SAND-data Wapserveen (F061a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 08439) vertaling: Jan wet nog wel van dat verhaal
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 08439) vertaling: M en P zien mekaar veur de karke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 08439) vertaling: T. wast um
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 08439) vertaling: de tummerman hef geen spieker bij um.
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 08439) vertaling: T. sag een slange noast um
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 08439) vertaling: E. liet mij veur um warken
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 08439) vertaling: J. liet heur mitdrievn op de golfm
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 08439) vertaling: T. bekeek umzulf in de spiegel
opm.: reflexief: hemzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 08439) vertaling: J. hef in twee minuutn een biert oppezuupn
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 08439) vertaling: deze schoenn lopen gemakkeluk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 08439) vertaling: E. kent umzelf goed.
opm.: reflexief: hemzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 08439) vertaling: W. hef heurd dat er fotos van um in de etalalage staan.
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 08439) vertaling: Die eerpls schuln niet gemakkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 08439) vertaling: dit glas brek as t op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 08439) vertaling: Dr. leef ik wel gezond genoeg?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 08439) vertaling: Al jaren leeft hij van de erfenis van zien va
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 08439) vertaling: deze weke leeft zij op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 08439) vertaling: Leeft het nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 08439) vertaling: hoe lang leef ie nou al van die arvenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 08439) vertaling: In Br. leevn ze veural van de v.
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 08439) vertaling: Na t eetn goak sloapn
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 08439) vertaling: Zou ik dat wel kunnen doen?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 08439) vertaling: Hij liet sien huus afbreken
000 (x02opm) (inf. 08439) opm. inf.: Sommige zinnen worden hetzelfde uitgesproken. Vandaar de letterlijke aanhaling.
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08439) komt voor: j
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 08439) komt voor: j
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 08439) komt voor: j
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08439) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08439) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 08439) komt voor: j
gebr.: 1
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 08439) komt voor: j
gebr.: 1
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 08439) komt voor: j
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 08439) komt voor: j
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 08439) komt voor: j
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 08439) komt voor: j
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 08439) komt voor: j
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08439) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08439) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 08439) komt voor: j
gebr.: 1
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 08439) komt voor: j
gebr.: 1
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 08439) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 08439) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08439) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08439) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 08439) komt voor: j
gebr.: 1
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 08439) komt voor: j
gebr.: 1
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 08439) vertaling: Jan ef geen een boek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 08439) vertaling: Jan heeft geen boek meer.
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 08439) vertaling: Boeken hef Jan niet
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 08439) vertaling: J hef niet veule geld meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08439) vertaling: Er mag niemand spreken over dit probleem.
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 08439) vertaling: Er mag niemand proatn over dit probleem.
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 08439) vertaling: Niemand zegt dat hij komt.
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 08439) vertaling: Zitten hier argns moezn
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 08439) vertaling: Ik geve nik an 'n aandr
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 08439) vertaling: Niemand wil warkn
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 08439) vertaling: Wij wussen niet dat hij tuus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 08439) vertaling: Ik wist het ook niet.
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08439) vertaling: Hij mag met niemand proaten over dit probleem
opm.: Wederom haal ik aan waar Thijs het net zo uitspreekt. GL
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 08439) vertaling: Jan wet dat hee de waagn veur drei ure kloar mut hebben
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 08439) komt voor: j
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 08439) komt voor: j
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 08439) vertaling: Marie hef de auto kapot
opm.: "hebben"-constructie, prenominale possessieve genitief '-s': n.v.t.
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 08439) vertaling: Marie hef de auto kapot
opm.: "hebben"-constructie
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 08439) vertaling: Piet hef de auto kapot
opm.: "hebben"-constructie, prenominale possessieve genitief '-s': n.v.t.
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 08439) vertaling: Piet zien auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 08439) vertaling: die man sien auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 08439) vertaling: die man sien auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 08439) vertaling: Die auto is niet miende maar zien
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 08439) vertaling: De krant van gister ligt under de TV.
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 08439) vertaling: Jan is Karolien en Kristien hun breurdie
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 08439) vertaling: Die jongens sien fietsen bint estolen
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 08439) vertaling: die zussen die hebben heur moe op vesite
opm.: linksdislocatie
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 08439) opm.: Streep door de vraag
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 08439) vertaling: Die fiets is miende
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 08439) vertaling: Hij proate mitgeen ene dröver
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 08439) vertaling: Ik wil niemand raken
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 08439) vertaling: Het spiet ons daawij niet komen maggn
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 08439) vertaling: dat goa ik niet doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 08439) vertaling: Ik heb niet üwarkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 08439) vertaling: Hij had net ezegd of Marie begon te reren
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 08439) vertaling: Halie de butskopn eebn op
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 08439) vertaling: Hij warkt niet
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 08439) vertaling: Ik wil niet hebn daj je hier koomt
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 08439) vertaling: Jan wol niet hebn douw Marie belden
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08439) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08439) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08439) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08439) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08439) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08439) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08439) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08439) fragment: (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 08439) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08439) fragment: ajje (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08439) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08439) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08439) fragment: ajje (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08439) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08439) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08439) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08439) fragment: (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 08439) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 08439) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 08439) fragment: as (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 08439) fragment: as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 08439) fragment: as (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 08439) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 08439) fragment: te (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 08439) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08439) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 08439) vertaling: Ik weet dat ie op niemand kwaod bint
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 08439) vertaling: Ik wet dat ze nargns groos op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 08439) vertaling: Els denkt dat 't niet gemakkelijk is.
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 08439) vertaling: Ik weet dat ik te late binne maar ie niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 08439) vertaling: Ik weet toch dat jij mut warkn en ik niet.
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 08439) vertaling: Ieder denkt daw noar huus gaot en dat zij mugn bliebn
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 08439) vertaling: Het is jammer dat hee komt en dat zij weggeet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 08439) vertaling: Ik denke dat L. ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 08439) vertaling: Ik deinke dat P. en L. goan trouwn
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 08439) komt voor: j
betekenis: bevestigend
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 08439) komt voor: j
betekenis: bevestigend
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 08439) vertaling: Hij slapt toch wel
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 08439) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 08439) vertaling: de loampe braant niet meer
komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 08439) vertaling: de loampe braant niet meer
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 08439) vertaling: daanst Marie elke aabnt
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 08439) vertaling: daanst Marie elke aabnt
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 08439) vertaling: Snie het broad eebn
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 08439) fragment: van wie de (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 08439) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08439) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08439) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08439) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08439) fragment: (2)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 08439) fragment: dat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 08439) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 08439) fragment: daor (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 08439) fragment: waor (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 08439) fragment: waor (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 08439) fragment: daor (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 08439) fragment: waorop (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 08439) fragment: toen (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 08439) fragment: toen (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 08439) fragment: waorop (1)
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 08439) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08439) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08439) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08439) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08439) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 08439) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08439) vertaling: Wie denk ie dat in de stad ezien hebbe?
opm.: Mogelijk per ongeluk subject bijzin weggelaten.
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 08439) vertaling: hoe zullen ze dat opulöst hebben
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 08439) vertaling: Magda weet niet wie wij zullen bellen
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 08439) vertaling: Wie wet wie wij eröpen hept
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08439) vertaling: ie könt nooit raon wie ak ezien hebbe
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 08439) vertaling: hij hef zien haandn ewussen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 08439) vertaling: hij heeft z'n hemd ewussen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 08439) vertaling: hij hef een hoed op.
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 08439) vertaling: Hij hef een vlek in 't hemp
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 08439) vertaling: hij hef sien been ebröken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 08439) vertaling: hij hef 'm seer edaone
opm.: reflexief: hem
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 08439) vertaling: Marie trök mij de dekens af
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 08439) vertaling: Luc wet dat er fotos van um te koop bint
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 08439) vertaling: Weet je nog wel dat we deur dat bos elöpen bent.
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 08439) vertaling: ik weet nog wè dat d auto van Marie kapt was.
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 08439) vertaling: ik kan me nog wel indenk dat ie als een turfgraver zat te vreten.
opm.: reflexief: me
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 08439) vertaling: Wij weten nog wè dat Jan z'n boeken estolen waren maar zij konnen zich dat niet meer indenken
opm.: reflexief: zich
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 08439) vertaling: Weet ie nog wel dat we Jan ezien hebn op de markt
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 08439) vertaling: hij hef zich een boekel ewerkt
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 08439) vertaling: hij vuulde da hij deur 't ies gönk
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 08439) vertaling: dat zul ij niet edaon kunn hebn
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 08439) vertaling: Dat zul hij niet doen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 08439) vertaling: Dat zul hij niet doen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 08439) vertaling: dat zul ij niet edaon kunn hebn
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 08439) fragment: ekunt (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 08439) fragment: edoane (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 08439) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 08439) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 08439) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 08439) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 08439) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 08439) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 08439) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 08439) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 08439) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 08439) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 08439) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 08439) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 08439) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 08439) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 08439) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 08439) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 08439) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 08439) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 08439) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 08439) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 08439) komt voor: j
opm.: Geen vertaling
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 08439) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 08439) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 08439) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 08439) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 08439) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 08439) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 08439) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 08439) vertaling: Ik heb heel wat sjouwen edaone
komt voor: j
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 08439) vertaling: Ik heb heel wat sjouwen edaone
komt voor: j
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 08439) vertaling: ik wor nou meu ik hol dr mit op
komt voor: j
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 08439) vertaling: ik wor nou meu ik hol dr mit op
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 08439) vertaling: Hij deed zich veur dat hij net uut sien bedde kwam
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 08439) vertaling: Hij deed zich veur dat hij net uut sien bedde kwam
komt voor: j
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 08439) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 08439) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 08439) vertaling: In die tied leefde ik er op lòs
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 08439) vertaling: Vroeger leefde hee als een biest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 08439) opm.: Streep door vraag
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 08439) vertaling: Niemand mag het sien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 08439) vertaling: Het gebeurde toen je wegging.
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 08439) vertaling: Ik weet waor aj geboren bint
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 08439) vertaling: aj klaor bent ga moar fut
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 08439) vertaling: Doordat Marie overleden was, heeft haar ma Anna niet meer kunnen helpen.
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 08439) vertaling: Ik weet dat hij en zwumn egoane is
opm.: geen IPP
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 08439) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 08439) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 08439) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 08439) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 08439) komt voor: j
gebr.: 3
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 08439) komt voor: j
gebr.: 3
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 08439) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 08439) komt voor: n
000 (y09opm) (inf. 08439) opm. inf.: d het meest gebruikelijk
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 08439) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 08439) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 08439) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 08439) vertaling: Met sok weer kuj niet veule doen
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 08439) vertaling: Met sok weer kuj niet veule doen
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 08439) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 08439) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 08439) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 08439) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 08439) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 08439) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 08439) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 08439) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 08439) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 08439) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 08439) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 08439) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08439) fragment: dat die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08439) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08439) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08439) fragment: dat die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08439) fragment: van wie (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08439) fragment: van wie (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08439) fragment: dat hum (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08439) fragment: dat hum (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 08439) fragment: waar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 08439) fragment: waarmee (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08439) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08439) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08439) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08439) fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 08439) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 08439) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 08439) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 08439) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 08439) fragment: van wie de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08439) betekenis: geen negative concord
opm.: Geen vertaling
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 08439) betekenis: negative concord
opm.: Geen vertaling
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 08439) betekenis: negatie > modaal
opm.: Geen vertaling
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 08439) vertaling: nergens
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 08439) vertaling: niemand
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 08439) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 08439) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 08439) vertaling: geen een
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 08439) vertaling: seg 'm niet dak naor buten ewest binne.
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 08439) vertaling: Niet segn dajje een pakkie voor um ekocht hebt
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 08439) vertaling: Wiezzie niet ie uvöllen was
opm.: geen voegwoord, wel bijzinsvolgorde
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 08439) vertaling: Wendy sul geen ene zeer doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 08439) vertaling: 't liekt erop dat ze niks mag hebben
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 08439) vertaling: het liekt dat ze niks mag hebben
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 08439) vertaling: ze probeert al de hele dag elkaar te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 08439) vertaling: het liekt mooi weer te worden
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 08439) vertaling: zult niet beter wezen ai eebn wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 08439) vertaling: We hadden gelok dawm derekt vönden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 08439) vertaling: as de kiepn een valke zien bint se bange
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 08439) vertaling: auwe de eerpuls niet können verkopen is t niet best
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 08439) vertaling: aj m niet mitneemt bink kwaod
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 08439) vertaling: Hee wöst (wust)
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 08439) vertaling: Op feest wort veule daanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 08439) vertaling: ie kön niet aanst kriegn as brood in die winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 08439) vertaling: As hij met de fietse komp sal hij wel late wezen.
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 08439) vertaling: aj tiet hebt kom s een keer loangs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 08439) vertaling: ak rieke binne koop ik een dure oto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 08439) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 08439) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 08439) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 08439) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 08439) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 08439) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 08439) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 08439) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 08439) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 08439) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08439) vertaling: Marie hef ùzegt dat ie probeert hef een varsie te zingen
opm.: Marie heb ezegd dat jij probeert hef om een vassie te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 08439) vertaling: Marie hevvesegd dat ie hef probeert heur een boekie te geevn.
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 08439) komt voor: j
opm.: 'komt voor met/zonder 'te'' is opengelaten
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 08439) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 08439) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 08439) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 08439) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 08439) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 08439) komt voor: j
opm.: 'komt voor met/zonder 'te'' is opengelaten
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 08439) vertaling: die uut de stad komn, die hebben veule huzen ubouwt
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 08439) vertaling: An de nije voart doar zie nooit gien mense
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 08439) vertaling: Gister hef Jan hier ewest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 08439) vertaling: De dag da Jan belde waak niet tuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 08439) vertaling: Jef, die zuk nooit vraogn
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 08439) vertaling: Marie zou zuks nooit doen.
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 08439) vertaling: Bert die zupt wel us te veule
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 08439) vertaling: Martha, die mag wel s een keer ankoomn
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 08439) vertaling: dat huis zouk nooit kopen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 08439) vertaling: dat huus dat stiet al fieftig jaor
opm.: geen locatief 'er'
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 08439) komt voor: j
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 08439) komt voor: j
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 08439) komt voor: j
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 08439) komt voor: j
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 08439) komt voor: j
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 08439) vertaling: Hef G. ubelt?
473 (z11b) En pas op! (inf. 08439) vertaling: Denkr umme
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 08439) vertaling: t Was me net genocht
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 08439) vertaling: M. hef meer koen as frögger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 08439) vertaling: As S. had kunne komen dan hat ze dat edaone
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 08439) vertaling: Zij is de beste dokter die ik kenne
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 08439) vertaling: Veur je uets weggooit mut ie even laoten weetn
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 08439) vertaling: hier is alles wat ik ekreegn hebbe
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 08439) vertaling: Jan is te graoperig om wat an z'n kinder te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 08439) vertaling: weej nog wat van voetbaln
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 08439) vertaling: dat boek meuj neerlegn
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 08439) vertaling: aj niet echt kint dan kooi maar. nu
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 08439) vertaling: Ik wete dat Jan de dokter had kunnen roepen.
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 08439) opm.: Streep door vraag
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 08439) vertaling: Hij zee dat ik t had mutten doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 08439) vertaling: Hij zee dat ik het must edoan hemm
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 08439) vertaling: Hij fleden weke door dr. M. opereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 08439) opm.: Streep door vraag
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 08439) vertaling: ik denke dajje veule weg zullen mutn gooien
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 08439) vertaling: Ik is dom sukke dure dingen weg te mutn gooien
positie: 1
opm.: Per ongeluk 'ik' in plaats van ''t'?
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 08439) vertaling: Ik is dom sukke dure dingen weg te mutn gooien
positie: 1
opm.: Per ongeluk 'ik' in plaats van ''t'?
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 08439) vertaling: Hij is alle kapotte spullen aan het weggooien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 08439) vertaling: Hij is alle kapotte spullen aan het weggooien
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 08439) vertaling: Ik fiene dajje vaker de kraante zou mutn lezen
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 08439) vertaling: Ik fiene dajje vaker de kraante zou mutn lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 08439) vertaling: In fiene dom de kraante in donker te lezen
positie: 1
opm.: In vertaling staat 'krant' vóór 'in het donker'
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 08439) vertaling: In fiene dom de kraante in donker te lezen
positie: 1
opm.: In vertaling staat 'krant' vóór 'in het donker'
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 08439) vertaling: Hij is dele dag an kraante lezen
positie: 1
opm.: dav
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 08439) vertaling: Hij is dele dag an kraante lezen
positie: 1
opm.: dav
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 08439) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 08439) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 08439) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 08439) vertaling: Zoon meinse ef altied wat te klaagen
komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 08439) vertaling: Zoon meinse ef altied wat te klaagen
komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 08439) vertaling: Ie bint ook 'n rare
komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 08439) vertaling: Ie bint ook 'n rare
komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 08439) vertaling: R. hef een grune appel weggegen, en hef hij nog twee rooj
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 08439) vertaling: Er waarn veule meinsn op 't feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 08439) vertaling: Waarn er veule mensn op 't feest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08439) vertaling: wat veur boekn hejje kocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08439) vertaling: wat veur boekn hejje kocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08439) vertaling: -
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08439) vertaling: -
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 08439) vertaling: hij woont bij Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 08439) vertaling: hij woont bij Wim.
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 08439) vertaling: Loop eebn naar de b. W.
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 08439) vertaling: Wie eije ziene
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 08439) vertaling: Wie hef oe uziene?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 08439) vertaling: hak dat uwete dan hak dat niet udoane
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 08439) vertaling: 't sul beter wezen um nog eebn te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 08439) vertaling: Gelokkug had J de Dr ùbelt en die was er al heel gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 08439) vertaling: Loop nou toch deur, verveende jongn.
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 08439) komt voor: j
opm.: 'komt voor met/zonder 'te'' is opengelaten
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 08439) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 08439) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 08439) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 08439) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 08439) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 08439) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 08439) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Wapserveen

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Wapserveen