SAND-data Oosterbierum / Easterbierrum (B046b)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 02871) vertaling: Jan herinnere him dat ferhaal wol
opm.: reflexief: hem
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 02871) vertaling: M en P sjogge elkoar foar 'e tsjerke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 02871) vertaling: T wasket him
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 02871) vertaling: De timmerman hat gjin spikers by him
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 02871) vertaling: F seach in slange nest him
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 02871) vertaling: E liet my foar him wurkje
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 02871) vertaling: J liet har meidriuwe op 'e golfen
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 02871) vertaling: T beseach himsels ris goed yn 'e spegel
opm.: reflexief: hemzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 02871) vertaling: Jan hat yn 2 minuten in bierke opdronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 02871) vertaling: Dizze skuon rinne noflik
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 02871) vertaling: E kin himsels goed
opm.: reflexief: hemzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 02871) vertaling: W hat heart dat der foto's fan him yn 'e etalage stean
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 02871) vertaling: Dy ierdappels skile net maklik
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 02871) vertaling: Dit gles brekt as it op 'e grûn falt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 02871) vertaling: Dokter, libje ik wol sûn genôch
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 02871) vertaling: Al jierren libbet er fan 'e erfenis fan syn heit
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 02871) vertaling: Dizze wike libbet sy op wetter en bôle
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 02871) vertaling: Libbet er noch
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 02871) vertaling: Hoelang libje jimme no al fan dy erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 02871) vertaling: Yn Bretagne libje se foaral fanne fiskerij
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 02871) vertaling: Nei it iten gean ik sliepen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 02871) vertaling: Soe ik dat wol dwaan kinne
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 02871) vertaling: Hy liet syn hûs ôfbrekke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02871) vertaling: Ik wit dat Jan hurd wurkje kinne moat
komt voor: n
gebr.: 1
opm.: Opmerking informant: Alle 6 ongebruikelijk met "kunnen" erbij
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02871) vertaling: Ik wit dat Jan hurd wurkje kinne moat
komt voor: n
gebr.: 1
opm.: Opmerking informant: Alle 6 ongebruikelijk met "kunnen" erbij
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 02871) vertaling: Ik wit dat Jan hurd wurkje kinne moat
komt voor: n
gebr.: 1
opm.: Opmerking informant: Alle 6 ongebruikelijk met "kunnen" erbij
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 3
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 3
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 02871) vertaling: Jan hat gjinien boek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 02871) vertaling: Jan hat gjin boek meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 02871) vertaling: Boeken hat Jan net
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 02871) vertaling: Jan hat net folle jild mear
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02871) vertaling: Der mei nimmen oer dit probleem prate
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02871) vertaling: Der mei nimmen oer dit probleem prate
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 02871) vertaling: Nimmen seit dat er net komt
opm.: interpretatiegeval
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 02871) vertaling: Sitte hjir gjin muzen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 02871) vertaling: Ik jow neat oan in oar
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 02871) vertaling: Nimmen wol wurkje
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 02871) vertaling: Wy wisten net dat er thús wie
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 02871) vertaling: Ik wist it ek net
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 02871) vertaling: Hy mei mei nimmen prate oer dit probleem
000 (x05opm) (inf. 02871) opm. inf.: Mij is niet duidelijk wat vertaald moerden, als een zinniet in ABN voorkomt kun je dat moeilijk vertalen. Vaak op deze pagina een dubbele ontkenning in bovenste zin -> bevestiging
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 02871) vertaling: Jan wit dat hy foar trijen de wein makke hawwe moat
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 02871) komt voor: n
gebr.: 1
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 02871) vertaling: Maries auto is stikken
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 02871) vertaling: Marie har auto is stikken
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 02871) vertaling: Pyts auto is stikken
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 02871) vertaling: Pyt syn auto is stikken
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 02871) vertaling: Dy man syn auto is stikken
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 02871) vertaling: Dy man syn auto is stikken
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 02871) vertaling: Dy auto is net fan my mar fan him
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 02871) vertaling: De krante fan juster leit under de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 02871) vertaling: J is K & K harren broerke
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 02871) vertaling: Dy jonges har fytsen binne stellen
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 02871) vertaling: Dy susters harren Mem is op besite
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 02871) vertaling: Dy auto is fan Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 02871) vertaling: Dy fyts is fan my
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 02871) vertaling: Hy mei mei nimmen oer dit probleem prate
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 02871) vertaling: Ik wol gjinien kwetse
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 02871) vertaling: It is spitich dat wy net komme meie
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 02871) vertaling: Dat doch ik net
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 02871) vertaling: Ik hat net wurke
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 02871) vertaling: Hy hie it noch mar krekt fertelt as M begong te gûlen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 02871) vertaling: Helje dy bestelling no mar op
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 02871) vertaling: Hy wurket net
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 02871) vertaling: Ik ferbied dy om hjir te kommen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 02871) vertaling: Jan behindere dat wy M bellen
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02871) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02871) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02871) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 02871) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02871) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02871) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02871) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 02871) fragment: te (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 02871) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02871) fragment: Ast (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02871) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02871) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 02871) fragment: Ast (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02871) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02871) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02871) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 02871) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 02871) fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 02871) fragment: as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 02871) fragment: as (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 02871) fragment: as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 02871) fragment: as (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 02871) fragment: te (1)
opm.: Positie leeg is waarschijnlijk niet juist. HW
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 02871) fragment: te (1)
opm.: Positie leeg is waarschijnlijk niet juist. HW
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 02871) fragment: dat er (1)
opm.: 'er' is de vertaling van 'hij'. HW
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 02871) fragment: 't (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 02871) fragment: as (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 02871) vertaling: Ik wit dat jim op gjinien lilk binne
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 02871) vertaling: Ik wit dat sy op neat grutsk is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 02871) vertaling: Els tinkt dat it net maklik is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 02871) vertaling: Ik wit dat ik te let bin en do net
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 02871) vertaling: Do wist dochs datst wurkje moatst en ik net
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 02871) vertaling: Elts tinkt dat wy nei hûs gean en dat sy bliuwe meie
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 02871) vertaling: It is spitich dat hy komt en dat sy fuortgiet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 02871) vertaling: Ik tink dat L. syk is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 02871) vertaling: Ik tink dat P & L. trouen gean
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 02871) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 02871) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 02871) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 02871) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 02871) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 02871) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 02871) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 02871) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 02871) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 02871) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 02871) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 02871) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 02871) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 02871) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 02871) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 02871) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 02871) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 02871) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 02871) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 02871) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 02871) fragment: wiens (1)
opm.: ibn
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 02871) fragment: waar (1)
opm.: ibn
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02871) fragment: waar (1)
opm.: ibn
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02871) fragment: - (2)
opm.: ibn
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02871) fragment: - (2)
opm.: ibn
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02871) fragment: waar (1)
opm.: ibn
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 02871) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 02871) fragment: wat (1)
opm.: ibn
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 02871) fragment: die (1)
opm.: ibn
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 02871) fragment: waar (1)
opm.: ibn
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 02871) fragment: waarop (1)
opm.: ibn
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 02871) fragment: wat (1)
opm.: ibn
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 02871) fragment: wat (1)
opm.: ibn
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 02871) fragment: wie (1)
opm.: ibn
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02871) vertaling: Wa tinkst dat ik yn 'e stêd moete ha
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 02871) vertaling: Hoe tinke jim dat se it oplost ha
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 02871) vertaling: Hoe tinkst dat se it oplost ha
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 02871) vertaling: M wit net wa't wy belje wolle
opm.: enclitisch voegwoord 't
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 02871) vertaling: Wit immen wa't wy roppen hawwe
opm.: enclitisch voegwoord 't
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02871) vertaling: Wa tinkst dat ik yn 'e stêd moete haw
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 02871) vertaling: Wa tinkst dat ik yn 'e stêd moete haw
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 02871) vertaling: Hy hat syn hannen wosken
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 02871) vertaling: Hy hat syn himd wosken
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 02871) vertaling: Hy hat in hoed op 'e holle
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 02871) vertaling: Hy hat in flek op syn himd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 02871) vertaling: Hy hat syn foet brutsen
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 02871) vertaling: Sij hat har sear dien
opm.: reflexief: haar
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 02871) vertaling: M luts de tekken nei har ta
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 02871) vertaling: L wit dat der foto's fan him te keap binne
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 02871) vertaling: Do wist dochs wol dat we doe troch dat bosk roun binne
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 02871) vertaling: Ik herinnerje my dat de auto fan M stikken is
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 02871) vertaling: Sy herinnert har dat hy as in barch siet te iten
opm.: reflexief: haar
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 02871) vertaling: Wij herinnerje ús wol dat alle boeken fan J stellen wiene mar sy herinnerje it har net
opm.: reflexief: ons reflexief: haar
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 02871) vertaling: Herinnerje jim jim noch dat we J op 'e merk sjoen ha
opm.: reflexief: je of reflexief: jullie
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 02871) vertaling: Hy hat him in ungelok wurke
opm.: reflexief: hem
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 02871) vertaling: Hy fielde him troch it iis sakjen
opm.: reflexief: hem
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 02871) vertaling: Soe hy dat dien kinnen ha
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 02871) fragment: kinnen (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 02871) fragment: dien (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 02871) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 02871) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 02871) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 02871) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 02871) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 02871) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 02871) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 02871) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 02871) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 02871) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 02871) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 02871) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 02871) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 02871) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 02871) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 02871) vertaling: Ik wit dat hy fuort is
komt voor: j
opm.: Vertaling correspondeert niet met gegeven zin
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 02871) vertaling: Ik wit dat hy fuort is
komt voor: j
opm.: Vertaling correspondeert niet met gegeven zin
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 02871) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 02871) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 02871) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 02871) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 02871) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 02871) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 02871) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 02871) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 02871) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 02871) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 02871) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 02871) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 02871) vertaling: Ik wurd no wurch, dat ik hald er mar mei op
komt voor: j
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 02871) vertaling: Ik wurd no wurch, dat ik hald er mar mei op
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 02871) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 02871) vertaling: De ferfer is hjir west te ferfjen
komt voor: j
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 02871) vertaling: De ferfer is hjir west te ferfjen
komt voor: j
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 02871) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 02871) vertaling: Yn dy tiid libbe ik derop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 02871) vertaling: Froeger libbe der as in bist
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 02871) vertaling: Dêr libben wy as God yn Frankryk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 02871) vertaling: Gjinien mei it sjen dus ik fyn datst do it ek net sjen meist
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 02871) vertaling: It barde doest do fuortgongst
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 02871) vertaling: Ik wit wêrst berne bist
opm.: waarschijnlijk enclitisch voegwoord
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 02871) vertaling: Nost klear bist, meist gean
opm.: waarschijnlijk enclitisch voegwoord
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 02871) vertaling: Trochdat Marie stoarn wie, hat har man Anne net mear helpe kinnen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 02871) vertaling: Ik wit dat er swemmen gongen is
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 02871) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 02871) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 02871) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 02871) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 02871) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 02871) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 02871) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 02871) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 02871) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 02871) vertaling: Wa dat
komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 02871) vertaling: Wa dat
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 02871) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 02871) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 02871) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 02871) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 02871) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 02871) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 02871) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 02871) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 02871) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 02871) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 02871) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 02871) fragment: die (1)
opm.: ibn
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 02871) fragment: die (1)
opm.: ibn
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02871) fragment: dat hij (2)
opm.: ibn
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02871) fragment: waarvan (1)
opm.: ibn
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02871) fragment: waarvan (1)
opm.: ibn
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 02871) fragment: dat hij (2)
opm.: ibn
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 02871) komt voor: n
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 02871) fragment: waar (1)
opm.: ibn
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 02871) fragment: wie (1)
opm.: ibn
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02871) fragment: waar (1)
opm.: ibn
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02871) fragment: (2)
opm.: ibn
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02871) fragment: (2)
opm.: ibn
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 02871) fragment: waar (1)
opm.: ibn
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 02871) fragment: wat (1)
opm.: ibn
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 02871) fragment: die (1)
opm.: ibn
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 02871) fragment: wat (1)
opm.: ibn
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 02871) fragment: Wie (1)
opm.: ibn
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 02871) fragment: wiens (1)
opm.: ibn
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 02871) vertaling: Piet tinkt dat J & M op gjinien lilk binne
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 02871) vertaling: W tinkt dat we noait ien in priis jowe
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 02871) vertaling: It is wier se meie net mei M prate
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 02871) vertaling: nergens
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 02871) vertaling: net ien
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 02871) vertaling: nea
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 02871) vertaling: neat
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 02871) vertaling: gjin ien
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 02871) vertaling: Siz net tsjin him dat ik bûten west bin
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 02871) vertaling: Net fertelle datst in kado foar him kocht hast hear
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 02871) vertaling: Wist do net dat er fallen is?
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 02871) vertaling: W prebearre om gjinien sear te dwaan
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 02871) vertaling: 't Skynt dat se neat ite mei
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 02871) vertaling: Se skynt neat ite te meien
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 02871) vertaling: Se prebearje de hele dei al om elkoar te beljen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 02871) vertaling: It belooft wer in moaie dei te wurden
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 02871) vertaling: It is miskien better om noch efkes te wachtsjen
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 02871) vertaling: We hiene it lok om him direkt werom te finen
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 02871) vertaling: As de hinnen in wikel sjogge binne se bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 02871) vertaling: As we de ierdappels net ferkeapje kinne sitte we yn 'e swierrichheden
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 02871) vertaling: As jim him net meinimme wurd ik lilk
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 02871) vertaling: Hy wist it
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 02871) vertaling: Op dit feest wurdt er gans dounse
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 02871) vertaling: No wurdt er allinne noch mar bole yn de winkel ferkocht
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 02871) vertaling: As er mei de fyts komt sil er wol let weze
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 02871) vertaling: Ast tiid hast kom dan ris lâns
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 02871) vertaling: As ik ryk bin, keapje ik in djoere auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 02871) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 02871) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 02871) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 02871) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 02871) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 02871) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 02871) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 02871) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 02871) vertaling: Ik ha him it joun
komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 02871) vertaling: Ik ha him it joun
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 02871) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02871) vertaling: Marie hat sein datsto in ferske prebearre hast te sjongen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02871) vertaling: Marie hat sein datsto in ferske prebearre hast te sjongen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02871) vertaling: M hat sein dast do prebearre hast in ferske te sjongen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 02871) vertaling: M hat sein dast do prebearre hast in ferske te sjongen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 02871) vertaling: M. hat sein datst prebearre hast har in boek te jaan
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 4
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 4
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 02871) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 02871) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 02871) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 02871) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 02871) vertaling: Dy fanne stêd, dy ha hjir gans huzen bout
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 02871) vertaling: Oan dy nije feart, dêr sjogge je gjin mins mear
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 02871) vertaling: Juster is J hjir west
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 02871) vertaling: De deis dat J belle wie ik net thús
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 02871) vertaling: Jef, dy soe ik nea útnodigje
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 02871) vertaling: M. soe soks nea dwaan
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 02871) vertaling: B drinkt wolris in glês tefolle
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 02871) vertaling: M. soe ik wolris by my thús útnodigje wolle
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 02871) vertaling: Dat hûs soe ik net keapje wolle
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 02871) vertaling: Dat hûs stiet dêr al 50 jier
000 (z09opm) (inf. 02871) opm. inf.: Ik denk dat het fan 'e accentuering afhangt of die of dat er tussen moet. Meastal doen wij dat niet. Wanneer je het wel gebruikt onderstreep je het extra
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 02871) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 02871) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 02871) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 02871) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 02871) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 02871) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 02871) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 02871) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 02871) vertaling: Hat G belle
473 (z11b) En pas op! (inf. 02871) vertaling: Tink er om
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 02871) vertaling: 't Wie mar krekt goed genôch
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 02871) vertaling: M hat no mear kij dan as se froeger hie
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 02871) vertaling: As S komme kinnen hie dan hie se dat dien
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 02871) vertaling: Sy is de beste dokter dy't ik kin
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 02871) vertaling: Foarst wat weigoaist mast efkes belje
opm.: waarschijnlijk enclitisch voegwoord met vervoeging 2.p.ev.
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 02871) vertaling: Hjir is alles wat ik krigen ha
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 02871) vertaling: J is to sinnich om wat oan syn bern te jaan
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 02871) vertaling: Liz dat boek del
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 02871) vertaling: Ast echt net wachtsje kinst kom dan mar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 02871) vertaling: Ik wit dat J de dokter roppen kinnen hie
opm.: PPI
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 02871) vertaling: Ik wit dan J de dokter roppen kinnen hie
opm.: PPI
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 02871) vertaling: Hy sei dat ik it dwaan moaten hie
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 02871) vertaling: Hy sei dat ik it dwaan moaten hie
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 02871) vertaling: Hy is ferline wike troch dokter M opereart
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 02871) vertaling: Hy wurdt moarn troch dokter M opereart
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02871) vertaling: Ik tink datst in protte fuort goaie moast
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 02871) vertaling: Ik tink datst in protte fuort goaie moast
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 02871) vertaling: It is dom om sokke djoere dingen fuort te goaien
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 02871) vertaling: Hy is alle stikkene spul oan it fuort goaien
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02871) vertaling: Ik fyn datst faker de krante lêze moate soest
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 02871) vertaling: Ik fyn datst faker de krante lêze moate soest
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 02871) vertaling: It is dom yn it donker de krante te lêzen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 02871) vertaling: It is dom yn it donker de krante te lêzen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02871) vertaling: Hy is de hiele dei oan it krante lêzen
positie: 2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 02871) vertaling: Hy is de hiele dei oan it krante lêzen
positie: 2
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 02871) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 02871) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 02871) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 02871) vertaling: Do bist ek in raeren
komt voor: j
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 02871) vertaling: Do bist ek in raeren
komt voor: j
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 02871) vertaling: R hat 1 griene appel fuortjoen en no hat er noch 2 reade
opm.: 'er' = 'hij'
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 02871) vertaling: Der wiene in protte minsken op it feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 02871) vertaling: Wiene der in protte minsken op it feest?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 02871) vertaling: Hokfor boeken hast kocht?
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 02871) vertaling: Hy wennet by M
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 02871) vertaling: Hy wennet by M
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 02871) vertaling: Rinst efkes nei de bakker W
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 02871) vertaling: Wa hast sjoen?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 02871) vertaling: Wa hat dy sjoen?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 02871) vertaling: Hie ik dat witten dan hie ik it net dien
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 02871) vertaling: 't Soe better wêze om noch efkes te wachtsjen
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 02871) vertaling: Lokkich hat J. dokter belle en dy wie der gau
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 02871) vertaling: Rin dochs troch, ferfelende jonges
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 4
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 4
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 02871) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 4
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 4
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 02871) komt voor: j
gebr.: 5
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 02871) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 02871) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 02871) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 02871) komt voor: n
000 (z17opm) (inf. 02871) opm. inf.: Ik heb deze keer nogal wat werk gehad met de vragenlijsten. Voor mijn gevoel staat er nochal wat dubbel in maarik ben geen dialectoloog. Probeer wel zo zuinig mogelijk met uw medewerkers om te gaan die noch voor 100% in het productieproces zitten.

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]B046b[/k][h][/h][i][/i][vw]HW[/vw][meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat marie gisteren gestorven is? [/v] sound
informant [a] Sie weet net dat Marie juster storven is [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Se weet net dat marie juster is storven? [/v] sound
informant [a=n] Die eh zinsbouw vin ik verkeerd want dat eh is verkeerd om sound
hulpinterviewer [v] Se weet net dat marie storven hat? [/v] sound
informant [a=n] Dat is eh duidelijk een foute zin [/a] sound
hulpinterviewer [v=022] Der wil net ien net dansje? [/v] sound
informant [a=n] Der staat een keer der staat net teveele ien [/a] sound
hulpinterviewer [v=024] ik gaan net aan de kant voor dei net en voor net ien net? [/v] sound
informant [a=n] ik gaan net aan de kant voor dei net en voor net ien. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund? [/v] sound
informant [a] gjinien het dat ooit wollen of kinnen tagging sound
hulpinterviewer [v] Kinne jo hjir ook zegge van eh wold of kind sound
informant [a=n] ik leau net dat dat hjir zo bruikt wordt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel willen opeten? [/v] sound
informant [a] Jan hie de hele bole wel op ete wollen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Jan hie de hele bole wel wille op ete? [/v] sound
informant [a=n] Nou dat is dus weer zo een zin sat it tegenwoordig een soad bruikt wordt en daart ik mie altijd oh zo aan ergerje dat die taal zo verknoeid wordt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen? [/v] sound
informant [a] Vertel mij net waat zij roepe kinnen hie tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij net wa zij roepe kinnen hie? [/v] sound
informant [a=n] ja dat ik denk wel dat dat kan. maar ik denk dat wij meer bruike wa as wa at tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij eens wa dat zij roepe kinnen hie? [/v] sound
informant [a=n] Van mie zelf vin ik dat het der net ien hoort. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel mie ris wa at zij roepe kinnen hie tagging sound
informant [a=j] Ja dat vin ik een goeie frieske zin. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] En is dat ook een gebruikelijke zin hjir ien oosterwierum om dat zo te zeggen sound
informant [a=j] Ja ik denk dat dat wel een eh gebruikelijke ja sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mij ris wa at dat zij roepe kinnen hie? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat vin ik weer dat deer een woordsje teveele in zit. [/a] sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert him dat verhaal wel? [/v] tagging sound
informant [a=j] sa wordt het wel sein. [/a] sound
hulpinterviewer [v=036] Piet en Marie wijze nei? [/v] tagging sound
informant [a] Elkaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Jan wasket? [/v] tagging sound
informant [a] Himsels. [/a] tagging sound
informant [a] Him jan wasket him. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich? [/v] sound
informant [a] De timmerman hat gjin spijkers bij him. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Fons zag een slange neist? [/v] tagging sound
informant [a] Neist him. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werken? [/v] sound
informant [a] Erik liet mij voor hem werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven? [/v] sound
informant [a] Johanna liet haar mei drijve oppe baren

op e
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel? [/v] sound
informant [a] Toon bezag hemzelf ris goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed? [/v] sound
informant [a] Eduard ken himzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er fotos van zichzelf in de etalage staan? [/v] sound
informant [a] Ward het hoord dat der fotos van hemzelf iene etalage staan. [/a]

ien e
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ward hat hoord dat der fotos van zich zelf in de etalage staan? [/v] sound
informant [a=n] dat ik dat finaal fout vin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen? [/v] sound
informant [a] At ik zuinig libje dan libje ik sat mien ouders wille

sa t
tagging sound
hulpinterviewer [v] jimme bruike bruike jime altijd libje of ook wel leve? [/v] sound
informant [a=j] nee wij bruike ek wol en misschien wel meest dat de meesten wel leve bruike. [/a] sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader? [/v] sound
informant [a] At hij nog trije jaar libbet libbeter langer as sien heit

libbet er
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer? [/v] sound
informant [a] At ze zo gevaarlijk libbet libbet ze net lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog? [/v] sound
informant [a] At it nu nog libbet libbet it morgen ook nog. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen? [/v] sound
informant [a] At ze voor har werk libje libje ze net voor har bern tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als rudy nog leeft dan leeft leo ook nog? [/v] sound
informant [a] At rudy nog libbet dan libbet leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer? [/v] sound
informant [a] At je soen libje dan libje je langer je is een informele tussenvorm tussen jo (u) en do (jij, je) tagging sound
veldwerker [a] asto soen libbest dan libbest langer. [/a]

ast o
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ast soen libbest dan libbest langer? [/v] tagging sound
informant [a=j] dat is ien it friesk heel goed mogelijk. [/] sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek? [/v] sound
informant [a] At der san beetsje meensken fan de landbouw libje dan libje der in soad meensken van it werk ien de fabriek tagging sound
hulpinterviewer [V=070] Als pieter en liesje in het paradijs leven dan leven rosa en frans in de hel? [/v] sound
informant [a] As pieter en liesje ien it paradijs libje dan libje rosa en frans iene hel. [/a]

ien e
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we eenvoudig leven leven we gelukkig? [/v] sound
informant [a] At wie eenvoudig libje dan libje wie gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we goed leven leven we gelukkig? [/v] sound
informant [a] At wie goed libje libje wie gelukkig. [/] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder jan? [/v] sound
informant [a] Libje wat soener jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen? [/v] sound
informant [a] Libje wat minder bekrompen bern. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vin dat elkeneen moet kunne zwemme? [/v] sound
informant [a=n] dan gaan ik tegen mij zelf ien. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vin dat iederien moat swemme kunne? [/v] sound
informant [a=n] nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vin dat iederien kinne zwemme moet? [/v] sound
informant [a=n] Totaal foute zin zo. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] ik vin dat iederien zwemme moat kenne? [/v] sound
informant [a=n] Ook weer dezelfde fout it omdraaien van laaste woorden. [/a] sound
hulpinterviewer [v=088] Ik weet dat jan moat een nieuwe schuure bouwe? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan een goeie zin weze sound
hulpinterviewer [v=093] Ik vin dat Marie moat nei Jef belje? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan in goeie zin weze soek wel zegge

soe ik
sound
hulpinterviewer [v=097] Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=102] Ik wit dat jan moat spijtig genoeg vertrekke? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kin wij hjir wel zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=107] Ik weet dat hans mei net kome? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=108] Ik weet dat hans mei net kome iederien begrijpt datter it te druk hat? [/v]

dat er
tagging sound
informant [a=j] Ja ik denk dat dat ook eh wel bruikt wurde kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=109] Ik wit dat hans mei net kome want marie wol him net op it feest zien? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Ik weet dat jan wol bargen koopje [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ik wit dat eddy morgen wol brood ete sound
informant [a=j] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat marie hem zal moeten roepen? [/v] sound
informant [a=j] Ik denk dat marie hem roepe moete zal. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=133] Jan hat gjinien boek meer? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan is een goeie zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En jan hat net ien boek meer? [/v] tagging sound
informant [a] Ook dat kan een goeie zin weze sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hjir nergens gjin muizen? [/v] sound
informant [a=n] Hjir soe sein worde zit hjir nergens muizen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Iederien is net een vakman? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Hij hat overal gjin vrienden? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wol gjin sop net meer ete net? [/v] sound
informant [a=n] Dat kan ik mie net voor stelle dat san zin bruikt wordt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken hat Jan trije? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/]a sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dat er voor trije uure de wein moat hawwe make? [/v] sound
informant [a=n] Nou dat hoort ook nergens op. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dat er voor trije uure de wein moat makke hebbe? [/v] sound
informant [a=j] Nee dat laaste soe ook weer andersom moete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dat er voor trije uure de wein makke moat hebbe? [/v] tagging sound
informant [a=n] Ook weer een hele foute zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet datter voor trije uure de wein makke hawwe moet? [/v]

dat er
tagging sound
informant [a=j] Dat is in goeie zin. [/a] sound
informant En dan soene wij hjir ook net zegge voor trije uure maar voor trijen. sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot? [/v] sound
informant [a] Maries auto is stukken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Marie haar auto is stukken? [/v] tagging sound
informant [a=j] Is uiteraard ook een eh goeie zin. [/a] sound
informant [a] De auto fan marie is stukken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=163] Marie d'r auto is stukken? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat int Fries kin jo dat net zegge. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] Hest genoeg mensken om it hooi vant lan te haaljen. [/a]

van t
tagging sound
informant [a] Hest genoeg mensken om hooi vant lan te haaljen. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hast genoeg meensken hooi van it lan te haaljen? [/v] sound
informant [a=n] Dat vin ik een foute zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hast genoeg mensken om hooi van it lan haalje? [/v] sound
informant [a=n] Nee die n moet der dus moet wel haaljen weze. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van jan om te komen werken. [/] sound
hulpinterviewer [v] It was aardich van jan om komme te werkjen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ik denk wel dat je it op die manier zegge moete ja sound
hulpinterviewer [v] It wie aardig van jan om te komme te werkjen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] It wie aardich van jan om werke te komm? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat vink net goed sound
hulpinterviewer [v] Of om te werken te komm? [/v] sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen? [/v] sound
informant [a] Deze tonne is zwaar om te sjouwen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dizze tonne is zwaar te sjouwen? [/v] sound
informant [a=g] Dat vin ik een mooiere zin as jo it zo zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dizze tonne is zwaar om sjouwen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dizze tonne is zwaar sjouwen tagging sound
informant [a=n] Dat kan wel weer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=215] Kgeloof dat ik groter ben als hij? [/v] sound
informant [a] Ik leau dat ik groter ben as hij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kleau dat ik groter ben as hij? [/v] sound
informant [a=n] Dat vin ik net eh in het Fries zegge je gewoon ik leau. [/a] sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik? [/v] sound
informant [a] Sie leaut dastou eerder thuis benst as ik. [/]a

datst o
ou klank opvallend. tagging sound
hulpinterviewer [v] Ze leaut dat? [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ze leaut asto eerder thuis benst as ik? [/v]

ast o
tagging sound
informant [a=j] Dat ik ook een eh goeie zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij? [/v] sound
informant [a] Dou leaust zeker net dat hij sterker is as dou tagging sound
hulpinterviewer [v] Leaust zeker net dat hij? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan der gerust voor weg dan blijft it nog een mooie zin sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn als zij? [/v] sound
informant [a] Sie leauwe dat wij rijker benne as zij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij? [/v] sound
informant [a] Wij leauwe dat jim net zo slim benne as wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] We leauwe dat jim? [/v] sound
informant [a=j] Ajjo in it gewone spraakgebruik we leauwe

as jo
sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie? [/v] sound
informant [a] Jim leauwe jammer genoeg net dat zij armer benne as jim. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat lisa even mooi is als anna? [/v] sound
informant [a] Jo leauwe dat lisa even mooi is as anna tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat louis en jan sterker zijn als geert en peter? [/v] sound
informant [a] Hij leaut dat louis en jan sterker binne as geert en piter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Hee hij slaapt en de oare die ziet dat zo en die zegt dan hij doet? [/v] sound
informant [a=n] Ik vin dat eh dat antwoord wat te kort is. [/a] sound
informant [a] Dat doet er zo zou ik it. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Hij slaapt en die oare die zegt it doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat vin ik net eh goed onder woorden bracht. [/a] sound
hulpinterviewer [v=235] slaapter ja dat doeter? [/v]

slaapt er doet er
tagging sound
informant [a=j] Dat vin ik een goede zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=238] Slaapt er nee hij doet net? [/v] sound
informant [a=n] Hij doet dat net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Slaapt er en zegt die oare ie doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee ie dat kan net ie kan net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] De lampe doet net meer baarne? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/v] sound
informant De lampe baarnt net meer. sound
hulpinterviewer [v] De bern dogge hjir net voetbalje? [/v] sound
informant [a=n] Dat vin ik ook net goed de bern voetbalje hjir net. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Baarne doet de lampe net meer? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan nog wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Doet marie elke joen dansje? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Danset marie elke joen. tagging sound
hulpinterviewer [v=247] Doe het brood even snije? [/v] sound
informant [a=n] Ook fout snij it brood even. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doe wel even de kopkes afwaskje? [/v] sound
informant [a=n] Ik waske de kopkes wel even af. [/a] sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij? [/v] sound
informant [a] De jonge van waat de mem juster hertouwd is stie achter mij. [/a]

wa t
tagging sound
informant [a] Achter mij stie de jonge waans mem juster hertrouwd is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] De jonge wa sien mem juster hertouwd is stie achter mij? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De jonge die sien mem juster hertouwd is stie achter mij? [/v] tagging sound
informant [a=g] Ik denk dat dat inne praktijk it vaakst bruikt worde zal. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De jonge diens mem juster hertouwd is stie achter mij? [/v] sound
informant [a=n] Dat kan ik mie net voorstelle. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd? [/v] sound
informant [a] De bank wert ze op zaten wie krekt verve. [/a]

wer t
tagging sound
hulpinterviewer [v] De bank dert se op zaten wie krekt verve? [/v]

der t
tagging sound
informant [a=j] Ook een prima zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank werop ze zaten wie krekt verve? [/v]

wer op
tagging sound
informant [a=j] Ook dat kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En de bank deropt ze zaten wie krekt verve? [/v]

der op t
tagging sound
informant [a=j] Ja dat dat kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank wer ze op zaten wie krekt verve? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ek dat zal in de praktijk wel bruikt worde ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank derop ze zaten wie krekt verve? [/v]

der op
sound
informant [a=n] Dat vin ik fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank deer dat ze op zaten wie krekt verve? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank weer dat ze op zaten wie krekt verve? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan wel weer. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank weer at ze op zaten wie krekt verve? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank weerop at ze zaten wie krekt verve? [/v]

weer op
tagging sound
informant [a=j] Volgens mij kan dat ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank weer op dat ze zaten wie krekt verve? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank dat ze der op zaten wie krekt verve? [/v] sound
informant [a=n] Fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven? [/v] sound
informant [a] Waat jild het moet mij maar wat jaan. [/a]

wa t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Diet jild hat moet mij maar wat jaan? [/v]

die t
tagging sound
informant [a=j] Dat kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wa jild hat moet mij maar wat jaan? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat soe kenne dacht ik ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Die jild hat moet mij maar wat jaan? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wat tinkst waat ik in de stad tsjinkaam ben? [/v]

wa t
tagging sound
informant [a=j] Dat dat kin je zo bruike. [/a] sound
informant [a=g] Wa denkst dat ik in de stad tsjinkomen ben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Wat denke jim hoet ze it oplost ha? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=265] Hoe denksto hoet ze it oplost ha? [/v]

denkst o hoe t
tagging sound
informant [a=j] Dat vin ik een goeie zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=262] Wa denksto waat ik in de stad tsjinkomen ben? [/v]

denkst o wa t
tagging sound
informant [a=n] Dat vin ik net een goeie zin. [/a] sound
informant [a=g] Wa denksto dat ik in de stad tsjinkomen ben. [/a]

denkst o
tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Jij herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lopen? [/v] sound
informant [a] Do wist toch nog wol dastou mie doe onder de ljadder troch rinne liest. [/a]

datst ou
sound
informant [a] Do herinnerstie toch nog wel dasto mie onder de ljadder troch rinne liest? [/v]

herinnerst ie dast o
tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Soe der dat dien he kennen? [/v] tagging sound
informant [a=j] ja daar zal it toch op del komen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Soe der dat diend kennen he? [/v] sound
informant [a=j] Dat vin ik een eh goeie zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Soe der dat dien kennen he of soe der dat dwaan kennen he? [/v] tagging sound
informant [a] ik denk dat dat dwaan ook wel bruikt wordt maar ik vin dat oare mooier. [/a] [a=g] Dient kennen he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=300] Soe der dat kennen he dient? [/v] sound
informant [a=n] Dat is finaal fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] soeder dat dwaan kennen he? [/v]

soe d er
tagging sound
informant [a=j] Ik denk at de mensken it zo wel zegge zulle. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Ik ha der gjin nocht aan en voerje de kij? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kenne jou wel zo zegge ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik ha der gjin nocht aan en breng de kij nei it lan. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ook dat is ook een goeie zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Ik denk hij fuort is. [/a] sound
informant [a=n] Ik denk dat hij fuort is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=312] Ik zei nog tegen haar ik denk hij is fuort? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat ken wol. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] Hij wou nog vlug even bij de bakker aan en haalje een broodsje? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat is een goede zin zo kenjo dat zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij woe nog gau even bij de slachter aan en eet een droog worsje? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat is ook een goeie zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al haar kij benne verzuipt bij de overstroming? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat ken zo ken jo dat zegge. [/a] sound
informant [a=g] Alle kij van marie ben verzopen bij de oerstroming. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik net aan? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jonge ben ik mee nei de mark weest? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dan is dat een goeie zin. Zo ken je dat zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Die rare jonge he ik mee of hew ik mee nei de mark weest? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ook dat ken. [/a] sound
informant [a=g] He ik. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Jan vindt dat jim moet zukke dingen net leauwe? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kejjo zo zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Ik zei nog tegen haar ik leau dizze jonge vinne ze allegear wel aardig. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kenne jo zo zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien? [/v] sound
informant [a] Gjinien mag it zien dus ik vin dasto magst it ook net sjen. [/a]

dast o
tagging sound
commentaar[meta][k]B046b[/k][h][/h][i][/i][vw]HW[/vw][meta]  sound
hulpinterviewer [v] Net ien mag it zien dus ik vin dasto it ook net zien meist? [/v]

dast o
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En net ien mag it zien dus ik vin dasto it ook net meist zien? [/v]

dast o
sound
informant [a=n] Dat vink weer de bekende fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je wegging? [/v] sound
informant [a] It gebeurde toensto fuort gingst. [/a]

toen st o
tagging sound
hulpinterviewer [v] It gebeurde toen dasto fuort gingst? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar je geboren bent? [/v] sound
informant [a] Ik wit waarstou geboren benst. [/a]

waar st ou
tagging sound
informant [a=j] Ik wit waarst geboren benst. [/a]

waar st
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan? [/v] sound
informant [a] Noost klaar benst meist gaan. [/a]

no st
tagging sound
hulpinterviewer [v] Noosto klaar benst meisto gean? [/v]

no st o meist o
tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan der bij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemm? [/v] sound
informant [a=n] Dat lijket nergens op. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat hij is gaan te zwemm? [/v] sound
informant [a=j] Is beter maar mooi ist net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Ik wit dat hij gaan zwemm is? [/v] sound
informant [a=n] Is ook fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat hij gaan te zwemm is? [/v] tagging sound
informant [a=j] It zou kenne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Wilst nog kofje jan ken jan at er dan kofje ha wil antwoordzje met ja'k? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=355] De iene die vraget ha ze eten en de oare die antwoordet dan met jaanze sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=357] Der komt morgen ien del en de oare die zegt wa dat? [/a] tagging sound
informant [a=j] Dat kin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=365] Him is dea? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Hij is dea. [/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben? [/v] sound
informant [a] Dat is de man diet ze roepen he. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat is de man die ze roepen he? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat ken ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld? [/v] sound
informant [a] Dat is de man diet it verhaal verteld hat. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat is de man die it verhaal verteld hat? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat ken ook ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld? [/v] sound
informant [a] Ik denk dat dat de man is diet it verhaal verteld hat. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat is de man diet ik denk dat it verhaal verteld hat? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Dat is de man diet ik denk diet it verhaal verteld hat? [/v]

die t die t
tagging sound
informant [a=g] Ik soe mooier vine dat is de man waart ik van denk dat die it verhaal verteld het

waar t
tagging sound
hulpinterviewer [v] En die twa diet ik noemde hokker dan it beste of benne ze beide like goed of like briek van dat is de man diet ik denk dat it verhaal verteld hat of dat is de man diet ik denk dat it verhaal verteld hat? sound
informant [a] Die eerste diet it verhaal. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man diet ik denk dat ze geroepen hebben? [/v]

die t
sound
informant [a] Dat is de man diet ik denk dat ze roepm ha. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat is de man daart ik van denk datzem roepm ha? [/v]

daar t dat ze m
tagging sound
informant [a=j] Ja dat ik ook een goeie zin tagging sound
hulpinterviewer [v] En benne die beide like goed? [/v] sound
informant [a] Nee die ken van mij beide wel tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kome en dan zegt die oare nooit niet? [/v] sound
informant [a=n] Nee ik zou it zo net dwaan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=392] Zeg hem dat ik niet naar buiten ben geweest? [/v] sound
informant [a] Zeg net tegen him dat ik nei buiten weest he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten? [/v]

t schijnt
sound
informant [a] It schijnt dat ze niks ete mag. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Tschijnt dat ze niks ete mag? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dat schijnt dat ze niks ete mag? [/v] sound
informant [a=n] Ook net goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ze schijnt dat ze niks ete mag? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat? [/v] sound
informant [a] It lijket wel of at der ien inne tuin staat. [/a]

in e
tagging sound
informant [a] It lijket wel at ien inne tuin staat dat ken ook. [/a]

in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Zal ik joen eten siede zegt die oare dat doe maar? [/v] sound
informant [a=n] Dat ken net. [/a] sound
informant [a=g] Doeg dat maar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloof mij dastoenooit weer verstopje zalst? [/v]

dast oe nooit
sound
informant [a=n] Dat is net in goeie zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zeg mij dastoe kocht hast? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dasto een protte fuort smijte moete soest? [/v]

dast o
tagging sound
informant [a=j] Ja eh der zal situaties weze dat dat wel kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Marie zit te rjappelschillen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Marie zit te peerschillen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Marie zit te perenschillen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ook goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Marie zit peren en schillen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Marie zit peren te schillen of marie schilt peren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Do benst ook een rarenien? [/v]

raren ien
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Do benst ook een raren? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ook dat ken. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Do benst ook een rare? [/v] sound
informant [a] Die n er achter is mooier. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wat voor boeken hast kocht. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe? [/v] sound
informant [a] Marie luts de deken nei haar toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] En marie luts de deken nei zich ta? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dastoe Piet een boek besocht hast te verkoopjen? [/v]

dast oe
tagging sound
informant [a=j] Zo ken jo dat zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v= 531] Wim dacht dat ik els besocht hie een kadootsje te jaan? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat ken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dasto besocht hest marie een boek te verkoopjen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat is ook een goeie zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=041] Jan liet zich mee drijven op de golven? [/v] sound
informant [a] Jan liet him mee drijve oppe baren. [/a]

op e
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zich eens goed in de spiegel? [/v] sound
informant [a] Toon beseach em ris goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zich goed? [/v] sound
informant [a] Eduard ken himsels goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is? [/v] sound
informant [a] Dat is zo zeker at ien en ien twa is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=388] Wa hat de auto meinommen en de oare die zegt net ien net? [/v] sound
informant [a=n] Dat net moat der net achter. [/a] sound
hulpinterviewer [v=389] Waar groeit it jild aan de bomen en de oare die zegt nergens net? [/v] sound
informant [a=n] It is net goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=390] Wat is roen en fjouwerkant tegelijk en de oar die zegt niks net? [/v] sound
informant [a=n] Dan is niks ook genoeg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=391] Hokker kij hat er molken en de oare die zegt net ien net? [/v] sound
informant [a=n] Dat is weer net ien. [/a] sound
hulpinterviewer [v=395] Geloof je niet dat hij gevallen heeft gevallen is? [/v] sound
informant [a] Leausto net dat hij vallen is. [/a]

leaust o
tagging sound
hulpinterviewer [v] Leaust net dat hij vallen het? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/v] sound
hulpinterviewer [v=601] Maar en kom je niet? [/v] sound
informant [a=n] Nou weet ik net wat ik nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=602] Waarom en kom je niet? [/v] sound
informant [a=n] Nee met dat en der tusken net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=602] Voor je iets weg en gooit moet je me even bellen? [/v] sound
informant [a=n] Dat kenne ze allegear wel bespaarje. [/a] sound
hulpinterviewer [v=610] We konden nergens niet zitten in die volle zaal? [/v] sound
informant [a=n] Dat net is ook weer tevele. [/a] sound
hulpinterviewer [v=611] Wij zulle nooit net winne van de sterkste man? [/v] sound
informant [a=n] Ien van beide ken vervalle wij zulle net winne of wij zulle nooit winne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=612] Ik ha niks net zien want ik slaapte. [/a] sound
informant [a=n] Ik ha niks zien want ik slaapte. [/a] sound
hulpinterviewer [v=613] Ik ha gjin enkel boek net kocht want mien jild wie op? [/v] sound
informant [a=n] Dat net moet der uit want oars dan eh. [/a] sound
hulpinterviewer [v=614] Jan rookt niet meer? [/v] sound
informant [a] Jan rookt net meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=729] Zelfs hij kan dat niet oplossen. [/a] sound
informant [a] Zelfs hij ken dat net oplosse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=730] Hoe laat is dat eins? [/v] sound
informant [a=n} Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=731] Mogen we wel weten dat wij ook gevraagd zij? [/v] sound
informant [a] Meiwe wel wete dat wij ook vrage ben. [/a]

meie we
tagging sound
hulpinterviewer [v=732] Weet je iets over het weer morgen? [/v] sound
informant [a] Wistou wat oer it weer morgen. [/a]

wist ou
tagging sound
hulpinterviewer [v] Wist wat oer it weer morgen? [/v] tagging sound
informant [a=g] Dat ken der uit misschien is it dan noch wel mooier. [/a] sound
hulpinterviewer [v=733] Je weet wel dat je slim genoeg bent? [/v] sound
informant [a] Do wist wol datsto slim genoeg benst. [/a]

dast o
tagging sound
hulpinterviewer [v] Wist wel dast slim genoeg benst? [/v] sound
informant [a] Dat ken der uit dan wordt it wat een oare zin maar dat ken der wel uit. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wat is it verschil dan? [/v] sound
informant [a] De twadde dat wordt meer een vraag. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En at it nu gewoon een meedeling is van nou wist wel dast slim genoeg benst? [/v] tagging sound
informant [a=j] Die zin ken bruikt worde op verschillende manieren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=734] Har he daar niks mee te meitsjen? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat ken net. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v] En hun he daar niks mee te meitsjen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hullie he daar niks mee te maken? [/v] sound
informant [a=n] Dat is nog slimmer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=737] Marie en Piet kussen elkaar? [/v] sound
informant [a] Marie en Piet tuutsje elkoar tagging sound
informant [a] Inoar zal nog wel eens bruikt worde mar inoarren nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=738] Hij riep alle familieleden bij zich? [/v] sound
informant Hij riep alle familieleden bij him. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] En bij zich eventueel? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=739] Der zat een inbreker in deze kast? [/v] sound
informant [a] Der zat een inbreker in dizze kast. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=740] It zat een inbreker in deze kast? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=741] Daar zat een inbreker in deze kast? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat ken wel weer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=742] Juster zat een inbreker in deze kast? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat ken ook. [/] sound
hulpinterviewer [v=743] Juster zat der een inbreker in deze kast? [v] sound
informant [a=j] Dat ken ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=744] Juster zat it een inbreker in deze kast? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=745] Juster zat daar een inbreker in deze kast? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat zou kenne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=746] It is krekt at een hon in deze kast zit. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat ken je zeggeja. [/v] sound
hulpinterviewer [v=747] It is krekt at der in hon in deze kast zit? [/v] tagging sound
informant [a] Dan vin ik die twadde moaier. [/a] 747 voorkeur boven 746, 746 niet helemaal mooi maar wel mogelijk. sound
hulpinterviewer [v=748] It is krekt at it een hon in deze kast zit? [/v] sound
informant [a=n] Nee die vin ik net goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=749] It is krekt at daar een hon in deze kast zit? [/v] sound
informant [a=n] Nee ik vin it toch net een goede zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=750] Als u vindt dat u gezond leeft leeft u dan vooral zo verder? [/v] sound
informant [a] At jo vine dat jo soen leevje leevje dan vooral zo verder. [/a] sound
hulpinterviewer [v] At jo vine dat jo soen libje libje jo dan vooral zo verder. [/a] tagging sound
informant [a=j] Dat kejjo zo zegge ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=753] Als iedere dage de dokter voor mij moet worden gebeld kan ik beter in het ziekenhuis blijven? [/v] sound
informant [a] At elke dag de dokter voor mij belle worde moet dan kenk beter in it ziekenhuis blijve. [/a]

ken k
tagging sound
hulpinterviewer [v=754] Als een enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg? [/v] sound
informant [a] At een enkele keer de dokter belle worde moet is dat net zo slim. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=758] Jimme leauwe datst jimme eerder thuis benne as ik? [/v] sound
informant [a=n] Dat is een hele brieken ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=759] Jimme leauwe dast eerder thuis benne as ik? [/v] sound
informant [a=n] Slacht ook nergens op zou ik zegge. [/a] sound
informant [a] At ik gaan gaan ik. [/a] [v=762] tagging sound
informant [a] Astou gaast dan gaast. [/a]

ast ou
[v=763] tagging sound
informant [a] At jo gaane gaane jo. [/a] [v=764] tagging sound
informant [a] At hij gaat gaat hie. [/a] [v=765] tagging sound
informant [a] At ze gaat gaat ze. [/a] [v=766] tagging sound
informant [a] At it gaat gaat it. [/a] [v=767] tagging sound
informant [a] Awwie gaan gaane wie. [/a]

a wie
[v=768] tagging sound
informant [a] At jimme gaan gaan jim. [/a] [v=769] tagging sound
informant [a] At ze gaan gaan ze. [/a] [v=770] tagging sound
informant [a] Gaan ogenblikkelijk fuort. [/a] [v=771] tagging sound
informant [a] Toent ik ging gingstou ook. [/a]

toen t gingst ou
[v=772] tagging sound
informant [a] Toensto gingst ging ik net. [/a]

toen st o
[v=773] tagging sound
informant [a] Toent jo gingen ging hij ook. [/a]

toen t
[v=774] tagging sound
informant [a] Toent hij ging gingen jo ook. [/a]

toen t
[v=775] sound
hulpinterviewer [v] Ken jim zegge van wij gaan en wij gaane kan dat beide? [/v] sound
informant [a] Dat kan beide. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dan gean we en dan geane we? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Jim gean en jim geane? [/v] tagging sound
informant [a] Dat ken jo beide bruike volgens mij. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dan gaan jim en dan gaane jim? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Zij gaan en zij gaane? [/v] tagging sound
informant [a] Dat ken dan ek beide ja volgens mij wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dan gaan zij en dan gaane zij? [/v] tagging sound
informant [a] Ja ken ja ken beide bruikt worde. [/v] sound
informant [a] Toent zij ging ging it net. [/a]

toen t
[v=776] tagging sound
informant [a] Toent it ging ging ze. [/a]

toen t
[v=777] tagging sound
informant [a] Toent wij gingen gingen jim ook. [/a]

toen t
[v=778] tagging sound
informant [a] Toent jim gingen gingen wij net. [/a]

toen t
[v=779] tagging sound
informant [a] Toent zij gingen gingen ze. [/a]

toen t
[v=780] tagging sound
hulpinterviewer [v=781] Vertel mij eens wie er aan de deur was? [/v] sound
informant [a] Vertel mij ris waat der aan de deur wie. [/a]

wa t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij ris wa der aan de deur wie? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij ris wa of waat aan de deur wie. [/a]

wa t
tagging sound
informant [a=j] Ja kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=782] Dat is de man wa ze roepen ha? [/v] tagging sound
informant [a=j] Zo ken jo dat zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dat is de man waat ze roepen ha? [/a]

wa t
tagging sound
informant [a=g] Zo zouden wij het mear zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=783] Dat is de man dat ze roepen ha? [/v] sound
informant [a=n] Dat kan net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=784] Dat is de man diet ze roepen ha? [/v]

die t
tagging sound
informant [a=j] Dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En dat is de man die ze roepen ha? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan ook. [/v] sound
hulpinterviewer [v=785] Dat is de man waat it verhaal verteld hat? [/v]

wa t
tagging sound
informant [a=j] Dat is een goeie zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En dat is de man wa it verhaal verteld hat? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan ook. [/v] sound
hulpinterviewer [v=786] Dat is de man dat it verhaal verteld hat? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=787] Dat is de man die it verhaal verteld hat? [/v] tagging sound
informant [a=j] Zo kenne je it wel zegge ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En dat is de man diet it verhaal verteld hat? [/v]

die t
tagging sound
informant [a=j] Ja vink mooier. [/a] sound
hulpinterviewer [v=788] Dat is de man die ik denk dat it verhaal verteld hat? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dat is de man diet ik denk dat it verhaal verteld hat? [/v]

die t
tagging sound
informant [a=j] Ook op die manier ken je it zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=789] Dat is de man diet ik denk diet it verhaal verteld hat? [/v]

die t die t
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dat is de man die ik denk diet it verhaal verteld hat? [/v]

die t
tagging sound
informant [a=j] Dat kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dat is de man die ik denk die it verhaal verteld hat? [/v] sound
informant [a=n] Nou vink net goed. [/v] sound
hulpinterviewer [v=790] Dat is de man dat ik denk dat it verhaal verteld hat? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=791] Dat is de man dat ik denk die it verhaal verteld hat? [/v] sound
informant [a=n] Nee ik weet net wat der allegear mis is maar hij rent net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=792] Dat is de man diet ik denk dat ze roepen he? [/v]

die t
tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En dat is de man die ik denk die ze roepen he? [/v] sound
informant [a=n] Ik vint net een goeie zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=793] Dat is de man dat ik denk dat ze roepen he? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=794] Dat is de man dat ik denk diet ze roepen he? [/v]

die t
sound
informant [a=n] Maar nee it is net een echte goeie zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=798] Elke heit hopet sien bern benne eerlik? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=799] Elke mem meent har bern mat ze beschermje? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat ken je zo zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=804] Ik vin dat iederien de foto zien mat kenne? [/v] sound
informant [a=n] Dat is net goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=805] Hij is alle stukkene spullen fuort aan it smijten? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat ken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=809] Marie zit te pianospeeljen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=810] Hij zit weer te voor zeggen? [/a] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan dat is een goeie zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=812] Hoe krijgst it inne plosse en gooi met eten? [/v]

in e
tagging sound
informant [a=j] Dat is een goeie zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=813] Hoe krijgst it inne plosse en gooie met eten? [/v] sound
informant [a=n] Das net goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=814] It hat gjin doel en breng die kij fuort? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat is een goeie zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=815] Hij hat der gjin nocht aan en breng die kij fuort? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ook dat is uh mogelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=816] Hij hat der gjin nocht aan en weg brenge die kij? [/v] sound
informant [a=n] Dat is een hele foute zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=817] Jan vindt it mooi om de hele dag te zitten te werkjen? [/v] sound
informant [a=n] Dat is net goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En jan vindt it mooi om de hele dag zitte te werken? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan wel. sound
hulpinterviewer [v=819] Jan vindt it mooi om de hele dag te zitte werken? [/v] sound
informant [a=n] Dat is een fouten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=820] Hij sil wel weer staan te eameljen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat is een goeien. [/a] sound
hulpinterviewer [v=821] Hij zal wel weer staan eameljen? [/v] sound
informant [a=j] Dat kan al vin ik de eerste mooier maar it kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=822] Ik ha hjoed nog net rookt han? [/v] sound
informant [a=n] Dat kan net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=823] Bensto met die fiets vallen weest? [/v] sound
informant [a=n] Dat is net goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hasto met die fiets vallen weest? [/v] sound
informant [a=n] Nee kan ook net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=824] It huis is verkocht worden? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=825] It huis is verkocht weest? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat ken jo zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=826] Ik he him juster tegen komen? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
informant [a] Ik ben him juster tegen komen. [/a] tagging sound
informant [n][a] Dat is de man daart ik van denk dat hi it verhaal verteld hat. [/a]

daar t
[v=372] sound
informant [a] Dat is de man diet ik denk dat it verhaal verteld hat. [a]

die t
sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hij dat daant ha kennen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van jan om te komen werken? [/v] sound
informant [a=n] It wie aardig van jan om werkje te komen. [/a] sound
hulpinterviewer [v] It wie aardig van jan om te komen te werkjen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ik denk dat dat nog beter is ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] It wie aardich van jan te komen te werkjen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan der uit ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En it wie aardig van jan kome te werkjen? [/a] tagging sound
informant [a=j] Vink een beetje armer maaar ik zal net zegge dat it net. [/a] [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Oosterbierum / Easterbierrum