SAND-data Meeden (C157p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03485) vertaling: Jan herinnert zok dat verhoal wel
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03485) vertaling: Marie en Piet zain mekoar veur d'keèke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03485) vertaling: Toon is zok aan twassen
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03485) vertaling: Timmerman het gain spiekers bie zok
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03485) vertaling: Fons zag n slange noast zok
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03485) vertaling: Erik luit mie veur zok waarkn
opm.: reflexief: zich
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03485) vertaling: Johanna luit zok mit drievm op de golvm
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03485) vertaling: Toon bekeek zokzulf ais goud in spaigel
opm.: reflexief: zichzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03485) vertaling: Jan dronk in twij minuutn n biertje
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03485) vertaling: Dizze schounn loopm makelk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03485) vertaling: Eduard kint zokzulf goud
opm.: reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03485) vertaling: Ward het (h)eurd dat ter foto's van homzulf in eteloage stoan
opm.: reflexief: hemzelf
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03485) vertaling: Dij eerappels schiln nait makkelk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03485) vertaling: Dizze glas gait kapot as e op grond vaalt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03485) vertaling: Leef ik wel gezond genog dokter?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03485) vertaling: (h)IJ leeft al joarn van d'aarvenis van zien voader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03485) vertaling: Zij leeft dizze weke op wotter en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03485) vertaling: Leeft t nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03485) vertaling: (Hou) Oulaank leevn joe nou al van dij aarvenis?
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03485) vertaling: In Bretanje leevn ze veurnoam van 't vissen
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03485) vertaling: Noa teten goak sloapm
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03485) vertaling: Zol k dat wel doun kinn(en)?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03485) vertaling: y0let zien uus oafbreekn
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03485) vertaling: Kwait dat Jan aart waarkn kinn mout
opm.: te interpreteren als nee: omcirkelt wel ja-antw
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03485) opm.: te interpreteren als nee: omcirkelt wel ja-antw
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03485) opm.: te interpreteren als nee: omcirkelt wel ja-antw
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03485) opm.: te interpreteren als nee: omcirkelt wel ja-antw
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03485) opm.: te interpreteren als nee: was eerst als ja omcrkeld en dat is doorgestreept met erbij : 'fout'.
000 (x03opm) (inf. 03485) opm. inf.: aan Jan heb ik ook niiks want dij het mie op verkeerde bain zet (bie 3(i)f) [had inf eerst goedgekeurd en toen 'ja' weer weggestreept]
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03485) komt voor: n
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03485) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03485) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03485) komt voor: n
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03485) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03485) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03485) komt voor: n
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03485) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03485) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03485) komt voor: n
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03485) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03485) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03485) komt voor: n
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03485) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03485) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03485) komt voor: n
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03485) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03485) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03485) komt voor: n
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03485) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03485) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03485) komt voor: n
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03485) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03485) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03485) komt voor: n
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03485) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03485) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03485) vertaling: Jan (h)et gainain bouk meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03485) vertaling: -
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03485) vertaling: Boukn het Jan nait (wel autootjes)
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03485) vertaling: -
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03485) vertaling: -
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03485) vertaling: -
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03485) vertaling: -
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03485) vertaling: Zitn ier naarns gain moezn?
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03485) vertaling: -
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03485) vertaling: -
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03485) vertaling: -
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03485) vertaling: -
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03485) vertaling: -
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03485) vertaling: Jan wait dat e veur drij uur d'woagen kloar hebn mout
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03485) vertaling: Jan wait dat e veur drij uur d'woagen kloar hebn mout
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03485) vertaling: Jan wait dat e veur drij uur d'woagen mokt hem mout
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03485) vertaling: Jan wait dat e veur drij uur d'woagen mokt hem mout
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03485) vertaling: Jan wait dat e veur drij uur d'woagen mokt hem mout
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03485) vertaling: Jan wait dat e veur drij uur d'woagen kloar hebn mout
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03485) vertaling: Jan wait dat e veur drij uur d'woagen kloar hebn mout
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03485) vertaling: Jan wait dat e veur drij uur d'woagen kloar hebn mout
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03485) vertaling: Jan wait dat e veur drij uur d'woagen kloar hebn mout
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03485) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03485) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03485) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03485) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03485) komt voor: n
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03485) vertaling: Marie (h)eur auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03485) vertaling: Marie d'r auto is kepot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03485) vertaling: Piet zien auto is kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03485) vertaling: Piet zien auto is kepot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03485) vertaling: Dij man zien auo is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03485) vertaling: Dij man zien auto is kepot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03485) vertaling: Dij auto is nait van mie mor van om
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03485) vertaling: Kraande van guster ligt onder televisie
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03485) vertaling: Jan is Karolien en Kristien heur bruitje
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03485) vertaling: Fietsen van baide jonges binn stooln
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03485) vertaling: Moeke van dij zusters is op viziede
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03485) vertaling: Dij auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03485) vertaling: Dij fietse is mienend/mient
opm.: wel predicatief gebruik possessieve genitief 'ent/t'?
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03485) vertaling: Hij haart nog nait verteeld of Marie begon te schrain
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03485) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03485) fragment: af (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03485) fragment: af (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03485) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03485) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03485) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03485) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03485) fragment: te (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03485) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03485) fragment: om dat (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03485) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03485) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03485) fragment: om dat (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03485) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03485) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03485) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03485) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03485) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03485) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03485) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03485) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03485) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03485) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03485) fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03485) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03485) komt voor: n
opm.: eerst wel 'dat' ingevuld maar dat is doorgestreept en 'komtnietvoor' aangekruist
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03485) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03485) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03485) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03485) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03485) fragment: dat (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03485) vertaling: Kwait dat joe op gainaine kwoad binn(en)
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03485) vertaling: Kwait dat zai naarms tröts op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03485) vertaling: Els denkt dat t nait makkelk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03485) vertaling: Kwait dak te loat bin en doe nait
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03485) vertaling: Waist toch dast toe waarkn moust en ik nait
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03485) vertaling: Elkemain denkt dat wie noar huus goan en dat zai nog blievm
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03485) vertaling: 't Is zunde dat ij komt en dat zij votgait
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03485) vertaling: Ik denk dat Lize zaik is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03485) vertaling: Ik denk dat Liesj en Pieter traauwn goan
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03485) vertaling: Een doetje kin 'n "slap"persoon wezen en ook wel n kuske.
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03485) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03485) komt voor: j
betekenis: bevestigend
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03485) komt voor: j
betekenis: bevestigend
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03485) komt voor: n
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03485) vertaling: A: Brommer slag aan, B: Joa hij dut
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03485) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03485) komt voor: j
betekenis: ontkennend
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03485) komt voor: j
betekenis: ontkennend
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03485) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03485) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03485) komt voor: j
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03485) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03485) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03485) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03485) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03485) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03485) komt voor: n
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03485) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03485) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03485) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03485) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03485) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03485) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03485) fragment: waar van de (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03485) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03485) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03485) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03485) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03485) fragment: - (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03485) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03485) fragment: waar (1)
opm.: W-R-ponomen
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03485) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03485) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03485) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03485) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03485) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03485) fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03485) fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03485) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03485) fragment: die (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03485) vertaling: Wat denkst wel ik in Stad trovven heb?
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03485) vertaling: Wat denkn joe hou ze dat oplöst hebbn?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03485) vertaling: Hou denkst toe dat ze t oplöst hebn?
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03485) vertaling: Magda wait nait wel dat wie opbeln wiln
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03485) vertaling: Wait aine wel of dat wie roupm hemm
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03485) vertaling: Wel denkst toe dat ik in stad trovm heb?
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03485) vertaling: Y et zien ann wosn
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03485) vertaling: Y et zien imd wosn
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03485) vertaling: Y et 'n oud op kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03485) vertaling: Y et n vlekke op zien imd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03485) vertaling: Y et zien bain brookng
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03485) vertaling: Y et zog zeer doan
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03485) vertaling: Marie trok deken-deekng- noar zok tou
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03485) vertaling: Luc wait dat ter foto's van om te koop binn
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03485) vertaling: Doe waist toch nog wel dat we toun deur t bos loopm binn?
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03485) vertaling: k Herinner mie dat d'auto van Marie kepot was
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03485) vertaling: Ze herinnert zok dat e as n swien zat te eetn
opm.: reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03485) vertaling: Wie waiten nog wel dat alle boukn van Jan stolen waren, mor zij herinnern zog dat nait
opm.: reflexief: zich
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03485) vertaling: Waitn joe nog wel dat we Jan op maakt zain hebm?
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03485) vertaling: Y et zok n ongelok waakt
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03485) vertaling: Y vuilde zok duer t ies sakng
opm.: reflexief: zich
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03485) vertaling: Zol e dat doun kint hebn
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03485) fragment: kint (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03485) fragment: doan (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03485) fragment: (doun kint) (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03485) fragment: (doun kint) (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03485) fragment: doan (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03485) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03485) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03485) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03485) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03485) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03485) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03485) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03485) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03485) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03485) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03485) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03485) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03485) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03485) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03485) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03485) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03485) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03485) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03485) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03485) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03485) vertaling: Toun leefde ik ter mor wat op lös
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03485) vertaling: Vrouger leffde (h)ij as 'n beest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03485) vertaling: Doar leefden wie as god in Frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03485) vertaling: Gainaine magt zain, dus ik vin van doe ook nait
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03485) vertaling: Toun stoe votgingst is t gebeurd
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03485) vertaling: kWait woarst geboorn binst
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 2.ev.
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03485) vertaling: Ast kloar binst magst vot goan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03485) vertaling: Deurdat Marie overleden is, het eur man Anna nait meer elpn kint
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03485) vertaling: Kwait dat e aan t swemmen goan is
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03485) vertaling: Kwait dat e aan t swemmen goan is
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03485) vertaling: Kwait dat e swemmen goan is (nadruk op kwait)
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03485) vertaling: Kwait dat e swemmen goan is (nadruk op kwait)
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03485) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03485) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03485) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03485) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 4
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 4
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03485) vertaling: Joa, kwil nog wel n kopke
komt voor: j
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03485) vertaling: Joa, kwil nog wel n kopke
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03485) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03485) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03485) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03485) vertaling: Wel dat din?
komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03485) vertaling: Wel dat din?
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03485) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03485) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03485) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03485) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03485) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03485) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03485) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03485) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03485) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03485) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03485) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03485) fragment: die (nl) (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03485) fragment: die (nl) (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03485) fragment: dij (gronings) (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03485) fragment: dij (gronings) (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03485) fragment: die (nl) dij (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03485) fragment: woarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03485) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03485) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03485) fragment: woarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03485) fragment: woarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03485) fragment: woarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03485) fragment: dij (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03485) fragment: dij (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03485) fragment: woar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03485) fragment: wel (wie)nl (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03485) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03485) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03485) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03485) fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03485) fragment: die (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03485) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03485) fragment: die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03485) fragment: wie (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03485) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op ganaine nait kwoad bin
betekenis: negative concord
opm.: "Vrouger zeden wie ook wel ains: 'ik heb dat nooit nait doan' als we ergens (woaraarms) van beschuldigd werden."
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03485) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op ganaine nait kwoad bin
betekenis: negative concord
opm.: "Vrouger zeden wie ook wel ains: 'ik heb dat nooit nait doan' als we ergens (woaraarms) van beschuldigd werden."
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03485) vertaling: Wim denkt dat wie noit ganaine n pries geevm
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03485) vertaling: Wim denkt dat wie noit ganaine n pries geevm
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03485) vertaling: T Is woar dat ze mogen nait mit Marie proatn
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03485) vertaling: T Is woar dat ze mogen nait mit Marie proatn
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03485) vertaling: naarms
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03485) vertaling: ganaine
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03485) vertaling: as poasen en pinkstern op ain dag valen
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03485) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03485) vertaling: gainaine
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03485) vertaling: Vertel hom nait, dak boetn wést bin
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03485) vertaling: Nait zegn dast n kedo veur om kocht hest hor
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03485) vertaling: Waist nait dat ij vaaln is?
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03485) vertaling: Wendy perbaiierde om genaine zeer te doun
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03485) vertaling: 't Schient dat ze niks eetn mag
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03485) vertaling: 't Liekt ter op dat ze niks eetn mag
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03485) vertaling: Ze perbaain makoar d'huile dag al te béeln
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03485) vertaling: 't Liekt ter op dat 't weer n mooie dag wordt
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03485) vertaling: Misshien is 't beter om nog eevm te wachen
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03485) vertaling: Wie haarn gelok dat w'hom derekt weer vonden hebben
opm.: finiete bijzin ipv infinitief
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03485) vertaling: As kukens n roofvogel zin, binn ze bange
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03485) vertaling: Wie zittn in problemen, as we d'eerappels nait verkoopm kinn
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03485) vertaling: k Wor koad as joe hom nait mit nemen
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03485) vertaling: y0wost
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03485) vertaling: Dr wordt veul danst op dizze feest
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03485) vertaling: Nou wordt ter allaaint nog mar brood verkocht in dij winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03485) vertaling: As e mit fietse komt, zel e wel loat wezn
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03485) vertaling: Ast tied hest, kom din n moal langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03485) vertaling: As ik riek bin, din koop ik n dure auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03485) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03485) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03485) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03485) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03485) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03485) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03485) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03485) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03485) vertaling: Ik heb 't hom geven (Gronings)
komt voor: j
opm.: twijfelgeval: door toevoeging gronings bij tweede vertaling is eerste vertaling waarschijnlijk geen vertaling maar Standaardnederlands.
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03485) vertaling: Ik heb hem het gegeven
komt voor: j
opm.: twijfelgeval: door toevoeging gronings bij tweede vertaling is eerste vertaling waarschijnlijk geen vertaling maar Standaardnederlands.
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03485) vertaling: Ik heb hem het gegeven
komt voor: j
opm.: twijfelgeval: door toevoeging gronings bij tweede vertaling is eerste vertaling waarschijnlijk geen vertaling maar Standaardnederlands.
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03485) vertaling: Ik heb 't hom geven (Gronings)
komt voor: j
opm.: twijfelgeval: door toevoeging gronings bij tweede vertaling is eerste vertaling waarschijnlijk geen vertaling maar Standaardnederlands.
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03485) vertaling: Ik heb hem het gegeven
komt voor: j
opm.: twijfelgeval: door toevoeging gronings bij tweede vertaling is eerste vertaling waarschijnlijk geen vertaling maar Standaardnederlands.
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03485) vertaling: Ik heb 't hom geven (Gronings)
komt voor: j
opm.: twijfelgeval: door toevoeging gronings bij tweede vertaling is eerste vertaling waarschijnlijk geen vertaling maar Standaardnederlands.
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03485) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03485) vertaling: Marie zee dast toe perbaaid hest 'n verske te zingn
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03485) vertaling: Marie zee dast toe perbaaid hest n verske te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03485) vertaling: Marie zee dast toe perbaaid hest 'n verske te zingn
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03485) vertaling: Marie zee dast toe perbaaid hest n verske te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03485) vertaling: Marie zee dast toe perbaaid hest heur n bouk te geevn
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03485) vertaling: Dij uut stad, dij hebm hier veul huzn baauwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03485) vertaling: Aan dij neeë daip, doar zugst gain mins meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03485) vertaling: Guster is Jan ier west
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03485) vertaling: Dij dag dat Jan belt het, was ik nait tuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03485) vertaling: Jef, dij zol ik nooit vroagen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03485) vertaling: Marie, dij zol zowat nooit doun
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03485) vertaling: Bert, dij drinkt wel ais n glas teveul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03485) vertaling: Martha,
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03485) vertaling: Dij uus, dij zol ik nooit kopen wiln
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03485) vertaling: (Dij huis) Dat huus, dij staait doar al vieftig joar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03485) vertaling: Het Gunther beld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 03485) vertaling: Kiek uut!
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03485) vertaling: t Was mor net goud genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03485) vertaling: Marjo het nou meer kooin as dat ze vrouger haar
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03485) vertaling: As Susanne koom' kon, din haar ze dat wel doan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03485) vertaling: Zij is de beste dokter dij ik kin
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03485) vertaling: Veurdast wat votgoeist, most eevn béeln
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03485) vertaling: Ier is alles wak kreegn heb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03485) vertaling: Jan is te kniezeg om wat aan zien kinder te geevn
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03485) vertaling: Asof stoe wat van voetbaaln waist
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03485) vertaling: Leg die bouk vot!
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03485) vertaling: As t echt nait waggn kinst, din kom mor
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging na 'als' 2.ev.
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03485) vertaling: Kwait dat Jan dokter roupn kint haar
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03485)
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03485) vertaling: y0zee dat ik t doun moutn haar
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03485)
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03485) vertaling: y0is vleden (vleedn) weke deur dokter mertens opereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03485) vertaling: y0wordt (wot) mörng deur dokter Mertens opereerd
000 (z12opm) (inf. 03485) opm. inf.: Ik heb cursussen gevolgt in het "net" schrijven van dialecten, dat speelt mij nu af en toe parten (E en F) ['vleden/vleedn, wordt/wot']
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03485) vertaling: Ik denk dast veul votgoein moust
positie: 3
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03485) vertaling: Ik denk dast veul votgoein moust
positie: 3
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03485) vertaling: t Is dom om zokse dure dingen vot te goein
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03485) vertaling: t Is dom om zokse dure dingen vot te goein
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03485) vertaling: y0is alle kepodde dingn aan t votgoein
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03485) vertaling: Hij goei alle kepodde dingen vot
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03485) vertaling: Hij goei alle kepodde dingen vot
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03485) vertaling: y0is alle kepodde dingn aan t votgoein
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03485) vertaling: y0is alle kepodde dingn aan t votgoein
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03485) vertaling: Hij goei alle kepodde dingen vot
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03485) vertaling: Ik vin dast voaker kraande lezen most
positie: 3
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03485) vertaling: Ik vin dast voaker kraande lezen most
positie: 3
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03485) vertaling: t Is dom om in duustern kraande te lezen (leezn)
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03485) vertaling: t Is dom om in duustern kraande te lezen (leezn)
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03485) vertaling: y0is d'huile dag al aan 't kraande leezn
positie: 2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03485) vertaling: y0is d'huile dag al aan 't kraande leezn
positie: 2
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03485) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03485) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03485) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03485) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03485) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03485) vertaling: Robert het ain gruine appel votgeevm, en nou het e nog twij rooin
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03485) vertaling: Der waarn veul minsen op t feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03485) vertaling: Waarn der veul minsn op t feest?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03485) vertaling: Wat veur boukng hest kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03485) vertaling: Wat hest veur boukng kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03485) vertaling: Wat hest veur boukng kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03485) vertaling: Wat veur boukng hest kocht?
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03485) vertaling: y0woont bie Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03485) vertaling: y0woont bie Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03485) vertaling: Loop eevm noar d'bakker, Wim!
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03485) vertaling: Weel hest zain?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03485) vertaling: Weel het die zain?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03485) vertaling: As ik dat waitn haar din haark tnait doan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03485) vertaling: t Zol beter weedn om nog eevn te wagn
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03485) vertaling: Gelokkeg haar Jan dokter belt en dij was der ook al gaauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03485) vertaling: Loop nou toch deur, verveelnde jongs
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03485) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 2
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 2
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03485) komt voor: n
gebr.: 1

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Meeden

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Meeden