SAND-data Monster (D003p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Monster

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]D003p[/k][h]295[/h][i]296[/i][vw]IH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] vertaal. ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] ze weet niet dat Marie gestorve is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja of gestorve is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] vertaal. niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] geen mens zou dat zo gewild hebbe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en met dat gekund erbij. gewild of gekund? [/v] sound
hulpinterviewer [a] wij zegge gewoon dat zou hij niet gekend hebbe. [/a] sound
informant [a] dat zou hij nie gekend hebbe ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Jan had et hele brood wille opete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] vertaal. vertel maar niet wat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/a] tagging sound
informant [a] vertel maar niet wie zij had kenne roepe. ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. Jan herinnert ze eige dat verhaal wel. [/a] sound
informant [a=j] jan herinnert zeneige dat verhaal wel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] vertaal. de timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] de timmerman had geen spijkers bij. [/a] tagging sound
informant [a] de timmerman had geen spijkers bij em. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet me voor em werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich liet dereige meedrijve op de golve. [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. Johanna liet de eige meedrijve op de golve. [/v] sound
informant [a=j] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=042] vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bekeek zeeige eens goed in de spiegel [/a]

ze eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
informant [a] kent zeneige goed ja dat zou ik dan weer zeggen eduard kent zen eige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] vertaal. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward heeft gehoord dat er fotoos van emzelf ... in de etalage staan. [/a] tagging sound
informant [a] ward heef gehoord dat er fotoos van em zen eige ja van zeneige in de etalage staan ja dat ken ook [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. Ward heeft gehoord dat er fotoos van emzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a=j] juist die woorden ... [/a] moeilijk te verstaan wat de informant hier antwoordt. uit het eerste antwoord blijkt wel dat emzelf ook kan. sound
hulpinterviewer [v=053] vertaal. als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] az ik zuing leef leef ik zoals mijn ouwe lui of me vader en me moeder ... wille. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] vertaal. als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] az hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zen vader. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=057] vertaal. als zij zo gevaarlijk leeft leef ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] az ze zo gevaarlijk leeft leef ze nie lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] vertaal. als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] azt nou nog leeft dan leeft et morgen ook nog. [/a]

az t
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] vertaal. als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] azzie zo losbandig ... azze jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang az ik. [/a]

az ie az e
comp agr op azze tagging sound
hulpinterviewer [v=063] vertaal. als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] az ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere. [/a] tagging sound
informant [a] az ze voor der werk leve dan leve ze niet voor der kindere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] vertaal. als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] az Rudy nog leeft dan leeft Leo misschien ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] vertaal. als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] az je gezond leeft dan leefie langer. [/a]

leef ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] vertaal. als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] az er nog maar zo weing mense van de landbouw leve dan dan leve der veel mense van werk in de industrie of van de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] vertaal. als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] az Pieter en Liesje in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] vertaal. als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] az we sober leve leve we gelukkig. [/a] tagging sound
informant [a] azzeme sober leve leve me gelukkig. ja maggie ook zegge zo is de spraak wel zoon beetje. [/a]

azze me mag ie
tagging sound
commentaarcomp agr 1e pl op azze  sound
hulpinterviewer [v=072] vertaal. leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] je moe wa gezonder leve Jan. [/a] tagging sound
informant [a] leef wat gezonder Jan kan ook. tuurlijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] vertaal. leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] leef wat minder bekrompe kindere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] vertaal. ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] ik denk dat Marie em effe moe roepe. [/a] tagging sound
informant [a] ... zal motte roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] vertaal. heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] hebbie genoeg mense bij de hand om et hooi van et land te hale? [/a]

heb ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] vertaal. het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] het was aardig van Jan om te komme werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] vertaal. deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] deze ton is zwaar om te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] vertaal. hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] hij ken staan zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. hij ken staan te zeure. [/v] sound
informant [a=j] ja. hij ken staan te zeure. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] vertaal. hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] hij sta maar te zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] vertaal. toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] toen me aankwame regendenet. [/a]

regende n et
intrusive n in regende n et? Merk op dat de informant hier me als pronoun voor 1e pl gebruikt. tagging sound
hulpinterviewer [v=215] vertaal. kgeloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] geloof dat ik een beetje groter ben als hij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] vertaal. ze gelooft dat jij eerder thuis ben dan ik. [/v] sound
informant [a] ze gelooft dat jij eerder thuis ben dan ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] vertaal. je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] je geloof toch zeker niet dat ik sterker ben dan jij ... dat hij sterker is dan jij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] vertaal. ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] ze gelove dan we rijker zijn az zij. [/a] comp agr in 1e pl. tagging sound
informant [a] ze gelove dan we rijker benne az ... dat is ook weer beter. [/a] comp agr in 1e pl. tagging sound
informant [a] ... datteme rijker benne dan ... hullie. [/a]

dat e me
comp agr in 1e pl met e. Zowel datte als dan komen voor bij 1e pl. tagging sound
hulpinterviewer [v=219] vertaal. we geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] we gelove dat jullie nie zo leep benne az wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] vertaal. jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] jullie gelove jammer genoeg niet dat zij armer benne az jullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] vertaal. u gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] u gelooft dat Anna mooier is dan Lisa? [/a] tagging sound
informant [a] u gelooft dat Lisa net zo mooi is az Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] vertaal. hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] hij gelooft da Jan en Louis sterker zijn ... sterker benne dan Louis ... dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] vertaal. de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] de jongen die gister ze moeder hertrouwd is zat gister achter me. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] vertaal. de bank waarop ze zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] de bank waarop ze zatte was pas geverfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. de bank waar dat ze op zatte was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] ja precies ja. ... waar ze op zatte... [/a] onduidelijk of de informant de versie met waar dat ze op zatte ook accepteert. tagging sound
hulpinterviewer [v=259] vertaal. wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] wie geld heef moe mij maar wa geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. die geld heb mot mij maar wa geve. [/v] tagging sound
informant [a=j] goed zo joh die is ook prima. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok het deken aan ... naar der toe. ken dat? trok het deken naar der toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] vertaal. niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] geen mens mag et zien dus jij mag et ook niet zien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] tagging sound
informant [a] je hebt twee verschillende. geef niet. zo is het goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=370] vertaal. dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] dat is de man die ze geroepe hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] vertaal. dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] die man heb het verhaal verteld. [/a] tagging sound
informant [a] hier hebbie de man die het verhaal had verteld. [/a]

heb ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] vertaal. dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] dat is de man die ik denk dat et verhaal heb verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] vertaal. dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] vertaal. et schijnt dat ze niks mag eten. [/v] sound
informant [a] et schijnt dat ze niks mag ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] vertaal. tlijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] tleek wel of er iemand in de tuin staat. [/a]

t leek
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] vertaal. wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] wa voor een boeke hebbie gekocht? [/a]

heb ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] vertaal. wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] wie heb jou op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] plaatje. Marie en Piet wijzen naar ... [/v] sound
informant [a] Marie en Piet wijze naar mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] plaatje. Toon wast ... [/v] sound
informant [a] Toon wast zen arme in et bad. [/a] sound
informant [a] Toon wast zen lijf. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Toon wast zeeige in de teil. [/a]

ze eige
tagging sound
informant [a] oh ja. Toon wast zen eigen in de teil. dat is ook goed. prima. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] plaatje. Fons zag een slang naast ... [/v] sound
informant [a] Fons zag een slang naast zich op de bank ... legge. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a] nou ja kuiere ... gisteren wandeldie door het park door de tuin of doorhet park? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] er wil geen mens danse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Els wil nie danse en ze wil nie zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant [a] Eddy moe morgen vroeg opstaan. [/a] sound
informant [a=n] nee. Eddy moe vroeg uit bed komme morgen. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Elly moe vroeg op kenne staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] hij wil geen soep meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
informant [a=j] zitte hier nergens geen muize? dat is heel plat Monsters. [/a] tagging sound
veldwerker [v] maar kunt u dat zeggen? zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
informant [a] zitte hier nergens geen muize? ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] iedereen ken het vak niet. [/a] sound
informant [a=j] iedereen is nog geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a] hij heb nergens geen vrienden. [/a] dit is niet de bedoelde lezing. sound
hulpinterviewer [v=260] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=n] wie denk je dak in de stad tegenkwam? [/a]

da k
sound
hulpinterviewer [v=261] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? [/a] sound
informant [a=n] hoe denke jullie da ze het hebbe geklaard of opgelost? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=n] wie denk je dat ik tegen kwam in de stad? [/a] sound
hulpinterviewer [v=265] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
informant [a=n] hoe denk je da ze het hebbe opgelost. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] daar begrijp ik helemaal de bedoeling niet van. [/a] sound
hulpinterviewer [a] dat je geen zin heb om koeien te voere. [/a] sound
informant [a] ik heb geen zin om koeien te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. ik denk hij weg is. [/v] sound
informant [a=n] ik denk dattie weg is. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=312] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. ik zei nog tegen haar. ik denk hij is weg. [/v] sound
informant [a=n] ik zie nog tegen em ik denk dattie weg is. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=317] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a] Marie der koeie ... alle koeie van Marie zijn verdronken ... bij de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329]komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. ik zei nog tegen haar. ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a] ik zei tegen haar. ze vinde die jongen wel aardig. allemaal wel aardig. [/a] sound
veldwerker [v] met ik geloof ertussen? ik geloof ... [/v] sound
informant [a=n] ik geloof dan ze die jongen allemaal wel aardig vinde. [/a]

da n
dan. comp agr in 3e pl. met n sound
hulpinterviewer [v=353] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. persoon A vraagt wil je nog koffie Jan? Jan antwoordt jak. [/v] sound
informant [a=n] wil je nog koffie Jan? ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. persoon A vraagt hebben ze gegeten? persoon B antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] hebbe ze al gegete? ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=359] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. met zulk weer je kunt niet veel doen. [/v] sound
informant [a=n] met zuk weer ken je niks uitvoere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=364] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. is hem dood? [/v] sound
informant [a=n] ook weer zoon zin die wij hier helemaal niet gebruike. is tie dood? [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant [a=n] Marie is de peren aan het schille. [/a] sound
veldwerker [v] en met zitten? zit de stoofperen ... [/v] sound
informant [a] Marie is ... zit de stoofperen te schille. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant [a=n] nee. Marie zit de stoofperen te schille. zo zegge wij et. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? vertaal. vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] nou moet je mij eens vertelle wie ze anders zou kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] vertel me eens wie of ze had kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] u vond dat wie of wel goed toch? [/v] sound
hulpinterviewer [v=030] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? vertaal. vertel mij eens wie of dat ze had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] wie of dat ze had kunne roepe? dat is volgens mijn begrip etzelfde. [/a] tagging sound
veldwerker [v] ja maar wordt dat hier gezegd? wie of dat? zeggen mensen dat in Monster? [/v] sound
informant [a] ja. ik geloof dat dat allemaal zoon beetje hetzelfde is ja. [/a] sound
commentaar[meta][k]D003p[/k][h]295[/h][i]296[/i][vw]IH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=296] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? vertaal. zou hij dat gedaan hebben gekund? [/v] sound
informant [a] zou hij dat soms gedaan hebbe? [/a] sound
veldwerker [v] en met kunnen derbij? [/v] sound
informant [a] hij zou het wel eens gedaan kenne hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? vertaal. zou hij dat gedaan gekund hebben? [/v] sound
informant [a] zou hij dat gedaan hebbe zouden we zegge. [/a] sound
informant [a] ja maar dat gekund dat laten wij weg. [/a] sound
hulpinterviewer [a] zou hij dat gedaan kenne hebbe. [/a] sound
informant [a] kenne hebbe. zou hij het gedaan kenne hebbe ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] tagging sound
informant [a] ja wij zegge het alleen anders. hij is gaan zwemme. [/a] sound
veldwerker [v] maar deze volgorde kan wel toch? want deze vond u wel goed vanmorgen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] je ken het wel zegge dit. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? ik weet dat hij zwemmen gaan is. [/v] sound
informant [a=n] nee dat zeggen wij niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? ik denk dat je veel weg zou moeten gooien. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] ik denk dat je veel zou weg moeten gooien. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja zeg maar rustig ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] ik denk dat je veel zou moeten weg gooien. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja. lijkt mij van wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] komt deze zin voor in uw dialect? ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja ik zou niet weten waarom niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] komt deze zin voor in uw dialect? ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant [a=n] nee. tenminste niet in die zinsbouw. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] komt deze zin voor in uw dialect? ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant [a=n] nee ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] komt deze zin voor in uw dialect? ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] komt deze zin voor in uw dialect? ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant [a=n] nee ook weer niet. zo bouw je de zin niet op. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] komt deze zin voor in uw dialect? ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant [a=n] nee ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] komt deze zin voor in uw dialect? boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] nee die zinsbouw nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja dat zou kenne niet? [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben. [/v] sound
veldwerker [v] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben. [/a] het lijkt me dat de volgorde van 157 moet gemaakt hebben hier niet voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=160]komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben. [/v] sound
informant [a] die hadden we daarnet toch al? [/a] gezien de vetaling die bij de vorige vraag wordt gegegeven lijkt me dat deze volgorde goed is. sound
hulpinterviewer [v=161] komt deze zin voor in uw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vraagt hij slaapt. persoon B antwoordt hij doet. [/v] sound
informant [a=n] hij slaapt hij doet? wat wil dat nou zegge? [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] dat zegge wij toch niet? [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vraagt hij slaapt. persoon B antwoordt et doet. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vraagt slaapt hij? persoon B antwoordt ie doet. [/v] sound
informant [a=n] ie doet? nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] komt deze zin voor in uw dialect? de lamp doet niet meer branden. [/v] sound
informant [a=n] nee. de lamp bran niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] de kinderen doen hier niet voetballen. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] branden doet de lamp niet meer. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja dat zou kenne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] komt deze zin voor in uw dialect? doet Marie elke avond dansen? [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] komt deze zin voor in uw dialect? doe het brood even snijden. [/v] sound
informant [a=n] nee ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] komt deze zin voor in uw dialect? ik doe wel even de kopjes wassen. [/v] sound
informant [a=j] ja dat zou kenne. [/a] sound
informant [a] ik zou wel effe de kommetjes wasse. [/a] sound
veldwerker [v] maar met doen? ik doe wel even de kommetjes wassen? [/v] sound
informant [a] ik zal wel effe de kommetjes wasse. [/a] sound
veldwerker [v] het wordt niet echt moet doen gezegd dus?[/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] ik was wel effe de kommetjes. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] komt deze zin voor in uw dialect? dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] dit denk ik nie aan? nee dan zegge wij hier denk ik nie aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] komt deze zin voor in uw dialect? die rare jongen ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a] ja kenne wel ja maar misschien met een andere zinsbouw. Jo wat denk jij? [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] met die rare jongen ben ik naar de markt geweest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vraagt wanneer zal de wereldvrede komen? persoon B antwoordt nooit niet. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja. dat ken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] komt deze zin voor in uw dialect? hij heeft bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] ja dat ken wel. hij heef de bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vraagt zal ik koken? persoon B antwoordt dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] dat doe maar? dat zegge wij natuurlijk niet. doe jij het maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] komt deze zin voor in uw dialect? dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen. [/v] sound
informant [a=n] dat vin ik ook een beetje vreemd. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] beloof mij dat je dat boek nooit meer zult verstoppen. [/a] sound
informant [a=n] zo zegge wij het beslist niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] komt deze zin voor in uw dialect? wat zeg mij dat je gekocht hebt? [/v] sound
informant [a=n] wat zeg mij? nou ja. ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] komt deze zin voor in uw dialect? zo een vrouw ene kun je maar beter niet tegen spreken. [/v] sound
informant [a=n] ene zegge wij natuurlijk niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=514] komt deze zin voor in uw dialect? zo een mens ene heeft altijd wat om over te klagen. [/v] sound
informant [a=n] dat ene niet he. wij zouden het toch anders zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] komt deze zin voor in uw dialect? Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen. [/v] tagging sound
informant [a=j] et zou kenne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] komt deze zin voor in uw dialect? Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geven. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja dat ken ook. niet? [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] komt deze zin voor in uw dialect? Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja ken ook. [/a] sound
veldwerker [n] [v=249] de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. hoe zou u die in het Monsters dialect vertalen? de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is ... [/v] sound
informant [a] de jongen die ze moeder gisteren getrouwd is ston achter me. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] de bank waar ze op zatte was pas geverfd. dat was goed he? [/v] sound
informant [a] ja. [/a] sound
veldwerker [v] en kunt ook zeggen de bank waar dat ze op zatte was pas geverfd? [/v] sound
informant [a] ja maar zo zegge wij het niet. [/a] sound
veldwerker [v] maar u vond em wel goed vanmorgen toch? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ja. [/a] sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang naast .... [/v] sound
informant [a] naast zich op de bank legge. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en kunt u ook zeggen naast em op de bank? [/v] sound
informant [a] naast em op de bank legge ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en kunt u ook zeggen naast zen eigen op de bank? [/v] sound
informant [a] naast zeneige op ze bank legge ja [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [a] ja ik vind em toch mooier hoor. [/a] sound
veldwerker [v] beter dan zen eigen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ja. [/a] sound
informant [a] nee dat eerste antwoord dat zou ik zeggen. [/a] sound
veldwerker [v=140] zitten hier nergens geen muizen? vond u die goed? [/v] sound
informant [a] ja dat vond ik op zich wel goed ja. [/a] sound
veldwerker [v] en wat betekent het dan? [/v] sound
informant [a] nou dat ik bang ben dat er muizen zitte. [/a] sound
veldwerker [v] dus dat is hetzelfde als zitten hier ergens muizen? [/v] sound
informant [a] zitte hier ergens muize ja. [/a] sound
veldwerker [v=149] hij heeft overal geen vrienden. wat betekent dat? [/v] sound
informant [a] hij heeft nergens geen vrienden. [/a] sound
veldwerker [v] in de zin van helemaal nergens vrienden. [/v] sound
informant [a] ja hij heb nergens geen vrienden. [/a] sound
hulpinterviewer [a] als je de nadruk op overal legt. hij heb overal geen vrienden. in Monster wel. [/a] dit is de bedoelde lezing. sound
veldwerker [v] dan betekent het hier en daar een vriend? [/v] sound
informant [a] maar het wor meest in de negatieve zin bedoeld tenminste lijkt mijn en dan zeg je natuurlijk hij heb nergens geen vrienden. [/a] sound
veldwerker [v] precies en als je zegt wat u vanmorgen zei. hij heb overal geen vrienden dan kan het ook betekenen hier en daar een vriend? [/v] sound
informant [a] ja dat zou kenne ook. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al der koeien zijn verdronken bij de overstroming. u zei vanmorgen dat dat kon Marie al der koeien. en u maakte ervan alle koeien van Marie. [/v] sound
informant [a] alle koeien van Marie zijn verdronken. [/a] sound
veldwerker [v] maar zou u ook kunnen zeggen Marie al der koeien? [/v] sound
informant [a=j] ja ken ook gezegd worde. Marie al der koeien. ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt. is die volgorde goed? moet hebben gemaakt? [/v] tagging sound
informant [a] ja ik dach dat dat toch goed was. niet? ja dat ken wel. [/a] sound
veldwerker [v=885] hoe zou u in het dialect zeggen. ik ga naar de bakker. [/v] sound
informant [a] ik ga naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] jij gaat naar de bakker? [/v] sound
informant [a] jij gaan naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] jij gaan naar de bakker? [/v] sound
hulpinterviewer [a] jij ga. jij ga naar de bakker. [/a] tagging sound
informant [a] jij gaat naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] hij gaat naar de bakker. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] hij gaat naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan gaat naar de bakker. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jan gaat naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] wij gaan naar de bakker. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] wij gaan naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] jullie gaan naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ook zo. [/a] sound
veldwerker [v] zij gaan naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] zij gaan naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] nu ga ik naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] nu gaan ik naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] nu ga jij naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] nu ga jij naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] nu gaat hij naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] nu gaat hij naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] nu gaan wij naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] nu gaan wij naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] nu gaan jullie naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] nu gaan jullie naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] nu gaan zij een groepje naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] nu gaan zij naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] ik ging naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ik ging naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] jij ging naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] jij ging naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] hij ging naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] hij ging naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan ging naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan ging naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] wij gingen naar de bakker. [/v] sound
informant [a] we ginge naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jullie gingen naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] jullie ginge naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en zei gingen naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] zij ginge naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] gisteren ging ik naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] gisteren gingk naar de bakker. [/a]

ging k
tagging sound
informant [a] gisteren ben ik naar de bakker geweest. [/a] sound
hulpinterviewer [a] vroeger zeiden ze weleens gong maar dat hoor je niet meer. [/a] sound
veldwerker [v] gisteren ging jij naar de bakker. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] gisteren ging jij naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] gisteren ging hij naar de bakker. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] gisteren ging hij naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en gisteren ging Jan naar de bakker. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] gister ging Jan naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] gisteren gingen wij naar de bakker. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] ... wij naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] gisteren gingen jullie naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ginge jullie naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en gisteren gingen zij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] gisteren ginge ze naar de bakker. [/a] [/n] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
027 Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen 1. Als vertaling met voegwoord na 'wie': vragen of het ook kan zonder voegwoord.; 2.negatiepartikel testen in de relevante dialecten (zie W18).; Varianten opnemen op band als 'komt voor'-vragen. komt voor : j
vorm: wie dat
029 Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of' voor? komt voor : j
030 Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of dat' voor? komt voor : j
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: wie zen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: die zen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: waarvan
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: daar ze op
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. komt voor : j
vorm: zelfs hij ken dat niet oplosse
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: we
zin: moge we wel wete datteme gevraagd zijn
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: datteme
zin: moge we wel wete datteme gevraagd zijn
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weet je
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: ben
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hun
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hullie
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. komt voor : j
vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: bij em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : n
vorm: az je
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : j
vorm: asse ze denke datte ze motte gaan dan gane ze maar
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: asse ze denke datte ze motte gaan dan gane ze maar
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : j
vorm: asse me hore datte me/we moeten gaan gane we
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: asse me hore datte me/we moeten gaan gane we
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ik ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaan ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ie gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az je gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan ga je
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : n
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az tie gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaatie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ga ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: azt gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: azzeme gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaan we
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gane we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az jullie gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaan jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ga meteen weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging jij ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen jij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging ik niet
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen u ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging hij ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging u ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging het niet
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toent ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: toen wij ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: ginge jullie ook
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen jullie ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ginge wij niet
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zen eige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ze iege
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zichzelf
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: ze eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ze eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: em