SAND-data Hindeloopen / Hylpen (F002p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Hindeloopen / Hylpen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k][F002p][/k][h]335[/h][i]336[/i][vw]HW[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=022] Er wil nimmen naat danse.[/v] sound
commentaarweg = furt  sound
informant [a=n] Der wil geeneen dansje dat naat dat moet furt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil naat dansje en se wil naat zinge ook naat.[/v] sound
informant [a=n] Els wil naa danse en zinge wil ook naat. [/a] bs: "naa" verschrijving voor "naat"? sound
informant [a=n] Dat kan naat dat naat moet fuort dat eerste niet moet furt.[/v] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy mut kenne bij tijd uut naaien.[/v] sound
informant [a=n] Dat klopt naat. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Hy wol gin soep naat meer ete naat.[/v] sound
informant [a=n] Het moet dat naat der achteraan. [/a] sound
informant [a] Hie wil nie soep naat meer ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hier nergens gin muizen.[/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ik kijkje de boel rond en ik zeg zitte hier nergens gin muizen bin jimme daar wel zeker van zitte hier nergens gin muizen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Elkeneen is gin vakman. [/v] sound
informant [a=j] Elkeneen is gin vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hie het overal gin vrienden. [/v] sound
informant [a=n] Hie het overal it is in rare zin.[/a] sound
veldwerker [v] Mar as it nu betekent hij heeft net oeral kameraden? [/v] sound
veldwerker [v] Hij hat ze wel mar net oeral. [/v] sound
informant [a=j] Dan soe it zo hij het overal gin vrienden.[/v] klemtoon op gin tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Het denkst wa ik in de stad tegen kwam? [/v] sound
informant [a=j] Het denkst waat ik in de stad tegenkwam. [/a]

wa t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Het denkst waat ik in de stad tegenkwam. [/v]

wa t
sound
informant [a=j] Ja die dezelfde zouk zesse wa denkst waat ik in de stad tegen kwam. [/a]

zou k
tagging sound
veldwerker [v] Dus met wa met t?[/v] sound
informant [a] Ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=261] Het denke jimme hoe ze et oplost hevve? [/v] bs: "oplost" liever als twee woorden; tussenvoegen woord lukt niet. tagging sound
informant [a=j] Het denke jimme hoetse dit oplost hebbe. [/a]

hoe t se
klemtoon op hoet tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Het denke jullie hoet ze het op lost heb. [/v]

hoe t
sound
informant [a=j] Hoe denke jimme hoetset oplost hebbe. [/a]

hoe t se t
tagging sound
veldwerker [v] Ja jo wille die t der achteraan ha?[/v] sound
informant [a] Ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=262] Wa denkst wa ik in de stad tegen kwam?[/v] sound
informant [a=j] Ja dan soe it worde. Wa denkst waat ik in de stad tegenkwam. [/a]

wa t
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Hoe denkst hoe se et op lost hevve? [/v]

denks t
sound
informant [a=j] Ja ook weer. Hoe denkst hoetset op lost hewwe. [/a]

hoe t se t
tagging sound
veldwerker [v] Okee dus met die t der achteraan? [/v] sound
informant [a] Ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hoe denkst hoet se et op lost hevve? [/v]

hoe t
sound
informant [a=j] Zelfde. Ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Ik hew gin zin en voerje de kie? [/v] sound
informant [a=n] Ik he gin zin om de kie te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik hew gin zin en voer de kie? [/v] sound
informant [a=j] Ik he geen zin en voere de kie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Wat is dan wat in it fries is ik voerje wat is dat in et hylpers?[/v] sound
informant [a] Ik voerje.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik he gin zin en bind de kie? [/v] tagging sound
informant [a=j] En bind de kie ja ja.[/a] sound
veldwerker [v] En as jo de van maak van. Ik heb gin zin en binde de kie? [/v] sound
informant [a=n] Ja dat is mis.[/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Ik denk hie furt is. [/v] sound
informant [a=n] Nou ja ik zou der dat tussen zette. Ik denk datter furt is. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=312] Ik heb em gisteren nog naat zien dus ik zes ik denk hie is furt. [/v] sound
informant [a] Ik denk hie is fort mooi is it naat. [/a] sound
informant [a=n] Ik denk datter fort is. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=316] Hie woed nog vlug even bie de bakker nae binnen en koopje in broodsjen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat soe wel kunne ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al jerre kie binne verdronken bie de overstroming? [/v] sound
informant [a=n] Marie al jerre kie daar wordt dan op drukt. [/a] niet zonder dubbele punt na marie sound
informant [a] Alle kie van Marie binne bie de overstroming _ [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] De vorm zou kenne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Ik zes ik leeuw deze jongen vinde ze allegar wel aardig? [/v] sound
informant [a=n] Ik zes ik leeuw dat ze deze jongen allegaar wel aardig vinde. [/a] sound
informant [a=n] Dat se dizze jonge allegar wel aardig vinde. [/a] 329 kan wel maar heeft niet de voorkeur sound
hulpinterviewer [v=331] Ik hew heel het ronnen daand. [/v] sound
informant [a=n] Dou dat is gin hylpers wel zo. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Persoon a vraget wolsto jitte koffie jan. Jan antwoordet jak? [/v]

wol sto ja k
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja graag. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Persoon a vraget hebbe se eten. Persoon b antwoordet jaanze? [/v]

jaan ze
sound
informant [a] Dus die eerste vrage. Hewwe ze eetn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Ik herken em net. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=359] Me zulk weer du kenst naat veel doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Met zulk weer du kenst naat vele dwaan. [/a] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Zoustem omkere dan wordt er makkelijk. Du kanst naat doen met sok weer.[/a]

zou st em
sound
hulpinterviewer [a] Me zulk weer kenst naat vele dwaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=365] Him is daa? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hie is daa. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=366] Jer is ziek? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Jo soene zegge jo is ziek. [/v] sound
informant [a=n] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=367] Is jer ziek? [/v] sound
informant [a=n] Isse ziek ja xxx. [/a]

is se
sound
hulpinterviewer [v=501] Marie sit te peren schiljen?[/v] sound
informant [a=j] Ja Marie sit te peren schiljen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=502] Marie sit peren en schiljen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dy bruike wy net in dizze.[/a] sound
hulpinterviewer Ik zie wel dat hie twijfelt. sound
hulpinterviewer Die kander vergete.

kan der
sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mie eens wa dat jo roepe kend het. [/v] sound
informant [a=j] Vertel mie eens waat jo roepe kind hee. [/a]

waa t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertel mie eens waa dat jo roepe kend hee. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat ken wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel mie eens wa ot joe roepe kind het? [/v] sound
informant [a=n] Vertel mie eens waat jo roepe kind hee. [/a]

wa t
tagging sound
hulpinterviewer Jo zegge ook weer waat. sound
hulpinterviewer En wa at soe kunne. sound
informant [a] Wa as jo roepe kend hee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Wa as jo roepe kind hee ja ja. sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mie eens wa at dat joe roepe kind hewwe? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat denke naat as dat. [/a]

denk e
sound
veldwerker [v] Nu dan hebben we vier waarvan jo zeien van dat kan wel dus van. Vertel mij eens waat se roepe kind hie? [/v]

wa t
sound
veldwerker [v] Vertel mij eens wa dat se roepe kind hie. Vertel mij eens wa of se roepe kind hie. En vertel mij eens wa as se roepe kind hie?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Wa of soe kinne. [/a] sound
informant [a] Nou liever naat. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wa as is goed. [/a] sound
veldwerker [v] Vertel mij eens waat se roepe kind hie. Wa dat se roepe kind hie. Wa as se roepe kind hie hokker van dy trije is dan it normaalste voor jo?[/v]

wa t
sound
informant [a=g] Vertel mie eens wa as jo roepe kend hee. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Waat sij roepe kind hie en wa dat se roepe kind hei. Welke van dy twa is dan it gebruikelijkste? [/v]

wa t
sound
informant [a] Nou doe dan dat mar furt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zoed ie dat deend hewwe kend? [/v] sound
informant [a=n] Zoed hie dat deend hewwe kenne ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Jo maak er in infinitief van dan? [/v] sound
veldwerker [v] Dus net van wa soe dat deend hewwe kend? [/v] sound
informant [a] Nee kenne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Zoed hie dat deend kend hewwe? [/v] sound
informant [a=n] Naat mooi. [/a] sound
veldwerker [v] Hoe soed er mooier worde? [/v] sound
informant [a] Zoed hie dat deend hewwe kenne ja dat zoe wel kenne. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Doen kend hewwe? [/v] dwaan kend hewwe. sound
informant [a] Ja zou hie dat dwaan kend hewwe. [/a] 305? tagging sound
hulpinterviewer Tis lastig.

t is
sound
hulpinterviewer [v=305] Zoud hie dat dwaan kend hevve. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dats hetzelfde da hewwe nou al gehad. Kenne we vergete. [/a]

dat s he we
let op sec. 2236 sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet dat hie is gaan zwemmen? [/v] sound
informant [a=n] Dat is gin hylper zin hin. Ik wet datter te zwemmen gezen is. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet dat hie gaan zwemmen is? [/v] sound
informant [a=n] Ik wet datter te zwemmen gezen is. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=352] Ik wet dat hie zwemmen gaan is? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
informant Dat femke ik soe har graag noch eens treffen en leg har dat eens voor nou. sound
hulpinterviewer [v=000] Ik weet dat hy it ferkoopje wold het? [/v] sound
informant [a=n] Ik wet dat hie et verkoopje woln het. [/a] tagging sound
informant [a] Hie het et wel doen wolt hier. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dastoe vele weg smijte mutte soest. [/v]

dast oe
tagging sound
veldwerker [a=n] Nee nee.[/a] sound
commentaar[meta][k]F002p[/k][h]335[/h][i]336[/i][vw]HW[/vw][t]AH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dastoe veel weg smijte mutte soest? [/v]

das toe
sound
veldwerker Nee, anders litte we dizze maar even zitte. sound
hulpinterviewer Gewoon in kras door zette. sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vind dat elkeneen mut kenne zwemme. [/v] sound
informant [a=n] Ja ik denk dat elkeneen zwemme kenne mut. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vind dat elkeneen mut zwemme kenne? [/v] sound
informant [a=n] kinne kinne mut hewwe dat krek gelijk. [/a]

he we
sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vind dat elkeneen kenne zwemme mut? [/v] sound
informant [a=n] Kenne zwemme mut nee zwemme kenne mut. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vind dat elkeneen zwemme kenne mut? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vind dat elkeneen zwemme mut kenne? [/v] sound
informant [a=n] Ja nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wol brood ete. [/v] sound
informant [a=n] brood ete wil. [/a] sound
hulpinterviewer [v=088] Ik weet dat Jan mut in nieuwe schuur bouwe? [/v] sound
informant [a=n] Dat Jan in nieuwe schuur bouwe mut. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken heeft Jan drie? [/v] sound
informant [a=n] Ik keerdem om. Jan het drie boeken. [/a]

keerde m
sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dat hie voor drie uur de wien mut hewwe maake? [/v] sound
informant [a=n] _ hewwe mut hewwe maake mut. [/a] sound
informant [a] Jan die wet datte voor drie uren de wagen make hewwe mut. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Jan wit dat hie voor tre uur de wien mut maake hewwe. [/v] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dat hie voor tre uur de wien maake mut hewwe? [/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dat hie voor tre uur de wien maake hewwe mut? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat is hem. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Persoon a vraget hie slaapt persoon b antwoordet hie doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat kunst wel vergete henk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Persoan a vraget hie slaapt persoon b antwoordet t doet? [/v] sound
informant [a=n] Ja hie slaapt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Persoon a vraget slaapt hie persoon b antwoordet ie doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] De lampe dweit naat meer branden? [/v] sound
informant [a=n] De lampe wol naat meer brande. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De born dwaan hier naat voetballen? [/v] sound
hulpinterviewer Dat zegge je naat dat dan kenst die ook vergete sound
informant [a=n] Ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Branden dweit de lampe naat meer? [/v] sound
informant [a=j] nou ja as der in in in in verband zit brande dweit der naat meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=246] Dweit marie elke avond dansjen? [/v] sound
informant [a=n] Danset marie elke avond. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Dwaan it brood even snijde? [/v] sound
informant [a=n] Wolst it brood even snijde. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Ik dwaan wel even de kopkes afwasse? [/v] sound
informant [a=n] Ik sol de kopjes wel even afwasse. [/a] sound
informant En dan bint kopjes in hylpen hin gjin kopkes.

binne it
sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik naat aan? [/v] sound
informant [a=n] Der denk ik naat aan ben je nou mal. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jonge bin ik mee naar de marke weest? [/v] sound
informant [a=j] Die rare jonge bin ik mee naar de marke weest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Die rare jonge hew ik mee naar de marke weest. [/v] sound
hulpinterviewer [v] het zegge wie ik bin weest of ik hew weest? [/v] sound
informant [a] Hylpen neemt dat naat zo streng. [/a] sound
informant [a=j] Wie bruke de beide en mense bruike de ben ik bin weest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Jan vind dat du must sokke dinge naat gelove? [/v] sound
informant [a=n] datstoe sokke dingen naat gelove must. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer sol de wereldvrede komme b nooit naat? [/v] sound
informant [a=j] Ja dat is in bepaalde uitdrukking worden nooit naat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hie het de bal smeten in de mande? [/v] tagging sound
informant [a=j] It soe kunne in in bepaalde- [/a] sound
hulpinterviewer [v=474] T en was maar naat goed genoeg? [/v] sound
informant [a=n] Nou ja as die t der nou achter ging dan soe ik it haast- [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] A sol ik kookje b dat doe maar? [/v] sound
informant [a=n] nu dan dee ik dat der voor weg sol ik kookje doe maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloofje mie datst nooit meer verstopje solst? [/v] sound
informant [a=n] datst nooit meer nee nee dat klinkt naat. [/v] sound
informant Ja ik heb liever wiskunde dan. sound
hulpinterviewer [v=487] Het zegst mie datstu keipe hest? [/v] sound
informant [a=j] Ja ik schrik der maar liefst van het zegst- [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] ja maar kan dat dan ook met in gebiedende wijs net met zegst maar met zei? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Het zeg mie dat zegge je naat. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Du benst ook in raren een? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat hest wel dat hin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei datstu piet in boek probeare hest te verkoopjen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Nou it kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Wim dacht dat ik els probeare hee in cadeau te jaan? [/v] tagging sound
informant [a=j] nou ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet datstu probeare hest marie in boek te verkoopjen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kin wol. [/a] sound
hulpinterviewer Du kanst naat elkeneen bijlangs. sound
commentaar[meta][k]F002p[/k][h]335[/h][i]336[/i][vw]HW[/vw][t]AH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is? [/v] sound
informant [a] Ik weet naat oft marie jester stoarnd is. [/a] bs: "oft" kan traditionele spelling (at) zijn. tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund? [/v] sound
informant [a] Gineen het dat nooit weten of kend. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Gewild of gekund. sound
informant wold tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel willen opeten? [/v] bs: "opeten" liever consewuent als twee woorden, zie toelichting tagging 5.2.3.1. sound
informant [a] Jan hee de hele bolle wel opete wollen. [/a]

op ete
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen? [/v] sound
informant [a] Vertel maar naat waat jo roepe kennen hee. [/a]

wa t
tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Jan vergist zich? [/v] sound
informant [a] Jan fersintem. [/a]

fersint em
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich? [/v] sound
informant [a] De timmerman heeft gin spijkers biejem. [/a]

bie em
tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werken? [/v] sound
informant [a] Erik laat mie voor him werkje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven? [/v] sound
informant [a] Johanna laat jer mee drijve oppe baren. [/a]

op e
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zich zelf een goed in de spiegel? [/v] sound
informant [a] Toon bekeekemsem eens goed inne spiegel. [/a]

bekeek emsem in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zich zelf goed? [/v] sound
informant [a] Eduard die ken emsem goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er fotos van zich zelf in de etalage staan? [/v] sound
informant [a] Bart het hoord datter fotos vannemsem inne etalage staane. [/a]

dat er van emsem in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen? [/v] sound
informant [a] As ik zuinig libje dan libje ik zo as mien elders woeden. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader? [/v] sound
informant [a] As hie jitte tre jaar libbet libbetie langer as sien vader. [/a]

libbet ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft zij niet lang meer? [/v] sound
informant [a] As jo so gevaarlijk leeft dan leeft se naat lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog? [/v] sound
informant [a] As it no jet libbet dan libbetet morgen jet ook. [/a]

libbet et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik? [/v] sound
informant [a] As jimme zo losbandig libje dan libjeme nooit zo lang as ik. [/a]

libje me
bs: "libjeme" lijkt haplogie voor "libje jimme", "leven jullie". tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen? [/v] sound
informant [a] As je voor jerre werk leve dan leve je naat voor jerre born. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudie nog leeft dan leeft Leo ook nog? [/v] sound
informant [a] As Rudy jitte leeft dan leeft Leo ook jitte. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer? [/v] sound
informant [a] As je gezond leve dan leve je langer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek? [/v] sound
informant [a] Asser zo min mensen van lanbouw leve dan_ [a]

as er
tagging sound
informant [a] _ dan leve er vele mensen van werk inne fabriek. [/a]

in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel? [/v] sound
informant [a] As Pieter en Liesje in it paradijs leve dan leve Jan en Kees inne hel. [/a]

in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we somber leven leven we gelukkig? [/v] sound
informant [a] As we sober leve dan leve wie gelukkig. [/a] tagging sound
veldwerker [v] kan dat ook zonder dan? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Als we eenvoudig leven leven we gelukkig? [/v] sound
informant [a] As wie eenvoudig leve dan leve wie gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan? [/v] sound
informant [a] Libje het gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen? [/v] sound
informant [a] Libje het minder bekrompen born. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen? [/v] sound
informant [a] Ik denk dat marie jem roepe_ [/a] tagging sound
informant [a] _jem roepe mutte sol. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] heb je genoeg mensen om hooi van het land te laten halen? [/v] sound
informant [a] Hejje genoeg mensen om haa van it land te haaljen. [/a]

he je
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken? [/v] sound
informant [a] It was aardig van Jan om wurkje te kommen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen? [/v] sound
informant [a] Dizze tonne is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren? [/v] sound
informant [a] Hie ken staan te zeurjen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeuren? [/v] sound
informant [a] Hie staat te zeurjen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwamen regende het? [/v] sound
informant [a] Det wie aan kwamen regende it in lik. [/a] de t tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij? [/v]

k geloof
sound
informant [a] Ik leau dat ik groter ben as him. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kanstem ook in slikke. Kgeloof? [/v]

kanst em k geloof
sound
hulpinterviewer [v] Jo wille per se ik zegge? [/v] sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=216] Zij gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik? [/v] sound
informant [a] Je leaut dat ik eerder thuis ben as jer. [/a] tagging sound
informant [a] _ dastoe eerder thuis benst as ik. [/a]

dast oe
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij? [/v] sound
informant [a] Jie leauwe toch naat_ [/a] tagging sound
informant [a] _dat hie sterker is as jo. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij? [/v] sound
informant [a] Je leauwe dat je rijker binne as jem. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij? [/v] sound
informant [a] Wie leauwe dat jimme naat zo goochem binne as wie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn als jullie? [/v] sound
informant [a] Jimme leauwe toch naat dat je armer binne as jimme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna? [/v] sound
informant [a] Jie leauwe dat Lisa gelijke mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter? [/v] sound
informant [a] Hie leaut dat Jan en Piet_ [/a] tagging sound
informant [a] _ sterker binne as Klaas en Hindrik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij? [/v] sound
informant [a] De jonge waart de mem jester van trouwe is_ [/a]

waar t
tagging sound
commentaarwaar t  sound
informant [a] _ stooch achter mie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd? [/v] sound
informant [a] De bank waart wie op zaten was krekt farve. [/a]

waar t
tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven? [/v] sound
informant [a] Waat geld heeft moet mie maar het jaan. [/a]

wa t
tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe? [/v] sound
informant [a] Marie loekte de deken nei jer toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien? [/v] sound
informant [a] Geeneen mag it zien dus ik vind dastoe it ook naat zien magst. [/a]

dast oe
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik vind dat jij het ook niet zien mag? [/v] sound
informant [a] Dastoe it ook naat zien magst. [/a]

dast oe
tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je weg ging? [/v] sound
informant [a] It gebabe destoe furt gingst. [/a]

dest oe
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar je geboren bent? [/v] sound
informant [a] Ik weet waart jie geboren benne. [/a]

waar t
tagging sound
hulpinterviewer [V=342] Nu je klaar bent mag je gaan? [/v] sound
informant [a] No ast doe klaar benst_ [/a] tagging sound
informant [a] _magst doe gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben? [/v] sound
informant [a] Dat is de man diet je roept hewwe. [/a]

die t
tagging sound
veldwerker [v] Dat diet kan dat ook die wezen zonder die apostrof t der achter? [/v]

die t
sound
informant [a=n] Die ei dat wil naat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat is de vrouw die ze geroepen hebben? [/v] sound
informant [a] Dat is het vrouwmenske jut je roept hewwe. [/a]

ju t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat zijn de mannen die ze geroepen hebben? [/v] sound
informant [a] Dat ben de manlied jint je roept hewwe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld? [/v] sound
informant [a] Dat is de man diet it verhaal verteld heeft. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat is de vrouw die het verhaal heeft verteld? [/v] sound
informant [a] Dat is it vrouwmenske diet it verhaal verteld heeft. [/v]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat zijn de mannen die het verhaal hebben verteld? [/v] sound
informant [a] Dat benne de manlied jint it verhaal verteld hebbe. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld? [/v] sound
informant [a] Dat is de man wurt ik van denk dattie it verhaal verteld heeft. [/a]

wur t dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben? [/v] sound
informant [a] Dat is de man wurt ik van denk dat se die roept hewwe. [/a]

wur t
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] It schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] It schijnt dat se niks ete mag. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat? [/v] sound
informant [a] It lijket wel datter een inne tuin staat. [/a]

dat ter in e
tagging sound
hulpinterviewer [v] Het lijkt wel of iemand in de tuin staat? [/v] sound
informant [a] It lijket wel atter een inne tuin staat. [/a]

at er in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Dat lijket wel of er een? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer het is oft en we spreke hem uit als at sound
hulpinterviewer [v] It lijket wel at een in de tuin staat? [/v] sound
informant [a=n] Dat der een in de tuin staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Het voor boeken hestoe keipe. [/a]

hest oe
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wa het die oppe morke zient. [/a]

op e
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Marie en piet wijze nei? [/v] sound
informant [a] Naar inerm. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Jan wasket? [/v] sound
informant [a] Waskettem sem.[/a]

wasket tem
tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kanst ook Jan wasket him? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] Gerrit zag in slange neist? [/v] sound
informant [a] Him oppe bank. [/a]

op e
tagging sound
veldwerker [v] En zou himsem daar ook kunne? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee dat hoeft naat. [/a] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: dat is so seker as een en een twa is
opmerking: likje jonge is lyts; lik is faam
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: de jonge der-t de mem jester fan trouwe is stooch efter my
opmerking: <de jonge werfan de mem juster troud is stie achter my ...; nee dit is fries>
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: de bank wer-t se op sieten wie pas ferve
opmerking: deze zin is fries; ook hylpers? volgens informant wel.
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: dat is de man dy ik tink dat se roppen hewwe
opmerking: <dat is de man der-t se fan tochten...; weer fries!>; <dat is de man werfan ik tink dat se dy roppen hewwe,>
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
vorm: wa het de auto meinomd? geeneen naat
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
vorm: wur groeit it jeld oan-e baimen? naanze naat
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
vorm: het is ... togelyk? niks naat
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
vorm: hetfur kie heet hie molkt? gin-een naat
opmerking: het = wat; kie = fries kij = koeien
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
vorm: we kôsten naanze sitten gaan yn dy folle saal
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
vorm: we kenne nooit naat winne
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
vorm: yk hef totaal niks ziend
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
vorm: ik naat in ynkel bekje keipe
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: jan rookt naat mear
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hy
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: selfs hy kin dat naat oplosse
730 Hoe laat is dat eigenlijk? geen komt voor : j
vorm: hoe let is dat eigenlik
opmerking: niet met klemtoon op DAT uitgesproken, ook niet na voorzeggen; terzijde: om twa oeren, niet oere (informant).
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wy
zin: meie wy wol witte dat we ek frege binne
opmerking: wy uitgesproken "wie"
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
zin: meie wy wol witte dat we ek frege binne
opmerking: wy uitgesproken "wie"
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: wetstoe, wetst
zin: wetstoe ek ...
opmerking: "wette jy" is beleefdheidsvorm
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: wetstoe, wetst
zin: wetst ek het oer it wear fan moarn
opmerking: "wette jy" is beleefdheidsvorm
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: wetstoe, wetst
zin: <wette jy het oer it wear fan moarn>
opmerking: "wette jy" is beleefdheidsvorm
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: doe wetst
zin: doe wetst wol datst goochem genoch bist
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: doe wetst
zin: west wol datst
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: wetst
zin: doe wetst wol datst goochem genoch bist
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: wetst
zin: west wol datst
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. geen vorm: jê hewwe der niks mei te meikjen
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: marie en piet pappe
opmerking: "de een de ander"
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: nemmenem
opmerking: "de een de ander"
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: hy rop alle famylje by him thús
zin: <hy rop alle famylje by-enem
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: hy rop alle famylje by him thús
zin: bij elkaar>
739 Er zat een inbreker in deze kast. geen komt voor : j
zin: der seet in ynbrekker yn dizze kasse
opmerking: informant lijkt zich later tegen te spreken: alleen dr seet
739 Er zat een inbreker in deze kast. geen komt voor : j
zin: dEr seet .. kan ook
opmerking: informant lijkt zich later tegen te spreken: alleen dr seet
740 Het zat een inbreker in deze kast. geen komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: jester seet dr in ynbrekker yn dizee kasse
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: jester seet der in ynbrekker yn dizze kaste
zin: alleen dr!
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: it is krekt of der in hoend yn dizze kasse sit
zin: dr moet
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: ofter
zin: dr moet
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: it is krekt of der in hoend yn dizze kasse sit
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
opmerking: optie "dêr" nu nadrukkelijk verworpen
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: as jie tinke dat jie gezond libje libje dan mar fierder
opmerking: <as jo tinke dat jo sun libje libje dan mar fierder; fries>
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as elke dei de dokter op belle wurde moat
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as er in inkelen kear in dokter opbelle wurde mut
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: yk gaan
opmerking: gaan is oude uitspraak, nu gaon; tige met [g] , wurdboek gosse blom; je met klank fries bed; ; yk gaan, doe geast, hy geat jo geat, wy gaane, jE gaane, 3pl; jimme gaane; gaan yk , geastoe, geat hy, geat jo, gaane wy; yk gingst, doe gingst, gingstoe, wy
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaan yk
opmerking: gaan is oude uitspraak, nu gaon; tige met [g] , wurdboek gosse blom; je met klank fries bed; ; yk gaan, doe geast, hy geat jo geat, wy gaane, jE gaane, 3pl; jimme gaane; gaan yk , geastoe, geat hy, geat jo, gaane wy; yk gingst, doe gingst, gingstoe, wy
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: doe geast
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geastoe
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: jy gaane
opmerking: informant spreekt woord met heldere aa uit; doet jeugd niet meer, zegt hij (goane)
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hy geat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geat hy
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jo geat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geat jo
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: it geat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geat it
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: wy gaane
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaane wy
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jim gaane
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaane jim
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jê gaane
opmerking: lange E van bed
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaane jê
opmerking: lange E van bed
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaan
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: yk ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingstoe
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: doe gingst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging yk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jy gingen
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen jy
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hy ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen jy
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jo ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging it
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: it ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging jo
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wy gingen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingen jim
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jim gingen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen wy
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jê gingen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen jê
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. vorm: fertal my es even wa-t er oen-e doar wie.
opmerking: alleen met -t; ook wied
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dat is de man die-t se ropt hewwe
opmerking: ropt met gerekte o (van fries stôk)
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man die-t se ropt hewwe
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dat ie de man die-t it ferhaol fertald het
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat ie de man die-t it ferhaol fertald het
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. vorm: dat is de man dy-t it ferhaol ferteld het
opmerking: <dat is de man wer-t ik fan tink dat ...> (fries)
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dat is de man dy-t ik tink dat it ferhaol fertald het
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dy-t ik tink dat se roppen hewwe
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. geen komt voor : n
vorm: elke feer tinkt dat syn barn earlik binne
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. geen komt voor : n
vorm: elke mem tinkt dat se jerre barn beskermje mut
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: ik fynd dat elk de foto's ... sên kenne mut
opmerking: ingewikkeld geval
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: hy is alle stikken goed oan it wei-smiten
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
vorm: marie wied oan it parreskyljen
zin: <marie seet parren te skyljen>
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
vorm: <marie seet parren te skyljen>
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
vorm: marie wied oan it parreskyljen
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : j
vorm: marie wie oan t pianospyljen
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
vorm: hoe hellest it yn e kop en smyt mei iten
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: om de kie ...
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
vorm: jan fynt it noflik om de hele dei te wurkjen
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
vorm: hy sal wol wer staan te surjen
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
vorm: it huus is ferkeipe west
opmerking: betekent "dat it oerginzen is; dan is it naat gebeurd" (overgegaan; naat = niet)
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: jan laat em mei driuwe op-e baren
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: toon besooch emsem es yn-e spegel
opmerking: emsem = fries him-sels
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: edward ken himsem goe
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: jan lûkte de tekken nei him to