SAND-data Bakkeveen / Bakkefean (B127p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Bakkeveen / Bakkefean

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]B127p[/k][h]383[/h][i]384[/i][vw]HW[/vw][t]AH[/t][/meta]   sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Maria gisteren gestorven is? [/v] tagging sound
informant [a] Se weet net dat Maria juster stoarn is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund? [/v] tagging sound
informant [a] gjinien hat dat ooit wild of kend. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Wollen en kinnen dat komt hjir net foar? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ook. [/a] over wollen tagging sound
veldwerker [v] Kinnen? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee kennen hak nee kind zeg ik ik hat net kend zeg ik. [/a] sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel willen opeten? [/v] sound
informant [a] Jan hie de hele bole wel op ete wollen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen? [/v] tagging sound
informant [a] Vertel maar net wiet sie roepen kinnen hie. [/v]

wie t
tagging sound
veldwerker [v=000] Roepe kinnen hie of roepen kinnen hie? [/v] tagging sound
informant [a=g] roepen kinnen hie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel? [/v] tagging sound
informant [a] Jan herinnert him dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich? [/v] tagging sound
informant [a] De timmerman hat gjin spijkers bijem. [/a]

bij em
tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werken? [/v] tagging sound
informant [a] Erik liet mij voor him werkje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven? [/v] tagging sound
informant [a] Johanna liet har mei drijve oppe golven of weagen. [/a]

op e
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel? [/v] tagging sound
informant [a] Toon beseach harself goed in de spiegel. [/a] bs: harself één woord tagging sound
veldwerker [v] En as Toon nou in mantsje is? [/v] tagging sound
informant [a] Him. [/a] tagging sound
informant [a] Toon die beseach him goed in de spiegel. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Him en him sels kan dat ook? [v/] sound
informant [a=g] Beseach himsels ja ja das nog vele mooier. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zich zelf goed? [/v] sound
informant [a] Eduard kent himself goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er fotos van zich zelf in de etalage staan? [/v] sound
informant [a] Ward hat hoord dat der fotos van himself in de etalage staane. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouder willen? [/v] sound
informant [a] As ik zuinig libje dan libje ik sat mien ouders wille. [/a]

sa t
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader? [/v] sound
informant [a] Atter nog drie jaar libbet dan libbet er langer as sien heit. [/a]

at er
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer? [/v] sound
informant [a] As sie sa gevaarlijk libbet dan libbet se net lang mear. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog? [/v] sound
informant [a] As it nu nog libbet dan libbetet morgen ook nog. [/a]

libbet et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik? [/v] sound
informant [a] At jimme zo losbandig libje dan libje jim nooit zo lang as ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen? [/v] sound
informant [a] At se voor hun werk libje dan libje se net voor hun bern. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog? [/v] sound
informant [a] At Rudy nog libbet dan libbet Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant [a] As Rudy nog libbet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer? [/v] sound
informant [a] As je soen libje dan libjejo langer. [/a]

libje jo
tagging sound
veldwerker [v=068] Ja en zou dat ook met do kunne die zin? [/v] sound
informant [a=j] Asto soen libbest dan libbest langer. [/a]

ast o
tagging sound
informant [a] Ja dat kan wel natuurlijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek? [/v] sound
informant [a] Atter san bietsje mensen van de landbouw libje dan libje der meer mensen van werk in de fabriek. [/a]

at er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Frans en Rosa in de hel? [/v] sound
informant [a] As Pieter en Liesje in it paradijs libje dan libje Rosa en uh inne hel. [/a]

in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leven leven we gelukkig? [/v] sound
informant [a] At wij sober libje dan libje wij gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we aardig leven leven we gelukkig? [/v] sound
informant [a] At wie aardig libje dan libje wij lokkich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan? [/v] sound
informant [a] Libje wat soener Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen? [/v] sound
informant [a] Libje wat minder bekrompen bern. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen? [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie him roepe moatte sil. [/a] tagging sound
informant [a] Ik denk dat marie him roepe moatte sil. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] Hastoe genoeg mensen om it hooi van it land te haaljen. [/a]

hast oe
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hast genoeg mensen om it hooi van it land te haaljen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Nee ik vindet wel mooi ja. [/a]

vind et
sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken? [/v] sound
informant [a] It wie aardig van Jan dat er kaam te werkjen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=189] Zonder dat met om? [/v] sound
informant [a=n] Om te kommen werkjen dat vind ik zo apart. [/a] sound
hulpinterviewer [v] It wie aardig van Jan om te kommen werkjen? [/v] sound
informant [a=n] Nee vind ik niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] It wie aardig van Jan komme te werkjen? [/v] sound
informant [a=n] Dat vindt ik ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen? [/v] sound
informant [a] Dizze tonne is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dizze tonne is zwaar om te dragen? [/v] sound
informant [a] Om te tillen soek zegge. [/a]

soe k
sound
veldwerker [v] Dizze tonne is zwaar om te tillen? [/v] sound
informant [a=j] Voor mij wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dizze tonne is zwaar te dragen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Nou klinkt ook wel knap. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dizze tonne is zwaar dragen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren? [/v] sound
informant [a] Hij kan lang aant zeuren blijve. [/a]

aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeuren? [/v] sound
informant [a] Hij staat te eameljen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Hij kin staan te eameljen? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aankwamen regende het? [/v] sound
informant [a] Toent we aan kwamen toen regende it. [/a]

toen t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kgeloof dat ik groter ben dan hij? [/v] sound
informant [a] Ik leau dat ik groter ben as him. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] En dat eerste woordsje ik kan je dat ook verkortsje tot k? [/v] sound
informant [a=j] Ja dat kan ook ja duidelijk ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik? [/v] sound
informant [a] Sie leaut datstoe eerder thuis benst as ik. [/a]

datst oe
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij? [/v] sound
informant [a] Doe leaust toch net dat hij sterker is as dij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] En dat eerste do is daar ook de van te maken? [/v] sound
informant [a=n] Ik zout net doen. [/a]

zou t
sound
veldwerker [v=000] En kun je it ook fuort late? [/v] sound
informant [a=j] Dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=218] Zij geloven dat wij rijker zijn dan zij? [/v] sound
informant [a] Se leauwe dat we rijker benne as sij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij? [/v] sound
informant [a] Wij leauwe dat jimme net zo toek benne as wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie? [/v] sound
informant [a] Jim leauwe toch net dat sij armer benne as jimme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna? [/v] sound
informant [a] Jo leauwe dat Lisa like mooi is as Anne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Piet? [/v] sound
informant [a] Hij leaut dat Louis en Piet sterker benne as Geert en Piet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is staat achter mij? [/v] sound
informant [a] De jonge waans mem juster hertrouwd is ston achter mij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Dat woordsje waans is dat ook nog op een andere manier te vertalen? [/v] sound
informant [a=j] De jonge fan waat de mem. [/a]

wa t
tagging sound
veldwerker [v=249] Kun je ook zegge de jonge die sien mem? [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan ook ja. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jonge wie sien mem? [/v] sound
informant [a=n] Nou wie vindk minder maar die vond ik wel aardig klinken. [/a] sound
veldwerker [v=249] En de jonge wa sien mem? [/a] tagging sound
informant [a=j] Ook. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jonge waar van de mem juster wer trouwd is? [/v] tagging sound
informant [a=j] Vind ik ook goed. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jonge diens mem juster? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jonge wiens mem? [/v] sound
informant [a] Nee ook niet. [/a] sound
veldwerker [v] De jongen diet sien mem juster wertroud? [/v]

die t
sound
informant [a=n] Nee voor mij net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd? [/v] sound
informant [a] De bank wert se op zaten wie krekt verve. [/a]

wer t
tagging sound
hulpinterviewer [v] De bank dert se op zaten wie pas verve? [/v] sound
informant [a] De bank wert se op zaten_ [/a]

wer t
tagging sound
informant [a] _Wert se op zaten dat wie beter int Fries

wer t in t
sound
informant [a=j] Ja ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank wert se op zaten wie pas verve? [/v]

wer t
sound
informant [a=j] Ja vind ik wel? [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank der op se zaten wie krekt verve? [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan wel. [/a] sound
veldwerker [v] Der op of wer op? [/v] sound
informant [a] Der op. [/a] sound
veldwerker [v=250] De bank der op se zaten of der opt se zaten? [/v] sound
informant [a=g] Der op se zaten dan denk ik zonder. [/a] sound
veldwerker [v=250] Soenen je ook zegge kinne de bank wer op se zaten? [/v] sound
informant [a=n] klinkt in mien oren net goed. [/a] sound
veldwerker [v=250] En de bank wer opt se zaten? [/v]

op t
sound
informant [a=n] Nee ik niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven? [/v] sound
informant [a] Waat geld heeft moat mij maar wat jaan. [/a]

wa t
tagging sound
veldwerker [v] Soe ek kunne wiet geld heeft moat mij maar wat jaan? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=259] En diet geld heeft? [/v]

die t
tagging sound
informant [a=j] Dat wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de dekens naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie luts de tekken naar har toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien? [/v] sound
informant [a] gjinien mei it zien dus ik vind datsto it ook net zien meist. [/a]

datst o
tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je weg ging? [/v] sound
informant [a] It gebeurde toensto fuort gongst. [/a]

toen st o
tagging sound
veldwerker [v=339] Net ien mei it zien dus ik vind datsto it ook niet meist zien? [/v]

datst o
sound
informant [a=n] Nee dat is fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar je geboren bent. [/a] sound
informant [a] Ik weet wersto geboren benst. [/a]

wer st o
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan? [/v] sound
informant [a] Noustoe klaar benst kinstoe gaan. [/a]

nou st oe kinst oe
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben? [/v] sound
informant [a] Dat is de man diet se roepen ha. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld? [/a] sound
informant [a] Dat is de man diet verhaal verteld hat. [/a]

die t
tagging sound
veldwerker [v=371] As we nou van het verhaal een verhaal meitsje hoe wordt der dan? [/v] sound
informant [a] Dat is de man diet in verhaal verteld hat. [/a]

die t
tagging sound
veldwerker [v=371] Kun je ook zegge dat is de man die in verhaal verteld hat? [/v] tagging sound
informant [a=j] Jawel dat vind ik wel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=370] Dat is de man die se roepen ha? [/v] sound
informant [a=n] Nee ik zou diet zegge. [/a] tagging sound
veldwerker [v=371] Is dat bij deze dan ook zo dat is de man die of diet it verhaal verteld hat? [/a]

die t
sound
informant [a=g] Diet it verhaal verteld hat ja. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer At ik der net oer nei denk dan soek zegge diet it verhaal verteld hat. sound
informant Ja ik ook. sound
veldwerker [v] En as we dan van it verhaal in verhaal make hoe wordter dan? [/v] sound
informant [a] Diet in verhaal verteld hat. [/v]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld? [/v] sound
informant [a] Dat is de man wer van ik denk diet it verhaal verteld hat. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben? [/v] sound
informant [a] Dat is de man wer van ik denk dat se roepen ha. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] T schijnt dat ze niets mag eten? [/v] sound
informant [a] It skient dat se niks ete mei. [/a] tagging sound
veldwerker [v=397] Dat skient dat se niks ete mei? [/v] sound
informant [a=n] Dat vind ik net. [/a] sound
veldwerker [v=398] En se skient dat se niks ete mei? [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=000] En skient dat se niks ete mei? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat? [/v] sound
informant [a] It lijket wel at der ien in de tuin staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Het lijkt wel of iemand in de tuin staat? [/a] sound
informant [a] It lijket wel at ien inne tuin staat. [/a]

in e
sound
informant [a=n] Nee vind ik toch niet nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wat foar boeken hastoe kocht? [/a]

hast oe
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wa hat die oppe merke sjoen? [/a]

op e
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Marie en Piet wijze nei? [/v] sound
informant [a] Die wijze nei mekoander. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Toon wasket? [/v] sound
informant [a] Toon wasket himself. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toan wasket him zou dat ook kunne? [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] Fons zag in slang neist? [/v] sound
informant [a] Nest him. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Gisteren wandeldiede door het park? [/v] sound
informant [a=n] Dit is briek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Der wil net ien dansje. [/v] tagging sound
informant [a=j] Jawol. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Der wol net ien net dansje? [/v] sound
informant [a=n] Dat kan net dat is in dubbele ontkenning. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Els wol net dansje en se wol net zinge ook net? [/v] sound
informant [a=n] Nee net goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moat kunne bijtiids op staan? [/v] sound
informant [a=n] Dat lijket nergens nei. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wol gjin soep net meer ete net? [/v] sound
informant [a=n] Niks. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hier nergens gjin muizen? [/v] sound
informant [a=n] Hoort it net goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is gjin vakman? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat vind ik wel goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Hij heeft overal gjin vrienden? [/v] sound
informant [a=n] Nee net goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wa denkt je waat ik in de stad ontmoet ha? [/v]

wa t
sound
informant [a=n] Dat is ook niet heul in orde. [/a] sound
veldwerker [v=260] Wat tinksto waat ik in de stad moete ha? [/v]

tinkst o wa t
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=260] En wat tinkst wa ik in de stad tsjinkaam ben? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat soe ik ook wel zegge kunne ja. [/a] sound
veldwerker [v] Wat tinkst wie ik inne stad tsjinkaam bin? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=261] Wat denke jim hoe se it oplost hawwe? [/v] sound
informant [a=n] Wat denke jim hoetset oplost ha. [/a]

hoe t se t
tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Wa denkt je wie ik inne stad ontmoete ha? [/v] sound
informant [a=n] Wa denke jim wiet ik inne stad tsjin kaam bin. [/a]

wie t in e
tagging sound
veldwerker [v=260] Wa tinksto waat ik in de stad tsjin kaam ben? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=265] Hoe tink je hoe se it oplost hawwe? [/v] sound
informant [a=n] Hoet se it oplost ha. [/a]

hoe t
sound
informant [a=n] Hoe denke jim datset oplost ha soe ik zegge. [/a]

dat se t
tagging sound
veldwerker [v] No wa denkst waat ik vanne middag inne stad_ [/v]

wa t van e in e
Klemtoon anders tagging sound
informant [a=j] Oh dat vinnik vinnik wel ja ja. [/a] sound
veldwerker [v=261] Wat denke jim hoet se it oplost ha? [/v]

hoe t
tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan ook wel ja. [/a] sound
veldwerker [v=265] Nou bern hoe denke jim hoet se it oplost ha? [/v] sound
informant [a=n] Hoe denke jim dat se it oplost ha. [/a] Wel met dat. tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Ik heb gjin zin en voerje de kij. [/v] sound
informant [a] Ik heb gjin nocht en voerje de kij. [/a] tagging sound
informant [a=n] Om de kij te voerjen soe ik zegge maar dat en woe ik der net tussen ha. [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Ik denk dattie fuort is. [/v]

dat ie
tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan ik wel zegge ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk hij fuort is? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=312] Ik ha him juster nog net sjoen dus ik zeg ik denk hij is fuort? [/v] tagging sound
informant [a=j] It kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] Hij wou nog even vlug bij de snackbar naar binnen en koopje in broodsje? [/v] sound
informant [a=n] Tsja dat en ik soe om in broodsje te koopjen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al har kij benne verzuipt bij de overstroming? [/v] sound
informant [a=n] Ik vind dat net net nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Ik ha nog nooit zien dat ien lilk werde op dizze jonge ik zeg ik leau dizze jonge vinde se allegear wel aardig? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ik leaut wol ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] Ik ha heel wat rinnen daan? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat kan net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Persoon a vraget wilst nog koffie Jan Jan antwoordet jak? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=355] Persoon a vraget ha se eten_ [/v] sound
hulpinterviewer [v] _ Persoon b antwoordet jaanze? [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=365] Him is dea? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=366] Har is ziek? [/v] sound
informant [a=n] Dat is helendal niks. [/a] sound
hulpinterviewer [v=367] Is har ziek? [/v] sound
informant [a=n] Dit wordt net folle troch in echte Fries sprutsen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Marie is aan it peerschillen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan k wel zien. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Marie is aan it pereschillen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan ik ook zien ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Marie is aan it perenschillen? [/a] sound
informant [a=n] Nee hoeft voor mij net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Marie is peren en schille? [/v] sound
informant [a=n] Nou das neat. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mij ris wa dat sij roepe kind hie? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ik kan it wel zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel mij ris wa at sij roepe kind hie? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja van mij mag it wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij ris waat sij roepe kind hie? [/v]

wa t
tagging sound
informant [a=j] Ja ik leaut wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mij ris wa of dat sij roepe kind hie? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat net. [/a] sound
veldwerker [v=030] En vertel mij ris wa as dat sij roepe kind hie? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Vertel mij ris wa as dat sij roepe kind hie? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat vind ik ook net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Soe hij dat daan ha kind? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Soeder dat daan ha kinnen? [/v]

soed er
tagging sound
informant [a=n] Nee ik doe soe hij dat doen kind ha. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Soe hij dat daan kind ha? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Soe hij dat doen kind ha? [/v] sound
informant [a=j] Dat heb ik liever. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet dat hij gaan is te zwemmen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja das prachtig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=000] Ik weet dat hij it verkoopjen wollen hat? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat vind ik wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Ik weet dat hij te zwemmen gong is? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Marie zegt ik zou in soad fuort doen moatte? [/v] sound
informant [a=j] sound
hulpinterviewer [v] Marie zegt datst die rommel fuort doen moatte soest? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] At je se nu alle drie bruike moatte? [/v] Alle drie de wwden sound
informant Ik denk datsto in protte fuort smijte moatst.

datst o
tagging sound
veldwerker [v] At je der nu in hoofdzin van make soenen je dan zegge kinne van doe soest in protte fuort doen moatte? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Ik vind datsto? [/v] sound
commentaarInformant van de wijs.  sound
informant [a] In protte fuort doen moatte moast moatte soe of zo_ [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vind dat iedereen moat kinne zwemme? [/v] sound
informant [a=n] Zwemme moatte kin. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vind dat iedereen zwemme kinne moat? [/v] sound
informant [a=n] Nee it is zwemme kinne moat. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vind dat iederien moat zwemme kinne? [/v] sound
informant [a=j] Ja ik soe zegge ik vind dat iederien zwemme kinne moat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vind dat iederien kinne zwemme moat? [/v] sound
informant [a=n] Maar it is net goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vind dat iederien zwemme moat kinne? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=082] Ik vind dat iederien zwemme kinne moat? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet dat Eddy morgen bole wol ete? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=088] Ik weet dat Jan moat in nieuwe schuure bouwe? [/v] sound
informant [a=n] Ik wit dat jan in nieuwe schuure bouwe moat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=093] Ik vind dat Maria moat naar Jef belje? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=102] Ik wit dat Jan moat jammer genoeg fuort gaan? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat vind ik net goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=107] Ik weet dat Hans mei net kome? [/v] sound
informant [a=n] Net kome mei. [/a] sound
hulpinterviewer [v=108] Ik weet dat Hans mei net kome iederien begrijpt dat hij it te druk heeft? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat is fout dat eerste stukje. [/a] sound
hulpinterviewer [v=109] Ik weet dat Hans mei net kome want Marie wol him net op it feest zien? [/v] sound
informant [a=n] Nee net kome mei. [/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Ik weet dat Jan wol bargen koopje? [/v] sound
informant [a=n] Nee ik soe dat net zegge ik soe zegge ik weet dat Jan bargen koopje wol. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken heeft Jan drie? [/v] sound
informant [a=n] Dit docht mie denken aan asiel zoekers taal. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan wit dat hij voor drie uure de wein moat hawwe make? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat is hartstikke fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dat hij voor drie uure de wein moat make ha? [/v] sound
informant [a=n] Moat nee dat vind ik ook net goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dat hij voor drie uure de wein make moat ha? [/v] sound
informant [a=n] It wordt gewoon in brij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan wit dat hij voor drie uure de wein make ha moat? [/v] tagging sound
informant [a=j] Make ha moat. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Persoon a vraget hij slaapt persoon b antwoordet hij doet? [/v] sound
informant [a=n] Nou das engels he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Persoon a vraget hij slaapt persoon b antwoordet t doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243]Persoon a vraget slaapt hij persoon b antwoordet ie doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat hoeft net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] De lampe doet net meer branden? [/v] sound
informant [a=n] Brand net meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bern doene hjir net voetbalje? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brande doet de lampe net meer? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Doet Maria elke joon dansje? [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Dochit brea even snijde? [/v]

doch it
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doe wel even de kopkes af waskje? [/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik net aan? [/v] sound
informant [a=n] Nee der denk ik net aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=000] Dizze dingen denk ik net aan? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=000] Sokke dingen denk ik net aan? [/v] tagging sound
informant [a=j] Vind ik nog mooier. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Dizze rare jonge bin ik mee naar de marke weest? [/v] sound
informant [a=n] Ha ik nei de marke weest. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dizze rare jonge haw ik mee naar de markt weest? [/a] tagging sound
informant [a=n] Mei dizze ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Jan vindt dat je moat sokke dingen net leauwe? [/v] tagging sound
informant [a=j] Vind ik wel goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer sil de wereldvrede kome b nooit net? [/v] sound
informant [a=n] Nooit net nee das hollands nooit niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Hij hat de bal gooit inne koer? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Sil ik siede b dat doe maar? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat ook net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloof mij datsto nooit weer verstopje silst? [/v] sound
informant [a=n] Nee das net goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zeg mij datsto kocht hast? [/v] sound
informant [a=n] Dat vind ik heulendal niks. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Do benst ook in raren ien? [/v] tagging sound
informant [a=j] sound
hulpinterviewer [v=530] Maria sei datsto Piet in boek probere hast te verkoopjen? [/v]

datst o
tagging sound
informant [a=j] Ja kan ik wel zien. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Wim dacht dat ik Els probere had in cadeau te jaan? [/v] sound
informant [a=n] Nee vind ik net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet datsto probere hast Marie in boek te verkoopjen? [/v]

datst o
tagging sound
informant [a=j] Ja dat vind ik uh ja .[/a] sound
commentaar[meta][k]B127p[/k][h]383[/h][i]384[/i][vw]HW[/vw][t]AH[/t][/meta]   sound
veldwerker [n][v=000] Wat vinde jim van de zin de bern dogge elke joen anijs melke drinke? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=068] Ast soen libbest dan libbest langer? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja it is letterlijk. [/a] sound
veldwerker [v=063]] At voor hun wurk libje dan libje net voor hun bern? [/v] sound
informant [a=n] Nee at je. [/a] sound
veldwerker [v=217] Leausto net dat hij sterker is as dij? [/v]

leaust o
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=217] Leaust waarschijnlijk net dat hij sterker is as dij? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan ook wel. [/a] sound
veldwerker [v=000] Soenen jo dan nog ris in keer de hele vervoeging van het tijd woord gaan jaan wolle in it Bakkefeansters? [/v] sound
informant [a] Ik gean doe giest hij giet wij geane jim geane en sij geane. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] En dan nu nog in keer maar dan krekt andersom om dus ga ik ga jij? [/v] sound
informant [a] Gean ik giesto giet hij geane wij geane jimme geane sij. [/a][/n]

giest o
tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
109 Ik weet dat Hans mag niet komen, want Marie wil hem niet op het feest zien komt voor : j
vorm: it wit dat hans net komme mei, want marie wol m net op it feest ha
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: dat is sa seker at ien en ien twa is
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: de jonge wer-t de mem juster fan troud is stie achter mij
opmerking: wer-t: ; woord: wert; clusters: wer t
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: de bank wer-t se op sieten wie krekt ferve
opmerking: geen andere mogelijkheden genoemd
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben vorm: dat is de man wer-t ik fan tink dat se m roppen ha
opmerking: geen andere mogelijkheden genoemd; mogelijk clusters "dat se m" (maar "se" is gewoon zwak pronoun)
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien; Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien; Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien Als gegeven volgorde niet voorkomt, volgorde aanpassen:; -'weg zou gooien moeten'; -'zou weggooien moeten'; -'weggooien moeten zou'; -'weggooien zou moeten' vorm: ik tink datsto in protte fuortsmite moatst
opmerking: Informant vermijdt kopig drie-werkwoorden-combinatie. Standaard-fries "fuortsmite-moatte-soest" te ingewikkeld. Hierover bestaat trouwens een overmaat aan literatuur.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM komt voor : j
vorm: jan rookt net mear
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: sels hij kin it net oplosse
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
vorm: hoe let is dat eins
opmerking: informant kan zich moeilijk een voorstelling maken van wat met zin bedoeld wordt. (voorbeeld: "dat" verwijst naar tv-journaal). Geaccentueerd "dat" lijkt verwrongen te klinken.
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
zin: meie we witte at wij ek frege binne
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
zin: meie we witte at wij ek frege binne
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: witsto wat oer it waar fan moarn
opmerking: Variant "witst wat" verworpen of niet herkend.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
zin: do witst wol datst slim genoch bist
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: sij ha der neat mei te krijen
opmerking: Alle Friese informanten tot nu toe geven benadrukt "sij". Archaische nevenvorm "hja" kennelijk niet in trek. Oblique-vormen en samenstellingen met -lie(den) geheel naar verwachting volmondig afgewezen.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekoander
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: marie en piet tutsje mekoander
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: him
zin: hij rop alle familyleden bij him
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: der siet in ybrekker yn dizze kast
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
opmerking: Informant wijst deze zin af indien "daar" (behorend bij DEZE kast) als expletief opgevat moet worden, dus zonder [-prox]-betekenis.
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
zin: juster siet in ynbrekker yn-e kast
opmerking: yn-e is voorzetsel met lidwoord-clitic (alleen in P-lidwoord-combinatie)
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: juster siet der in ynbrekker yn dizze kast
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
opmerking: Alweer: niet als "daar" een expletief is.
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: it is krekt at der in hun yn dizze kast sit
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: it is krekt at der in hun yn dizze kast sit
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: at jo dat jo libje libje
zin: at jo tinke dat jo sun libje libje dan foaral sa fierder
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: at elke
zin: at elke dei de dokter belle wurdt
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: at in inkelde kear
zin: at in inkele kear de dokter belle wurdt
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gean
opmerking: ik gean, do giest, hij giet, wij geane; gean ik, giesto, giet-er, geane wij; ik gong, do gongst; gong ik gongsto; gean derhinne
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gean ik
opmerking: ik gean, do giest, hij giet, wij geane; gean ik, giesto, giet-er, geane wij; ik gong, do gongst; gong ik gongsto; gean derhinne
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: do giest
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giesto
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: jo geane
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: geane jo
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij giet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet hij
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet-er
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij giet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet sij
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: it giet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet it
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we geane
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jim geane
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane jim
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij geane
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane sij
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gean
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongsto
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: do gongst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jo gongen
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gong
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen jo
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong it
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: it gong
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gongen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gongen jim
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jim gongen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij gongen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen sij
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. vorm: fertel my ris wa-t der oan-e doar wie
opmerking: voegwoord-clitic "t" verplicht
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dat is de man dy-t se roppen ha
opmerking: "die" en voegwoord-clitic verplicht
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man dy-t se roppen ha
opmerking: voegwoord-clitic verplicht
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man dy-t it ferhaal ferteld hat
opmerking: voegwoord-clitic verplicht
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: dat is de man werfan ik tink dat dy it ferhaal ferteld hat
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: deze zin (en varianten) wordt door informant alleen omschreven.
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dat is man werfan ik tink dy-t se roppen ha
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
vorm: elke heit hopet dat syn bern earlik binne
opmerking: aangeboden zin wordt verworpen
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
vorm: elke mem mient dat se har bern beskermje moat
opmerking: aangeboden zin wordt verworpen
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: ik fyn dat iderien de foto sjen kinne moat
opmerking: Na enig aandringen. (Drie werkwoorden gebruikt.)
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: hij is alle stikene spullen oan it fuort smiten
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben. opmerking: Vraag overgeslagen omdat het tot onduidelijkheid over betekenis leidt.
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
vorm: marie te parren skilen
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : j
vorm: Marie sit te parren skilen.
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : j
vorm: marie sit te spyljen
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : j
vorm: is oan it pianospyljen
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : j
vorm: hij sit wer te foarsizzen
zin: is is wer oan it foarsizzen, sa sei ik dat
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: hoe hellesto it yn dyn holle om mei iten te smiten
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. vorm: jan fynt it fijn om de heule dei te wurkjen
opmerking: Aspectueel hulpwerkwoord ook na aandringen verworpen. Waarschijnlijk weer vermijding grote clusters. ("Hij sit te wurkjen" heel gewoon en algemeen in het Fries.)
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
vorm: hij sil wol wer oan it seuren weze
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
vorm: hij sil wol stean te seuren
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
vorm: it hus hat ferkocht west
opmerking: Alleen bij interpretatie: de verkoop ging uiteindelijk niet door. Deze interretatie tot nu toe algemeen bij Friese informanten.
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
vorm: no net mear te keap
opmerking: Alleen bij interpretatie: de verkoop ging uiteindelijk niet door. Deze interretatie tot nu toe algemeen bij Friese informanten.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: m
zin: jan liet m meidriuwe op-e golven, weagen
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: himsels
zin: toon beseach himsels ris goed yn-e spegel
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: himsels
zin: edward kent himsels goed
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: him
zin: jan luts de tekken nei him ta
opmerking: him zonder nadruk uitgesproken. Nei-m ta.