SAND-data Spijkerboor (C181p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Spijkerboor

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]C181p[/k][h]259[/h][i]260[/i][vw]IH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] vertaal. ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] ze weet niet dat Marie gister overleden is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] vertaal. niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] geen ain hef dat ooit wild of kund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Jan had die hele stoet wel opeten wild. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] vertaal. vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] zeg maar niet wel zij roepen kund ha. [/a] tagging sound
informant [a] of roepen ha kund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal nog wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] du zegst niet van Jan herinnert hem dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=038] vertaal. de timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] ... hef geen spijker bij zich. ken ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] du zegst niet van hij hef geen spijkers bij hom. [/v] sound
informant [a] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=040] vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
hulpinterviewer [a] dus eigenlijk Erik liet mie voor hom werken. [/a] tagging sound
informant [a] voor hom werken ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=041] vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich op de golven mit drijven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] en ook niet heur? [/v] sound
informant [a] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=042] vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] vertaal. Bart heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Bart die hef heurd dat er fotoos van hom in de etalage staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] en niet zichzelf of hemzelf? [/v] sound
informant [a] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=053] vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] azzik zuinig leef zegst du al ... [/a]

az ik
tagging sound
informant [a] dan leef ik zoals mijn ouders graag willen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] vertaal. als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] azze nog drie jaar leeft dan leefe langer az zien vader. [/a]

az e leef e
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] vertaal. als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] azze zo gevaarlijk leeft is ze gauw weg. [/a]

az ze
tagging sound
informant [a] of ze leeft niet langer meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] vertaal. als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] azt nou nog leeft dan leeftet morgen ook nog wel. [/a]

az t leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] vertaal. als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] az ie zo losbandig leeft dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] vertaal. als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] az ze voor hun werk leben dan leben ze niet voor der kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] vertaal. als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] az Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] vertaal. als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] az je gezond leben dan leef je langer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=069] vertaal. als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] zo weinig mensen van de landbouw leben dan leben der veel meer mensen van de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] vertaal. als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] Pieter en Liesje in het paradijs leben dan leben Rosa en Frans in de helle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] vertaal. als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] az wie sober leben dan leben wie gelukkig. [/a[ tagging sound
hulpinterviewer [v=072] vertaal. leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] vertaal. leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] leef wat minder bekrompen kindern. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] vertaal. ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] ik denk dat Marie hem roepen mot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] en dat zal? dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] nee. ik denk dat Marie hem roepen mot. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] vertaal. heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] hest du genoeg volk om theu van het land te halen? [/a]

t heu
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] het was heel aardig van Jan dat er kwam te werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] niet om te komen werken maar dat er kwam te werken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] vertaal. deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] deze ton is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] met om. niet zwaar te dragen maar zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] om te dragen ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] vertaal. hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] hij ken staan zeuren. staan te zeuren . ja staan te zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] vertaal. toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] toen wie aankwamen toen regendet. [/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] vertaal. ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] geloof dat ik groter ben als hij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] vertaal. ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik . [/v] sound
informant [a] zij denkt dastu eerder thuis bent als ik. [/a]

dast tu
comp. agr. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] vertaal. je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] du denkst toch zeker niet dat hij sterker is als ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] als jij. [/a] tagging sound
informant [a] als jij ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=218] vertaal. ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] zij leuben dat wij rijker binnen az heur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] vertaal. we geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] wie geleuben dat jullie niet zo loon bent az wie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] vertaal. jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/a] sound
informant [a] ie geleuben jammer genoeg niet dat wie armer binnen az jullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] dat zij armer zijn als jullie. [/a] tagging sound
informant [a] dat zij armer zijn als jullie. zoiets ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=221] vertaal. u gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] ie geleuben dat Lisa net zo mooi is az Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] vertaal. hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] hij geleuft dat Louis en Jan ... [/a] tagging sound
informant [a] ... sterker binnen dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] vertaal. de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] de jongen wel zien moeder gister hertrouwd is stond achter mie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] dus dat wiens dat is wel zien zegst du. [/a] sound
informant [a] ja. wel zien moeder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] ken het ook wezen wovan de moeder? [/v] tagging sound
informant [a] ken ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] of die zien moeder? [/v] tagging sound
informant [a] ja. je hebt misschien meerdere mogelijkheden hoor. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] maar du zegst. de jongen wel zien moer? [/v] sound
informant [a] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] vertaal. de bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] de bank waar ze op zaten was pas verfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] vertaal. wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] die geld het die mag mie wel wat geven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] of misschien wel geld het ... [/v] sound
informant [a] ja. wel geld het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] ken dat ook of is dat wat anders? [/v] sound
informant [a] nee ik denk dat dat op hetzelfde neerkomt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] du zegst naar zich toe of naar heur toe? [/v] sound
informant [a] nee naar zich toe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] vertaal. niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] der is geen ain die het zien mag ... [/a] sound
hulpinterviewer [a] geenain mag het zien. [/a] tagging sound
informant [a] ... dus ik vind dastu het ook niet zien magst. [/a]

dast tu
tagging sound
hulpinterviewer [v=339] maar zegst niet omgekeerd? [/v] subject drop sound
informant [a] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=340] vertaal. het gebeurde toen je wegging. [/v] sound
informant [a] het gebeurde toenstu weggunst. [/a]

toenst tu
comp. agr. tagging sound
hulpinterviewer [v=341] vertaal. ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] ik weet waarstu geboren bist. [/a]

waarst tu
comp. agr. tagging sound
hulpinterviewer [v=342] vertaal. nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] noustu klaar bist magst wel fort gaan. [/a]

noust tu
comp. agr. en subject drop tagging sound
hulpinterviewer [v=370] vertaal. dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] dat is de man die ze roepen hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] vertaal. dat is de man die het verhaal heeft vertaald. [/v] sound
informant [a] dat is de man die het verhaal het verteld. [/a] tagging sound
informant [a] hef ken ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] vertaal. dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] dat is de man wovan ik denk dat het verhaal verteld hef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] vertaal. dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] dat is de man wovan ik denk dat ze em roepen hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] kunnen we dat ook weglaten dus dat is de man wovan ik denk dat ze roepen hebben. [/v] sound
informant [a] nee. ik denk van hom er tussen moet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] vertaal. het schijnt dat ze niks mag eten. [/v] sound
informant [a] het lijkt erop dat ze niks eten mag. [/a]

er op
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] vertaal. het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] het lijkt wel of er ain in de tuine staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] dat er ken dat ook fort? [/v] sound
informant [a] ik zeg het lijkt wel of der ain in de tuine staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520] vertaal. wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] wat voor boeken hest kocht. [/a] subject drop tagging sound
hulpinterviewer [v=526] vertaal. wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] wel hettie op de kermis zien? [/a]

het ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] plaatje. Marie en Piet wijzen naar ... [/v] sound
informant [a] Marie en Piet wijzen naar mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] plaatje. Toon wast ... [/v] sound
informant [a] Toon wast zich. [/a] tagging sound
informant [a] en dan kun je ook weer Toon wast hom. dat betekent het ook he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] ja maar hier niet. [/a[ sound
informant [a] hier niet nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] plaatje. Fons zag een slang naast ... [/v] sound
informant [a] Fons zag een slang naast zich op de bank. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] en niet naast hom op de bank? [/v] sound
informant [a] nee. naast zich op de bank. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] komt deze zin voor in joen dialect? vertaal. gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a] gisteren leupie door het park. [/a]

leup ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=006] komt dat nou voor bij ons? wandeldiede door het park? [/v] sound
informant [a=n] komt bij ons niet voor denk ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] du zoust dan zeggen van gisteren wandelde hij door het park? [/v] tagging sound
informant [a] ja precies. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] komt deze zin voor in joen dialect? vertaal. er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a] wie zeggen der is geenain die dansen wil. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=087] komt deze zin voor in joen dialect. vertaal. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant [a=n] nee. komt niet voor. [/a] sound
informant [a] ik zou zeggen Eddy moet vroeg opstaan kunnen. kunnen opstaan ja. [/a] tagging sound
informant [a] vroeg op kunnen staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=137] komt deze zin voor in joen dialect. vertaal. hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] hij wil geen soep meer eten. [/a] tagging sound
informant [a] hij wil geen soep meer hebben. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] komt deze zin voor in joen dialect? vertaal. zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
informant [a=j] zitten hier nergens geen muizen. zitten hier nergens geen muizen. ja. komt hier wel voor. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] komt deze zin voor in joen dialect. vertaal. iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] ja dat komt voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] of zeggen wie het misschien anders nait iederain ... [/v] sound
informant [a] ik zeg ook in het dialect van iederain is gain vakman. [/a] tagging sound
informant [a] of elkeenain kent zien vak nooit. [/a] tagging sound
informant [a] of nait elkeenain kent zien vak. ken ook. der bent meerdere mogelijkheden. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] nait elkeenain is vakman dan? [/v] sound
informant [a] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] komt deze zin voor in joen dialect? vertaal. hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=j] hij het overal geen vrienden. ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] of zeggen wie hij het nergens geen vrienden? [/v] tagging sound
informant [a] ja dat kan ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] komt deze zin voor in joen dialect? vertaal. wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a] wie zeggen in dialect. wat denkstu dak in de stad zien heb. [/a]

denkst tu da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] komt deze zin voor in joen dialect? vertaal. wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
informant [a=j] ja. [/a] sound
informant [a=j] wat denken jullie hoe ze het oplost hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] komt deze zin voor in joen dialect. vertaal. wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] wel denkst dat ik in de stad tegenkwam. [/a] tagging sound
informant [a=j] ja ken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=265] komt deze zin voor in joen dialect? vertaal. hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
informant [a=j] hoe denkstu hoe ze het oplost hebben. [/a]

denkst tu
tagging sound
informant [a] of wat denkstu hoe ze het oplost hebben. [/a]

denkst tu
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] kenst du ook nog zeggen hoe denkstu dat ze het oplost hebben? [/v]

denkst tu
tagging sound
informant [a] ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=265] maar du zegst wel twee keer hoe ken ook. [/v] sound
informant [a] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] komt deze zin voor in joen dialect? vertaal. ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] ik denk het nait dat dat voor komt. [/a] sound
hulpinterviewer [a] ik heb geen zin om de koeien te voeren. [/a] sound
informant [a] ja juist. ik heb geen zin om de koeien te voeren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=317] komt deze zin voor in joen dialect? vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=j] Marie al heur koeien binnen verdronken bij het overstroming. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=329] komt deze zin voor in joen dialect? vertaal. ik zei nog tegen haar. ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=j] ik zei nog tegen heur. ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=329] zeg je van ik geloof dat ze deze jongen allemaal aardig vinden? dat ken ook. [/v] sound
hulpinterviewer [v=329] du zegst van ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig en ik zeg eigenlijk ik geloof dat ze deze jongen allemaal wel aardig vinden. [/v] sound
informant [a] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] nou ik het hoor denk ik dat het wel ken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] komt deze zin voor in joen dialect. vertaal. ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a] ik heb heel wat aflopen. [/a] tagging sound
informant [a] ik heb heel wat sjouwen daan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] lopen ken denk ik ook wel. [/a] sound
informant [a=j] ik heb heel wat lopen daan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=353] komt deze zin voor in joen dialect? vertaal. persoon A vraagt wil je nog koffie Jan? persoon B antwoordt jak. [/v] sound
informant [a=n] persoon A vraag mochst nog koffie Jan? persoon B antwoordt ja. [/a] subject drop tagging sound
hulpinterviewer [v=355] komt deze zin voor in joen dialect? vertaal. persoon A vraagt hebben ze gegeten? persoon B antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] persoon A vraagt hebben ze eten ehad. persoon B zegt ja. dat hebben ze. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=365] komt deze zin voor in joen dialect? vertaal. hem is dood. [/v] sound
informant [a=n] hij is dood. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=501] komt deze zin voor in uw dialect. vertaal. Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant [a] Marie zit stoofperen te schillen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=502] komt deze zin voor in joen dialect? vertaal. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant [a=n] komt niet voor in onze vocabulaire. ik geloof het niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Marie zit stoofperen te schillen denk ik. ja. [/a] sound
informant [a] ja. dat zal. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] komt deze zin voor in joen dialect. en hoe gebruikelijk is deze zin in joen dialect. vertaal. vertel mie eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] vertel mie wel ha ze roepen kund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] maar dat wel of eigenlijk nait? [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] komt deze zin voor in joen dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in joen dialect... [/v] sound
hulpinterviewer [v=296] ... zou hij dat gedaan hebben gekund? [/v] sound
informant [a] komt niet voor. [/a] sound
commentaarkomt wel voor maar dan met IPP.  sound
hulpinterviewer [v=296] wat zoust du dan zeggen eigenlijk? [/v] sound
informant [a] zou hij dat daan hebben kunnen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=297] komt deze zin voor in joen dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in joen dialect? vertaal. zou hij dat gedaan gekund hebben? [/v] sound
informant [a] zou hij dat daan kunnen hebben? ja. zou hij dat daan kunnen hebben? [/a] goed met IPP. tagging sound
hulpinterviewer [a] zol hij dat daan kund hebben. [/a] geen IPP. tagging sound
hulpinterviewer [v=305] komt deze zin voor in joen dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in joen dialect? zou hij dat doen gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] zo komt bij ons dat niet voor. [/a] sound
informant [a] zou hij dat daan kund hebben. dat zeggen wij. [/a] zie vraag 297. kennelijk toch mogelijk zonder IPP. tagging sound
commentaar[meta][k]C181p[/k][h259][/h][i]260[/i][vw]IH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=347] komt deze zin voor in joen dialect? alleen komt voor of komt niet voor. en hoe gebruikelijk is deze zin in joen dialect. ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja komt wel voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] komt deze zin voor in joen dialect. hoe gebruikelijk is deze zin in joen dialect. Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] nee komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] komt deze zin voor in joen dialect. hoe gebruikelijk is deze zin in joen dialect. ik weet dat hij zwemmen gaan is. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] en welke van die drie vindst nou eigenlijk het beste? [/v] sound
informant [a] de derde. [/a] sound
hulpinterviewer [a] ik weet dat hij zwemmen gaan is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=495] komt deze zin in joen dialect voor. en hoe gebruikelijk is deze zin in joen dialect. ik denk dat je veel weg zullen moeten gooien. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] ik denk dat je veel zou weg moeten gooien. [/v] sound
informant [a=n] nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] en ik denk dat je veel zal moeten weg gooien. [/v] sound
informant [a=j] ja. ik denk dat je veel zult moeten weg gooien ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] komt deze zin voor in joen dialect? ik vind dat iederain mot kennen zwemmen. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja dat klopt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] komt deze zin voor in joen dialect? ik vind dat iederain mot zwemmen kennen. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] komt deze zin voor in joen dialect? ik vind dat iederain kunnen zwemmen mot. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] komt deze zin voor in joen dialect? ik vind dat iederain zwemmen kunnen mot. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja ken ook. [/a] sound
hulpinterviewer [a] bijvoorbeeld met leren. zwemmen leren mot. lopen leren mot. [/a] sound
informant [a] ja ja ja precies. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] komt deze zin voor in joen dialect? ik vind dat iedereen zwemmen mot kennen. [/v] tagging sound
informant [a] twijfelgeval denk ik. mot kunnen zwemmen zeggen wie dan hier. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] maar du komst er niet mit aan? [/v] sound
informant [a=n] nee. ik niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] komt deze zin voor in joen dialect? ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] tagging sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] wat zoust du zeggen? [/v] sound
informant [a] brood wil eten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] of brood eten wil. [/a] tagging sound
informant [a] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] komt deze zin voor in joen dialect? boeken het Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] komt deze zin voor in joen dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen maakt hebben mot. [/v] verkeerd ingesproken door de hulpinterviewer. dit is de volgorde van 161. zou moeten zijn mot hebben maakt. sound
informant [a=j] maakt hebben mot. zo zeggen wie het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=157] komt deze zin voor in joen dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen mot maakt hebben. [/v] sound
informant [a] ken ook wel he? [/a] sound
commentaaronduideliijk of de volgorde mot maakt hebben nu mogelijk is of niet.  sound
informant [a] maakt hebben mot. zo zeggen wie het. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] komt deze zin voor in joen dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen maakt mot hebben. [/v] tagging sound
informant [a] ja het ken wel. maar het is niet mien gebruik. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] komt deze zin voor in joen dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen maakt hebben mot. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja dat is em. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] komt deze zin voor in joen dialect? persoon A vraag hij slaapt. persoon B antwoordt hij doet. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] komt deze zin voor in joen dialect? persoon A vraagt hij slaapt. persoon B antwoordt et doet. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] komt deze zin voor in joen dialect? persoon A vraagt slaapte? persoon B antwoordt ie doet. [/v]

slaapt e
sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] wat zullen wie zeggen? [/v] sound
informant [a] dan zou ik zeggen dat klopt dat is zo. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] komt deze zin voor in joen dialect? de lamp doet nait meer branden. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] de kinderen doen hier nait voetballen. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] branden doet de lamp nait meer. [/v] tagging sound
informant [a=j] dat ken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=246] komt deze zin voor in joen dialect? doet Marie elke avond dansen? [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] komt deze zin voor in joen dialect? doe het brood even snijden. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] komt deze zin voor in joen dialect? ik doe wel even de kopjes afwassen. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] komt deze zin voor in joen dialect? dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] komt deze zin voor in joen dialect? die rare jong ben ik mit naar de markt weest. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja. [/a] sound
informant [a] dat ken. ken ook nog daar tussen. die rare jong daar ben ik mit naar de markt weest. [/a] sound
hulpinterviewer [a] ik ben mit die rare jongen ... [/a] sound
informant [a] ik ben mit die ... ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] komt deze zin voor in joen dialect? Jan vindt dat je moet zulke dingen niet geloven. [/v] sound
informant [a] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] komt deze zin voor in joen dialect? persoon A vraagt wanneer zal de wereldvrede komen? persoon B antwoordt nooit niet. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja nooit niet. [/a] tagging sound
informant [a] maar nooit ken ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] komt deze zin voor in joen dialect? hij het de bal gooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] nee. hij het de bal in de mand gooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] komt deze zin voor in joen dialect? persoon A vraagt zal ik koken? persoon B antwoordt dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] nee. niet in die contekst. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] komt deze zin voor in joen dialect? dat boek beloof mie dat je nooit meer zal verstoppen. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] komt deze zin voor in joen dialect? wat zeg mie dat je gekocht heb. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] komt deze zin voor in joen dialect? zo een vrouw ain kun je maar beter nait tegenspreken. [/v] sound
informant [a] zoon vrouw zou ik zeggen. niet zo ain maar zo. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] niet dat ain der achter aan hier? [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=514] komt deze zin voor in joen dialect? zo ain mens ain het altijd wat om over te klagen. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] komt deze zin voor in joen dialect? du bist ook een rare aine. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] komt deze zin voor in joen dialect? Marie zei dastu Piet een boek hest probeerd te verkopen. [/v]

dast tu
tagging sound
informant [a=j] ja toch. klopt wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] komt deze zin voor in joen dialect? Wim dacht dat ik Els had probeerd een kado te geven. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] ken het zo wezen dat je zegt Wim dacht dat ik probeerd had Els een kado te geven? [/a] tagging sound
informant [a] ja dat is het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=532] komt deze zin voor in joen dialect? Karel weet dastu probeerd hest Marie een boek te verkopen. [/v]

dast tu
tagging sound
informant [a=j] ja ken. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=040] Erik liet mij voor zich werken. vanmorgen zei u dat het echt zich moet zijn en meneer Brouwer zei dat het ook hem kan zijn. Erik liet mij voor hem werken? [/v] tagging sound
informant [a] ja voor hem werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] ik weet het niet goed. ik kan er toch niet goed uitsluitsel over krijgen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] toen ik hom dat hoorde zeggen toen had ik ook wel het idee dat dat kon. [/a] sound
veldwerker [v=061] als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. vanmorgen vertaalde u als jullie en u zei als ie zo losbandig leven. [/v] sound
informant [a] ja. az ie. az ie zo losbandig leven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=061] kan dat allebei? jullie en ie? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ja dat denk ik ook. [/a] sound
hulpinterviewer [a] en ie kan ook u wezen. [/a] sound
veldwerker [v=068] als je gezond leeft dan leef je langer. dat tweede stukje van de zin zei u vanmorgen dan leben je langer en u zei dan leef je langer. kan dat ook allebei? [/v] sound
hulpinterviewer [a] dan leben ie langer zei ik denk ik. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] voor je? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ja. [/a] sound
informant [a] en wie zeggen dan leefie langer. [/a]

leef ie
tagging sound
informant [a] kan allebei ja hoor. [/a] sound
veldwerker [v=068] en u zei ook aan het begin van de de zin als je gezond leeft als je gezond leben? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ja ik had dat denk ik meer in algemene trend he. [/a] sound
veldwerker [v=217] je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. vertaalde u vanmorgen zonder dat je. u zei geleufst zeker niet dattie sterker is az du. dat dat eerste je zeg maar weg kan blijven. bent u het daarmee eens? [/v] sound
informant [a] geleufst toch zeker nait dat hij sterker is az ik. [/a] tagging sound
veldwerker [v=218] ze geloven dat wij rijker zijn als zij. vertaalde u vanmorgen gewoon zij en u zei als heur? [/v] sound
informant [a] ken ook allebeide hoor. [/a] sound
veldwerker [v=221] u gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. dat u dat bestaat niet echt denk ik. dat wordt dan joe of ie? [/v] sound
informant [a] ie of joe ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=221] dat kan allebei? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=249] u zei de jongen wel zien moe? [/v] sound
informant [a] die zien moe achter mie stond. [/a] tagging sound
veldwerker [v=249] dat kan ook? wel zien moe of die zien moe. [/v] sound
veldwerker [v=249] maar wel zien moe kan ook. [/v] sound
informant [a] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] zei ik niet waarvan de moeder? [/a] tagging sound
veldwerker [v=249] dat had u ook nog van wie. [/v] sound
veldwerker [v=249] als ik het goed begrijp hebben we drie mogelijkheden. we kunnen zeggen de jongen van wie de moeder. de jongen die zien moe. en de jongen wie zien moe. [/v] sound
informant [a] ja. dat ken allemaal wel. de jongen wel zien moe wie zien moe. [/a] sound
veldwerker [v=249] en die zien moe vindt u ook goed he? [/v] sound
informant [a] ja ken ook. [/a] sound
veldwerker [v=259] wie geld heeft moet mij maar wat geven. wel geld hef? [/v] sound
veldwerker [v=259] is het geld hef of geld het? [/v] sound
informant [a] wie geld het. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] die geld het of dei geld het? [/v] tagging sound
informant [a] ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=342] nu je klaar bent mag je gaan. meneer Schuiling zei vanmorgen noust klaar bist. en u zei noust du klaar bist. [/v] sound
informant [a] noust du klaar bist. [/a] tagging sound
veldwerker [v=342] maar zou dat du ook weg kunnen blijven? noust klaar bist? [/v] tagging sound
informant [a] ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=372] dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. meneer Schuiling zei vanmorgen dat is de man dei ik denk dat. en u zei wovan ik denk. maar zou u dat ook kunnen zeggen met dat is de man dei ik denk dat het verhaal verteld heeft? [/v] sound
informant [a] nee. [/a] sound
veldwerker [v=373] dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben? [/v] sound
informant [a] dat is de man wovan ik denk dat ze die roepen hebben. [/a] tagging sound
veldwerker [v=022] er wil niemand niet dansen. die vond u niet goed he? dat moet dan zijn der wil geen aine dansen? [/v] sound
informant [a] der wil geenain dansen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] geenaine wil dansen. [/a] sound
veldwerker [v=140] zitten hier nergens geen muizen. daar had u een beetje een ander oordeel. u zei vanmorgen dat het niet kon. maar u zei dat het wel kon? zitten hier nergens geen muizen? in de betekenis van zitten hier ergens muizen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ja toch zeggen wie het wel dacht ik. is er nergens geen muziek? [/a] tagging sound
informant [a] ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=148] iedereen is geen vakman in de betekenis van niet iedereen is een vakman. dat vond u goed he? [/v] sound
informant [a] jawel. elk een ain is geen vakman. dat zeggen wie ja. elk een ain is geen vakman. [/a] sound
hulpinterviewer [a] iedereen is geen dokter. dat ken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] hij heeft overal geen vrienden. in de betekenis niet overal vrienden. kan u dat zeggen? [/v] sound
informant [a] hij het overal geen vrienden. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] en dat betekent dat hij dan niet overal vrienden heeft. maar hier en daar een vriend. [/v] sound
informant [a] precies. [/a] sound
informant [a] hier en daar ja. [/a[ tagging sound
veldwerker [v=149] en u vond dat eigenlijk niet zo goed vanmorgen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] maar misschien heb ik het ook niet helemaal goed begrepen. ik vind het in het nederlands ook niet zoon goede zin. ik zou het niet zo opschrijven. ik weet er niet zo goed raad mee eigenlijk. [/a] sound
veldwerker [v=149] vanmorgen zei u dat u zou zeggen nait overal. hij heeft nait overal vrienden. [/v] sound
informant [a] ken ook wel. [/a] sound
veldwerker [v=149] maar voor u betekent overal geen gelijk nergens? [/v] sound
hulpinterviewer [a] dat had ik meer dat dat bedoeld werd. [/a] sound
hulpinterviewer [a] maar hij heeft lang niet overal vrienden. ja. [/a] sound
veldwerker [v=149] dus u bent het daar toch wel mee eens? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ja. [/a] sound
veldwerker [v=262] wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? die vond u goed? [/v] sound
informant [a] ik zeg vast van wel denkst du wel ik in de stad zien heb. [/a] tagging sound
veldwerker [v=262] en die vond u niet zo goed vanmorgen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] nee ik denk dat we zeggen wel denkst du dat ik in stad zien heb. of wat denkst du wel ik in de stad zien heb. [/a] sound
veldwerker [v=262] dus u blijft erbij dat twee keer wel vindt u eigenlijk niet goed. [/v] sound
hulpinterviewer [a] nee dat vind ik niet zo. wel denkst du wel ik in de stad nee dat zou ik dan weer niet zo zeggen. [/a] sound
veldwerker [v=262] maar u wel? [/v] sound
informant [a] ja ik wel. [a/] sound
veldwerker [v=329] ik zei nog tegen haar ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. vond u die goed? [/v] sound
informant [a] ik geleuf deze jongen vinden ze allemaal wel aardig ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=329] en dat kan zonder dat? [/v] sound
informant [a] ja. dat zou ik zeggen ja. [/a] sound
veldwerker [v=329] en vindt u dat ook? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ik denk niet dat ik het zou zeggen zo. [/a] sound
hulpinterviewer [a] dan zou ik zeggen ik geloof dat ze deze jongen allemaal wel aardig vinden. [/a] tagging sound
veldwerker [v=029] vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. die vond u niet zo goed he? u wou eigenlijk alleen mar vertel mij eens wel ... [/v] sound
informant [a] vertel mie eens wel ze roepen moest. [/a] heel moeilijk te verstaan. tagging sound
veldwerker [v=029] niet wel of? [/v] tagging sound
informant [a] nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=297] zou hij dat daan kund hebben. [/v] sound
informant [a] ja. zol hij dat daan hebben kund. kund hebben. hebben kund zeggen wie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=297] daan kund hebben of daan hebben kund. dat kan allebei. [/v] sound
veldwerker [v=297] en daan hebben kunnen kan dat ook? [/v] sound
informant [a] volgens mij niet. [/a] sound
veldwerker [v=297] zou hij dat daan hebben kunnen? [/v] sound
informant [a] in dialect volgens mie nooit. [/a] sound
informant [a] daan hebben kund. [/a] sound
veldwerker [v=297] als je die drie werkwoorden bij elkaar hebt dan moet het dus eigenlijk kund zijn en niet kunnen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ja.[/a] sound
veldwerker [v=885] vandaag ga ik naar de bakker. [/v] sound
informant [a] vandaag goa ik naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] vandaag ga jij naar de bakker. [/v] sound
informant [a] vandaag goast du naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] vandaag gaat hij naar de bakker. [/v] sound
informant [a] vandaag goat hij naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] vandaag gaan wij naar de bakker. [/v] sound
informant [a] vandaag goan wie naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] vandaag gaan jullie naar de bakker. [/v] sound
informant [a] vandaag gaon jullie goat ie naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] vandaag gaan zij naar de bakker. [/v] sound
informant [a] vandaag goan zij naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] gisteren ging ik naar de bakker. [/v] sound
informant [a] gister toen ging ik naar de bakker. [/a[ tagging sound
veldwerker [v=885] gisteren ging jij naar de bakker. [/v] sound
informant [a] gister ging jij naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] gisteren ging hij naar de bakker. [/v] sound
informant [a] gister ging hij naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] gisteren gingen wij naar de bakker. [/v] sound
informant [a] gister gingn wie naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] gisteren gingen jullie naar de bakker. [/v] sound
informant [a] gisteren gingen jullie naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] gisteren gingen zij naar de bakker. [/v] sound
informant [a] gisteren ging zij naar de bakker. [/a] [/n] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
023 Els wil niet dansen, en ze wil niet zingen ook niet Kan 'ook niet' achteraan voorkomen? komt voor : n
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.; ; niet beantwoord voor inversie. komt voor : j
vorm: azze zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer
059 Als het nu nog leeft, dan leeft het morgen ook nog Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. komt voor : j
vorm: azt nu nog leeft dan leeftet morgen ook nog
132 Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen In doorbrekingsdialecten: doorbreking door pronomen testen:; Opnemen als 'komt voor'-vraag in de volgorde: 'zal moeten hem roepen'. komt voor : j
156 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : n
157 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : n
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
216 Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik komt voor : j
vorm: zij gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik
221 U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. komt voor : j
vorm: joe gelooft dat Lisa even mooi is als Anna
222 Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren;; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. komt voor : j
vorm: hij geleuft dat L en J sterker bin'n dan Gert en Peter
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: van wie de moeder
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: wie zien
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: die zien
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? Beantwoord voor wat in plaats van wie komt voor : j
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben Bleek niet te vertalen... komt voor : j
vorm: dat is de man die ik denk dat ze roepen hebben
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
397 't Schijnt dat ze niets mag eten Aan hulpinterviewer vragen welke voorkomen als subject van 'schijnt': het/dat/ze/leeg. Varianten opnemen als 'komt voor'-vraag.; ; vertaald met het lijkt erop dat i.p.v. het schijnt komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM komt voor : j
vorm: Jan rookt niet meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. komt voor : j
vorm: zelfs hij ken't nait oplossen
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: we
zin: maggen we wel weten dat we vraagd bin'n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: we
zin: maggen we wel weten dat we vraagd bin'n
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weestoe wat over het weer morgen
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weest
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weeste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: weest
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: dast
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: bist
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. komt voor : j
vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: bie zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : n
vorm: joe
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
vorm: az ze denken da ze gaan motten dan gaan ze maar
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: az ze denken da ze gaan motten dan gaan ze maar
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: az we horen dawwe gaan motten dan gaan we
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: az we horen dawwe gaan motten dan gaan we
758 Jullie geloven datst jullie eerder thuis zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ik gao
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gao ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: aj gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan ga je
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : j
vorm: a joe gaan
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : j
vorm: dan gaan ie
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az hij gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaate
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaat ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az et gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaat et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az we gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az joe gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaan joe
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gao onmiddelijk weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gingstoe ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toenstoe gingst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging ik niet
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen joe gingen
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging hij ook
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ginge ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gingen joe ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging et niet
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toent ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: toen wie gingen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: gingen jullie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: gingen joe ook
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen jullie gingen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gingen wie niet
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ze ging'n
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging'n ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wel
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: naar zich toe