SAND-data Anjum / Eanjum (B013b)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Anjum / Eanjum

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]B013b[/k][h][/h][i][/i][vw]HW[/vw][t]AH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat marie gisteren gestorven is? [/v] tagging sound
informant [a] Se weet net dat marie juster stoarn is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Se weet net dat marie juster stoarn hat? [/a] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund? [/v] tagging sound
informant [a] Net ien hat dat ooit willen of kunnen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Net ien hat dat ooit wild of kund? [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten? [/v] tagging sound
informant [a] Jan hie de hele bole wel op ete wollen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] kinjo ook zegge wolle op eten? [/v]

kin jo
bs: "kin(ne) jo" vs "jo kinne" tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen? [/v] sound
informant [a] Vertel maar net waatse roepen kinnen hie. [/a]

waa t se
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertel maar net wa sij kinne roepen hie? [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertel maar net wa sij hie kinne roepen? [/v] tagging sound
informant [a=n] Der is maar ien zo xxx. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel? [/v] tagging sound
informant [a] Jan herinnert hem it verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Herinnert sich dat verhaal wel? [/v] tagging sound
informant [a=n] Zeg it toch maar net. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich? [/v] tagging sound
informant [a] De timmerman heeft gjin spijkers bijem. [/a]

bij em
tagging sound
hulpinterviewer [v] En kinjo hjir ook zegge bij sich? [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werken? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v] Erik liet mij voor him werkje? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven? [/v] tagging sound
informant [a] Johanna liet sich mee drijve oppe golven. [/a]

op e
tagging sound
hulpinterviewer [v]Kinst hjir ook zegge Johanna liet har mee drijve?[/v] tagging sound
informant [a=j] Dat soe ook kunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Is ien van de twa ook beter sich of har? [/v] tagging sound
informant [a=g] Ik denk van har. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel? [/v] sound
informant [a] Toon beseach sichself goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kinst ook zegge toon beseach him ris goed in de spiegel? [/v]

kins t
tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] himself? [/v] tagging sound
informant [a=j] Soe kunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken? [/v] tagging sound
informant [a] Jan hat in twa minuten in bierke dronken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Jan hat him in twa minuten in bierke dronken? [/v] tagging sound
informant [a=n] Ja dat is raar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=044] Deze schoenen lopen gemakkelijk? [/v] tagging sound
informant [a] Dizze skuon renne makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dizze skuon renne him makkelijk? [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee soe ik net zegge. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed? [/v] bs: n.a.v. handleiding "zichzelf" als één woord gerekend. tagging sound
informant [a] Eduard kent himself goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Hie kent sich self goed? [/v] sound
informant [a] Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Wierd heeft gehoord dat er fotos van zichzelf in de etalage staan? [/v] tagging sound
informant [a] Wierd hat hoord dat der fotos van himself inne etalage staan. [/a]

in e
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kinne jo in dizze zin ook sich zelf zegge? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee dat is net gebruikelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Die aardappelen schillen niet gemakkelijk? [/v] tagging sound
informant [a] Die rjappels schille min. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Die rjappels schille sich min? [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Schille har min? [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] De sneeuw smelt in de zon? [/v] tagging sound
informant [a] De sneeuw smelt inne zonne. [/a]

in e
tagging sound
hulpinterviewer [v] De sneeuw smelt har in de zonne? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen? [/v] tagging sound
informant [a] As ik zuinig leef leef ik sat de oude lui graag wille. [/a]

sa t
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader? [/v] tagging sound
informant [a] As hij nog trije jaar leeft leefter langer as sien heit. [/a]

leeft er
tagging sound
hulpinterviewer [v] Dan sien heit? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat soe kunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft zij niet lang meer? [/v] tagging sound
informant [a] At se zo gevaarlijk leeft leeft se net lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik? [/v] tagging sound
informant [a] As jim zo losbandig leevje leevjim zolang net as ik. [/a]

leev jim zo lang
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen? [/v] sound
informant [a] At se voor har werk leevje leevje se net voor har bern. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Wordt hjir ook wel sein hun in stee van har? [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee wordt ook net_ [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Harren? [/v] tagging sound
informant [a=j] It kan wel maar it is toch gewoon voor har bern. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog? [/v] tagging sound
informant [a] At Rudie nog leeft leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] As rudy nog leeft dan leeft leo ook nog? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat soe wel kunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer? [/v] tagging sound
informant [a] Ast gezond leefst leefst langer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek? [/v] tagging sound
informant [a] Atter in protte mensen van de lanbouw leve. [/a]

at er
tagging sound
informant [a] Atter san beetsje mensen van de landbouw leven. [/a]

at er
tagging sound
informant [a] Dan leve der in protte vant wurk inne fabriek. [/a]

van t in e
sound
hulpinterviewer [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Frans en Rosa in de hel? [/v] tagging sound
informant [a] As Pieter en liesje in it paradijs leve dan leve Fransje en Ans inne hel. [/a]

in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leven leven we gelukkig? [/v] tagging sound
informant [a] At we sober leve leve we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leven leven we gelukkig. [/a] tagging sound
informant [a] At we earlik leve leve we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan? [/v] tagging sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen? [/v] tagging sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen bern. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen? [/v] tagging sound
informant [a] Ik denk dat Marie him roepe moat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat Marie him roepe moatte sil? [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] tagging sound
informant [a] Hast genoeg mensen om hooi vant land te haaljen. [/a]

van t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hast genoeg mensen om hea van it land haaljen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken? [/v] tagging sound
informant [a] It was aardig van Jan datter kaam te werkjen. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v] It was aardig van Jan om komme te wurkjen? [/a] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] It was mooi van Jan om te komme werkjen? [/a] tagging sound
informant [a=n] Nee dan zegst alweer helpe te werkjen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen? [/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Deze ton is zwaar dragen?[/v] sound
informant [a=n] Dat te moet der wel tussen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren? [/v] sound
informant [a] Hij kin oh zo staan te zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hie kin staan zeuren? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeuren? [/v] sound
informant [a] Hij staat te zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwamen regende het? [/v] sound
informant [a] Toen we aan kwamen regende it. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Toent we aan kwamen regende it? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=215] Kgeloof dat ik groter ben als hij? [/v] bs: "kgeloof " kan beter als twee woorden behandeld worden, maar dat is technisch nog niet mogelijk. sound
informant [a] Ik leau dak groter ben as him. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik leau kinst ook zegge kleau? [/v] sound
informant [a=n] Nou nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] As hie? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kinne jo zegge groter dan him? [/v] tagging sound
informant [a] Dat soe kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [v]Ook net groter dan hie? [/v] sound
informant [a=n] Nee dan is it him. [/a] sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik? [/v] sound
informant [a] Se leaut datsto eerder thuis benst dan ik. [/a]

datst o
tagging sound
hulpinterviewer [v] Eerder as ik? [/a] tagging sound
informant [a=j] Ja dat soe ook kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Eerder as mij? [/a] tagging sound
informant [a=j] Soe ook nog kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Eerder dan mij? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v] As ik of as mij? [/v] sound
informant [a=g] Ik denk van as ik. [/a] sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij? [/a] sound
informant [a] Do leaust zeker net dat hij sterker is as mij? [/v] tagging sound
informant [a] As dij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] As do? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn als zij? [/v] sound
informant [a] Sij leauwe dat wij rijker benne as har. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kinst ook zegge se leauwe in stee van sij leauwe? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kinne jo ook zegge rijker as sij? [/v] sound
informant [a=n] Ik zeg maar xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij? [/v] sound
informant [a] Wij leauwe dat jim sa slim net benne as us. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] As wij? [/v] sound
informant [a=n] Nee as us. [/a] sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie? [/v] sound
informant [a] Jim leauwe net dat sij armer benne. [/a] tagging sound
informant [a] As jimme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna? [/v] sound
informant [a] Jo leauwe dat Isa like mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter? [/v] sound
informant [a] Hij leaut dat Louis en Jan sterker benne as Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij? [/v] sound
informant [a] De jonge die sien mem juster hertrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] De jongen waans mem? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat is hjir gjin gewoonte. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De jonge wa sien mem? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De jonge waar van de mem? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegge we hjir nooit. [/a] sound
veldwerker [v] De jonge dert de mem juster van trouwd is? [/v]

der t
tagging sound
informant [a=j] Ja dat soe wel kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De jonge wert de mem juster van trouwd is? [/v]

wer t
tagging sound
informant [a=j] It soe wel weer kunne met wer. [/a] sound
veldwerker [v] De jonge wer vant de mem juster weer trouwd is? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De jonge der vant? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd? [/v] sound
informant [a] De bank wert se op zaten wie krekt verve. [/a]

wer t
tagging sound
hulpinterviewer [v] De bank wer se op zaten? [/v] sound
informant [a=j] Kon ook dat soe ook kunne. [a/] sound
hulpinterviewer [v] Kin jo ook zegge de bank dert se op zaten? [/v]

der t
tagging sound
informant [a=j] T zegge wij ook nog wel ris. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Der se op zaten? [/v] tagging sound
informant [a=j] Net t erachter der. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven? [/v] sound
informant [a] Waat geld heeft moat mij maar wat jaan. [/a]

wa t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Wa geld heeft? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Diet geld heeft moat mij maar wat jaan? [/v]

die t
tagging sound
informant [a=j] Dat soe kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Die jild heeft? [/v] sound
informant [a=n] Nou diet dan zegst de t der al weer achter. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Hij heeft zijn handen gewassen? [/v] sound
informant [a] Hij hat sien handen wasken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij hat him de handen wasken? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Hij hat handwasken? [/v]

hand wasken
tagging sound
informant [a=j] Dat soest zegge kinne ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=268] Hij heeft zijn hemd gewassen? [/v] sound
informant [a] Hij hat sien hemd wasken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij hat him it hemd wasken? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij hat hemdwasken? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=271] Hij heeft zijn been gebroken? [/v] sound
informant [a] Hij hat sien voet brutsen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij hat him de voet brutsen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe? [/v] sound
informant [a] Marie luts de deken nei har toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Marie luts de deken nei sich ta? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien? [/v] sound
informant [a] Net ien mei it zien dus ik vind datsto it ook net zien meist. [/a]

datst o
tagging sound
hulpinterviewer [v] Dus ik vind datsto it ook net meist zien? [/v]

datst o
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je wegging? [/v] sound
informant [a] It gebeurde doest fuort wiest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar je geboren bent? [/v] sound
informant [a] Ik weet wersto geboren benst. [/a]

wer st o
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan? [/v] sound
informant [a] Noost klaar benst kinst wel fuort gaan. [/a]

no st
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben? [/v] sound
informant [a] Dat is de man diet se roepen ha. [/a]

die t
tagging sound
veldwerker [v] No datst klaar benst meist fuort gaan? [/v] Bij 342 tagging sound
informant [a=j] It soe kunne. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ik weet wer ast geboren benst? [/v] Bij 341 tagging sound
informant [a] Ja dat soe ook kunne. [/a] tagging sound
informant [a=g] Do zegst meer werst geboren benst. [/a]

wer st
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld? [/v] sound
informant [a] Dat is de man diet it verhaal verteld hat. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat is de man die it verhaal verteld hat? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat is de t hoort der bij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld? [/v] sound
informant [a] Dat is de man dat ik denk dat it verhaal verteld hat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat is de man diet ik denk? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Dat is de man die ik denk dat it verhaal verteld hat? [/v] sound
informant [a=n] Dat is toch de t wurdt toch in protte bruikt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben? [/v] sound
informant [a] Dat is de man diet ik denk dat se die roepen ha. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten? [/v] sound
informant [a] It schijnt dat ze niks ete mei. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] It schijnt kin jo dat ook korter meitsje tschijnt? [/v] sound
informant [a=j] Tschijnt dat soe kunne ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten? [/v] sound
informant [a] Se schijnt niks ete te meien. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Schijnt dat se niks ete mei? [/v] sound
informant [a=n] Dat zegst toch altijd dat it wel voor. [/a] sound
veldwerker [v] Se schijnt dat se niks ete mei? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat kinst net zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat? [/a] sound
informant [a] It lijket wel atter ien inne tuin staat. [/a]

at er in e
tagging sound
hulpinterviewer [v] It lijket at ien inne tuin staat? [/a] sound
informant [a=n] Nee dat is net-. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wat voor boeken hast kocht. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wa hat dij oppe kermis zien. [/a]

op e
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Marie en Piet wijzen nei? [/v] sound
informant [a] Inoar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Toon wasket? [/v] sound
informant [a] Him. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Fons zag in slang naast? [/v] sound
informant [a] Neist hem. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Juster kuierediede troch it park? [/v] tagging sound
informant [a=n] Is fout. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Der wol net ien net dansje? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat is wel goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Nynke wol net dansje en se wol net zinge ook net? [/v] tagging sound
informant [a=j] Das goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moat kinne betiid op staan? [/v] sound
informant [a=n] Hoort nergens nei. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Hie wol gjin soep net meer ete net? [/v] sound
informant [a=n] Kan net nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hjir nergens gjin muizen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat soe kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Elkenien is gjin vakman? [/v] tagging sound
informant [a=j] Die is wel goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Hie heeft overal gjin vrienden?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ook wel goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wat denksto waat ik in de stad troffen ha? [/a]

denkst o wa t
tagging sound
informant [a=j] Anders is de zin wel goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=261] Wat denke jim hoet se it oplost ha? [/v]

hoe t
tagging sound
informant [a=j] Das goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wa denkst dat ik in de stad troffen ha? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ook goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=265] Hoe denkst hoet se it oplost ha? [/v]

hoe t
tagging sound
informant [a=j] Das ook goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Ik ha gjin nocht en voerje de kij? [/v] sound
informant [a=n] Nee is net goed. [/a] sound
veldwerker [v] Ik ha der hjoed gjin nocht aan en voerje de kij? [/v] sound
informant [a=n] Ook net. [/a] sound
veldwerker [v=000] Hoe krijst it inne plasse en haalje sokke fiten uit? [/v]

in e
tagging sound
informant [a=j] Dat soe kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=000] It hat gjin doel en ga met sok weer nei buiten? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Ik denk hie fuort is? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=312] Ik zei nog tegen har ik denk hie is fuort? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] Hie woe nog gauw even bij de bakker nei binnen en koopje in broodsje? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat soe kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al har kij benne verdronken bij de overstroming? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan wel uit. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Ik zei nog tegen har ik zei ik leau dizze jonge vinde se allegear wel aardig? [/v] tagging sound
informant [a=j] Das wel goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] Ik ha heel wat rinnen daan? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Persoon a vraget wilst nog koffie Jan Jan antwoordet jaak? [/?]

ja k
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=355] Persoon a vraget ha se eten persoon b antwoordet jaanze? [/v]

jaan ze
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=364] Is him dood? [/?] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=365] Him is dood? [/v] sound
informant [a=n] Ook net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Marie zit te pereschillen? [/v]

pere schillen
tagging sound
informant [a=j] Das goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Marie zit te peren schillen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Mwoa dat kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Marie zit peren te schillen? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zeg je weer net. [/a] sound
veldwerker [v] Marie zit te peerschillen? [/a]

peer schillen
tagging sound
informant [a=j] Ja te peerschillen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Marie zit peren en schillen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mie ris wa dat sie roepe kind hie? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij ris wa of sij roepe kinnen hie? [/a] tagging sound
informant [a=j] Ja dat ben wel twee gewone zintsjes. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij ris wa of dat sij roepe kinnen hie? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat wordt nu in beetsje oerdwealich. [/a] sound
veldwerker [v] Vertel mij ris wa at sij roepe kinnen hie? [/a] tagging sound
informant [a=j] Ja ja kan wel. [/a] sound
veldwerker [v] Vertel mij ris wa as sij roepe kinnen hie? [/a] sound
informant [a=n] Nou it is toch wel at. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Soe hie dat dien ha kind? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Soe hie dat dien kinnen ha? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Soe hie dat doen kinnen ha? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan wel. [/a] sound
informant [a=g] Soeder dat doen kinnen ha. [/a]

soed er
tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet dat er is gean zwemmen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet dat er gean zwemmen is? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Ik weet dat er zwemmen is gean? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Ik weet dat er zwemmen gean is? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Zegge jim nou ik weet datter zwemmen gean is of ik weet datter zwemmen gien is? [/v]

dat er
sound
informant [a=g] Ik weet datter zwemmen gien is. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat er it hat wolle verkoopjen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Ik weet datter it verkoopje wollen hie. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vind dat iederien moat kinne zwemme? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vind dat iederien moat zwemme kinne? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vind dat iederien kinne zwemme moat? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vind dat iederien zwemme kinne moat? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vind dat iederien zwemme moat kinne? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wol bole ete? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Ik weet dat Eddy morgen bole ete wol. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken heeft Jan drie? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dat er voor drie uure de wein moat ha make? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dat er voor drie uure de wein moat makke ha? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dat er voor drie uure de wein make moat ha? [/v] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dat er voor drie uure de wein make ha moat? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat is er. [/a] sound
informant [a=n] Nee dat laatste ist. [/a] bij vraag 160 sound
hulpinterviewer [v=227] Persoon a vraget hie slaapt persoon b antwoordet hie doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Persoon a vraget hie slaapt persoon b antwoordet it doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Persoon a vraget slaapt er persoon b antwoordet ie doet? [/v] sound
informant [a=n] Dat ligt ons ook net hu? [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] De lampe doet net meer brande? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bern dogge hjir net voetbalje? [/v] sound
informant [a=n] Ook net. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brande doet de lampe net meer? [/v] sound
informant [a=n] De lampe brandt net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Doet Marie elke joen dansjen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Doe it brea even snije? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doe wel even de kopkes af waskje? [/v] sound
informant [a=n] Ook net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik net aan? [/v] sound
informant [a=n] Ook net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jonge bin ik mee nei de merke weest ? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v] Die rare jonge ha ik mee nei de merke weest? [/v] tagging sound
informant [a=g] Die laatste is it mooist. [/a] is west heeft de voorkeur sound
hulpinterviewer [v=328] Jan vindt datsto moatst sokke dingen net leauwe? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Persoon a vraget wanneer sil de wereld vrede kome persoon b antwoordet nooit net? [/v] sound
informant [a=n] Nooit net dat zegge we net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Hij hat de bal gooid inne koer? [/v]

in e
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Persoon a vraget sil ik iten siede persoon b antwoordet dat doe maar? [/v] sound
informant [a=n] Nee doe dat maar krek andersom. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloof mie datst nooit meer verstopje silst? [/v] sound
informant [a=n] Nou dat komt net over. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zeg mie datst kocht hast? [/a] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Do benst ook in rarenien? [/v]

raren ien
tagging sound
informant [a=j] Das goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie sei datsto Piet in boek probere hast te verkoopjen? [/v]

datst o
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Wim dacht dat ik Els probere hie in cadeau te jaan? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat is wel goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet datsto probere hast marie in boek te verkoopjen? [/a]

datst o
tagging sound
informant [a=j] Ja klopt precies. [/a] sound
hulpinterviewer [n] [v] De vervoeging van it werkwoord gaan zo as jo dat zegge? [/v] sound
informant [a] Ik gon. [/a] tagging sound
informant [a] En do giest en hij giet. [/a] tagging sound
informant [a] En wij gon en jim gon en sij gon. [/a] tagging sound
informant [a] Gon ik giesto giet hij gon wij. [/a]

giest o
tagging sound
informant [a] Gon jim of gon sij. [/a] tagging sound
informant [a] Ik gie do giest. [/a] tagging sound
informant [a] Hij gie. [/a] tagging sound
informant [a] Wij giengen jim giengen en sij giengen. [/a] tagging sound
informant [a] Gieng ik. [/a] tagging sound
informant [a] Giesto gie hij. [/a]

giest o
tagging sound
informant [a] Of giengen wij giengen jim giengen sij. [/a] sound
informant [a] Ik ben der juster heene gien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=018] Ik denk dat Marie is stoarn? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar net waat sij roepe kinnen hie? [/v]

wa t
tagging sound
informant [a=j] Roepen der moet de n wel bij. [/a] sound
veldwerker [v=044] Dizze skuon rinne har makkelijk? [/v] sound
informant [a=n] Nee dan zegst de skuon rinne mij noflik. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ik denk dat er har morgen roepe moatte sil? [/v] sound
informant [a=n] Soe k net zegge. [/a] sound
veldwerker [v=188] Hasto genoeg mensen hooi van it land te haaljen? [/v]

hast o
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Hasto genoeg mensen om hooi van it land haalje? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=189] It was aardig van Jan om kome te werkjen? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegst net. [/a] sound
veldwerker [v=200] Doet we aan kwamen regende it? [/v]

doe t
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=200] Doe we aankwamen regende it? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja maar dat eerste vind ik beter. [/a] sound
veldwerker [v=250] Is dat de bank weropt jim zaten? [/v]

wer op t
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=372] Dat is de man diet ik denk dat it verhaal verteld hat? [/v]

die t
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=373] Dat is de man diet ik denk dat se roepen ha? [/v]

die t
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: de jonge dy syn mem
opmerking: andere varianten afgewezen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: de jonge werfan syn mem
opmerking: andere varianten afgewezen
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: de bank wer-t se op sieten
opmerking: woord = wert, clusters = wer t.; andere varianten afgewezen. voegwoord-clitic verplicht.
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: dy-t ik tink dat se
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen.
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen.
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen.
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen.
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2.
730 Hoe laat is dat eigenlijk?
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?)
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2).
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN).
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is.
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176)
739 Er zat een inbreker in deze kast.
740 Het zat een inbreker in deze kast.
741 Daar zat een inbreker in deze kast.
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast.
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast.
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast.
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast.
746 't Is net of een hond in deze kast zit.
747 't Is net of er een hond in deze kast zit.
748 't Is net of het een hond in deze kast zit.
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit.
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: at jo dat jo libje
zin: at jo fine dat dan dan soene jo fierder
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: at alle dagen
zin: at alle dagen de dokter foar my belle wurde moat kin ik better yn it sikehus bliuwe
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: at in inkele kear
zin: at in inkele kear de dokter belle wurde moat is dat net sa slim
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2)
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2)
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gean
opmerking: ik gon no, do giest, hy giet, wij gon, ; gon ik giesto giet hy (giet-er), gon jim;; ik gie juster, do giest, hy hat nei tsjerke west; wy giene; gie ik giene jim;; giesto nei tsjerke, doetiid
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gean ik
opmerking: ik gon no, do giest, hy giet, wij gon, ; gon ik giesto giet hy (giet-er), gon jim;; ik gie juster, do giest, hy hat nei tsjerke west; wy giene; gie ik giene jim;; giesto nei tsjerke, doetiid
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: do giest
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giesto
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: jo geane
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: geane jo
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij giet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet hij
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij giet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet sij
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: it giet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet it
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we geane
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jim geane
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane jim
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geane
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM komt voor : n
vorm: moast perfoarst fuort gean
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongsto
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: do gongst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jo gongen
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gong
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen jo
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong it
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: it gong
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2)
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jim gongen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se gongen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt.
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft.
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk.
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen.
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen.
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten.
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben.
807 Marie zit te stoofpeer schillen.
808 Marie zit te stoofperen schillen.
809 Marie zit te piano spelen.
810 Hij zit weer te voorzeggen.
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort.
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort.
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort.
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort.
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort.
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken.
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken.
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken.
820 Hij zal wel weer staan te zeuren.
821 Hij zal wel weer staan zeuren.
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad.
823 Ben je met die fiets gevallen geweest?
824 Het huis is verkocht geworden.
825 Het huis is verkocht geweest.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen.
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM