SAND-data Volendam (E091b)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 07958) vertaling: Jan erinnert ze aige dat veroal wel
opm.: reflexief: z'n eigen
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 07958) vertaling: Merie en Piet ziene mekoar voir de kerrek
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 07958) vertaling: Toon wast ze aige
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 07958) vertaling: De timmerman et gien spèkers bij 'm
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 07958) vertaling: Fons zag 'n slang naist 'm
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 07958) vertaling: Erik liet mèn voir im werreke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 07958) vertaling: Johanna liet 'r aige meedrève op de golleve
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 07958) vertaling: Toon bekaik ze aige 'rs goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 07958) vertaling: Jan et in twai menute 'n biertie dronke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 07958) vertaling: Deze schoenen loopen makkeluk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 07958) vertaling: Eduard ken(t) ze aige goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 07958) vertaling: Ward et oord dat 'r foto's van 'm in de etalazje staan
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 07958) vertaling: Die airappele skelle niet makkeluk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 07958) vertaling: Dut glas is stikkend as 't op de groend valt
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 07958) vertaling: Dut glas broikt as 't op de groend valt
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 07958) vertaling: Dut glas broikt as 't op de groend valt
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 07958) vertaling: Dut glas is stikkend as 't op de groend valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 07958) vertaling: Dokter, loif 'k wel gezoend genog?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 07958) vertaling: (H)ij loift al jaire van de errefenis van ze voader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 07958) vertaling: Doize woik loift ze op woater in brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 07958) vertaling: Loift 't nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 07958) vertaling: (H)oelang loive jullie/jelui nou al van die errefenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 07958) vertaling: In Bretanje loive ze voiral/verel van de visvangs
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 07958) vertaling: Nai 't oite gaan 'k slaipe slaope
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 07958) vertaling: Nai 't oite gaan 't op bed
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 07958) vertaling: Nai 't oite gaan 't op bed
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 07958) vertaling: Nai 't oite gaan 'k slaipe slaope
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 07958) vertaling: Zou k dat wel doen kenne
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 07958) vertaling: (h)ij liet ze uis ofbreke
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 07958) vertaling: (H)ij het ze uis afbreke laite
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 07958) vertaling: (H)ij het ze uis afbreke laite
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 07958) vertaling: (h)ij liet ze uis ofbreke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 07958) vertaling: Ik woit da jan ard moet kenne werreke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 07958) vertaling: Ik woit da jan ard moet kenne werreke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 07958) vertaling: Ik woit da jan ard moet kenne werreke
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 07958) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 07958) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 07958) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 1
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 1
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 2
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 2
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 07958) gebr.: 1
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 07958) vertaling: Jan et gien boek mair
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 07958) vertaling: Jan et gien boek mair
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 07958) vertaling: Jan et gienien boek mair
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 07958) vertaling: Jan et gienien boek mair
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 07958) vertaling: Jan et gien boek mair
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 07958) vertaling: Boeke et jan niet
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 07958) vertaling: Jan et neit voil geld mair
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 07958) vertaling: Gienien mag prate oever dut probleem
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 07958) vertaling: 'r Mag gienien proate oever dut probleem
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 07958) vertaling: 'r Mag gienien proate oever dut probleem
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 07958) vertaling: Gienien mag prate oever dut probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 07958) vertaling: Gienien mag prate oever dut probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 07958) vertaling: Gienien mag prate oever dut probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 07958) vertaling: 'r Mag gienien proate oever dut probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 07958) vertaling: 'r Mag gienien proate oever dut probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 07958) vertaling: Gienien zaad dat ie komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 07958) vertaling: Zitte ier erreges muize
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 07958) vertaling: Ik goif niks an 'n oar
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 07958) vertaling: Gienien/genien wil 'r werreke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 07958) vertaling: Wij wiste niet dat ie tuis was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 07958) vertaling: Ik wist 't oak niet
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 07958) vertaling: Hij mag mit genien/gienien prate over dut probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 07958) vertaling: Jan woit dat ie voir drie uur de wage maakt ebbe moet
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 07958) vertaling: Maries ze is stikke(n)d
opm.: twijfelgeval: prenominale possessieve genitief '-s' of Marie z'n.
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 07958) vertaling: Marie d'r auto is stikke(n)d
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 07958) vertaling: Hij mag me niemand praote over dit probleem
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07958) fragment: of te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07958) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07958) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07958) fragment: of te (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 07958) komt voor: j
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 07958) komt voor: n
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 07958) komt voor: j
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 07958) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 07958) vertaling: Ik woit dat jullie op genien boos binne
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 07958) vertaling: Ik woit dat zij nerreges trots op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 07958) vertaling: Els dinkt dat 't niet makkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 07958) vertaling: Ik woit dat dat ik te laat bin en jij niet
opm.: Met '?' gemarkeerd
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 07958) vertaling: Je wete toch dat jij werreke moete in ik niet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 07958) vertaling: Iederien dinkt dat wij nair uis gaan in dat zullie nag blijve magge
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 07958) vertaling: 't is zoende dat ij komt in dat zij weggait
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 07958) vertaling: Ik dink dat Lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 07958) vertaling: Ik dink dat Pieter in Liesje gaan trouwe
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 07958) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 07958) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 07958) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 07958) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 07958) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 07958) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 07958) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 07958) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 07958) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 07958) komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 07958) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 07958) vertaling: De lamp doet niet meir brande
komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 07958) vertaling: De lamp doet niet meir brande
komt voor: j
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 07958) vertaling: doet Merie elleke aived danse?
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 07958) vertaling: doet Merie elleke aived danse?
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 07958) vertaling: Doen het brood effe snije
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 07958) vertaling: Doen het brood effe snije
komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 07958) fragment: van wie (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 07958) fragment: van wie (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 07958) fragment: wie ze (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 07958) fragment: wie ze (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 07958) fragment: wair of (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 07958) fragment: wair (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 07958) fragment: wair (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 07958) fragment: wair of (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 07958) fragment: wair ze op zaten (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 07958) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 07958) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 07958) fragment: wair ze op zaten (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 07958) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 07958) komt voor: j
fragment: dat was heel leuk (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 07958) komt voor: j
fragment: dat was heel leuk (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 07958) komt voor: j
fragment: wat (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 07958) komt voor: j
fragment: wat (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 07958) komt voor: j
fragment: dat was heel leuk (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 07958) komt voor: j
fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 07958) fragment: die (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 07958) fragment: wet (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 07958) fragment: wet (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 07958) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 07958) fragment: wair (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 07958) fragment: wair (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 07958) fragment: wair of (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 07958) fragment: wair of (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 07958) fragment: datte (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 07958) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 07958) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 07958) fragment: datte (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 07958) fragment: wet (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 07958) fragment: wet (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 07958) fragment: Wie 'r (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 07958) fragment: Wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 07958) fragment: Wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 07958) fragment: Wie 'r (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07958) vertaling: Wie dink je wie'k in de stad zien e?
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07958) vertaling: Wie dink je wie'k in de stad zien e?
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07958) vertaling: Wie dink je wie'k in de stad zien e?
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07958) vertaling: Wie dink je wie'k in de stad toige kwam?
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07958) vertaling: Wie dink je wie'k in de stad toige kwam?
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07958) vertaling: Wie dink je wie'k in de stad toige kwam?
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07958) vertaling: Wie dink je wie'k in de stad toige komme bin?
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07958) vertaling: Wie dink je wie'k in de stad toige komme bin?
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07958) vertaling: Wie dink je wie'k in de stad toige komme bin?
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 07958) vertaling: Wat dinke hullie/jelui oe ze 't oplost e?
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 07958) vertaling: Wat dinke hullie/jelui oe ze 't oplost e?
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 07958) vertaling: Oe dinke hullie/jelui dat ze 't oplost e?
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 07958) vertaling: Oe dinke hullie/jelui dat ze 't oplost e?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 07958) vertaling: Oe dink je dat ze 't oplost e?
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 07958) vertaling: Magda wit niet wie wij (op) belle wille
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 07958) vertaling: Woit ientje wie wij roepe e?
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 07958) vertaling: Woit ientje wie wij roepe e?
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 07958) vertaling: Woit 'r ientje wie wij roepe e?
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 07958) vertaling: Woit 'r ientje wie wij roepe e?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07958) vertaling: Wet dink je wie'k in de stad toige kwam?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07958) vertaling: Wet dink je wie'k in de stad toige kwam?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07958) vertaling: Wet dink je wie'k in de stad toige kwam?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07958) vertaling: Wet dink je wie'k in de stad toige komme bin?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07958) vertaling: Wet dink je wie'k in de stad toige komme bin?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07958) vertaling: Wet dink je wie'k in de stad toige komme bin?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07958) vertaling: Wet dink je wie'k in de stad zien e?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07958) vertaling: Wet dink je wie'k in de stad zien e?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07958) vertaling: Wet dink je wie'k in de stad zien e?
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 07958) vertaling: Y et ze ande wast
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 07958) vertaling: Y et ze emd wast
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 07958) vertaling: Y et z'n emd wast
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 07958) vertaling: Y et z'n emd wast
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 07958) vertaling: Y et ze emd wast
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 07958) vertaling: Y et 'n oed op ze oofd/kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 07958) vertaling: Y et 'n vlek op ze emd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 07958) vertaling: Y et z'n bien broke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 07958) vertaling: Y et ze aige bezaird
opm.: reflexief: z'n eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 07958) vertaling: Merie trok de deke nair d'r aige toe
opm.: reflexief: haar eigen
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 07958) vertaling: Luc woit dat 'r fotoos van 'm te koop binne
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 07958) vertaling: Jij erinnere je aige toch nag wel dat we toen doir dat bos lope binne / e?
opm.: reflexief: je eigen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 07958) vertaling: Ik woit nog dat de auto van Merie stikkend was
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 07958) vertaling: Ze wait nog dat ie as 'n varreke zat te oite
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 07958) vertaling: Wij wete nog wel dat alle boeke van Jan stoele wzaae, maar zullie wete dat niet meer
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 07958) vertaling: Wete jullie/jelui nag dat we Jan op marrekt zien e?
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 07958) vertaling: Y et z'n aige 'n ongeluk werrekt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 07958) vertaling: Y voled ze/z'n aige doir 't ijs zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 07958) vertaling: 'zie boven'
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 07958) vertaling: dink je dat y dat ad kenne doen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 07958) vertaling: dink je dat y dat ad kenne doen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 07958) vertaling: 'zie boven'
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 07958) fragment: kenne (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 07958) fragment: kend (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 07958) fragment: kend (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 07958) fragment: kenne (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 07958) fragment: daan (1)
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 1
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 1
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 07958) komt voor: n
gebr.: 1
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 07958) komt voor: n
gebr.: 1
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 07958) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 07958) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 07958) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 07958) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 07958) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 07958) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 07958) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 07958) vertaling: Kaos make dair woit ik niks van(of)
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 07958) vertaling: Kaos make dair woit ik niks van(of)
komt voor: j
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 07958) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 07958) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 07958) vertaling: De wetvoore ei jij al wegbrocht
komt voor: j
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 07958) vertaling: De wetvoore ei jij al wegbrocht
komt voor: j
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 07958) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 07958) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 07958) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 07958) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 07958) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 07958) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 07958) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 07958) vertaling: De skilder is ier woist te skildere
komt voor: j
opm.: Informant twijfelt over intuitie
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 07958) vertaling: De skilder is ier woist te skildere
komt voor: j
opm.: Informant twijfelt over intuitie
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 07958) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 07958) vertaling: Toen loifde 'k 'r op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 07958) vertaling: Vroeger loifde nie as 'n baist
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 07958) vertaling: Dair loifden we/wij as God in Frankrijk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 07958) vertaling: Genien mag 't zien, dus ik ven dat jij 't ook niet zien magge
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 07958) vertaling: Gienien mag 't zien, dus ik ven dat jij 't ook niet zien magge
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 07958) vertaling: Gienien mag 't zien, dus ik ven dat jij 't ook niet zien magge
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 07958) vertaling: Genien mag 't zien, dus ik ven dat jij 't ook niet zien magge
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 07958) vertaling: 't Gebeerde toen jij wegginge
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 07958) vertaling: Ik woit wair je gebore binne
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 07958) vertaling: as je klaar binne dan mag je weggaan
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 07958) vertaling: as bi(n) je klaar dan mag je weggaan
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 07958) vertaling: as bi(n) je klaar dan mag je weggaan
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 07958) vertaling: as je klaar binne dan mag je weggaan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 07958) vertaling: '
opm.: 'Veel te complex voor ons dialect'. IPP: n.v.t.
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 07958) vertaling: Ik woit, dat ie is gaan zwumme
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 07958) vertaling: Ik woit, dat ie zwumme gaan is
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 07958) vertaling: Ik woit, dat ie zwumme gaan is
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 07958) vertaling: Ik woit, dat ie is gaan zwumme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 3
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 3
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 07958) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 07958) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 07958) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 07958) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 4
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 4
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 07958) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 07958) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 07958) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 07958) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 07958) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 07958) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 07958) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 07958) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 07958) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 07958) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 07958) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 07958) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 07958) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 07958) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 07958) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 07958) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet (1)
opm.: Twijfelgeval d-woord of voegwoord
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: die (1)
opm.: Twijfelgeval d-woord of voegwoord
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: die (1)
opm.: Twijfelgeval d-woord of voegwoord
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet (1)
opm.: Twijfelgeval d-woord of voegwoord
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: wet of (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: wet of (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: wet of (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: wet (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: wet (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: wet (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: wet of (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: wet (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: wet of (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: wet of (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: wet of (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: wet of (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: wet (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: wet of (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: wet (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: wet of (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: wet of (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07958) fragment: wet (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: de man dink ik wet ze (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: de man dink ik wet ze (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: de man dink ik wet ze (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: de man dink ik wet ze (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet of (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet of (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet of (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet of (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet of (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet of (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet of (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet of (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet of (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet of (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet of (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet of (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: de man dink ik wet ze (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: wet (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07958) fragment: de man dink ik wet ze (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 07958) fragment: waar of (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 07958) fragment: waar of (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 07958) fragment: mit wie ik gesproken (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 07958) fragment: mit wie ik gesproken (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 07958) fragment: mit wie ik gesproken (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 07958) fragment: waar (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 07958) fragment: waar (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 07958) fragment: waar (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 07958) fragment: waar of (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: wie (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: wie (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: mannen wair ik mee gesproken (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: mannen wair ik mee gesproken (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: wair (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: gesproken heb (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: wair ik (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: wair ik (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: wair (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: gesproken heb (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: wair ik (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: wair (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: gesproken heb (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: wair ik (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: wair (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07958) fragment: gesproken heb (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 07958) fragment: wet (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 07958) fragment: die (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 07958) fragment: die (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 07958) fragment: wet (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 07958) fragment: wet (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 07958) fragment: wet (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 07958) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 07958) fragment: wairvan de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 07958) fragment: van wie de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 07958) fragment: van wie de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 07958) fragment: wairvan de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 07958) vertaling: Piet dinkt dat jan in Merie op genien boos binne
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 07958) vertaling: Piet dinkt dat jan in Merie op genien boos binne
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 07958) vertaling: wim dinkt dat we nooit ge(i)nien 'n prijs geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 07958) vertaling: wim dinkt dat we nooit ge(i)nien 'n prijs geve
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 07958) vertaling: 't Is wair dat ze niet mit Merie proate magge
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 07958) vertaling: 't Is wair dat ze niet mit Merie proate magge
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 07958) vertaling: Nerreges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 07958) vertaling: Genien
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 07958) vertaling: Gienien
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 07958) vertaling: Gienien
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 07958) vertaling: Genien
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 07958) vertaling: Nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 07958) vertaling: Niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 07958) vertaling: Genien
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 07958) vertaling: Gienien
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 07958) vertaling: Gienien
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 07958) vertaling: Genien
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 07958) vertaling: Niet zegge dat ik buite weest bin!
opm.: twijfelgeval imperatief of infinitief
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 07958) vertaling: Niet zegge dat je 'n kedoo voir 'm kocht hebbe, oor
opm.: twijfelgeval imperatief of infinitief
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 07958) vertaling: Woit je niet dat ie valle is?
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 07958) vertaling: Wendy daan probere om genien te bezaire
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 07958) vertaling: Wendy het probeerd om genien te bezaire
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 07958) vertaling: Wendy het probeerd om genien te bezaire
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 07958) vertaling: Wendy daan probere om genien te bezaire
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 07958) vertaling: 't skijnt dat ze niks ete mag
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 07958) vertaling: Ze skijnt niks te magge ete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 07958) vertaling: Ze probere al de eile dag om mekaar (op) te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 07958) vertaling: 't beloeft woir 'n miie dag te worre
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 07958) vertaling: 't is meskien beter om nag effe te wachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 07958) vertaling: we adde geluk/mazzel dat we 'm metien verom voende e
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 07958) vertaling: As de kippe 'n vallek zien, binne ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 07958) vertaling: As we de airappele niet verkope kenne, dan zitte we in de probleme
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 07958) vertaling: As jullie/jelui 'm niet meeneme kenne, dan zitte we in de probleme
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 07958) vertaling: y0wis 't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 07958) vertaling: Op dut faist wordt voil danst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 07958) vertaling: Nou wordt 'r in die winkel alliendeg nag moar brood verkocht
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 07958) vertaling: As ie mit de fiets komt, zal ie wel laat weze
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 07958) vertaling: As je tijd ebbe, moet je 'n kairtje langs komme
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 07958) vertaling: As ik rijk bin, koop'k 'n dure auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 07958) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 07958) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 07958) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 07958) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 07958) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 07958) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 07958) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 07958) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 07958) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 07958) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07958) vertaling: Merie et saad dat jij probeerd ebbe 'n liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07958) vertaling: Merie et saad dat jij probeerd ebbe 'n liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07958) vertaling: Merie et saad dat jij probeerd e 'n liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07958) vertaling: Merie het saad dat jij probeerd e 'n liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07958) vertaling: Merie het saad dat jij probeerd e 'n liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07958) vertaling: Merie et saad dat jij probeerd ebbe 'n liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07958) vertaling: Merie et saad dat jij probeerd e 'n liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07958) vertaling: Merie et saad dat jij probeerd e 'n liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07958) vertaling: Merie het saad dat jij probeerd e 'n liedje te zinge
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 07958) vertaling: Merie het saad dat jij probeerd e om 'r 'n boek te goive
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 07958) vertaling: Die van/uit de stad (die) ebbe ier voil bouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 07958) vertaling: An die nuwe vaart, dair zie je gien mins mair
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 07958) vertaling: Gister is Jan ier woist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 07958) vertaling: Op de dag dat jan belde was ik / 'k nie tuis
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 07958) vertaling: Jef, (die) zou'k nooit uitnodige
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 07958) vertaling: Merie, die zou zoiets nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 07958) vertaling: Bert die drinkt we 'rs 'n glas te voil
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 07958) vertaling: Martha, die zou 'k wel 'rs uitnodige wille
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 07958) vertaling: Dat uis, dat zou 'k nooit kope wille
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 07958) vertaling: Dat uis, dat stait dair al vijtig jair
opm.: vijtig zonder 'f'
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 07958) vertaling: Het Gunter beld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 07958) vertaling: Kijk uit
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 07958) vertaling: 't was maor net goed genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 07958) vertaling: Marjo het nou mair koeie dan vroeger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 07958) vertaling: As Suzanne kend ad dan had/was ze komme
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 07958) vertaling: Zij is de bste dokter die/wet ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 07958) vertaling: voirdat je wet weggooie moet je airst belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 07958) vertaling: Dut is alles wet ik krege e
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 07958) vertaling: Jan is te gierig om wet an ze kendere te geve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 07958) vertaling: Alsof jij wet van voetballe (of)wete
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 07958) vertaling: Leig dat boek noir
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 07958) vertaling: Leig noir dat boek
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 07958) vertaling: Leig noir dat boek
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 07958) vertaling: Leig dat boek noir
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 07958) vertaling: As je echt niet wachte kenne, kom dan moar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 07958) vertaling: Ik weit dat jan de dokter had kenne roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 07958) vertaling: Ik weit dat jan de dokter had kenne roepe
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 07958) vertaling: y0zaa dat 'k 't ad moete doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 07958) vertaling: y0zaa dat 'k 't ad moete doen
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 07958) vertaling: y0is de vorige woik doir dokter Mertes oppereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 07958) vertaling: y0wordt murrege doir dokter Mertes oppereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 07958) vertaling: y0wordt murrege doir dokter Mertes oppereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 07958) vertaling: Y wordt murrege oppereerd doir dokter Mertes
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 07958) vertaling: Y wordt murrege oppereerd doir dokter Mertes
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 07958) vertaling: 1: weg
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 07958) vertaling: 1: weg
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 07958) vertaling: Ik dink dat je voil weg zouwe moete gooie
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 07958) vertaling: Ik dink dat je voil weg zouwe moete gooie
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 07958) vertaling: 't Is stom om zokke dure dinge weg te gooie
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 07958) vertaling: 1: weg
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 07958) vertaling: 1: weg
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 07958) vertaling: 't Is stom om zokke dure dinge weg te gooie
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 07958) vertaling: 2: weg
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 07958) vertaling: y0is alle stikkende dinge an 't weggooie
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 07958) vertaling: y0is alle stikkende dinge an 't weggooie
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 07958) vertaling: 2: weg
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 07958) vertaling: 1: de krant
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 07958) vertaling: 1: de krant
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 07958) vertaling: Ik dink dat je vakr de krant zouwe moete loize
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 07958) vertaling: Ik dink dat je vakr de krant zouwe moete loize
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 07958) vertaling: 't Is dom om in donkers krant te loize
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 07958) vertaling: 1: (de) krant
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 07958) vertaling: 1: (de) krant
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 07958) vertaling: 't Is dom om in donkers krant te loize
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 07958) vertaling: 1: krant
opm.: dav
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 07958) vertaling: Hij doet de haile dag krant loize
opm.: dav
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 07958) vertaling: Hij doet de haile dag krant loize
opm.: dav
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 07958) vertaling: 1: krant
opm.: dav
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 07958) fragment: doir (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 07958) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 07958) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 07958) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 07958) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 07958) vertaling: robbert etien groene appel weggeve, in nou het ie nog twai rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 07958) vertaling: 'r Wazze veil minse op het faist
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 07958) vertaling: Wazze d'r voil minse op 't faist
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 07958) vertaling: Wet ei je voir boeke kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 07958) vertaling: Wet voir boeke ei je kocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 07958) vertaling: Wet voir boeke ei je kocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 07958) vertaling: Wet ei je voir boeke kocht?
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 07958) vertaling: IJ woint bij Merietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 07958) vertaling: IJ woint bij Wum
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 07958) vertaling: Loop effe noir de bakker, Wum!
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 07958) vertaling: Wie ei je zien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 07958) vertaling: Wie et jou zien?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 07958) vertaling: As 'k dat wete ad, (dan) ad 'k niet daan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 07958) vertaling: Je kenne beter nog effe wachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 07958) vertaling: gelukkig ad Jan de dokter beld in die was 'r metien
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 07958) vertaling: Loop effe doir, vervoilende gassies
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 2
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 07958) komt voor: j
gebr.: 2

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Volendam

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Volendam