SAND-data Nibbixwoud (E032p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 02956) opm.: IPP: Niet van toepassing
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 02956) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 02956) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02956) fragment: denk ik die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02956) fragment: - (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02956) fragment: - (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02956) fragment: denk ik die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02956) fragment: (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02956) fragment: (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02956) fragment: denk ik die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02956) fragment: denk ik die (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02956) fragment: waar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02956) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02956) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02956) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02956) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02956) fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02956) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02956) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02956) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02956) fragment: diegene die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02956) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02956) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02956) fragment: diegene die (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02956) fragment: waarvan de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02956) betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 02956) betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 02956) vertaling: Het is waar dat niet met Marie mogen praten
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 02956) vertaling: nergens
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02956) vertaling: niemand
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 02956) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 02956) vertaling: niets
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 02956) vertaling: geen een
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 02956) vertaling: Zeg niet teugen um dat ik buiten weest bin
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 02956) vertaling: Niet zeggen dat je een kado voor hem kocht heb hoor
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 02956) vertaling: Weet je niet dat ie vallen is?
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 02956) vertaling: Wendy probeerde niemand pijn te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 02956) vertaling: 't skoint dat ze niks eten mag
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 02956) vertaling: ze skoint niks ete te magge
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 02956) vertaling: ze probeerde zal de hele dag elkaar te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 02956) vertaling: 't belouft weer 'n mooie dag
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 02956) vertaling: miskien kenne we beter effies wachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 02956) vertaling: we hadden geluk dat we 'm direkt vonden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 02956) vertaling: as de kippe 'n valk zien benne bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 02956) vertaling: As we de eereppels niet kenne verkoupe, hebbe we probleme
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 02956) vertaling: As jullie 'm niet meeneme wor ik kwaad
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 02956) vertaling: hij wist 't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 02956) vertaling: Op dit feist wordt vul danst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 02956) vertaling: Nou verkope ze allien nog maar brood in die winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 02956) vertaling: as ie met de fiets komt zal ie wel laat wezen
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 02956) vertaling: As je toid hew, kom den effies langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 02956) vertaling: As ik roik ben, koup ik een dure auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 02956) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 02956) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 02956) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 02956) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 02956) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 02956) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 02956) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 02956) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 02956) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 02956) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02956) vertaling: Marie heb zoid dat jij heb probeerd een liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02956) vertaling: Marie heb zoid dat jij heb probeerd een liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02956) vertaling: Marie heb zoid dat jij heb probeerd een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02956) vertaling: Marie heb zoid dat jij heb probeerd een liedje te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 02956) vertaling: Marie hep zoid dat jij hur een boek heb proberen te geven
opm.: dav
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 4
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 4
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 3
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 3
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 02956) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 02956) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 02956) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 02956) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 02956) vertaling: die van de stad die hewwe hier veul huize bouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 02956) vertaling: an die nieuwe vaart zie je gien mense meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 02956) vertaling: Guster is jan hier weest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 02956) vertaling: Toen Jan belde was ik niet thuis
opm.: dav
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 02956) vertaling: Jef zou ik nooit uitnodige
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 02956) vertaling: Zuks zou Marie nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 02956) vertaling: Bert drinkt wel us eem glas te veul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 02956) vertaling: Martha zou ik wel eens thuis willen uitnodigen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 02956) vertaling: Dat huis zou ik nooit wille kopen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 02956) vertaling: Dat huis staat er al vijftig jaar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 4
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 4
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 3
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 3
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 02956) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 02956) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 02956) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 02956) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 02956) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 02956) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 02956) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 02956) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 02956) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 02956) vertaling: Heb Gunther belt?
473 (z11b) En pas op! (inf. 02956) vertaling: Koik uut!
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 02956) vertaling: 't was maar net goed genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 02956) vertaling: Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger had
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 02956) vertaling: As Susanne had kenne komme, had ze dat dain
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 02956) vertaling: Zij is de beste dokter die ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 02956) vertaling: Voordat je wat weggooit moet je effies belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 02956) vertaling: Hier is alles wat ik kregen heb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 02956) vertaling: Jan is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 02956) vertaling: Asof jij wat vanvoetballe weet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02956) vertaling: Leg dat boek neer!
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 02956) vertaling: As je echt niet ken wachte kom je maar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 02956) vertaling: Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 02956) vertaling: Hij zei dat ik het had moeten doen
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 02956) vertaling: Hij is vorige week door dokter Mertens opereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 02956) vertaling: Hij wordt morgen door dokter Mertens opereerd
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 02956) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 02956) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 02956) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 02956) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 02956) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 02956) vertaling: Robert heb ien groene appel weggeven en nou heb ie nog twei rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 02956) vertaling: Er waren veul mensen op het feist
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 02956) vertaling: Waren der veul mensen op het feist
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02956) vertaling: Wat voor boeken heb je kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02956) vertaling: Wat heb je voor boeken gekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02956) vertaling: Wat heb je voor boeken gekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02956) vertaling: Wat voor boeken heb je kocht?
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 02956) vertaling: Hij weunt bij Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 02956) vertaling: Hij weunt bij Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 02956) vertaling: loop effies naar de bakker, Wum
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 02956) vertaling: Wie heb je zien?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 02956) vertaling: Wie heb jou zien?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 02956) vertaling: As ik dat weten had, had ik het niet dein
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 02956) vertaling: 't zou beter wezen nog effies te wachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 02956) vertaling: Gelukkig had Jan de dokter beld en die was er hiel gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 02956) vertaling: Loop nou toch door, verveulende joos!
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 4
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 4
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 2
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 02956) komt voor: j
gebr.: 2
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 02956) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 02956) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 02956) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 02956) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Nibbixwoud

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Nibbixwoud