SAND-data Nieuw-Scheemda (C123p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Nieuw-Scheemda

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]C128p[/k][h]125[/h][i]126[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin veur in u dialect. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zegn wie toch nooit. Wandeldiede. [/a] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Gistern wannelde ij deur t park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet nie dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant Och heur da Marie gister overleedn. Da wis gar niks van. wist ze? sound
veldwerker Ja en in deze volgorde zoveel mogelijk_ sound
hulpinterviewer In deze volgorde mus da zegn in t gronings. sound
informant Ik wait nei da Marie gister overleednis.

overleedn is
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin veur in ju dialect. Er wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant [a=n] Is genene die dansen wil. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] vertaling is reeds gegeven. sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin veur in joe dialect. Els wil niet dansn en ze wil niet zingen ook niet. [/v] moeilijk te onderscheiden of er komt of kom wordt gezegd door de d van deze sound
informant [a=n] Elsje die wil nei dansn en zingn wil zok nooit. [/a]

z ok
sound
veldwerker Dus hij komt zo niet voor. sound
hulpinterviewer [a=n] Deze zin kom die leest oe zo nooit ja zo proat je da nooit ja. Wadhier staat neit met da nietterachter. [/a] wat hier sound
hulpinterviewer [v] Vertaal [/v] is al vertaling gegeven sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund[/v] sound
informant [a] Was geneine dei da wol en die kon dadook nooit. [/a]

dad ook
tagging sound
veldwerker En met dat heeft erbij_ sound
hulpinterviewer [a] Nieman hetadooit wul of kent. [/a]

he tad ooit
wil of wul. Heeft wul met vervoeging of met uitspraak te maken. tagging sound
hulpinterviewer _nooit wul of kent. sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel wille opeten. [/v] sound
informant [a] Jan hadheel brood wel wiln opeetn.[/a]

had heel
had heel zit zo aan elkaar dat de d van had echt een d blijft tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan hattut hele brood wel op wiln eetn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin veur in u dialect. Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel mie eens wellekel roepn moest. [/a] welke kerel of iets anders? tagging sound
informant [a] Vertel mie eens welezze roupn moutn nee_ vertel mie eens welezze roupn moest [/a]

wel ez ze
sound
hulpinterviewer [a] Vertel mie eens wie of zij had kenn roupn. [/a] sound
hulpinterviewer Vin beetje rare zin. terwijl mevrouw als hulpinterviewer van 28-30 zelf deze zin had uitgekozen sound
informant [a=j] Vertel mie eens welof zij ha kenn roupn. [/a]

wel of
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruukelijk is deze zin in u dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zok dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijzen naar puntje puntje. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie en Piet wiezn noa mekoar. [/a] tagging sound
informant _eur neuzn. sound
informant _noa mekoar sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje. Toon wast_ [/v] sound
informant [a] _ was zok in tobbe. [/a] tagging sound
commentaareerst zok en daarna zuk  sound
informant was zuk in tobbe sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heef geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant De timmerman het spijkers vergeetn. sound
veldwerker En zo dicht mogelijk bij deze zin. sound
informant [a] De timmerman het geen spijkers bie zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Fons zag een slang naast puntje puntje. [/v] sound
informant [a] _ zok op banke zitn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] In nagesprek komt deze vraag terug sound
informant Erik leit zok vur mie werkn. tagging sound
informant [a] Erik leit mie veur zok zokzulf werkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna leit zuk op de golvn mitdriebn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zukzulf int spiegel. [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard ken zuchzulf goud. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward hedheurd datter fotoos vannom in etalage staan. [/a]

hed heurd dat er van om
tagging sound
commentaarverschil hulpinterviewer en informant in uitspraak d van hed heeft  sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin veur in u dialect. Ward hed heurd datter fotoos van omzulf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leevik zoals mie ouders willen. [/v] sound
informant As ik zuinig leef want da wildn mien ouders. sound
informant [a] As ik zuinig leef leevik zoas mien ouders woldn. [/a]

leev ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Azze nog drie jaar leeft dan leefde langer aszie vader. [/a]

az e leef de as zie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Azze zo gevaarlijk leeft _ [/a] tagging sound
veldwerker zoveel mogelijk in deze volgorde blijven. sound
informant [a] _leef ze nei lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Ast noe nog leeft dan leef morgen ok nog wel. [/a]

as t
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Aznie zo roekeloos leebn dan leebn jullie nooit zo lange azik. [/a]

az nie az ik
als jullie tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant Zij leebn veurt werk maar nei veur eur kinder moa denkn neit aan eur kinder. sound
informant [a] Azze veur eur werk leebn den leebn ze neit veur eur kinder. [/a]

az ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asje gezond leebn dan leefje langer. [/a]

as je leef je
beide clusters zo dicht op mekaar uitgesproken dat ik er maar een cluster van heb gemaakt. tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant Asder veul mensn in de landbouw leebn_

as der
tagging sound
informant [a] Azzer weinig mensen in de landbouw leebn den leebner veul mensen van werk in de fabriek. [/a]

als er leebn er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pieter en Liesje int paradijs leebn den leebn Rosa en Frans in de helle. [/a]

in t
als tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Azwe zuinig leebn leebn we gelukkig. [/a]

az we
de k uit gelukkig wordt bijna niet uitgesproken tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] de f van leef wordt bijna als v uitgesproken tagging sound
hulpinterviewer Dat zegn wie ook zo. sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leevwat minder bekrompn kinder. [/a]

leev wat
door w van wat wordt de f van leef een v tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin veur in u dialect. Ik vind dat iedereen mot kenn zwemm. [/v] sound
informant [a=j] Ik vin dadelkenein mot kunn zwemm. [/a]

dad elkenein
tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin veur in u dialect. Ik vindat iedereen mot zwemm kenn. [/v]

vin dat
in cluster omdat de t in de uitspraak van de d van vind wegvalt tegen de d van dat tagging sound
veldwerker U hoeft em niet te vertale het gaat erom oftie voorkomt. sound
hulpinterviewer Oftoe die zin goud fest he.

of toe
let op de vervoeging 2.ev. van vinden sound
informant [a=j] Ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer Goutoch

gou toch
sound
hulpinterviewer [v=080] Kom deze zin veur in u dialect. Ik vin dat iedereen kenn zwemm mou. [/v] In nagesprek komt deze vraag terug sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik vin dat iedereen kenn zwemm moutn. Daddis toch een goue zin of nei. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin veur in u dialect. Ik vin dat iedereen zwemm kenn mout. [/v] de t na kom is erg dun uitgesproken. tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Kom deze zin veur in u dialect. Ik vin dat iedereen zwemm mot kenn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. ja [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Kom deze zin veur in u dialect. Ik wei dad Eddy morgn wil brood eetn. [/v] de t van dat wordt als een d uitgesproken Vandaar dat ik een d heb geschreven. tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Kom deze zin voor in u dialect. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant [a=n] Eddy mout vroeg opstaan kunn. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=088] Kom deze zin veur in u dialect. Ik wei dad Jan mot een neie schure boudn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=093] Komt deze zin veur in u dialect. Ik vin dat Marie mot noa Jef beln. [/v] de t achter dat is bijna weggelaten tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=102] Kom deze zin veur in u dialect. Ik wei dad Jan mot jammer genog vertrekn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=107] Kom deze zin veur in uw dialect. Ik weidat Hans mag neit komn. [/v]

wei dat
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=108] Kom deze zin veur in u dialect. Ik weidat Hans mag neit komn. Iedereen begript dat hij het te druk het. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja das goutja. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=109] Kom deze zin voor in u dialect. Ik weidat Hans mag neit komn want Marie wul em neit om sien feest sein. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja das goud ja. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=114] Komt deze zin voor in u dialect. Ik weidat jan wil zwien koopn. [/v] sound
informant [a] Ik weidat Jan zwien wil koopn. [/a]

wei dat
sound
hulpinterviewer [a=j] Da ken toch wel. [/a] sound
informant Ja ja sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant Ik denk da Marie hom roupn wil. twijfel dat met of zonder t sound
hulpinterviewer [a] Ik denk da Marie hem zal moutn roupn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Kom deze zin voor in u dialect. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Hij wil geen soep meer eetn. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
veldwerker En hoe zou u hem dan vertale. sound
informant [a] Hij wil geen soep meer eetn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Kom deze zin veur in u dialect. Zitten hier nergens geen muizen. [/v] sound
informant [a=j] Zitn hier nergens geen muizen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=148] Kom deze zin veur in u dialect. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Elkenein is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. sound
hulpinterviewer [v=149] Kom deze zin veur in u dialect. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=n] Hij het nergens geen vriendn. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Of hij het overal geen vriendn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=154] Kom deze zin veur in u dialect. Boukn het Jan dreie. [/v] sound
informant [a=n] Jan het drei boukn. [/a] sound
hulpinterviewer Da kom nei in ons dialect veur zo. sound
hulpinterviewer [v=156] Kom deze zin voor in u dialect. Jan weidat hij veur drei uur de wagen mot hebn mokt. [/v] In nagesprek komt deze vraag terug sound
hulpinterviewer of as toe dat een gaie zin fizt. sound
hulpinterviewer [a=n] Geen gaie zin he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Kom deze zin veur in u dialect. Jan weidadhij veur drei uur de wagen mot gemokt hebn. [/v]

wei dad hij
sound
hulpinterviewer [a=n] Of didin ons dialect veurkom_ nee. [/a] sound
informant nee zo nei. sound
hulpinterviewer [v=160] Kom deze zin veur in u dialect. Jan weidadhij veur drei uur de wagen gemokt mot hebn. [/v]

wei dad hij
sound
informant [a] Jan weit dadhij veur drei uur de wagen mokt hebn mout. [/a] antwoord op vraag 161 sound
hulpinterviewer [a] Jan weidathij veur drei uur de wagen mokt mot hebn. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dadis geen goeie zin. [/a] sound
veldwerker Nee mokt is goed sound
hulpinterviewer [a=j] Mokt ook wel. O den kent wel. [/a] sound
veldwerker Mokt moet hebben kan dat ook. sound
informant [a=j] Ja sound
hulpinterviewer Mokt maut hebn. tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin veur in u dialect. Jan weit dat hij veur drei uur de wagen gemokt hebn mot. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da ken toch wel. [/a] sound
hulpinterviewer Da vinnik wel tenminste.

vin ik
sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. [/v] sound
informant [a] Hajje genoeg mensn omt heu vant land te hoaln. [/a]

ha je om t van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Twa aardig van Jan om te komn mitdehelpn. [/a]

t wa
meehelpen tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Dizze tonne is te zwoar om te droagn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij ken al deur zeurn. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij ken stoan zeurn. Ken ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Kom deze zin veur in u dialect. Vertaal. Hij ken stoan te zeurn. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij staat te zeurn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toew ankwamn reegndet. [/a]

toe w reegnde t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. k Geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] k Gleuv dak groter bin az ij. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant Zij geleuft dadik eerder thoes bin azij.

dad ik az zij
tagging sound
informant [a] Zij geleuft dastoe eerder thuis bist azik. [/a]

das toe az ik
tagging sound
hulpinterviewer dan ik sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Du gleuvst toch nei dadhij sterker is azdoe. [/a]

dad hij az doe
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Zij leubn dadwie rieker binn azzij. [/a]

dad wie az zij
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wie geleubn dat zij neit zo slim binn assen wie. [/a] assen wie tagging sound
informant [a] Wie geleubn dat zij dadis jullie neit zo slim binn asn wie. [/a]

dad is
zij is julli tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Joe leubn toch neit dat zij armer binn az wie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer zij en wie zegn wie teegn jullie sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gleuf dad Lisa wel zo mooi is az Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] U leubn dad Lisa eebn mooi is az Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ie leubn. sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Ij leuft dat Louis en Jan sterker binn as Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Kom dizze zin veur in u dialect. A hij slept b hij dut. [/v] sound
hulpinterviewer [v=228] Kom deze zin voor in uw dialect. A hij slept b tdut. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker Da kannie sound
hulpinterviewer [v=243] Kom dizze zin veur in u dialect. A slupt hij b hij dut. [/v] sound
informant Slepdij hij dut. tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Kom dizze zin veur in u dialect. De lampe deut nei meer brandn [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a=n] De lampe brand neit meer. [/a] sound
hulpinterviewer Dut neit meer brandn da zegn wie neit zo he. sound
hulpinterviewer [v=246] Kom deze zin veur in u dialect. Dut Marie elke avond dansn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dut wurd een beetje vreemd veur he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Kom dize zin veur in u dialect. Dou het brood even snieen. [/v] sound
informant [a=j] Dou het brood eebn sniedn ja. [/a] tagging sound
informant [a] Sniet brood eebn. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja en nei dou het brood eebn sniedn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Kom dizze zin veur in t dialect. Brandn duut de lampe neit meer. [/v] sound
informant [a=n] De lampe brandt neit meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Kom dizze zin voor in uw dialect. Ik dou wel eebn de kopjes afwasn. [/v] sound
informant Ik zal wel eebn kopkes afwasn. sound
hulpinterviewer [a=n] Wie zegn nei van ik dou wel eebn kopkes afwasn. [/a] sound
informant Ik goan wel eebn kopkes afwasn. sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] de jong wien moeder gistern hertouwd is stond achter mie [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Bennder nog manieren om deze zin te vertaaln. [/v]

benn der
sound
informant Dan wie net had hebn. sound
informant De jong zie moeder zie moeke is gister ertrouwd dei ston achter mie. sound
informant [a] Daijong zie moeke dei gistern ertrouwdis ston achter mie. [/a] sound
informant [a] De moeke vanda jong dei gister ertrouwdis ston achter mie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar zop zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De banke waarzop zatn was net verfd. [/a]

waar z op
tagging sound
informant [a] Wee geld het mot mie ook moa wat geebn. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Binder nog meer maniern om dizze zin te vertaln. [/v] sound
informant [a] Op net geverfde bank zatn ze. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wee geld het mot mie ook moa wat geebn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Kennok met die. sound
hulpinterviewer [v=260] Kom dizze zin voor in u dialect. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n] Wat denkst welk in stad zein heb. [/a]

denks t wel k
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=261] Kom dizze zin voor in u dialect. Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
informant [a=j] Wat denkn joe ouzet hebn oplost. [/a]

ou ze t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=262] Kom deze zin voor in uw dialect. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wel denkst welk ind stad sein heb. [/a]

wie ik
tagging sound
informant [a] Wel denk je wiek in de stad ontmout heb. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] In nagesprek komt deze vraag terug sound
informant [a] Marie trok deekn noa zuk tou. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Kom dizze zin veur in u dialect. Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hou gebrukelijk is deze zin in u dialect. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Zol hij dad wel doen hebn kenn. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zol hij da wel doen hebn kent. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Kom dizze zin voor in uw dialect. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a=j] Zol hij dad gedoan kent hebn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hou gebruikelijk is deze zin in uw dialect. [/v] sound
informant Da komp wel veur. sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=305] Komt dizze zin veur in u dialect. Zou hij dat doen gekund hebben. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da kenniet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikelijk is deze zin in u dialect. Vertaal. [/v] sound
commentaar[meta][k]C128p[/k][h]125[/h][i]126[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
informant [a=j] Zo hij da wel doun kent hebn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Kom dizze zin veur in u dialect. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb geen zin in koeien vouern. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=316] Kom dizze zin veur in u dialect. De politie zou bij hem komen en nemen hem mee. [/v] sound
informant [a=j] Politie zol bie em komm en neemn om mit. [/a] tagging sound
veldwerker Dat kan dus wel. sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=317] Kom dizze zin voor in u dialect. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja goeie zin ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Marie her koein bin allemoal verdronkn bie de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Kom deze zin veur in u dialect. Dit denk ik niedaan. [/v]

nied aan
sound
informant [a=n] Doar denk ik niedaan. [/v] sound
hulpinterviewer [v=321] Kom deze zin veur in u dialect. Die rare jong bin ik met noa de markt west. [/v] sound
informant [a=n] Met dee rare jong bin ik noa de markt west. Ja dadis fout. [/a]

dad is
sound
informant [a=n] Dei rara jong bin ik mit noa de markt west. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Kom dizze zin veur in u dialect. Jan vin dat je motn zulke dingn neit geleuvn. [/v] sound
informant [a=n] Jan vind dat je zulk soort dingn nei motn leubn. [/a] nei of neit is moeilijk te onderscheiden. sound
hulpinterviewer [a=j] Jan vin dat je motn zulke dingn nei geleubn. [/a] twijfel over antwoord door eerste antwoord en motn is misschien infinitief tagging sound
hulpinterviewer Is goud ja. sound
hulpinterviewer [v=329] Komp dizze zin veur in u dialect. Ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen. Ik zeg ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=j] Ik heb nog nooit eine boos kwaad sien wordn op deze jong. Ik zeg ik geleuf dizze jong vindn zallemoal wel aardig. [/a]

z allemaal
tagging sound
veldwerker Goeie zin sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=331] Kom dizze zin veur in u dialect. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Ik heb ha wad loopn doan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Geeneine mag sein dus ik vind dastoet ook neit mag sein. [/a]

das toe t
tagging sound
informant [a] sien magst. [/a] tagging sound
veldwerker Oke et kan allebei dus. sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] is al gegeven sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Gebeurde toest weg gingst. [/a]

toes t
voegwoordvervoeging tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ik wait wo das geboorn benst. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Noesdu kloar best magst goan. [/a]

noes du
tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Kom dizze zin veur in u dialect. Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hou gebruikelijk is deze zin in u dialect. [/v] sound
informant [a] Ik weidadhij is aan zwemm goan is. [/a]

wei dad hij
sound
veldwerker Het gaat vooral om deze volgorde sound
informant [a] Ik weidadhij goan zwemm is. [/a]

wei dad hij
sound
hulpinterviewer [a] Ik weidadhij is goan zwemm. [/a]

wei dad hij
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=350] Kom dizze zin veur in u dialect. Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] In tegenstelling tot vorige antwoord of is goan daar een infinitief? sound
hulpinterviewer [v] Hou gebruikelijk is dizze zin in u dialect. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Ik weidadhij is goan zwemm. [/a]

wei dad hij
sound
hulpinterviewer [v=352] Kom dizze zin voor in u dialect. Ik weet dat hij zwemmen gaan is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik weedadhij zwemmn gaan is. Da ken toch. [/a]

wee dad hij
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hou gebruikelijk is deze zin in u dialect. Vertaal. [/v] is al gegeven sound
hulpinterviewer [v=353] Kom dizze zin veur in u dialect. Wil je nog koffie Jan. Jaak. [/v] sound
informant [a=n] Ja ik wil nog koffie Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Wilst nog koffie Jan. Ja zeg Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Kom dizze zin voor in u dialect. Hebben ze gegeten. Jaanze. [/v] sound
hulpinterviewer Hebn ze eetn. sound
hulpinterviewer [a=n] Hebn ze eetn. Ja. [/a] tagging sound
informant Ze hebn eetn. sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=365] Kom dizze zin voor in u dialect. Hem is dood. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Hij is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Vertoal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dadis de man dein ze roupn hebn. [/a]

dad is
dein ze of datn ze tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertoal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dadis de man deit verhaal verteld het. [/a]

dad is dei t
d van verteld is echt een d in de uitspraak. tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertoal. Dat is de man die ik denkt dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dadis de man dei ik denk dadik denk dat verhaal verteld het. [/a]

dad is dad ik dat t
tagging sound
informant Dadis de man dei ik denk dajjet verhaal verteld het. dajjet is geen voegwoordvervoeging sound
hulpinterviewer of het verteld sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dadis de man dei ik denk datze roupn hebn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Kom dizze zin voor in u dialect. A wanneer zal de wereldvrede komn. B nooit niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Da word hier wel zegd ja. Nooit neit. [/a] d van word is d vandaar t weg en d van zegd is zachtjes tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] Schien dat ze niks mag eetn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. t Lijk wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] t Liek wel ofder eine in de tuin stait. [/a]

of der
sound
informant [a] t Liek wel ovver eine in de tuin stait. [/a]

ov er
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Kom dizze zin veur in u dialect. Hij hedde bal gegooid in de mand. [/v]

he de
d van gegooid wordt uitgesproken als d sound
informant [a=n] Ij hedde bal in de mand gegooid. [/a]

he de
let op volgende vertaling is ge weg tagging sound
hulpinterviewer Wordt nie zeegd he. sound
informant [a] Ij hedde bal in de mand gooid. [/a] sound
hulpinterviewer [v=474] Kom deze zin voor in u dialect. ten was maar net goed genoeg. [/v] sound
informant [a=n] t Was nog net goud genoeg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Kom deze zin veur in u dialect. A zal ik kookn. B da dou maar. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Kom dizze zin veur in u dialect. Dat boek beloof mie dat je nooit meer zult verstopn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Kom dizze zin veur in u dialect. Wat zeg mie dat je gekocht hebt. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Hoe gebruikelijk is deze zin in u dialect. Ik denk dat je veel zal moeten weg gooien. [/v] tagging sound
informant [a] Ik denk dasdu veul weg most gooin. [/a] sound
informant [a] Veel weg zou moetn gooin. Da vinnik beste. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Veel zou moetn weg gooin. Ja ken ook. [/a] sound
informant [a] Ik denk dasdoe dastoe veul weg zol moutn gooin. [/a]

das doe das toe
sound
hulpinterviewer Ofsdu die zin vinst. sound
veldwerker Al die andere kunnen ook. sound
hulpinterviewer [a] Ja zie kenn eigenlijk alle drie wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal op zoveel mogelijk maniern. [/v] sound
hulpinterviewer [v=501] Kom deze zin voor in u dialect. Marie zit te stoofperen schillen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Marie zitte stoofperen schiln. [/a]

zit te
sound
hulpinterviewer [v] Kom deze zin voor in u dialect. Marie zitte stoofpeer schiln. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Marie zitte stoofpeer schiln. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Stoofpeer dadis geen gaie zin hoor. [/a]

dad is
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Kom dizze zin voor in u dialect. Marie zitte stoofpeern schiln. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Kom deze zin veur in u dialect. Marie zit te stoofperen en schillen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dadis nie goud

dad is
das en dadis sound
informant [a=n] Nee das nie goud. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Marie zit stoofperen te schiln. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] Kom deze zin veur in u dialect. Zo een vrouw ene kun je maar beter nie teegnspreekn. [/v] nie tegenspreken of niet tegenspreken sound
hulpinterviewer [a=n] Zegn wie toch nooit. Zo een vrouw ene. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Kom deze zin veur in u dialect. Jij bent ook een rare ene. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Rare ene zegn wie ook nei he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wafeur boekn hes kocht. [/a]

wa feur he s
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant Wel hesd op de kermis sein. sound
veldwerker Wie heeft jou he. sound
informant [a] Wel het die op kermis sein. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin veur in u dialect. Marie zee dat jij Piet een boek heb geprobeerdte verkoopn. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Marie zegt dastoe piet een boek_ [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Kom deze zin voor in u dialect. Wim doch dadik els had geprobeid een cadeau te geevn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja das goud. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Kom deze zin voor in u dialect. Karel weit dat jij heb geprobeerd marie een boek te verkoopn. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Kerel weit dastoe es probeird marie een boek te verkoopn. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=040] De zin erik liet mij voor zich werken. Nu vroeg ik mij af of ook kon. erik liet mij voere om werke. [/v] [n] sound
veldwerker U gaf de vertaling liet mij veur zuk werken. sound
informant [a=j] Veur hom werkn. [/a] tagging sound
informant veur zok tagging sound
informant [v=080] Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet. U had gezegd dat het niet kon en nu zei u dat het wel kon. [/v] sound
informant [a=n] Dadis nei goud. [/a] sound
hulpinterviewer Dad moet kenner nei achter zo. sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben mokt ofzo. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee hoor. [/a] sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar heur toe dat kan ook geloof ik he. [/v] sound
informant [a=j] Ja naar heur toe. [/a] tagging sound
veldwerker [/n] [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland vorm: Dadis zo zeker dat eejn en eejn tweej is.
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: wil niet meer branden
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: gaan hier niet voetballen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: zie moeke dei
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wel zie
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: dei zie
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: woarvan de moeke trouwd is.
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarzop zaatn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarop ze zaatn
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: die ze geroepen hebbe
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook neit meer.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hai
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: Weistu wat over t weer morgen?
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: Weist wat over t weer morgen?
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: weist
zin: Du weist wel dast slim genoeg bist.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: dast
zin: Du weist wel dast slim genoeg bist.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: dastu
zin: Du weist wel dast slim genoeg bist.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: bist
zin: Du weist wel dast slim genoeg bist.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekoar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bie zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: met de vinger wijzen
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Asje weitn daje gezond leevn, leefje gewoon zo verder.
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: Asder iedere dag dokter
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: As elke man...
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Assen enkele keer..
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goanik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Astu gaaist
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaaistu
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: Astu gaist
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: asu gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaistu
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: dan gaatu
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaait
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaaide
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaait
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gaaitse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaait
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: den gaaidet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaon
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goanwe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: den goan jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Goa
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingstu
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Toustu gingst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik neit
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hai
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hai ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging u
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingt
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: joe gingn
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wie
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: deit verhaal verteld het
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : j
vorm: eur kinder te bescherme
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : j
vorm: eur kinder moet ze bescherme.
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : j
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : j
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : j
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : j
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zuck
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zuckzulf
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zuckzulf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: noar zuck tou