maak
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 02882) opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 02882) vertaling: Maries auto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 02882) vertaling: De auto van Marie is kapot
opm.: prenominale genitief possessief pronomen: n.v.t.
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 02882) vertaling: Piet zn auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 02882) vertaling: Die man zien auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 02882) vertaling: Die auto is niet van mie maar van hem
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 02882) vertaling: Onder de TV lag de krante
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 02882) vertaling: onbekend
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 02882) vertaling: Die jongens heur fietsen bent e steulen
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 02882) vertaling: Die zussen der moer is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 02882) vertaling: -
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 02882) vertaling: -
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02882) vertaling: Hij mag met niemand praoten over dit probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 02882) vertaling: Ik wil niemand zeer doen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 02882) vertaling: Het is jammer dat wie niet komen mag
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 02882) vertaling: Dat gao ik niet doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 02882) vertaling: Ik heb niet e werk
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 02882) vertaling: Nog maar pas had hij het verteld of Marie begon te hulen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 02882) vertaling: Gao die bestelling nu mar ophalen
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 02882) vertaling: Hij warkt niet
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 02882) vertaling: Ik verbiede je om hier te komen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02882) vertaling: Jan wol niet hebben dat wie Marie belden
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02882) komt voor: n
fragment: hum (1)
opm.: dav
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02882) komt voor: n
fragment: te (2)
opm.: dav
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02882) komt voor: n
fragment: te (2)
opm.: dav
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02882) komt voor: n
fragment: hum (1)
opm.: dav
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02882) komt voor: n
fragment: hum (1)
opm.: dav
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02882) komt voor: n
fragment: te (2)
opm.: dav
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02882) komt voor: n
fragment: hum te (1)
opm.: dav
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02882) komt voor: n
fragment: komen (2)
opm.: dav
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02882) komt voor: n
fragment: komen (2)
opm.: dav
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02882) komt voor: n
fragment: hum te (1)
opm.: dav
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02882) komt voor: n
fragment: hum te (1)
opm.: dav
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02882) komt voor: n
fragment: komen (2)
opm.: dav
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02882) komt voor: n
fragment: hum te (1)
opm.: dav
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02882) komt voor: n
fragment: hum te (1)
opm.: dav
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02882) komt voor: n
fragment: Au (1)
opm.: dav
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02882) komt voor: n
fragment: muj (2)
opm.: dav
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02882) komt voor: n
fragment: muj (2)
opm.: dav
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02882) komt voor: n
fragment: Au (1)
opm.: dav
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02882) komt voor: n
fragment: Au (1)
opm.: dav
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02882) komt voor: n
fragment: muj (2)
opm.: dav
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02882) komt voor: n
fragment: dat wie (1)
opm.: dav
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02882) komt voor: n
fragment: bent (2)
opm.: dav
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02882) komt voor: n
fragment: bent (2)
opm.: dav
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02882) komt voor: n
fragment: dat wie (1)
opm.: dav
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02882) komt voor: n
fragment: dat wie (1)
opm.: dav
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02882) komt voor: n
fragment: bent (2)
opm.: dav
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 02882) komt voor: n
fragment: dat (1)
opm.: dav
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 02882) komt voor: n
fragment: dat (1)
opm.: dav
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02882) komt voor: n
fragment: dan (1)
opm.: dav
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02882) komt voor: n
fragment: dan (1)
opm.: dav
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02882) komt voor: n
fragment: dan wie (1)
opm.: dav
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02882) komt voor: n
fragment: dan wie (1)
opm.: dav
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02882) komt voor: n
fragment: dan ieje (1)
opm.: dav
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02882) komt voor: n
fragment: dan ieje (1)
opm.: dav
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 02882) komt voor: n
fragment: als ieje (1)
opm.: dav
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 02882) komt voor: n
fragment: als ieje (1)
opm.: dav
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02882) komt voor: n
fragment: te (1)
opm.: dav
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02882) komt voor: n
fragment: te (1)
opm.: dav
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 02882) komt voor: n
fragment: klagen (1)
opm.: dav waarschijnlijk positie leeg
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 02882) komt voor: n
fragment: klagen (1)
opm.: dav waarschijnlijk positie leeg
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 02882) komt voor: n
fragment: wie (we doorgestreept) (1)
opm.: dav
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 02882) komt voor: n
fragment: wie (we doorgestreept) (1)
opm.: dav
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02882) komt voor: n
fragment: dat hie zou (1)
opm.: dav
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02882) komt voor: n
fragment: dat hie zou (1)
opm.: dav
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02882) komt voor: n
fragment: hij heur niet (1)
opm.: dav
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02882) komt voor: n
fragment: hij heur niet (1)
opm.: dav
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02882) komt voor: n
fragment: of (1)
opm.: dav
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02882) komt voor: n
fragment: of (1)
opm.: dav
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 02882) vertaling: Ik weet dat jullie op niemand boos bent
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 02882) vertaling: Ik weet dat zie op niets trots is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 02882) vertaling: Els denkt dat t niet makkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 02882) vertaling: Ik weet dat ik te laatte ben en iej niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 02882) vertaling: Je weet tocht dat ie mutten warken en ik niet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 02882) vertaling: Iedereen denkt dat wie naor huus gaan en dat zij mag blieven
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 02882) vertaling: Het is jammer dat hij kumt en dat zie weggiet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 02882) vertaling: Ik denke dat Liza ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 02882) vertaling: Ik denk dat Pieter en Liesje gaot trouwen
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 02882) vertaling: nee Hij slup niet
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 02882) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 02882) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 02882) komt voor: n
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 02882) vertaling: Hij kumt niet
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 02882) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 02882) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 02882) komt voor: n
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 02882) vertaling: Hij slup niet
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 02882) vertaling: Hij slup
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 02882) vertaling: Hij slup
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 02882) vertaling: Hij slup niet
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 02882) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 02882) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 02882) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 02882) komt voor: n
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 02882) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 02882) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 02882) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 02882) komt voor: n
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 02882) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 02882) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 02882) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 02882) vertaling: De lampe brandt niet
komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 02882) vertaling: De lampe brandt niet
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 02882) vertaling: Marie danst de hele avond
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 02882) vertaling: Marie danst de hele avond
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 02882) vertaling: Sneet het brood es heffen
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 02882) vertaling: Sneet het brood es heffen
komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02882) komt voor: n
fragment: waorvan (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02882) komt voor: n
fragment: waorvan (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02882) komt voor: n
fragment: waorop (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02882) komt voor: n
fragment: waorop (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02882) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02882) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02882) fragment: dat was (was weggestreept) (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 02882) komt voor: n
fragment: die (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 02882) komt voor: n
fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02882) komt voor: n
fragment: waor (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02882) komt voor: n
fragment: waor (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02882) komt voor: n
fragment: dat wie (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02882) komt voor: n
fragment: dat wie (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02882) komt voor: n
fragment: wat (1)
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02882) komt voor: n
fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02882) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02882) komt voor: n
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02882) vertaling: Wie denk ie dat ik in de stad tegen e komen ben
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 02882) vertaling: Hoe denk ie dat ze het hebn opelost
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 02882) vertaling: Hoe denk ie dat ze het hebn opelost
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 02882) vertaling: Magda weet niet wie we willen bellen
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 02882) vertaling: Weet iemand wie e reupen heb
opm.: w-woord of subject ontbreekt
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02882) vertaling: Wie denk ie dat ik in de stad tegen e komen ben
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02882) vertaling: Wie denk ie dat ik in de stad tegen e komen ben
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 02882) vertaling: Hij heeft zien haanden e wassen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 02882) vertaling: Hij hef zien hemp e wassen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 02882) vertaling: Hij hef een hoed op zien kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 02882) vertaling: Hij hef een vlek op zien hemp
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 02882) vertaling: Hij hef zien been e breuken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 02882) vertaling: Zij hef zich zeer e daon
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 02882) vertaling: Marie trok de deken naor zich toe
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 02882) vertaling: Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 02882) vertaling: Jij herinnert zich toch wel dat wie door het bos leupen
opm.: 'zich': 2.ev.??? nergens in lijst iets dergelijks gezien, moet vergissing zijn reflexief: zich (?)
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 02882) vertaling: Ik herinner mie dat de auto van Marie kapot was
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 02882) vertaling: Zie herinnert zich dat hij as een varkn zat te eten
opm.: reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 02882) vertaling: We wisten wel dat Jan boeken e steulen had
opm.: Jan = subject in bijzin
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 02882) vertaling: Weet ie nog dat wie Jan op de markt ezien hebn
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 02882) vertaling: Hij hef zich een ongeluk e werkt
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 02882) vertaling: Hij voelde zich door het ies zakken
opm.: reflexief: zich
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02882) vertaling: Hij zou het e daon hebben
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 02882) fragment: e daon (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 02882) gebr.: 1
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 02882) gebr.: 1
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 02882) gebr.: 1
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 02882) gebr.: 1
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 02882) gebr.: 1
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 02882) gebr.: 1
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 02882) gebr.: 1
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 02882) gebr.: 1
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 02882) gebr.: 1
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 02882) gebr.: 1
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 02882) gebr.: 1
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 02882) gebr.: 1
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 02882) vertaling: Wie mutten naar de schure koenen voeren
komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 02882) vertaling: Wie mutten naar de schure koenen voeren
komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 02882) vertaling: Zie kwamen aanwandelen
komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 02882) vertaling: Zie kwamen aanwandelen
komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 02882) vertaling: Ik denk dat ie weg is
komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 02882) vertaling: Ik denk dat ie weg is
komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 02882) vertaling: Ik denk dat ie weg is
komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 02882) vertaling: Ik denk dat ie weg is
komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 02882) vertaling: Ik weette dat hij weg is
komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 02882) vertaling: Ik weette dat hij weg is
komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 02882) vertaling: Ik weette dat hij weg is
komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 02882) vertaling: Ik weette dat hij weg is
komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 02882) vertaling: De politie kwam bie hum en nam hem mee
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 02882) vertaling: De koenen van Marie bent verdronken bij de overstroming
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 02882) vertaling: Van keeze maken weet ik niets af
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 02882) vertaling: Met Jan ben ik naar de mark e wes
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 02882) vertaling: Ik heb de eerste drie sommen e maak. Welk heb ie e maak
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 02882) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 02882) vertaling: Die zou ik niet durven op eten
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 02882) vertaling: Die zou ik niet durven op eten
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 02882) vertaling: Ik weet dat Jan naar de mark e wes is
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 02882) vertaling: Al lopend kwam ik hem tegen
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 02882) vertaling: Ik heb heel wat e lopen
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 02882) vertaling: Ik worde mu, dus ik hou er mee op
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 02882) vertaling: Hij deed net of hij uut zien bedde kwam
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 02882) vertaling: De schilder is hier e wes schilderen
opm.: is geweest + v: zonder 'te'!
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 02882) vertaling: Denk ie dat naar huus gaan
opm.: subject bijzin ontbreekt
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 02882) vertaling: In die tied leefde ik erop lus
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 02882) vertaling: Vrogger leefde hij als een beest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 02882) vertaling: Daor leefden wie als God in Frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 02882) vertaling: Niemand mag het zien, dus ik vinde dat jij het ook niet mag zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 02882) vertaling: Het gebeurde toen zee wegging
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 02882) vertaling: Ik weet waor ie geboren bent
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 02882) vertaling: Nou je klaor bent mag ie gaon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 02882) vertaling: Deurdat Marie overleden was, kon heur man Anna niet meer helpen
opm.: IPP: n.v.t.
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 02882) vertaling: Ik weet dat hij is gaon zwemmen
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 1
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 1
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 02882) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 02882) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 02882) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 02882) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 02882) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 02882) vertaling: Wil ie nog koffie Jan
komt voor: j
opm.: dav
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 02882) vertaling: Wil ie nog koffie Jan
komt voor: j
opm.: dav
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 02882) vertaling: Zie gaot dansen
komt voor: j
opm.: dav
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 02882) vertaling: Zie gaot dansen
komt voor: j
opm.: dav
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 02882) vertaling: Heb ze e geten
komt voor: j
opm.: dav
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 02882) vertaling: Heb ze e geten
komt voor: j
opm.: dav
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 02882) vertaling: Is het huus te koop
komt voor: j
opm.: dav
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 02882) vertaling: Is het huus te koop
komt voor: j
opm.: dav
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 02882) vertaling: Er kunt morgen iemand langs
komt voor: j
opm.: dav
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 02882) vertaling: Er kunt morgen iemand langs
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 02882) vertaling: Met zulk weer kun je niet veel doen
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 02882) vertaling: Met zulk weer kun je niet veel doen
komt voor: j
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 02882) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 02882) vertaling: Ik wil hem nooit meer zien omdat hij mie hef bedrogen
komt voor: j
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 02882) vertaling: Ik wil hem nooit meer zien omdat hij mie hef bedrogen
komt voor: j
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 02882) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 02882) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 02882) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 02882) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 02882) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 02882) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 02882) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 02882) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 02882) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02882) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02882) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02882) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02882) fragment: dat hij (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02882) fragment: wie (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02882) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02882) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02882) fragment: wie (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02882) fragment: waor (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02882) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02882) fragment: waor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02882) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02882) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02882) fragment: waor (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02882) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02882) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02882) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02882) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02882) fragment: waorvan de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02882) vertaling: Piet denk dat Jan en Marie op niemand hellig bent
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 02882) vertaling: Wim denkt dat wie nooit iemand een pries geeft
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 02882) vertaling: Het is waor dat ze niet met Marie mag praten
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 02882) vertaling: nains
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02882) vertaling: niemand
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 02882) vertaling: Nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 02882) vertaling: een cirkel
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 02882) vertaling: Alle koenen hef hij e molken
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 02882) vertaling: Zeg hem dat ik niet naar buuten e wes ben
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 02882) vertaling: Ie mag niet vertellen dat een cedeau voor hem e kog heb
opm.: subject ontbreekt
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 02882) vertaling: Weet ie niet dat hij e vallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 02882) vertaling: Wendy probeerde om niemand zeer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 02882) vertaling: t Schijnt dat ze niets mag eten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 02882) vertaling: Ze schijnt niets te mogen eten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 02882) vertaling: Ze proberen de hele dag om elkaar te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 02882) vertaling: Het belooft weer een hele mooie dag te worden
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 02882) vertaling: t Is misschien beter hum nog effen te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 02882) vertaling: Wie hadden te geluk hum hem direct terug te vinden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 02882) vertaling: Als de kippen een valk zien bint ze bange
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 02882) vertaling: Als wie de eerpels niet kunnen verkopen hem een probleem
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 02882) vertaling: Als jullie hem niet meenemen word ik hellig
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 02882) vertaling: Hij wist het
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 02882) vertaling: Op dat feest wordt er veule daon
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 02882) vertaling: Nu word er alleen nog maar brood verkeug in de winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 02882) vertaling: Als hij met de fietse kump zal hij wel laate zijn
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 02882) vertaling: Als je tied hebt kom dan eens een keertie langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 02882) vertaling: Als ik rieke ben, koop ik een dure auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 02882) komt voor: j
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 02882) vertaling: Misschien gao ik het wel kriegen
komt voor: j
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 02882) vertaling: Misschien gao ik het wel kriegen
komt voor: j
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 02882) vertaling: Durf ie er op te drukken
komt voor: j
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 02882) vertaling: Durf ie er op te drukken
komt voor: j
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 02882) vertaling: Durf ie hem wel uit te neudigen
komt voor: j
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 02882) vertaling: Durf ie hem wel uit te neudigen
komt voor: j
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 02882) vertaling: Durf ie ze wel uut te neudigen
komt voor: j
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 02882) vertaling: Durf ie ze wel uut te neudigen
komt voor: j
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 02882) vertaling: Is Pol hier e wes
komt voor: j
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 02882) vertaling: Is Pol hier e wes
komt voor: j
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 02882) vertaling: Hoe hef Pol dat opelost
komt voor: j
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 02882) vertaling: Hoe hef Pol dat opelost
komt voor: j
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 02882) vertaling: Heb ie mie die brief estuurd
komt voor: j
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 02882) vertaling: Heb ie mie die brief estuurd
komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 02882) vertaling: Ik heb het hum egeven
komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 02882) vertaling: Ik heb het hum egeven
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 02882) vertaling: Zij leeft op water en brood disse weke
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 02882) vertaling: Zij leeft op water en brood disse weke
komt voor: j
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02882) vertaling: Marie hef e zeg dat ie een liedje te zingen geprobeerd hebt
opm.: V.fin.aux. ontbreekt
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02882) vertaling: Marie hef e zeg dat ie een liedje proberen te zingen
opm.: deze zin is zojuist afgekeurd, maar nu spontaan opgeschreven!?!? andere lijsten in deze regio kennen deze volgorde ook niet: dit antw = onbetrouwbaar!
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02882) vertaling: Marie hef e zeg dat ie een liedje proberen te zingen
opm.: deze zin is zojuist afgekeurd, maar nu spontaan opgeschreven!?!? andere lijsten in deze regio kennen deze volgorde ook niet: dit antw = onbetrouwbaar!
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02882) vertaling: Marie hef e zeg dat ie een liedje te zingen geprobeerd hebt
opm.: deze zin is zojuist afgekeurd, maar nu spontaan opgeschreven!?!? andere lijsten in deze regio kennen deze volgorde ook niet: dit antw = onbetrouwbaar!
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02882) vertaling: Marie hef e zeg dat ie een liedje proberen te zingen
opm.: V.fin.aux. ontbreekt
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02882) vertaling: Marie hef e zeg dat ie een liedje te zingen geprobeerd hebt
opm.: deze zin is zojuist afgekeurd, maar nu spontaan opgeschreven!?!? andere lijsten in deze regio kennen deze volgorde ook niet: dit antw = onbetrouwbaar!
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02882) vertaling: Marie hef e zeg dat ie een liedje proberen te zingen
opm.: V.fin.aux. ontbreekt
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02882) vertaling: Marie hef e zeg dat ie een liedje te zingen geprobeerd hebt
opm.: V.fin.aux. ontbreekt
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 02882) vertaling: Marie hef e zegd dat ie heur hebt geprobeerd een boek te geven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 02882) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 02882) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 02882) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 02882) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 02882) komt voor: n
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 02882) vertaling: Die van de stad, die heb hier veel huuzen e bouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 02882) vertaling: An die nieuwe vaort, daor zie ge mense meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 02882) vertaling: Gisteren is Jan hier e wes
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 02882) vertaling: De dag dat Jan belde, was ik niet thuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 02882) vertaling: Jef, die zal ik nooit uutneudigen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 02882) vertaling: Marie die zol zoiets nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 02882) vertaling: Berht, die drinkt wel eens een glaasien te veule
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 02882) vertaling: Martha die zou ik weleens bij mie thuus willen uutnodigen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 02882) vertaling: Dat huus zou ik nooit willen kopen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 02882) vertaling: Dat huus dat steet daor al vijftig jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 02882) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 02882) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 02882) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 02882) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 02882) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 02882) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 02882) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 02882) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 02882) vertaling: Hef Gunther e beld
473 (z11b) En pas op! (inf. 02882) vertaling: Pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 02882) vertaling: t Was maar net goed genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 02882) vertaling: Marjo hef nou meer koenen dan ze vrogger had
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 02882) vertaling: Als Susanne had kunnen komen dan had ze dat e daan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 02882) vertaling: Zij is de beste dokter die ik kenne
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 02882) vertaling: Voor je iets weggooit muj heffen bellen
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 02882) vertaling: Hier is alles wat ik e kregen heb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 02882) vertaling: Jan is te gierig om iets an zn kinder te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 02882) vertaling: Alsof ie iets van voetballen weet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02882) vertaling: Dat boek leg neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 02882) vertaling: Als je echt niet kunnen wachten dan kom ie maar
opm.: geen imperatiefzin
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 02882) vertaling: Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 02882) vertaling: Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 02882) vertaling: Hij zei dat ik het had mutten doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 02882) vertaling: Hij zei dat ik het e daon moest hebben
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 02882) vertaling: Hij is de vorige weke deur dokter Mertens geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 02882) vertaling: Hij wordt maon deur dokter Mertens geopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02882) vertaling: Ik denk dar je veule weg zult moeten gooien
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02882) vertaling: Ik denk dar je veule weg zult moeten gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 02882) vertaling: Het is dom om zulke dure dingen weg te gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 02882) vertaling: Het is dom om zulke dure dingen weg te gooien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 02882) vertaling: Hij is alle kapotte spullen aan het weg gooien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 02882) vertaling: Hij is alle kapotte spullen aan het weg gooien
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02882) vertaling: Ik vind dat je vaker een krant zou mutten leezen
positie: 2
opm.: krant met lidwoord in vertaling
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02882) vertaling: Ik vind dat je vaker een krant zou mutten leezen
positie: 2
opm.: krant met lidwoord in vertaling
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 02882) vertaling: Het is dom om in het donker de krante te lezen
positie: 1
opm.: krant met lidwoord in vertaling
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 02882) vertaling: Het is dom om in het donker de krante te lezen
positie: 1
opm.: krant met lidwoord in vertaling
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02882) vertaling: Hij is de hele dag de krante te lezen
positie: 1
opm.: krant met lidwoord in vertaling + te ipv aan het
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02882) vertaling: Hij is de hele dag de krante te lezen
positie: 1
opm.: krant met lidwoord in vertaling + te ipv aan het
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 02882) fragment: door (1)
507 (z14b) Ze hebben aan hem laten lachen (inf. 02882) fragment: - (1)
508 (z14c) Ze hebben aan hem laten vallen omdat hij zijn werk niet goed deed (inf. 02882) fragment: - (1)
506 (z14d) Heb jij aan Jan gezien? (inf. 02882) fragment: - (1)
510 (z14e) Heb jij aan mijn portefeuille gezien? (inf. 02882) fragment: - (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 02882) vertaling: Zon ding heb ik nooit gezien
komt voor: j
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 02882) vertaling: Zon ding heb ik nooit gezien
komt voor: j
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 02882) vertaling: Zo n vrouwe kun je maar beter niet tegenspreken
komt voor: j
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 02882) vertaling: Zo n vrouwe kun je maar beter niet tegenspreken
komt voor: j
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 02882) vertaling: Zo n mense hef altijd om over te klagen
komt voor: j
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 02882) vertaling: Zo n mense hef altijd om over te klagen
komt voor: j
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 02882) vertaling: Jij bent ook een rare
komt voor: j
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 02882) vertaling: Jij bent ook een rare
komt voor: j
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 02882) vertaling: Robert hef een grune appel weg egeven en nu hef e noge twee rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 02882) vertaling: Er waren veule mensen op het feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 02882) vertaling: Waren er veule mensen op het feest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02882) vertaling: Wat veur boeken heb ie e kocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02882) vertaling: Wat veur boeken heb ie e kocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02882) vertaling: Wat heb ie veur boeken e kocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02882) vertaling: Wat heb ie veur boeken e kocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 02882) vertaling: Hij wont bie Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 02882) vertaling: Hij wont bie Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 02882) vertaling: Loop even naor de bakker Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 02882) vertaling: Wie heb ie e zien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 02882) vertaling: Wie hef jou e zien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 02882) vertaling: Had ik dat geweten dan had ik het niet e daon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 02882) vertaling: t Zou beter zijn hum nog heffen te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 02882) vertaling: Gelukkig had Jan de dokter e beld en was er al heel gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 02882) vertaling: Loop nou toch deur, vervelende jongens
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 02882) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 02882) komt voor: j
gebr.: 5
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 02882) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 02882) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 02882) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 02882) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 02882) komt voor: n
000 (z17opm) (inf. 02882) opm. inf.: Het was dit keer een hele klus Het was teveel in een keer. ...

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]F102a[/k][h]239[/h][i]240[/i][vw]HZ[/vw][t]MH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet nie dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze wis nie dat Marie gisteren esturbn was. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ik dach ook wel da kun zegn. Zie wet nie dat Marie gistern estorvn is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=022] Kom dizze zin veur in oe dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] Der was genene die nie dansn wol. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee zo zegge wie dat niet. Maar wie zeg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Kom dizze zin veur in oe dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Els wol nie dansn en zingn wilzook niet. [/a]

wil z ook
sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaalt xxx eens. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Genene die dat ooit ewild of ekund hef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaalt eens. Jan had het hele brood wel willen op eten. [/v] sound
informant [a] Jan wolt hele brood wel op eetn. [/a]

wol t
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal eens. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zeg maar niet wie ze had kunn roepn. [/a] tagging sound
informant [a] Vertelt maar niet wie ze had roepn kunn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Kom deze zin veur in uw dialect. En hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal dat eens. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertelt mie eens wie dat zie had kunn roepen. [/v] sound
informant [a] Vertelt mien eens wie ze had roepn kunn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Kom deze zin veur in uw dialect. En hoe gebruikelijk is dizze zin in uw dialect. Vertaal eens. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertel mie eens wie of zie had kunn roepn. [/v] sound
informant [a=j] Vertelt mien wie of ze had kunn roepn. [/a] tagging sound
informant2 [a=n] Of zegge wie nooit. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Kom dizze zin veur in oe dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in oe dialect. En vertaalt eens. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertelt mie eens wie of dat zie had kunn roepen. [/v] sound
informant [a=n] Ik zou zegn. Vertelt mien eens wieze had roepn kunn. [/a]

wie ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal eens. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] jan die had dat verhaal nog wel in gedachtn [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Marie en Piet wijzen naar _ [/v] sound
informant [a] Marie en Piet die wijze naar mekare. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Toon wast _ [/a] sound
informant [a] Toon die wastem in de tonne. [/a]

wast em
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal eens. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman die he geen spijkers bie em. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Fons zag een slang naast _ [/v] sound
informant [a] Fons die zag een slang naastem op de banke. [/a]

naast em
tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaalt mie eens. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik lietem veur mie werkn. [/a]

liet em
sound
hulpinterviewer [a] Erik liet mie veurem werkn. [/a]

veur em
tagging sound
informant [a] Erik die liet mien veur em werkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal eens. Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mit drievn op de golvn. [/a] tagging sound
informant [a] Johanna lietem let zich op de golvn me drievn. [/a]

liet em
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal eens. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek emeigens eens goed in de spiegel. [/a]

em eigens
tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal eens. Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan hef in twee minuutn een biertie op emaak. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ of op edrunkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal eens. Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Deze schoenn die loopn makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eens. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kendemzelf goed. [/a]

kend emzelf
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal eens. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward hef heurd datter fotoos van hemzelf in de etalage staait. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaalt mien eens. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Ak zuinig leve dan leef ik net zoas mien ouders hebn wilt. [/a]

a k
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaalt mie eens. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Asse nog drie jaar leevn mag dan leefe langer assie va. [/a]

as e leef e as sie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaalt mien eens. Als zij zo gevaarlijk leef leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft dan leefe niet lange meer. [/a]

as e leef e
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaalt mien eens. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Azet nu nog leeft dan leefet morgen ook nog wel. [/a]

az et leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaalt mien eens. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As ieleu zo losbandig leef dan leefie nie zo lang azikke. [/a]

leef ie az ikke
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaalt mien eens. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse veur heur werk leeft dan leefse niet veur de kinders. [/a]

as se leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaalt mien eens. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaalt mien eens. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Aj gezond leeft dan leefie langer. [/a]

a j leef ie
tagging sound
informant2 [v] Zeije nooit langeder. [/v]

zei je
sound
informant [a=j] Kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Aj gezond leeft dan leefie langeder. [/a]

a j leef ie
sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaalt mien eens. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aster zo weinig mensn van de landbouw leebn _ [/a]

as ter
tagging sound
informant [a] Zo lang weinig mensn van de landbouw leef dan leefder vulle mensn van werk in de fabriek. [/a]

leef der
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaalt mien eens. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pieter en Liesje in paradijs leevn heb dan is et leven van Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaalt mien eens. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Awe sober leeft dan leve wie gelukkig. [/a]

a we
tagging sound
informant2 Eenvoudig. sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaalt mien eens. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Ie mutn wat gezonder leevn Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaalt mien eens. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Kinders ie mutn wat minder bekrompen leebn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Kom deze zin veur in oe dialect. Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die zin kom zo nie veur in ons dialect. [/a] sound
informant [a=j] Ik vin dat iedereen mos kunn zwemn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Kom deze zin veur in oe dialect. Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die zin komt niet veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Kom deze zin veur in oe dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik vin dat iedereen kunn zwemn moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Kom deze zin veur in oe dialect. Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Kom deze zin veur in oe dialect. Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Ik vinne dat iedereen mos kunn zwemn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=088] Kom deze zin veur in oe dialect. Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant [a=n] Ik wete dat Eddy morgen brood wil eetn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Kom deze zin veur in oe dialect. Vertaalt mien eens. Zitten hier nergens geen muizen. [/v] sound
informant [a=n] Zitn hier nergens muizn. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo kompe nie veur. [/a]

komp e
sound
hulpinterviewer [v=148] Kom deze zin veur in ons dialect. En vertaalt mien eens. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Kom deze zin veur in ons dialect. En vertaald eens. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] expres met d sound
informant [a=j] Hij hef overal geen vriendn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Hij hef nergens geen vriendn zegge wie dan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Kom deze zin veur in ons dialect. Vertaal eens. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die zinne kom zo nie veur. [/a] sound
informant [a] Hij wil geen soep meer eetn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Kom deze zin veur in ons dialect. Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Jan hef drie boekn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Kom deze zin veur in ons dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt. [/v] sound
informant [a] Jan weet datte veur drie uur de wagen emaakt mot hemn. [/a]

dat e
sound
hulpinterviewer [v=157] Kom deze zin veur in ons dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben. [/v] sound
informant [a] Jan die weet datte veur drie uur de wagen emaakt mut hemn. [/a]

dat e
sound
hulpinterviewer [v=160] Kom deze zin voor in ons dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben. [/v] sound
informant [a=j] Jan weet datte veur drie uur de wagen emaakt mut hemn. [/a]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Kom deze zin veur in ons dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal mien eens. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. [/v] sound
informant [a] Hej genoeg mensn um hooit vant land te haaln. [/a]

he j van t
tagging sound
hulpinterviewer [a] Hej genoeg mensen um et umt hooi vant land af te haaln. [/a]

he j um t van t
sound
hulpinterviewer Ik denke dadde wie et zo zegt. sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaalt mien eens. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Et was aardig van Jan um te koomn werkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Et was aardig van Jan datte kwamt werkn.

dat e
sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaalt mien eens. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Die tonne is zwaar um te draagn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaalt mien eens. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij stiette zeurn. [/a]

stiet te
tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaalt mien eens. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan zeurn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaald eens. Toen we aan kwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toen wie daar aan kwaamn regendet. [/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [a] Toenw daar aan kwaamn _ [/a]

toen w
sound
hulpinterviewer [a] Toew aan kwaamn. [/a]

toe w
sound
hulpinterviewer [a] Toew aan kwaamn toe regendet. [/a]

toe w regende t
sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaald eens. Kgeloof dat ik groter ben dan jij. [/v]

k geloof
sound
informant [a] Ik geloove dak groter ben dan ieje. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [a] _ asieje. [/a]

as ieje
sound
hulpinterviewer [a] Ik gelove dak groter ben as hij. [/a]

da k
tagging sound
informant2 [a] _ as hem. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaald eens. Zij gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Zie geloof dadie eerder in huis bin dan ikke. [/a]

dad ie
tagging sound
hulpinterviewer [a] _ azikke. [/a]

az ikke
tagging sound
hulpinterviewer [a] Zie geloof daie eerder bie huis bin azikke. [/a]

da ie az ikke
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal eens. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/a] sound
informant [a] Ie geloof toch niet dad hij sterker is dan ieje. [/a] tagging sound
informant [a] _ dad ie sterker bis az ij. [/a] als hij wordt er volgens mij gezegd. tagging sound
informant2 [a] _ azieje. [/a]

az ieje
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal eens. Zij geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Zie meent dad wie rijker bin _ [/a] sound
informant2 [a] Zie meent dad wie rijker bint dan zie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal eens. Wij geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wie gelooft dad ieleu niet zo slim binn azze wie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal eens. Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ulo geloof toch niet datsie armer bind as eule. [/a]

dat sie
tagging sound
informant2 [a] Ie geloof toch niet datsie armer bin azieleu. [/a]

dat sie az ieleu
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal eens. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/a] sound
commentaar[meta][k]F102a[/k][h]239[/h][i]240[/i][vw]HZ[/vw][t]MH[/t][/meta]  sound
informant1 [a] U meent dat Lisa even mooi is azAnna. [/a]

az anna
sound
informant1 [a] Ie geloof dat Lisa net zo mooi is azAnna. [/a]

az anna
sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal eens. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant1 [a] Hij meen dat Louis en Jan sterker bint dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Kom dizze zin veur in oe dialect. Persoon a vraagt hij slaapt. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon b antwoordt hij doet. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij slaap. [/a] sound
informant1 [a=n] En persoon b ze ja hij slaap xxx. [/a] sound
informant1 [a] Of dadoette wel. [/a]

da doet e
sound
hulpinterviewer [v=228] Kom dizze zin veur in oe dialect. Persoon a vraagt hij slaapt. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon b antwoordt et doet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo zegge wie et niet in ons dialect he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Kom dizze zin veur in oe dialect. Persoon a vraagt slaapt hij. [/v] sound
hulpinterviewer [v] En persoon b antwoordt ie doet. [/v] sound
informant1 [a] Persoon a vraag slaape. Persoon b zei ja hij slaap. [/a]

slaap e
sound
hulpinterviewer [v=245] Kom dizze zinne veur in ons dialect. De lamp doet niet meer branden. [/v] sound
informant1 [a=n] Die lampe die brandt niet meer. [/a] sound
informant1 [a=n] Nee zo niet nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt dizze zin veur in ons dialect. Doet Marie elke avond dansen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 [a] Marie die dans elke avond. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt dizze zin veur in ons dialect. Doe het brood even snijden. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt dizze zin veur in ons dialect. Ik doe wel even de kopjes af wassen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zo kom de zin ook nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal eens. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant1 [a] De moe van de jongen die gisteren trouwd is stond achter mie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] _ weer etrouwd is. [/a] sound
informant2 [a] De jong die achter mie stond diezie moe is gister weer etrouwd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaald eens. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/a] sound
informant1 [a] De banke waarzop zaatn was pas everf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaald eens. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant1 [a] Wie geld hef die moet mie maar wat geebn. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ die mutter mie maar wa van doen. [/a]

mut er
tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Kom deze zinne veur in oe dialect. Vertaald eens. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant1 [a=j] Wa dachie wiek in de stad ontmoet hebbe. [/a]

dach ie wie k
tagging sound
hulpinterviewer [a] _ teegn ekoomn ben denk ik of ezien hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zinne veur in ons dialect. En vertaal eens. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost. [/v] sound
informant1 [a] Wa dachie hoe zuln zet op elost hemn. [/a]

ze t
komma intonatie tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt dizze zinne veur in ons dialect. En vertaal eens. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Hoe denk je hoe ze het hebben op gelost. [/v] sound
informant1 [a=n] Wa dachie hoezet op elost heb. [/a]

hoe ze t
sound
hulpinterviewer [v=262] Kom dizze zinne veur in ons dialect. En vertaal eens. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant1 [a=n] Wa dachie wiek in de stad teegn ekoomn ben. [/a]

dach ie wie k
sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaald eens. Hij heeft zijn handen gewassen. [/v] sound
informant1 [a] Hij hef zien handn ewasn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal eens. Hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant1 [a] Hij hef zien hemb ewasn. [/a] tagging sound
informant1 [a] Hij hef zien hemb udewasn. [/a]

ud ewasn
sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal eens. Hij heeft zijn been gebroken. [/v] sound
informant1 [a] Hij hef zien been ebrookn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Kom dizze zinne veur in ons dialect. En hoe gebruikelijk is dizze zinne in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertaald eens. Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo komp ons die zinne nie veur he. [/a] sound
commentaarantwoord bij vraag 297 is exacte vertaling van deze zin  sound
informant1 [a] Zolle dat edaan kunn hemn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt dizze zinne veur in ons dialect. En hoe gebruikelijk is dizze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal eens. Zou hij dat gedaan gekund heben. [/v] sound
informant1 [a] Zol he dat edaan hemn ekund. [/a] antwoord 296 sound
hulpinterviewer [a] Zol he dat edaan kunn hemn kunjook nog zegn.[/a]

kun j ook
sound
hulpinterviewer [a=j] De zinne die hier zo stiet die is verder wel goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Komt dizze zinn veur in ons dialect. En hoe gebruikelijk is dizze zinne in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertaald eens. Zou hij dat doen gekund hebben. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo kan het niet dus. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Kom dizze zinne veur in ons dialect en vertaal eens. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant1 [a] Kheb geen schik um de koein te voern. [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Kom dizze zinne veur in ons dialect en vertaal eens. Ik denk hij weg is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo komp deze zinne nie veur he. [/a] sound
informant1 [a] Ik denke datte weg is. [/a]

dat e
sound
hulpinterviewer [v=312] Kom dizze zinne veur in ons dialect en vertaal eens. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik heb em gister nog niet gezien dus. Ik zeg ik denk hij is weg. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik heb em gister niet ezien. Dus ik denke datte weg is. [/a]

dat e
sound
hulpinterviewer [v =316] Kom dizze zinne veur in ons dialect en vertaal eens. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die komp nie zo niet veur. [/a] sound
informant1 [a] Hij wou nog gauw even naar de bakker naar binnen um en broochen te koopn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt dizze zinne veur in ons dialect en vertaal eens. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant1 [a=n] Al de koein van Marie bint verdronkn bie de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Kom deze zinne veur in ons dialect. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die kom zo nie veur in ons dialect. [/a] sound
informant1 [a=n] Doa denk ik nie aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt dizze zinne veur in ons dialect. Die rare jongen ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Of die rare jongen heb ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] Met die rare jongen benk naar de markt ewees. [/a]

ben k
sound
hulpinterviewer [v=328] Kom dizze zinne veur in ons dialect. Jan vindt dat je moet zulke dingen niet geloven. [/v] sound
informant1 [a=n] Jan vind daje zulke dingn nie geloovn motn. [/a]

da je
sound
hulpinterviewer [v=329] Kom tizze zinne veur in ons dialect en vertaal eens. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen. Ik zeg ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant2 [a=n] Kheb nog nooit iemand kwaad zien wordn op deze jongen. Ik gelove dassem allemale wel aardig vindn. [/a]

das se m
sound
hulpinterviewer [v=331] Kom tizze zinne veur in ons dialect en vertaal eens. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nou zo komt de zinne nie veur. [/a] sound
informant1 [a] Ik hebder heel wat af eloopn. [/a]

heb der
sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal eens. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant1 [a] Des geeneen diet zien mag dus daarom vinik ook dadiet nie zien mag. [/a]

de s die t vin ik dad ie t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal eens. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant1 [a] Des geeneen diet mag zien dus mag iet ook nie zien. [/a]

de s die t ie t
sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zinne veur in ons dialect. En hoe gebruikelijk is dizze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant1 [a] Ik weet datte gaan zwemn is. [/a]

dat e
sound
hulpinterviewer [v=350] Kom tizze zinne veur in ons dialect en hoe gebruikelijk is dizze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant1 [a=j] Ik wete datte gaan zwemn is. [/a]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [v=351] Kom tizze zinne veur in ons dialect en hoe gebruikelijk is dizze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat hij zwemmen is gaan. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Komt dizze zinne veur in ons dialect en hoe gebruikelijk is dizze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat hij zwemmen gaan is. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 [a] _ is goan zwemn. [/a] Let op zin 347 sound
hulpinterviewer [v=353] Kom dizze zinne veur in ons dialect en vertaal eens. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon a vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jaak. [/v] sound
informant1 [a] Wilj nog koffie Jan. Jan wil nog wel. [/a]

wil j
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Of Jan zeg jawel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Kom dizze zinne veur in ons dialect en vertaal eens. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Jan vraagt hebben ze gegeten. En Piet antwoordt jaanze. [/v] sound
informant1 [a=n] Persoon a vraag hebsal egeetn. Persoon b antwoordt ja dat hebse wel. [/a]

heb s al heb se
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaalt eens. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant1 [a] Dadis de man die ze roepn heb. [/a]

dad is
of zeroepn z eroepn tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal eens. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant1 [a] Das de man diet mie verteld hef. Of dadis de man diet verhaal verteld hef. [/a]

da s die t dad is die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertel eens. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant1 [a] Ik denke da dat de man is diet verhaal verteld hef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal eens. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant1 [a] Dadis denk ik de man die ze roepn heb. [/a]

dad is
tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt dizze zinne veur in oe dialect. Wanneer zal de wereldvrede komen. En b. Nooit niet. [/v] sound
informant1 [a=n] Wanneer zal de wereldvrede komn. Ik denke van nooit. [/a] sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal eens. Het schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] Et lijk datse niks eetn mag. [/a]

dat se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal eens. Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. Of. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Het lijkt wel of iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant1 [a] Et lijk wel datter een in de tuin stiet. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [a] Tlijk wel ofder ene in de tuin stiet. [/a]

t lijk of der
sound
hulpinterviewer [v=459] Komt dizze zinne veur in ons dialect. Hij heeft de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij hef in de mand egooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=474] Komt dizze zinne veur in ons dialect. Et en was maar net goed genoeg. [/v] sound
informant1 [a=n] Nou et was maar net an goed. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar zo komt de zinne nie veur in ons dialect he. [/v] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt dizze zinne veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Piet. Zal ik koken. En Jan zegt dat doe maar. [/v] sound
informant1 [a=n] Zalk kookn. Ja doet maar. [/a]

zal k
sound
hulpinterviewer [v=486] Komt dizze zinne veur in ons dialect. Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen. [/v] sound
informant1 [a=n] Beloof mij dajje da boek nooit meer verstopn zult. [/a]

da je
sound
hulpinterviewer [v] Maar zo komt de zinne nie veur in ons dialect he. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt dizze zinne veur in ons dialect. Wat zeg mij dat je gekocht hebt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo kom de zinne nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt dizze zinne veur in ons dialect. Hoe gebruikelijk is dizze zin in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v] Of ik denk dat je veel zou weg moeten gooien. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Of ik denk dat je veel zou moeten weg gooien. [/v] sound
informant1 [a] Ik denk dajje vulle weg mutn gooin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Komt dizze zinne veur in ons dialect. Vertaal eens. Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie zit stoofpeern te schiln. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt dizze zinne veur in ons dialect en vertaal eens. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee zo komp nie veur. [/a] sound
informant1 [a] Marie zit stoofpeern te schiln. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] Komt dizze zinne veur in ons dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zo een vrouw een kun je maar beter niet tegen spreken. [/v] sound
informant2 [a=n] Zoon wijf kunj maar beter nie teegn spreekn. [/a]

zo n kun j
sound
hulpinterviewer [v=515] Kom deze zinne veur in ons dialect. Jij bent ook een rare een. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zo komp de zin nie veur. [/a] sound
informant1 [a=n] Ie bint ook een rare. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal eens. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant1 [a] Wat hej voor boekn ekoch. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal eens. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant1 [a] Wie hef oe op de kermis ezien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal eens. Die aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/v] sound
informant1 [a] Die aardappels die schile nie makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal eens. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant1 [a] De sneeuw smelt in de zonne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal eens. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant1 [a] Marie trok de deken over heur an. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt dizze zinne veur in ons dialect. Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zo kompe nie veur he. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 [a] Marie zeg dat _ [/a] sound
hulpinterviewer [a] _ daj probeerd heb um Piet een boek te verkoopn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Kom dizze zinne veur in ons dialect. Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geven. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zo komp de zinne nie veur. [/a] sound
informant2 [a] Der scheelt gewoon weinig aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Kom dizze zinne veur in ons dialect. Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja eigenlijk wel he. [/a] sound
informant1 [a] Karel die weet daj probeerd heb um Marie een boek te verkoopn. [/a] sound
veldwerker [n] [v=000] Wat ik nog wel wilde vragen. Het verschil tussen ulo en ullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja dat is zo moeilijk. [/a] sound
informant2 [a] En daarin zijn we eigenlijk een beetje verward geraakt met wat we voor de radio horen. Met andere dialecten. [/a] sound
informant2 Ja perfect. [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
006 Gisteren wandeldiede door het park komt voor : n
vorm: Gister kuierdn hij deur t park
028 Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie dat' voor? komt voor : n
vorm: Vertelt mie eens wie of zij had kunn roepn.
029 Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of' voor? komt voor : j
035 Jan herinnert zich dat verhaal wel Vorm zich invullen bij VORM. vorm: em
055 Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader Eerste deel is niet goed vertaald. vorm: Asser nog drie jaar leeft
063 Als ze voor hun werk leven, dan leven ze niet voor hun kinderen vorm: Asse veur t werk leeft dan leefse niet voor de kinder.
070 Als Pieter en Liesje in het paradijs leven, dan leven Rosa en Frans in de hel Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: As P en L leve dan leef die andere wel in de hel.
072 Leef wat gezonder, Jan (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2 vorm: Leefie wel gezond.
072 Leef wat gezonder, Jan (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2 vorm: Ie mutn wat gezonder leebn Jan
073 Leef wat minder bekrompen, kinderen! (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2 vorm: Ie mut nie zo bekrompen leebn, kinder.
132 Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen In doorbrekingsdialecten: doorbreking door pronomen testen:; Opnemen als 'komt voor'-vraag in de volgorde: 'zal moeten hem roepen'. komt voor : j
vorm: Ik denke dat Marie em zal mutn roepn.
156 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : n
vorm: Jan weet datte veur drie uur de wagen klaar mut hebn.
156 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : n
vorm: emaakt mut hebn.
157 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : n
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: Dadis zo zeker as twee en twee vier is.
218 Ze geloven dat wij rijker zijn als zij vorm: Sie geleuf dadde wie rijker bin as sie.
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: De lampe brand nie meer.
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: De kindere voetbalt hier niet.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: doar de moe gister van hertrouwd.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: woar de moe gister van
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarze op zatn
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? Was ingesproken met komma-intonatie... komt voor : n
vorm: Wa denkie wie ik in de stad ezien hebbe.
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: Hij hef zien hande ewasn.
opmerking: zich komt niet voor
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet zien mag Andere volgorde wel gedaan. komt voor : n
vorm: Ik vinne dadie et ook niet mag zien.
opmerking: zien mag kan niet voorkomen
372 Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld komt voor : n
vorm: Ik denke datiet verhaal verteld het.
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: Ik denke dassem eroepn heb.
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien; Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien; Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien komt voor : j
vorm: Ik denke daje veule weg motn gooin.
opmerking: In antwoord2 stond 'nee nee'
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien; Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien; Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien komt voor : j
vorm: weg zult mutn gooin.
opmerking: In antwoord2 stond 'nee nee'
531 Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geven 'Els' moet voor en 'een cadeau' moet achter 'geprobeerd/proberen' staan vorm: dadik probeerd had Els een cadeau te geevn.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
opmerking: niet niet extra.
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook(t) niet meer.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: Zelfs hij kont nog nie op losn.
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
zin: ... daw ook uit enodigd bent.
opmerking: Magge we zou niet kunnen.
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: dadde wie
zin: ... daw ook uit enodigd bent.
opmerking: Magge we zou niet kunnen.
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: Weetie iets over t weer van morgen
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). zin: Ie weet wel daj slim genoeg bent.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). zin: Ie weet ook we daj slim genoeg bent.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. vorm: Sie hebder niks mee te _
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: die kust mekoare
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bie em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: zatter een muis in deze kaste.
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: ofter een hond
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Aj vind daj gezond leef dan moej vooral zo deur gaan.
zin: Leef ie eigenlijk wel gezond?
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
vorm: Asse denk datse mutn goan dan goatse maar.
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: Asse denk datse mutn goan dan goatse maar.
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: Aj elke dag...
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: As elke dag de dokter ebeld mut wordn....
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Aj nou een enkele keer de dokter belt.
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Assen enkele keer_
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: Aw hoort daw goan mutn dan goawie
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: Aw hoort daw goan mutn dan goawie
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
vorm: As ulo hoort daj nodig bent dan goat ulo direct.
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
vorm: As ulo hoort daj nodig bent dan goat ulo direct.
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Ak goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Aj goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goaj
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: Aj goat
opmerking: tegen de dokter praat je standaardnederlands.
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: dan goaj
opmerking: tegen de dokter praat je standaardnederlands.
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan giete
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan geetse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan geetet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Aw goat
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goanwie
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Ulo goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goaj
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat ulo
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goatse
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Goa drek weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonge
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie gongn
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gungk hij ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gung
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gungie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gunk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonket
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gunk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen gonkse weg.
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gongn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gong ulo
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongn
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongn wie
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongn
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. vorm: ??
opmerking: Wie wasder aan de deure.
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die ze eroepn hebt
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: diet verhaal verteld hef.
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: Ik denke datiet verhaal verteld hef.
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: Ik denke dasse die eroepn heb.
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
vorm: dassien kindere eerlijk bent.
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
vorm: dasse heur kindere bescherme mut.
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: mut kunn zien.
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: aan t weg gooin
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
opmerking: te zitte werken kan niet in Wezep??
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: ben em tegen gekome.
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: hebem eens goed bekeken in de spiegel
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: ken emzelf goed
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: op em an