SAND-data Makkinga / Makkingea (F022p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Makkinga%20%2F%20Makkingea

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]F022p[/k][h]387[/h][i]388[/i][vw]HW[/vw][t]AH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren storvn is? [/v] [a] Ze weet niet dat Marie gisteren storvn is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Is dat een goeie zin? [/v] sound
informant2 [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Is it dan ook mogelijk om te zeggen dezelfde zin mar dan met deze twee woorden andersom om? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Is storvn dat zegn wij niet. [/a] sound
veldwerker [v] Net is maar heeft? [/v] sound
veldwerker [v] Ze weet niet dat Marie gister storvn het? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee dat zegn wij niet. [/a] sound
veldwerker [v] En dat Marie gisteren het storvn? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Zen weet niet dat Marie gisteren storvn is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dat is niet stellingwarfs. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Niet ene het dat ooit wild of kund? [/v] [a] Niet ene het dat ooit wild of kund. [/a] sound
veldwerker [v] Anderen mee eens? [/v] sound
informant2 [a=j] Geenene het dat wild_ [/a] tagging sound
veldwerker [v] Geen ene het dat willn of kunn? [/v] sound
informant2 [a=n] Niet niet verlengen alst ware. [/a] sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel op eetn wild? [/v] [a] Jan het dat hele brood wel opeetn wild. [/a] sound
veldwerker [v] Jan had de hele bole wel wild op eetn? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v] En wel willen op eetn? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Niet goed stellingwarfs. [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vertel maar niet wie zij roepm kunn hadde. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Wie of zij roepen kund hadde?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat kan wel. [/a] sound
veldwerker [v] Vertel maar niet wie dat zij roepen kund hadde? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Vertel maar niet wie of dat zij roepen kund hadde? [/v] sound
informant2 [a=n] Niet gebruikelijk. [/a] sound
veldwerker [v] Vertel maar niet wiet zij roepen kund hadde? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wiet zeggen wij niet. [/v] sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan herinnertem dat verhaal wel. [/v]

herinnert em
tagging sound
hulpinterviewer Zich zegn wij niet he. sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman het geen spijkers bijem? [/v]

bij em
[a] De timmerman heeft geen spijkers bijem. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Erik leut mij voorrem werken? [/v]

voor em
[a] Erik leut mij voor hem werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven? [/v] sound
hulpinterviewer [a]Johanna leut heur mit drijven op de golven.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hier is zich ook niet mogelijk? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toon bekeekemzelf eens goed in de spiegel. [/a]

bekeek emzelf
tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan het in twee minuten een pilsien dronkn. [/v] tagging sound
veldwerker [v] Is it ook mooglik om te zeggen jan het hem een pilsien dronkn? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=044] Deze schoenen lopen gemakkelijk? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dizze schoenen loopm makkelijk. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Lopen heur makkelijk of lopen zich makkelijk? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zich zelf goed? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Eduard kentemzelf goed. [/v]

kent emzelf
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er fotos van zich zelf in de etalage staan? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ward het hoord datter fotos vannem in de etalage staan. [/a]

dat er van em
tagging sound
hulpinterviewer [a] _Of hemzelf_ [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ward het heurd datter fotos vannem zelf in de etalage staan. [/v] sound
hulpinterviewer [v=047] Die eerpels schillen niet makkelijk? [/v] [a] Die eerpels schillen niet makkelijk. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Die eerpels schille heur niet makkelijk? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=048] De sneeuw smelt in de zon? [/v] sound
hulpinterviewer [a] De sneeuw smelt in de zonne. [/a] tagging sound
veldwerker [v] De sneeuw smelt hem in de zonne? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Assik zuinig leef leevik zo as mien ouders willn. [/v]

as ik leev ik
[a] Assik zuinig leef leevik zo as mien ouders willn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader? [/v] sound
hulpinterviewer [a] As hij nog drie jaar leeft leeftie langer as zien heit. As zien vader. [/a]

leeft ie
tagging sound
veldwerker [v] Wat is it gebruikelijkste dan of as? [/v] sound
informant2 [a] Dat kan beide. [/a] sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer? [/v] sound
hulpinterviewer [a] As zij zo gevaarlik leeft leeft ze niet lange meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ast no nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/a]

as t
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik? [/v] sound
hulpinterviewer [a] As jim zo losbandig leevm dan leevm jim nooit zo lang as ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] As ze voor heur werk leevm dan levenze niet voor heur kiender. [/a]

leven ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog? [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ajje gezond leven dan leevie langer.[/a]

a je leev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek? [/v] sound
hulpinterviewer [a] As der zo weinig mensen van de koen leevm dan leevm der in hoop mensen van werk in de fabriek. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En is it ook mogelijk om it woordsje er wat hier staat om dat der uit te laten? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dan leevm een hoop mensen van werk in de fabriek dat zouj wel zegn kunn. [/a]

zou j
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel? [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Pieter en Liesje int paradijs leevm dan leevm Rosa en Frans in de hel. [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leven leven we gelukkig? [/v] sound
hulpinterviewer [a] As we sober leevm leevm we gelukkig. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Aardig? [/v] vraag 071 met aardig ipv sober sound
hulpinterviewer [a] As we aardig leevm leevm we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leef wat minder bekrompen kiender. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat Marie hem roepm moetn zal. [/a] tagging sound
informant [a] Ik denk dat Marie hem zal moetn roepm. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Das Nederlands. sound
hulpinterviewer Ik denk toch van roepm moetn zal. sound
informant2 Ja. sound
informant Vink zo achtersteveur. sound
informant2 Ja zo omslachtig Bedoeld inf. twee hier de woordvolgorde of het aantal werkwoorden? sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hej genoeg mensen om hooi vant land te halen. [/a]

he j van t
tagging sound
hulpinterviewer [a] En je kunt ook zegn om it hooi vant land te halen. [/a] sound
veldwerker [v] kan dat om der ook uit? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Te kan dat er ook uit? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dat kan der ook niet uut. [/] sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken? [/] sound
hulpinterviewer [a] Het was aardig van Jan om kommen te werken. [/a] tagging sound
informant2 [a] Om te kommen werken. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En te kommen werken kan dat? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat kan wel maar dat zeggen wij dus niet. [/a] Informant bedoeld dat het wel kan omdat het in het nederlands ook kan sound
veldwerker [v] Te komen te werken? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das te veel vant goeie. [/a] sound
veldwerker [v] Kan dat om der ook uit? [/v] sound
veldwerker [v] Twas aardig van Jan te komm werkn? [/v]

t was
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat zou kunnen ja. [/a] sound
veldwerker [v] En twas aardig van Jan kommen te werkn? [/v]

t was
tagging sound
informant [a=j] Ja tsoe wel kunn. [/a]

t soe
sound
hulpinterviewer [a] Het was aardig van Jan te kommen werkn. [a] tagging sound
veldwerker [v] Maar die andere kan net. It was aardig van Jan kommen te werkn? [/v] sound
informant [a] Het was aardig van Jan kommen te werkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dizze tonne is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Nu is het te zien of der ook zonder om kan? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Dizze tonne is zwaar te dragen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat zou wel kunnen zou kunnen ja. [/a] sound
veldwerker [v] Nu met om der in maar te der uit? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Dizze tonne is zwaar om dragen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En nu beide der uit? [/v] sound
informant [a=j] Dizze tonne is zwaar draagn it sol wel kunn. [/a] tagging sound
veldwerker Dan gaan we nog even werom naar 132 sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat Marie hem roepm moetn zal. [/a] tagging sound
informant [a] Ik denk dat Marie hem zal moetn roepm. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Hoe wordt er dan wille jo hem dan even zeggen hoet er dan wordt? [/v] sound
informant2 [a] Ik denk dat Marie hem zal moetn roepen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En die andere wat jo zonet zeiden roepen moeten zal?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat Marie hem roepm moetn zal. Dat kan toch zo. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En is het ook mogelijk om te zeggen ik denk dat Marie zal moetn hem roepm? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij kan staan te zeurn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij kan staan om te zeuren? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Uh nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwamen regende het? [/v] sound
informant [a] Toen we aan kwaamn regendet. [/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Kgelove dat ik groter ben dan hij of as hij. [/a]

k gelove
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze gelooft dajje eerder thuis benn dan ik. [/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ie geloovn toch niet dat hij sterker is dan ie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ik ha dij juster zien? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Kheb jo gister zien. [/a] sound
hulpinterviewer Niet jo hjir. Dan moej ie zegn. sound
veldwerker [v] Ik ben ouder als jij? [/v] sound
informant [a] Ik ben ouder as jo. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ouder as ie of ouder as jo? [/a] tagging sound
informant [a] Kant beide wel zegn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze geloovm dat wij rijker benn dan zij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] We geloovm dat jim niet zo slim benn as wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jim geloovm toch niet dat zij armer benn dan jim. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Jo geloovm dat Lisa even mooi is as Anna.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker benn dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] De jonge die sien mem gister weer trouwd is stond achter mij.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ik heb wie sien mem en die sien mem gehoord kan dat beide? [/v] sound
hulpinterviewer [a=g] Die sien mem denk ik dat we het meeste zegn. [/a] sound
informant2 We zegn niet wiens. sound
veldwerker [v] De jonge wie dat sien mem? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd? [/v] sound
hulpinterviewer [a] De bank waar ze op zatn was krek verfd. [/a] tagging sound
veldwerker [v] De bank daar ze op zaten? [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan ook daar ze op zaten. [/a] sound
veldwerker [v] De bank waarop ze zaten? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat kan ook wel. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank daar op ze zaten? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die niet. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank waar dat ze op zaten? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat is niet zo goed Stellingwarfs. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank waar op dat ze zaatn? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank daar op dat ze zaatn? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank waar of ze op zaatn? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank daar of ze op zaten? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ook niet. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank daar of dat ze op zaten? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank daar of dat ze op zaten? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie geld het moet mij maar wat geevm. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En dat eerste wie kan dat ook die wezen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja dat kan wel. [/a] sound
veldwerker [v] Nog andere mogelijkheden? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie as geld het moet mij maar wat geevm. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [V=267] Hij heeft zijn handen gewassen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij het sien handen wasn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij het hem de handen wassen? [/v] sound
informant2 [a=n] Het zien handen wasn. [/a] sound
veldwerker [v] En hij het handewassen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Hij het handwassen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=268] Hij het zien hemd gewassen? [/v] [a] Hij het zien hemd wasn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij het hem het hemd wassen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En hij het hemd wassen of hemde wassen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=271] Hij heeft zijn been gebroken? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij het zien been brookn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij het hem it been brookn? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Hij het it been broken? [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Dat kan wel. [/a] sound
veldwerker [v] Wat is beter met zien of met it? [/v] sound
hulpinterviewer [a=g] Hij het zien been broken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie trok de deken naar heur toe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Heur. Of der? [/v] sound
informant [a=j] Naar der toe kan ook. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zich dat kan helendal net he? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Geenene mag it zien dus ik vind dat ie it ook niet zien moogn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kun he ook zegge dus ik vind dat ie it ook niet moogn zien? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ook niet zien mogen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je weg ging? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Het gebeurde toen ie fuort gingn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar je geboren bent? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik weet waar ie geboorn benn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik wete waar ie geboorn benn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Noj klaar benn meuj gaan. [/a]

no j meu j
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat is de man die ze roepm hem. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Net die dat ze roepn hem? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En die of ze roepn hem? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat is de man die it verhaal verteld het. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Net het verteld? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat is de man die ik denke dat it verhaal verteld het. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Wie ik denke? [/v] sound
veldwerker [v] Dat is de man wie ik denke dat het verhaal verteld het? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik vind die. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat is de man die ik denke dat ze roepn hem. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tschijnt dat ze niks eetn mag. [/a]

t schijnt
tagging sound
veldwerker [v] Kenne je dat t ook fuort laten? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Het of it schijnt? [/v] sound
informant [a=j] It schijnt it schijnt kan wel. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ze schijnt dat ze niets eten mag? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze schijnt niks eetn te moogn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ze schijnt van niks eten te mogen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tlijkt wel of er ene in de tuin staat. [/v]

t lijkt
tagging sound
veldwerker [a] Wat is it beste mei of zonder r? [/v] sound
hulpinterviewer [a=g] R der bij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wat voor boeken hej kocht. [/a]

he j
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie het je op de kermis zien? [/v] tagging sound
commentaar[meta][k]F022p[/k][h]387[/h][i]388[/i][vw]HW[/vw][t]AH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=036] Marie en Piet wijzen naar? [/v] sound
informant [a] Se wijzen naar mekaander. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] naar mekeer kan ook net zo goed [/a] tagging sound
veldwerker [v] En benne der nog andere woorden elkaander elkeer? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zeggen wij niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=037] Toon wast? [/v] sound
informant [a] Toon wast emzelf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Toon wastem. [/a]

wast em
tagging sound
veldwerker [v] Em of emself? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Dat kan ja. [/a] sound
veldwerker [v] Nog andere mogelijkheden? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nou nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] Fons zag een slang naast? [/v] sound
informant [a] Hem. [/a] tagging sound
informant [a] _ naastem. [/a]

naast em
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dan zeggen we niet naast him zelf. [/a] sound
hulpinterviewer [v=006] Gisteren wandeldiede door het park? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Gisteren kuierdie deur et park. [/a]

kuierd die
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Er wil niemand niet dansen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Er wil geenene nie dansen. [/a] tagging sound
informant [a=n] Der wilt gieniene dansen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zeggen wij dus niet. [/a] sound
informant [a] Els wil nie dansen en niet zingn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] En ze wil ook niet zingn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=087] Eddie moet kunnen vroeg opstaan? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Eddie moet vroeg opstaan kunn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten niet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat soln wij zegn. Hij wil gien soep meer eetn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
informant2 [a=j] Hew hier nergens geen muizn ja. Zo zegn wiet wel. [/a]

he w wie t
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Het kan wel. [/a] sound
informant2 Datter xxx geen muizn benn.

dat er
sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is geen vakman? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Iederene is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat zegn wij dus letterlijk. [/a] sound
veldwerker [v] In wat voor situatie soene je dat bruike kinne? [/v] sound
informant [a] As timmerman een prutser is. [/a] sound
informant Of ene die geen goed boer is. sound
hulpinterviewer [v=149] Hij heeft overal geen vrienden? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Hij het overal geen vriendn. [/a] tagging sound
informant [a=j] Of hij het nergens geen vriendn ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Overal geen is nergens. sound
veldwerker [v] Kin dat dan ook betekene dat er wel kameraden heeft maar net overal? [/v] sound
informant2 [a] Hij het overal geen vriendn is gewoon hij het nergens geen vriendn. [/a] sound
informant2 [a=j] Dan moejje wel de nadruk op overal legn. [/a]

moe je
sound
informant [a] Dan de klam op overal. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=j] Wa denkje wiek in de stad teegnkwam. [/a]

denk je wie k
tagging sound
informant2 [a=n] Dat wordtem niet. [/a]

wordt em
sound
hulpinterviewer [v=261] Wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wat denke jim hoezet op lost hemn? [/a]

hoe ze t
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wie denk je dak in de stad tegenkwam. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
informant [a=n] Ja maar dat twee keer hoe daar zit ik toch wat met. Hoe denkie datset op lost hebmn. [/a]

denk ie dat se t
sound
hulpinterviewer [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Kheb geen zin en voer de koen. [/a]

k heb
tagging sound
informant2 [a=n] Ik heb geen zin de koen te voern. [/a] sound
informant [a=n] Ik he geen zin en voer de koeien. [/a] sound
veldwerker [v] Dat kan wel voer in plaats van voeren? [/v] sound
informant [a] Ja jawel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Ik denk hij weg is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat moet beslist omme keerd worden want zo zegn wij it niet. [/a] sound
informant2 [a] Ik denk dadde fort is. [/a]

dad e
tagging sound
hulpinterviewer [v=312] Ik heb hem gister nog niet zien dus ik zeg ik denk hij is weg? [/v] sound
informant2 [a=n] _ ik denk dadde fort is. [/a] sound
informant [a=n] Zo soln wijt nooit zegn. [/a] sound
veldwerker [v] Kin je wel zegge uhm uhm ik zeg hij is weg? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk dattie fort is. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik denk hij is fort. [/a] tagging sound
informant [a=n] Ik denk dattie fort is. Dat loopt beter. [/a]

dat ie
sound
informant2 [a] Das de meest gebruikelijke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] Hij wou nog snel even naar binnen en koop een broodje? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat sol kunnen maar dat is ook weer niet zoon mooie zin. [/a] sound
informant [a=n] _ bij de bakker an om een broodie te koopn. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij wol _ [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming? [/v] sound
informant [a=n] Marie heur koeien bin allemaal verdronken. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Al Marie haar koeien bin verdronken bij de overstroming. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] It kan dus wel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Marie al heur koeien bin verdronken bij de overstroming. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=329] Ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen ik zeg ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik heb nog nooit ene lelijk zien wordn op deze jongen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik zeg ik gelove disse jongen vindn ze allemaal wel aardig. Kan kan. [/a] tagging sound
informant [a=j] Et kan wel. Et kan zo wel. [/a] sound
informant2 [a] Kgeloof deze jongen vindn ze allemaal aardig. [/a]

k geloof
tagging sound
hulpinterviewer [v=331] Ik heb heel wat lopen gedaan? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik he heel wat loopn doan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat zegn wij wel. [/a] sound
veldwerker [v] Kun je dan ook zeggen. Ik he heel wat draavn doan? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
informant2 [a] Hij he heel wat loopn doan. Bij de buurvrouw of bij wie dan ook. [/a] sound
informant [a] Hij het de drempel haast uutte deur eloopn zegn we dan. Hij hetter heel wat loopn doan. [/a]

het er
sound
hulpinterviewer [v=353] Persoon a vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jak? [/v]

ja k
sound
hulpinterviewer [a=n] Wil ie nog koffie Jan. Jan antwoordt ja. En niet ja met een k derachter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Dat sol hier nooit gebeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Persoon a vraagt hebben ze gegeten. Persoon b antwoordt jaanze? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hemnze eetn. [/a]

hemn ze
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Jaanze dan zeggen we gewoon ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=365] Hem is dood? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zegn we dus niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij is dood. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=366] En haar is ziek ook niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zij is ziek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=501] Marie zit te stoofperen schillen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie zit stoofpeern te schiln. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Te stoofperen schillen dat zeggen wij niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Te aardappelschiln ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kin jim dan ook zegge marie zit te peerschillen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Te pere schiln. [/a] sound
informant2 [a] Of peern te schiln. [/a] sound
informant [a] Ze zit te pereschiln. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En heb je dan ook te peren schillen? [/v] sound
informant [a] Altijd te pere schiln. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Marie zit stoofperen en schillen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie zit peern te schiln. En niet en schiln. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat komt niet bij ons voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen? [/v] sound
informant [a] _ wie ze had kunn roepn. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Vertel mij eens wie zij roepen kund hadde. [/a] Veldwerker gaf aan dat het om de volgorde van wwcluster ging. Daardoor is er niet gelet op wh plus voegwoord. tagging sound
veldwerker [v] En hadde roepen kunnen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Daar staat het woordje dat in. Is dat goed? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat zei ik net al. Dat laatn wij der meestal uut. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] vertel mij eens wie of zij roepen kund hadde? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Of kan der in maar thoeft niet. [/a]

t hoeft
tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat gaat der bij uus net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zol hij dat doan hemn kunn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Zol hij dat doan hebmn zo vragen wij dat en niet gekund. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Kunnen ja dat kan. Zol hij dat doan hemn kunnen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebben? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Sol hij dat doan kund hemn. Et kan maar et is twijfelachtig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=297] Sol hij dat doen gekund hebben? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Sol hij dat doen kunn hem nou dat is wel it goeie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kin jo dat ook zegge van sol hij dat hebm kunn doen? [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ja kan ook. [/a] sound
veldwerker [v] Doen kund hebm is beter as hebm kunn doen? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik weet dattie is gaan zwemm. Ja dat zegn wij wel. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet dat hij gaan zwemmen is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zeggen wij zo niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Ik weet dat hij zwemmen is gaan? [/v] sound
hulpinterviewer [v=352] Ik weet dat hij zwemmen gaan is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zegge wij zo net. [/a] antwoord geldt voor 350, 351 en 352 sound
hulpinterviewer Ik weet dat hij gaan zwemm is Nogmaals 350 voor de anderen sound
hulpinterviewer Dat zeggen wij zo niet sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Ik weet dat hij is gaan zwemmen Nogmaals 347 sound
hulpinterviewer Nou dat kan sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a] Dat hij te zwemm gaan is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kant ook zonder t dat hij zwemm gaan is? [/v] sound
veldwerker [v] _of is gaan zwemm? [/v] sound
informant [a] Hij is gaan zwemm. [/a] tagging sound
informant Ik weet dat hij is gaan zwemm? sound
hulpinterviewer [a=n] Niet mooi. [/a] sound
hulpinterviewer Ik weet dat hij zwemmen is gaan? Nogmaals 351 sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Ik weet dat hij zwemm gaan is. Nogmaals 352 sound
informant [a=n] Te zwemmen gaan is. [/a] sound
hulpinterviewer [v]Ik weet dat hij het verkopen wild hadde? [/v] [v]Ik weet dat hij het verkopen wild hadde? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik weet dat hij het verkoopm wild had. Zo zalt dan moetn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=495]Ik denk dat je veel_ [/v] sound
hulpinterviewer [v] _Veel weg zou moeten gooien? [/v] sound
informant [a]_een hoop fuort soln motn gooin. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dak vele fuort gooin soln moetn. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] Soln moetn gooin of gooin moetn soln? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gooin moetn soln niet. [/a] sound
informant [a] Soln fuort gooin moetn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Fuort soln moetn gooin. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Soln fuort moetn gooin dat ist niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Soln moetn fuort gooin dat sol ook nog kunn. [/a] sound
hulpinterviewer [a=g] Fuort soln moetn gooin. Ik denk dat dat de beste oplossing is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080]Ik vind dat iederene kunn zwemmmoet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat beslist niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075]Ik vind dat iederene moet kunn zwemm? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077]Ik vind dat iederene moet zwemm kunn? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das ook goed. [/a] sound
veldwerker [v] Ik vind dat iederene moet een rondje zwemm kunn? [/v] tagging sound
informant [a] _een rondtie moet kunn zwemm. [/a] tagging sound
informant [a=j] Kan beide wel heur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vind dat iederene zwemmen kunnen moet? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Oh dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [a=g] Zwemm kunn moet. [/a] sound
informant [a=g] Moet kunn zwemm. [/a] sound
informant [a=j] Ik vind dat iederene zwemm kunn moet. Kan wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084]Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik vind dat iederene zwemm moet kunn. [a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Das niet zo mooi. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik weet dat Eddy moren brood eetn wil. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En brood wil eten? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Brood wil eten kan ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik weet dat Jan een nieuwe schuure bouwn moet. [/a] tagging sound
informant [a=n] Maar niet moet bouwn. [/a] sound
informant . sound
hulpinterviewer [v=093]Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Naar jef bellen moet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=102]Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet dat Jan jammer genoeg fuort moet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=107] Ik weet dat Hans mag niet komen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat draaie wij ook om. [/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Ik weet dat Jan wil varkens kopen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nou ik weet dat Jan varkens koopn wil. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken het Jan drie? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan heeft drie boeken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan weet dattie voor drie uure de wagen maakt hem moet. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan weet dat hij voor drie uure de wagen maakt hem moet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maakt hem moet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Jan weet dat hij voor drie uure de wagen maakt hem moet. Dit issem. [/a]

is em
tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Persoon a vraagt hij slaapt. Persoon b antwoordt hij doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Persoon a vraagt hij slaapt. Persoon b antwoordt t doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zeggen we dus ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Slaapt hij. Persoon b antwoordt ie doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zeggen wij ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] De lamp doet niet meer branden? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Beslist niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Branden doet de lamp niet meer? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Nou dat zou je vraagn kunn ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinderen doen hier niet voetballen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Doet Marie elke avond dansen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zegn wij dus ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Doe het brood even snijden? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat doe dat gebruikn wij niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doe wel even de kopjes afwassen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zegn wij dus niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik niet aan? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Doar denk ik niet aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jongen ben of heb ik mee naar de markt geweest? [/v] sound
hulpinterviewer [a=g] Die rare jongen ben ik met naar de markt weest. [/a] tagging sound
informant2 [a] Dat mei allebei wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Jan vindt dat je moet zulke dingen niet geloven? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zeggen wij niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Persoon a vraagt wanneer zal de wereldvrede komen. Persoon b nooit niet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zeggen wij niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] In de mand gooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [V=474] T en was maar net goed genoeg? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Het was maar net goed genoeg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Zal ik koken. Dat doe maar? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zegt mij dat je gekocht hebt? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat komt niet veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Jij bent ook een rare een? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ie bent ook een raren eene dat soln wij zegn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen? [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ja das goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geven? [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen? [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ja. [/a] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
132 Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen In doorbrekingsdialecten: doorbreking door pronomen testen:; Opnemen als 'komt voor'-vraag in de volgorde: 'zal moeten hem roepen'. komt voor : j
vorm: m zal moeten roepen
132 Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen In doorbrekingsdialecten: doorbreking door pronomen testen:; Opnemen als 'komt voor'-vraag in de volgorde: 'zal moeten hem roepen'. komt voor : j
vorm: ik denke dat marie m moet roepen
189 Het was aardig van Jan om te komen werken Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. komt voor : j
vorm: om te komen werken
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: dat is zo wis as ien en ien twee is
opmerking: mocht niet zeggen iene, twiee
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: daar gisteren de moeder van troud is
zin: ik kom er niet anders uut
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: de bank waar ze op zaten die was krekt verfd
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: dat is de man die ik denk dat ze ruppen hebm
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) vorm: gieniene
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) vorm: nergens
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen.
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen.
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen.
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen.
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: jan rookt niet meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: zelfs hij kan et niet oplossen
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
vorm: hoe laat is dat eigenlik
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
zin: meugen we wel weten of wij ook vraagd binn
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
zin: meugen we wel weten of wij ook vraagd binn
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: ie weten wel daj slim genoeg binn
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: sij hem daar niks mee te maken
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
zin: marie en piet kussen mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
zin: hij rup alle familieleden bij zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: zat een inbreker in dizze kast
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: er zat een inbreker in deze kast
740 Het zat een inbreker in deze kast.
741 Daar zat een inbreker in deze kast. vorm: daar zat een ...
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast.
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: gisteren zat er een inbreker in deze kast
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast.
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast.
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: it net of er een hond in die kaste zit
747 't Is net of er een hond in deze kast zit.
748 't Is net of het een hond in deze kast zit.
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: et is net of daar een hond in die kaste zit
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: as jo dat jo leevn leef
zin: as jo vienn dat jo gezond leevn leef dan zo verder
opmerking: jo is beleefd; ie is gewoon
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as elke
zin: as elke dag de dokter ..
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as n
zin: as n ... is dat niet zo slim
opmerking: antwoord ging te vlug voor mij
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: In antwoord2 stond '--'
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2)
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ga
opmerking: ik ga, ie gaan, hij gaat, wij gaan; ga ik, gaa-ie, gaat-ie, gaan we; ; ik ging, ie gingen, hij ging, wij gingen; ging ik, ging-ie naar de kerke, ging hij, gingen wij
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga ik
opmerking: ik ga, ie gaan, hij gaat, wij gaan; ga ik, gaa-ie, gaat-ie, gaan we; ; ik ging, ie gingen, hij ging, wij gingen; ging ik, ging-ie naar de kerke, ging hij, gingen wij
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie gaan
opmerking: informant maakt geen onderscheid "jij" en "u"
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga ie
opmerking: informant maakt geen onderscheid "jij" en "u"
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: ie gaan
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: ga ie
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gaat
opmerking: cluster = gaat ie
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatie
opmerking: cluster = gaat ie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jim gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan jim
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen ie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2)
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt.
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dit is die man die t verhaal verteld het
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
vorm: dit is de man die k denke dat et verhaal verteld hat
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man die ik denke dat ruppen is
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
vorm: elke vader hoopt dat zien kinder eerlik binn
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
vorm: elke moeder mnient dat ze haar kinder moet beschermen
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. vorm: ik vien dat iederiene de foto moet kunnen zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: hij gooit alle kapotte spullen fort
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben.
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : j
vorm: marie zit te pereschillen
808 Marie zit te stoofperen schillen.
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : j
vorm: zit te pianospeulen
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
vorm: hij zit op skoele veur te zeggen
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. vorm: om met eten te gooien
opmerking: comm.: niet echt duidelijk welk antwoord nou goed is...
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. vorm: hoe haal je t in t heufd en gooi met eten
opmerking: comm.: niet echt duidelijk welk antwoord nou goed is...
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort.
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort.
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort.
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort.
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. vorm: jan vient t fijn om de hele dag zitten te werken
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken.
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken.
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
vorm: hij wel weer staan te zeuren
821 Hij zal wel weer staan zeuren.
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad.
823 Ben je met die fiets gevallen geweest?
824 Het huis is verkocht geworden.
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
vorm: et huus hat verkocht west en dat et weer overgaan is
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen.
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
zin: jan liet zich met drieven op de golven
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
zin: toon bekeek zich eens goed in de spiegel
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
zin: edward kent zichzelf goed
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: m
zin: jan trok de deken naar m toe