SAND-data Paterswolde (C148p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Paterswolde

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]C148p[/k][h]167[/h][i]168[/i][vw]S[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weet nait dat Marie gister steurben is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Geen ain het ooit wild of kund. [/a]

he t
tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Jan had theule brood wel opeten wild. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] _wel op willen eten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wie bruken baide eigenlijk. [/a] sound
commentaarHulpinterviewer en informant zijn het eens dat zowel de IPP loze versie met V3-V2 volgorde als de IPP versie met V2-V3 volgorde voorkomen. Dus het brood opeten wild en het brood willen opeten.  sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel maar nait wel ze _ [/a] tagging sound
informant [a] _ ha kunnen ropen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan vergist zich in dat verhaal. [/v] sound
informant [a] Jan vergist zich in dat verhaal. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt ook voor. Jan vergist hem in dat verhaal. [/v] sound
informant [a] Ja. Jan vergist em in dat verhaal. Ja dat wordt wel gezegd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman het geen spijkers bij zich. [/a] tagging sound
informant [a] _ of bij hom. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik leit mij voor em werken. [/a] tagging sound
commentaarDe hulpinterviewer en de informant zijn het eens dat zowel zich als hom hier kunnen voorkomen.  sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna laat zich _ laat heur meedrijven op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek emzelf in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed. Eduard kent homzelf goed. Ken ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. Komt ook voor. Ward het heurd dat er fotoos van homzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ja dat is zo. Dat komt voor. Alleen ik denk dat je hier dus even uitkijken moet met de vertaling vooral de terugvertaling want als er nou staat Bart het heurd dat er fotoos van homzelf in de etalage staan dan kan dat ook wezen natuurlijk dat ermee bedoeld wordt Bart het fotoos gemaakt en die stonden in de etalage.[/a] sound
commentaarHulpinterviewer en informant zijn het eens dat zowel zichzelf als homzelf kunnen en dat het moeilijk te bepalen is wanneer je nu welke gebruikt. Maar er volgt nog een toelichting.  sound
informant [a] Bart zag fotoos van zichzelf in de etalage dan is het wel dat hij er zelf op staat op die fotoos. Maar als ie ze maakt had dan zeg ik het benne fotoos van homzelf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Azzik zuinig leef leef ik zoals mien ouwe lui wille. [/a]

az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Als hij nog langer leeft leefde langer az zie vader. [/a]

leefd e
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Ajje zo gevaarlijk leef leef je niet lang meer. [/a]

a je
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Azzet nou nog leeft leeftet morgen ook nog. [/a]

az et leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Az jullie zo losbandig lebn dan leef je nooit zo lang als ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Azze voor heur werk lebn dan lebn ze nait voor heur kinder. [/a]

az ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] Az Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leeft je langer. [/v] sound
informant [a] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Azzer zo weinig mensen van landbouw lebn dan lebn er veel mensen van werk in de fabriek. [/a]

az er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] Az Pieter en Liesje in het paradijs lebn dan lebn die andere beide in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Ajje sober lebn dan leef je gelukkig. [/a]

a je
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie hem ropen mot. [/a] sound
hulpinterviewer [a] _ zal motten ropen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat Marie hem ropen motten zal. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hij zal heur toch motten ropen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] Heb je genoeg mensen om hooi van tland te halen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Het was aardig van Jan om te komen werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. Komt ook voor. Hij kan staan te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan te zeuren. [/a] sound
informant [a] Hij kan staan zeuren. [/a] tagging sound
informant [a] Hij kan zeuren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij staat te zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toen wij aankwamen regende het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dat jij eerder in hoes ben als ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Dou geloofst doch niet dat hij sterker is als dou. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Zij geleuven dat wij rijker bin als zij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wij geleuven dat jullie niet zo slim bin als wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Jullie geleuven toch niet dat zij armer bin als jullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Jij leuben dat Liesje even mooi is als Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij leuft dat Jan en Louis sterker bin dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jongen wovan de moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt ook voor. De jongen van wel de moeder gister hertrouwd is stond achter mij. [/v] tagging sound
informant [a] Ja. Misschien is van wel nog beter. Wo van of van wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank wo ze op zaten was pas verfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt ook voor. De bank worop ze zaten was pas verfd. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat zeggen we ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wel geld het moet mij maar wat geven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt ook voor. Die geld het moet mij maar wat geven. [/a] tagging sound
informant [a=j] Ja. Die geld het of wel geld het _. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de dekens naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de dekens naar heur toe. [/a] tagging sound
commentaarInformant en hulpinterviewer zijn het eens dat zich ook wel kan maar dat heur toch meer als dialect klinkt.   sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Geen een mag het seen ik vind dus dat jij het ook niet seen meugen. [/a] sound
informant [a] _ datst dou het ook niet seen magst. [/a]

dat st
tagging sound
hulpinterviewer [v] Wij draaien het ook wel om he. Dat jij het ook niet mag seen. [/v] sound
informant [a] Ja. Dat jij het ook niet seen magst. [/a] Antwoord van informant is moeilijk te verstaan. Hij bevestigt wel dat de raising volgorde mag zien ook voorkomt maar geeft vervolgens zelf wederom de ongeraisde versie zien mag, net zoals in zijn oorspronkelijke antwoord. sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Het gebeurde toen jij wegging. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde toenst dou weggingst. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ik weet waar jij geboren ben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Noust do klaar bist magst wel weggaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die ze ropen hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die het verhaal verteld heet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man wo van ik denk dat hij het verhaal verteld heet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man wo van ik denk dat ze hom ropen hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. t Schijnt dat ze niks mag eten. [/v] sound
commentaar[meta][k]C148p[/k][h]167[/h][i]168[/i][vw]S[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. t Schijnt dat ze niks mag eten. [/v] sound
informant [a] Het lijkt erop dat ze niks eten mag. [/a] sound
informant [a] Het schijnt dat zij er ewoond het. Ja dat kan wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. t Lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Het lijkt wel of der een in de tuin staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wat voor boeken hes kocht. [/a]

he s
tagging sound
commentaarInformant en hulpinterviewer zijn het eens dat hes hier veel beter is dan heb je. De informant zegt dat hes een afkorting is van hes dou.  sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wel hes op kermis seen. [/a]

he s
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijzen naar _. [/v] sound
informant [a] Marie en Piet wijzen naar mekaor. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje. Toon wast _. [/v] sound
informant [a] Toon wast deeigen. Toon wast hom. [/a]

de eigen
Eerste antwoord moeilijk te verstaan. tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Fons zag een slang naast _. [/v] sound
informant [a] Fons zag een slang naast em. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a=n] Gister wandelde hij door het park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
commentaarInformant en hulpinterviewer vinden dat dubbele ontkenningen niet voorkomen in hun dialect.  sound
hulpinterviewer [a] Er is geen een die dansen wil. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Eddy moet vroeg opstaan kunnen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin in uw dialect voor. Vertaal. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij wil geen soep meer eten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Zitten hier nergens geen muizen. [/v] sound
informant [a=n] Zitten hier nergens muizen. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Zitten hier nergens geen muizen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Iedereen is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Die komt wel voor. Hij heeft overal geen vrienden. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wel denk je wel ik in de stad ontmoet heb. Wel denk je dat ik in de stad tegen kommen bin. Wel denk je wel ik in de stad tegen kommen bin. Die laatste is een goeie. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Wel denks wel ik in de stad tegen kommen ben. [/a]

denk s
sound
informant [a=j] Ja. Wel denks wel ik in de stad tegen kommen ben. Dat is een goede dialectzin. [/a]

denk s
sound
informant [a=j] Wat denks wel ik in de stad tegen kommen ben. [/a]

denk s
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
informant [a=j] Wat denk jij hoe ze et op lost hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n] Wel denks dat ik in de stad tegen kommen ben. [/a] De echte vertaling hiervan met twee keer wel werd al gegeven bij vraag 260 en werd geaccepteerd. sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
informant [a=j] Hoe denks dou hoe ze et op lost hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Dat komt niet voor. [/a] sound
informant [a=n] Ik heb geen zin in het voeren van de koeien. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Dan zou je eerder zeggen. Alle koeien van Marie bin verdronken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik geloof dat ze deze jongen allemaal wel aardig vinden. [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=j] Ik heb heel wat lopen daan. Dat kan wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Persson A vraagt Wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt Jak. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Komt niet voor. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Persoon A vraagt Hebben ze gegeten. Persoon B antwoordt Jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Dat komt hier niet voor. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Is hem dood. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Vertaal. Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Marie zit stoofperen te schillen. [/v] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie zit stoofperen te schillen. Dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. Nee. Dat is geen dialect. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mij eens wel of zij ropen kunnen had. Nou nee. in deze volgorde komt hij niet voor. [/a] sound
informant [a] Vertel mij eens wel zij ropen kunnen had. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Vertel mijn eens wie of dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Dat is geen zin die in het dialect voorkomt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Komt niet voor. [/a] sound
informant [a] Dan zou je zeggen Kan hij dat daan hebben. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zou hij dat daan hebben kund. Dat kan natuurlijk wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Zou hij dat doen gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant [a=j] Dit kun je nog redelijk vertalen. Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Uitgesloten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat hij zwemmen gaan is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien. [/v] sound
informant [a] Ik denk dastou veel weg gooien mous. [/a]

da st ou
sound
hulpinterviewer [v=495] Komt de volgende zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien. [/v] sound
informant [a=n] Nou in deze volgorde niet. Ik denk dat je veel weg gooien motten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja de ze volgorde komt we voor. Ik denk dat je veel weg gooien mot. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat egeneen moet kunnen zwemmen. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Ik vind dat egeneen mot kunnen zwemmen. Ja dat kan wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat egeneen mot zwemmen kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat egeneen kunnen zwemmen mot. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat egeneen zwemmen kunnen mout. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat elkeneen zwemmen mot kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant [a=n] Dat Eddy morgen wil brood eten. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in uw dialect. Boeken heb Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Boeken het Jan drie. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen mot hebben maakt. [/v] sound
informant [a=j] Mot hebben maakt. Ja dat kan wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen mot maakt hebben. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen maakt mot hebben. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Maakt hebben mout. Das een goeie volgorde. Maakt hebben mout. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen maakt hebben mot. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. Dat is een goeie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon A vraagt Hij slaapt. Persoon B antwoordt Hij deut. [/v] sound
informant [a=n] Nee dan zeg je gewoon Hij slaapt. Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon A vraagt Hij slaapt. Persoon B zegt t Deut. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Persoon A vraagt Slaapt hij. Persoon B antwoordt Ie deut. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect. De lamp deut niet meer branden. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect. De kinderen doun hier niet voetballen [/v] sound
informant [a=n] Nee . Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect. Branden deut de lamp niet meer. [/v] sound
informant [a=j] Met een sterke nadruk op branden. Branden deut de lamp niet meer. tagging sound
informant [a] De lamp brandt niet meer zeggen ze hier. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect. Deut Marie elke avond dansen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Dat komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect. Dou het brood even snijden. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik dou wel even de kopjes afwassen. [/v] sound
informant [a=n] Hier niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik was de kopjes wel even af. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect. Die rare jongen ben ik mit maar de mart weest. [/v] sound
informant [a=n] Nee in deze volgorde niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Met de rare jongen _. [/a] sound
informant [a] Of ik ben met die rare jongen naar de mart weest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan vindt dat je mot zulke dingen niet leuven. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v-387] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon A vraagt Wanneer zal de wereldvrede komen. Persoon B antwoordt Nooit niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect. Hij het de bal gegooid in de kurf. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Hij het de bal in de kurf gooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect. A Zal ik koken. B Dat dou maar. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] dou dat maar. [/a] sound
informant [a] Ja. Dou dat maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect. Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Dat is geen goede volgorde. [/a] sound
informant [a] Beloof me dat boek nooit meer te verstoppen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect. Wat zeg mij dajje kocht hebben. [/v]

da je
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Zeg mij watst koch hest. [/a]

wat st
sound
hulpinterviewer [v=513] Komt deze zin voor in uw dialect. Zo een vrouw een kun je maar beter niet tegen spreken. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=514] Komt deze zin voor in uw dialect. Zo een mense een het altijd wat om over te klagen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin voor in uw dialect. Jij bent ook een rare een. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect. Marie zei dat jij Piet een boek hebben proberen te verkopen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. In deze volgorde niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect. Wim dacht ik Els had probeerd een cadeau te geven. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Das geen goeie volgorde hier in het dialect. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect. Karel weet dat jij het probeerd Marie een boek te verkopen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat zou kunnen ja. [/a] sound
informant [a] Karel weet datst dou probeerd hest Marie een boek te verkopen. [/a]

dat st
sound
veldwerker [n] [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. Hoe zou die dan worden met ouders. [/v] sound
informant [a] Ja. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wollen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. Is er nog een verschil tussen zij en ze. [/v] sound
veldwerker [v=057] En is er nog een verschil tussen leeft ze of leeft zij niet langer. [/v] sound
informant [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=071] Als we sober leven leven we gelukkig. Is er dan een verschil tussen als wij en als we. [/v] sound
informant [a] We en wij is hetzelfde. [/a] sound
veldwerker [v=071] Awwe sober leven. Komt dat voor. [/v] sound
informant [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=218] Zie lijkt me de sterke vorm. Heb je dan ook nog ze. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wij zeggen nooit dat leuven zie maar dat leuven ze. Maar wij zeggen andersom zie leuven dat wij rijker binne dan wij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. Kan je daar we zeggen. [/v] sound
informant [a] Wij. Nee we dat is bijna niet voorkomend in _. [/a] sound
veldwerker [v=221] Als je dan toch u zou gebruiken is het dan ook u gelooft. [/v] sound
informant [a] Het wordt wel gebruikt maar dan is het een regelrecht hulpmiddel uit het Nederlands. [/a] tagging sound
commentaar[meta][k]C148p[/k][h]167[/h][i]168[/i][vw]S[/vw][/meta]  sound
veldwerker [v=250] Er waren twee zinnen genoemd. De bank waar ze op zaten en de bank waarop ze zaten. Die kunnen alle twee. [/v] sound
informant [a] De eerste is beter. [/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waarop ze zaten. [/v] sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven kan maar ook Die geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] tagging sound
informant [a] Ja. Ik vind van wel. [/a] sound
veldwerker [v=372] Kan je zeggen dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Nee. [/a] sound
informant [a] Ik denk toch dat in ons dialect het woord waarvan erbij moet. [/a] tagging sound
informant [a] _ die ik denk dat hij het verhaal verteld heeft. Dat zou kunnen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dan zeg ik op mijn beurt dan moet je daar voor die het woord waarvan gebruiken. Dat is de man waarvan ik denk dat hem ropen hebben. [/a] tagging sound
veldwerker [v=397] U zei t Liekt dat ze niks mag eten. [/v] sound
informant [a] Het schient zo te wezen. Dan zeggen wij Het liekt zo te wezen. [/a] tagging sound
informant [a] Het liekt dat ze niks mag eten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=526] De vraag was Wie heeft je op de kermis gezien in de betekenis van Wie heeft jou op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wel het jou op kermis seen. [/a] sound
informant [a] Wel het dei op de kermis seen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=022] Wat is de vertaling dus de zin er wil niemand niet dansen kwam niet voor. [/v] sound
informant [a] Er is geen een die dansen wil. [/a] sound
veldwerker [v=261] Wie denk je wie kan ook he. [/v] sound
informant [a] Ja. Wel denks wel _. [/a] sound
veldwerker [v=309] Ja en dat betekent ik heb geen zin om de koeien te voeren. [/v] sound
informant [a] Ik heb geen zin _. [/a] sound
hulpinterviewer [a] _ in de koeien te voeren. [/a] sound
informant [a] Ik heb geen zin om de koeien te voeren. [/a] sound
veldwerker [v=028] Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. U zei dat dat wel kon in het dialect. [/v] sound
informant [a] _ Wel dat zij ha kunnen ropen. Nou ik vind het geen dialect. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wel of ze ha kunnen ropen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=029] Dat kan wel. [/v] sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat daan hebben kund. Is dat een goede volgorde. [/v] sound
informant [a] Nee. [/a] sound
informant [a] Zul hij dat daan kund hebben. [/a] sound
informant [a] Ja. dat zou nog aanvaardbaar zijn in het dialect. [/a] sound
veldwerker [v=350] Als je vergelijkt Ik weet dat hij gaan zwemmen is met Ik weet dat hij zwemmen gaan is. [/v] sound
informant [a] Geen van beiden. Nee. [/a] sound
informant [v=495] En dan wil je weten wat is de best aanvaardbare zin in ons dialect. [/v] sound
veldwerker [a] Ja. [/a] sound
informant [a] Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien. Dat in ieder geval niet. [/a] sound
informant [a] Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien. Die laatste is de beste volgens mij. [/a] sound
veldwerker [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. Die kan wel he. [/v] sound
informant [a] Ik vond dat iedereen moet kunnen zwemmen. Ja. [/a] sound
veldwerker [v=084] En ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] tagging sound
informant [a] Ja. Dat zou wel kunnen. [/a] sound
veldwerker [v=160] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben. [/v] sound
informant [a] Ja dat kan wel. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben. [/a] sound
informant [a] _ maakt hebben mout. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen maakt mout hebben. Dat zou ook kunnen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=321] Met die rare jongen ben ik mee naar de markt geweest. Is dat goed. [/v] sound
informant [a] Nee. Met die rare jongen ben ik naar de markt weest. [/a] sound
veldwerker [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen. [/v] sound
informant [a] Marie zei dat jij probeerd het Piet een boek te verkopen. [/a][/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. komt voor : j
vorm: az ze gevaarlijk leeft leef ze niet lang meer
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. komt voor : j
vorm: az jullie losbandig leben dan leben jullie niet zo lang az ik
071 Als we sober leven, leven we gelukkig Zoek een adjectief dat met een klinker begint, en een dat met een niet-nasale medeklinker begint. Beide opvragen.; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. komt voor : j
vorm: az wij sober leben leben wij gelukkig
140 Zitten hier nergens geen muizen? Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. komt voor : j
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
218 Ze geloven dat wij rijker zijn als zij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. komt voor : j
vorm: zij geleuben dat wij rijker binnen dan zij
219 We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. komt voor : j
vorm: wij leuben dat jullie net zo slim binnen az wij
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: die zen
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waar ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waarop
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM komt voor : j
vorm: Jan rookt niet meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. komt voor : j
vorm: zelfs hij kan dat niet oplossen
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: wij
zin: meugen wij ... dat wij ook vraagd binnen
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: wij
zin: meugen wij ... dat wij ook vraagd binnen
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weis ook voor voor weer we krijgen morgen
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
zin: je weten wel dajje slim genoeg binnen
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. komt voor : j
vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: bij zich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: bij hom
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : n
vorm: az u denkt dajje gezond leben leef dan vooral zo verder
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
vorm: az ze denken dat ze gaan motten dan gaan ze maar
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: az ze denken dat ze gaan motten dan gaan ze maar
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: az we heuren dat wie gaan motten dan gaan wie
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: az we heuren dat wie gaan motten dan gaan wie
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ik gao
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gao ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az je gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gao je
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : j
vorm: az u gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : j
vorm: gaat u
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az hij gaait
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaait hij
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze gaait ze
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaait ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: azt gaait
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaait
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az wij gaon
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaon wij
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az jullie gaon
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaon jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ga onmiddleijk vort
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging jij ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen jij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging ik niet
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen u ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging hij ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging u ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging et niet
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen et ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: toen wij gingen'n
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: gingen jullie ook
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen jullie gingen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gingen wij niet
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ze gingen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gingen ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : j
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : j
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: hem
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: hom
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich toe
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: naar hom toe