SAND-data Steenwijk (F060p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Steenwijk

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]F060p[/k][h]311[/h][i]312[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Zij weet niet dat Marie gisteren gestorvenis. [/v]

gestorven is
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Zij weet niet dat Marie gisteren gestorvenis. Ze is dood egaan. [/a]

gestorven is
tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant Da kan geen ene. sound
informant [a] Heb nooit een ekund. [/a] tagging sound
informant Ekund. Niet ge. E. sound
informant [a] Dat hefte nooit een ekund. [/a] tagging sound
commentaarInformante vertaalt zin niet letterlijk genoeg en vergeet gedeelte met 'gewild' erin te vertalen.  sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan haddet hele brood wel willen op eetn. [/v]

had et
sound
informant Kzou niet weetn. Jan zal dat hele brood wel _.

k zou
sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan haddet hele brood wel willen op eetn. [/v]

had et
sound
informant [a] Jan had dat hele de brood niet de hele stoet wel willen op eetn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunne roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wie zij had kunne roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant Ik zou k ook nie anders gezegd hebbe. sound
hulpinterviewer [a] Jan herinner zich da verhaal wel. [/a] tagging sound
informant [a] Jan weet dat verhaal nog wel. [/a] Informante vertaalt niet letterlijk genoeg omdat ze werkwoord 'weten' gebruikt. sound
hulpinterviewer [a] Ja Jan weet dat verhaal wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] De timmerman heef geen spijkers bijjum. [/a]

bij um
tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werkn. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Erik laat mij twerk doen. [/a]

t werk
Informante vertaalt niet letterlijk genoeg. sound
hulpinterviewer [a] Erik laat mij veur zich werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mee oppe golve. [/a]

op e
tagging sound
hulpinterviewer [a] Johanna laat zich met drijvn op de golve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelfs eens goed inne spiegel. [/v]

in e
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant Wie bekeek zichzelf in spiegel? sound
hulpinterviewer Toon. sound
informant [a] Ome Toon bekeek umzelf in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Kent zichzelf verder niet. Nee zouk geen andere zin voor weetn zo. [/a]

zou k
Informante vertaalt zin nauwelijks. tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heb gehoord datter fotoos van zichzelf inne etalage staan. [/v]

dat er in e
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ward hef ehoord dattie zelf in de etalage sta. [/a]

dat ie
Informante vertaalt zin niet letterlijk genoeg. sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef levik zoals mijn ouders willen. [/v]

lev ik
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ak zuinig lefe dan zal anders wulln of wolln mien ouders da graag of ik leve net als mien ouders woll. [/a]

a k
tagging sound
informant [a] Ask zuinig leve levik zoals mien ouders willn. [/a]

as k lev ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Alsie nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zen vader. [/v]

als ie
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Assie nog drie jaar leeft leefer langer as zie va. [/a]

as ie leef er
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Alsij zo gevaarlijk leeft leeftse niet lang meer. [/v]

als sij leeft se
sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft leeftse niet lang meer. [/a]

as se leeft se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Alset nu nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/v]

als et leeft et
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Azzet nu nog leeft leeftse morgen ook nog. [/a]

az et leeft se
Informante zegt in tweede gedeelte van de zin 'leeftse' terwijl er 'het' staat. tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leevn dan leve jullie nooit zo langs als ik. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] As jullie zo lang losbandig leevn dan leve net als net zo lang als ik. [/a] Informante vertaalt tweede gedeelte van de zin niet goed. tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. As voor hun werk leevn dan leveze niet voor hun kindern. [/v]

as s leve ze
sound
informant [a] Azze veur heur werk leevn leveze nie veur de kinder. [/a]

az ze leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] A gezond leef levie langer. [/a]

lev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Alser zo weinig mense van de landbouw leevn dan levener veel mensn van werk in de fabriek. [/v]

als er leven er
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Alser nie zo vele mense in de landbouw solln leevn werkn dan sollner ook nie zo veel fabriekwerkn _. [/a]

als er solln er
Informante vertaalt zin niet echt en al helemaal niet letterlijk. sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje innet paradijs leevn dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v]

in et
sound
informant [a] Als Pieter en Liesje innet paradijs leevn dan leevn Rosa en Frans in de hel. [/a]

in et
Informante leest bij deze vraag mee van de lijst. tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Awwe sober leevn dan leevn we gelukkig. [/a]

a we
tagging sound
hulpinterviewer [v] As we eenvoudig leevn leve we gelukkig. [/v] sound
informant Awwe onnozel leefn dan leevn we langer.

a we
sound
hulpinterviewer [v] Als we eenvoudig leevn leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Awwe zuinig leve dan leve we gelukkig. [/a]

a we
sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wa gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kindere. [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk da Marie hem zal moetn roepn. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ik denke dat Marie um roepe moet. [/a] sound
informant [a] Ik denke da Marie um zal moete roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Ik denk da Marie zal moetn hem roepen. [/v] sound
informant [a=n] Nee da zegt een Steenwijker niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi vannet land te halen? [/v]

van et
sound
informant [a] Heb je genoeg mensn ommet land ommet hooi vant te haaln? [/a]

om et van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werken. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Tis aardig van Jan om te kome te werke. [/a]

t is
sound
hulpinterviewer [v] Komt dese zin ook veur? Twas aardig van Jan te koomn werk. [/v]

t was
sound
hulpinterviewer [a=n] Twas aardig van Jan om te koomn werk. [/a]

t was
sound
informant [a=n] Twas aardig om te koomn werk van Jan. [/a]

t was
sound
hulpinterviewer [v] Komt dese zin ook veur? Het was aardig van Jan om koomn te werkn. [/v] sound
informant [a=n] Om te koomn werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te draagn. [/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar om te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Deze ton is zwaar te draagn. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt disse zin ook veur? Dese tonne is zwaar te draagn. [/v] sound
informant [a=j] Dese ton is zwaar te draagn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan zeurn. Hij kan staan zeurn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aan kwamen regendet. [/v]

regende t
sound
informant [a] Toen we aan kwame regendet. [/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof daddik groter ben als hij. [/v]

dad ik
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ik gelove dat ee groter is als ikke. [/a] Informante draait persoonlijke voornaamwoorden om. tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ze geloof dats dat ik eerder thuis dats eerder thuis is as ik. [/a]

dat s
Informante gebruikt 's' als persoonlijk voornaamwoord ipv 'jij'. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Gi geloof toch zeker niet dat ik dat hij sterker is dan ik. [/a] Informante eindigt zin met 'dan ik' terwijl er 'als jij' staat. tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ze geloovn datsij rijker bin dan sij of dat wij rijker bin dan sij. [/a]

dat sij
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] _ da zullie nie zo slim bin as wij. [/a] Informante vergeet eerste gedeelte zin te vertalen. tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Jullie gelove jammer genoeg niet da sij armer bin dan jullie. [/a] Informante leest bij deze vraag mee van de lijst. tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Geloof dat Isa even mooi is as Allard. [/a] Informante begint zin volgens mij gelijk met 'geloof' en vergeet persoonlijk voornaamwoord. tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker bint dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
veldwerker Hij gelooft of ie looft? sound
informant IJ gelooft. IJ. sound
informant [a] IJ gelooft dat Louis en Jan sterker bin als Geert en nog iemand. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is weer etrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dese zin ook veur? De jongen die ze moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a=n] Wie sie moeder moese zegge. [/a]

moe se
tagging sound
veldwerker Wie? Dus niet die? sound
informant Wie sie. sound
hulpinterviewer [v] Kom disse zin ook veur? De jongen waar van de moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
veldwerker Ja maar iedere keer iets anders. Nu zei die de jongen waarvan de moeder gisteren hertrouwd is. Kan dat voor kome? Of moet het echt wie zie moeder of die ze moeder _? sound
informant [a=n] Wiese wiese die zie moeder. [/a]

wie se
sound
veldwerker Waar van niet? sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar zop zate is pas everfd. [/a]

z op
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt disse zin ook veur? De banke woar ze op za woar op ze zaatn was pas everfd. [/v] sound
veldwerker Kan waar op ze zaten ook voor kome of kan dat niet? sound
informant [a=n] Nou ja et kan wel maar tis geen Steenwijks. [/a]

t is
sound
veldwerker U zegt waar ze op zate? sound
informant Hm. sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geevn. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Wie geld heft die moet mij maar wat geevn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zou de zin die geld hef moet mij maar wat geve ook kunne of moet het echt met wie? [/v] tagging sound
informant [a=j] Wie die. Die of wie. [/a] sound
veldwerker Kan allebei? sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie die trok de deken noar heur toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vin dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand magt zien vinde dat diet ook niet zien mag. [/a]

mag t die t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt disse zin ook veur? Ik vinge dattie het ook niet zien magn. [/v]

dat ie
sound
commentaarInformante geeft niet echt antwoord op de vraag maar aangezien de informante bij de volgorde '...mag zien' al 'zien mag' vertaalde, ga ik ervan uit dat deze volgorde wel voor kan komen.  sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dit is de man die ze geroepen hebbn. [/v] sound
informant [a] Dit is de man die ze eroepn hebbn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dit is de man die het verhaal heef verteld. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Dit de man diet verhaal hef verteld hef. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat t verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man ik denke dattie tverhaal verteld hef. [/a]

dat ie t verhaal
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk datse geroepen hebben. [/v]

dat se
sound
informant [a] Das de man waar van ik denke dassum eroepe hebbn. [/a]

da s da s um
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Het schijnt datse niets mag eetn. [/v]

dat se
sound
informant [a] Et schijnt datse niet mag geevn. [/a]

dat se
sound
informant [a] Et schijnt dasse niks mag eetn. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Het lijkt wel offer iemand in de tuin staat. [/v]

of er
sound
informant [a] Tlijk wel offer ene in de tuin staat. [/a]

t lijk
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa voor boekn heije kocht? [/a]

hei je
sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie heffu op de kermis ezien? [/a]

hef u
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatie. Marie en Piet wijze naar _. [/v] sound
informant [a] Ik denk datse mekaar de schuld geevn van iets. [/a]

dat se
Informante geeft niet echt goed antwoord op de vraag. sound
hulpinterviewer [a] Ze wijze naar mekare. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatie. Toon wast _. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
hulpinterviewer [a] _ zichzelf inne tobbe. [/a]

in e
sound
informant [a] _ eurzelf in de tobbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatie. Fons zag een slang naast _. [/v] sound
informant [a] _ noastum op de bank. [/a]

noast um
tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt dese zinne veur in uw dialect? Gisteren wandeldiede deuret park. [/v]

deur et
sound
informant [a=n] Ik zou nie zegge wandelde. Kzou zeggen loopij. [/a]

k zou loop ij
tagging sound
hulpinterviewer Het gaat er om dattie dus niet veur komt in os dialect.

dat ie
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Wandeldij deurt park. Wandelde die. [/a]

wandeld ij deur t
tagging sound
informant [a=n] Gisteren loopij deurt park. [/a]

loop ij deur t
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt dese zinne veur in uw dialect? Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] Wil geen een. Nee da komt niet veur dat zeggn ze in dialect niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Wil geen ene met u danse. [/a] Informante vertaalt iets te vrij. sound
hulpinterviewer [v=023] Komt dese zin veur in uw dialect? Els wil niet dansn en ze wil niet zinge ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Nou. Els wil niet dansn en zingn wil ze helemaal niet. [/a] sound
veldwerker Maar zo kan die zo voor kome? Els wil niet danse en ze wil niet zinge ook niet. sound
informant [a=n] Nee dat ook niet. Nee dat zegt een Steenwijker nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt disse zin in uw dialect veur? Eddy moet kunnn vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] IJ moet vroeg op staan kunnn. [/a] sound
commentaarZin komt terug in nagesprek.  sound
hulpinterviewer [v=137] Komt dese zin in uw dialect veur? Hij wil geen soep niet meer ete niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Is geen Steenwijkers. [/a] sound
informant [a=n] Hij wil geen soep meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt disse zinne in uw dialect veur? Zitten hier nergens geen muizen? [/v] Zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee. Zegt een Steenwijker niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Hier bent geen muizn. [/a] Informante vertaalt niet letterlijk genoeg. sound
hulpinterviewer [a=j] Ze zeggn toch wel eens zittn nergens geen muizn? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Komt dese zin veur in uw dialect? Iedereen is geen vakman. Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zeggn ze niet. Iedereen is geen vakman. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin in uw dialect veur? Hij heeft overal geen vrienden. [/v] Zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nou ze zeggen het nie zo. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] IJ. IJ heef helemaal geen vriendn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt dese zin in uw dialect veur? Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? Vertale. [/v] sound
informant [a=n] Wie denk je dat ik in de stad esien hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=262] Komt dese zin in uw dialect veur? Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n] Nee zeggn ze zo nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Wie denk je dak in de stad esien hebbe. [/a]

da k
sound
hulpinterviewer [v=309] Komt disse zin in uw dialect veur? Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Nee da zeggn ze in Steenwijk nie. Khe geen zin de koein te voern. [/a]

k he
sound
hulpinterviewer [v=311] Komt dese zin in uw dialect veur? Ik denk hij weg is. [/v] sound
informant [a=n] Ik denke dattie fort is. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deze zin in uw dialect voor? Ik zei nog tege haar ik denk hij is weg. Vertaal. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee da zeggn ze niet. [/a] sound
informant [a=n] Ik zeg tege heur hij is fort. [/a] sound
informant [a=j] Kzeg tege hare ik denk hijs fort. [/a]

k zeg hij s
Hier blijkt zin toch te kunnen voorkomen. tagging sound
veldwerker Ik denk hij is fort dat kan dus wel? sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=317] Komt disse zinne in uw dialect veur? Marie al haar koein zijn verdronken bij de overstroming. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
commentaar[meta][k]F060p[/k][h]311[/h][i]312[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=317] Komt disse zinne in uw dialect veur? Marie al haar koein zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Nee da komt nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Alle al heur koein bin verdronkn bij de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt disse zin in uw dialect veur? Ik zei nog tege haar ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Ik zei tege heur dese jongen vinde alles wel goed. [/a] informante vertaalt niet letterlijk genoeg antwoord voorlopig alleen als 'a' getranscribeerd of gecodeerd sound
hulpinterviewer [v=331] Komt disse zinne veur in uw dialect? Ik heb heel wat lope gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Dat is toch nie geen _. Ik heb heel kheb heel wat af eloopn. [/a]

k heb
sound
hulpinterviewer [v=353] Komt disse zinne in uw dialect veur? Persoon A vraagt wil je nog koffie Jan? Jan antwoordt jaak. [/v] sound
informant [a=n] Persoon A vraag wilj nog koffie Jan? En Jan antwoordt ja. [/a]

wil j
tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt disse zin in uw dialect veur? Persoon A vraagt hebbe ze gegeten? Persoon B antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a] Er vraag hebbn ze eetn? [/a] tagging sound
informant [a=n] Hebbn ze eetn? Ze zeggn gewoon ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=365] Komt disse zin in uw dialect veurt voor? Vertaal. Hem is dood. [/v] sound
informant [a=n] Hij is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Komt dese zin in uw dialect veur? Marie zit te stoofperen schillen. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Marie zit peern aant schillenen. [/a]

aan t
sound
hulpinterviewer [v=502] Komt disse zin in uw dialect veur? Marie zit stoofpeern en schilln. [/v] sound
informant [a=n] Nee das nie goed. Marie zit stoofpeern te schillen. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=028] Komt disse zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is disse zin in uw dialect? Vertel mij eens wie dat zij had kunne roepn. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Vertel mij eens wiese had kunne roepn. [/a]

wie se
tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt disse zin in uw dialect veur? Hoe gebruikelijk is disse zin in uw dialect? Zou hij dat gedaan hebbe gekund? [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Zonnij dat hebbn kunnn doen. [/a]

zon ij
sound
hulpinterviewer [v=297] Komt disse zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is disse zin in uw dialect? Zou hij dat gedaan gekund hebbn? Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Sollij dat hebbn kunnn doen? [/a]

sol ij
sound
hulpinterviewer [v=305] Komt disse zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is disse zin in uw dialect? Zou hij dat doen gekund hebbn? Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Sollij et hebbn kunnn doen. [/a]

sol ij
sound
hulpinterviewer [v=347] Komt disse zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is disse zin in uw dialect? Ik weet dattij is gaan zwemmn. [/v]

dat ij
sound
informant [a=j] Ik weet dattie is gaan zwemmn. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt disse zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is disse zin in uw dialect? Ik weet dat hij gaan zwemmn is. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee die zinsbouw is anders. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt disse zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is disse zin in uw dialect? Ik weet dat hij zwemmn is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee daddis geen Steenwijkers. [/a]

dad is
sound
hulpinterviewer [v=352] Komt disse zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is disse zin in uw dialect? Ik weet dat hij zwemmn gaan is. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. tagging sound
informant [a=j] Nou dat konse wel eens zeggn. [/a]

kon se
sound
hulpinterviewer [v=495] Komt disse zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is disse zin in uw dialect? Ik denke daj veel weg zal moetn gooin. [/v]

da j
Deze vraag komt terug in nagesprek. tagging sound
informant [a=j] Ja dese kon wel eens gebruikt wordn. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denke daj veel zal weg moetn gooin. [/v]

da j
sound
informant [a] Da weet ik nie. Kweetnie wak op antwoordn moet. [/a]

k weet nie wa k
Informante weet niet of volgorde '...zou weg moeten gooien' voor kan komen. sound
hulpinterviewer [v] Ik denk daj veel zal moetn weg gooin. [/v]

da j
tagging sound
informant [a=j] Das wel een goeie zin. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=075] Komt disse zin veur in uw dialect? Ik vinne dat iederene moet kunne zwemmn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Komt disse zinne veur in uw dialect? Ik vinne dat iederene moet zwemmn kunnn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Zal deen dene helft wel zegge en de andere helft die zou de eerste zin neemn. [/a]

d een d ene
sound
veldwerker Maar ze kunne misschien ook wel allebei? sound
informant [a=j] Ja dat zeg ik toch. [/a] sound
veldwerker Maar wat vindt u? sound
veldwerker Zou u eerder moet kunne zwemme of moet zwemme kunne zegge? tagging sound
veldwerker Kan deze uberhaupt? sound
informant Alletwee. tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Komt disse zin veur in uw dialect? Ik vinne dat iederene kunnn zwemmn moet. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. tagging sound
informant [a=j] Ja alle Steenwijkers kunnn da wel zegge jawel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt disse zin veur in uw dialect? Ik vinne dat iederene zwemmn kunnn moet. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. tagging sound
informant [a=j] Moet kunnn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Komt disse zin veur in uw dialect? Ik vinne dat iedereen zwemme moet kunnn. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
veldwerker Net was het zwemmn kunne moet _. sound
informant [a=j] Moet kunnn moetet zijn. [/a]

moet et
tagging sound
veldwerker Oke dus deze is goed. sound
hulpinterviewer [v=086] Komt disse zin veur in uw dialect? Ik wete dat Eddy morgen wil brood eetn. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. tagging sound
informant [a=j] Ja tzou wel kunnn. [/a]

t zou
sound
hulpinterviewer [v=154] Komt disse zin veur in uw dialect? Boekn hef Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat is geen Steen. Nee dat is geen dialect. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt disse zin veur in uw dialect? Jan weet dat hij veur drie uur de wagen moet hebbn emaak. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt disse zin veur in uw dialect? Jan weet dattie veur drie uur de wagen moet gemaak hebbn. [/v]

dat ie
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt disse zin veur in uw dialect? Jan weet dattie veur drie uur de wagen emaakt moet hebbn. [/v]

dat ie
tagging sound
informant [a=j] Ook wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt disse zin veur in uw dialect? Jan weet dattij veur drie uur de wagen emaak hebbn moet. [/v]

dat ij
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt disse zin veur in uw dialect? Persoon A vraag hij slaap. Persoon B antwoordt hij doet. [/v] sound
informant Hij slaap. sound
informant [a=n] IJ doet? Dat heb ik nog nooit gehoord. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Hij slaap zul dan moetn zeggn. Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin veur in uw dialect? Persoon A vraget hij slaap. Persoon B antwoordt het doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Hij slaapt. Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt disse zin veur in uw dialect? Persoon A vraag slaap hij? Persoon B antwoordt ie doet. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Sou um kunne zijn maar dan zeggn ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt disse zin veur in uw dialect? De lampe doet niet meer brandn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinders doen hier niet voetballn. [/v] sound
informant [a=n] Is ook geen dialect. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Bran doet de lampe niet meer. [/v] tagging sound
informant [a=j] Da sulln ze wel zeggn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt disse zin veur in uw dialect? Doet Marie elke avond dansen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Gaat. Gaan. Gaat Marie. Das geen dialect doetse dansn. Nee. [/a]

da s doet se
sound
hulpinterviewer [v=247] Komt disse zin veur in uw dialect? Doe het brood even snijdn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt disse zin veur in uw dialect? Ik doe wel even de kopjes af wassn. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee kgeloof nie dasse dat zulln zeggn. Ik ga de koppies af wassn. [/a]

k geloof da se
sound
hulpinterviewer [v=319] Komt dese zin veur in uw dialect? Dit denk ik niet an. [/v] sound
informant [a=n] Daar denk ik niet an. [/a] sound
veldwerker Maar nu zegt u daar denk ik niet aan. En er staat hier dit denk ik niet aan. sound
informant [a=n] Daar. Nee daar zeggn ze. Dit zeggn ze nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt disse zin veur in uw dialect? Die rare jongen ben ik mee naar de markt eweest. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] Niet heel duidelijk te verstaan maar volgens mij zegt informante 'nee'. sound
hulpinterviewer [v=328] Komt disse zin veur in uw dialect? Jan vindt dattij moet zulke dingn niet gelove. [/v]

dat ij
Hulpinterviewer zegt volgens mij 'dattij moet': zou persoonlijk voornaamwoord 'hij' kunnen zijn terwijl er in de zin 'je' staat. Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Nou da konse wel zeggn ja. Je moet zulke dingn nie geloovn. [/a]

kon se
Informante zegt dat zin wel mogelijk is maar geeft vervolgens vertaling waar niet uit blijkt dat de zin voor kan komen. Voorlopig alleen als 'a' getranscribeerd. sound
hulpinterviewer [v=387] Komt disse zin veur in uw dialect? Persoon A vraag wanneer zal de wereldvrede kome? Persoon B antwoordt nooit niet. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat zeggn ze. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt disse zin veur in uw dialect? Hijf de balle egooid in de mande. [/v]

hij f
sound
informant [a=n] Nee. Hijf de bal in de mand egooid. [/a]

hij f
tagging sound
hulpinterviewer [v=474] Komt disse zin veur in uw dialect? Ten was maar net goed genoeg. [/v]

t en
sound
informant [a=n] Nee dat zegt een Steenwijker niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt disse zin veur in uw dialect? Persoon A vraag zal ik kookn? Persoon B antwoordt dat doe maar. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nou nee zou ik ook nie zeggn. Zal ik kookn? Ja gaate gang. [/a]

gaat e
sound
hulpinterviewer [v=486] Komt disse zin veur in uw dialect? Dat boek beloof mij daj nooit meer zult verstoppn. [/v]

da j
sound
informant [a=n] Nee. [/a] Antwoord is niet heel goed te verstaan maar volgens antwoordt informante 'nee' op deze vraag. sound
hulpinterviewer [v=487] Komt disse zin veur in uw dialect? Wat zeg mij dajje kocht hebbet? [/v]

da je
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] Komt disse zin veur in uw dialect? Zowe vrouwe een kun je maar beter niet tegen spreke. [/v]

zo e
Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Zowe vrouw zo wief kuj beter niet teegn praatn. [/a]

zo e ku j
sound
hulpinterviewer [v=515] Komt disse zin veur in uw dialect? Ie ben ook een rare ene. [/v] sound
informant [a=n] Je ben ook een rare. [/a] sound
veldwerker Maar er staat hier je bent ook een rare ene. sound
informant [a=n] Nou dat ene der niet achter aan natuurlijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt disse zin veur in uw dialect? Marie zei da jij Piet een boek heb probeern te verkoopn. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee. [/a] Antwoord van informante is niet echt goed te verstaan maar volgens mij zegt ze 'nee'. sound
hulpinterviewer [v=531] Komt disse zin veur in uw dialect? Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geevn. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegt een Steenwijker niet. [/a] sound
informant [a=n] Wim hef edacht dattie Els probeerd had een cadeau te geevn. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=532] Komt disse zin veur in uw dialect? Karel weet dattie hebbn probeerd Marie een boek te verkoopn. [/v]

dat ie
tagging sound
informant [a=j] Nou da solln ze zo wel kunn zeggn. [/a] sound
veldwerker [n][v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. Hoe zou u dat vertale? [/v] sound
informant [a] Ze weet niet dat Marie gisteren dood is egaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zou u ook kunne zegge ze weet niet dat Marie gisteren is dood gegaan? [/v] sound
veldwerker [v] Of moet het echt dood is gegaan zijn? [/v] sound
veldwerker Of maakt het niet zo veel uit? Dus is dood gegaan zou ook wel kunne? sound
informant Nee. sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] En doodegaan is? Ze weet nie da Marie gisteren dood egaan is? [/v]

dood egaan
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=025] De zin zou u die nog eens kunne vertale niemand heeft dat ooit gewild of gekund? [/v] sound
veldwerker Hoe zou u die vertale? sound
informant Ja da blijft tzelfde. sound
veldwerker Dat blijft hetzelfde dus ook met ewild of ekund waarschijnlijk? sound
informant [a] Ja ewild of ekund ja. [/a] tagging sound
veldwerker Tzou gewoon hetzelfde blijven dus het zou zoiets worde als niemand heeft dat ooit ewild of ekund bijvoorbeeld?

t zou
sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [a] Geen mens hef dat ooit ewild of gekund. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En het kan niet worde ewille of ekunne ofzo? [/v] sound
informant [a] _ hef ewild _. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Geen mens hef dat ooit ewild of ekund. [/a] sound
veldwerker [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. Zou u dat echt hetzelfde vertale echt met zich of zou u ook bijvoorbeeld kunne zegge de timmerman heeft geen spijkers bij um? Of bij umzelf? [/v] sound
informant [a] Timmerman hef geen spijkers bij zich. [/a] tagging sound
veldwerker Bi zich zou u echt zegge u zou echt zich gebruike en nooit um? Bijum. Bi um? sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=035] En in Jan herinnert zich dat verhaal wel zou u dan ook altijd zich zegge en nooit Jan herinnert um dat verhaal wel of zen eige. Jan herinnert zen eige dat verhaal wel? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Nee? U zou altijd zich gebruike? Of umzelf? Jan herinnert umzelf dat verhaal wel? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker Nee? Altijd zich? sound
informant [a] Janne herinnert zich da verhaal nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werke. Eigenlijk dezelfde vraag zou dat ook kunne zijn Erik liet mij voor um werke? [/v] sound
informant [a=n] Nee voor zich. [/a] sound
veldwerker Ja? Want u zei van wel? sound
hulpinterviewer [a=j] Volgens mij moetet wel kunne Erik laat mij veur zich werke. Veurum werke kan ook. [/a]

moet et veur um
tagging sound
veldwerker Voorum. sound
informant [a=j] Da kun je allebei. [/a] Hier zegt informante ineens dat 'veurum' wel kan. Wellicht geldt dit dan ook voor de voorafgaande vragen? De hulpinterviewer is in ieder geval van mening dat de varianten met 'um' mogelijk zijn. sound
veldwerker [v] Dat kan allebei? Dus bij die andere Jan herinnertum dat verhaal wel dat kon ook wel? [/v]

herinnert um
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Net als timmerman heeft geen spijkers bijjum? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da zou kunnn. [/a] sound
veldwerker [v=042] En Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel? [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf goed in de spiegel. [/a] tagging sound
veldwerker [v] U zou zichzelf zegge niet umzelf? [/v] sound
informant [a=n] Ja. [/a] sound
veldwerker En u? sound
hulpinterviewer [a=j] O in eerste instantie zichzelf maar der benne hier ook wel die zeggn Toon bekeek umzelf eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En Toon bekeek um eens goed in de spiegel zou dat ook kunne? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zichzelf goed. Kannet ook umzelf zijn? Eduard kent umzelf goed? [/v]

kan et
sound
informant [a=n] Nou nee. Kent zichzelf. [/a] sound
veldwerker Zichzelf. En u? sound
hulpinterviewer [a] Ik denk meest gangbare is dat de meeste kent zichzelf goed. [/a] sound
veldwerker Maar umzelf zou ook wel kunne of niet? Eduard kent umzelf goed? sound
hulpinterviewer [a=n] Nou dat zou nie veel gebeurn denk. [/a] sound
informant [a=n] Nee kgeloof nie dat een Steenwijker dat zou zeggn. [/a]

k geloof
sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. Hoe zou u dat dat vertale? [/v]

dat er
sound
informant [a] Tzelfde. [/a] sound
veldwerker [v] Hetzelfde? Ook weer met zichzelf derin? En niet umzelf of fotoos van um? [/v] sound
informant Nee. sound
veldwerker Wilt u even het stukje fotoos van zichzelf even vertale? sound
veldwerker Even de zin gewoon eventjes een keer nog. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. sound
informant [a=j] Nee maak er dan um van. [/a] tagging sound
veldwerker Ja wel um? sound
informant Ja. sound
veldwerker Zou u hem eens helemaal kunne vertale? sound
informant [a] Ward heef ehoord dat er fotoos van zich van umzelf. Kan allebei. Van umzelf in de etalage staan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Ak zuinig leve dan levik zoas dalden wolln. [/a]

a k lev ik d alden
tagging sound
veldwerker En u zei ak zuinig leve. Ak is as ik en dan samen?

a k a k
sound
informant Ja. sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Alsij nog drie jaar leeft leefij langer dan zien va. [/a]

als ij leef ij
tagging sound
veldwerker [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Ast nou nog leeft leeft morgen ook. [/a]

as t leeft t
tagging sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As jullie zo losbandig leevn _. [/a] tagging sound
informant [a] Als jullie zo losbandig leevn dan levie nooit zo lang als ik. [/a]

lev ie
tagging sound
veldwerker Levie en u zei dan leebn jullie. Dan leebn jullie.

lev ie
sound
informant Leve jullie. Leven jullie. tagging sound
veldwerker Nou u zegt levie. Dan levie nooit zo _.

lev ie lev ie
sound
informant Ja as jet tege over een persoon hebt.

je t
sound
veldwerker Maar der staat jullie. Dus dat is dan meerdere persone. Hoe zou u het dan zegge? sound
informant Jullie. tagging sound
veldwerker Leebn jullie? sound
veldwerker [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Aj gezond leve levie langer. [/a]

a j lev ie
tagging sound
veldwerker [v=069] Alser zo weinig mense van de landbouw leve dan leveder veel mense van werk in de fabriek. [/v]

als er leve der
sound
informant [a] Asser zo weinig volk van de landbouw leef _. [/a]

as er
tagging sound
informant [a] _ dan levener veel mensn van werk in de fabriek. [/a]

leven er
tagging sound
veldwerker [v=070] Als Pieter en Liesje innet paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v]

in et
sound
informant [a] Pieter en Liesje int paradijs leve dan leve Rosa en Frans in dhel. [/a]

in t d hel
tagging sound
veldwerker Maar nou zegt u netjes leve maar is het niet leebn? sound
informant Leevn. Leevn. Leebn. We slikkn et in. sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denk da Marie um roepn moet. [/a] sound
veldwerker Um roepe moet. En als u nou dat zal moete roepen als u nou drie werkwoorden derin moet zette hoe zou u dat dan doen? sound
veldwerker Dus niet alleen roepe moet maar ook dat zal er tusse. sound
veldwerker Ik denk dat Marie um _. tagging sound
informant [a] _ zal. Zal moetn roepn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Hoe zou u zegge heb je? [/v] sound
informant [a] Hebbie. [/a]

heb ie
sound
veldwerker [v] Hebbie of hejje of hevvie? [/v]

heb ie he je hev ie
sound
informant [a] Hebbie dat daar neer gelegd. Hebbie dat. Ebbie dat. [/a]

heb ie heb ie eb ie
sound
veldwerker Hebbie. En hejje? sound
hulpinterviewer [a] Hebbie genoeg mensn. [/a]

heb ie
sound
informant [a] Ei genoeg mense. Hei. [/a] sound
veldwerker Ejje of hebbie? Of ebbie?

e je heb ie eb ie
sound
informant Kan allebei. sound
veldwerker [v=189] Het was aardig van Jan om te kome werken. [/v] sound
informant [a] Twas aardig van Jan om te koom werke. [/a]

t was
tagging sound
veldwerker [v=199] Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij sta te zaniken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=215] Ik geloof dattik groter ben als hij. [/v]

dat ik
sound
informant [a] Ik gelove dak groter ben dan hij. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker Dan hij of als hij? sound
informant Een goeie Steenwijker zegt als. sound
informant Nou kzou zegge zeg dan maar als.

k zou
sound
informant [a] Ik gelove dak groter ben as hij. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] En alsum kan dat ook? [/v]

als um
sound
informant [a=j] Kan ook. Maar ij kan ook. [/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Zij geloof dak eerder thuis binne dan _. [/a]

da k
tagging sound
informant [a] _ dat ie eerder thuis binne dan ik. [/a] tagging sound
veldwerker Dan ik? sound
informant Alsik mag ook. Dan ik ook. Een goeie Steenwijker zal wel als zeggn.

als ik
sound
veldwerker En als mij kan dat ook? Ze geloof dattie eerder thuis bin as mij.

dat ie
sound
informant [a=j] Als mij. Dat is goed Steenwijkers geloof ik. [/a] tagging sound
veldwerker [v=217] Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Ie gelove zeker niet _. [/a] tagging sound
informant [a] _ dattie sterker is as ikke. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker Als jij. sound
informant [a] As ieje. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En as oe kan dat ook? [/v] sound
informant [a=n] Nou ik zou ieje zeggn. [/a] sound
veldwerker [v=218] Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Zij gelove dat wij rijker bint assij. [/a]

as sij
tagging sound
informant Assij. Niet als. As.

as sij
sound
veldwerker [v] En as heur? Kan dat ook? [/v] sound
informant [a=j] As heur kan ook. [/a] sound
veldwerker En is het nou sie gelove of _. sound
informant Sij. Sij. Sij geloovn. sound
veldwerker Geloovn? Want u zegt geloobn. sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker En u zegt geloovn. Dat is wel een verschil en dat is wel belangrijk. sound
informant Voor jullie wel maar voor ons niet. sound
informant Geloobn. Geloobn. sound
veldwerker Geloobn. Dat is het dus. sound
hulpinterviewer [a] Sie geloobn dat wij rijker bin as eur. [/a] sound
veldwerker [v=219] Jullie zijn niet zo slim als wij. [/v] sound
informant [a] Jullie bin nie zo slim as wij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] As wij of as ons? Kan dat ook? [/v] sound
informant Ja dat weet ik ook niet precies hoor. sound
veldwerker U zou zegge as wij? sound
informant Ja. sound
veldwerker [v=220] Jullie gelove jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
veldwerker Armer zijn als jullie hoe zou u dat vertale? sound
informant [a] Bint. Armer bint as jullie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld heb moet mij maar wa geevn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zou u ook kunne zegge die geld heb? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Nee. Wie geld heb. [/a] sound
veldwerker [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man diet verhaal hef verteld. [/a]

da s die t
tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast hemzelf. U zei eurzelf maar Toon is een jongetje. [/v] sound
informant [a] Toon wast um. Umzelf. [/a] tagging sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep niet meer ete niet. Hoe zou u dat vertale? [/v] sound
informant [a=n] IJ wil geen soep meer eetn. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitte hier nergens geen muize? Hoe zou u dat vertale? [/v] sound
informant [a=n] Nergens geen dat is toch ook geen plat. [/a] sound
veldwerker Dat u bijvoorbeeld in de schuur bent ofzo bij iemand op bezoek en dat u dan zegt zittn hier nergens geen muize? sound
informant [a=n] Nee. Ze zullnet misschien wel zegge maar _. [/a]

zulln et
sound
veldwerker Want u vond het wel goed he vanochtend? sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. Ik zie er niet zo vreemds aan. Zittn hier nergens geen muize? [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] En hij heeft overal geen vrienden. Zou u dat ook zo zegge? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] IJ hef nergens vriendn. [/a] sound
informant Want nergens geen dan hej wel.

he j
sound
veldwerker [v=312] Ik zei nog tege haar ik denk hij is weg. [/v] sound
veldwerker Ik denk hij is weg. Kan dat? sound
informant Nee hij is fort. sound
veldwerker Dus ik denk hij is fort. Kan dat zo? sound
informant [a=n] Nee dat zegt geen Steenwijker. [/a] sound
veldwerker Dus hoe zou u het zegge dan? sound
informant [a=n] Ik denk dattij fort is. [/a]

dat ij
sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronke bij de overstroming. Hoe zou u dat zegge? [/v] sound
informant [a=n] Al heur koeien van Marie bin verdronkn bij doverstroming. [/a]

d overstroming
sound
veldwerker [v=329] Ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Ik gelove dasse allemaal die jongen wel aardig vindn. [/a]

da se
sound
veldwerker [v=501] Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant [a=n] Marie zit de peern te schilln. [/a] sound
veldwerker [v=028] Vertel mij eens wie dat zij had kunne roepen. [/v] sound
veldwerker Vindt u dat een goede zin? sound
informant [a=n] Nee. [/a] tagging sound
informant [a] _ wie zij dan ha kunne roepn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund? [/v] sound
informant [a=n] Sollij dat hebbn kunnn doen. [/a]

sol ij
sound
veldwerker [v] En edaan kunnn hebbn. Kan dat ook? [/v] sound
informant [a=j] Kan wel maar ik zout nie _. Als Steenwijker zol ikket zo niet zegge. [/a]

zou t ik et
sound
veldwerker Want dat gaf u als vertaling zal hij dat edaan kunnn hebbn. sound
hulpinterviewer Ja zal wel. sound
hulpinterviewer [a] Zallij da edaan kunnn hebbn. Ja. [/a]

zal ij
sound
veldwerker [v=350] De zin ik weet dat hij gaan zwemmen is. Is die goed? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker Hoe zou u em zegge? sound
informant [a=n] Ik denk dattie is gaan zwemmn. [/a]

dat ie
sound
veldwerker [v=352] Ik denk dat hij zwemmen gaan is. [/v] sound
informant [a=n] Nou da maakn jullie toch ook wel helemaal gek van. Dat zegt toch geen enkele Steenwijker. [/a] sound
veldwerker [v=495] De volgorde ik denk dat jij veel zou weg moete gooie. Kwam die voor of niet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Nee. [/a] sound
veldwerker [v=080] Ik vind dat iedereen kunne zwemme moet. Die vond u goed maar u vond hem niet goed. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Moet kunnn zwemmn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=082] Ik vin dat iedereen zwemmn kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Ik von de eerste die von ik et beste. sound
veldwerker Ja die vond u goed maar u vond de tweede ook goed 82. Ik vind dat iedereen zwemme kunne moet. Maar u vond em niet goed. sound
informant Nee dat is geen loopnde zin. sound
veldwerker [v=084] Ik vind dat iedereen zwemme moet kunnen. Die werd goed gekeurd geloof ik he die vonde jullie allebei _. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja zou nog wel kunne. [/a] sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant [a=n] Das ook geen zin die _. Nee. [/a]

da s
sound
veldwerker Hoe zou u um zegge? Morgen brood wil ete waarschijnlijk? sound
informant Ja. sound
veldwerker [v=243] Persoon A vraagt slaapt hij? Persoon B antwoordt ie doet. [/v] sound
informant [a] Nee ij doet. IJ doet. [/a] sound
veldwerker Ja? In de zin van ja dat is waar hij ligt inderdaad te slape hij doet. sound
informant [a=n] IJ doetet. [/a]

doet et
sound
veldwerker Hij doetet?

doet et
sound
informant [a=n] IJ doetet. [/a]

doet et
sound
veldwerker Maar niet zonder de t derachter? Hij doet. Kan dat gewoon zo? sound
veldwerker Niet dus hij doetet maar hij doet.

doet et
sound
informant [a=n] IJ doetet. Ja da doetij. [/a]

doet et doet ij
sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wasse. Komt dat voor? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker Nee? Ook nie in de zin van blijf jij maar even zitte ik doe wel even de kopjes af wasse. sound
informant [a=n] Ik wasser de koppies wel even af. [/a]

was er
sound
veldwerker [v=328] Jan vindt dat je moet zulke dinge niet geloven. [/v] sound
informant [a=n] Nee daddis ook geen Steenwijks. [/a]

dad is
sound
informant [a=n] Jan vindt da zulke dingn nie geloovn moetn. [/a] sound
veldwerker [v=485] Persoon A vraagt zal ik koke? Persoon B antwoordt dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat is toch ook geen _. [/a] sound
veldwerker [v=513] Zo een vrouw ene kun je maar beter niet tegen spreke. [/v] sound
informant [a=n] Zoon wief kuj beter niet teegn _. [/a]

ku j
sound
veldwerker Maar zo een vrouw ene dat kan niet? Of zoon wief ene? sound
informant Nee. sound
veldwerker [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkope. [/v] sound
informant Nee da zeggn ze nie. Blijkt later (seconde 2528) wel te kunnen. sound
veldwerker Hoe zou u het zegge? sound
informant [a=j] Marie zei daj Piet ee boek hebbn probeern te verkoopn. [/a]

da j
tagging sound
veldwerker [v] Ik ga. [/v] sound
informant [a] Ik ga. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jij gaat. [/v] sound
informant [a] IJ gaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij gaat. [/v] sound
informant [a] Ee. IJ gaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij gaat. [/v] sound
informant [a] Zee gaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan gaat. [/v] sound
informant [a] Jan gaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gaan. [/v] sound
informant [a] Wij gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gaan. [/v] sound
informant [a] Jullie gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zij gaan. [/v] sound
informant [a] Zij gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ging ik? [/v] sound
veldwerker [v] Ging ik gisteren naar de bakker? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gung ik? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja gung ik naar de bakker? [/a] sound
informant [a] Gung. [/a] sound
veldwerker [v] En ging jij? [/v] sound
informant [a] Gingie? [/a]

ging ie
tagging sound
veldwerker [v] En ging hij? [/v] sound
informant [a] IJ ging. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ging hij? [/v] sound
veldwerker [v] Gungie ofzo? [/v]

gung ie
sound
informant [a] Gungij naar de markt. [/a]

gung ij
tagging sound
hulpinterviewer [a] Gungij naar de markt. [/a]

gung ij
sound
veldwerker [v] Ginge wij? [/v] sound
informant [a] Ginge we saam _. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ginge wij? [/v] sound
informant [a] Ginge wij naar de markt? Wij gingn naar de kroeg. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] We gung. We gung naar de markt. [/a] sound
veldwerker [v] Ginge wij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gung wij naar _. [/a] sound
veldwerker [v] Ginge jullie? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ginge. Gung. Gung. Tis gung wij. [/a]

t is
sound
veldwerker [v] Ginge jullie? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gaan jullie? [/a] tagging sound
veldwerker Maar nou zegt u gaan jullie maar ginge jullie? sound
hulpinterviewer [a] Gung jullie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ginge zij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gung zij. [/a][/n] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
022 Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : n
140 Zitten hier nergens geen muizen? komt voor : j
vorm: Zitn hier nergen geen muizn
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: Dadis zo zeker as een en een twee is.
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie zen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan de
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarzop zitn is pas everfd
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarop ze zatn.
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook nie meer.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
zin: wij ook uut enodigd benn
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
zin: wij ook uut enodigd benn
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: Weetie iets over t weer morgen
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: Je weet dat je slim genoeg binn
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Assu vind datu zo gezond leeft leeft u dan vooral zo verder.
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
vorm: Asse denk dasse moe gaan dan gaan ze maar.
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: Asse denk dasse moe gaan dan gaan ze maar.
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: As iedere dag de dokter
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Assen enkele de dokter
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: Asw denke dawwe gaan moete gaan we.
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: Asw denke dawwe gaan moete gaan we.
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
vorm: As jullie denkn dat jullie nodig binn, dan gaan jullie meteen.
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
vorm: As jullie denkn dat jullie nodig binn, dan gaan jullie meteen.
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goa ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goaj
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: ie goan
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: dan gaoj
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goat hee
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goatse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goanwe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goan jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goanze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Goa onmiddelijk weg.
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie gingn
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dieze
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: twijfel
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: twijfel
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: twijfel
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: twijfel
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : j
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : j
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
opmerking: in de betekenis van: het stond te koop en nu weer.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: hem