SAND-data Jorwerd / Jorwert (B085c)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Jorwerd / Jorwert

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]B083p[/k][h]324[/h][i]323[/i][vw]HW[/vw][t]AH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gister gestorven is? [/v] sound
informant [a] Se weet net dat Marie gister stoan is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Se weet net dat Gryt gister is stoan? [/v] sound
informant [a=n] Dat raast oan de protters. [/a] Dat raast aan de spreeuwen uitdrukking betekent dat lijkt nergens op sound
veldwerker [v] Stoan hat? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat kin net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=022] Der wol net ien net dansje? [/v] sound
informant [a=n] Net ien wol dansje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=023] Els wol net dansje en se wol net zinge ook net? [/v] sound
informant [a=n] Dat laatste dat nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Gjinien hat dat wollen of kinnen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor wollen of kinnen kunne je daar ook wold of kind voor zette? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja it soe wel kinne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel willen opeten? [/v] bs: liever "op eten" ivm tagging sound
informant [a] Jan hie de hele bole wel ite wollen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan hie de hele bole wel wolle opete? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar net ien wiet sij roepe kinnen hie? [/v]

wie t
sound
informant [a] Vertel aan gjinien waat sij roepen kind hie? [/v]

wa t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertel maar net wa sij roepen kind hie? [/v] sound
informant [a=n] Ik soe wa kommatje t doen waat. [/a] sound
veldwerker [v] En wa at kan ook? [/v] sound
informant [a=j] Ja en wa at kan ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij ris wa dat sij roepen kind hie? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij ris wa at dat sij roepen kind hie? [/v] tagging sound
informant [a=n] Uh at ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel? [/v] sound
informant [a] Jan kan him dat verhaal nog wel ient omtinken brenge. [/a]

ien t
bs: "ient" en "int" komen beide voor in de transcripten (fri: yn't) tagging sound
veldwerker [v] Jan schaamt zich? [/v] sound
informant [a] Jan schamet himsels. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kin je dan ook zegge van Jan schamet him? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ik denk wel dat dat him kan ja. [/a] sound
veldwerker [v] En jan schamet zich? [/v] sound
informant [a=n] Dat kan absoluut net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=036] Marie en Piet wijze nei? [/v] sound
informant [a] Nei elkoar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Toon wasket? [/v] sound
informant [a] Wasket himsels? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Of toon wasket him? [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=038]De timmerman heeft geen spijkers bij zich? [/v] sound
informant [a] De timmerman heeft gjin spijkers bij him. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kun je dat laatste woordtsje ook nog op in andere manier vertale? [/v] sound
informant [a=n] Bij zich is bij him. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] Fons zag een slang naast? [/v] sound
informant [a] Fons zag in slang neist him op de bank liggen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor dat him soenen je ook himsels zegge kinne? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet mij voor him werkje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven? [/v] sound
informant [a] Johanna liet har op de golven mee drijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel? [/v] sound
informant [a] Toon bekeek himsels ris goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken? [/v] sound
informant [a] Jan heeft in twa minuten in bierke opdronken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/a] sound
informant [a] Dizze schoenen renne maklik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed? [v] sound
informant [a] Eduard ken himsels skoan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er fotos van zich zelf in de etalage staan? [/v] sound
informant [a] Ward hat hoord dat der fotos van himsels in de etalage staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] As ik kloek libje libje ik sa as us heit en mem it graag sjogge. [/a] tagging sound
veldwerker [v] At ik kloek libje dan libje ik sa at us heit en mem wille? [/v] sound
informant [a=j] Ja dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] At hij nog trije jaar libbet libbet hij langer as sien heit. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kun je daar ook dan tussen zette? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer? [/v] sound
informant [a] At sij zo nuodlik libbet libbet sij net zo lang meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kun je daar ook dan tussen zette? [/v] sound
informant [a=j] Dat soe wel kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog? [/v] sound
informant [a] As it nu nog libbet dan libbet it morgen ook nog wel. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kun je daar dat dan ook fuort late? [/v] sound
informant [a=j] Ja dat kan wel fuort. [/a] sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik? [/v] sound
informant [a] As jim zo losbandig libje dan libje jim zolang net as ik. [/a]

zo lang
tagging sound
veldwerker [v] Kun je daar dat dan ook fuort late? [/v] sound
informant [a] Ja dat kan mooier zonder. [/a] sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen? [/v] sound
informant [a] As se voor it werk libje dan libje se net voor harren bern. [/v] tagging sound
veldwerker [v] Dat dan kan dat daar ook fuort? [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog? [/v] sound
informant [a] As Rudy nog libbet dan libbet Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant [a] En dan kan dat dan al of niet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer? [/v] sound
informant [a] Asto soen libbest dan libbesto langer. [/v]

ast o libbest o
tagging sound
veldwerker [v] Kan dat dan hier ook fuort? [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw levendan leven er veel mensen van werk in de fabriek? [/v] bs: "leven dan" moeten twee woorden zijn. sound
informant [a] As san beetsje mensen van de landbouw libje dan libje der een protte mensen van werk in e fabriek. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kan dat dan hier ook fuort? [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/v] sound
hulpinterviewer [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel? [/v] sound
informant [a] As Piter en Lieske in it paradijs libje dan libje Frans en Rosa in de hel. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kan dat dan ook eventueel fuort blijve? [/v] sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leven dan leven we gelukkig? [/v] sound
informant [a] As we kloek libje libje we lokkich. [/a] tagging sound
informant [a] As we armoedig libje dan libje wij lokkich. [/a] adjectief met klinker tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder jan? [/v] sound
informant [a] Libje wat soener jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen? [/v] sound
informant [a] Libje wat minder kloek bern. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vind dat iederien moat kinne zwemme? [/v] sound
informant [a=n] Zwemme kinne moat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vind dat iederien moat zwemme kinne? [/v] sound
informant [a=n] Zwemme kinne moat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vind dat iederien zwemme kinne moat? [/v] sound
informant [a=n] Kan net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vind dat iederien zwemme kinne moat? [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vind dat iederien zwemme moat kinne? [/a] sound
informant [a=n] Kin net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=088] Ik weet dat Jan moat een nieuwe schuure bouwe? [/v] sound
informant [a=n] Nee kan net. [/a] sound
veldwerker [v] Ik weet dat Eddy morgen brea ete wol? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan wel. [/a] sound
veldwerker [v] Eddy brea eet nu al in kwartier? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=093] Ik vind dat Marie moat naar jet belje? [/v] sound
informant [a=n] Kin dus net. [/v] sound
hulpinterviewer [v=102] Ik weet dat Jan mat jammer genoeg fuort gaan? [/v] sound
informant [a=n] Datselde mat. [/a] sound
hulpinterviewer [v=107] Ik weet dat Hans mei net kome? [/v] sound
informant [a=n] Kan dus net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=108] Ik weet dat Hans mei net komme iederien begrijpt dat hij t te druk heeft? [/v] sound
informant [a=n] Ik weet dat Hans net kome mei. [/a] sound
hulpinterviewer [v=109] Ik weet dat Hans mei net komme want Marie wol him net op it feest ha? [/v] sound
informant [a=n] Nou dat is itselde weer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Ik weet dat Jan wol bargen koopje? [/v] sound
informant [a=n] Dat wol dat moat op it laatst van de zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wol brea ete? [/v] sound
informant [a=n] Dat wol moet op t laatst van de zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat Eddy morgen brea ete wol? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moat kunne betiid van bed af? [/v] sound
informant [a=n] Dat kan net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja at jo it zo zegge en je benne it wend dat zal t wel kunne. [/a] sound
veldwerker [v] Ik denk dat Marie him sil roepe moatte? [/v] sound
informant [a=n] Dat kan net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hjir nergens gjin muizen? [/v] tagging sound
informant [a=n] Dat komt neffens mij net in t jorwerds voor. [/a] sound
veldwerker [v] En as je nu de klam op nergens legge van uh zitte hjir nergens gjin muizen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Hij spreekt net goed gjin frans? [/v] sound
informant [a=n] Zoals it der sein wordt denk ik net dat wij it zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Iederien is gjin vakman? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ik denk wel dat dit int jorwerters voorkomt. [/a]

in t
sound
hulpinterviewer [v=149] Hij heeft overal gjin vrienden? [/v] tagging sound
informant [a=n] Ik soe dat zo net zegge. [/a] sound
veldwerker [v] En as je de klam nou in beetsje anders legge va hij heeft overal gjin vrienden? [/v] Klemtoon op overal. sound
informant [a=j] Dan kan er wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wol gjin soep net meer ete net? [/v] sound
informant [a=n] Nou dat komt net in it jorwerters voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken heeft jan trije? [/v] sound
informant [a=n] Komt net int jorwerters voor. [/a]

in t
sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dat hij voor trije uure de wein mat hebbe klaar? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dat hij voor trije uure de wein mat makke hewwe? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dat hij voor trije uure de wein makke he mat? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dat hij voor trije uure de wein makke moat hewwe? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] Hast genoeg mensen om it hooi van it land te haaljen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Haste genoeg mensen hooi van it land te haaljen? [/v] sound
informant [a=n] Nee om moet er tussen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken? [/v] sound
informant [a] It wie aardig van Jan om te komen te werkjen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kun je ook zegge it wie aardig van Jan om kome te werkjen? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen? [/v] sound
informant [a] Dizze tonne is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Dizze tonne is zwaar te dragen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan ook. [/a] sound
veldwerker [v] Dizze tonne is zwaar tillen? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat kan net der moet te tussen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeuren? [/v] sound
informant [a] Hij staat te sangerjen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kunne je der nog om tusen zette van hij staat om te sangerjen? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee dat kan net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren? [/v] sound
informant [a] Hij kan staan te sangerjen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En dat te dat kan niet fuort laten worden? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat kan net. [/a] sound
veldwerker [v] En kun je der ook om tussen zette? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Toen zij aankwamen regende het? [/v] sound
informant [a] Doet we aankwamen regende it. [/a]

doe t
doet doe t tagging sound
hulpinterviewer [v=215] K geloof dat ik groter ben dan hij? [/v] sound
informant [a] Ik leau dak groter ben as him. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] As hij soe dat ook kunne? [/v] sound
informant [a=n] Volgens mij klinkt it it best van him ja. [/a] sound
veldwerker [v] Dat ik kan der ook k? [/v] sound
informant [a=j] Jawel ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik? [/v] sound
informant [a] Se leaut dasto eerder thuis benste as ik. [/a]

dast o
tagging sound
veldwerker [v] En mij kun je dat ook zegge? [/v] sound
informant [a=n] Ik ik. [/a] sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij? [/v] sound
informant [a] Do leaust toch net dat hij sterker is as ik. [/a] tagging sound
informant [a] Dan dij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Dan do soe dat ook kunne? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij? [/v] sound
informant [a] Se leauwe dat wij rijker benne dan harren. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En dan sij of dan hja? [/v] sound
informant [a=n] Harren is it beste ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij? [/v] sound
informant [a] Wij leauwe dat jim net zo slim benne as wij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] As us soe dat ook nog kunne? [/v] sound
informant [a=j] Us kan wel. [/a] sound
veldwerker [v] Wij of we kan dat ook? [/v] sound
informant [a=j] Ja we. [/a] sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie? [/v] tagging sound
informant [a] Jimme leauwe toch net dat sij armoediger benne dan jimme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna? [/v] sound
informant [a] Do leaust dat Lisa krekt like mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Pieter? [/v] sound
informant [a] Hij leaut dat Louis en Jan sterker benne as Geert en Pieter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] A hij slaapt b hij doet? [/v] sound
hulpinterviewer [v=245] De lamp doet net meer branden? [/v] sound
informant [a=n] Dat komt net voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Doet Marie elke jun dansje? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=247] Doe it brea even snijde? [/v] sound
informant [a=n] Komt net int jorwerters voor. [/a]

in t
sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doe wel even de kopkes afwaskje? [/v] sound
informant [a=n] Komt net voor. [/a] sound
veldwerker [v=245]Brande doet die lampe net meer? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Brande doet die lampe net meer maar hij knippert bij tijden al in beetjse? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren getrouwd is stond achter mij? [/v] sound
informant [a] De jongen waans mem juster trouwd is stie achter mij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] De jongen die sien mem? [/v] sound
informant [a=n] Soe ik net doen. [/a] sound
veldwerker [v] De jonge wa sien mem gister trouwd is? [/v] sound
informant [a=n] Waans mem soek zegge. [/a]

soe k
sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd? [/v] sound
informant [a] De bank dert ja op zaten wie krekt verve. [/a]

der t
ja = zij tagging sound
veldwerker [v] Kun je ook zegge de bank wert hja op zaten wie krekt verve? [/v]

wer t
sound
informant [a=n] Nee want je moat zegge van dert. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven? [/v] sound
informant [a] Waat sinten hat mat mij maar wat jaan. [/a]

wa t
tagging sound
veldwerker [v] Diet sinten heeft moat mij maar wat jaan? [/v]

die t
tagging sound
informant [a=j] Ja kan ook wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wat tinksto wiet ik in de stad tsjin kaam ben? [/v]

tinkst o wie t
sound
informant [a=n] Denk net dast it zo seist. [/a]

da st
sound
informant [a=g] Wa tinksto dat ik in de stad troffen heb. [/v]

tinkst o
tagging sound
veldwerker [v] Wat denksto waat ik in de stad tegen kaam bin? [/v]

denkst o wa t
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=261] Wat denke jimme hoet se it oplost ha? [/v]

hoe t
tagging sound
informant [a=j] Das goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=265] Hoe denksto hoet se it op lost ha? [/v] tagging sound
informant [a=j] Nee dan is der nog wel goed. [/a] sound
veldwerker [v=262]Wa denksto waat ik in de stad tsjin kaam ben? [/v]

denkst o wa t
tagging sound
informant [a=j] Die kan wel ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Hij heeft zijn handen gewassen? [/v] sound
informant [a] Hij hat sien handen wosken. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En hij heeft handwosken kin je dat ook zegge? [/v] sound
informant [a=j] Ja hij hat handwosken dat kan ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Hij heeft zijn hemd gewassen? [/v] sound
informant [a] Hij hat sien hemd wosken. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij hat hemdwosken? [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee sien hemd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=271] Hij heeft zijn been gebroken? [/v] sound
informant [a] Hij hat sien skonk brutsen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij hat him de voet brutsen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Soe hij dat gedaan hewwe kind? [/v] sound
informant [a=n] Dat komt net int jorwerters voor. [/a]

in t
sound
informant [a=g] Zo soe ik dat zegge soe hij dat dien kinnen ha. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=297] Soe hij dat dien kind hewwe? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kin je zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Soe hij dit doen kind hewwe? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan. [/a] sound
veldwerker [v] Soe hij dat dien ha kind ha? [/v] sound
informant [a=n] Dat net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Ik heb geen zin en voerje de kij? [/v] sound
informant [a=n] Dat komt net int jorwerters voor. [/a]

in t
sound
hulpinterviewer [v=311] Ik denk hij fuort is. [/v] sound
informant [a=n] Dat komt net int jorwerters voor. [/a]

in t
sound
hulpinterviewer [v=312] Ik hie him hjoed nog net sjoen dus ik zeg ik denk hij is fuort? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] De politie soe bij him kome en neem him mee? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De politie soe bij him kome en neme him mee? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat kan net. [/v] sound
veldwerker [v] Hij hie der juster gjin zin aan en ga bij sien zuster op visite? [/v] tagging sound
informant [a=j] Jawel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al haar kij binne verzuipt bij de overstroming? [/v] sound
commentaar[meta][k]B083p[/k][h]324[/h][i]323[/i][vw]HW[/vw][t]AH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld? [/v] tagging sound
informant [a] Dat is de man wer vant ik denk dat hij it verhaal verteld hat. [/a]

van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben? [/v] sound
informant [a] Is dat de man wer vant ik denk dat se die roepen ha. [/a]

van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=387] A wanneer sil de werelvrede komme b nooit net? [/v] sound
informant [a=n] Nea. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=399] Wendy probeerde om net ien zeer te doen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Correct. [/a] sound
hulpinterviewer [v=397] Het schijnt dat ze niets mag eten? [/v] sound
informant [a] It lijket dat se niets ete mei. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten? [/v] sound
informant [a] It schijnt dat se niets ete mei. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of iemand in de tuin staat? [/v] sound
informant [a] It lijket wel dat der ien in de tuin staat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] It lijket wel at ien in de tuin om rent? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat soe dan ook kunne ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Hij heeft de bal gooid in de koer? [/v] sound
informant [a] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] A sil ik eten siede b dat doe maar? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat komt net in it jorwerters voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloof mij datst nooit weer verstopje silst? [/v] sound
informant [a=n] Dat is net correct frysk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zeg mij datst kocht hast? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee net zeg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Marie sit te pereschillen? [/v]

pere schillen
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Marie zit te peren schillen? [/v] sound
informant [a=n] Nee Marie zit peren te schillen. [/a] sound
veldwerker [v] Marie sit te peerschillen? [/v]

peer schillen
bs: "peerschillen" incorporatie; één woord, cluster tagging sound
informant [a=j] Dat kan wel jawel jawel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Marie sit stoofperen en schillen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/v] sound
hulpinterviewer [v=515] Do benst ook in rarenien? [/v]

raren ien
tagging sound
informant [a=j] Das correct. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Hokker boeken hasto kocht? [/v]

hast o
tagging sound
veldwerker [v] At je voor dat hokker nou ook twa woorden bruike wat voor? [/v] sound
informant [a=j] Wat voor boeken hast kocht ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wa hat dij op de merke sjoen? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Die aardappelen schillen niet gemakkelijk? [/v] sound
informant [a] Die jirpels schille net makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] De sneeuw smelt in de zon? [/v] sound
informant [a] De sneeuw teit inne zonne. [/a]

in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe? [/v] sound
informant [a] Marie luts de deken naar har toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei tegen Piet dasto him proberest in boek te verkoopjen? [/v]

dast o
tagging sound
informant [a=j] Ja kan wel ja. [/a] sound
veldwerker [v] Marie sei dasto Piet in boek besocht hast te verkoopjen? [/v]

dast o
tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan ook. [/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dat ik Els besocht hie in cadeau te jaan? [/v] sound
informant [a=n] Nee zo soe ik dat net zegge. [/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet datsto besocht hast Marie in boek te verkoopjen? [/v]

dast o
tagging sound
informant [a=j] Karel is der van oppe hoogte. [/a]

op e
sound
veldwerker [v=309] Ik heb hjoed gjin zin en voerje de kij? [/v] bs: probleem: bij "fuorje" en "meitsje" (-je-werkwoorden) zie je verschil imperat vs infin niet. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=309] Ik had juster gjin zin en meitsje mien huiswerk? [/v] sound
informant [a=n] Ja dan soe ik zegge ik had der juster gjin nocht aan om huiswerk te meitsjen. [/a] sound
veldwerker [v] It is net altijd nodig en draaf zo hard? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan wel. [/a] sound
veldwerker [v=000] De bern doen hjir juns altijd anijs melke drinke? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat is dus net in gave fryske zin. [/v] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: dat is sa wis as ien en ien twa is
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: de jonge waans mem juster troud is
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: de bank dert sy op sieten wie krekt ferve
opmerking: woord = dert, cluster = der t
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: dat is de man leau ik dy-t se roppen ha
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: gjinien
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: nearne
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt net mear
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: sels hij wit der gjin rie mei
730 Hoe laat is dat eigenlijk? vorm: hoe let komt dat
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
zin: meie we wol witte at wij ek frege binne
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
zin: meie we wol witte at wij ek frege binne
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: witsto ek wat waar at we moarn krije
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
zin: do witst wol datst der knap genoch foar biste
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. vorm: dêr ha sij neat mei te meitsjen
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: elkoar
zin: marie en piet jouwe elkoar in tutsje
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: him
zin: hy rop alle famylje om bij him te kommen
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: der siet in ynbrekker yn dy kast
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: dêr siet in ynbrekker yn dy kast
opmerking: "daar" als expletief afgewezen, "niet in deze kast".
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: net yn dizze kast
opmerking: "daar" als expletief afgewezen, "niet in deze kast".
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
zin: juster siet der in ynbrekker yn dy kast
opmerking: allinnich mei der
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: allinnich mei der
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: it liket der wol op dat der in hun yn dy kast sit
opmerking: moat dr tusken
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: it liket der wol op dat der in hun yn dy kast sit
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: at jo dat jo libje
zin: at jo tinke dat jo sun libje moajje foaral sa trochgean
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: at alle
zin: at alle dagen de dokter belle wurdt
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: --
zin: at de dokter sa no en dan ris belle wurdt
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gean
opmerking: ik gean, do giest, hij giet, wij geane; gean ik, giesto, giet-er, geane wij; ; ik gong do gongst..; gongsto; gean do derhinne
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gean ik
opmerking: ik gean, do giest, hij giet, wij geane; gean ik, giesto, giet-er, geane wij; ; ik gong do gongst..; gongsto; gean do derhinne
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: do giest
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giesto
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: jo geane
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: geane jo
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij giet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet hij
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se giet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: it giet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet it
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we geane
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jim geane
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane jim
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geane
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gean
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gong
opmerking: woord = gongsto, cluster = gongst o
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongsto
opmerking: woord = gongsto, cluster = gongst o
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: do gongst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jo gongen
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gong
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen jo
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong it
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: it gong
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gongen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gongen jim
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jim gongen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se gongen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
vorm: siws mij ris wat der oane doar wie
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dit is de man dy-t se roppen ha
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man dy-t it ferhaal ferteld hat
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: dat is de man werfan-t ik tink dat ie it ferhaal ferteld hat
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
vorm: elke heit hopet dat syn bern earlik binne
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
vorm: elke mem tinkt dat sij har bern beskermje moat
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: ik fyn dat elkenien de fotos sjen kinne moat
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: hij goait alles wat stikken is fuort
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben. opmerking: informant kan niets aanvangen met deze zin
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : j
vorm: marie sit te parskilen
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : j
vorm: marie sit te pianospyljen
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
vorm: hoe hellest it yn-e holle en smyt mei it iten
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
vorm: it hat gjin en ferweidzje de kij
opmerking: ferweidzje is je-werkwoord, maar zie het voorbeeld met "smyt": hoe hellest it yn-e holle en smyt mei it iten (812)
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
vorm: jan hat der nocht oan om de hiele dei te wurkjen
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
vorm: om de hiele dei sitte te wurkjen, kin wol
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
vorm: om de hiele dei sitte te wurkjen
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. vorm: hij sil wol wer seure
opmerking: informant ontloopt ook na aandringen deze constructie
821 Hij zal wel weer staan zeuren.
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. opmerking: onbegrijpelijk voor informant; ook voor andere Friese informanten
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. it hus hat ferkocht west; ; koop oergongen komt voor : n
opmerking: alleen bij interpretatie "de koop is overgegaan"
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: him
zin: jan liet him driuwe op-e golven
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: himsels
zin: toon beseach himsels yn-er spegel
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: himsels
zin: edward ken himsels aardich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: him
zin: jan luts de tekken oer him hinne