SAND-data Oostwoud (E031a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 02976) vertaling: jan herinnert z'n aigen dat verhaal wel
opm.: reflexief: z'n eigen
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 02976) vertaling: Merie en Piet ziene mekaar voar de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 02976) vertaling: Toon wast z'n aigen
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 02976) vertaling: de timmerman het spaikers bai em
opm.: dav reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 02976) vertaling: Fons zag een slang naast em
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 02976) vertaling: Erik liet moin voor em werreke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 02976) vertaling: joanna liet er oigen meedroive op de golve
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 02976) vertaling: Toon bekeek z'n oigen deres goed in de spiegel
opm.: reflexief: haar eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 02976) vertaling: Jan het in twei minute een biertje dronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 02976) vertaling: deuze skoene loupe makkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 02976) vertaling: Eduard kent z'n oigen goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 02976) vertaling: Ward heb hoord datte der foto's van em oin de etalage stane
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 02976) vertaling: Die eerepels skille niet makkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 02976) vertaling: Dut glas breekt as ut op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 02976) vertaling: Dokter, leef ik wel gezond genog?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 02976) vertaling: Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 02976) vertaling: Deuze week leeft zij op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 02976) vertaling: Leeft et nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 02976) vertaling: Hoelang leve jullie nou al van die erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 02976) vertaling: In Bretagne leve ze vooral van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 02976) vertaling: Nei et ete gaan ik slape
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 02976) vertaling: Zou ik dat wel doen kenne
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 02976) vertaling: Hai liet z'n huis afbreke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02976) vertaling: Ik weet dat Jan hard moet kenne werreke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02976) vertaling: Ik weet dat Jan hard moet kenne werreke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02976) vertaling: Ik weet dat Jan hard moet kenne werreke
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 02976) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 02976) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 02976) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 02976) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 02976) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 02976) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 02976) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 02976) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 02976) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3,5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3,5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 02976) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 02976) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 02976) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 02976) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 02976) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 02976) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 02976) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 02976) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 02976) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 02976) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 02976) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 02976) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 02976) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 02976) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 02976) vertaling: Jan het gienien boek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 02976) vertaling: Jan het gien boek meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 02976) vertaling: Boeken heb Jan niet
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 02976) vertaling: Jan heb niet veul geld meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02976) vertaling: Er mag gien mens spreke over dut probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02976) vertaling: Er mag niemand over dut probleem spreke
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 02976) vertaling: Niemand zegt dat ie komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 02976) vertaling: Zitte hier erreges muize?
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 02976) vertaling: Niemand wul werreke
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 02976) vertaling: Wai wiste niet dat ie thuis was
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 02976) vertaling: ik wist niet dat ie thuis was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 02976) vertaling: Ik wist et ok niet
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02976) vertaling: Hai mag met gien mens spreke over dut probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 02976) vertaling: Jan weet dat ie voor drie uur de wagen maakt moet hewwe
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 1
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 1
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 02976) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 02976) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 02976) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 02976) vertaling: Marie der auto is stik
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 02976) vertaling: Merie heur auto is stik
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 02976) vertaling: De auto van Piet is stik
opm.: prenominale possessieve genitief '-s': n.v.t.
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 02976) vertaling: Piet z'n auto is stik
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 02976) vertaling: De auto van die man is stik
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 02976) vertaling: Die man z'n auto is stik
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 02976) vertaling: Die auto is niet van moin maar van hem
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 02976) vertaling: De krant van guster leit onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 02976) vertaling: Jan is Karolien en Kristien hullie broertje
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 02976) vertaling: Die joos hullie fietse benne stolen
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 02976) vertaling: Die zussies hullie moeder is op visite
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 02976) vertaling: Die auto is van Wum
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 02976) vertaling: Die fiets is van moin
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02976) vertaling: Hij mag met gien ien prate over dut probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 02976) vertaling: Ik wil gien mens bezere
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 02976) vertaling: Ut is jammer dat wij niet komme magge
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 02976) vertaling: dat gaan ik niet doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 02976) vertaling: Ik hew niet werkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 02976) vertaling: Nog maaar net had ie 't verteld of Merie begon te huilem
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 02976) vertaling: Gaan die bestelling nou maar ophalen
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 02976) vertaling: Hai werkt niet
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 02976) vertaling: Ik verbied je om hier te komme
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02976) vertaling: Jan hield teugen datte wai Merie belde
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02976) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02976) fragment: (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02976) fragment: die (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02976) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02976) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02976) fragment: (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02976) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02976) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02976) fragment: (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02976) fragment: die (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02976) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02976) fragment: die (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02976) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02976) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02976) fragment: (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02976) fragment: die (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02976) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02976) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02976) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02976) fragment: (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02976) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02976) fragment: te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02976) fragment: te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02976) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02976) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02976) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02976) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02976) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02976) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02976) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02976) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02976) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02976) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02976) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02976) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02976) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02976) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02976) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02976) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02976) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02976) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02976) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02976) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02976) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02976) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02976) fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02976) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02976) fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02976) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02976) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02976) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02976) fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02976) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02976) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02976) fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02976) fragment: (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 02976) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02976) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02976) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02976) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 02976) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02976) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 02976) fragment: (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 02976) fragment: (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 02976) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 02976) fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 02976) fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02976) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02976) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02976) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02976) fragment: of dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02976) fragment: of dat (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 02976) vertaling: ik weet dat jullie op niemand boos benne
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 02976) vertaling: Ik weet dat zai op niks trots is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 02976) vertaling: Els denk dat et niet makkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 02976) vertaling: ik weet dat ik te laat ben en jai niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 02976) vertaling: je wete toch dat jai werreke moet en ik niet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 02976) vertaling: Iedereen denkt dat wai naar huis gane en dat zai nog bloive magge
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 02976) vertaling: Ut is jammer dat hai komt en dat zai weggaat
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 02976) vertaling: Ik denk dat lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 02976) vertaling: Ik denk dat Pieter en Liesje trouwen gaan
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 02976) vertaling: Dat doet-ie
betekenis: bevestigend
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 02976) vertaling: Dat doet-ie
betekenis: bevestigend
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 02976) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 02976) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 02976) komt voor: n
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 02976) vertaling: Nei dat doet ie niet
betekenis: ontkennend
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 02976) vertaling: Nei dat doet ie niet
betekenis: ontkennend
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 02976) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 02976) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 02976) komt voor: n
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 02976) vertaling: Hai doet oeffies slape
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 02976) komt voor: j
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 02976) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 02976) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 02976) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 02976) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 02976) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 02976) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 02976) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 02976) komt voor: j
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 02976) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 02976) vertaling: De lamp doet neit meer branden
komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 02976) vertaling: De lamp doet neit meer branden
komt voor: j
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 02976) vertaling: Doet Merie elke avond danse?
komt voor: j
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 02976) vertaling: Doet Merie elke avond danse?
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 02976) vertaling: Doen jai het brood effies snaien
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 02976) vertaling: Doen jai het brood effies snaien
komt voor: j
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02976) fragment: waarvan de (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02976) fragment: weer (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02976) fragment: weer (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02976) fragment: weer (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02976) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02976) fragment: (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02976) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02976) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 02976) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02976) fragment: weerin (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02976) fragment: weerin (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02976) fragment: weer (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02976) fragment: weer (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02976) fragment: weerop (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02976) fragment: weerop (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02976) fragment: weerop (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02976) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02976) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02976) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02976) fragment: datte (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02976) fragment: datte (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02976) fragment: datte (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02976) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02976) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02976) fragment: wat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02976) fragment: wat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02976) fragment: wat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02976) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02976) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02976) fragment: wat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02976) fragment: Wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02976) fragment: Die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02976) fragment: Die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02976) fragment: Wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02976) vertaling: Wie denk je dat ik tegenkommen ben in de stad
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 02976) vertaling: Hoe denken jullie dat ze et oplost hewwe?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 02976) vertaling: Hoe denk jai dat ze et oplost hewwe?
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 02976) vertaling: Magda weet niet wie wai belle wulle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 02976) vertaling: Weet iemand wie of wai roepen hewwe
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02976) vertaling: wie denk je dat ik in de stad tegenkommen ben
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02976) vertaling: Wie denk je dat zien hew in de stad
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 02976) vertaling: hai het z'n handen wassen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 02976) vertaling: Hai het z'n hemd wassen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 02976) vertaling: Hai het z'n hoed op z'n hoofd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 02976) vertaling: Hai het 'n vlek op z'n hemd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 02976) vertaling: Hai het z'n bien broken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 02976) vertaling: Hai het z'n oigen bezeerd
opm.: reflexief: z'n eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 02976) vertaling: Marie trok de deken naar d'r toe
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 02976) vertaling: Luc weet datte d'r foto's van um te koop benne
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 02976) vertaling: jai herinnere je toch wel datte we toen deur dat bos loupen benne
opm.: reflexief: je
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 02976) vertaling: Ik herinner me dat de auto van merie keduuk was
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 02976) vertaling: Zai herinnert d'r oigen dat hai as een varken zat te eten
opm.: reflexief: haar eigen
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 02976) vertaling: Wai herinnere oos wel dat al Jan z'n boeke stolen waren, maar zai herinnere het hullie niet
opm.: reflexief: ons reflexief: hun
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 02976) vertaling: Herinnere jullie je nag dat we Jan op markt zien hewwe?
opm.: reflexief: je
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 02976) vertaling: hai het z'n oigen een ongeluk werkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 02976) vertaling: Hai voelde dat ie deur het ois zakte
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02976) vertaling: Zou hai dat hebbe kenne doen
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 02976) fragment: kent (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 02976) fragment: dein (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 4
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 4
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 02976) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 02976) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 02976) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 02976) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 02976) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 02976) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 02976) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 02976) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 02976) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 02976) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 02976) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 02976) vertaling: Marie al d'r koeie benne verdronke bij de overstroming
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 02976) vertaling: Marie al d'r koeie benne verdronke bij de overstroming
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 02976) vertaling: Ik weet dat jan naar de markt weest heb
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 02976) vertaling: Ik weet dat jan naar de markt weest heb
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 02976) vertaling: Lopendevort kwam ik hem teugen
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 02976) vertaling: Lopendevort kwam ik hem teugen
komt voor: j
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 02976) vertaling: ik wor nou moe, dat ik hou er maar mee op
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 02976) vertaling: hai deed net as of ie net uit z'n bed kwam
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 02976) vertaling: de schilder het hier te schildere weest
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 02976) vertaling: Je gane op huis an denk?
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 02976) vertaling: In die toid leefde ik erop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 02976) vertaling: Vroeger leefdenie as een beist
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 02976) vertaling: Daar leefden woi as god in Frankroik
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 02976) vertaling: niemand mag et zien dat ik vind dat jai et ok niet zien magge
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 02976) vertaling: Ut beurde toen jai wegginge
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 02976) vertaling: Ik weet waar jai gebore benne
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 02976) vertaling: Nou dat je klaar benne, mag je gaan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 02976) vertaling: Deurdat Merie overleden is, hep heur man Anna niet meer helpe kenne
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 02976) vertaling: Deurdat Merie overleden is, hep heur man Anna niet meer kenne helpe
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 02976) vertaling: Deurdat Merie overleden is, hep heur man Anna niet meer kenne helpe
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 02976) vertaling: Deurdat Merie overleden is, hep heur man Anna niet meer helpe kenne
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 02976) vertaling: ik weet dat ie is gaan zwemme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 02976) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 02976) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 02976) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 02976) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 02976) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 02976) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 02976) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 02976) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 02976) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 02976) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 02976) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 02976) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 02976) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 02976) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 02976) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 02976) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 02976) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 02976) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02976) fragment: dattie (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02976) fragment: weervan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02976) fragment: weervan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02976) fragment: dattie (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02976) fragment: weervan ik denk datte ze em geroepen hewwe (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02976) fragment: weervan ik denk datte ze em geroepen hewwe (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02976) fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02976) fragment: (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02976) fragment: weer (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02976) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02976) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02976) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02976) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02976) fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02976) fragment: wat (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02976) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02976) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02976) fragment: Wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02976) fragment: waarvan de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02976) vertaling: Ik denk dat Jan en marie op niemand boos benne
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02976) vertaling: Ik denk dat Jan en marie op niemand boos benne
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 02976) vertaling: Wim denkt dat we nooit iemand een prois geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 02976) vertaling: Wim denkt dat we nooit iemand een prois geve
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 02976) vertaling: Het is waar dat zie niet met Merie prate magge
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 02976) vertaling: Nerreges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02976) vertaling: Gienien
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 02976) vertaling: Nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 02976) vertaling: Niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 02976) vertaling: Gienien
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 02976) vertaling: Zeg em nie dat ik nei buiten weest ben!
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 02976) vertaling: Niet vertelle dat je een kedo kocht hewwe oor!
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 02976) vertaling: Weet je niet dat ie vallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 02976) vertaling: Wendy probeerde om niemand poin te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 02976) vertaling: Ut skoint dat ze niks ete mag
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 02976) vertaling: Ze skoint niks ete te magge
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 02976) vertaling: Ze skoint niks te magge ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 02976) vertaling: Ze skoint niks te magge ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 02976) vertaling: Ze skoint niks ete te magge
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 02976) vertaling: Ze perbere al de hele dag om mekaar op te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 02976) vertaling: Ut belooft weer un mooie dag te worre
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 02976) vertaling: Ut is miskien beter om nog effies te wachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 02976) vertaling: We hadde 't geluk om um derekt terug te vinde
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 02976) vertaling: As de kippe een valk zien benne ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 02976) vertaling: as we de eerepels niet verkoupe kenne, zitte we in de probleme
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 02976) vertaling: As jullie em niet meeneme wor ik kwaad
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 02976) vertaling: hai wist et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 02976) vertaling: Op dit feuist wordt er veul danst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 02976) vertaling: Nou wordt er allien nog maar brood verkocht in die winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 02976) vertaling: as ie met de fiets komt zel ie wel laat weze
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 02976) vertaling: As je toid hewwe, kom den nag es een keertje an
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 02976) vertaling: As ik roik ben, koop ik een dure auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 02976) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 02976) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 02976) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 02976) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 02976) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 02976) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 02976) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 02976) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 02976) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 02976) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02976) vertaling: Marie het zaid dat jai prebeerd hewwe om een liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02976) vertaling: Marie het zaid dat jai prebeerd hewwe een liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02976) vertaling: Marie het zaid dat jai prebeerd hewwe een liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02976) vertaling: Marie het zaid dat jai prebeerd hewwe om een liedje te zinge
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 02976) vertaling: Marie het zaid dat jai prebeerd hewwe heur een beok te geve
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 02976) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 02976) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 02976) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 02976) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 02976) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 02976) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 02976) vertaling: die van de stad, die hewwe hier veul huize bouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 02976) vertaling: An die nuwe vaart, deer zien je gien mens meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 02976) vertaling: Guster heb jan hier weest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 02976) vertaling: De dag dat Jan belde was ik niet theuis
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 02976) vertaling: jef, die zou ik nooit vrage
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 02976) vertaling: Merie, die zou zuks nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 02976) vertaling: Ber, die drinkt er wel es ientje teveel
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 02976) vertaling: Martha, die zou ik welderes bai moin thuis vrge wulle
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 02976) vertaling: Dat huis dat zou ik nooit koupe wulle
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 02976) vertaling: Dat huis, dat steet deer al voiftig jaar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 02976) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 02976) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 02976) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 02976) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 02976) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 02976) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 02976) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 02976) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 02976) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 02976) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 02976) vertaling: Heb Gunther beld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 02976) vertaling: Koik uit
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 02976) vertaling: 't was maar net an goed genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 02976) vertaling: Marjo heb nou meer koeie dan ze vroeger had
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 02976) vertaling: As Sysanne had kenne komme, dan had ze dat dein
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 02976) vertaling: Zai is de beste dokter die ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 02976) vertaling: Voordat je wat weggooie moet je effies belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 02976) vertaling: Hier is alles wat ik kregen hew
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 02976) vertaling: Jan is te kneerkerig om wat an z'n kindere te geve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 02976) vertaling: Asof jai wat van voetballe wete
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02976) vertaling: leg neer dat boek
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 02976) vertaling: As je echt niet wachte kenne, den kom je maar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 02976) vertaling: ik weet dat Jan de dokter had kenne roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 02976) vertaling: ik weet dat Jan de dokter had kenne roepe
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 02976) vertaling: Hai zai dat ik het had moete doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 02976) vertaling: Hai zai dat ik het dein most hewwe
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 02976) vertaling: hai is verleden week deur dokter M opereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 02976) vertaling: hai wordt murgen deur dokter M opereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02976) vertaling: Ik denk dat je veul we zou moete gooie
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 02976) vertaling: Ut is dom om zukke dure ding weg te gooie
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 02976) vertaling: Hai is alle kapotte spulle an et weggooie
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02976) vertaling: Ik vind dat je vaker de krant moete
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 02976) vertaling: Ut is dom om in het donker te kranten
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02976) vertaling: Hai zit de hele dag te kranten
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 02976) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 02976) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 02976) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 02976) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 02976) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 02976) vertaling: Robert heb ien groene appel weggeven en nou heb ie nag twei rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 02976) vertaling: Der ware een zood mense op 't feist
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 02976) vertaling: Ware er een zood mense op het feist?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02976) vertaling: Wat vur boeke hew je kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02976) vertaling: Wat vur boeke hew je kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02976) vertaling: Wat hew je vur boeke kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02976) vertaling: Wat hew je vur boeke kocht?
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 02976) vertaling: Hai woont bai Merietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 02976) vertaling: Hai woont bai Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 02976) vertaling: Loope effies nei de bakker, Wum!
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 02976) vertaling: Wat hew je zien?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 02976) vertaling: Wie het jouw zien?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 02976) vertaling: Had ik dat weten dan had ik ut iet dein
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 02976) vertaling: Ut zou beter weze om nog effies te wachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 02976) vertaling: Gelukkig had jan de dokter beld en die was er al heel gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 02976) vertaling: Lopen nou toch deur vervelende joos
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 02976) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 02976) komt voor: j
gebr.: 3
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 02976) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 02976) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 02976) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 02976) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 02976) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
algemene gegevens [meta][k]E031a[/k][h]165[/h][i]166[/i][vw]MJ[/vw][/meta] sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Gisteren wandeldie door het park. [/v] sound
informant [a] Gister liep ie deur 't park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant Ze weet niet dat Marie gister gesturven is. tagging sound
veldwerker Laten jullie dat ge niet weg? sound
informant Gister. sound
hulpinterviewer Gister. Ik had gister doodgaan is. sound
hulpinterviewer Gestorven. sound
informant Ja je moet wij moete zoas wij 't zegge. sound
informant Ze is gister doodgaan. sound
hulpinterviewer Ja ja. Marie is gister doodgaan. sound
informant Marie is gister doodgaan. tagging sound
hulpinterviewer Nee je moet zegge natuurlijk je hoeft 't niet letterlijk te vertalen hè. sound
veldwerker Nee maar omdat u gesturve zei 't is toch sturve. sound
informant Guster is ze doodgaan. antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a] Ze weet niet dat Marie gister doodgaan is. [/a] antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deuze zin voor in uw dialect? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a] Er wil gienien danse. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deuze zin voor in uw dialect? Vertaal. Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
informant [a] Els wil niet danse en zinge wil ze ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Uh ja niemand wul niemand heb 't ooit wuld en of ze 't kenne weet ik ook niet. [/a] alternatief antwoord hulpinterviewer tagging sound
hulpinterviewer [a] Niemand het dat ooit wuld of kund.[/a] sound
informant Nee dan zegge wij kenne. Of ze 't kenne weet ook niet. alternatief antwoord hulpinterviewer sound
informant Wij zegge een andere opbouw. sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Jan het 't hele brood wel wille opvrete. [/a] tagging sound
veldwerker Uh dus dat kan wel zoals die hier gezegd wordt. Jan had het hele brood wel willen opeten. sound
hulpinterviewer Jan had het hele brood ja opete wild. sound
informant Wij zegge hij had het helemaal wel wille opvrete. sound
hulpinterviewer Jan had hele brood wel opete wild ofzo. sound
informant Jamaar opete zegge wij niet. Nee. Wij zegge hij had alles wel opvrete wille. sound
hulpinterviewer Opeten ja. sound
informant Dat is as een scheld of grof bedoeld maar 't is gewoon zuiver dus uh eigenlijk uh nou duidelijk te melden wat ie wul. sound
informant Opete dat is een beetje stads dat komt hier eigenlijk weinig voor. sound
informant Dan moet je helemaal netjes spreke voor de radio dat je zegt nou ik wil niet m'n taal uh maar meestal zeg je nou hij wil alles opvrete. sound
hulpinterviewer [v] Ken ook Jan had 't hele brood wel opete wild. [/v] sound
hulpinterviewer Ja dat had ik ervan maakt. sound
informant [a] Nee maar dat zegge we eigenlijk niet. Hij had 't hele brood wel opvrete willen. [/a] tagging sound
veldwerker Maar 't gaat erom of het mogelijk is hè. sound
informant 't Is niet zo dat ie 't doet. In die zin komt 't niet voor. 't Is gewoon wat ie had wel wullen. sound
informant Zeg maar. 't Is niet zo dus dat ie grof is of dat ie schrokt of wat aars. Nee 't is gewoon een uitdrukking wat ie wulle. sound
informant Hij had vreselijke honger dus hij had alles wel opvrete wullen. sound
veldwerker Maar deze laatste zin was die goed? sound
informant Die laatste zin was goed ja. sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant Je moet mij niet vertelle wie zij had kunne roepe. In die vorm zette wij 't neer. sound
informant Vertel beginne wij niet wij zegge je moet me niet vertelle wie ze had kunne roepe. sound
informant Dat is meer xx as dat je dus met vertel begint. sound
hulpinterviewer Vertel maar niet wie ze had kunnen roepen. sound
informant Daar beginne wij niet mee. sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant Jan ken dat Jan ken zich dat verhaal nog wel herinnere. sound
informant Zo zegge wij dat meer we beginne niet met herinnere. sound
informant Hij ken zich dat verhaal nog wel herinnere zegge wij dan. sound
informant Of ben jij een are mening toegedaan. sound
hulpinterviewer Nou ik zit effe te denken dat herinnere dat is wel erg Nederlands wat je deer nou wat gebruike we deer nou voor. sound
informant Jamaar dat herinnere wordt bij ons op een andere plek gezet hè. sound
informant 't Wordt in de regel an 't end van de zin. sound
hulpinterviewer Wat zeg je nou Jan_ sound
informant Jan kon zich 't verhaal wel herinnere. sound
veldwerker Maar het gaat niet altijd om de volgorde. sound
informant Nee 't gaat bij ons worde d'r veel andersom zet zeg maar. sound
veldwerker Het gaat ons hier om het woordje zich bijvoorbeeld zeggen jullie gewoon zich? sound
informant Ja. sound
veldwerker Ja? sound
hulpinterviewer Z'n eigen. antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a] jan herinnert zneigen dat verhaal wel [/a]

zn eigen
tagging sound
veldwerker En zich zeggen jullie ook wel? sound
informant Nou nee nee. sound
hulpinterviewer Nee eigenlijk niet hoor. Nee 't is meer zich z'n eigen. sound
informant Jan ken 't nog al herinnere. Ja. sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker Dus dan wordt de zin? sound
hulpinterviewer Jan herinnert z'n eigen dat verhaal wel. Zo ken je 't ook zegge. sound
veldwerker Dan krijgen we nu zo'n plaatje. sound
hulpinterviewer Oh een plaatje wacht welke was 't ook alweer oja Marie en Piet. sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijzen naar_ [/v] sound
informant Jan en Piet en wijzen naar elkaar mekaar. Naar mekaar. tagging sound
informant [a] Ze wijze naar mekaar. Niet naar elkaar naar mekaar. sound
hulpinterviewer Marie en Piet wijze naar mekaar. Ja ja. sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje.Toon wast_ [/v] sound
informant Ja wast ja Toon wast of Toon schrobt. antwoord hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a] ik had teun wast zneigen in de teil [/a]

zn eigen
antwoord hulpinterviewer tagging sound
informant Ja dat zegge we ook wel hoor. sound
hulpinterviewer Wast z'n eigen in de teil. sound
informant Dat is 't meest uit kom hij schrobt zich in de teil zegge we ook wel. sound
informant [a] Toon wast schrobt of wast zich in de teil.[/a] tagging sound
veldwerker Ja maar u zei net dat u geen zich gebruikt. sound
hulpinterviewer Wast zneigen jaja.

z'n eigen
tagging sound
informant Nee dat soms dat is maar net weer 't in voorkomme. sound
informant Dat komt 'n heel enkele keer wel voor. sound
informant Ja of je Teun schrobt z'n eigen in de teil. Hier is 't heb je een ander uitdrukking. 't Werkwoord ligt meer op 't schrobben. sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman heb gien spijkers bij um. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Fons zag een slang naast_ [/v] sound
informant Jullie wille juist z'n naam erbij hebbe. Ja dat is persoonsuitdrukking. Ja. sound
informant [a] Fons zag een slang naast um. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja weer naast um of naast z'n eigen. sound
informant Nee naast um dat zegt alles. sound
informant Fons zag een slang naast um niet naast zich nee naast um. sound
hulpinterviewer Niet naast zich. Naast um. sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant Erik uh liet_ sound
informant Ja. sound
informant Erik werkte voor mij. sound
informant Nee hij liet zich voor me werke hè. sound
hulpinterviewer Erik liet zich liet mij voor zich werke. sound
informant [a] Ik werkte voor Erik.[/a] sound
informant Wij zegge dat nooit ik werkte voor Erik. sound
hulpinterviewer Erik liet mij voor zich werke nee. sound
informant Dat zeg je eigenlijk niet. Ik werkte voor Erik zeg je dan. sound
informant Zeg dat komt hier niet voor in die vorm. sound
hulpinterviewer Erik liet mij voor mijn werke. sound
hulpinterviewer Dat voor zich werke ja. sound
informant Ik werkte voor Erik zegge wij den. sound
hulpinterviewer Maar zij wille hier dus een vertaling van hebben. sound
informant Jamaar 't komt wel op 'tzelfde neer maar ik bedoel ik werkte voor Erik. sound
informant Maar ik zeg deze zinsopbouw komt hier eigenlijk niet voor. sound
informant Zo ken je 't eigenlijk stelle. Niet in deze vorm zeg maar. sound
informant Zo zegge wij dat nooit. sound
hulpinterviewer Maar je zou hier ook kenne zegge. Erik liet mij voor mijn werke. Want dat zich dat zeg je helemaal niet. sound
informant Nee nee. sound
informant Hij liet niet voor mijn dat ken nooit want hij liet mij voor hem werke. sound
informant Dus dan zou je mijn mijn krijge. Dus dat ken niet. sound
informant Ik zeg ik werkte voor Erik zeg je den. sound
informant Maar zich komt er eigenlijk niet in voor. sound
informant Zo zegge wij die zinsopbouw zegge wij zo niet. Wij zegge gewoon ik werkte voor Erik of_ sound
informant Niet zozeer dat ik voor hem werkte. sound
informant Of jij moet een are mening toegedaan zijn. sound
hulpinterviewer Erik liet mij_ sound
hulpinterviewer Voor zich werke. Erik liet mij voor um werke. sound
informant Wij draaien ut in de regel om. sound
commentaarantwoord hulpinterviewer  sound
hulpinterviewer [a] Erik liet mij voor um werke. Zou 't zoiets moete worde denk ik. Voor hem werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Erik liet mij voor um werke. Ik denk dat 't zo worre moet hoor. tagging sound
informant Maar zich komt eigenlijk niet voor. sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
commentaarantwoord hulpinterviewer  sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat je deer ook weer zegt Johanna liet ur eigen meedrijven op de golven. [/a] sound
hulpinterviewer Liet heur sound
hulpinterviewer Liet ur. sound
hulpinterviewer [a] Johanna liet ur meedrijve op de golve.[/a] sound
hulpinterviewer Nee maar dat moet je zo 't gaat om 't woordje zich hè. sound
informant Zich ja. sound
informant Johanna. sound
hulpinterviewer Ik zou zegge Johanna liet ur meedrijve op de golve. sound
informant Ja zich het je hier niet in voor. sound
informant Ze liet zich meedrijve op de golve. sound
informant Dat zich wordt hier niet gebruikt. sound
hulpinterviewer Liet ur. sound
informant [a] Johanna liet ur meedrijve op de golve. Zo zegge wij dat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant Dat komt er weer wel in voor. sound
commentaarantwoord hulpinterviewer  sound
hulpinterviewer [a] ken je zeggen toon bekeek zneigen es goed in de spiegel [/a]

zn eigen
tagging sound
informant Ja dat is z'n eigen zegge we den. sound
hulpinterviewer Zichzelf z'n eigen. sound
informant Maar niet zichzelf maar dan zegge we z'n eigen z'n eigen. Niet zich maar z'n. sound
informant Z'n eigen en eigenlijk met een s. sound
informant Niet met een z met een s s'n. sound
informant Z'n eigen wil dus zeggen dat ie dus z'n eigen helemaal voor de spiegel_ sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard kent zneigen [/a]

zn eigen
tagging sound
hulpinterviewer Ja ook weer z'n eigen. sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward heeft hoord dat er foto's van um in de etalage staan. [/a] tagging sound
informant Heeft hoord. sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant Ja komt zowat op hetzelfde neer. Deer is niet zoveel verandering. sound
informant [a] As ik zuinig leef ja dan leef ik net as m'n vader. [/a] tagging sound
informant Zo zo zie je zo zegge ze 't eigenlijk hier. sound
informant En niet nee dan zegge ze niet as me ouders wille dan zegge ze [a] as ik zuinig leef leef ik net as me ouwers.[/a] sound
informant xxx sound
informant Dat komt al op gelijkschakeling neer. Deer hebbe we niet wat ze wille of dat komt er niet in voor. sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Nou as ie nog drie jaar leeft heb ie z'n vader inhaald. [/a] tagging sound
informant Zegge we den. sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Als ie nog drie jaar leeft leeft ie langer as z'n vader. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] As ze zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] As het nu nog leeft leeft 't morgen ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zolang als ik. [/v] sound
informant [a] As jullie zo losbandig leve leve jullie nooit zolang as ik. [/a]

zo lang
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] As ze voor hun werk leve levere ze niet voor hun kindere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Ajje gezond leeft dan leef je langer. [/a]

a je
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] As er zo veel zo veul nee zo weinig mense van de landbouw leve dan leve d'r wel een hele zoot van de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant ggg sound
informant Hoe noemde je die? sound
hulpinterviewer As Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. sound
informant [a] As Pieter en Lisa in de paradijs leve nou dan leve_ tagging sound
informant Den leve hoe Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Den leve. sound
hulpinterviewer Rosa in de hel. sound
informant Ja mooie uitdrukking. sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we sober leve leve we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we eerlijk leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we eerlijk leve leve we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen kindere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Nou dan krijge we nou zinne die uh. sound
hulpinterviewer Die in 't dialect moet Teun dan zegge of ze in 't dialect voorkome wat komt deze zin in uw dialect ik vind dat iederien_ sound
hulpinterviewer Moet kunne zwemme. sound
hulpinterviewer Maar dat moet ie dan zegge in 't Westfries. sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vind dat iederien moet kenne zwemme. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat vind ik een goeie zin. [/a] sound
hulpinterviewer Dat is gewoon met al die zinnen ja. sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vind dat iederien moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a] Ik vind dat iederien moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant Dat zegge wij niet die andere vorm. sound
informant 't Is wel een goeie zinsopbouw maar ik bedoel 't komt hier niet voor. sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vin dat iederien kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant [a=n] Ook niet. Dat komt hier ook niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vin dat iederien zwumme kunne moet. [/v] sound
informant [a] Nee dat zegge we ook niet. Nee dat zegge we niet hier. Ik vind dat iederien moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vind dat iederien zwumme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee wij zegge moet ergens aars. Ik vin dat iederien moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant Dus wij legge 't woordje moet eerder as in die andere zinsopbouw. sound
veldwerker Want dit is wel echt de Nederlandse zinsopbouw. sound
informant Ja maar dat is toch ergens hier gewoon toch eigenlijk uh_ sound
informant Gien uitstel dat je 't niet kenne. sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deuze zin voor in je dialect? Ik weet dat Eddy morgen wil broodeten. [/v] sound
informant Wat wou ie ete? sound
hulpinterviewer Brood. sound
informant Ik weet_ sound
hulpinterviewer Ik weet dat Eddy morgen brood nee ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. sound
informant [a=n] Nee dat zo komt 't hier niet voor nee dat uh_ [/a] sound
hulpinterviewer Brood wil ete. Ik weet dat Eddy morgen brood wil ete. sound
informant Nee dat komt hier niet voor. sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deuze zin voor in 't dialect? Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Nou dan zegge we Eddy staat morgen vroeg op. [/a] sound
veldwerker En als ie 't moet kunnen? sound
informant Hij moet kunne komt hier niet. Dat uh dat weet ik niet. Het is gewoon hij doet 't klaar. sound
informant Hij staat morgen vroeg op klaar. sound
informant Zo legt dat gewoon. sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant Dat ken wel hier voorkomme ja. sound
informant Allien uh ik denk dan zegge ze_ sound
informant Marie um maar gaan roepe moet. sound
informant De zinsopbouw is wel dat Marie moet maar xx ik denk Marie um morgen wel roepe moet zegge we den. sound
veldwerker Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. Hoe wordt dat? sound
informant [a] Nee ik denk dat Marie um morgen zal roepe. [/a] sound
informant [a] Nou ik denk dat Marie um morgen wel roepe moet. [/a] Zo zegge wij ut den zeg maar in ut Westfries. Snap je? sound
informant Ja nouja dat zeg ik dat uh meer wordt er hier niet gebruikt. Dat zo zegge wij dat. xx dan zeg je nou ze zal morgen wel roepe moete. sound
veldwerker En wat vinden jullie dan van de zin ik denk dat Marie hem morgen roepen moeten zal. sound
hulpinterviewer Nee dat ken helemaal niet nee nee dat komt helemaal niet voor nee. sound
informant Nee dat uh nee dat uh_ sound
informant Dat komt niet uh nee dat komt hier niet voor. sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deuze zin voor in 't dialect? Vertaal. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat komt hier niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij wil gien soep meer ete. [/a] sound
informant Die soep moet ie niet meer hebbe zegge we den. vertaling hulpinterviewer sound
hulpinterviewer Of hij wil gien soep meer ete. sound
hulpinterviewer Maar dit nee dit komt absoluut niet voor. sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deuze zin voor in uw dialect? Vertaal. Zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
informant Zitten hier nergens gien muize? sound
informant [a=n] Nee zo zeg je dat niet. [/a] sound
informant Nergens gien dan is er gienien. sound
hulpinterviewer Dat zei ik vanmorgen ook ik zei dat gaat dubbelop. sound
hulpinterviewer D'r zitten hier nergens geen muize. sound
hulpinterviewer Wij zegge binne d'r_ sound
informant [a] D'r zitte hier gien muize zegge we den. D'r zitte hier of d'r benne hier gien muize. [/a] sound
informant D'r benne of d'r zitte hier gien muize. Ja de ien die woord ken nog verschille. Tussen zitte en benne. sound
informant Maar dat is dat zegt alles. sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deuze zin voor in uw dialect? Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Dat komt hier wel es voor. Iederien is gien vakman. [/a] tagging sound
informant Dat komt hier voor. sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deuze zin voor in 't dialect? Vertaal. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=n] Nee zo zeg je ut niet. [/a] sound
hulpinterviewer Nergens vriende. sound
informant Nergens gien vriende. sound
informant [a] Of hij heb gien vriende. sound
informant Of hij heb nergens gien vriende. Maar ien van die twee. [/a] 'nergens gien' : terwijl 140 niet goedgekeurd werd sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deuze zin voor in ut dialect? Boeken heb Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer Ja dat staat er. Boeken heb hier staat boeken heeft Jan drie. sound
hulpinterviewer Boeken heeft Jan drie. sound
hulpinterviewer Jan heeft drie boeke. sound
informant [a] Jan heb drie boeke zegge we den. Aars zegge we dat niet. Jan heb drie boeke zegge we den. [/a] sound
informant Dat is de uitdrukking. sound
informant [a=n] Maar uh dat nee dat komt helemaal niet voor. Dat ken je helemaal vergete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deuze zin voor in je dialect? Jan weet dat ie voor drie uur de wagen moet hebben maakt. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Neehoor dan zegge we Jan moet voor drie uur de wagen maakt hewwe.[/a] sound
informant Zo zegge we ut dan. sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deuze zin voor in ut dialect? Jan weet dat ie voor drie uur de wagen moet maakt hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker Kunt u dan zeggen Jan weet dat ie voor drie uur de wagen maakt moet hebbe. sound
informant Nee Jan moet voor Jan moet voor drie uur die wagen maakt hebbe. sound
veldwerker Nee maar dat weet ie. sound
veldwerker Dat ie dat gedaan moet hebbe. sound
hulpinterviewer Dan staat er Jan weet dat ie voor drie uur de wagen maakt moet hebbe. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer Jan weet dat ie voor drie uur de wagen maakt hebbe moet. i.t.t. wat later gezegd wordt sound
informant Dat ken nog wel es voorkomme die laatste. i.t.t. wat later gezegd wordt sound
hulpinterviewer Dat moet je dat wou je ook weten welke ut meest gebruikelijk was van die twee? sound
informant Dat is de laatste. sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dat ie voor drie uur de wagen maakt moet hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat komt hier nog wel voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dat ie voor drie uur de wagen maakt hebbe moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee in die vorm zeg je ut niet. [/a] sound
hulpinterviewer Jan weet dat ie voor drie uur de wagen maakt moet hebbe. sound
informant Dat komt hier voor. sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van et land te halen? [/v] sound
informant Dat komt hier wel voor. sound
informant He je genoeg hooiers? sound
hulpinterviewer Hier moet je ook weer zegge heb je genoeg he je genoeg mense om hooi van et land te hale. sound
informant Nee dat zegge wij niet wij zegge he je genoeg hooiers? sound
informant [a] He je genoeg mensen om hooi van et land te halen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Het was aardig van Jan om te komme werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant Dat komt hier ook wel voor ja. sound
hulpinterviewer Die moet je ook weer vertale hè die staat hier geen. Deuze ton is zwaar om te dregen. sound
informant [a] Ja. Deuze ton is zwaar om te dregen. [/a] tagging sound
informant Wij zegge niet zwaar wij zegge zweer. sound
informant En dregen wij zegge niet drage drege. sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij ken staan zeure. [/a] tagging sound
informant Kan zegge we niet wij zegge ken. sound
hulpinterviewer [v] Hij ken staan te dranzen. [/v] sound
veldwerker We hebben net opgenomen hij ken staan te dranzen. Is dat een goeie zin? sound
informant Nouja. sound
informant Ajje dus in deuze context plaast wel. sound
informant Ajje vanzelf want dan komt te ook hij staat wat te dranzen. sound
veldwerker Je kan te er wel tussen en niet dat maakt niet zoveel uit? sound
informant Et ken et wordt uh_ sound
informant Maar deur ajje hier geboren en getogen ben dan wordt dat veel weglaten dat te. sound
informant Hij staat te dranzen zegge we den. sound
informant Of hij dranst maar wat. sound
hulpinterviewer [a] Et is niet helemaal uh zeker om te zeggen van uh wel of niet. Et kan eigenlijk alletwee. [/a] zowel met als zonder 'te' sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant Dat komt wel voor hier. sound
hulpinterviewer Ja dat moet je ook weer vertale hij staat te zeuren dat staat weer geel. sound
informant Oja. sound
informant Hij sting te zeuren zegge wij den. sting = verl. tijd tagging sound
informant Hij sting te zeuren zegge we den. sound
hulpinterviewer Nee maar et gaat hier om hij staat te zeuren dus dat moet je dan toch wel aanhouen. sound
informant [a] Nouja hij staat te zeuren zeggen we den. [/a] tagging sound
informant In de verleden tijd zegge we hij sting. sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we aankwame regendenet. [/a]

regenden et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Ik geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] Ik geloof dak groter ben as hij. [/a]

da k
sound
informant Hij? Dat zegge we niet. sound
informant [a] Ik denk dak groter ben as hem zegge we den. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant Ze gelooft dak eerder thuis ben as ik. As ik nee as ik prate we hier niet.

da k
sound
hulpinterviewer [a] Ze gelooft dat jij eerder thuis benne as ik. [/a] tagging sound
informant Nee zo zegge we et niet. antwoord hulpinterviewer sound
informant Ik geloof dak eerder thuis ben as jee. sound
veldwerker Dus de vertaling is? sound
informant [a] Zij gelooft dak eerder thuis ben as jee. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant Je gelooft toch niet dat hij sterker is as ik. sound
informant Of jij hoe was et nou? sound
hulpinterviewer Jij gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. sound
commentaarantwoord hulpinterviewer  sound
hulpinterviewer [a] Je gelooft toch niet dat hij sterker is as jee. As jou. [/a] tagging sound
informant Dan zeg je nou je denke toch niet dat ie sterker benne dat ie sterker is as ik? sound
informant Zo zegge wij et in et Fries Westfries zeg maar. sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant We gelove zij gelove dak rijker dat ja dat wij ja_ sound
informant [a] Ze gelove dat wij rijker benne as hun.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. sound
informant [a] Wij gelove dat jullie niet zo slim benne as wij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja wij zegge niet zijn maar benne hè. sound
hulpinterviewer [a] Wij gelove dat jullie niet zo slim benne as wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Jullie gelove toch niet dat se armer benne as jullie.[/a] tagging sound
informant Et ken voorkomme dat ken nog wel voorkomme ja. sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant En dan zegge we ja u u ja. sound
informant [a] Jee geloof dat Lisa even mooi is as Anna? [/a] tagging sound
informant Ja dan zeg je jij gelove dat is dus_ jij gelove sound
informant Jij. En u dat wordt hier weinig gebruikt. sound
informant Hè et is een vragende toon vanzelf. sound
informant Dan is et jij gelooft toch niet dat Lisa mooier is as die? sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn as Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Wij zegge dan ook weer sterker benne as Geert en Peter hè? sound
informant [a] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker benne as. Benne as. [/a] tagging sound
informant Is het dus. Zijn dat wordt uh niet gebruikt. Benne as dinges en die. sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deuze zin voor in uw dialect? Hij sleipt hij doet. [/v] sound
hulpinterviewer Dus het houdt in ien vraag zegt hij sleipt en dan zou jij moete zegge hij doet. sound
hulpinterviewer Nou dat dat zegge wij niet. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Hij sleipt of hij werkt. sound
informant Hij doet dat zegt niks. sound
informant Hij doet wat moet ie dan doen? Nou hij werkt of hij sleipt. sound
informant Je werke of je sleipe ien van die twee of je doet niks. sound
hulpinterviewer Het is de bedoeling dat je den zegt bij A zegt nouja in dit geval hij sleipt. En dan moet B zegge bevestige. sound
veldwerker B moet het bevestigen. sound
hulpinterviewer Et klopt of uh of inderdaad of wat ook maar dat hij doet dat zegge wij vanzelf niet. sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deuze zin voor in uw dialect? Hij sleipt et doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee hij sleept of hij doet niks. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deuze zin voor in uw dialect? Sleipt ie. Ie doet. [/v] sound
informant Nee. Je ken hooguit de vraag sleipt ie? sound
informant [a=n] Maar hij doet nee dat uh nee hoor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deuze zin voor in uw dialect? De lamp doet niet meer branden. [/v] sound
hulpinterviewer De lamp doet niet meer branden. Nee hoor dat uh_ sound
informant [a=n] Dat komt hier niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt deuze zin voor in et dialect? De kindere doen hier 's avonds anijsmelk drinken. [/v] sound
informant [a=n] Nee wij zegge de kindere drinke 's avonds anijsmelk. [/a] sound
informant Zo zegge wij et. sound
informant De rest wordt allemaal vergete das net as die lamp. sound
informant Hè nou de lamp doet et niet. sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deuze zin voor in uw dialect? Doet Marie elke avond danse? [/v] sound
informant [a=n] Nee xx. [/a] sound
informant Wij beginne met Marie. sound
informant Marie danst alle avonde. sound
hulpinterviewer Of danst Marie elke avond? sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deuze zin voor in uw dialect? Doe et brood effies snije. [/v] sound
informant [a=j] Dat ken nog wel es voorkomme. Ajje dus wat sneller dan zeg je doe jij et brood effe snije. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deuze zin voor in dialect? Ik doe wel effies de koppies ofwasse. [/v] sound
informant Ja nou ik was de koppies wel effen of is het den. sound
informant Ajje dus zuiver vertaalt in het Westfries dan zeg je nou ik was de koppies wel effen of. sound
veldwerker Maar kan het ook zo? sound
informant [a=j] Et ken wel maar of et veel gebruikt wordt_ Et ken wel. [/a] sound
hulpinterviewer Et ken wel zo. Ja oh ik doen wel effies de koppies ofwasse. tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant De jongen wier moeder? sound
hulpinterviewer Ja de jongen wiens moeder gister hertrouwd is stond achter mij. sound
informant De jongen wiens moeder uh ja. sound
informant [a] De jongen wiens moeder trouwd is die stond gister achter me. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Die gister hertrouwd is ja. sound
informant Die stond achter me. sound
veldwerker En dat wiens moeder laten jullie gewoon zo staan? sound
informant Ja. sound
informant Je ken d'r de zinsbouw_ [a] Die jongen z'n moeder is gister trouwd en die stond achter me zegge wij dan in et Westfries.[/a] sound
informant Wij zegge niet in deuze vorm eigenlijk. sound
hulpinterviewer Nee maar wiens laat je vaak ook weg. sound
informant Ja dan zeg je nou oh ja die jongen die z'n moeder is gisteren trouwd en die stond achter me. tagging sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De balk waar ze op zatte was pas vurfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deuze zin voor in dialect? De bank weerop ze zate was net verfd. [/v] sound
informant Nee dan zegge we hij is pas vurfd. sound
informant [a] Ja de bank waarop ze zatte was pas vurfd zegge we den. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Die geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] die ipv wie in de vraag sound
informant [a] Die geld heb moet mij maar wat geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deuze zin voor in uw dialect? Die geld heb moet mijn er maar wat van geve. [/v] sound
informant Eerder nog deuze. Dat is effe meer dwingend vanzelf. sound
informant [a] Ja die geld heb moet mijn maar effe wat geve zegge we den. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in et dialect? Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant Wat denk je dak in de stad ontmoet heb zegge wij den. sound
veldwerker En heeft u et nu over een persoon? sound
informant Nee dat is nog de vraagteken wie dat komt veel later. sound
informant Hier vrage ze_ sound
hulpinterviewer Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? sound
hulpinterviewer [a] Of dan zeg je wie denk je dat ik in de stad ontmoet heb.[/a] antwoord hulpinterviewer sound
informant Ja wij beginne anders hè. sound
informant [a] Wie denk je dat ik in de stad ontmoet zeg je den.[/a] antwoord hulpinterviewer sound
informant Dat wie staat hier heel ergens anders. sound
veldwerker Ja er staat hier wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. Dus dat komt hier niet voor? sound
hulpinterviewer Neehoor nee. sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
informant Wij beginne met die wie denk je. sound
veldwerker Wie denk je_ sound
hulpinterviewer Dat ik in de stad ontmoet heb. sound
informant Dat ik in de stad ontmoet heb. sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deuze zin voor in dialect? Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
informant [a=n] Nee dan zegge we hoe denken jullie dat ze et hebbe opgelst? [/a] sound
hulpinterviewer Hoe ze et oplost hewwe. sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deuze zin voor in dialect? Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant Dat komt nog wel es voor deuze zin. sound
informant Wij zegge um wel veel aars maar dat komt ook nog wel es voor. sound
informant [a] Wie denk je dak in de stad ontmoet heb. [/a] sound
hulpinterviewer Ja dan laat je ook wie weer weg hè. Wie denk je dat ik in de stad ontmoet heb. sound
hulpinterviewer Want hier wordt dan zegd wie denk je wie ik. sound
informant [a=n] Dat wie dat ken je gewoon dat wordt niet gebruikt. [/a] sound
informant Dat is gewoon nee zou ik niet weten. sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deuze zin voor in et dialect? Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
informant Hoe denk je_ [a] Hoe denk je dasse et oplost hewwe. Zo zegge wij et. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [a=n] Ja niet twee keer hoe. [/a] aanvullend antwoord hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe. Dat ken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja dat moet je ook weer vertalen staat hier hè. Marie trok de deken nei_ sound
hulpinterviewer [a] Marie trok de deken nei d'r toe. [/a] antwoord hulpinterviewer tagging sound
hulpinterviewer En niet naar zich toe maar d'r. Naar d'r toe. Nei d'r toe. sound
algemene gegevens [meta][k]E031a[/k][h]165[/h][i]166[/i][vw]MJ[/vw][/meta] sound
informant Een hele enkele keer zulle ze wel zich gebruike maar niet zozeer hier. sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deuze zin voor in uw dialect? Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
informant [a=n] Nee zo zegge we dat niet. [/a] sound
hulpinterviewer Nee zou hij 't gedaan hebbe gekund nou dat zeg je niet. sound
hulpinterviewer Dan is 't volgende van ja wat zou dan 't meest gebruikelijk weze. Zou hij dat gedaan gekund hebbe. sound
hulpinterviewer Dat zou eerder weze maar 't liekt ook nog niet erg goed hoor. sound
informant Dat zou eerder weze. sound
veldwerker Dus wat wordt de vertaling dan. sound
informant Nou wij zegge wij zoue dus zegge_ sound
informant Hij zou 't deen kenne hebbe. Dat zegge wij. sound
informant Hè dat is 't Westfrieze taal. Wij_ sound
informant Hij zou 't dein kenne hebbe. Dat zegge wij in 't Westfries. sound
hulpinterviewer Ja zou hij dat gedaan_ sound
informant De rest van alletwee woorde zegge we eigenlijk niet. sound
informant We zegge nou hij zou 't deen kenne hebbe zegge we den. sound
veldwerker En als u d'r nu een vraag van maakt? sound
informant Nou dan zegge wij zou ie zou hij 't kenne doen. sound
informant Of hij zou 't kenne dein hebbe. sound
hulpinterviewer Ja zou hij zou hij 't dein hebbe kenne. sound
informant [a] Zou hij 't dein hebbe kenne. [/a] sound
informant Zou hij 't dein hebbe kenne. Dat is de vragende. sound
informant En de are kant die nou hij ken 't wel es doen. sound
veldwerker En kan je dan ook zeggen zou hij 't deen hebbe kend? sound
hulpinterviewer Nee nee nee. sound
informant Nee nee nee. sound
informant Nee dat ken niet. sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect? Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
hulpinterviewer Nou die hebbe we al gehad hè. sound
informant [a=n] Nee dat neehoor. [/a] sound
informant [a] Hij zou 't dein kenne hebbe zegge we den. [/a] sound
veldwerker Ja nu maakt u d'r weer wat anders van. sound
informant Ja dat zei je dus dat is ook_ sound
informant Dus zo zijn er verschillende vormen in de dialect. sound
veldwerker Dus die laatste kan wel zo'n beetje. sound
informant Ja hij zou 't deen kenne hebbe dat zegge we den nog wel es. sound
veldwerker En welke is dan 't meest gebruikelijk? sound
informant Die eerste die ik zei. sound
veldwerker Zou hij dat deen hebbe kenne. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
hulpinterviewer Ik heb geen zin en voeren de koeien. Nou die komt vanzelf helemaal niet voor. Nee volstrekte onzin. sound
informant Ik heb gien zin? sound
informant [a=n] Nee nee nee dat is helemaal_ [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Ik denk dat hij weg is. [/v] sound
hulpinterviewer [v=311] Ik denk hij weg is. [/v] sound
informant [a=n] Nee zo niet. Ik denk dat ie weg is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=312] Ik zeg ik denk hij is weg. [/v] sound
informant [a=n] Nee komt hier ook niet voor. Nee dat komt hier niet voor. [/a] sound
veldwerker Wat maakt u ervan? sound
informant Wat vroege ze ook? sound
hulpinterviewer Ik zeg ik denk hij is weg. sound
informant [a] Ik denk dat ie weg is. [/a] sound
informant Meer niet. sound
hulpinterviewer [v] Ik docht nog hij is weg. [/v] sound
informant [a=j] Dat komt wel voor ik docht. Ik docht ie is weg. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dat had ik ervan maakt dacht ik hè van ik docht. sound
informant Dat is de verleden tijd enne ja ik docht dat ie weg was. sound
informant Dat zegge we ook hè ik docht dat ie weg was. sound
veldwerker Ik docht nog hie is weg. sound
informant Jamaar eerder nog weer ik docht dat ie weg was. sound
hulpinterviewer We zee hé ik docht dat ie weg was. sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij hem komen en nemen hem mee. [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
informant De politie komt bij um en neme ze mee. sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a] Alle koeie van Marie zijn verzope zegge we den. [/a] sound
informant gggg ja. sound
hulpinterviewer Of alle koeie van Marie benne bij de overstroming overdronke. sound
hulpinterviewer Verzope verdronke ja. Ja. sound
informant Alle koeie benne bij de overstroming van Marie verzope. Nee. sound
hulpinterviewer Ja maar zoas 't hier staat zegge wij 't dus niet. sound
informant Je ken 't op verschillende uitdrukking_ sound
informant Dan zeg je nou bij die overstroming zijn Marie d'r koeie allemaal verzope zegge we den. sound
veldwerker En dat Marie al haar koeie kan dat nog op een andere manier. sound
informant [a] Ja 't ken wel op een are manier. Dan zeg je Marie ur koeie zijn allemaal verzope.[/a] sound
informant Maar den komt er gien overstroming in voor dat past niet in die zinsopbouw. sound
informant Dat zeg ik dan zeg je dus eerder nou bij die overstroming zijn Marie ur koeie verzope. sound
informant Zo ken je 't ook stelle. sound
hulpinterviewer Alle koeie van Marie benne verdronke bij de overstroming. sound
informant Jamaar je ken dus stelle dus uh nou bij de overstroming zijn al de koeie van Marie verzope. sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deuze zin voor in 't dialect? Dut denk ik niet an. [/v] sound
hulpinterviewer Staat hier dit denk ik niet an. sound
informant Deer denk ik niet aan. sound
hulpinterviewer Nee dit denk ik niet aan dat is niet_ sound
informant [a=n] Nee dan zegge we deer deer denk ik niet aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deuze zin voor in 't dialect? Die rare jongen ben ik mee nei de markt weest. [/v] sound
informant [a=n] Nee met die rare jongen ben ik naar de markt weest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Komt deuze zin voor in 't dialect? Jan vindt dat je moet zukke dingen niet gelove. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] antwoord hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a] Jan vindt dat je zukke dinge niet gelove moete. [/a] sound
informant Ja komt in die vorm ja_ sound
informant Ja want dan begin je met Jan zelf. sound
hulpinterviewer [v=329] Ik zeg ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Nee ik denk dat ze deuze jongen allemaal wel aardig vinde. [/a] sound
hulpinterviewer Ja ik zeg dat zegge wij d'r niet voor. sound
informant Nee ik denk ik zeg ik denk dat ze deze jongen allemaal wel aardig vinde. sound
hulpinterviewer Wel pittig vinde. sound
informant Of wel pittig ien van die twee. sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant Niemand mag het zien_ sound
hulpinterviewer Dus ik niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. sound
informant [a] Nou gien mens heb 't zien dus jij mag 't ook niet zien zegge we den. [/a] sound
hulpinterviewer Niemand heb niemand mag 't zien. sound
informant Gien mens mag 't zien dus jij mag 't ook niet zien. sound
hulpinterviewer Ja niemand mag 't zien dat jij ook niet. sound
informant Nee ggg. sound
informant Nee as gien mens 't zien mag dan zeg je nou gien mens heb 't zien dan mag jij 't ook niet zien. Zegge we den. sound
veldwerker Jamaar dat vind ik. sound
informant Nee want hier zeg je niemand niemand. sound
informant Niemand heb 't zien. sound
hulpinterviewer As je zegt niemand as je teuge mekaar zit dan zeg je nou niemand mag 't zien dat jij ook niet. sound
informant Nee dat zeg je niet. sound
informant Nee dan zeg je nou niemand heb 't zien dus jij mag 't ook niet zien. sound
hulpinterviewer Wat? sound
hulpinterviewer Jamaar d'r staat dus hier kijk hier zegge ze niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. sound
informant Jamaar as jij dus zegge_ [a] Niemand mag 't zien dus ik vind dat jij 't ook niet zien mag.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Zo ken 't ook ja. sound
informant Dat wordt veul in die vorm dus ik vind dan dat jij 't ook niet zien mag. sound
informant Maar ik bedoel zien mag wij zegge dan eerst zeg je dan geen mens heb 't zien. sound
informant Maar ik vind dat jij 't ook niet zien mag. sound
hulpinterviewer [v=339] Komt deuze zin voor in je dialect? Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a] Ken voorkome maar ik zeg 't zelf altijd aars.[/a] sound
informant Ik zeg dus gewoon uh nou niemand heb 't zien jij mag 't ook niet zien of ik vind dat jij 't ook niet zien mag. sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deuze zin voor in uw dialect? Ik weet dat hij is gaan zwummen. [/v] sound
informant Hij is gaan zwumme zegge wij den. sound
hulpinterviewer Ik weet dat hij is gaan zwumme. tagging sound
informant [a=j] 't Ken voorkomme hoor maar_ [/a] sound
hulpinterviewer Jahoor zeg je ja ik weet 't hij is gaan zwumme. sound
informant [a] Hij is gaan zwumme ja. [/a] sound
informant Ja ik weet dat hij gaat zwumme. sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deuze zin voor in 't dialect? Ik weet dat hij gaan zwummen is. [/v] sound
informant [a=n] Nee komt hier niet voor. [/a] sound
informant Hij is gaan zwummen zegge wij den. sound
veldwerker Maar de vorige was wel mogelijk en deze dan absoluut niet. sound
informant Nee deuze vorm is anders zo zeg je dat niet. sound
informant Nou hij is gaan zwummen zegge wij den. sound
veldwerker Jamaar met dat ik weet ervoor. sound
informant Nee welnee want die vaststelling was er al vanzelf. sound
veldwerker Jamaar als je dat er wel voor zet. sound
informant Nee maar ik bedoel dat zegt al genoeg. As ze vrage waar is Piet nou ik zeg hij is gaan zwumme. sound
informant Dus hoef ik niet te zeggen ik zeg dat hij gaat zwemmen nee hij weet dat. sound
informant Ik bedoel ik zeg daarin al dat ik het weet. sound
informant [a] Want ik weet hij is gaan zwumme.[/a] sound
hulpinterviewer [a]Dat ken ook ik weet dat ie is gaan zwemmen. Maar meestal zegge we 't heel kort ja hij is te zwummen. [/a] duidelijk antwoord hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a] 't Ken wel maar 't is niet gebruikelijk. [/a] sound
veldwerker Bij die volgende zin ik weet dat hij gaan zwemmen is. Kan je dan ook zeggen 't kan wel maar 't is niet gebruikelijk? sound
hulpinterviewer Nee dat hij zwemmen gaan is dat komt helemaal niet voor nee. sound
informant Nee nee helemaal niet neehoor. sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deuze zin voor in uw dialect? Ik weet dat hij zwummen gaan is. [/v] sound
informant [a=n] Nee komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deuze zin voor in uw dialect? Wil je nog koffie Jan? Ja'k. [/v] sound
informant Dat ken wel es voorkomme. sound
hulpinterviewer Jamaar dat laatste ja'k dat wete wij niet nee nee dat komt niet voor. sound
informant Nee nee dat niet. sound
hulpinterviewer Wil je nog koffie Jan jak jaak. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Nee hoor dat is uh_ sound
informant Wij prate Jan moet je nog koffie. sound
veldwerker 't Gaat erom wat de ander zegt. sound
hulpinterviewer Dan ken de ander zegge ja graag of o is best maar jaak neehoor. sound
informant Gewoon wij hebbe de zinsopbouw anders hè Jan moet je nog koffie. duidelijk antwoord hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a] Jamaar 't gaat erom wat de ander dan zegt. En die zegt niet jaak die zegt o best joh of graag of wat ook maar die zegt niet jaak. Neehoor komt hier absoluut niet voor.[/a] duidelijk antwoord hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deuze zin voor in 't dialect? Hebben ze gegeten? Jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Neehoor ze hebben eetn zegge wij den. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dit is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant Dit is de man die roept wordt die roept werd. tagging sound
informant Zegge we meer. sound
informant [a] Dut is de man die roept werd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Die ze roepen hewwen. sound
informant [a] Of die ze roepen hewwe.[/a] tagging sound
informant Ien van die twee. sound
informant Een vaststelling as ie d'r is nou dut is de man die roepen werd. tagging sound
informant Of deuze hebbe we roepe deuze man hebbe we roepe. tagging sound
informant Dat is eigenlijk de gebruikelijke opbouw hiero. sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant Ja die man heb 't verhaal verteld zegge wij den. tagging sound
hulpinterviewer Maar dut is de man die 't verhaal verteld heb. sound
informant Ja ook wel. sound
hulpinterviewer In dit geval zeg je dus niet eigenlijk niet meer dat maar zegge wij meer dut. sound
informant [a] Dut is de man die 't verteld heb zegge we den. [/a] tagging sound
informant Dut is die man. tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Nee dat is de man die 't verhaal verteld heb.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of dat je zegt dut is de man weervan ik denk dat ie 't verhaal verteld heb. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Weervan ik denk niet die maar weervan ik denk. alternatief antwoord hulpinterviewer sound
informant Ja zo ken je 't ook zegge. alternatief antwoord hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
hulpinterviewer Dut is de man. sound
informant Dut is die ik denk dut is de man die ze denke dat ie roepen is. sound
hulpinterviewer Dut is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. sound
informant Ja wij zegge 't in de regel toch aars wij zegge nou dut is de man die ze roept hewwe. sound
hulpinterviewer [a] Nee dut is dus de man weervan ik denk dat ze dat ze die dat ze um roepen hewwe. [/a] volledig antwoord hulpinterviewer tagging sound
hulpinterviewer Ook dat woordje die dat dat uh_ volledig antwoord hulpinterviewer sound
informant Deuze man hebbe ze roepen zegge wij eigenlijk. sound
informant Dat is de meeste uitdrukking die uh deuze man hebbe ze roepen. sound
informant Dus dat is meteen al een vaststelling. sound
informant 't Is niet een vraag 't is gewoon al een vaststelling deuze man hebbe ze roepe. sound
informant En meer zegge ze eigenlijk niet. sound
hulpinterviewer Dat wordt hier eigenlijk dat soort zinnen niet of nauwelijks gebruikt. sound
informant Op 't Westfries zegge wij nou deuze man hebbe ze roepe. sound
informant Zo is 't dat is eigenlijk uh de officiele vaststelling voor zo'n man. sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deuze zin voor in 't dialect? Wanneer zel de wereldvrede kome? Nooit niet. [/v] sound
informant Nee dat geloof ik zeker. nooit gien sound
informant Ik denk dat er nooit gien vrede komt. nooit gien sound
hulpinterviewer Maarja zegge wij dat kijk as je zegt wanneer zel de wereldvrede komme as ik dat an jou vrage. nooit gien sound
hulpinterviewer Dan ken je ook zegge nou nooit niet. antwoord hulpinterviewer sound
informant Nouja dan zeg je_ sound
informant Nee. antwoord hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a=j] Dat komt voor natuurlijk hierzo ja. [/a] sound
hulpinterviewer Nooit van z'n leven maargoed dat ben dinge die overal uh nooit niet ja nooit niet. antwoord hulpinterviewer sound
informant Nee nooit niet komt nooit nee. tagging sound
hulpinterviewer [v=397] 't Schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
hulpinterviewer Dat moet je den weer vertale 't skijnt. sound
informant Dan ken wel voorkomme. sound
informant In deuze vorm. sound
hulpinterviewer Jamaar dat moet je weer vertale 't staat hier geel 't skijnt dat ze niks ete mag. sound
informant [a] Nee 't skijnt dat ze niks mag ete zegge we den.[/a] tagging sound
informant Dat komt nog wel voor 't skijnt dat ze niks mag ete. sound
informant Dat komt voor. sound
hulpinterviewer [v=403] 't Lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] 't Lijkt wel of er ientje in de tuin staat. Zegge we den. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deuze zin voor in uw dialect? Hij het de bal gooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Hij het de bal gooid in de mand? sound
hulpinterviewer Hij heb de bal gegooid in de mand. sound
informant [a] Heb heb um in de mand gooid hij heb de bal in de mand gooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=474] Komt deuze zin voor in 't dialect? En 't was maar net goed genoeg. [/v] sound
informant Dat komt voor. sound
hulpinterviewer 't Was maar net goed genoeg. sound
informant 't Was maar net goed genoeg. sound
veldwerker Ja maar niet zoals ie hier staat. sound
hulpinterviewer Nouja 't staat hier 't en nee. sound
hulpinterviewer [a] Wij zegge dan 't en late we weg we zegge nou 't was maar net goed genoeg. Dat en moet weg. [/a] duidelijk antwoord hulpinterviewer sound
informant 't Was net goed genoeg zegge we dan dat is dus nou 't ken net an. sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deuze zin voor in 't dialect? Zel ik koken dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat komt hier niet voor. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloof mij dat je nooit meer zel verstoppe. [/v] sound
informant Dat boek? sound
hulpinterviewer Dat boek beloof mij dat je nooit meer zel verstoppe nou dat klopt natuurlijk nooit. sound
informant Nee. sound
informant In dat boek staat da'k nooit meer verstopt raak. sound
hulpinterviewer Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen. sound
informant Nee maar dan zegge we dat aars hè. Nou in dat boek staat of in dat boek sting dat ik nooit meer verstopt raak. sound
veldwerker Nee beloof me dat je 't boek nooit meer zal verstoppen. sound
hulpinterviewer [a=n] Nee daar klopt helemaal niks van. [/a] antwoord hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zeg mij dat je kocht heb. [/v] sound
hulpinterviewer Ook niet. sound
informant [a=n] Nee dat zegge we ook niet ken je wel vergete. [/a] sound
hulpinterviewer Wat hei je kocht wat zeg mij dat je gekocht heb. sound
informant [a] Wat hei je kocht zegge wij den. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Hoe gebruikelijk is deuze zin in uw dialect? Ik denk dat je veul weg zou moete gooie. [/v] sound
informant [a] Nee je moet veul weggooie zegge we den. sound
informant Hier en ik vind ja ik vind dat je veul weg moet gooie. [/a] sound
informant As je dat vind dan zeg je nou ik vind dat je veul weg moet gooie. sound
hulpinterviewer Ja directer. Hier staat ik denk dat je veul weg zou moete gooie. Nee je moete veul weggooie. sound
informant Wij zeggen ut met minder woorde hè. sound
hulpinterviewer Wat dwingender. Nou ik vind dat je veul wegggooie moet. Niet zou moete. tagging sound
informant [a] Ik vind dat je veul weggooie moet. [/a] tagging sound
veldwerker Dat zou kan er eigenlijk niet tussen. sound
hulpinterviewer Dat zou hoeft er nee. sound
informant Ik vind dat je gewoon ik vind dat je veul weg moet gooie klaar. tagging sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deuze zin voor in 't dialect? Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant Marie skilde stoofpere zegge we den. sound
hulpinterviewer Dat woordje zit hier dat dat uh_ sound
hulpinterviewer Marie skilt te stoofpere. sound
hulpinterviewer En ze zit niet te stoofpere skille. sound
veldwerker Ja maar nu zit ze te schillen. sound
informant Ja nee maar uh dat_ sound
hulpinterviewer Dan zeg je ja Marie skilt de stoofpere. sound
hulpinterviewer Zitte of nee Marie zit de stoofpere te skille ja. sound
informant Nee dan zeg je Marie zit te ski_ sound
informant Nee dat komt_ sound
hulpinterviewer Dat ken natuurlijk ook. Ja je ken ook zegge as je zegt nou goed weer is Marie nou Marie zit te stoofpere te skillen. Ja dat zou_ sound
informant Jamaar as een ander as je 't dus vraagt dan zeg je nou weer is Marie.[a] Ja Marie zit Marie zit te stoofpere skillen zegge we dan. [/a] sound
informant Dat is in opbouw dan dat hoort allemaal an mekaar. 't Is niet_ sound
veldwerker Ja net zei u dat 't niet kon. sound
informant Ja maar dat is maar net ajje de vragende_ sound
informant Wij zegge dus gewoon Marie nou Marie zit te stoofpere_ lange uitweiding sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deuze zin voor in 't dialect? Marie zit stoofperen en schillen. [/v] lange uitweiding sound
informant [a=n] Nee dat komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wat voor boeke hei je kocht? [/a] tagging sound
informant Nou dat komt hier wel voor. sound
hulpinterviewer Wat voor boeke hei je kocht ja ja. sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a=n] Neehoor wie hei je op de kermis sien. [/a] sound
veldwerker Maar 't gaat erom wie jou heeft gezien. sound
hulpinterviewer Wie heeft jou wie heeft jou op de kermis gezien. sound
hulpinterviewer Staat ook wie heeft je op de kermis gezien. sound
hulpinterviewer Wie het jou op de kermis sien. sound
informant Wie heb jou op de wie heb je op de nee. sound
informant Uh. sound
hulpinterviewer Wie staat er wie heeft je op de kermis gezien. sound
hulpinterviewer Dus wie heb jou deer zien. sound
hulpinterviewer Maar dat ken natuurlijk wie heb jou op de kermis deer zien of sien. sound
informant Ik vind 't toch een beetje wonderlijke bouw hoor. sound
hulpinterviewer Wie heb je op de kermis sien. sound
informant [a] Wie het je op de kermis sien wie heb je op de kermis sien zegge we den. [/a] sound
informant Maar jou vrage we eigenlijk nooit ajje dus zeg dan zeg je wie heb je op de kermis sien. sound
informant Wie heb je op de kermis sien. sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deuze zin voor in 't dialect? Marie zei dat jij Piet een boek heb probeerd te verkope. [/v] sound
informant Marie zei? sound
hulpinterviewer Marie zei dat jij Piet een boek heb probeerd of geprobeerd staat hier dan Marie zei dat jij Piet een boek heb probeerd te verkopen. sound
informant [a] Marie zei dat jij Piet een boek probeerde te verkope. Zo zeg je dat den. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Wim docht dat ik Els had probeerd een kado te geven. [/v] sound
informant Wim docht_ sound
hulpinterviewer Mankeerd niet zoveel aan denk. sound
hulpinterviewer Wim docht dat ik Els had probeerd een kado te geven. sound
informant Wim docht dat ik_ sound
hulpinterviewer Els had ja as je d'r over nadenkt. sound
informant Dan zeg je dat niet toch zo zeg je dat toch nooit. sound
informant Wim docht dat ik Els had probeerd uh_ sound
informant Wim docht dat ik Els een kado had geve. sound
hulpinterviewer Wim docht dat ik Els probeerd had om een kado te geve. sound
informant Jamaar wij zegge niet probeerd. Wij zegge dus uh Wim docht dat ik Els een kado had geve. sound
informant Niet geprobeerd hij docht ut. sound
informant Ja ja. sound
informant Zo zeg je dat nooit. sound
hulpinterviewer 't Is net of je examen zit met multiple choice vragen dat je tot slot denkt wat staat er allemaal. sound
veldwerker Wim docht dat ik Els probeerd had een kado te geven? sound
informant Ja nee ja. sound
informant [a] Wim docht dat ik Els een kado had geve zegge we den. [/a] sound
informant En niet geprobeerd nee Wim docht dat ik Els een kado had geve. sound
informant Deer komt niet proberen in voor. sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dat jij heb probeerd Marie een boek te verkopen. [/v] sound
informant Karel weet_ sound
hulpinterviewer Karel weet dat jij probeerd heb om Marie een boek te verkopen. sound
informant [a] Karel docht dat jij Marie een boek verkocht. [/a] sound
hulpinterviewer Karel weet dat jij hebt geprobeerd. sound
informant Karel docht. sound
hulpinterviewer [a] Nee Karel weet dat jij probeerd heb om Marie een boek te verkopen denk ik. [/a] alternatief antwoord hulpinterviewer sound
hulpinterviewer Ik denk dat 't zo moet. sound
hulpinterviewer Dus om. Karel weet dat jij probeerd heb om Marie een boek te verkopen. sound
informant Dat zal 't weze. sound
veldwerker En is die andere dan ook Wim dacht dat ik Els probeerd had een kado te geven. sound
hulpinterviewer Ja ik denk het wel. sound
veldwerker Uh ja ik heb eigenlijk nog wat vraagjes maar_ sound
veldwerker [n] [v=023] Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. [/v] nagesprek met hulpinterviewer sound
hulpinterviewer Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. sound
veldwerker [v] Hoe zou u die vertalen? [/v] sound
hulpinterviewer Els uh die ja in 't Westfries dan. sound
hulpinterviewer [a] Els wul niet danse. sound
hulpinterviewer En ze wil. sound
hulpinterviewer En ze wil ze wul ook niet zinge. sound
hulpinterviewer Dus niet twee keer niet maar ze wul ook niet zinge. [/a] sound
hulpinterviewer Je ken 't ook nog anders doen en zegge Els wil noch danse noch zinge. sound
hulpinterviewer Dat is ook West_ noch danse noch zinge dus twee keer noch. sound
informant [v=026] Jan had het hele brood wel wille opeten. Hoe wordt die? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan had het hele brood wel opeten wullen. [/a] tagging sound
veldwerker Ja want zoals ie hier staat is ie dus niet gebruikelijk. sound
veldwerker [v] En Jan had het hele brood wel opete wild kon dat ook? [/v] tagging sound
hulpinterviewer Uh ja dat komt ook hier dus niet maar 't komt wel voor. sound
hulpinterviewer 't Komt wel voor in Westfriesland dat ze dat zegge Jan had het hele brood wel opete wild ja. sound
veldwerker Maar eigenlijk niet hier in Oostwoud. sound
hulpinterviewer [a=n] Nee hier uh maar ik hoor 't in andere dorpen wel. [/a] sound
veldwerker [v=028] Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. Hoe wordt die zin? [/v] sound
hulpinterviewer Vertel mijn es wie ze_ sound
hulpinterviewer Even kijken hoor vertel mij eens wie ze had kunnen roepen. sound
hulpinterviewer Ik denk dat je ja dat je dat_ sound
hulpinterviewer Vertel mij nou 'ns wie ze den had kenne roepe. Ik denk dat dat gewoon hetzelfde blijft met het werkwoord en_ sound
hulpinterviewer Hulpwerkwoord. [a] Vertel mijn es wie ze had kenne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer 'k Denk dat dat hetzelfde blijft. sound
veldwerker Maar dat dat gaat dus wel d'r uit. sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker [v=046] Dat werd Ward het heurd hoord dat er foto's van uh_ sound
hulpinterviewer Van z'n eige. sound
hulpinterviewer [a] ward heb hoord dat er fotos van zneigen of van um in de etalage staan [/a]

zn eigen
tagging sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
veldwerker Hoe wordt die zin? sound
hulpinterviewer Uh even kijken honderdtweeëndertig. sound
hulpinterviewer O hier. sound
hulpinterviewer Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat dat hetzelfde blijft joh. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/a] sound
hulpinterviewer Ik denk dat Marie um. sound
hulpinterviewer Moet roepe. sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat zal d'r uit moet. Ik denk dat Marie hem moet roepe. Ja. [/a] sound
veldwerker [v=149] Daar werd net gezegd hij heeft nergens geen vriende. [/v] sound
hulpinterviewer Je kan ook zegge hij heeft overal geen vriende. sound
hulpinterviewer Dan ken je ook zegge hij heb nergens vriende. sound
veldwerker Ja en uh d'r werd net ook gezegd hij heb nergens gien vriende. sound
hulpinterviewer [a] Ja dat gaat ook weer nee ja dat ken wel. Maar ik denk dat 't beter is as je zegge hij heb nergens vriende. [/a] sound
hulpinterviewer Dat dat meer gebruikelijk is. sound
veldwerker [v=160] Even kijken hoor. sound
veldwerker Jan weet dat ie voor drie uur de wagen maakt moet hebbe. [/v] tagging sound
veldwerker Of nee ja dat was de vorige zeker maakt moet hebbe. sound
veldwerker Die kon wel? sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=161] En dan Jan weet dat ie voor drie uur de wagen maakt hebbe moet.[/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Nee dat is niet ja dat ken ook. Maar ik vind dat eerste beter dat klopt wat beter. sound
hulpinterviewer Ken alletwee hoor maar die eerste dat is effe beter. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder. [/v] sound
hulpinterviewer De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter me ja. sound
veldwerker Uh want volgens mij had u d'r van gemaakt de jongen van wie van wie de moeder. sound
hulpinterviewer Ja gister uh her opnieuw trouwd is stond achter mijn. sound
hulpinterviewer Ja want wiens moeder dat gebruik je eigenlijk niet hè. sound
veldwerker Nee dus dan wordt 't uh de jongen de jongen van wie de moeder. sound
hulpinterviewer De jongen_ sound
hulpinterviewer De jongen wiens de moeder van de jongen. sound
hulpinterviewer De jongen dan zeg je de moeder van die jongen dan zegge wij jongen. [a] De moeder van die jongen die gister hertrouwd is stond achter mijn.[/a] sound
hulpinterviewer Zo zou je dat denk ik zeggen. sound
veldwerker [v] Maar kan dan ook de jongen van wie de moeder. [/v] sound
hulpinterviewer Nee dat zeg je niet van wie de moeder. Ja in 't Nederlands wel maar in het dialect niet hoor. sound
hulpinterviewer Dat hele wiens van wie zeg je ook niet. sound
hulpinterviewer De jongen_ sound
hulpinterviewer De moeder wij zoue zeggen de moeder van die jongen die gister hertrouwd is stond achter mijn. sound
veldwerker Nou verder had ik geen vragen. [/n] sound
hulpinterviewer Prima. sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
246 Doet Marie elke avond dansen? komt voor : n
248 Ik doe wel even de kopjes afwassen komt voor : j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: diens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: waarvan
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
zin: Nee (geen andere vormen)
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: gienien
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: nerreges
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: niks
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: niet ien
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
vorm: is
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hai
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wai
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: weet je
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: binne
opmerking: nee
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hunnie
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hullie
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: um
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: as je leef leef
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: as u leeft leef
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : j
vorm: asse se
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: asse se
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as elke
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : j
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
757 Ze gelooft datte jij eerder thuis bent dan ik. komt voor : n
vorm: (verouderd)
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : j
opmerking: asse en datte komt af en toe voor: afhankelijk van hoe de zin loopt
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gaan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: je gane
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga je
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: u gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaat u
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat ie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as het gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we gane
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gane we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jullie gane
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gane
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaan
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dat ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging jij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: u ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging u
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge jullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jullie ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze (gong)
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
vorm: te skille
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: ben
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: s'n eigen
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: s'n eigen
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: s'n eigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: um