SAND-data Heerenveen (F013p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Heerenveen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]F013p[/k][h]385[/h][i]386[/i][vw]HW[/vw][t]AH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat marie gisteren gestorven is? [/v] sound
informant [a] Se weet net dat marie juster dood gongd is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund? [/v] sound
informant [a] Nimmen hat dat ea wollen of kind. [/a] tagging sound
informant [a] Of kinn mag ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Net ien hat dat ooit wold of kind? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dan soe ik kieze voor wold en kind of wollen en kinnen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten? [/v] sound
informant [a] Jan hie de hele bole wel opete wollen. [/a]

op ete
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen? [/v] sound
informant [a] Vertel maar net of zeg maar net waat sij roepe kinnen hie. [/a]

wa t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertel maar net wiet sij roepe kind hie? [/v]

wie t
tagging sound
informant [a=j] Wij soene dat op sien Jouwsters wel zo zegge mei wie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Zeg maar net wie at sij roepe kind hie? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kinst wel zegge. [/a]

kin st
sound
hulpinterviewer [v] Wie dat sij roepe kind hie? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kestik zegge. [/v]

kest ik
sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel? [/v] sound
informant [a] Jan kinnem dat verhaal wel in it zin krijge. [/a]

kin em
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich? [/v] sound
informant [a] De timmerman heeft gjin spijkers bij him. [/a] tagging sound
informant [a] Maar wij zeiden in de Jouwer ook wel sich. [/a] sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werken? [/v] sound
informant [a] Erik liet mij foar him werkje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven? [/v] sound
informant [a] Johanna liet har mee drijve oppe golven. [/a]

op e
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel? [/v] sound
informant [a] Toon beseach himsels ris goed inne spiegel. [/a]

in e
tagging sound
informant [a] Net sich sels. [/a] sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken? [/v] sound
informant [a] Jan hat in twee minuten in bierke dronken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zich zelf goed? [/v] sound
informant [a] Eduard ken himsels goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er fotos van zichzelf in de etalage staan? [/v] sound
informant [a] Ward hat hoord. Hat fernomd datter fotos vannemsels in de etalage staane. [/a]

dat er van emsels
tagging sound
hulpinterviewer [v] Soest ook zegge kinne van him? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja van him kan ook ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen? [/v] sound
informant [a] As ik zuinig libje libje ik liek as mien ouden wille. [/a] tagging sound
informant [a] Of sa as mien ouden wille. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Of sat mien ouden wille? [/v]

sa t
tagging sound
informant [a=j] Sat kan ook wel ja. [/a]

sa t
sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader? [/v] sound
informant [a] At er nog drie jaar libbet libbeter langer as sien heit. [/a]

libbet er
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer? [/v] sound
informant [a] At sij zo gevaarlijk libbet libbet se net lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog? [/v] sound
informant [a] As it no nog libbet libbetet morgen ook nog. [/a]

libbet et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zolang als ik? [/v] sound
informant [a] As jimme sa lossinnich libje libjim nea zolang as ik. [/a]

lib jim zo lang
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen? [/v] sound
informant [a] As se voor har werk libje libje se net voor ja har bern. En de bern kan ook. [/a] tagging sound
informant [a] Want dat har hoechst net te herhaaljen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog? [/v] sound
informant [a] As Rudy nog libbet dan libbet Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer? [/v] sound
informant [a] Ast soen libbest libbest langer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En mei dat dan der ook in stean blijve? [/v] sound
informant [a=j] Jawel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek? [/v] sound
informant [a] As der san beetsje mensen van de landbouw libje_ [/a] tagging sound
informant [a] _dan libje der in protte mensen van werk in it fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Piet en Liesje in het paradijs leven dan leven Frans en Rosa in de hel? [/v] sound
informant [a] As Piet en Lieske in it paradijs libje dan libje dinges en dinges inne hel. [/a]

in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leven leven we gelukkig? [/v] sound
informant [a] As we zo libje libje we lokkich. [/a] tagging sound
informant [a] As we sober libje. [/a] sound
informant [a] At wij eenvoudig libje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan? [/v] sound
informant [a] Libje wat soener Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen? [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompm bern. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we aangenaam leven leven we gelukkig? [/v] sound
informant [a] At of as wij oangenaam libje libje we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen? [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie him roepe moat. [/a]] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat Marie him roepe mutte sil. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] Hast genoeg mensen om hooi van it land te haaljen? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken? [/v] sound
informant [a] It was aardig van Jan om te komen en te werkjen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] It was aardig van Jan om kome te werkjen? [/v] sound
informant [a=n] Ik vindt in infinitief vorm dan kan kome net. [a]

vind t
sound
hulpinterviewer [v] Of te werkjen te komen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat soe kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Om kome te werkjen. [/a] sound
hulpinterviewer [v] It was aardig van Jjan om te komen om te werkjen? [/v] sound
informant [a=n] Vink net san mooie zin meer. [/a]

vin k
sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen? [/v] sound
informant [a] Dizze tonne is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
informant [a] Zwaar te dragen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zwaar dragen soe dat ook kunne? [/v] sound
informant [a=n] Zwaar dragen nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren? [/v] sound
informant [a] Hij kin stean te eameljen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeuren? [/v] sound
informant [a] Hij stiet te zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwamen regende het? [/v] sound
informant [a] Doet wij oan kwamen regende it. [/a]

doe t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij? [/v]

k geloof
sound
informant [a] Ik leau dat ik groter ben as hij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] K leau? [/a] tagging sound
informant [a] Kleau ja dat kan wel ja. [/a]

k leau
sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik? [/v] sound
informant [a] Sij_ [/a] tagging sound
informant [a] _leaut dat_ [/a] tagging sound
informant [a] _do eerder thuis benst azzik. [/a]

az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij? [/v] sound
informant [a] Do leaust toch net dat hij sterker is as do? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kanst in plaats van do ook zegge de de leaust? [/v]

kan st
sound
informant [a=n] Ik soe der wel do foar del zetten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij? [/v] sound
informant [a] Sij leauwe dat wij rijker benne as har. [/a] tagging sound
informant [a] Maar wij zeiden ook wel as sij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij? [/v] sound
informant [a] Wij gelove dat jim net zo goochem benne as wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie? [/v] sound
informant [a] Jim leauwe. Gelove_ [/a] tagging sound
informant [a] _toch net dat sij armer benne as jim. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna? [/v] sound
informant [a] Jo leauwe dat Lisa like mooi is as Anne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kanst ook zegge je leauwe? [/v]

kan st
tagging sound
informant [a=j] Ja ja ja jawel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter? [/v] sound
informant [a] Hij leaut dat Louis en Jan sterker benne as Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij? [/v] sound
informant [a] De jonge waans mem_ [/a] tagging sound
informant [a]_ of van waat de mem of van wiet de mem_ [/a]

wa t wie t
tagging sound
informant [a] _juster hertrouwd is op nieuw trouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kanst ook zegge van wie? [/v]

kan st
sound
informant [a=j] Jawel hoor. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kanst ook zegge die sien mem? [/v]

kan st
sound
informant [a=j] Ja de jonge die sien mem ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Wa sien mem of wer van de mem? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan allegear wel ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Of wie sien mem? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd? [/v] sound
informant [a] De bank wert of dert se op zaten wie krekt verve. [/a]

wer t der t
tagging sound
hulpinterviewer [a] Werop se zaten? [/v] tagging sound
informant [a=j] Jawel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En ook wer se op zaten? [/v] sound
informant [a=n] Nee ik soe die t der in houde wolle graag. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven? [/v] sound
informant [a] Waat geld heeft moat mij maar wat jaan. [/a]

wa t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kinst ook zegge wie of wa? [/v]

kin st
sound
informant [a=j] Jawol. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Die geld heeft? [/v] sound
informant [a=g] Diet. [/a]

die t
sound
informant [a=j] Diet geld heeft kin mij wel wat jaan. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe? [/v] sound
informant [a] Marie trok de tekken nei har toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Kin jo ook zegge naar sich ta? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat zeiden wij wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien? [/v] sound
informant [a] Nimmen mei it sjen dus ik vind datsto it ook net zien meist. [/a]

datst o
tagging sound
hulpinterviewer [v] Dus ik vind asto it ook net zien meist? [/v] sound
informant [a=n] It moet meijin d. [/a]

mei in
sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je wegging? [/v] sound
informant [a] It gebeurde doesto fuort gongst. [/a]

doe st o
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar je geboren bent?[/v] sound
informant [a] Ik weet wersto geboren benst. [/a]

wer st o
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan? [/v] sound
informant [a] No datst klaar benst meist gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Net ien mei it zien dus ik vind datsto it ook net meist zien? [/v]

datst o
sound
informant [a=n] Nee kan net. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben? [/v] sound
informant [a] Dat is de man diet se roepen ha. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Soest ik zegge kunne dat is de man die sij roepen ha? [/v] tagging sound
informant [a=j] Jawel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld? [/v] sound
informant [a] Dat is de man diet it verhaal verteld hat. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld? [/v] sound
informant [a] Dat is de man dert ik van denk datteret verhaal verteld het. [/a]

der t dat er it
tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat is de man diet ik denk dat it verhaal verteld hat? [/v]

die t
sound
informant [a] Ik soe it net zegge nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben? [/v] sound
informant [a] Dat is de man dert ik van denk diet se roepen ha. [/a]

der t die t
tagging sound
informant [a] Dat is de man denk ik diet se roepen ha. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] T schijnt dat ze niets mag eten? [/v] sound
informant [a] It sjochter nei uut dat se niks ete mei. [/a]

sjocht er
tagging sound
informant [a] T schijnt it lijketerop. [/a]

lijket erop
sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of iemand in de tuin staat? [/v] sound
informant [a] It lijket wel atter ien in de tuin staat? [/v]

at er
tagging sound
hulpinterviewer [a] Kanst dat er ook furt late? [/v]

kan st
sound
informant [a=j] Jawel. [/a] sound
informant [a] Ik zou zelf it woordsje der der beslist in ha wolle hoor. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja ik ook maar-. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wat voor boeken hasto kocht. [/a]

hast o
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie of wa hat dij sjoen oppe kermis. [/a]

op e
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wa hat dij op de merke zien? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=036] Marie en Piet wijze nei? [/v] sound
informant [a] Elkoar. [/a] tagging sound
informant [a] Inoarren elkorren. [/a] tagging sound
informant [a] Nei elkar. [/a] tagging sound
informant [a] Inoar kan ook ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Toon wasket? [/v] sound
informant [a] himsels wasket him. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Sich?[/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] Fons zag een slang naast? [/v] sound
informant [a] Neist him. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Der wol net ien net dansje? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Els wol net dansje en se wol net zinge ook net? [/v] tagging sound
informant [a] It kan al. Maar erg mooi vink it net. [/a]

vin k
sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy mut kunne betiid op staan? [/v] sound
informant [a=n] Dat kan net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wol gjin soep net meer ete net? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Hij wol gjin soep meer ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hjirre nergens gjin muizen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat soe wel kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Iederien is gjin vakman? [/a] tagging sound
informant [a=j] Wat der sein wurd kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Hij heeft overal gjin vrienden? [/a] tagging sound
informant [a=j] Hij heeft wel vrienden maar net overal ja dan kant wel. [/a]

kan t
sound
hulpinterviewer [v=260] Wat denksto wiet ik in de stad moete ha? [/v]

denkst o wie t
tagging sound
informant [a] Ja kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kinst ook zegge wie ik? [/v] sound
informant [a=j] Jawel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En ook wa of waat ik? [/v]

wa t
sound
informant [a=j] Ja ja wa kan altied wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=261] Wat denke jimme hoet se it oplost hawwe? [/v]

hoe t
tagging sound
informant [a=j] Ja goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denksto wie ik in de stad moete ha? [/v]

denkst o
tagging sound
informant [a] Ja wie of wa. [/a] sound
informant [a=j] Ja wiet ik diet ik kan ook wel ja. [/a]

wie t die t
sound
hulpinterviewer [v=265] Hoe denksto hoet se it oplost ha? [/v]

denkst o hoe t
tagging sound
informant [a] Hoet se it oplost ha. Hoe of dat se it oplost ha. Hoe denksto dat se it oplost ha soe ook kunne. [/a]

hoe t denkst o
tagging sound
informant [a=j] Maar hoet kan ook wel. [/a]

hoe t
sound
hulpinterviewer [v=309] Ik ha gjin zin en voerje de kij? [/v] sound
informant [a=j] Maar ik ha gjin zin en voerje de kij ja kan wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=311] Ik denk hij furt is? [/v] sound
informant [a=n] Ik denk dat hij furt is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=312] Ik hawm juster nog net zien dus ik zeg ik denk hij is fuort? [/v]

haw m
tagging sound
informant [a=j] Nou ik soe zegge dat it wel kan maar vindt net mooi. [/a]

vind t
sound
hulpinterviewer [v=316] Hij wou nog hard even bij de bakker nei binnen en koopje in broodsje? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al har kij benne verdronken bij de overstroming? [/v] tagging sound
informant [a=j]Ja ja ja ja ja dat kan wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Ik ha nog nooit ien lilk sjoen worden op dizze jonge ik zeg ik leau dizze jonge vinde se allegearre wel aardig. [/v] tagging sound
informant [a=j] Lolk sjen worden dat moet andersom worden sjoen op die jonge verder hak er gjin bezwaar tsjin. [/a]

ha k
sound
hulpinterviewer [v=353] Persoon a vraget wilst nog koffie Jan. Jan andwoordt jak? [/v]

wil st ja k
sound
informant [a=n] K hoor t voor t earst sa. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Persoon a vraget ha se eten. Persoon b antwoordt jaanze? [/v]

jaan ze
sound
informant [a=n] Nee strepe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=366] Har is ziek? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=367] Is har ziek? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Marie zit te pereschillen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Marie zit te peren schillen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Marie zit te peerschillen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Peer schillen ja dat soe wel kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Marie zit peren en schillen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mij ris wadat sij roepe kind hie? [/v]

wa dat
tagging sound
informant [a=j] Roepe kind hie ja kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mij ris wa dat sij roepe kinnen hie? [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel mij ris wa at sij roepe kind hie? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij ris wa at se roepe kinn hie? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mij ris wa at dat se roepe kind hie? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat komt ook wel voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij ris waat se roepe kind hie? [/v]

wa t
tagging sound
informant [a=j] Ja goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij ris wa se roepe kinne hie. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja das goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=296] Soe hij it daan ha kind? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Soe hij it daan ha kinn? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Soe hij it daan kinn ha? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja das goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Soe hij it daan kind ha? [/v] tagging sound
informant [a=j] K leau dat die goed wie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Soe hij it doen kind ha? [/v] sound
informant [a=n] Nee doen kan net. [/a] sound
veldwerker [v] Zou hij dat hebben kunnen doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Soe hij dat daan kind ha. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Soe hij it doen kinnen ha? [/v] sound
informant [a=n] Net doen kan net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet dat er goon is te zwemm. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja is goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat er is gong te zwemm? [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan ook wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat er it verkoopje wold hat. [/v] tagging sound
informant [a] Nee. [/a] Informant bedenkt zich verderop. sound
informant [a] Woln hie net hat .[/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet datter it verkoopje woln hat? [/v]

dat er
tagging sound
informant [a=j] Nu kant wel. [/a] sound
veldwerker [v] Met wold kan it dan ook nog? [/v] sound
informant [a=j] Wollen wold ja kan allebeide wel. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet dat hij goon zwemm is? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk datst in soad furt gooie mutte soest? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat soe wel kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vind dat iederien moat kinne zwemme? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vind dat iederien mut zwemme kinne? [/v] sound
informant [a=n] Nee eknt. [/a]

ek nt
sound
informant [a] Zwemme kinne mut. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vind dat iederien kinne zwemme moat? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vind dat iederien zwemme kinne moat? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vind dat iederien zwemme mut? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet dat Eddy morgen brea ete wol? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat Jan in nieuwe schuure bouwe mut? [/v] tagging sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken heeft Jan trije? [/v] sound
informant [a] Soe kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Jan weet dat hij voor drie uure de wein mut hewwe make? [/v] sound
informant [a=n]Nee nee nee helemaal niks. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dat hij voor drie uure de wein mut make hawwe? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dat hij voor drie uure de wein make moat hewwe? [/v] sound
informant [a=n] Nee nog net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dat hij voor drie uure de wein make hawwe moat? [/v] sound
veldwerker [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Persoon a vraget hij slaapt. Persoon b antwoordt hij doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Persoon a vraget hij slaapt. Persoon b antwoordt it doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Persoon a vraget slaapt hij. Persoon b antwoordt ie doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a] In us dialekt kant net volgens mie. [/a]

kan t
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] De lampe docht net meer branden? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Branden doet de lampe net meer? [/v] tagging sound
hulpinterviewer Brande tagging sound
informant [a=j] Dan is it goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bern doen hjir net voetbaljen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Voetbaljen as dat nu voetbalje is kan it dan wel? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Doet Marie elke joen dansjen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Doet se elke joen oan dansjen hin. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=247] Doe it brea even snijde? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doe wel even de kopkes of waskje? [/v] sound
informant [a=n] Ik vind net sterk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik net oan? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jonge hak mei nei de merk weest? [/v]

ha k
tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Die rare jonge ben ik mei nei de merke weest? [/v] tagging sound
informant [a=g] Ja wij zeiden inderdaad ben. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] It kan allebeide.[/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Jan vindt dasto must sokke dingen net leauwe? [/v]

da sto
sound
informant [a=n] Nee kan net. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Jan vind dat do moast sokke dingen net leauwe? [/v] sound
veldwerker [v] Jan vindt do moast sokke dingen net leauwe? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dan issie mooier. [/a]

is ie
sound
veldwerker [v] Mei dat der in dan vinjim him net helendal verkeerd? [/v]

vin jim
sound
informant [a=n] Ast ja of nee he wolst dan ist nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kome. B nooit net? [/v] tagging sound
informant [a=j] Nooit net kan wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hij hat de bal gooid inne koer? [/v]

in e
tagging sound
informant [a=j] Ja dat soe kunne.[/a] sound
commentaar[meta][k]F013p[/k][h]385[/h][i]386[/i][vw]HW[/vw][t]AH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=485] A sil ik koaitsje. B dat doe maar? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloof mij datst nooit meer verstopje silst? [/v]

dat st
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zeg mij datsto kocht hast? [/v]

dat sto
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Do benst ook in rarenien? [/v]

raren ien
tagging sound
informant [a=j] Ja dat is wol goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie seit datsto Piet probeerd hest in boek te verkoopjen? [/v]

datst o
tagging sound
informant [a=j] Dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Wim dacht dat ik Eeltsje probeerd hie in cadeau te jaan? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan ook wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532 ] Karel weet datsto probeerd hast Marie in boek te verkoopjen? [/v]

datst o
tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bern doen hjir joens altijd anijsmelke drinke? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [n][v=068] Ast soen libbest dan libbest langer? [/v] tagging sound
informant [a=j] Jawel. [/a] sound
veldwerker [v=217] Leausto net dat hij sterker is as dij? [/v]

leaust o
tagging sound
informant [a=j] Dat kan wel. [/a] sound
veldwerker [v=217] En dat hij sterker is as dij of sterker is as do? [/v] sound
informant [a] As dij. [/a] sound
veldwerker [v=000] Leaust toch net dat hij sterker is as ik of sterker is as mij? [/v] tagging sound
informant [a] Ik soe ik zegge dat kan. [/a] sound
hulpinterviewer [a]Mij is mooier.[/a] sound
veldwerker [v=000] Leaust toch net dat hij sterker is as sij of as har? [/v] sound
informant [a] Sij kan wel ja. [/a] Kan beide. sound
veldwerker [v=000] Sij is sterker as him of as hij? [/v] sound
informant [a] Kan ook alle twee wel. [/a] sound
veldwerker [v=000] En jim ben machtiger as wij of as us? [/v] tagging sound
informant [a] Ik dacht datst se beide wel tsjin komste. [/a] sound
veldwerker [v=000] Wij ben machtiger as hja as sij of as har? [/v] tagging sound
informant [a=g] Har. [/a] sound
informant [a] Harren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Volgens mij kunne se alle drie wel. [/a] sound
informant [a] Har kan wel en sij ook wel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=215] Kleau dat ik groter ben as hij? [/a]

k leau
tagging sound
informant [a=j] Ja der moet wat voor. [/a] sound
veldwerker [v=217] Leaust waarschijnlijk net dat hij sterker is as dij? [/v] tagging sound
informant [a] Dat kan. [/a] sound
veldwerker [v=885] Soenen jo dan mischien it hele paradigma van it tiidwurd gean in it sudhoeksk jaan wolle? [/v] sound
informant [a] Ik gean do giest hij giet sij giet. [/a] tagging sound
informant [a] Wij geane jimme geane of jo geane en sij geane. [/a] tagging sound
informant [a] Gean ik giesto. [/a]

giest o
tagging sound
informant [a] Giet hij giet sij. [/a] tagging sound
informant [a] Geane wij . [/a] tagging sound
informant [a] Geane jimme geane jo en gean sij. [/a] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
161 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet Vragen naar gebruikelijkheid van voorkomende volgordes. komt voor : j
vorm: jan wit dat er foar trije de wein makke ha moat
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: dat is sa wis at ien en ien twa is
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: as ien en ien
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: de jonge waans mem juster oppenij troud is sie achter mij
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: de bank dert se op sieten wiue krekt ferve
328 Jan vindt dat je moet zulke dingen niet geloven Laten uitspreken als één geheel komt voor : j
vorm: jan fynt sokke dingen moatte je net leauwe
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: dat is de man fan wa-t ik tink dat se m roppen ha
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: dert-t ik fan tink dat se m
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: net ien
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: nearne
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen.
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen.
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen.
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen.
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: jan smookt net mear
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: sels hij kin t net oplosse
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
vorm: hoe let is dat eigentlik
zin: klam op is
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
vorm: hoe let is dat eigentlik
zin: kin allebeide
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
zin: meie we wolwitte at we ek frege binne
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
zin: meie we wolwitte at we ek frege binne
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: witte jo yts oer it waar moarn
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: witsto wat
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
zin: do witst wol datst slim genoch bist
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: sij ha der neat mei te krijen
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: inoar
zin: marie en piet tutsje inoar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
zin: hij ro´p alle familyleden bij m
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: der siet in ynbrekker yn dizze kast
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
opmerking: allinnich at je in plak oanwize
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: justyer siet der in ynbrekker yn dizze kast
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: it is krekt at der hun yn dizze kast sit
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit.
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: as jo tinke dat jo gezond leve libje dan foaral sa troch
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as elke dei de dokter belle wurdt
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as in inkele kear de dokter belle wurdt
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gean
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gean ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giest
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giest
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: jo geane
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: geane jo
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij giet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet er
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se giet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as t giet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as we geane
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as jimme gean
opmerking: sprektaal, ek geane
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gean jimme
opmerking: sprektaal, ek geane
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as sij gean
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gean
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: doe-t ik gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongsto ek
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: doetsto gongst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ik net
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: doe-t jo gyngen
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: doe-t jo gongen
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ik ek
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: doe-t hij gong
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen jo ek
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: doe-t sy gyng
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gyng it net
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: doe-t it gyng
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gyng se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: doe-t wij gyngen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gongen jim ek
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: doe-t jim gyngen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gyngen wij net
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: doe-t gyngen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gyngen se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
vorm: sis mij rios wa-t der bij de doar wie
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. vorm: dat is de man dy-t se roppen ha
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man dy-t it ferhaal ferteld hat
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: dat ik fan tink dat hij it ferhaal ferteld hat
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dy-t ik tink dat it ferhaal ferteld hat
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: kin wol
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. vorm: elke heit hopet dat syn bern earlik binnesyn bern binne earlik
opmerking: Let op: bij laatste antwoord staat: yn it frysk wol
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : j
vorm: elke mem mient har bern moat se beskermje
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: ik fyn dat iderien de foto ... sjen kinne moat
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: hij is alle kapote spullen oan it furt smiten
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: hij smyt alle kapotte spullen furt
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
vorm: marie sit parreskilen
808 Marie zit te stoofperen schillen.
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : j
vorm: marie sit te pianospyljen
810 Hij zit weer te voorzeggen. vorm: hij is wer oan t foarsizzen
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: hoe hellest it yn dyn harsens en smyt mei iten
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
vorm: hoe hellest it yn dyn harsens en smyt mei iten
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
zin: kin allebeide
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort.
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. vorm: jan fynt it noflik om de hiele dei te werken
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken.
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken.
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
vorm: hij sil wol wer stean te seuren
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad.
823 Ben je met die fiets gevallen geweest?
824 Het huis is verkocht geworden.
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen.
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
zin: jan liet m mei driuwe op e weagen
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: himsels
zin: toon beseach himsels ris goed yn-e spiegel
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: himsels
zin: edward ken himsels goed
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: him
zin: jan lukte de tekken nei him ta