SAND-data Groningen (C108p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Groningen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]C108p[/k][h]368[/h][i]369[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weet neit dat Margriet gister dood goan is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Geenein hedda wild. [/a]

hed da
tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten. [/v] sound
informant [a] Jan vreet zen hele brood op. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jan hadt hele brood wel wiln op eetn. [/a]

had t
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel mie neit wel zij ken roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zien verhaal wel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Jan herinner zich dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman he geen spijkers bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Hij liet zich veur zich werkn Erik. [/a] sound
informant [a] Erik liet veur zich werkn. [/a] ch klank is heel licht maar hoorbaar. sound
informant [a] Erik liet veur zie werkn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich met driebn op zie golvn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon keek zich in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Erik ken zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heef gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward het heurd _ [/a] Inf verspreekt zich een beetje. tagging sound
informant [a] datter foto van ziezelf in de etalage stoat. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Azik zuinig leef leef ik zoas mien ouders da wiln. [/a]

az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] As hij nog drie jaar langer leeft _ [/a] sound
informant [a] As hij nog drie jaar leeft leeft hij nog langer assien vader. [/a]

as sien
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leefse niet lang meer. [/v]

leef se
sound
informant [a] Asse zo _ [/a]

as se
sound
informant [a] Assij zo gevaarlijk leeft _ [/a]

as sij
tagging sound
informant [a] _ leefse neit lang meer. [/a]

leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft et morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Asset nu nog leeft dan leefset morgen ook nog. [/a]

as et leefs et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As jullie zo losbandig leebn dan leebn joe neit zo langer azik. [/a]

az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse neit veur heur werk leebn leebnsook neit veur de kinder. [/a]

as se leebn s ook
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Ast gezond leefst leefst nog langer. [/a]

as t leefs t
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] As zo veel mensn in de landbouw leven werkn meest mensn nog in de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pieter en Roosje in een paradijs leebn _ [/a] tagging sound
informant [a] As Pieter en Liesje in et paradijs leebn _ [/a] tagging sound
informant [a] _ dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leven dan leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Awwe zo leebn leebn we gelukkig. [/a]

aw we
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leebn wa gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef meer bekrompen kinderen. [/a] minder Gronings. tagging sound
hulpinterviewer [a] Leef wat minder bekrompn kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie heur of hem mot roepn of roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale. [/v] sound
informant [a] Hest genoeg mense omp hooi vant land af te haaln. [/a]

hes t van t
omp tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Het is aardig van Jan om kom te werkn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Deze tonne is zwaar om te draagn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij ken staan te zeurn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aan kwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toewe aan kwamn begont te reegn. [/a]

toe we t te
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Kgeloof dadik groter ben dan hij. [/v]

k geloof dad ik
sound
informant [a] Ik geloof dadik groter ben as hom. [/a]

dad ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Zij geloof dadik eerder thuis ben azik. [/a]

dad ik az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je geloof zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Du geloofs zeker neit dasdu sterker bist as hom. [/a]

das du
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze geloobn dawwe rijker binn assij. [/a]

da we as sij
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Ze geloof neit dasso slim bist as wie. [/a]

das o
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Du geloofst neit _ [/a] tagging sound
informant [a] _ dasse armer binn as jullie. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/a] sound
informant [a] Du geloofs dat Lisa even mooi is az Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Pieter. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft dat Louis sterker is as Geert as Pieter. [/a] tagging sound
informant [a] _ of as Pieter as Geert. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jong wie zie moe gisteren hertrouwd is stond achter mie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] _ wels moe wel zie moe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waarop ze zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waarzop zatn was net verfd. [/a]

waar z op
tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wel geld heeft mo mij maar wa geebn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de dekens naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok al de deken noa mie tou. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Nieman mag et zien dus ik vin ook datstoe et neit mag zien. [/a]

dats toe
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt de volgende zin ook voor. Dus ik vin dastoe et ook neit zien magst. [/v]

das toe
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Het gebeurde toen jij weg ging. [/v] sound
informant [a] He gebeurde toenstoe weg gingst. [/a]

toens toe
n wordt niet heel duidelijk uitgesproken maar ik dacht m wel te horen. tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ik weit woarstoe geboren bist. [/a]

woars toe
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Noustoe klaar bist magstoe gaan. [/a]

nous toe mags toe
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Das de man die ze roepn hemn. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die et verhaal heef verteld. [/v] sound
informant [a] Dadis de man die et verhaal het verteld. [/a]

dad is
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat et verhaal heef verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man woar ik van denk dadie verhaal hef verteld. [/a]

da s dad ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Das de man woar ik van denk dasse roepn hemn. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Tschijnt dat ze niets mag eten. [/v]

t schijnt
sound
informant [a] He schijn dasse niets mag eetn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Tlijkt wel of tussen haakjes er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Et lijk wel datter ene in de tuine staat. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Waveur boekn hestoe kocht. [/a]

wa veur hes toe
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heef je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wel hestoe op de kermis zein. [/a]

hes toe
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijzen naar _ [/v] sound
informant [a] _ noa mekoar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje. Toon wast _ [/v] sound
informant [a] Teun dobbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Fons zag een slang naast _ [/v] sound
informant [a] Fons zag een slang noassich. [/a]

noas sich
tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a=n] Gisteren wandelde die deur et park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Kom deze zinne veur in dien dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] Er wil niemand dansn. [/a] hulpinterviewer had ook al aangegeven dat niemand niet niet voor kan komen. sound
hulpinterviewer [v=023] Kom deze zinne veur in dien dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Els wil nie dansn en ze wil ook neit zingn. [/a] sound
veldwerker [v] Dus op deze manier komt ie niet voor. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Kom deze zinne veur in dien dialect. Vertaal. Eddy moet kunnen vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Eddy moet vroeg op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Kom deze zinne veur in dien dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee he. Hij wil geen soep eetn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zinne veur in et dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zitten hier nergens geen muizen. [/v] sound
informant [a=j] Zitn hier nergens geen muizen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Kom deze zinne veur in dien dialect. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is gein vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin ook veur in uw dialect. Vertaal. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a] Hij he gein vriende overal. Zo zeg ik dat. [/a] sound
veldwerker [v] Dus op deze manier komt ie niet voor. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Kom deze zin ook veur in uw dialect. Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Wel denkstoe wel ik in de stad ontmoet heb. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Kom deze zin ook veur in uw dialect. Vertaal. Wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost. [/v] sound
informant [a] Hou denkstoe da jullie hebn op lost. [/a] tagging sound
informant [a=n] Die komp nie veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=262] Kom deze zinne veur in uw dialect. Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wel denkstoe wel ik in de stad ontmoet heb. [/a]

denks toe
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Kom deze zin ook veur in uw dialect. Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebben op gelost. [/v] sound
informant [a=j] Die wel opgelost maar dan. Hou denkstoe houze dat heb op lost. [/a]

denks toe hou ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Kom deze zinne veur in dien dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb gein zin in voern te koein. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Zo zegn wij et nooit he. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Kom deze zinne veur in uw dialect. Vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=j] Marie al heur koein binn verdronken bie de overstroming. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Dus het is wel een goeie zin deze. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Kom deze zinne veur in uw dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik zei nog tegen haar. Ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a] Ik zei teegn heur ik geloof da deze jong vindn dasse allemaal wel aardig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] Kom deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=j] Ik heb heel veel loopn doan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=353] Kom deze zinne veur in uw dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon a vraagt. Wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jaak. [/v] sound
informant [a=n] Wilstoe nog koffie Jan. En Jan antwoordt ja. [/a]

wils toe
tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Kom deze zin veur in uw dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon a vraagt hebbe ze gegeten. Persoon b antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a] Hebnzal eetn doan. [/a]

hebn z al
tagging sound
informant [a=n] Nee jaanze zegn wie neit. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=365] Kom deze zin voor in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. Hem is dood. [/v] sound
informant [a=n] Hijs dood. [/a]

hij s
sound
hulpinterviewer [v=501] Kom deze zin veur in uw dialect. Vertaal. Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant [a=n] Marie zit stoofpeern te schiln. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Kom deze zinne veur in dien dialect. Vertaal. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant [a=n] Marie zit stoofpeern te schiln. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin veur in dien dialect. Hou gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel mie eens xxx maar even wie hij of zij ken roepn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Kom deze zinne veur in uw dialect. Hou gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
informant [a] Zol hij dat doan hemn. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Zoiets zegn wij dus niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Maar als het met drie werkwoorden moet. Dus met doen hebben en kunnen. [/v] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zinne veur in uw dialect. Hou gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Zol hij dat doan kenn. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zinne veur in uw dialect. Hou gebruiklijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat doen gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zol hij dat doan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zinne veur in dien dialect. Hou gebruikelijk is deze zin in dien dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weit dat hij is gaan zwemn. [/v] tagging sound
veldwerker [v] Is dit een goede zin? [/v] sound
informant [a=j] Mmm. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Kom deze zinne veur in et dialect. Hou gebruikelijk is deze zin in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weit dat hij gaan zwemn is. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deze zinne veur in uw dialect. Hou gebruikelijk is deze zin in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weit dat hij zwemn gaan is. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
commentaarinfinitief of voltooid deelwoord?  sound
informant [a] Ik weit dat hij zwemn goan is. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Kom deze zinne veur in uw dialect. Hou gebruikelijk is deze zin in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk das veul weg zols moetn gooin. [/v]

da s
tagging sound
informant [a=j] Mmm. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veul zou motn weg gooin. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk das veul zol weg motn gooin. [/v]

da s
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zinne veur in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik vin dat iederenene mot kunn zwemn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. Ik vin da dat klopt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Kom deze zinne veur in uw dialect. Ik vinne dat iederenene mot zwemm kunn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Kom deze zinne veur in uw dialect. Ik vin dat iederenene kunn zwemn mot. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] _ mot kunn zwemn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Kom deze zinne veur in uw dialect. Ik vin dat iederenene zwemm kenn mot. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Iederein mot zwemn kunn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Kom deze zinne veur in uw dialect. Ik vin dat iederenene zwemn mo kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Kom deze zinne veur in uw dialect. Ik weit dat Eddy morgen wil brood eetn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Ik weit da Eddy morgen brood kom eetn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Kom deze zinne veur in uw dialect. Boekn heef Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Jan hef drie boekn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Kom deze zinne veur in uw dialect. Jan weit dat hij veur drie uur de wagen mot hebben emaakt. [/v] sound
informant [a] Jan weit dat hij veur drie uur de wagen mot gemaakt hemn. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Kom deze zin veur in uw dialect. Jan weit dadde veur drie uur de wagen mot maakt hemn. [/v]

dad de
sound
informant [a=j] Maakt hemn. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=160] Kom deze zinne veur in uw dialect. Jan weit dadde veur drie uur de wagen maakt mot hemn. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Kom deze zinne veur in uw dialect. Jan weit dadde veur drie uur de wagen maakt hemn mot. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Kom deze zinne veur in uw dialect. Persoon a vraag hij slaapt. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon b antwoordt hij doet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij duttet zegn wie dan. [/a]

dut et
doet het sound
hulpinterviewer [v=228] Kom deze zinne veur in uw dialect. Persoon a vraagt hij slaapt. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon b antwoordt tdut. [/v]

t dut
sound
informant [a] Hij slaapt. Hij dut. [/a] hij dut als in doet een dutje of hij doet? sound
hulpinterviewer [v=243] Kom deze zinne veur in dien dialect. Persoon a vraagt slaapte. [/v]

slaapt e
sound
hulpinterviewer [v] Persoon b antwoordt hij dut. [/v] sound
informant [a=n] Hij duddet. [/a]

dud et
sound
veldwerker [v] Oke maar op deze manier dus niet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Kom deze zinne veur in uw dialect. De lampe duut neit meer brandn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinder doun hier neit voetbaln. [/v] sound
informant [a=n] Nee. De kinder motn hier neit voetbaln. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brandn dut de lampe neit meer. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Kom deze zinne veur in uw dialect. Duut Marie elke avond dansn. [/v] tagging sound
informant [a] Ja. [/a] sound
commentaarKomt dan waarschijnlijk toch niet voor. Daarom niet met a=j gecodeerd.   sound
hulpinterviewer [a=n] Goat Marie elke avond dansn. [/a] sound
informant [a] Dusset al weer. Zitter ook in. [/a]

du se t zit er
sound
informant [a] Ik zou zegge. Gaasse weer elke avond dansn. [/a]

gaa se
sound
hulpinterviewer [v=247] Kom deze zinne veur in uw dialect. Duu et brood even snijn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Goat brood even snijn. [/a]

goa t
sound
hulpinterviewer [v=248] Kom deze zinne veur in uw dialect. Ik dou wel even de koppies af wasn. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik goa de koppies wel even af wasn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zinne veur in uw dialect. Dit denk ik neit aan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Doar denk ik neit aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Kom deze zinne veur in uw dialect. De rare jongens ben of hem ik mee naar de markt weest. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Die rare jongen doa ben ik met noa de markt weest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=328] Kom deze zinne veur in uw dialect. Jan vindt dat je moet zulke dingn neit geloobn. [/v] sound
informant [a=n] Jan vindt dastoe zulke dingn neit moes geloobn. [/a]

das toe
sound
hulpinterviewer [v=387] Kom deze zinne veur in uw dialect. Persoon a vraagt. Wanneer zal de wereldvrede koomn. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon b antwoordt nooit neit. [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Zoiets zeg je dan wel eens. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Kom deze zinne veur in uw dialect. Hij hedde bal gooid in de mand. [/v]

hed de
tagging sound
informant [a=j] Jawel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=474] Kom deze zinne veur in uw dialect. Ten was maar net goed genoeg. [/v]

t en
sound
informant [a=n] Nee. Het was maar net goed genoeg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Kom deze zinne veur in uw dialect. Persoon a vraagt zal ik kookn. Persoon b antwoordt da doe maar. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Da dou maar. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Kom deze zinne veur in uw dialect. Boek beloof mie dat je nooit meer zult verstopn. [/v] sound
informant [a=n] Na da zegs neit. [/a]

zeg s
sound
hulpinterviewer [v=487] Kom deze zinne veur in uw dialect. Wa zegsmie dats toe kocht hes. [/v]

zegs mie dat s
sound
hulpinterviewer [a=n] Da zegn wie neit. Wat hest veur mie kocht. [/a]

hes t
sound
hulpinterviewer [v=513] Kom deze zinne veur in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zo een vrouw een kun je maar beter neit teegn spreekn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Want zo zegn wiet neit. [/a]

wie t
sound
hulpinterviewer [v=515] Kom deze zinne veur in uw dialect. Dou bist ook een rare ene. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar die ene komter neit achter. [/a]

komt er
sound
hulpinterviewer [a] Du bist ook een rare. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Kom deze zinne veur in uw dialect. Marie zei dastou Piet een boek hest probeer te verkoopn. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v= 531] Kom deze zinne veur in uw dialect. Wim dacht dadik Els had probeerd een cadeau te geebn. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Kom deze zinne veur in uw dialect. Karel weit dastoe hest probeerd Marie een boek te verkoopn. [/v] tagging sound
informant [a] Ja. Mooi he. Prachtig. [/a] Niet echt duidelijk antwoord. sound
commentaar[meta][k]C108p[/k][h]368[/h][i]369[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
veldwerker [n] Ik had nog wel een aantal vraagjes. sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gekund. Hoe zou u dat vertalen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dadhe geenene kend. [/a]

dad he
dat heeft tagging sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. Hoe zou u dat vertalen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ward het heurd datter fotoos van hom in de etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v] Van hemzelf kan dat ook? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dat zegn wij niet. [/a] sound
veldwerker [v=069] Dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. Hoe zou u dat vertalen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] _ dan leebn er veel mensn van werk in de fabriek. [/a] tagging sound
veldwerker [v=070] En. Leven Rosa en Frans in de hel? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leebn Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. Hoe zou u dat vertalen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat Marie em zal moetn roepn. [/a] sound
veldwerker [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tis aardig van Jan om te koomn werkn. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v] Want u zei net. Het was aardig van Jan om komen te werken. [/v] sound
commentaarInformant ontwijkt de vraag een beetje.   sound
informant [a] Tis aardig da Jan hier kom te werkn. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toenwaan kwaamn regendet. [/a]

toen w aan regende t
tagging sound
veldwerker [v=215] Ik geloof dat ik groter ben als hij of dan hij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik geloof dadik groter ben dan dei. [/a]

dad ik
tagging sound
veldwerker [v] Dei is toch jij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] _ as hij is dat dan. [/a] sound
veldwerker [v] En as hom kan dat ook? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik geloof dast groter bist as hom. Ja da ken ook. [/a]

das t
weliswaar in tweede persoon maar het gaat hier om hom. sound
veldwerker [v] En dat ik is dat dak of is dat dadik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dadik. [/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Zij geloof dastoe eerder thuis bis azik. [/a]

das toe az ik
tagging sound
veldwerker [v=217] _ dat hij sterker is als jij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dou geloof zeker neit dadde sterker is as dei. [/a]

dad e
tagging sound
informant En du bis sterker as mij. sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wij geloobn dat jullie neit zo slim binn as wij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
veldwerker [v] Nou vertaalde u met assij maar kan het ook met assullie zijn? [/v]

as sij as sullie
sound
hulpinterviewer [a] Ze geloobn _ [/a] tagging sound
informant [a] _ da wij rijker binn assij. [/a]

as sij
tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woarzop zaatn was net verfd. [/a]

woar z op
sound
hulpinterviewer Hij zeg bank wij zegn banke. sound
veldwerker [v] En waarop ze zaten. Kan dat ook? [/v] sound
hulpinterviewer [a] De banke woarop ze zaatn was pas verfd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] _ noa zich tou. [/a] tagging sound
veldwerker [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Noustoe klaar bis mags gaan. [/a]

nous toe
tagging sound
veldwerker [v] En kan het ook. Noust klaar bist? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Noust klaar bist ja magst gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=340] Toen je weg ging. Kan ook toust weg gingst? [/v]

tous t
sound
informant [a] Toenstou weg gingst _ [/a]

toens tou
tagging sound
veldwerker [v] En toenst weg gingst. Kan dat ook? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Toenst weg gingst _ [/a]

toens t
tagging sound
veldwerker [v] Toenst weg gingst werd het pas gezellig. [/v] toens t sound
informant [a=n] Nee zo zegje da nie. [/a]

zeg je
tagging sound
commentaarInformant zegt dat het niet zonder toe kan. Misschien toch niet de meest handige zin voorgelegd.  sound
veldwerker [v=341] En. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ik weit woarstoe geboren bist. [/a]

woars toe
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik weit woarstou geboren bist. [/a]

woars tou­
tagging sound
veldwerker [v] Maar kan je ook zeggen. Ik weit woarst geboren bist? [/v]

woars t
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] tagging sound
informant [a=n] Ik weit woarstoe geboren bist. [/a]

woars toe
tagging sound
veldwerker [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tlijkt wel ofder ene in de tuine staat. [/a]

t lijkt of der
tagging sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandelde hij door het park. Hoe zou u dat vertalen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gister wandelde hij int park. [/a]

in t
tagging sound
veldwerker [v=260] Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. Kan dat? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wa denkstoe wel ik in de stad zein heb. [/a]

denks toe
tagging sound
veldwerker [v=261] Wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost. Hoe zou u dat vertalen. [/v] sound
veldwerker [v] Kan dat uberhaupt? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wa denkn jullie houzet op lost hebn. [/a]

hou ze t
tagging sound
veldwerker [v=317] En Marie al haar koeien? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Alle koeiern van Marie zoln wij zegn. [/a] sound
informant [a] Alle koein van Marie binn allemaal verdronken. [/a] sound
veldwerker [v=329] Ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. Is dat een goede zin? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik geloof dasse deze jongen allemaal wel aardig vindn. [/a] sound
veldwerker [v=331] Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Kheb heel wat af loopn. [/a]

k heb
sound
veldwerker [v=501] Marie zit te stoofpeer schillen. Kan dat? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Marie zit stoofpeern te schiln. [/a] sound
informant [a=n] Stoofpeern. [/a] nee op enkelvoud en nee op plaatsing te sound
veldwerker [v=029] Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Vertel mie eens wel of ze had kenn roepn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zal hij dat hebn kenn doun. [/a] infinitief of particium sound
veldwerker [v=352] Ik weet dat hij zwemmen gaan is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das ook een rare vraag. [/a] sound
informant Nee ook nog nie neit. sound
hulpinterviewer [a] Ik weit dadde is gaan zwemn. [/a]

dad e
sound
veldwerker [v=885] Hoe zou u vertalen. Ik ga naar de bakker. [/v] sound
informant [a] Ik goa noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jij gaat naar de bakker. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dou gaast noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En hij gaat naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij goat noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan gaat naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan goat noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gaan naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wij goan noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gaan naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jullie goan _ [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zij gaan naar de bakker. [/v] sound
informant [a] Zij goan ook heen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ging ik naar de bakker? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ging ik noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ging jij naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gingstou noa de bakker. [/a]

gings tou
tagging sound
veldwerker [v] Ging hij naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ging hij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ging Jan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ging Jan noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gingen wij naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gingn wij noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gingen jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gingn jullie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En gingen zij naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gingn zij. [/a] tagging sound
veldwerker Hartstikke bedankt. [/n] sound
informant Nou draaik mie een peukje hoor. sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
018 Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is Komt ook voor: 1. 'gestorven is/is gestorven', 2. 'heeft gestorven/gestorven heeft', 3. 'ze'n weet niet ...'.; Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen.Als variant met 'en' voorkomt, vragen als 'komt voor':; 'Pas op dat je niet en valt.' komt voor : j
zin: nee
027 Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen 1. Als vertaling met voegwoord na 'wie': vragen of het ook kan zonder voegwoord.; 2.negatiepartikel testen in de relevante dialecten (zie W18).; Varianten opnemen op band als 'komt voor'-vragen. komt voor : j
vorm: welse hed kenn roupn
037 Toon wast ... Toon zit in de badkuip. Toon wast... vorm: zichzulf
087 Eddy moet kunnen vroeg opstaan Als voorkomt, ook variant met 'erg vroeg' opvragen komt voor : n
vorm: moet vroeg opstaan
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: as een en eine twee is.
220 Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...).; Zin laten inspreken met 'hun' i.p.v. 'zij' als 'komt voor'-vraag; Als voegwoordvervoeging, afvragen zonder pronomen. komt voor : j
vorm: neit dasse armer is binn dan/ as jullie
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: wel sie moe
opmerking: andere vormen komen niet voor.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: welksie moe
opmerking: andere vormen komen niet voor.
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waarop ze
opmerking: andere vormen dan waarop en waar ze op komen niet voor
297 Zou hij dat gedaan gekund hebben? Vorm voltooid deelwoord: zie W25 komt voor : n
vorm: zolhe dat doan hebn
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: datis
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: die ik
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: dasse (roupn hebn)
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
532 Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen 'Marie' en 'een boek' moeten na 'geprobeerd/proberen' staan. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
vorm: dat
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weistu
zin: nee
opmerking: Die eerste -t moet wegblijven. Weistu en niet weitstu.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: weistu
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: dastou
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: dast
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: dastu
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: bist
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: zullie
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: elkoar smokken
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: in die kaste
opmerking: in die kaste wel.
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: d'r
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: d'r
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: die kaste
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: astou dastou leefst leef dan
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as elke dag
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: assen enkele keer
758 Jullie geloven datst jullie eerder thuis zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: dat
758 Jullie geloven datst jullie eerder thuis zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: dast
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: dat je
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: assik goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goast
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goast
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: as u gaast
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaast (zonder pronomen)
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goade (clitic)
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goatse (clitic)
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goadet ('clitic')
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jullie goan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan je (vorm van jullie)
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goanse (clitic)
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goa
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingstou (clitic)
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenstou gingst
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginsgtou
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingn
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wel der
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: wel ze roupn hebn
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die et
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: woarvan ik denk dassem roupn hebn
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
opmerking: kan niet met zitten
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : j
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
vorm: piano te spelen
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: en bracht die koeien weg.
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: om ze te melken.
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: om ze te melken
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
vorm: zitn te werken
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
opmerking: Betekenis: het huis is nu weer bewoond. Heeft te koop gestaan en is nu gekocht door iemand.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich mit drijvn
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzulf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: hemzulf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzulf