SAND-data Katwijk aan den Rijn (E134p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Katwijk aan den Rijn

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]E134p[/k][hi]93[/hi][i]94[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal gisteren werktiede nog?[/v] sound
informant [a]Gistere werkte die nog.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal ze weet niet dat marie gisteren gestorven is?[/v] sound
informant [a] Ze weet niet dat marie gisteren estorven is.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet dansen?[/v] sound
hulpinterviewer [v] Betekent dit is iedereen aan het danse of is niemand aan het danse?[/v] sound
informant [a] Der wil gien ien met je danse.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
informant [a]Gien een heb het ooit ekend of dat ewild.[/a] tagging sound
informant Bij ons heb er geen eens een nooit edanst. Spontaan gebruik van dubbele negatie met negatieve betekenis. sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal els wil niet danse en ze wil niet zinge ook niet?[/v] sound
informant [a]Els wil nie danse ze heb er geen zin in en zinge doe se helemaal niet.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal jan had het hele brood wel wille op eten?[/v] sound
informant [a] Nou jan die had et hele brood wel op wille ete zo honger had tie.[/a] Subject linksdislocatie. tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal vertel maar niet wie zij had kunne roepen?[/v] sound
informant [a=j] Nou zeg maar niet wie ze had kenne roepe hoor.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wie ze ne roepe hai.[/a] Het is niet duidelijk wat ne hier betekent. sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deuze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deuze zin in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer vertel mij eens wie of zij had kunne roepen?[/v] sound
informant [a] Vertel me nou er eens wie ze had kenne roepe.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag maar de informant vertaalt met vertel me nou er eens. tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje marie en piet wijze naar?[/v] sound
informant [a] Naar mekaar.[/a] tagging sound
informant [a]Piet wijst wijst naar heur en zij wijst naar zijn dus ze wijze allebei naar mekaar.[/a] sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje toon wast?[/v] sound
informant [a] Toon was zenage in de tobbe. [/a]

zen age
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal de timmerman heeft geen spijkers bij zich?[/v] sound
informant [a]De timmerman had helemaal geen spijkers bij em.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kijk naar het plaatje fons zag een slang naast?[/v] sound
informant [a]Ton zag een slang naast em zitte.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal erik liet mij voor zich werken?[/v] sound
informant [a]Erik liet me altijd maar werke voor em.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] liet me voor zenage [/a]

zen age
tagging sound
informant [a] Voor zijn werke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal johanna liet zich mee drijven op de golven?[/v] sound
informant [a] Johanna let derage drijve op de golve. [/a]

der age
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] Toon die zit zen age te bekijken in de spiegel.[/a] sound
hulpinterviewer [a] toon bekeek zeneige is in de spiegel deur de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eduard kent zichzelf goed?[/v] sound
informant [a] eduard ken zenage heel goed hoor [/a]

zen age
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deuze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer ward hebbe gehoord dat er foto's van zen age voor het raam staan?[/v] sound
informant [a=j] nou bart had ehoord dat er fotos van zenage voor het raam staan dat staat goed [/a]

zen age
tagging sound
informant [a] En zichzelf zeggen we ook niet zen age.[/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal als ik zuinig leef leef ik zoals men ouders willen?[/v] sound
informant [a] As ik zuinig leef dan ben ik wel net as me ouders die leefden ook zuinig.[/a] Vertaling is niet strikt genoeg. tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal assie nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zen vader?[/v] sound
informant [a]Assie nou nog drie jaar blijf leve he nou dan leeftie drie jaar langer assen vader.[/a]

as ie as sen
Vertaling is niet strikt genoeg. tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal als ze zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer?[/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk blijft leve nou dan geef ik er niet meer lang hoor dan leefse nie lang meer.[/a]

as se leef se
De vertaling is niet precies genoeg. tagging sound
hulpinterviewer [a] Asse zo gevaarlijk leeft maakt ze et nie lang meer.[/a]

as se
In combinatie met de vorige zin levert dit een complete vertaling op. tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog?[/v] sound
informant [a] Asse het nou nog leeft dan leeftse het mogen ook nog.[/a]

as se leeft se
De vertaling is niet precies genoeg. tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
informant [a] Nou asse jullie zo losbandig blijve leve dan geloof ik niet datte jullie net zo lang leve as ik.[/a] Voegwoordvervoeging bij tweede meervoud op dat en als op schwa vertaling is niet precies genoeg. tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen?[/v] sound
informant [a] Asse enkelt maar voor de werk leve nou dan hebbe de kindere der niks an want dan leve ze daar niet voor.[/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal als rudy nog leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a] As rudy nog leeft nou dan leeft hoe heet die aar nou dan leeft leo ook nog hoor.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal als je gezond leeft dan leef je langer?[/v] sound
informant [a] As je gezond leeft dan leef je langer.[/a] tagging sound
informant Ik ken het wel beter als jij. Gebruik van ken ipv kan. sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel meer mensen van werk in de fabriek?[/v] sound
informant [a] Asser zo weinig mense van het land motte leve De vertaling is niet precies genoeg. tagging sound
informant nou dan leve der veul mense van werk in de fabriek.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal als pieter en liesje in het paradijs leve dan leve rosa en frans in de hel?[/v] sound
informant [a] Asse die in het paradijs leve he rosa en nog een nu dan leve hullie in de hel.[/a] De vertaling is niet precies genoeg maar wel voegwoordvervoeging op als bij de derde persoon meervoud. tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal als we sober leven leven we gelukkig?[/v] sound
informant [a] Asse we een beetje gewoon leve zo een beetje gewoon datte we steje kenne nou dan leve we wel een beetje gelukkig hoor.[/a] Voegwoordvervoeging eerste meervoud bij als en dat op schwa. tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal leef wat gezonder jan?[/v] sound
informant [a] Jan leef wa gezonder.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal leef wat minder bekrompen kinderen?[/v] sound
informant [a] Leef wat een beetje bedaarder.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a]Leef nie zo benauwd kindere.[/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer ik vind dat iedereen moet zwemme kunnen?[/v] sound
informant [a=n] Nou ik vind dat iedereen moet kenne zwemme meer kan ik er niet van make.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet?[/v] sound
informant [a=n] Dasse kunne moe nee dasse moe kenne zwemme.[/a]

da se da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal ik vind dat iedereen zwemme kunne moet?[/a] sound
informant [a=n] Zwemme kunne moet is al geen hollands vind ik nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal ik vind dat iedereen zwemme moet kunne?[/v] sound
informant [a=n] Dat iedereen mot kenne zwemme meer ken ik er nie van make.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deuze zin voor in uw dialect ik weet dat eddy morgen wil brood eten?[/v] sound
informant [a]Ik weet morgen brood wil ete.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal eddy moet kunnen vroeg opstaan?[/v] sound
informant [a=n] Nee eddy moet kenne vroeg op sta ik weet eddy mot vroeg op kenne staan hoor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem zal moete roepen?[/v] sound
informant [a] Ik denk wel dat marie hem roepe mot.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat marie hem zou motte roepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal zitte hier nergens geen muizen?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Zitte hier nergens muize zeg je dan hier.[/a] De informanten herhalen een paar maal de zin met dubbele negatie maar ik weet niet zeker of ze het allee herhalen of dat het ook echt voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=148] Vertaal iedereen is geen vakman?[/v] sound
commentaarEr wordt geen antwoord gegeven op de vraag.  sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal hij heeft overal geen vrienden?[/v] sound
informant [a] Hij he nerreges vriende.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal hij wil geen soep niet meer eten niet?[/v] sound
commentaar[meta][k]E134p[/k][hi]93][/hi][i]94[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij wil geen soep niet meer ete niet?[/v] sound
informant [a=n] Dat is toch geen hollands meer hij wil deuze soep niet ete.[/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deuze zin voor in uw dialect boeke had jan drie?[/v] sound
informant [a=n] Drie boeke had jan.[/a] Uit de context blijkt dat de zin niet voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deuze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer jan weet dattie voor drie uur de wage mot hebbe emaakt?[/v] sound
informant [a] jan weet dattie de wagen voor driee emaakt mot hebbe.[/a]

dat tie
Geen antwoord op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deuze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer jan weet dattie voor drie uur de wage mot emaakt hebbe?[/v]

dat tie
sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Jan weet dattie voor driee de wagen emaakt mot hebbe.[/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deuze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer jan weet dattie voor drie uur de wagen emaakt mot hebbe?[/v] sound
informant [a=j] Jan weet dattie voor driee de wagen emaakt mot hebbe ja.[/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deuze zin voor in uw dialect jan weet dattie voor drie uur de wagen emaakt hebbe mot?[/a] sound
informant [a=n] Nee das een ouwe kar hoor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal heb je genoeg mense om hooit van het land te hale?[/v] sound
informant [a]He je genoeg mense om et hooi van et land te hale.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal het was aardig van jan om te kome werken?[/v] sound
informant [a]Et was echt aardig van janne hoor om te kome werke.[/a] Mogelijk casus op een eigennaam na een preposite. tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deuze zin ook voor in uw dialect het was aardig van jan te kome werke?[/v] sound
commentaarGeen antwoord.  sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal deze ton is zwaar om te drage?[/v] sound
informant [a]Deze ton is aardig zwaar hoor om te drage.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal hij staat te zeuren?[/v] sound
informant [a] Wat staatie te zanikke zeg.[/a]

staat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal hij kan staan zeuren?[/v] sound
informant [a]Hij ken stan zeure.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal toen we aan kwamen regende het?[/v] sound
informant [a] Toen we an kwame toen regende et.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal k geloof dat ik groter ben dan hij[/v] sound
informant [a]Ik geloof dak groter ben dan hij hoor.[/a] tagging sound
informant [a] As hij hoor niet dan hij maar as hij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal ze gelooft dat jij eerder thuis ben dan ik[/v] sound
informant [a] Ze gelooft dat jij eerder thuis ben dan ik hoor.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij?[/v] sound
informant [a] je gelooft toch niet zeker dat hij sterker is dan jij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal ze geloven dat wij rijker zijn dan zij?[/v] sound
informant [a] Ze gelove dat wij rijker benne dan hullie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal we geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
informant [a]Ze gelove datte hullie slimmer benne dan wij.[/a] Voegwoordvervoeging op dat in schwa bij derde persoon meervoud. tagging sound
hulpinterviewer [a]We gelove datte jullie niet zo slim benne as wij.[/a] Voegwoordvervoeging op dat bij tweede persoon meervoud op schwa. tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal jullie gelove toch niet dat ze armer zijn dan jullie?[/v] sound
informant [a]Jullie gelove toch niet dat dat ze armer benne as wij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jullie gelove toch niet dat ze armer benne dan wij dan jullie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal u gelooft dat lisa even mooi is als anna?[/v] sound
informant [a]U gelooft dat delisa even mooi is as anna Het stukje de voor de eigennaam lisa kan zijn een lidwoord of een uitgang op het voegwoord of een deel van de eigennaam ik denk dat het in ieder geval geen voegwoordvervoeging is omdat het bij lisa lijkt te horen en een lidwoord lijkt ook niet erg waarschijnlijk dus vermoedelijk heeft de informant als naam delisa in gedachte. tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal hij gelooft dat louis en jan sterker zijn dan geert en peter?[/v] sound
informant [a]Hij gelooft dat louis en jan sterker benne dan geert peter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deuze zin voor in uw dialect hij slaapt hij doet?[/v] sound
informant [a=n] Nee hij doet niet hij doet niks hij leg lekker te dutte.[/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Of je kan ook zegge ja hij slaapt dat is het enige hij doet et doet neen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deuze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer hij slaapt et doet?[/v] sound
informant [a=n] Nee et doet daar zeg je niks achter hij slaapt.[/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deuze zin voor in uw dialect slaapt hij ie doet?[/v] sound
informant [a=n] Slaaptie ie doet hij doet het nee dat zegge wij niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deuze zin voor in uw dialect de lamp doet niet meer brande?[/v] sound
informant [a=n] Doet niet brande nee de lamp brandt nie meer.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt voor brande doet de lamp niet meer?[/v] sound
informant [a]Brande doet de lamp niet meer.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deuze zin voor in uw dialect doet marie elleke avond danse?[/v] sound
informant [a=n] Ga marie elleke avond danse want doet zegge wij niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deuze zin voor in uw dialect doe het brood even snijde?[/v] sound
informant [a] Snij jij het brood even.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deuze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer ik doe wel even de kopjes af wasse?[/v] sound
informant [a=j]Ik doe wel even de kommetjes af wasse hoor nee ik was de kommetjes wel even af.[/a] Het is niet helemaal duidelijk of de zin nu wel of niet voorkomt maar het lijkt alsof de informant in eerste instantie de zin wel goed vindt me doe. tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a] De jongen die ze moeder gisteren trouwde stond achter mij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Zijn der nog meer maniere om deze zin te vertalen?[/v] sound
informant [a] Toen die jongen zen moeder trouwde stond tie achter me.[/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal de bank waar ze op zaten was pas geverfd?[/v] sound
informant [a]De bank daar ze op zate he die was pas everfd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a]Op de bank daar ze zate die is pas everd ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v]Zijn der nog meer maniere om deze zin te vertale?[/v] sound
informant [a]Ze zate op de bank die pas everfd is.[/a] sound
hulpinterviewer [a] de bank waar ze op zate was pas everfd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a] Wie denk je dat ik tegen ontmoet heb in de stad.[/a] sound
informant [a]Wie denk je dak ezien heb in de stad.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a]Wie denk je dat ik gezien had in leiden.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deuze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deuze zin in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer zou hij dat gedaan hebbe gekund?[/v] sound
informant [a=n] Zou hij dat ekend hebbe of zou hij dat edaan hebbe want gekund en gedaan dat hebbe we niet samen.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Zou hij dat nou hebbe kenne doen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deuze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deuze zin in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant [a] Zou ie dat kenne hebbe doen of hebtie dat edaan zou ie dat ekend hebbe.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Zou hij dat hebbe kenne doen.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal ik heb geen zin en voeren de koeien?[/v] sound
informant [a]Ik heb geen zin om de koeie te voere.[/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja maar niet ik heb geen zin en voere de.[/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer ik denk hij weg is?[/v] sound
informant [a=n] Ik denk dattie weg is hoor.[/a]

dat ie
Uit de context blijkt dat de zin niet voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal ik hem em vandaag nog niet gezien sound
hulpinterviewer dus ik denk hij is weg?[/v] sound
informant [a] Ik heb em vandaag nog niet ezien dus ik denk dattie m weg is.

dat ie
Na ie komt nog een m klank ik weet niet wat die klank voor staat geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal de politie zou bij hem kome en neme hem mee?[/v] sound
informant [a] De politie zou kome en die zou em mee neme.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=317]Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming?[/v] sound
informant [a]Alle koeie van marie benne bij de overstroming verdronke.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deuze zin voor in uw dialect dut denk ik niet an?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze zegge wel hier denk ik niet an maar dit denk ik niet an niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deuze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer die jongen ben ik mit naar de markt geweest eweest?[/v] sound
informant [a] Mit die jongen ben ik naar de markt eweest.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=328] Komt deuze zin voor in uw dialect jan vindt dat je mot zulleke dinge nie gelove?[/v] sound
informant [a=n] Jan denkt dat je zulke dinge niet mot gelove nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer ik heb nog nooit iemand boos zien worde op deze jongen ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig?[/v] sound
informant [a] Ik heb er nog nooit ien kwaad zien worde op die jongen die jongen vinden ze allemaal aardig geloof ik wel.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=339] Welke zin vindt u het gebruikelijkst sound
hulpinterviewer niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien sound
hulpinterviewer niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag?[/v] sound
informant [a] Nou gien een mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deuze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deuze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer vertaal ik weet dat hij is gaan zwemmen?[/v] sound
informant [a=j] Ik weet dattie is gaan zwemme.[/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik weet dattie gaan zwemmen is.[/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deuze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deuze zin in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer ik weet dat hij gaan zwemmen is?[/v] sound
informant [a=j] Ja hoor allebei dan zeg je ik weet dattie gaan zwemmen is ja hoor hij is gaan zwemme.[/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deuze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deuze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer vertaal ik weet dat hij zwemmen gaan is?[/v] sound
informant [a] Ik weet dattie gaan zwemmen is.[/a] sound
informant [a=n] Ja maar zwemmen gaan is dat is niet bij ons.[/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal wil je nog kofie jan ja'k?[/v] sound
informant [a=n] Nee ja'k niet ja ik wil wel koffie zeg je dan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer hebben ze gegeten jaanze?[/v] sound
informant [a=n] Hebbe ze al egete jaantje anders kan je der nie van maken want jaanze is geen woord.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=359] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal met zulk weer je kunt niet veel doen?[/v] sound
informant [a]Met zuk weerk ken je nie veel doen.[/a] sound
hulpinterviewer [a=n] We kennen et met zulk weer je kunt niet veel doen maar het is niet gangbaar da's niet katteks.[/a] sound
hulpinterviewer [v=365] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal hem is dood?[/v] sound
informant [a=n] Hij is dood geen hem.[/a] sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal is hem dood?[/v] sound
informant [a=n] Nee issie dood.[/a]

is ie
sound
hulpinterviewer [v=366] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal haar is ziek?[/v] sound
informant [a=n] Niet haar zij zij is ziek.[/a] sound
hulpinterviewer [v=367] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal is haar ziek?[/v] sound
informant [a=n] Isse ziek zeggie dan.[/a]

is se zeg ie
sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal dat is de man die ze geroepe hebben?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die ze eroepe he uh eroepe hebbe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal dat is de man die het verhaal heeft verteld?[/v] sound
hulpinterviewer [a]Da's de man die et verhaal verteld had.[/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Ik denk dat dat de man is die het verhaal verteld heb.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal dat is de man die ik denk dasse geroepe hebbe?[/v] sound
informant [a] Ik denk dat de man is die ze eroepe hebbe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deuze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer wanneer zal de wereldvrede kome nooit niet?[/a] sound
informant [a=n] Wanneer zal de wereldvrede kome nooit nooit niet nooit denk nooit denk niet niet nooit niet nooit denk.[/a] sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal t schijnt dat ze niets mag ete?[/v] sound
informant [a]T skijnt dat ze niks mag ete.[/a] tagging sound
informant [a]T skijnt dat ze niks ete mag.[/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal tlijkt wel of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a]T lijk net offer ien in de tuin staat.[/a]

of er
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deuze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer hij heb de bal egooid in de mand?[/v] sound
informant [a]Hij heb de bal in de mand egooid.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Hij heb em niet egooid in de mand maar hij heb em in de mand egooid.[/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer zal ik koken dat doe maar?[/v] sound
informant [a=n] Nee doe maar ja doet et maar.[/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe?[/v] sound
informant [a]Beloof me dat je da boek nooit meer zal verstoppe. sound
hulpinterviewer [a=n] Niet dat boek beloof mij nee je momme belove.[/a]

mo me
sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal wat zeg mij dat je gekocht hebt?[/v] sound
informant [a] Zeg mijn der eens wat je ekocht heb.[/a] Merkwaardig gebruik van er geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=495] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal op zoveel mogelijk maniere sound
hulpinterviewer ik denk dat je veel weg zou moete gooie?[/v] sound
informant [a]Ik denk dat je wel een hoop weg moet gooie hoor.[/a] Geen antwoord op de vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal marie zit te stoofperen schillen?[/v] sound
informant [a=n]Marie zit de stoofpere te schille ja ja dat gaat niet te schille.[/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deuze zin voor in uw dialect vertaal marie zit stoofperen en schillen?[/v] sound
informant [a=n] Ze zit de stoofpere te schille.[/a] Uit de context blijkt dat de zin niet voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=513] Komt deuze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer zo een vrouw een ken je maar beter niet teugen spreke?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Der staat hier zo een vrouw een kun je maar beter niet tegenspreken maar dat zegge we nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=514] Komt deuze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer zo'n mens iene had altijd wat om over te klage?[/v] sound
informant [a=n] Zo'n mens ien zo'n mens nou die heb altijd wat om over te klage.[/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant [a]Wat voor boeke he je n ekocht.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a] Wie hejje op de kermis ezien.[/a]

he je
Het is niet helemaal duidelijk of deze zin goed vertaald is. tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal marie trok de deken naar zich toe?[/v] sound
informant [a] marie trek de deken naar zen naar derage toe [/a]

der age
tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deuze zin voor in uw dialect marie zei dat jij piet een boek sound
hulpinterviewer heb eprobeerd te verkopen?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie zei da piet eprobeerd heb jou een boek te verkope.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=531]Komt deuze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer wim dacht dat ik els had geprobeerd een cadeau te geven?[/v] sound
informant [a]Wim dach dat ik els een cadeau wou geve eprobeerd had om te geve.[/a] sound
informant [a]Wim dacht dat ik ebrobeerd had om else een cadeau te geve.[/a] Casus op het indirect object geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [a=j] Wim dacht dat ik else eprobeerd had een cadeau te geve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deuze zin voor in uw dialect karel weet dat je hebt geprobeerd marie een boek te verkope?[/v] sound
commentaar[meta][k]E134p[/k][h]93[/h][i]94[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
veldwerker [n] sound
veldwerker [v=030] Komt voor wie of zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a=j] Vertel me der eens wie of had ze kenne roepe.[/a] Gebruik van der ingebedde werkwoordsverplaatsing. tagging sound
veldwerker [v=059] Vertaal?[/v] sound
informant [a]Asset nou nog leeft dan leeftet morgen ook nog.[/a]

as et leeft et
tagging sound
veldwerker [v=061] Vertaal?[/v] sound
informant [a] As jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang as ik.[/a] tagging sound
veldwerker [v=070] Vertaal?[/v] sound
informant [a] As pieter en liesje in het paradijs leve dan leve rosa en frans in de hel.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Komt voor asse pieter en liesje?[/v] sound
informant [a=n] As pieter en liesje nee dat is.[/a] tagging sound
veldwerker [v=086] Komt deze zin voor?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Neen dat ken niet.[/a] sound
veldwerker [v=140] Komt deze zin voor?[/v] sound
informant [a=n] Nee dan zeg je altijd zitte hier ergens geen muize.[/a] sound
veldwerker [v=148] Vertaal iedereen is geen vakman?[/v] sound
informant [a] Iedereen is geen vakman.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wat betekent dat?[/v] sound
informant [a] Nou je ken nie allemaal alles kenne.[/a] sound
veldwerker [v=149] Vertaal?[/v] sound
informant [a=n] He heb nerreges vriende vreemd hoor hij heb overal geen.[/a] sound
veldwerker [v=189] Komt voor het was aardig van jan te komen werken?[/v] sound
informant [a=n] Nee om te kome werke.[/a] sound
veldwerker [v=218] Vertaal?[/v] sound
informant [a] Ze gelove dat wij rijker benne dan hullie.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Komt voor als zij?[/v] sound
informant [a=j] Ze gelove dat wij rijker benne as hullie.[/a] sound
veldwerker [v] Komt voor ze gelove datte we rijker benne as hullie?[/v] sound
informant [a=j] Ze gelove datte we rijker benne as hullie.[/a] sound
veldwerker [v]Komt voor ze gelove datte we rijker benne asse hullie?[/v] sound
informant [a=n] Asse neen as as hullie.[/a] sound
veldwerker [v] Komt voor danne hullie?[/v] sound
informant [a] As en dan kenne maar danne niet.[/a] sound
veldwerker [v=245] Komt voor branden doet de lamp niet meer?[/v] sound
informant [a=j] Dat kan je ook zegge brande doet de lamp niet meer.[/a] tagging sound
veldwerker [v=311] Komt voor?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik denk ie weg is zeggie n ook.[/a] sound
informant [a] Ik denk ie heen is.[/a] tagging sound
veldwerker [v=403] Vertaal het lijkt wel of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a]Et lijk wel of er ien in de tuin staat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan er worden weg gelaten?[/v] sound
informant [a] Et lijk net offer ien in de tuin staat.[/a]

of er
sound
informant [a=n]Nee offer.[/a] sound
veldwerker [v=530] Komt deze zin voor?[/v] sound
informant [a=n] Nee marie zei dat jij probeerd heb om piet een boek te verkope.[/a] sound
veldwerker [v=006] Komt voor gisteren werktiede nog?[/v] sound
informant [a] Gisteren werkte die nog.[/a] tagging sound
informant [a=j] Gisteren werktiede nog ja dat zeg je ook wel eens gisteren werktiede nog.[/a] tagging sound
veldwerker [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
022 Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : n
vorm: der wil der geen een gaan dansen
023 Els wil niet dansen, en ze wil niet zingen ook niet Kan 'ook niet' achteraan voorkomen? komt voor : n
026 Jan had het hele brood wel willen opeten Komt ook voor:; 1. de mogelijkheid van 'gewild opeten/opeten gewild'; 2. Is de versie met IPP ooit uitgesloten in een dialect? komt voor : n
vorm: wel op wille eten
035 Jan herinnert zich dat verhaal wel Vorm zich invullen bij VORM. vorm: zen age
046 Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan Komt voor met 'zichzelf', 'hem', 'hemzelf', 'z'n eigen'? Voorkomende vormen invullen bij VORM. vorm: zen age
opmerking: *hemzelf; *zichzelf
053 Als ik zuinig leef, leef ik zoals mijn ouders willen In Belgie: doorvragen of 'kik' (subjectdubbeling) ook voorkomt.; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: assik zuinig leeft levik zoals men ouder et zoue wille
055 Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: assie nou nog drie jaar leeft leeftie langer assen vader
059 Als het nu nog leeft, dan leeft het morgen ook nog Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: asset nou nog leeft nou dan leeftet morgen ook nog.
069 Als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: asser leve leveder
132 Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen In doorbrekingsdialecten: doorbreking door pronomen testen:; Opnemen als 'komt voor'-vraag in de volgorde: 'zal moeten hem roepen'. vorm: ik denk dat marie hem zal motte raupe
156 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : j
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
247 Doe het brood even snijden! komt voor : n
248 Ik doe wel even de kopjes afwassen komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die ze
opmerking: *wie ze; *diens; *waarvan dat zen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan zen
opmerking: *wie ze; *diens; *waarvan dat zen
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar ze op
opmerking: *waar dat ze op; *waarop datze; *daarop ze; *dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop ze
opmerking: *waar dat ze op; *waarop datze; *daarop ze; *dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: daar ze op
opmerking: *waar dat ze op; *waarop datze; *daarop ze; *dat
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : j
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
297 Zou hij dat gedaan gekund hebben? Vorm voltooid deelwoord: zie W25 komt voor : n
316 Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. komt voor : n
317 Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming komt voor : j
vorm: marie al der koeie benne
321 Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest Laat juiste hulpwerkwoord door hulpinterviewer kiezen. komt voor : j
vorm: die rare jongen bin ik mit naar de mart eweest
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
487 Wat zeg mij dat je gekocht hebt komt voor : n
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien; Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien; Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien Als gegeven volgorde niet voorkomt, volgorde aanpassen:; -'weg zou gooien moeten'; -'zou weggooien moeten'; -'weggooien moeten zou'; -'weggooien zou moeten' vorm: zou motte weggooien
opmerking: *zou weg motte gooien
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien; Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien; Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien Als gegeven volgorde niet voorkomt, volgorde aanpassen:; -'weg zou gooien moeten'; -'zou weggooien moeten'; -'weggooien moeten zou'; -'weggooien zou moeten' vorm: weg zou motte gooien
opmerking: *zou weg motte gooien
526 Wie heeft je op de kermis gezien? vorm: wie heb jou op de kerremis ezien
530 Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen 'Piet' en 'een boek' moeten voor 'geprobeerd/proberen' staan.; ; Informant keurt zin af en vertaalt met volgorde in 531 komt voor : j
531 Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geven 'Els' moet voor en 'een cadeau' moet achter 'geprobeerd/proberen' staan komt voor : j
532 Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen 'Marie' en 'een boek' moeten na 'geprobeerd/proberen' staan.; ; Informant keurt zin af. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt nie meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weetje
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: je weet best datje slim genoeg ben
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hullie
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij zen age
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asje vindt datje gezond leeft leevje al lang hier
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: assiedere
opmerking: Het is 'nooit geen' iedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: assen enkele
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : j
vorm: asse we datte we gawe mee
opmerking: *gane we
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: asse we datte we gawe mee
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : j
vorm: asse jullie datte jullie nodig benne ga jullie
opmerking: *gane jullie
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
vorm: asse jullie datte jullie nodig benne ga jullie
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: assik ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asje gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: asu gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gatu
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: assie gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gase
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asset gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aswe gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanwe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asjullie gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanjullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanse
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gabedien weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toe ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging jij ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik niet
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen u ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging u ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget niet meer
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenet eindelijk ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen wij ginge
opmerking: *toen dat; *toen a; *toent; *toen als; *toen of
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge jullie ook
opmerking: *toen dat; *toen a; *toent; *toen als; *toen of
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toewij
opmerking: *toen dat; *toen a; *toent; *toen als; *toen of
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jullie ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen hullie ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: vertel me der eens wie der
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
vorm: die ik denk dat die
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
800 Ik denk hij weg is. Katwijk, Didam, Boskoop komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen age
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen age der eens goed in de spiegel
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen age
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen age
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em