SAND-data Opperdoes (E014a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Opperdoes

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
algemene gegevens [meta][k] E014a[/k][h]127[/h][i]128[/i][vw]MJ[/vw][/meta] sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect? Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
veldwerker Ja de vraag was komt deze zin voor in uw dialect. sound
veldwerker Zal ik 'm nog even laten horen? sound
veldwerker Ja het eerste stukje van de band neemt ie nooit zo goed op hè daarom staat ie d'r maar half op. sound
hulpinterviewer Voor in uw dialect. Gisteren wandeldiede door het park. sound
hulpinterviewer Ja komt zo'n zin voor in je dialect. sound
hulpinterviewer Nou dan zeg ik dus gisteren wandeldiede. Nou dat begrijp ik dus al niet. Door het park. Dat staat er. sound
informant Nou 't is me niet helemaal duidelijk eerlijk gezegd. Hoe staat het er nou? sound
hulpinterviewer Gisteren wandeldiede door het park. sound
hulpinterviewer Ja wij zoue zegge gister wandeldie door het park. sound
informant Wandelde die. Ja wandelde die. Ja dat wordt aan elkaar gelijmd hè als het ware. sound
informant Gister wandelde die wandelde ie wandeldenie ja. sound
informant Gister wandelde die. sound
hulpinterviewer Wandeldie zoue we bijna zegge. Wandel wandelt kommaatje ie zegge we bijna. Wandeldie. sound
informant Nou_ wandel gisteren wandelde_ sound
informant Wandeldie of wandelnie hier gooi ik 'm op. sound
hulpinterviewer De zinsbouw is wel hetzelfde. Gister wandeldie deur 't park. sound
informant Ja. [a] Gister wandeldenie in 't park ja.[/a]

wandelde n ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant Ze weet niet_? sound
hulpinterviewer Dat Marie gisteren gestorven is. Ja ik lees het nog steeds in het Nederlands. sound
informant Ja nee nee maar das goed. sound
informant Ze weet niet dat Marie gister doodgaan is. sound
hulpinterviewer Ja zo zei ik het ook. sound
informant [a] Ze weet niet dat Marie gister doodgaan is. [/a] tagging sound
informant [a] Of overleden is. [/a] sound
informant [v=022] Komt deuze zin voor in uw dialect? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
hulpinterviewer Er werd gezegd er wil niemand niet dansen. sound
informant Er wil niemand niet dansen? sound
hulpinterviewer Ja dat zegge wij niet. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Nou hoe zegge we 't wel? sound
informant [a] Er wil d'r gienien danse.[/a] sound
hulpinterviewer Ja of gien mens. sound
hulpinterviewer Ja d'r wil d'r gienien danse. sound
informant Niemand niet. sound
hulpinterviewer Nee dat zegge wij niet. sound
informant Dat is dus een uh een dubbele ontkenning. Dat uh_ sound
informant Dat is toch niet nodig. Alleen niemand is toch genoeg. sound
informant Er wil niemand danse. sound
hulpinterviewer Ja 't is ook niet echt een dubbele ontkenning want dan zou het niet en geen weze moete. sound
informant Oja ja. sound
hulpinterviewer Niemand niet. sound
hulpinterviewer Ja geen mens wil danse. sound
informant Nou maar d'r wil gien mens danse zou ik zegge. sound
informant Dat niet is uh tenminste in het dialect is dat overbodig. sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. sound
informant [a] Nou genien het dat ooit willen of kennen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja dat zei ik ook. sound
hulpinterviewer Maar dan vraag ik me ook af zegge we dan ook niet van uh_ sound
hulpinterviewer Niemand het dat wild of kend? sound
hulpinterviewer Willen of kennen zegge we hè. sound
informant Ja. sound
informant Dan verval je vanzelf weer in de kleine plaatselijke Westfriese verschillen. sound
informant Uh d'r benne inderdaad uh hoor ik ook uh met de mensen die ik dus omgaan met 't Westfries_ sound
informant Bij de clubs. Die dat inderdaad zegge. Die zegge van niemand had dat ooit wild of kend. sound
hulpinterviewer Wild of kend. Ja maar wij Opperdoezers zegge wille of kenne. sound
informant [a] Wij Opperdoezers zeggen gewoon gienien had dat willen of kennen.[/a] sound
informant En dan is er nog een kleine variatie want we hebben 't nu over kennen. sound
informant Van kunnen maar uh_ sound
informant Wij hawe dus ook een klein beetje die klank nog verandere want_ sound
informant Want uh d'r zijn hier een heleboel mensen in Westfriesland die hebben 't inderdaad ook gewoon over kennen. sound
informant Maar wij zegge voor kennen zegge we kinnen. sound
hulpinterviewer Kinnen ja. sound
informant En dat wordt dus meer een beetje een i-klank. sound
informant Is dat goed zo? sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant Zeg 't es efkies. sound
hulpinterviewer Jan had het hele brood wel willen opeten. sound
informant ggg sound
informant [a] Nou Jan had het hele brood wel opeten willen. [/a] tagging sound
informant Jan had het hele brood wel opeten willen. sound
hulpinterviewer Aarsom hè. Niet willen opeten maar opeten willen. sound
informant Ja dat is uh ja. sound
informant En ook weer die ge o sorry ook weer die ge weggelaten bij opgegeten. sound
informant Maar uh opeten_ sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
hulpinterviewer Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. sound
informant Vertel maar niet of zeg maar niet. sound
informant Zeg maar niet_ hoe was 't verder ook? sound
hulpinterviewer Wie zij had kunnen roepen. sound
informant [a] Zeg maar niet wie ze roepen kennen had.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Nou dat is wel een typische zin ja. sound
hulpinterviewer Vraag maar niet wie ze roepen kennen had. Ja zo zeg je 't. sound
informant Zeg maar niet wie ze roepen kennen had. sound
informant Ja zo moet 't toch. Zeg maar niet wie ze roepen kennen had. sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deuze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
hulpinterviewer Nu staat er dus dat tussen. Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. sound
informant [a=n] Dat is een vreemde zin. [/a] sound
hulpinterviewer Ja nou ga je waarschijnlijk hetzelfde zegge als wat je net al zei. sound
hulpinterviewer Zeg me wie ze roepen kunnen had. sound
informant Zeg maar niet wie ze roepen kennen had. tagging sound
hulpinterviewer Oja maar nou staat er niet niet in nee. Nee ik zal 't nog één keer zegge Cor. sound
hulpinterviewer Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. sound
informant [a] Vertel me d'r es wie ze roepe kennen had. [/a] tagging sound
informant Vertel me d'r es wie ze roepen kennen had. sound
hulpinterviewer Dat is hetzelfde. Het uiteind is hetzelfde. sound
hulpinterviewer Nou komt er weer eentje die er sterk op lijkt dus moet je goed luisteren. sound
veldwerker Die hebben we overgeslagen. sound
hulpinterviewer O hebben we die overgeslagen. Omdat die er te sterk op leek. sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
hulpinterviewer Jan herinnert zich dat verhaal wel. sound
informant Uhm. sound
informant [a] Jan herinnert um dat verhaal wel. [/a] tagging sound
informant Niet zich maar um. sound
informant Jan herinnert um dat verhaal wel. sound
hulpinterviewer Jij zeg wel herinnert. Volgens mij gebruike we dat woord niet zoveul. sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijzen naar_ [/v] sound
hulpinterviewer Ja hadden we dat plaatje hadden we moeten neerleggen. Je krijgt dit plaatje. sound
hulpinterviewer Marie en Piet wijzen naar_ sound
informant Marie en Piet wijzen nei ggg. sound
informant In dit geval nei elkaar ggg. sound
hulpinterviewer Elkaar of mekaar. sound
informant Nou dat is om 't even hoor. sound
informant [a] Marie en Piet wijzen nei iemand of in dut geval nei mekaar.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Een plaatje. Toon wast_[/v] sound
hulpinterviewer Toon wast_ sound
informant Toon? sound
hulpinterviewer Ja heet Toon. Hij heet niet Teun maar hij heet Toon. sound
informant O heet ie Toon heet ie Toon. sound
hulpinterviewer Hij wast niet z'n toon. sound
informant ggg sound
hulpinterviewer ggg sound
informant Mooi naveltje. sound
informant Uhm. sound
informant Ja Toon Toon wast. sound
hulpinterviewer Puntje puntje. sound
informant Uh puntje puntje. Toon wast z'n armen. sound
informant In dit geval tenminste. sound
informant Uh ggg Toon wast z'n buik. sound
informant Toon wast z'n rug. sound
informant Nou daar ken ie slecht bij vanzelf. sound
informant ggg sound
hulpinterviewer Dan heeft ie hulp nodig. sound
hulpinterviewer Nou ik zei dus gewoon Toon wast z'n eigen. sound
hulpinterviewer Maarja hij wast z'n armen. sound
informant Ja nouja. sound
informant Dat ken dus ook. sound
informant [a] Wat je t liefste hawe toon wast zneige of toon wast zn armen of toon wast zn buik of ja. [/a]

z'n eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman die het gien spijkers bij um. [/a] tagging sound
informant De timmerman die het gien spijkers bij um. sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Fons zag een slang naast_ [/v] sound
informant Hoe heet die man? sound
hulpinterviewer Fons Fonske. sound
hulpinterviewer 't Is een Belg. Ja dat is makkelijker maar hij heet Fons 't is een Belg. sound
informant Nou wij zegge altijd Klaas Piet en Jan hè dat is veel makkelijker. Maar goed hij heet Fons. sound
informant ggg sound
informant Fons nou die zit naast een slang. sound
hulpinterviewer Zag een slang naast is het woord puntje puntje. sound
informant En een boom. sound
informant Wat is de bedoeling? sound
veldwerker Fons zag een slang naast_ sound
informant Zit naast een slang toch? sound
hulpinterviewer Nou d'r staat Fons zag een slang naast_ sound
informant O nou Fons zag een slang naast een boom. sound
hulpinterviewer Ja nouja dat zegt Cor. sound
veldwerker Nou het gaat erom dat ie um uh de slang naast zich ziet zitten. Hoe zegt u dat dan? sound
hulpinterviewer Maar dat zegge we niet naast zich. sound
informant Ja dat is moeilijk. [a] Ik bedoel Fons die zag een slang naast um. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Juist dat is um die wil ze horen. sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken [/v] sound
informant Dat verstond ik weer niet. sound
hulpinterviewer Erik liet mij voor zich werken. sound
hulpinterviewer Erik. sound
informant Erik_ sound
informant Nouja Erik liet m'n voor um werke. sound
informant Erik liet m'n uh 't ging toch om mij hè. sound
informant [a] Ja Eirk liet m'n voor um werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant Wie? Wie liet zich meedrijven? sound
hulpinterviewer Johanna liet zich meedrijven op de golven. sound
informant [a] Johanna liet ur meedrijven op de golve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja liet ur ja. Dat zich dat gebruike we gewoon niet. sound
informant Nou werken natuurlijk vaak met een kommaatje apostrof. sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Ton bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant Uh hoe heet deze man? sound
hulpinterviewer Alweer die Toon. Hij komt net uit bad en nou bekijkt ie z'n eigen in de spiegel. sound
hulpinterviewer Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. sound
informant [a] toon bekeek zneigen es goed in de spiegel [/a]

zn eigen
tagging sound
informant Toon bekeek z'n eigen es goed in de spiegel. sound
informant In de rest van Westfriesland zegge ze dus eigen. sound
informant Wij zeggen eigen dat is een Westfriese of een Opperdoezer variant. sound
commentaarn.v.t. (over de uitspraak)  sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] nou eduard ken zneigen goed daar hew je t weer [/a]

zn eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant Uh de naam ben ik weer_ sound
hulpinterviewer Hij heet Ward ja. sound
informant Ward nou. sound
hulpinterviewer Ken 't ook niet helpe. sound
informant Lees 't nog even_ hij vindt_ sound
hulpinterviewer Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. sound
informant [a] Ward het hoord dat er foto's van um in 't etalage staan. [/a] tagging sound
informant Ward het hoord_ sound
hulpinterviewer Van um zeg je nou. sound
hulpinterviewer Dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. sound
informant van zneigen of van zneigen in de etalage staan

zn eigen zn eigen
tagging sound
informant Ja nou begin ik zelf ook. sound
hulpinterviewer Eigenlijk zeg je in dit geval ook weer um hoor denk ik. sound
hulpinterviewer Ward het hoord dat er foto's van um in de etalage staan. sound
informant Van um van um ja van um ja ja ja. sound
hulpinterviewer Van z'n eigen is nou weer net misschien_ ja iets wat ie met z'n handen maakt. sound
informant In dit geval is het overbodig om uh om eigen of eigen te gebruiken. sound
hulpinterviewer Ja um. sound
hulpinterviewer Ja kommaatje um zoue we zegge. sound
informant Want het gaat om umzelf. sound
informant En dan zou je zonder meer direct zeggen van um. sound
hulpinterviewer Ja ik denk 't ook. sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] As ik zuinig leef den leef ik zoas m'n ouders willen hadde. [/a] sound
informant As ze overleden benne tenminste. sound
hulpinterviewer Ja in dat geval. sound
hulpinterviewer Maar zou jij denken dat we een zin zo zegge? sound
hulpinterviewer Ik vind 't een rare zin. sound
hulpinterviewer Nouja 't ken wel maar_ sound
informant Nou welja. sound
informant Zo vreemd is 't nou ook weer niet hoor. sound
informant Zoas m'n ouders graag willen hadde. Ja. sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] As ie nog drie jaar leeft dan leeft ie langer as z'n vader. Ja. [/a] sound
informant Ken d'r niet aars van maken. sound
informant Joke. sound
hulpinterviewer Nee. Ik heb zomaar een beetje moeite met dat zuinig leve ook. sound
hulpinterviewer Dat je dan eerst leve heb kommaatje en dan weer hetzelfde woord. sound
hulpinterviewer In dut geval ook. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. sound
informant Ja dan zou je vanzelf zegge moete as ie nog drie jaar leeft_ sound
hulpinterviewer As ie nog drie jaar leeft is ie ouwer dan z'n vader. Ik denk dat we dat eerder zoue zegge maarja. sound
informant Is ie ouwer ja. sound
informant Ja ja ik denk wel dat je gelijk hewwe ja. sound
hulpinterviewer 'k Weet niet of 't er zo op ankomt maar_ sound
veldwerker Nouja als het zo ook mogelijk is op deze manier dan hebben we liever dat jullie_ sound
informant 't Ken wel hoor maar uh. sound
hulpinterviewer Ja 't ken wel. sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] As je zo gevaarlijk leve dan leef je niet lang meer. [/a] sound
informant As je zo gevaarlijk leve dan leef je niet lang meer. sound
veldwerker En als het over zij gaat? sound
veldwerker Als zij zo gevaarlijk leeft. sound
informant Uhm. sound
informant [a] As je zo gevaarlijk leve leeft zij niet lang meer. [/a] sound
informant Of leeft ze niet lang meer. sound
hulpinterviewer Ja dat blijft eigenlijk hetzelfde maar ik vind daar weer dus hetzelfde. sound
hulpinterviewer Ik geloof nooit dat we den in die tweede helft van de zin weer met leeft zoude beginne. sound
hulpinterviewer Voor me gevoel. Maar 't ken wel inderdaad. aanvulling hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a] As ze zo gevaarlijk leeft wordt ze niet oud. [/a]Zoiets zoue we zegge. sound
informant As je zo gevaarlijk leve dan zal je niet oud worre. sound
hulpinterviewer Ja zoiets. sound
hulpinterviewer Maar niet dat we zo de tweede helft zomaar diezelfde woorden weer_ sound
hulpinterviewer Dat vink helemaal niet Westfries zomaar voor me gevoel. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer 't Ken wel inderdaad hoor. sound
informant Ja om 't nou helemaal ja in de Westfriese vorm te gieten_ sound
informant Dan zou je zegge moete van ajje zo deurgaan dan zal je niet lang meer leve. sound
hulpinterviewer Zo dan wordt 't een hele are zin hè ja. sound
informant Ik bedoel zo zou een Westfries 't eerder zeggen. Ja. sound
informant Maarja kijk 't ken vanzelf wel op deuze manier. moete-n-(h)et sound
hulpinterviewer Ja 't ken wel. moete-n-(h)et sound
informant Je moetenet gewoon in 't Westfries zetten den. moete-n-(h)et sound
hulpinterviewer Ja precies een zin vertale ja. moete-n-(h)et sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant Niet goed verstaan. sound
hulpinterviewer Als het nu nog leeft kommaatje dan leeft het morgen ook nog. sound
informant [a] Ja nouja as 't nou nog leeft dan leeft 't morgen ook nog wel.[/a] tagging sound
informant As 't nou nog leeft dan leeft 't morgen ook nog wel. Ja in dit geval twee keer leeft is het vrij normaal. sound
hulpinterviewer Ja nou zit 't weer niet achter mekaar ja zit er weer een dan tussen. sound
informant In deze zin ja in deze zin is het vrij normaal. sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zolang als ik. [/v] sound
informant Als jullie_ sound
hulpinterviewer Zo losbandig leven dan leven jullie nooit zolang als ik. sound
informant Ja we zitten direct al met dat woord losbandig vanzelf. sound
hulpinterviewer D'r op los leve. Ja zo'n zin zoue wij nooit zegge. sound
informant Maargoed hij staat erin en uh_ sound
informant [a] Als jullie uh as julle zo losbandig leve den leve julle niet_ tagging sound
hulpinterviewer Nooit zo lang als ik staat hier. sound
informant Nooit zo lang as ik. [/a] tagging sound
informant As julle zo losbandig leve dan leef je nooit zolang as ik. sound
informant Ja wij zoue dat aars zegge inderdaad. sound
informant As julle zo raar doene of as julle zo onwijs doene. sound
hulpinterviewer Deurgane. Ja. sound
informant Dan zal je niet zolang leve. Op die manier. sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant As ze voor hulle werk leven dan leve ze niet voor hulle kindere. sound
informant Of keindere in dit geval. sound
informant [a] As ze voor hulle werk leve leve ze niet voor hulle keindere.[/a] tagging sound
informant Ja Joke? sound
informant Ben je 't er ben je 't ermee eens? sound
hulpinterviewer Ja zo het je 'm vertaald. Ja. Ja ik vind 't ook weer zo'n rare zin maarja. sound
hulpinterviewer Zo het je 'm wel vertaal. Hulle keindere voorderest is 't eigenlijk allegaar hetzelfde. sound
hulpinterviewer Ja hulle werk en hulle keindere. sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer Maar hier werd gezegd als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. sound
informant [a] As Rudy nog leeft den leeft Leo ook nog wel.[/a] tagging sound
informant As Rudy nog leeft leeft Leo ook nog. sound
informant Nou ook weer met twee keer leeft hè. sound
hulpinterviewer Den is Leo d'r ook den is Leo d'r ook nog wel ofzoiets. Zou wij ja wij zoue dan gewoon een ander woord gebruike. sound
informant Nou dat in dut geval is 't ken 't makkelijk hoor. sound
informant ggg sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Ajje gezond leve den leef je langer. [/a] Ja dat is nogal eenvoudig. sound
informant As je gezond leve den leef je langer. sound
informant Een algemene stelling. sound
hulpinterviewer Ja leve zeg je niet leeft leve ja. sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant As er zoveel_ sound
hulpinterviewer Zo weinig mensen van de landbouw leven. sound
informant Ja dan komme we weer met 't woord uh weinig. sound
informant Zeg jij weinig? sound
hulpinterviewer Ja of weinig. n.v.t. (over de uitspraak) sound
hulpinterviewer Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. sound
informant [a] Ja as er zo weinig mense van de landbouw leve den leve d'r heel wat heel veel mense in de fabriek. [/a] sound
hulpinterviewer Er veel mensen van werk in de fabriek. sound
informant Werk in de fabriek. Nou dat uh dat blijft hetzelfde. sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant ggg sound
hulpinterviewer ggg sound
informant Zeg 't nog es Joke. sound
hulpinterviewer Ja wat een feest. sound
hulpinterviewer Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. sound
informant As Pieter en_ sound
hulpinterviewer Liesje. Nouja als Cor en Riny in het paradijs leven dan leve Joke en Jan in de hel. Ken je die wel onthouden? sound
informant [a]Nou in het paradijs leve. tagging sound
informant Leve die are twee in de hel.[/a] tagging sound
informant ggg sound
hulpinterviewer Ja het blijft gewoon hetzelfde ja. sound
hulpinterviewer Ja hoe moet je dat nou hè. sound
informant Ja. sound
informant En uh misschien heb je dat wel in de gaten gehad maar uh_ sound
informant Wij zegge dus niet van uh leven maar die n late we weg. sound
hulpinterviewer We zegge ook niet als we zegge aas. sound
informant Uh nou dat is verschillend. sound
informant Uh aas is in de betekenis van anders sound
informant En als dat vertale we als as. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Dus als is over het algemeen hoor als is as. sound
informant En aars is anders. sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant Asse we zo_ sound
hulpinterviewer Sober. Als we sober leven leven we gelukkig. sound
informant Sober is niet Westfries. sound
informant [a] As we zuinig leve den leve we gelukkig. [/a] tagging sound
informant Was het zo de zin? sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer Een extra zin. sound
informant Ja sober dat zegge we niet. sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Asse we eerlijk leve den leve we gelukkig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
hulpinterviewer Verstond je 't? sound
informant Ja leef wat gezonder Jan verstond ik. sound
informant Nouja blijft hetzelfde. sound
hulpinterviewer Ja blijft hetzelfde. sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Wij ja. sound
informant Ja. Ja zou een Westfries ook zegge. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Ja of denk een beetje om je gezondheid ofzo ik vind 't een beetje ja_ sound
hulpinterviewer Ja leef wat gezonder ken inderdaad ook hoor. sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant Leef_ sound
hulpinterviewer Wat minder bekrompen kinderen. sound
informant Lees wat minder de krant kinderen. sound
informant Toch of niet of was dat 't niet? sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer 'k Vind 't wel een goeie vondst. sound
hulpinterviewer Leef wat minder bekrompen kinderen ggg. sound
informant Oh. sound
informant Wees wat minder bekrompen nou. sound
informant Wees wat minder benauwd. sound
informant Toch? sound
hulpinterviewer Ja ik hew ook 't woord benauwd gebruikt voor bekrompen. Leef wat minder benauwd of ja_ sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deuze zin voor in uw dialect? Ik vin dat iederien moet kunne zwumme. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat komt niet voor in het dialect. [/a] sound
informant [a] Ik vin dat iederien zwumme kenne moet. tagging sound
hulpinterviewer Ja zwumme kenne moet ja. sound
informant Ja 't is misschien een beetje omslachtig maar zo zegge we 't. sound
hulpinterviewer Nee maar zo zegge we um. sound
hulpinterviewer Ja d'r komme d'r nog vier. Die lijke hier heel erg op. Moet je goed luistere. sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik vin dat iederien moet zwumme kenne. [/v] sound
informant Nou das toch hetzelfde? sound
hulpinterviewer Eigenlijk wel das effies anders. sound
hulpinterviewer Hier staat uh kunnen en zwemmen andersom. sound
hulpinterviewer Vorige was moet kunne zwemmen en deze is moet zwemmen kunnen. sound
hulpinterviewer Maar dat zegge_jij dat ook al seid. sound
informant Ja maar dat zegge wij den toch weer hetzelfde. sound
informant [a] Ik vin dat iederien zwumme kenne moet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja dan komt er nog een variatie. sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deuze zin voor in uw dialect? Ik vin dat iederien kinne zwumme moet. [/v] duidelijk antwoord hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dus.[/a] sound
informant [a] Zwumme kenne moet. [/a] duidelijk antwoord hulpinterviewer tagging sound
hulpinterviewer Ja zwumme kenne moet. duidelijk antwoord hulpinterviewer sound
hulpinterviewer Nou die komt nu en dat is 'm voor ons sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deuze zin voor in 't dialect? Ik vin dat iederien zwumme kenne moet. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat is um ja. [/a] sound
hulpinterviewer Dat is um ja. sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deuze zin voor in uw dialect? Ik vin dat iederien zwumme moet kenne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Ik ken 't ook amper uitspreke dat hoor je wel zeker want dan struikel je d'r over. sound
informant ggg sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Ja d'r is gewoon één van die vijf is voor ons de goeie. En ik vin dat iederien zwumme kenne moet. Ja. tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deuze zin voor in uw dialect? Ik weet dat Eddy morgen wil broodete. [/v] sound
informant Dat uh kon ik ook niet goed volge. sound
hulpinterviewer Ik weet dat Eddy morgen wil broodete. sound
informant Wil broodete? sound
informant [a] Dat ie morgen brood ete wil. sound
hulpinterviewer Ja zo is het. sound
hulpinterviewer Morgen wil ie brood ete. Ja maar ik weet dat ie morgen brood ete wil. sound
informant Ja inderdaad. sound
hulpinterviewer Ja ggg. sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deuze zin voor in uw dialect? Vertaal. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant [a=n] Nou dat zegge we vanzelf niet. [/a] sound
informant Eddy moet morgen vroeg uit bed uit de veren. sound
hulpinterviewer Ja maar 't gaat niet over morgen. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. sound
informant Oja hij moet vroeg opstaan. Hij moet vroeg_ sound
hulpinterviewer Dat moet ie kunnen. Hij moet kunnen vroeg opstaan. sound
informant [a] Hij vroeg uh opstaan kenne maar opstaan zegge wij ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer Ja nee zegge we niet. sound
informant Hij moet hij moet ja wij hebbe den toch eerder van uit bed. Hij moet vroeg uit bed kenne. sound
hulpinterviewer Ja. Ja zoiets zei ik ook ja. Dat is ook gewoon zo. sound
hulpinterviewer Hij moet er vroeg ja of eruit gewoon. Hij moet er vroeg uit kenne. sound
informant Van bed of uit bed of eruit. sound
informant [a] Hij moet er vroeg uit kenne ja. [/a] sound
informant Ja wij 't bed hoeft gieniens nee. sound
informant Hij moet er vroeg uit kenne. Ja. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=088] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwe. [/v] sound
informant Uh herhaal um es. sound
hulpinterviewer Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen. sound
informant [a] Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwe moet. [/a] Een nieuwe boet in dit geval. tagging sound
hulpinterviewer Ja. Ja een nieuwe boet. sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant Ik denk dat Marie hem roepe moet. sound
informant Leit um leit um es hore Joke. sound
hulpinterviewer Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. sound
informant Zal moeten ik denk ja ik denk_ sound
informant Ik denk dat Marie hem roepe moet. sound
informant Dat zal enzo dat ken dat hoeft niet. sound
hulpinterviewer Dat hoeft allegaar niet hè nee. sound
hulpinterviewer Of roepe moete zel. sound
hulpinterviewer Dat ken ook nog maar roepe moet is genoeg. sound
informant Ja maar wacht es even ze moet 't doen omdat. Ja ze moet 't doen omdat. sound
hulpinterviewer Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. sound
informant Dan moet er toch uh zel d'r achter denk ik. sound
informant Dat lijkt m'n 't beste. antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat Marie um roepe moete zel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer ggg antwoord bij hulpinterviewer sound
informant Ja. Nee maar zo klinkt 't zo klinkt 't_ sound
hulpinterviewer Als je d'r over begint na te denke dat is zo gek. sound
hulpinterviewer Roepe moete zel ja. sound
informant Nou maar voor mij klinkt 't toch wel natuurlijk. sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant Nouja. ggg sound
hulpinterviewer Das helemaal een bende hè. Maarja in sommige dialecten zeggen ze 't weer zo maar wij niet. sound
hulpinterviewer Hij wil geen soep niet meer eten niet. sound
informant [a] Nou dat uh kan gewoon afgehandeld worden met hij wil geen soep meer eten hoor. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Hij wil geen soep meer ete. sound
hulpinterviewer Hij wil geen soep meer ete. sound
informant Of gien. sound
hulpinterviewer Eigenlijk zonder eten al zowat hij wil geen soep meer. Maar goed we hebben 't over eten. sound
informant We vervalle toch af en toe nog wel weer es effies in de fout. sound
informant Dus het Nederlands en het dialect een beetje door mekaar gooien. Maar het is dus gien hoor. Geen is gien. sound
hulpinterviewer Ja gien is het ja. sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Zitten hier nergens geen muizen. [/v] sound
informant [a] Zitte hier nergens muize? [/a] sound
hulpinterviewer Ja zonder geen. sound
informant Efkes neidenken hoor. sound
informant [a=j] Ja in dut geval moet gien erbij. [/a] sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Ja? sound
informant [a] Zitte hier nergens gien muize? [/a] tagging sound
informant Ze bedoele tenminste als je de Nederlandse zin anhoudt wordt er bedoeld_ sound
informant Zitte hier nergens gien muize hè? sound
informant Ergens aars kenne ze wel voorkomme. Op die manier voel ik dat an. sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker Maar in de betekenis van er zitten hier toch geen muizen. Hoe zou je dat dan zeggen. sound
informant Nou dat heb ik net al gezegd. sound
hulpinterviewer Ja dan zoue we weer eerder zegge van zitte hier gien muize. sound
hulpinterviewer As je 't in die betekenis dan gebruike we dat woord nergens weer niet. sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant Iederien is gien vakman. [a] Uh wij zoue zegge iederien is nog gien vakman. [/a] sound
informant Dus nog gien vakman. sound
informant Dat uh komt in 't Westfries 't meest voor in die vorm. sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant Hij heb overal_ sound
hulpinterviewer Geen vrienden. sound
informant [a] Nouja ik ken d'r niet aars van maken dat hij het overal gien vriende. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Je ken toch ook gewoon de zinsbouw hetzelfde houe. sound
informant Hij het overal gien vriende. sound
informant Nou ik zou 't niet aars wete. sound
hulpinterviewer Nee. sound
veldwerker En wat betekent die zin dan? sound
informant Uhm. sound
informant Ja je moet denke an een figuur die dus uh_ sound
informant Ja tamelijk uh getapt is en uh_ sound
informant En overal z'n vrienden heeft zitte. sound
informant Maar uh d'r benne toch ook weer mense die zegge nee ik moet um niet. sound
informant Zo voel ik dat an tenminste. sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deuze zin voor in uw dialect? Boeken het Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer Er staat hier boeken heeft Jan drie. sound
hulpinterviewer Nou en drie is nou gien achternaam hoor. sound
informant Nee nee ggg. Nouja dat is dus een zin die in het Nederlands omgedraaid is begrijp ik. sound
hulpinterviewer Ja dat zegge wij zo niet. sound
hulpinterviewer Jan heb drie boeke. sound
informant [a] Ja Jan het drie boeke. [/a] sound
hulpinterviewer Ja xx meer het ie er niet. Hij zal ze snel uit hewe maar uh_ sound
hulpinterviewer Jan het drie boeke ja het. sound
hulpinterviewer Niet heeft. sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hewwe maakt. [/v] sound
informant [a] Jan weet dat ie voor drie uur de wagen maakt hewwe moet. [/a] sound
informant Had jij dat ook? sound
hulpinterviewer Ja ja dat dacht ik wel ja. sound
informant Jan weet dat ie voor drie_de wagen maakt hewwe moet. Ja. sound
hulpinterviewer Voor drie uur de wagen maakt hewwe moet. Ja. sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat ie voor drie uur de wagen moet maakt hewwe. [/v] sound
hulpinterviewer Hetzefde liedje hè. sound
informant [a] Nouja dat is weer hetzelfde. Jan weet dat ie voor drie uur de wagen maakt hewwe moet. [/a] sound
informant Dat is in 't Westfries geen verschil. Ookal doe je d'r in 't Nederlands een ander woordje bij. sound
hulpinterviewer Ja hier hebbe ze gewoon weer omgedraaid hè. Moet hebbe gemaakt of moet gemaakt hebbe. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Maar wij zegge geen van tweeën wij zegge maakt hewwe moet. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer O die komt ook nog ja die komt ook nog. sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen maakt moet hewwe. [/v] sound
hulpinterviewer Zie je zo praat Rebecca de Boer. Want die wil graag Westfries prate die praat zo. Maar dat is fout. sound
informant Deuze in dut geval deuze laatste vraag. sound
informant Die wordt op die manier wel gesproken in Westfriesland. sound
hulpinterviewer Bepaalde plaatse. sound
informant Wij uh wij doen dat niet. sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Maar d'r benne enkele dorpies_ sound
informant Of mense of persone ja ik weet niet hoe je dat noeme moet. Ik hoor 't wel es. Dat ik denk nou jij prakke d'r toch ook raar in om. sound
hulpinterviewer Die dat toch weer zo doen. sound
hulpinterviewer Ja ik vind dat dus typisch voor mensen die willen dan Westfries prate omdat ze hier wone. sound
hulpinterviewer Want deerom zeg ik Rebecca de Boer want die praat op deuze manier altijd Westfries. sound
informant Ja ja deer_ sound
hulpinterviewer Dan is 't net niet goed voor ons gevoel. sound
informant Der lijkt 't een beetje op ja der lijkt 't een beetje op. sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat ie voor drie uur de wagen maakt hewwe moet. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja in dut geval is 't dus juist. [/a] sound
hulpinterviewer Ja dut is um. sound
informant ggg dut is um ggg. sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer Ja grappig is dat toch evengoed hè. sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant Uh ik denk dat ik um wel goed verstaan_ [a] Hei je genoeg mensen om 't hooi van 't land te haaln. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant Dut was aardig dat weet ik niet dut was_ dut was goed. sound
informant Om_ sound
informant Hoe luidde de zin in z'n totaal? sound
hulpinterviewer Het was aardig van Jan om te komen werken. sound
informant [a] 't Was uh leuk van Jan om te werk te komen. [/a] tagging sound
informant Ja dat dat mooi mooi past_ Nee zo niet. Om te werk te komen. sound
hulpinterviewer Maarja te komen zo zoue wij dat ook niet zegge. sound
hulpinterviewer Ja of te help. sound
informant Ja. sound
informant Ja maargoed uh in z'n ja te help zou misschien nog beter weze. sound
hulpinterviewer Want ja want dat van die vorige zin van dat genoeg mensen om hooi van 't land te halen dat vind ik ook niet Westfries hoor. sound
hulpinterviewer We zoue eerder zegge van genoeg volk of_ sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer En ook niet hooi van het land te hale. We zoue dat gewoon hooie noeme. sound
hulpinterviewer Wij benne eigenlijk te gierig om woorden te gebruiken hè? sound
informant Om te hooien te kommen. sound
hulpinterviewer Ja dat is nou weer die andere zin. Er stond heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. sound
hulpinterviewer We zoue zegge het je genoeg volk om te hooien? sound
hulpinterviewer Meer niet. sound
hulpinterviewer Gien woord teveul staat erin. sound
hulpinterviewer En dut benne een-twee-drie-vier-vijf-zes-zeve-acht-nege-tien woorde. Das helegaar niet nodig. sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
hulpinterviewer Deze ton is zwaar om te dragen. sound
informant Deuze ton? sound
hulpinterviewer Ja een vat een vat een ton. sound
informant [a] Ja dut vat is zwaar om te dregen.[/a] tagging sound
informant Dut vat. Ja want wij zegge nooit gien ton. nooit gien: dubbele negatie sound
hulpinterviewer Ja dut dit dut niet deze maar dat is logisch. Voor ton is deze en wij zegge dut. sound
informant Dut vat. sound
hulpinterviewer Dut vat is zwaar om te dregen. sound
informant [a] Dut vat is zwaar of te zwaar ja.[/a] sound
hulpinterviewer Ja ik zei ook al wij zegge twee keer te. Te zweer. sound
hulpinterviewer Maarja 't hoeft niet te zweer te wezen. sound
hulpinterviewer Maar dat zegge we wel gauw. sound
hulpinterviewer [v] Extra vraag. Komt deuze zin voor? Deuze ton is zwaar te tillen. [/v] sound
informant Uh. sound
hulpinterviewer Had ik er weer tille van maakt maar_ sound
informant [a=n] Nee dat zwaar te tillen dat zeggen we niet. Wij zegge dan zoue we zegge van deuze ton is niet te tillen. [/a] sound
informant 't Klinkt heel gek als je dut vertaalt of wil vertalen in 't Nederlands. sound
hulpinterviewer Ja of twee keer te. sound
hulpinterviewer Of twee keer te te zwaar om te tillen. sound
informant Hè? sound
informant Ja is te zwaar om te tillen maar wij zoue dus net zoas jij pas zeide van weinig woorde gebruike. Nou dut_ sound
informant Dut vat is niet te tillen. ggg sound
hulpinterviewer Ja hij is niet te t_ ja. sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant Hij kan staan zeuren? sound
informant Ook geen Nederlands uh Westfriese zin natuurlijk. sound
informant [a] Nou hij ken verschrikkelijk staan te zeuren. [/a] sound
informant [a] Hij ken staan te zeuren.[/a] sound
informant Hij ken staan te zeuren ja wij zoue ook weer een ander woord gebruike denk ikmaar_ sound
informant xx ofzo. sound
informant ggg sound
hulpinterviewer Ouwehoere ja. sound
hulpinterviewer Ja ik dacht van dat staan moet er helemaal niet in. Wat ken ie zeure. sound
hulpinterviewer Want je of je staan of legge of zitte zeure doet ie. Wat ken ie zeure. Maargoed. sound
informant Ja dat is waar uh dat staan zal bij ons uh overbodig weze eigenlijk ja. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant ggg. Ja het is weer hetzelfde. sound
informant [a] Hij staat weer te zeuren ja. [/a] sound
informant Wat moet je daar nou van make. sound
hulpinterviewer Ja op zich zou dut wel zo kenne. Hij staat te zeuren. sound
hulpinterviewer Hij kan staan zeuren dat vink dus gewoon niet. sound
hulpinterviewer Maar hij staat te zeuren dat ken wel. sound
informant Ja. sound
informant Ja hij staat te zeuren. tagging sound
hulpinterviewer Ja hij staat te zeure gggg. sound
informant Staat te teuten. sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we ankwamme regende 't. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ken hè. sound
informant Ja. sound
informant We draaie 't ook wel es om. sound
hulpinterviewer 't Regende toen we ankwame ja. sound
hulpinterviewer Maar 't ken wel. sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. 'k Geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] Ik geloof dat ik groter ben dan jij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Of dan hij dat staat er maar_ sound
informant Of jij jij of jou. sound
veldwerker Uh dan jij het is hier dan hij. sound
hulpinterviewer Nou d'r staat hij ik geloof dat ik groter ben dan hij. Maar dat maakt verder niet uit. sound
hulpinterviewer De zinsbouw is hetzelde. Ik geloof dat ik groter ben dan hij. sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant Uh help m'n effe Joke. sound
hulpinterviewer Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. Dat staat er. sound
informant [a] Ze gelooft dat jij eerder thuis benne as ik. [/a] sound
hulpinterviewer Dan ik ja. As ik zeg jij niet dan ik. sound
hulpinterviewer Benne as. sound
informant Nee as ja. sound
informant Ja dan gebruike wij ook niet zoveel. sound
hulpinterviewer Later dan ik zegge we dat wel? sound
hulpinterviewer Vraag ik me nou opeens af. sound
hulpinterviewer Eerder as ik. sound
hulpinterviewer En ook later as ik? Jawel hè. sound
hulpinterviewer Ik denk dat ik wel dan in dit geval dan zou gebruike. Eerder dan ik. sound
hulpinterviewer Maar jij zegge as dat is denk toch weer een generatie verschil. sound
informant Nou ik durf daar geen mening uh over te geven. sound
informant Ik zou 't niet wete. sound
commentaarn.v.t. (over as en dan)  sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Je gelove toch niet dat ie sterker is dan jee. [/a] tagging sound
informant Dan jou. sound
informant Je gelove toch niet dat ie sterker is dan jou ja ik ken er niet aars van make. sound
hulpinterviewer Nou zegt ie wel dan. Grappig. sound
informant Eerlijk? sound
hulpinterviewer Ja en hoe dat of dat dan door die discussie komt dat weet je dan weer niet hè. sound
informant Misschien ja dat weet je dan weer niet. sound
hulpinterviewer Want nou zeg je niet as jij. Je gelove toch niet dat ie sterker is as jij. Dat zei je niet. Je zei dan jij. sound
informant Ja maar dat komt misschien door die Nederlandse zin zoas ie hier gesteld is. sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant Sommige? sound
hulpinterviewer Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. sound
informant Gelove ze gelove datte ze rijker benne dan_ sound
hulpinterviewer Dat wij rijker zijn dan zij. sound
informant Ze gelove datte wij rijker benne as zij. As hulle zou ik zegge. sound
hulpinterviewer Ja as hulle. sound
informant [a] Ze gelove datte wij rijker benne as hulle. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer As hulle. sound
hulpinterviewer Hoe skrijf je dat nou? n.v.t. (over de schrijfwijze) sound
informant Want uh d'r zijn ook uh Westfrieze die hullie zegge. sound
informant En d'r benne d'r zelfs die zegge van zullie. sound
algemene gegevens [meta][k] E014a[/k][h]127[/h][i]128[/i][vw]MJ[/vw][/meta] sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove dat jolle niet zo slim benne as wij. [/a] tagging sound
informant Maar voor slim zoue wij wat aars gebruike. sound
informant Hoe luidde de zin ook alweer? sound
hulpinterviewer We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. sound
informant [a] Ja we gelove dat jolle niet zo bij benne as wij ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Zoiets hè? sound
informant Dat zo zou je dat ja. sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant Julle gelove toch niet datte hulle armer dat hulle armer benne nee. sound
hulpinterviewer As jolle. sound
informant As jolle. sound
informant [a] Julle gelove toch niet dat hulle armer benne as jolle. [/a] tagging sound
informant ggg sound
hulpinterviewer Nouja zo is 't. sound
hulpinterviewer Er staat jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. sound
hulpinterviewer Ja hulle armer benne dan julle. sound
informant Julle gelove toch niet dat hulle armer benne as julle. Ja. sound
informant Ja zo gg 't is wel geinig ggg. sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant Uh nou ben ik weer effe met die name. sound
hulpinterviewer U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. sound
informant [a] Nouja 't woord u gebruike wij niet zo vanzelf. [/a] tagging sound
informant [a] Je gelove toch niet dat ze even mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Was de zin zo? sound
hulpinterviewer Ja u gelooft dat Lisa_ sound
hulpinterviewer U gelooft dat Lisa even mooi niet jij zei net niet maar even u gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. sound
informant Ja. [a] Je gelove toch niet dat ze Lisa even mooi is as Anna.[/a] tagging sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant Dat verstond ik niet. sound
hulpinterviewer Nouja d'r benne twee uh vier mense aan 't trouwtrekken elk twee an een kant. sound
hulpinterviewer Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. sound
informant Ze gelove dat_ sound
hulpinterviewer Nee hij hij gelooft dat Louis en Jan_ sound
informant [a] Hij gelooft dat Louis en Jan_ tagging sound
hulpinterviewer Sterker zijn dan Geert en Peter. sound
informant Sterker benne as Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Geert en Peter ja. sound
hulpinterviewer Sterker benne as ja hij gelooft dat ja. sound
informant Sterker benne as ja. sound
informant Hier ook weer as in plaats van als. sound
hulpinterviewer Ja dan d'r staat dan. sound
informant ggg sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deuze zin voor in uw dialect? A hij slijpt B hij doet. [/v] sound
hulpinterviewer Nou is 't een vaststelling en een uh_ sound
hulpinterviewer Hoe moet je dat zegge leg jij dat es uit. sound
informant Hij slijpt? sound
veldwerker Uh twee mensen die praten met elkaar. Eén iemand zegt of één iemand zegt waar is Jan. sound
veldwerker En de ander zegt hij slijpt en iemand anders die weet daar ook van en die zegt ja hij doet. sound
hulpinterviewer Hij doet. Hij stemt ermee in en dan zegt ie dus hij doet. Nou dat zegt ie niet. sound
informant [a=n] Nee. Nee dat is zo zegt ie. [/a] sound
informant Ja. Hij slijpt en ja zegt ja dat is zo. sound
veldwerker Ja niet hij doet. sound
informant Hij zegt niet uh inderdaad want dat is geen Westfries. sound
hulpinterviewer Nee hij stemt ermee in maar_ sound
hulpinterviewer Ja kome nog een paar. sound
veldwerker Zo komen d'r nog twee. sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin in 't dialect? A hij slijpt B 't doet. [/v] sound
informant Ja hij slijpt en_ sound
hulpinterviewer 't Doet. sound
informant O weer 't doet dat is weer die andere persoon. sound
informant [a] Ja ik ken er niet aars van make van 't is zo. [/a] sound
informant Ja nou hij en anders gewoon ja. sound
hulpinterviewer Ja dat doet ie hij slijpt dat doet ie dat zou kenne. sound
informant Op de vraag ja. sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect? A slijpt ie B ie doet. [/v] sound
informant [a] Slijpt ie? Ja dat doet ie. [/a] sound
hulpinterviewer Ja zo zit het. sound
informant Slijpt ie ja dat doet ie. sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deuze zin voor in uw dialect? De lamp doet niet meer brande. [/v] sound
informant [a] De lamp brandt niet meer. [/a] De lamp hangt scheef. sound
informant ggg sound
hulpinterviewer Dan is 't niet best hè nee dan ben je met je laatste druppeltjes bezig. sound
informant Ja precies. sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deuze zin voor in uw dialect? Doet Marie elke avond danse? [/v] sound
informant [a] Is Marie alle avonden aan 't dansen.[/a] sound
informant [a=n] Want doet dat zegge wij natuurlijk niet. [/a] sound
informant Is Marie alle avonden an 't dansen. sound
informant Staat er nog tussen of niet nee hè. sound
hulpinterviewer Nee d'r staat doet Marie elke avond dansen. sound
informant Nou makkelijk genoeg. sound
informant Is Marie elke avond an 't dansen. sound
hulpinterviewer Ja maar nou zeg jij alle avonden das ook zo grappig. sound
hulpinterviewer Want jij maak er nou meervoud van. sound
informant Oja nouja goed. sound
hulpinterviewer Maar dat is wel zo zo zeg je 't wel. sound
hulpinterviewer Maarja ik denk dat je zegge zou. Danst Marie danst danst Marie elke avond. sound
informant Ja dat ken ook. sound
hulpinterviewer Maar 't ken ook uh hoe zei jij 't nou? sound
informant Is Marie elke avond an 't dansen. sound
hulpinterviewer Ja alle avonden zei je dat vonk ook wel grappig. sound
informant Elke avond of nouja dat maakt niks uit dacht ik maar_ sound
hulpinterviewer Nee as je avond zegge dan hou je d'r elke voor elke avond of alle avonde. sound
informant ggg sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect? Doe 't brood efkies snije. [/v] sound
hulpinterviewer Er staat dus in 't Nederlands doe het brood even snijden. sound
informant [a] Snij jee efkies brood. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Dus 't doet vergete wij weer. [/a] sound
informant Snij jij efkies brood en dat is dus al een opdracht. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Hoeve we niet bij te zegge van doen dat efkies. sound
informant Snij jee efkies brood. sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deuze zin voor in uw dialect? Ik doe wel efkies de kopjes wasse. [/v] sound
informant [a=j] Ja nou ken er wel doen bij denk ik. [/a] sound
informant [a] Ik doen wel efkies koppies wasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ken wel hè? sound
informant Jij wasse meer jij wasse meer of as ik. Hoe zou jij 't zegge? sound
hulpinterviewer 't Ken ik denk dat 't zo ken. Ik doen wel efkies koppies wasse ja. tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant Dat ken ik niet helemaal_ sound
hulpinterviewer De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. sound
informant De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is_ sound
informant De jongen. sound
informant Nou dat is een moeilijke. sound
informant De jongen wie z'n moeder trouwd is gusteren trouwd is. tagging sound
informant [a] De jongen wie z'n moeder gister trouwd is stond achter m'n. [/a] tagging sound
informant Ja 't klinkt je misschien een beetje vreemd in de ore maar zo zoue wij 't zegge. sound
hulpinterviewer Ja ik had zomaar 't idee dat we zegge zoue de jongen die z'n moeder. sound
hulpinterviewer Jij zegge ook wie z'n moeder das eigenlijk hetzelfde as wat hier staat. sound
informant Ja 't komt zo bij m'n op en ik denk dat ik 't in een gesprek uh zo zou zegge ja. sound
hulpinterviewer Ja dus dan is 't zo. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer De jongen wie z'n moeder gisteren hertrouwd is stond achter me. sound
informant Vanuit 't Nederlands of andersom is 't vrij ingewikkeld. sound
hulpinterviewer Maar eigenlijk zegge we 't as 't hier staat dus de zinsbouw ook. sound
informant [a] De jongen gaat 't om die z'n moeder of wie z'n moeder. [/a] sound
veldwerker Kan allebei. sound
informant Ik denkt 't wel ik zeg nou wie maar_ sound
hulpinterviewer Nou dat viel me gewoon op. Ik denk dat ik eerder zou zegge die z'n moeder. Maar uh hier staat ook wiens hoor in 't Nederlands is 't dus ook wiens denk ik of_ sound
hulpinterviewer Ja dit hoeft ook weer niet echt een Nederlandse zin te weze. Dit ken ook weer vertaald weze uit een ander dialect vanzelf. sound
veldwerker Ja dit is wel Nederlands maar ik weet niet of iedereen het zo zegt. sound
informant Ja maar dat is denk ik daar zit 't um denk in Joke in wiens. sound
informant Wiens. sound
informant Dan vertaal je 't eerder in wie z'n. sound
hulpinterviewer Ja wie z'n moeder. sound
informant Want anders is 't uh diens diens moeder nouja dat klinkt een beetje typisch. sound
hulpinterviewer Ja ik denk dat ik dat eerder zegge zou maar ik weet ook niet hoe ik daaran kom. sound
informant Nouja maakt niet uit. sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank weer ze op zatte was pas vurfd.[/a] tagging sound
informant Deer ha'k geen moeite mee ggg ja precies. sound
hulpinterviewer Simpel nee dan wete we weer 't over gaat. sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant Uh wie geld heeft_ sound
hulpinterviewer Moet mij maar wat geven. sound
informant O op die manier. sound
informant [a] Wie geld het moet mijn maar wat geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ook zo precies zo 't hier staat. sound
informant Ja wie geld het moet mij maar wat geve. sound
informant Wij zoue zegge misschien uh van wie geld teveul het. sound
informant Wie geld teveul het hè. sound
hulpinterviewer Geeft mij maar wat ja geeft mij maar wat. sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deuze zin voor in uw dialect? Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a] Wie denk je dat ik in de stad teugenkwam. [/a] sound
hulpinterviewer Ja en ook niet wat. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. sound
informant Ontmoet zegge wij niet zo vaak. sound
informant Wie denk je dat ik in de stad teugenkwam. sound
hulpinterviewer Ja dan make we van die wie opeens een dat. Grappig. sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deuze zin voor in uw dialect? Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a] Wie denk je dat ik in de stad teugenkwam. [/a] sound
hulpinterviewer Dat is hetzelfde hè. sound
informant Dus ja dan zou je dus een uh er staat toch ook een vraagtekentje achter neem ik an. sound
informant Wie denk je dat ik in de stad teugenkwam. sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken nei 'r toe. [/a] tagging sound
informant Marie trok de deken nei 'r toe. sound
informant In wat voor verband as ik dat zoeke moet weet ik ook niet. sound
informant ggg sound
hulpinterviewer Nouja zij lag koud naar d'r zin ggg. sound
informant ggg sound
hulpinterviewer Ze trok de deken nei 'r toe. sound
informant Ja nee. sound
hulpinterviewer Nouja 't wordt 'r kommaatje r hè niet zich. sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deuze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deuze zin in uw dialect? Vertaal. Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
informant Zou hij dat gedaan hebben gekund? sound
hulpinterviewer Ja nou moet je effe prakkezere hoor. sound
informant ggg sound
informant Zou ie dat deen hewwe. sound
hulpinterviewer Ja we hebbe ook nog gekund. sound
informant Ja maar dat_ sound
informant O wacht effen zou ie dat doen kunnen hewwe. sound
informant Dat wordt ermee bedoeld toch hè. sound
hulpinterviewer Zou hij dat gedaan hebben gekund. sound
hulpinterviewer En jij zeg zou hij dat doen kunnen hewwe. sound
informant Zou ie dat doen kunnen hewwe. sound
hulpinterviewer Dein kunnen hewwe. sound
informant Dein kunnen hewwe. sound
hulpinterviewer Dat ge valt eraf. sound
hulpinterviewer Van gekund ook dat wordt kinnen dat wordt eigenlijk uh_ sound
hulpinterviewer Zou ie dat_ sound
hulpinterviewer Zou ie dat dein kunnen hewwe. sound
hulpinterviewer Ja skrijf 't ers op. sound
hulpinterviewer Zou hij dat gedaan hebben gekund. sound
hulpinterviewer Zou ie dein kennen hewwe zou ik denk ik zegge. sound
informant Gedaan hebben gekund. sound
hulpinterviewer Gekund vraagteken. sound
informant [a=n] Nou dat kan helemaal niet hè.[/a] sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Ik kan er niet anders van maken dan uh zou hij dat deen kunnen kinnen hawwe. sound
informant [a] Zou ie dat deen kinnen hawwe. [/a] sound
informant Dus ja zou ie dat deen kunnen hawwe. sound
informant In die in die uh ik denk dat dat er dus mee bedoeld wordt. sound
veldwerker En niet zou ie dat deen hewwe kenne. sound
hulpinterviewer Nee. Dein hewwe kennen. Nou trouwens_ sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer As je 't weer vraagt met de nadruk op hij. Zou hij dat dein hewwe kennen. sound
informant Ja maarja dan ja precies. sound
hulpinterviewer Dan is 't weer aars. sound
informant Zou hij dat deen kunnen hawwe. sound
informant Kinnen hawwe. Zou hij dat deen kunnen hawwe. sound
hulpinterviewer Ja dat blijft hetzelfde. sound
informant Dat blijft hetzelfde. sound
informant Jahoor 't is kinnen hawwe. sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deuze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deuze zin in uw dialect? Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebben? [/v] sound
hulpinterviewer Dat is um eigenlijk hè. sound
informant Zou hij_ sound
hulpinterviewer Dat gedaan gekund hebben. Nou dat zegge wij niet maar wel die volgorde zegge wij wel. sound
informant [a] Kinnen hewwe. Dein kinnen hewwe ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dein kinnen hewwe. sound
veldwerker [v] Kan je dan ook zeggen zou ie dat deen kind hewwe. [/v] sound
hulpinterviewer Nee kinnen wij maken d'r denk kinnen van. sound
informant [a] D'r zijn weer enkele Westfrie_ ja er benne weer enkele Westfrieze die zoue 't misschien op die manier zegge van kind hebbe. Maar niet in Opperdoes. [/a] sound
hulpinterviewer Niet Opperdoes. sound
informant [a] Wij zoue absoluut zegge van dein kinnen hawwe. [/a] sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant Dat klinkt nou een beetje donkerig. sound
hulpinterviewer Ik heb geen zin en voeren de koeien. sound
informant Ik haw gien zin in_ sound
hulpinterviewer En voeren de koeien. sound
informant En voerende? sound
hulpinterviewer Voeren koeien voeren. sound
hulpinterviewer Ik heb geen zin en voeren de koeien. Dat is ook geen Nederlands hoor maar 't komt uit één of ander dialect. sound
hulpinterviewer Ik heb gien zin om de koeie te voere. sound
informant Kijk dan zou je dus dan moet je niet zegge en. sound
informant Ik heb gien zin in voeren de koeien of iets dergelijks. sound
informant Daar ken je niks mee eigenlijk. sound
informant Uh wij zoue zegge ik haw tenminste als je dat om wil zette. sound
informant Maar ik weet zo niet wat ermee bedoeld wordt. Wij zoue zegge van uh_ sound
informant [a] Ik haw gien zin om de koeien te voeren. [/a] sound
informant Ik haw gien zin om de koeie te voere. sound
hulpinterviewer Ja 't is belachelijk ajje koeie hewwe moe je ze gewoon voere. Maarja 't ken gebeure. sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deuze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik denk hij weg is. [/v] sound
informant Ik ben_ sound
hulpinterviewer Ik denk hij weg is. sound
informant Ik denk dat ie weg is? sound
hulpinterviewer D'r staat gewoon ik denk hij weg is. Dat staat er. sound
informant [a] Ik denk dat ie weg is.[/a] sound
informant Ja. Ja ik denk dat ie weg is. sound
hulpinterviewer Dat ie komt ertussen dat ie weg is ja. sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deuze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik heb 'm gister nog niet gezien dus ik zeg ik denk hij is weg. [/v] sound
informant M'n batterij is of. sound
veldwerker Uh ja die hebben we zeker net gehad. sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deuze zin voor in uw dialect? Vertaal. De politie zou bij hem komen en nemen hem mee. [/v] sound
informant De politie zou_ sound
hulpinterviewer Bij hem komen en nemen hem mee. sound
informant De politie zou de politie zou um komen en um meenemen. sound
informant [a] De politie zou bij um kome en um meeneme. [/a] sound
informant Dat is dus weer een omdraaiing van de woorden in 't Nederlands heb ik wel in de gaten. sound
informant En daarom dringt 't ook soms wel niet zo gauw tot me door denk ik wat een vreemde zin is dat. sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant Marie zijn of d'r koeien zijn verdronken? sound
hulpinterviewer Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. Zo staat 't er. sound
informant Nou dat is niet weinig uh eigenlijk weinig an veranderd. sound
informant Marie d'r koeie binne allemaal allegaar of allemaal of allegaal verdronken deur de overstroming. sound
informant Wij hebbe daar geen andere woorde voor. sound
hulpinterviewer Nee maar niet dat wij zegge Marie al haar koeien zo zegge we dat niet. sound
informant Alle koeie van Marie. sound
hulpinterviewer Ja of_ sound
hulpinterviewer Of Marie ur koeie binne allegaar_ sound
informant Marie d'r koeie binne allegaar of uh allegaar de koeie ja op die manier zoue we dat zegge. sound
informant [a] Marie d'r koeie binne allegaar verdronken deur de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer Bij de overstroming ja zo zoue wij 't zegge hoor. sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deuze zin voor in uw dialect? Dut dink ik niet an. [/v] sound
informant Deer denk ik niet nou dat wordt ongewijzigd goedkeurd. sound
hulpinterviewer Ja maar d'r staat niet deer. D'r staat dit. Dit denk ik niet aan. sound
informant O dit denk ik niet aan. sound
informant [a=n] Dat kan niet. [/a] sound
hulpinterviewer Nee wat moete we hiermee. sound
informant Ja wij zoue dus as 't een beetje logisch wil make. sound
informant Dan zou je moete de zin moete zegge van aan dit denke we niet of zoiets. sound
hulpinterviewer Ja as je in 't Nederlands een duidelijke vraag wil hebbe duidelijke zin wil hebbe. aanvullend antwoord hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a] Je zou wel kunnen zeggen daar denk ik niet aan of hier denk ik niet aan. Maar dit denk ik niet aan dat ken niet.[/a] aanvullend antwoord hulpinterviewer sound
informant Dit dit dit denke we niet aan. sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect? Die rare jongen ben ik mee naar de markt weest. [/v] sound
hulpinterviewer Die rare jongen ben ik mee naar de markt weest. sound
informant Ik ben met die rare jongen nei de markt weest. sound
hulpinterviewer Wer stond 't nou? Ja hier. Die rare jongen ben ik mee naar de markt weest. sound
hulpinterviewer Dat staat er. sound
informant [a] Ja wij zoue 't weer omdraaie hoor. Ik ben met die rare jongen nei de markt weest. [/a] sound
hulpinterviewer Dat zo zoue we 't inderdaad doen. sound
hulpinterviewer 't Ken wel die rare jongen ben ik mee naar de markt weest maar we zoue 't zo niet zegge. sound
informant [a] Maar den zou je um eigenlijk zowat moete aanwijze hè. Die. sound
hulpinterviewer Ja die rare jongen ben ik mee naar de markt weest. Ja dat zou wel kenne ja. tagging sound
informant Ben ik mee nei de markt weest den ken 't wel. [/a] sound
informant Maar anders dan zeg je gewoon jahoor. sound
hulpinterviewer Ik ben met die rare jongen naar de markt weest. sound
hulpinterviewer [v=328] Komt deuze zin voor in uw dialect? Jan vindt dat je moet zokke dingen niet gelove. [/v] sound
informant Jan_ sound
hulpinterviewer Jan vindt dat je moet zulke dingen niet geloven. Ik zeg 't maar effies in 't Nederlands. sound
informant Jan denkt dat je zokke dinge niet gelove moete. sound
hulpinterviewer Ja zo zoue we 't zegge. sound
informant [a] Jan denkt dat je zokke dinge niet gelove moete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deuze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen. Ik zeg ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
hulpinterviewer Hij is zo lang hè. 't Eerste stukje. Ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen. sound
informant Ja ik nouja eerst 't eerste gedeelte maar. sound
informant [a] Ik haw nog nooit ientje kwaad zien worren op deuze jongen. [/a] sound
informant En den 't tweede gedeelte. sound
hulpinterviewer Ik zeg ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. sound
informant [a] Ik zei deuze jongen die vinden ze geloof ik allegaar wel pittig. [/a] sound
informant ggg sound
hulpinterviewer Ik zeg ik geloof sound
informant [a] Ik zei ik zei ik geloof. sound
hulpinterviewer Ik zeg ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. sound
informant Deuze jongen vinden ze allegaar wel leuk of pittig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Genien mag 't zien dat ik vind dat jij 't ook niet zien magge. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Genien mag 't zien dat ik vind dat jij 't ook niet zien magge. sound
informant En wij zegge dan dat ja. sound
veldwerker Dat voor dus? Ja dat las ik ook al in dat blaadje net. sound
informant Dat gebruike wij vaak dus als we dus uh iets stelle tegenover 't andere dan zegge we dat meestal. sound
informant ggg sound
informant Ook als we als er dus een gevolg op een gebeurtenis plaatsvindt_ sound
informant Dan zegge wij ook dat zodoende hè dat toen beurde dat en dat. sound
hulpinterviewer [v=339] Een extra vraag. Gien mens mag 't zien dus ik vind dat jij 't ook niet zien magge. [/v] sound
informant [a] Gien mens mag 't zien dat ik vind dat jij 't ook niet zien magge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deuze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deuze zin in uw dialect? Vertaal. Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant [a] Ik weet dat ie te zwummen is.[/a] sound
veldwerker [v] En ik weet hij ik weet dat hij is gaan zwemmen dat komt niet voor? [/v] sound
hulpinterviewer Nee. Te zwummen zegge we den al. sound
informant [a=n] Nee dat gebruike wij absoluut niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect? Is deze zin gebruikelijk in uw dialect? Vertaal. Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant Nou gg. sound
informant Ik weet dat ie te zwummen gaan is. tagging sound
hulpinterviewer Ja dat ken weer wel ja. sound
informant Dus niet uh nou is ja nou is ie dus niet te zwummen maar dat ie te zwummen gaan is. sound
informant Hij is er naartoe. sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Ik weet dat hij zwemmen gaan is. [/v] sound
informant gg sound
informant Ja dut is effies anders. sound
informant [a] Nouja hij is toch hij blijft toch hetzelfde hij is te zwummen gaan. [/a] sound
hulpinterviewer Eigenlijk moet allien dat woordje te ertussen. Er staat ik weet dat hij zwemmen gaan is. sound
hulpinterviewer Ik weet dat hij te zwummen gaan is. sound
informant Nou dat is hoeft er niet hij is hij is te zwummen gaan. sound
hulpinterviewer Ja hij is te zwummen. Ja dat is valt erof. sound
informant Hij is te zwummen gaan want uh dat is geven wij niet op patent. sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deuze zin voor in uw dialect? Vertaal. Wil je nog koffie Jan. Ja'k. [/v] sound
informant Wil je nog koffie Jan? sound
veldwerker En wat geeft u daar dan als antwoord? sound
informant O is dat de bedoeling ggg. sound
hulpinterviewer Jij hete Jan. Wil je nog koffie Cor? sound
informant Uhm. sound
hulpinterviewer Dan zeg je netjes asjeblief vanzelf. sound
veldwerker Maar kunt u dan ook zeggen ja ik ja'k. sound
hulpinterviewer Zegge wij niet. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Ja onder mekaar zou je zegge o das goed das best.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. Maar ja ik want hier staat ja kommaatje k. sound
hulpinterviewer Ja ik nou zoiets zegge wij niet. sound
hulpinterviewer Of iets wat er dichtbij komt. sound
hulpinterviewer [v=355] sound
veldwerker [a] Dus de laatste was hebben ze gegeten jaanze. Komt niet voor. [/a] sound
algemene gegevens [meta][k] E014a[/k][h]127[/h][i]128[/i][vw]MJ[/vw][/meta] sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die ze roepen hewwe. [/a] tagging sound
informant Dat is de man die ze roepen hewwe. tagging sound
hulpinterviewer Ja zinsbouw hetzelfde. sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant Dat is de man die het verhaal verteld het. tagging sound
informant [a] Dat is de man die het verhaal verteld het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die denk ik het verhaal verteld het. [/a] tagging sound
informant Joke zou jij 't zo doen? sound
hulpinterviewer [a] Ja of dat is de man weervan ik denk. alternatief antwoord hulpinterviewer tagging sound
informant Ja. tagging sound
hulpinterviewer Weervan ik denk niet die ik dink dat het verhaal verteld het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Maar dan zeg je weer van weervan ik dink dat hij het verhaal verteld het. sound
informant Dat is een man wat zei ik die ik denk. sound
hulpinterviewer Probeer jij het nog ien keer. Dat is de man die ik denk dat het verhaal vertelt heeft verteld staat hier. sound
informant Dat is de man_ sound
informant Ja ik zou toch gewoon zegge die ik denk dat ie 't verhaal verteld het. sound
informant Of ik zou um omdraaie dit is de man_ sound
informant Die denk ik dus dan draai ik 't om. sound
hulpinterviewer Ja dat deed je net ook ja. sound
informant Die denk ik 't verhaal verteld heb. sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant Dat is de man dat ik denk dat ze die roepen hewwe. sound
informant Ik ken 't niet helemaal volgen trouwens. sound
hulpinterviewer Nog één keer. sound
informant Die zinsbouw. sound
hulpinterviewer Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. sound
informant Dat is de man die ik denk_ sound
informant Dat ken niet. Dat ze geroepen hebbe. sound
informant Dit is de man_ sound
informant Dan zou je zegge die ze geroepen hebben. sound
informant Dat is de man die ik denk datte ze_ sound
hulpinterviewer ggg sound
informant ggg sound
hulpinterviewer Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebbe. Dat is de man_ sound
informant Dat ze geroepen dat ken niet dan wordt 't die geroepen. sound
informant Die ze geroepen hebbe. sound
informant [a] Dat is de man die ik denk die ze geroepen hewwe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja die ze roepen hewwe. sound
informant Dat ze geroepen hewwe dat ken natuurlijk niet. sound
hulpinterviewer Nee. sound
hulpinterviewer En wel van dat verhaal zeide we dat net wel zeker hè dat. sound
hulpinterviewer Nee toen zeie we ook al die 't verhaal verteld het. sound
hulpinterviewer Die ze geroepen hewwe die ze roepen hewwe ja. sound
informant Dus ja dan uh dan kan je zo'n Nederlandse zin die volgens mij dus ook niet in 't Nederlands kan_ sound
informant Den kan je ook niet in 't Westfries uh vertale. sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deuze zin voor in uw dialect? Wanneer zal de wereldvrede komen. Nooit niet. [/v] sound
hulpinterviewer Das ook weer een zin met een reactie hè? sound
informant Beetje actueel. sound
hulpinterviewer Ja ook dat nog dat blijft actueel denk. sound
informant Uh. sound
hulpinterviewer Nou as de één dus zegt wanneer zal de wereldvrede kome? En dan zegt de ander nooit niet. sound
informant Wanneer_ sound
informant Nouja dat is wel goed denk ik. sound
informant Wanneer zel de wereldvrede dus niet zal maar zel. Wanneer zel de wereldvrede kome? sound
informant [a=j] Nooit niet. Dat ken 't ken. Ja ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja zegge sommige mense wel zo ja. sound
informant Ik heb er geen uh mening over of dat nou Westfries ofzo is dat weet ik eigenlijk niet dat uh_ sound
informant Dat is weer eigenlijk 't levende van de taal dat komt erin. sound
informant We natuurlijk zeie we honderd jaar terug niet van nooit niet. sound
informant Dat geloof ik niet. Maar dat is uh dat sluipt ja dat sluipt erin hè. sound
hulpinterviewer Spreekt mekaar ook teugen hè. sound
veldwerker Dus dat hoor je nu wel. sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. 't Schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant 't Schijnt_ sound
hulpinterviewer Dat ze niets mag eten. sound
informant [a] 't Skijnt dat ze niks ete mag. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja dat is um. sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. 't Lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
hulpinterviewer ggg sound
informant [a] 't Lijkt wel of er ientje in de tuin staat. [/a] aanvullend commentaar hulpinterviewer tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja dat er staat hier tussen haakjes maar inderdaad wij zegge dat. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deuze zin voor in uw dialect? Hij het de bal gooid in de mand. [/v] sound
informant Hij heb_ sound
hulpinterviewer Hij heeft de bal gegooid in de mand staat hier. sound
informant Nouja. [a] Hij het de bal in de mand gooid. [/a] sound
informant Hij het de bal in de mand gooid. tagging sound
hulpinterviewer [v=474] Komt deuze zin voor in uw dialect? 't En was maar net goed genoeg. [/v] sound
informant Ut. sound
hulpinterviewer Ja 't begint met ut. Kommaatje t en was nog maar net goed genoeg. sound
informant 't En 't en. sound
hulpinterviewer Ja nou moet je denke het nouja dat zegge wij dus niet. sound
hulpinterviewer Het en was maar net goed genoeg. sound
informant [a] 't Was maar net goed genoeg. [/a] sound
hulpinterviewer Ja dat en ja 't blijft staan dus grappig. sound
informant Ik ik_ sound
hulpinterviewer 't En gaat eruit. 't Was maar net goed genoeg ja. sound
informant 't Was maar net goed genoeg. sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deuze zin voor in uw dialect? Zel ik koke? Dat doe maar. [/v] sound
informant Zel ik koke? Dat doen we. sound
informant Uh was dat de bedoeling? sound
hulpinterviewer Nou d'r staat dus inderdaad zel ik koke. En de reactie is ja de reactie is dat doe maar. sound
informant Met een vraagstelling? sound
informant Ja dat doen we. sound
informant Ja toch? sound
hulpinterviewer Ja wat dat doen we. Maar dat we vind ik dan weer een beetje vreemd dus hè. sound
hulpinterviewer Dat je dat zegge. Want 't wordt gevraagd. Zel ik koke? sound
hulpinterviewer Nou wat zeg jij den? Dan zegge we niet ja dat doen we dat ken weze dat je dat zeg. Daar ben ik 't mee eens. sound
hulpinterviewer Doe maar ofzo. sound
informant Van dat doen ik. sound
informant Of dat doen ik. sound
hulpinterviewer Ja dat zou ik ogenblikkelijk zegge zou ik ogenblikkelijk zegge ja Cor dat doen ik. sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer Maar dat wordt niet gevraagd vanzelf want 't is een instemmende reactie. sound
hulpinterviewer Dat doe maar. Dat zegge de Frieze hè. sound
hulpinterviewer De Friezen zeggen dan uh_ sound
hulpinterviewer As iemand op je wacht as je wil leze ofzo doe maar. Zo zegge ze dat toch? sound
hulpinterviewer [a=n] Nou dat zegge wij niet in ieder geval dat doe maar. Dat zegge wij niet. [/a] duidelijk antwoord bij hulpinterviewer sound
informant Nee. duidelijk antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer Ja 't zou wel kenne dat we gewoon zegge nou doe maar of_ sound
hulpinterviewer Ja 't zal wel weer verschillend weze de één of de ander maar dit doen we zo zegge we 't niet. Dat doe maar. sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deuze zin voor in uw dialect? Dat boek beloof mij dat je nooit meer zel skuldouwe. [/v] sound
hulpinterviewer Das ook zo gek. Ik zal 't in 't Nederlands leze. sound
informant Ja ik ha 't wel hoord maar er zit ook weer een omdraaiing in 't Nederlands in. sound
hulpinterviewer Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen. sound
informant [a] Je moete me belove dat je 't boek nooit meer skuldouwe zelle. [/a] sound
informant Maar ik weet niet of dat de bedoeling van die vraag is. sound
informant Ken jij dat niet uitleggen? sound
veldwerker Ja uh 't is inderdaad zo dat dit geen correct Nederlandse zin is. sound
veldwerker Maar in sommige dialecten schijnen ze dan wel deze volgorde te kunnen gebruiken. sound
hulpinterviewer 't Eerst 't onderwerp noeme ze eerst. sound
veldwerker Dus eerst dat boek inderdaad. sound
veldwerker Maar als u zegt dat is een rare zin dan is dat hier gewoon een rare zin en dan is dat 't antwoord. sound
informant Ja ik begrijp hieruit dat je dus uh als persoon dan zegt van ik zal belove dat ik dat boek nooit meer wij zegge dan niet verstoppe maar skuldouwe zelle. sound
hulpinterviewer Wij zoue beginne met beloof. Beloof mijn dat je dat boek nooit meer skuldouwe zelle. sound
informant Ja precies. sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deuze zin voor in uw dialect? Wat zeg mijn dat je kocht heb. [/v] sound
hulpinterviewer Nou dat komt dus niet voor in ons dialect. sound
hulpinterviewer Wat zeg mij dat je gekocht hebt staat er. sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Wat ze mij wat je gekocht heb? sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Nee deer ken 'k niks mee gg. [/a] sound
informant Absoluut niet. sound
hulpinterviewer As we dat wat weghale dan staat er zeg mij dat je gekocht hebt. sound
informant Nee 't is niet uh 't is niet te vertalen. sound
hulpinterviewer Zeg es wat je kocht hewwe. Dat zoue we zegge maar uh_ sound
informant Of wat hei je kocht? sound
hulpinterviewer Ja wat hei je kocht gewoon ja kom op voor de draad ermee. Wat hei je kocht. sound
hulpinterviewer [v=495] Een extra zin. Ik denk dat je een hele zoot weggooie moete. [/v] sound
informant Ik denk dat je een hele zoot weggooie moete? sound
informant [a=j] Nouja dat is goed das goed. [/a] sound
informant [a] Ik denk dat je een hele zoot weggooie moete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deuze zin voor in uw dialect? Vertaal. Marie zit te stoofpere skillen. [/v] sound
informant Even denken hoor. sound
informant [a] Nouja Marie zit stoofpere te skillen. [/a] sound
hulpinterviewer Te skillen. Ja precies en hier staat de te voor die stoofpere. sound
hulpinterviewer Marie zit te stoofperen schillen. Nee stoofpere te skillen. sound
informant Marie zit ja Marie zit stoofpere te skillen ja. sound
hulpinterviewer Dat ken moet Marie wete. sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant gg [a] Neehoor. [/a] sound
informant Marie zit wel te skillen maar niet te stoofperen ggg. sound
hulpinterviewer En ze het pere en skille dat is waar. sound
hulpinterviewer Maar uh zit stoofperen en schillen nee. sound
informant Dat ken niet. sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Nou das makkelijk. Wat voor boeke hei je kocht. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja blijft hetzelfde. sound
informant Wat voor boeke hei je kocht. sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant Wie hei je op de kermis sien. sound
hulpinterviewer Ja maar d'r wordt niet gevraagd wie heb je op de kermis gezien. sound
hulpinterviewer D'r staat wie heeft je op de kermis gezien dus wie heeft jou op de kermis gezien eigenlijk. sound
informant Wie heb je. Ja ja ja. sound
informant [a] Nouja wie het jou op de kermis sien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deuze zin voor in je dialect? Marie zei dat jij Piet een boeke hebbe probere te verkope. [/v] sound
informant Uhm. sound
informant Lees um efkies voor. sound
hulpinterviewer Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen. sound
hulpinterviewer Dus Marie zei dat jij Piet een boek_ sound
informant Marie zei dat_ sound
hulpinterviewer Hewwe probeerd te verkopen. sound
informant Dat jij een boeke hewwe nee. sound
informant Dat jij probeerd hewwe een boek an um te verkopen. sound
informant Of staat dat er niet? sound
hulpinterviewer Nee dat staat er niet maar zo at jij 't zeg zou 't kenne. sound
hulpinterviewer D'r staat Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen. sound
informant [a] Marie zei dat jee uh an Piet_ tagging sound
informant Een boek probeerd hewwe te verkopen. [/a] zie ook antwoord bij volgende vraag (hulpinterviewer) tagging sound
hulpinterviewer Ja dat zoue we zegge. sound
hulpinterviewer Hebt en geprobeerd wordt omgedraaid. Probeerd hewwe te verkopen. sound
informant 't Is een beetje ingewikkeld ja. sound
informant 't Is een beetje ingewikkeld. Wij zoue_ sound
hulpinterviewer Verkopen blijft dan d'r in staan. sound
informant Wij zoue in 't Westfries denk ik die zin efkies aars stelle. sound
informant Dat idee haw ik zomaar. sound
veldwerker Ja maar Marie zei dat jij Piet een boek probeerd heb te verkopen dat zou kunnen. sound
hulpinterviewer Ja probeerd hewwe te verkaupen. Verkaupen blijft erin staan. sound
hulpinterviewer Ja probeerd hewwe. sound
hulpinterviewer Niet hebt geprobeerd. sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deuze zin voor in je dialect? Wim dacht dat ik Els had probeerd een kado te geven. [/v] sound
informant Een kado te geven? sound
hulpinterviewer Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een kado te geven. sound
informant Wim docht dat ik Els_ dat ik probeerd had om Els een kado te geven. sound
hulpinterviewer Ja zo zoue wij 't in dut geval zegge. sound
informant [a] Wim docht dat ik probeerd had Els een kado te geven.[/a] sound
hulpinterviewer Ja dan gaat probeerd naar voren en daar zat je net ook al een beetje mee hoor met dat boek. sound
hulpinterviewer [a] Marie zei dat jij probeerd hadde Piet een boek te verkaupen.[/a] sound
informant Ja. sound
veldwerker [v] En Wim docht dat ik Els probeerd had een kado te geven? [/v] sound
hulpinterviewer Nou Cor zei 't anders. Wim docht dat ik probeerd had Els een kado te geven. sound
hulpinterviewer Zo zei je ut. sound
informant Ja. sound
informant Wim docht dat ik Els_ sound
informant Nouja eerst moet dat kado hoor dat Els komt later. sound
hulpinterviewer Dat kado o nou probeerd had dacht je net. Nou ik zal 'm ien keer leze. Luister.En huiver. sound
hulpinterviewer Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een kado te geven. sound
informant [a] Ja Wim docht dat ik probeerd had Els een kado te geven. [/a] sound
informant Uh wij dat Els dat moet dat moet dus effe later komme in 't Westfries. sound
hulpinterviewer Ja na dat probeerd. sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deuze zin voor in uw dialect? Karel weet dat jij hewwe probeerd Marie een boek te verkaupen. [/v] sound
informant Nou 't wordt nou toch moeilijk hoor. sound
hulpinterviewer Dan gaan ik um automatisch dus al omdraaie eerst. Ik lees um in 't Nederlands. sound
hulpinterviewer Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen. sound
informant Karel_ sound
hulpinterviewer Weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen. sound
informant [a] Karel weet dat jij probeerd hewwe Marie een boek te verkopen. [/a] tagging sound
informant Zo zal 't den moete. sound
hulpinterviewer Ja want nou staat probeerd wel voor die naam. sound
hulpinterviewer En daar zijn we 't eigenlijk mee eens hè. sound
informant Ja 't benne toch uh_ sound
hulpinterviewer Probeerd hewwe dat wordt omdraaid hebt geprobeerd wordt omdraaid. sound
informant Nou 't benne toch slimme vraagies hoor. sound
hulpinterviewer Wil je wel gelove dat we an 't eind zijn? sound
hulpinterviewer En dat Jan um almaar nog stil houdt dat verbaast me zo. sound
veldwerker [n] Even kijken nog een paar drie vraagjes. sound
hulpinterviewer Ojee. sound
veldwerker [v=189] Als je hebt de zin het was aardig van Jan om te komen helpen. Uh wat maken jullie d'r dan van? [/v] sound
hulpinterviewer 't Was pittie dat ie hielp. Ja dan zegge we niet zozeer meer van kwam. sound
informant Ik zit altijd met dat aardig. sound
informant [a] Het was pittig van Jan om te help te komen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja dat zou wel kenne hoor. sound
veldwerker Om te help te komen. sound
informant Ja 't was pittig van Jan om te help te komen. sound
veldwerker En help is dan een werkwoordsvorm? sound
informant Als wij zegge van komen helpen dan is 't geen Westfries meer. sound
hulpinterviewer Nee. Nee ik denk ook meer van uh dat ie hielp. 't Was pittig dat ie hielp. sound
informant Maar den ga je ja toch de zin een beetje verandere ten opzichte van het Nederlands. sound
hulpinterviewer Ja een stap verder ja. sound
informant Je probere je altijd toch een beetje te richten naar dat Nederlands. sound
hulpinterviewer Ja as je dit vertaalt zeg je te help te komen. sound
informant Ja as er een vraag is in 't Nederlands den uh_ sound
informant Ben je dus geneigd om um ja zo precies mogelijk te vertalen. sound
informant Maar een hoop kere zegge dan wij 't helemaal anders vanzelf in 't Westfries. sound
veldwerker [v=190] Kan je deuze ton is zwaar om te dregen. sound
veldwerker Kan je dan ook zeggen deuze ton is zwaar te drege? sound
veldwerker Dat je dat om weglaat? [/v] sound
informant [a] 't Zou kenne. Deuze ton is zwaar te dregen. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja dat ken een feit weze vanzelf. Je drege um wel maar hij is zwaar. sound
informant Ja 't ken ja. sound
informant Ja 't ken ook uh een beetje spreekwoordelijk weze. sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zeure. Ja jullie zouden dat staan weglaten. Maar als je dat er wel in laat. sound
veldwerker Uh wordt 't dan altijd hij kan staan te zeure of kun je dan ook zeggen dat te weglaten hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Nou wij zoue er 't meest uh wij zoue d'r meest altijd te voor zetten denk ik. [/a] sound
informant Ja. sound
veldwerker Goed. Ja dat waren de vragen ja verder_ sound
informant Want anders in een andere vorm zou je wel kunnen zeggen ja hij zeurt maar wat hè. sound
informant Hij zeurt. sound
informant [a] Maar als er dus sprake is van hij staat of hij zit of wat dan ook dan wordt het automatisch te zeuren. [/a] sound
hulpinterviewer Dan komt er toch te. sound
veldwerker Dan komt er altijd te tussen. Ja. Dat is duidelijk. sound
veldwerker Uh ja dan nou dat is effe wat anders. [v=245] Maar doet Marie elke avond dansen dat gebruiken jullie niet hè? [/v] sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Nee. sound
veldwerker Maar uh u zei tussen de middag iets van uh maar dat doe je dan natuurlijk ook onbewust. sound
veldwerker Uh van dan doen we even een stukje bijbellezen in 't museum. sound
hulpinterviewer [a] Dan doe we altijd een stukje ja dat zei ik denk wel. Maarja toen was ik weer met jou in gesprek en dan doe je dus min of meer A.B.N. [/a] verklaring hulpinterviewer sound
veldwerker Ja maar ik weet niet of dat perse A.B.N. is. sound
hulpinterviewer Hoe zoue wij dat zegge dan. sound
informant Een endje uit de bijbel lezen? sound
hulpinterviewer Dan zegge we niet den doen we een stukje bijbellezen hè? sound
informant [a=n] Nee een endje uit de bijbellezen. [/a] sound
veldwerker Jaja. [n] sound
commentaarstukje spontane spraak  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
068 Als je gezond leeft, dan leef je langer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.; In Noord-Holland: Asse je gezond leeft, leef je langer. vorm: as je leve leef je
073 Leef wat minder bekrompen, kinderen! (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2 vorm: leef (je moete leve)
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
215 'k geloof dat ik groter ben als hij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: ik denk dat ik groater ben as hij (dan)
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: die z'n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: die
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: diens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: waarvan
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waar dat ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: daar
259 Wie geld heeft moet mij maar wat geven Hulpinterviewer laten aantekenen om te vragen naar 'die' als het antwoord 'wie' is of naar 'wie' als het antwoord 'die' is. komt voor : j
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: gien mens
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
opmerking: wordt door anderen wel gezegd
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
opmerking: wordt wel gezegd door anderen
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
opmerking: wordt wel gezegd door anderen
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: jan rookt niet meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: weet je
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: je wete
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: je benne
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: alleen hullie
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: um
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: as je denke u leeft leeft u
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : j
vorm: id. asse datte gane
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: id. asse datte gane
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as elke
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as of en toe
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : j
vorm: gaan moete
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: gaan moete
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : j
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gaan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: je gane
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga je
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: u gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaat u
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat ie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we gane
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gane we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jolle gane
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gane jolle
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se gane
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gane se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaan
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging jij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: u ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging u
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen wij ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge jolle ok
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jolle ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: kunne moet
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
vorm: peren te
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
vorm: te schillen
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: s'n eigen
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: s'n eigen
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: s'n eigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: um