SAND-data Hollum (B001a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Hollum

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
algemene gegevens [meta][k]B001a[/k][h]255[/h][i]256[/i][vw]MJ[/vw][/meta] sound
commentaarinstructie  sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deuze zin voor in jouw dialect. Gisteren wandeldiede door het park. Vertaal deuze zin. [/v] sound
informant Waar et een naam? tagging sound
hulpinterviewer Nee gisteren wandeldiede door het park no dat heb ik gezegd. sound
hulpinterviewer Wandeldiede. sound
veldwerker Ja maar diede is geen naam. sound
hulpinterviewer Nee dat is niks dat hadde we al vertel hadde we al besproke. sound
informant [a] Gister kuierde hij deur et park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weet niet dat Marie gister doadgaan is_ sturven is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja allebei ken wel ja. sound
informant Sturven is. Ja. sound
informant kVin sturven een beetje netter. sound
hulpinterviewer Ja maarja et ken allebei. Ja. sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deuze zin voor in jouw dialect. Er wil niemand niet dansen. Vertaal. [/v] sound
informant Der er wil niemand niet dansen? sound
hulpinterviewer Nee is een hele stomme zin he. sound
informant Der wil gienien niet danse. sound
hulpinterviewer Maarja dat is dus stom_ sound
informant Ja want dan wille ze wel danse uiteindelijk. sound
hulpinterviewer Ze wille eigenlijk allemaal dansen. Dus dat moet je der van make. sound
informant Want dat moje der dan wel van make?

mo je
sound
hulpinterviewer Ja dat denk ik Mathilde no? sound
hulpinterviewer Want dit kan niet. Daar waren we et over eens. Hier staat eigenlijk iedereen wil danse. sound
hulpinterviewer Zo mojet eigenlijk_

mo je et
sound
informant Dan sou je et eigenlijk segge motte van iederien wil danse. sound
hulpinterviewer Want er wil niemand niet danse dat is uh_ sound
informant Nee dat ken niet. Ja ajet letterlijk vertale is et van er wil gienien niet danse maar_

a je t
sound
informant Et is wel stom ja. sound
hulpinterviewer Nouja das iederien wil danse. sound
informant [a] Iederien wil danse. [/a] Ja. sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Gienien het dat ooit willn of kennn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Jan had het hele brood wel opete willn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruikelijk is deuze zin in jouw dialect. Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wie ze roepe kennn had. [/a] tagging sound
informant Pieter Jan ja he die volgorde? sound
informant Want dut is dus zo'n zin waarvan ik zeg der binne meerdere werkwoorden. sound
informant Vertel maar niet we ze roepe kennn had. Ja dat klopt. sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deuze zin voor in jouw dialect. sound
hulpinterviewer Hoe gebruikelijk is deuze zin in jouw dialect. Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=g] Vertel mij es wie zij roepe kennn had. [/a] tagging sound
veldwerker En kan het ook met dat dat ertussen. Wie dat? sound
hulpinterviewer Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. sound
hulpinterviewer Vertel mij eens wie dat zij roepe kennn had. sound
informant [a=j] Vertel mij es wie dat ze roepe kennn had. Ja. [/a] wie dat wordt wiet (zie vervolg) tagging sound
hulpinterviewer Of wie zij roepe_ja maar wie zij roepe kennn had ken ook. sound
informant Maar meestal is et wiet ze. sound
hulpinterviewer Ja vertel mij es wie ze roepe kennn had dus dan ken dat dat ken weg. sound
informant Ja dat vin ik gebruikelijker eigenlijk. sound
hulpinterviewer Dan ken dat dat wel doorstreept worde. sound
veldwerker Ja en als het wel gebruikt wordt dan wordt et afgekort tot t wiet. sound
informant [a] Ja wiet. Wiet ze roepe kennn had. [/a]

wie t
tagging sound
hulpinterviewer Ja wiet dat betekent w t he. Zo moejet haast lezen. Wie dat w t ja.

moe je t
sound
informant Wie ja wie dat wiet wiet. sound
informant Wie met komma t eigenlijk. sound
hulpinterviewer Maar die dat ken der ook tussenuit. sound
informant Wie ze roepe kennn had ja. sound
hulpinterviewer Ja ik denke dat je dat eerder zegge. sound
informant Ja dat denk ik ook. sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert em dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Maar ik hew ook seed Jan weet dat verhaal nog wel. sound
hulpinterviewer Maar dan zit je met het woord zich en deer zat zij steeds om wat doe je met het woord zich. sound
hulpinterviewer En at je zegge Jan weet dat verhaal nog wel dan zit je niet met zich en dan bruuk je herinnert ook niet. sound
hulpinterviewer Dus dan zou je dus zegge kenne Jan weet dat verhaal nog wel. Ja. sound
hulpinterviewer [v=036] Je sien no een printke. sound
hulpinterviewer En maak deuze zin of. Marie en Piet wijzen naar_ [/v] sound
veldwerker Dit zijn Marie en Piet. sound
informant [a] Die wieze naar enander. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja daar benk et met eens.

ben k
sound
hulpinterviewer [v=037] Je sien no een printke en maak deuze zin of. Toon wast_ [/v] sound
informant Wat Toon wast_? sound
informant En gaat et er om dat Toon wast in de tobbe. sound
informant Of Toon doet de was in de tobbe. sound
hulpinterviewer Wat wast ie dan? Wast ie zichzelf of wast ie de was? sound
veldwerker Nee et is een beetje een onduidelijk plaatje maar hij wast zichzelf. sound
informant [a] Toon wast em in de tobbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja Toon wast em in de tobbe of Toon wast emself of ken dat niet of moet die tobbe derbij? sound
informant Oh ik docht dat deer om te doen waar. sound
veldwerker Ja et gaat om dat zichzelf zeg maar hoe dat vertaald wordt. sound
hulpinterviewer Wast emself ken je ook zegge. sound
informant [a] Wast emself. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Wat em. Ja hem em hem et is him he. sound
hulpinterviewer Wast em zei je maar et is eigenlijk een afkorting van him. sound
hulpinterviewer Wast umself in de tobbe ken je der dan achteran zette no. sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman het gien spijkers bij em. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja daar benk et met eens is dat zich is weer weg zie je wel.

ben k
sound
hulpinterviewer De timmerman het gien spijkers bij em. sound
hulpinterviewer [v=039] Je sien een printke. Fons zag een slang naast_ [/v] sound
informant [a] Fons zag een slang naast em. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet mij voor em werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja ik denk dat je der niks anders van make ken. sound
hulpinterviewer Dus dat him en dat is dat em dat bruuk je heel vaak eigenlijk no zonder dat je der erg in he. sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet heur metdrieve oppe golven. [/a]

op e
tagging sound
hulpinterviewer Ja is et dan oppe of op de. sound
informant Oppe komma e. sound
informant Skrief je zou je dat dan skrieve. sound
hulpinterviewer Ja das eigenlijk net as je segge Janneboer dan zeg je ook niet Jan de Boer weet je wel. Janneboer sei je dan. sound
hulpinterviewer Hei je dat wel es hoort? Ja. sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek emself es goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja dat klopt. sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard ken emself goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja dat klopt. sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward het hoord dat er foto's van emself inne etalage staan. [/a]

in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef, leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] As ik zuinig leef leef ik zoas mien ouders et wille. [/a] tagging sound
informant Et wille? sound
informant [a] Leef ik zoas mien ouders wille ken ook gewoon. [/a] sound
hulpinterviewer Ouwelui he ken je ook zegge ouwelui. sound
hulpinterviewer As ik zuinig leef leef ik zoas mien ouders et wille. sound
informant Zoas mien oudelui et wille. sound
hulpinterviewer Zoas mien oudelui et wille ja dat zou ik ook zegge. sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] As ie nog drie jaar leeft leeft ie langer as sien pa. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja dan sien pa ja ik denk dat je beter vader zegge ken want pa worde vroeger niet bruukt. sound
hulpinterviewer Maarja et klopt wel. sound
hulpinterviewer [a] As hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan sien vader.[/a] sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] At zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ik denk et wel goed is zo dan hoor. As zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] As het nou nog leeft dan leeft et morgen ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Maar dat is no he. sound
informant Ja no of nog. sound
hulpinterviewer Nee as et nou no leeft leeft et morgen ook no. Denk ik. sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As jimme zo losbandig leve dan leev jimme nooit zolang as ik. [/a]

zo lang
tagging sound
hulpinterviewer Maar ik ja. As je zo vrijgevochten leeft dan leeft dan leve jimme nooit zo lang as ik want_ sound
informant [a] Ja dan leve jimme nooit zolang as ik. [/a]

zo lang
tagging sound
hulpinterviewer Dus zo moet ie wel kunnen. sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] At ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kienes. [/a] r wordt in het Amelands niet uitgesproken voor consonanten tagging sound
hulpinterviewer As he as ja. As ze voor hun werk leve leve ze niet voor hun kienes. tagging sound
hulpinterviewer En niet kiendes he toch? Nou zei je et niet hoor maar der benne oare die zegge kiendes maar et is kienes. sound
informant Je skriebe kiendes maar je zei et niet. Nee de kienes. sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy leeft dan leeft_wie? Leo ook nog_ ook no. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Nouja ken je niks meer van make. As Rudy nog leeft dan leeft Leo ook no. tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] As je gezond leve dan leef je langer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] As er zo'n bitke mensen van de landbouw leben dan lebe der een hoop mensen van werk in de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Maar je zou ook zegge kenne weinig. sound
hulpinterviewer Weinig wordt ook wel bruukt. sound
hulpinterviewer At der zo_ [a] As er zo'n bitke mensen van de landbouw leve dan leve der een hoop mensen van werk in de fabriek. [/a] No dat zou et dan weze motte. tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant As Pieter en Liesje inne nee_ sound
informant Wat? sound
informant In het paradijs leve dan leve_ sound
hulpinterviewer Rosa en Frans in de hel. sound
informant In de hel. sound
hulpinterviewer As Pieter en Liesje in et paradijs zou je dan zegge. sound
hulpinterviewer As Pieter en Liesje in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. sound
hulpinterviewer Of inne hel. Ja. sound
hulpinterviewer [a] As Pieter en Liesje in et paradijs leve dan leve Rosa en Frans inne hel.

in e
inne is in de volledig antwoord bij hulpinterviewer tagging sound
hulpinterviewer Nou dan moet ie zo. sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant As we sober leve leve_ ja is er voor sober een ander woord? sound
informant Dan leve we gelukkig. sound
hulpinterviewer As je eenvoudig leve dan leve we gelukkig ja. sound
hulpinterviewer [a] As we eenvoudig leve leve we gelukkig. [/a] volledig antwoord bij hulpinterviewer tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we eerlijk leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we eerlijk lebe lebe we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja ken je niks van make. sound
hulpinterviewer Niks anders tenminste. sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer Dus leef wat minder kleinzielig kinderen. sound
hulpinterviewer Kienes wordt et dan. sound
informant [a] Leef wat minder kleinzielig kienes. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deuze zin voor in jou dialect? Ik fien dat iederien mot kenne zwemme. [/v] sound
hulpinterviewer Nou wat maak jou der van. sound
informant Ik fien dat iederien swimme motte kin. sound
hulpinterviewer Ik fien dat iederien swimme mot motte mot kin? sound
informant Kiek dat zei ik straks. sound
informant Ik fien dat iederien swimme kenne mot. sound
informant Nou zeg ik et andersom he? sound
informant [a] Ik fien dat iederien swimme kenne mot. [/a] Ja zo mot ie. tagging sound
hulpinterviewer Want dat is lastig hoor zulke dingen. sound
informant Heb je zelfs at we gewoon awwe onder enander prate dan zegge we wel es een zin dat ik zeg nou klopt dut wel.

a we
sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Ik fien dat iederien mot swimme kenne. [/v] sound
informant Is hetzelfde toch? [a] Ik fien dat iederien_ swimme kinne mot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja jou motte nou etzelfde zegge volgens mij as bij die vorige. sound
hulpinterviewer Ja dat is de bedoeling ook vanzelf. sound
hulpinterviewer Maar hier staat ie weer andersom. sound
veldwerker Het zou kunnen dat er meerder mogelijkheden zijn in jullie dialect maar jullie zeggen dat alleen die volgorde voorkomt. sound
informant Ja ik fien dat iederien swemme kenne mot. sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Ik fien dat iederien kenne swemme mot. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik fien dat iederien swemme kenne mot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Ik fien dat iederien swemme kenne mot. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja zo klopt ie dat is em ja. [/a] sound
hulpinterviewer Dat is em no ja dat is em. sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Ik fien dat iederien swimme mot kenne. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat klopt niet. [/a] sound
informant Net as de vorige. sound
hulpinterviewer Nou das wel duidelijk niet? sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deuze zin voor in jouw dialect? sound
hulpinterviewer Ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik weet dat Eddy morgen brood eten wil. [/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant Ik denk dat Marie em_ roepe mot. sound
informant Dat sille mot er helemaal niet in. [a=g] Ik denk dat Marie em roepe mot. [/a] sound
veldwerker En als dat zal er wel in moet hoe zou die dan worden? sound
hulpinterviewer Ik denk dat Marie em roepe motte sil. sound
informant [a] Ik denk dat Marie em roepe motte sil. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Maar ik niet datte we je et gebruikt. Nee nee. sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Vertaal. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a] Hij wil gien soep meer ete. [/a] sound
informant Want et wie drie keer niet dus wordt et toch wel weer niet? sound
hulpinterviewer Hij wil gien soep meer ete. sound
hulpinterviewer No dat gaat er helemaal uut. sound
hulpinterviewer Hij wil geen soep niet meer eten niet. sound
hulpinterviewer Hij wil gien soep meer ete. sound
hulpinterviewer Of nee hij wil gien soep hij wil_ sound
hulpinterviewer Wacht even. Hij wil_ ja dat ken je ook zegge hij wil gien soep meer ete. sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Vertaal. Zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
informant [a] Zitte hier nergens muizn? [/a] sound
hulpinterviewer Ja der staat zitten hier nergens geen muizen. sound
informant [a] Zitte hier nergens muizn of zitte hier gien muizn. [/a] sound
hulpinterviewer Zitte hier gien muizn want hier staat nergens gien. sound
hulpinterviewer Nee maar dan is de vraagstelling dus denk ik zitten hier geen muizn. sound
informant Ja dat klopt weer niet. sound
hulpinterviewer Of hier zitte gien muizn dat ken je dan ook zegge. sound
hulpinterviewer Nou dan ken je dus zegge zitte hier gien muizn. sound
informant Zitte hier gien muizn. sound
hulpinterviewer Zitte hier nergens muizn ken je ook zegge. sound
informant Zit hier helemaal gien muis? sound
hulpinterviewer Ja dat zou ja helemaal gien. sound
hulpinterviewer Dat zou dan ook kunnen ja. sound
hulpinterviewer In die vraagstelling. sound
hulpinterviewer Dat echt is ook alweer heel raar he helemaal maar helemaal gien is mooier. sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a] Niet iederien is een vakman. [/a] sound
hulpinterviewer Niet iederien is een vakman maar je ken vanzelf ook zegge iederien is gien vakman. sound
informant Ja dat ken ook. sound
informant Ja iederien is gien vakman. sound
hulpinterviewer Je zou et ook letterlijk vertale kenne volgens mij. sound
veldwerker Ja maar dan leg je wel dat accent op gien. Leg je wel dat accent daarop. sound
hulpinterviewer Waar op? sound
informant Gien. sound
informant Iederien is gien vakman. tagging sound
hulpinterviewer No nu staat het er ook zo iederien is geen vakman of niet of zeg je et zo niet. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer En wat vind je dan van niet iedereen is een vakman. sound
informant [a] Maar je ken em ook letterlijk vertalen inderdaad. Iederien is gien vakman. [/a] geen neutrale intonatie sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Vertaal. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant Dat klopt niet dus dat moet xx. sound
hulpinterviewer Nee overal geen vrienden. sound
informant [a] Hij het nergens vrienden. [/a] sound
hulpinterviewer Hij het overal het nergens het helemaal gien vrienden. sound
hulpinterviewer Het helemaal gien kameraden ja hoe moet je dat zeggen wat is vrienden he. sound
hulpinterviewer Hij het hij het hier staat overal en dan zou je ook zegge kenne hij het nergens maatn. sound
hulpinterviewer Je zegge toch niet hij het nergens gien mate dat zei je niet. sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Boeken het Jan drie. [/v] sound
informant Wat het Jan drie? sound
hulpinterviewer Boeken het Jan drie. sound
informant [a] Jan het drie boeken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deuze zin voor in jouw dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen mot hewwe maakt. [/v] sound
informant [a] Jan weet dat ie de wagen voor drie uur maakt hewwe mot. [/a] sound
hulpinterviewer Jan weet dat hij de wagen voor drie uur maakt hewwe mot. Ja. sound
informant Gien twijfel mogelijk. sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen mot maakt hewwe. [/v] sound
informant [a=n] Nee_ is tzelfde. [/a] sound
hulpinterviewer Ja dat is hetzelfde verhaal. Jan weet dat hij de wagen voor drie uur maakt_ sound
informant Voor drie uur maakt hewwe mot. sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Jan weet dat hij de wagen voor drie uur maakt mot hewwe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Maakt hewwe mot. [/a] sound
hulpinterviewer Jan weeet dat hij de wagen_ dat hij voor drie uur de wagen maakt he mot. sound
hulpinterviewer Maakt hewwe mot. Dat mot en dat hewwe mot omdraaid worden no? sound
veldwerker Ja dus die 160 komt niet voor. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer Nee deer het Hieke gelijk an dat moet omdraaid worde. sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen maakt hewwe mot. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat is em. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] Hei je genoeg mensen om hooi van et land_ om et hooi van et land te halen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja dat is goed. sound
hulpinterviewer Hei je genoeg mensen om et hooi van et land te halen. Dat klopt ja. sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant Et waar aardig van Jan om werken te kommen. sound
informant Daar twiefel ik an is dat wel goed? sound
hulpinterviewer Ja zit ik ook een beetje met. tWaar aardig van Jan om_ sound
informant tIs in elk geval niet te kommen werken dat klopt niet. sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer Om kommen te werken? sound
hulpinterviewer Et waar aardig van Jan om kommen te werken. sound
informant Et waar aardig van Jan om kommen te werken. sound
hulpinterviewer Nee om kommen te werken die te om kommen te werken die te moet er weer tussen. sound
hulpinterviewer [a] Et waar aardig van Jan om kommen te werken. [/a] definitief antwoord hulpinterviewer tagging sound
informant Kommen te werken. sound
hulpinterviewer Ja dat is wel goed. Die te moet even verzet worden naar die andere kant. sound
hulpinterviewer Dan is et wel beter Mathilde. sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Dut vat is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
informant Ja ton wordt ook wel bruukt kvin vat mooier. sound
hulpinterviewer Ja maar ik zat een beetje met har te zwaar om te dragen. sound
hulpinterviewer Dus dan moet ie zo staan blijve ja. sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant Dat zei je zo niet toch? sound
informant Hij ken vreselijk seure. sound
hulpinterviewer Ja maar hier staat hij ken staan seure. sound
informant Ja maar dat zei je niet. Hij ken staan seure nee. sound
informant Hij ken verschrikkelijk seure. Staan te seuren. sound
hulpinterviewer Ja maar at je nou wat bijzet. sound
hulpinterviewer Ken dat wel? sound
informant [a] Hij ken staan te seuren. Ja dat ken wel. [/a] sound
hulpinterviewer Maarja dat had ik ook dus. Staan te seuren. sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeuren. [/v] sound
hulpinterviewer Dat blieft etzelfde ja. sound
informant [a] Dat ken wel hij staat te seuren. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aan kwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we an kwamme regendet. [/a]

regende t
tagging sound
informant Regende et. sound
hulpinterviewer Ja toen we ankwammen_ sound
hulpinterviewer An toen we an kwammen regende et ja. sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. kGeloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] kGeloof dat ik_ dat ik groter ben as hij. [/a]

k geloof
tagging sound
hulpinterviewer Ja as hij. sound
hulpinterviewer Dan hij is wat anders denk. Ik denk ook wel dat et as worde moet. sound
hulpinterviewer kGeloof dat ik groter ben as hij. Ja. sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dat jou eerder thuis binne as ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Das etzelfde verhaal as deer boven net no? sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Je gelove toch niet dat hij sterker is as jou. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Benk et met eens. sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant Se gelove dat sij rijker benne as wij. sound
informant Staat et er zo of staat et andersom. sound
informant [a] Se gelove dat wij rijker benne as sij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove dat jimme niet zo slim binne as wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Jimme gelove toch niet dat sij armer binne as_ jimme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer As jimme ja. sound
hulpinterviewer Dat klopt. sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Jou gelove dat Lisa even mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Net zo mooi? sound
hulpinterviewer Jou gelove dat Lisa even mooi is as Anna. sound
hulpinterviewer En ik zei jou gelove dat Lisa even nee net zo mooi is as Anna. sound
informant Nou ik vin even mooier. sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant Hij gelooft dat Louis en Jan sterker binne dan Louis_ nee dan Geert en Pieter. sound
hulpinterviewer Nee dan Geert en Pieter. Nou dat maakt niet uut. Of is et dan of is et as. sound
informant Ja deer zit ik nou an te twiefelen want ik zei steeds van as en nou zeg ik van dan. sound
hulpinterviewer [a] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker binne as Geert en Pieter. [/a] Ja dat klopt. definitief antwoord bij hulpinterviewer tagging sound
hulpinterviewer Ja dat mot je voorzichtig met weze hoor. Dat gaat heel makkelijk. sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deuze zin voor in jouw dialect? A hij slaapt B hij doet. [/v] sound
informant Ja hij slaapt en hij doet. sound
veldwerker En hier gaat et er om dat twee personen uh_ sound
veldwerker Dat er een dialoogje is. A zegt hij slaapt en B zegt bevestigend ja hij doet. sound
hulpinterviewer Maar dan moet je zegge we wat anders. sound
informant [a] Hij slaapt en dan zeg ik van ja dat doet ie.[/a] sound
hulpinterviewer Ja dat doet ie of hij doet et. sound
hulpinterviewer Dat ken ook no? Maar der mot wat bij et is nou te kort. sound
hulpinterviewer [a] Dus hij doet et of dat doet hij. Ja beide ken. [/a] aanvullend antwoord hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deuze zin voor in jouw dialect? A hij slaapt B doet. [/v] sound
hulpinterviewer Met een t met een komma he. Doet. sound
hulpinterviewer Ja et doet ja t komma komma t maar_ sound
informant Et doet? Ja nee. sound
hulpinterviewer Dat klopt niet dat mot je etzelfde as die vorige weer no? sound
hulpinterviewer [a] Dan moet dus weer hij doet et wat we net zeie ja. [/a] antwoord hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deuze zin voor in jouw dialect? A slaapt hij B ie doet. [/v] sound
informant [a] Slaapt ie? Dat doet ie. [/a] sound
hulpinterviewer Ja maar ie doet staat en wij zegge dat niet. Dus dat valt of dat mot etzelfde weze as die andere vraag no? sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deuze zin voor in jouw dialect? De lamp doet niet meer branne. [/v] sound
informant [a] De lamp doet et niet meer. Of de lamp brandt niet meer. [/a] sound
hulpinterviewer Ja beide ken he. Vanochtend nog over had. De lamp doet et niet meer of de lamp brandt niet meer. Ja das allebei goed. sound
informant Ik vin doet et niet meer mooier hoor. sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deuze zin voor in jouw dialect. Branne doet de lamp niet meer. [/v] sound
informant [a=n] Nee de lamp brandt niet meer. [/a] sound
hulpinterviewer Ja et klopt. sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deuze zin voor in jouw dialect. Doet Marie iedere avond danse? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Danst Marie iedere avond. [/a] sound
hulpinterviewer Uh dat woord doet hè. Is dat hetzelfde as gaat? sound
hulpinterviewer Nee? Nee nou ik zat even te denken uh_ sound
informant Ja dan zou et wel dat kan wel. Gaat Marie. Ja. sound
hulpinterviewer Gaat Marie elke avond te dansen hè? sound
hulpinterviewer Maar dat woord doet dat is gewoon het bezig wezen natuurlijk. sound
hulpinterviewer Maar wat jou zeie Marie gaat elke avond dansen. sound
hulpinterviewer Of te dansen. Dat is dan nog beter denk ik. sound
informant Of te dansen. sound
informant Ja gaat elke avond te dansen. sound
hulpinterviewer Ja te dansen. Ja dat klinkt mij het beste. sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deuze zin voor in jouw dialect. Doen et brood even snije. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat ken niet. Snij et brood even. [/a] sound
informant Maar dat doen snije dat komt dat nee. sound
informant Dat ken niet. sound
hulpinterviewer Snij et brood even. Ja. sound
informant Snij et brood even. sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deuze zin voor in jouw dialect. Ik doen wel even de kopkes ofwassen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik was de kopkes wel even of. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer Dat dat doen moet er steeds uut no? Ik was de kopkes wel even of. sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gister hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant Ja maar wiens zeggen wij niet. sound
informant [a] De jongen van wie de moeke gister hertrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja jou zeg van wie en ik zei vanochtend wie sien. sound
hulpinterviewer De jongen de jongen wie sien moeke gister hertrouwd is hertrouwd is. tagging sound
informant Wie sien moeke. Ja ja. Das beter ja. sound
hulpinterviewer Ik weet niet of deer een ander woord voor is. sound
informant Ja weertrouwd. sound
hulpinterviewer Weertrouwd is hek ook sèèd. Maarja et is etzelfde maar as et nou Amelands is dat weet ik niet.

he k
sound
hulpinterviewer Maar je zegge wel weertrouwe hè weertrouwe. Ja. sound
hulpinterviewer [a] Dus de jongen wie sien moeke gister weertrouwd is ston achter mij.[/a] antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer Ston no? sound
hulpinterviewer Toch niet stond. Ston. sound
informant Dat weet ik niet. Ik zeg stond. sound
hulpinterviewer Ja? sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer De jongen wie sien moeke gister weertrouwd is ston achter mij. sound
hulpinterviewer Dus ja dat is dan even een beetje dubieus maar_ sound
hulpinterviewer Dat moeje maar even meenemen. sound
veldwerker Maar et is niet ng zeg maar op het eind. Stong. sound
hulpinterviewer Stong. Nee nee nee nee. sound
hulpinterviewer Woord werd wel bruukt vroeger. Ging gong hè. sound
hulpinterviewer Sting zei je vroeger hoor. sound
hulpinterviewer In plaats van staan wurde sèèd. sound
hulpinterviewer Khet nog wel bruukt lachte ze me allemaal uut.

ik he t
sound
hulpinterviewer Maar dat is uh ston ston. sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank weer ze op zatte waar net skilderd. [/a] tagging sound
informant Verfd. sound
hulpinterviewer Hewwet over had.

he we t
sound
hulpinterviewer Wat verfd. Vurfd zegge ze in Ballum. Hewwet ook over had weet je wel een beetje dubieus maar_ sound
hulpinterviewer De bank waar ze op zatte waar net verfd. sound
veldwerker [v] De bank waarop kan dat ook? [/v] extra vraag veldwerker sound
hulpinterviewer De bank weerop ze zatte. sound
hulpinterviewer Waar net verfd waar net skilderd. sound
informant [a=n] Vin ik niet. De bank weer ze op zatte. [/a] sound
informant [a] tIs niet de bank weerop ze zatte. Nee dat zei je niet. [/a] sound
hulpinterviewer De bank weer ze op zatte. Dat is dus de letterlijke vertaling die hier staat die zou je dan motte bruke. sound
hulpinterviewer No. Bruke motte zeg maar. sound
hulpinterviewer Alleen dat vurfd en verfd en skilderd dat hewwe vanochtend ook al sèèd. Dat is een beetje nouja skildere en verve ken allebei. sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld het mot mij maar wat geven. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan dat ook met die? [/v] extra vraag veldwerker sound
informant Ja dan krijg je van wie et. sound
hulpinterviewer Die geld heeft. Maar ik denk dat wie toch et beste is. sound
informant Of bedoel je dat niet. sound
hulpinterviewer Die geld heeft moet mij maar wat geven. sound
informant [a=n] Die nee wie. [/a] sound
hulpinterviewer Wie denk ik zelf dat beter is. sound
informant Ja ja. sound
hulpinterviewer [v=259] Komt deuze zin voor in jouw dialect. Vertaal. sound
hulpinterviewer Die geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
hulpinterviewer Nou daar hebben we et net over had. Beter van niet. sound
informant [a=n] Nee nee. Wie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deuze zin voor in jouw dialect. Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a] Wat denk je wie ik in de stad teugen kwam. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. En uh wat denk je wie ik inne stad teugen komen bin. sound
hulpinterviewer Of wat denk je wie ik inne stad sien he. sound
hulpinterviewer Ken ook hè. sound
informant Ja ken ook. Ja. sound
hulpinterviewer En hadden we daar vanmorgen ook nog wat anders bij? sound
veldwerker Voor dat wat wie. sound
hulpinterviewer Oja ja dat ken ook hew ik zelf docht. sound
hulpinterviewer Wie denk je dat ik vanochtend en wie denk je dat ik inne stad teugen komen bin. sound
hulpinterviewer Wie denk je dat ik inne stad sien he. sound
hulpinterviewer Dat zou ook kennn dus wie en wat zou allebei dan kennn. sound
informant Ja maar at je zeggen van_ sound
informant At je zegge van wat. sound
informant Wat denk je wie. sound
hulpinterviewer Wat denk je wie hè? sound
hulpinterviewer En as je zegge wie denk je dat ik. Dan slaat die wie gaat er uut die skuuft naar de wat en wat gaat helemaal fot. sound
informant Of je zegge van wie denk je dat. sound
hulpinterviewer Dat zou wel kenne. Die wie moet dan wel fot deer vanzelf. sound
hulpinterviewer [a] Dus wie denk je dat ik inne stad teugen komen bin.[/a] aanvullend antwoord hulpinterviewer sound
informant [a] Of wie denk je dat ik inne stad sien he. [/a] sound
hulpinterviewer Dus die uh of wie uh er voor dat ken dus wel uh Mathilde. sound
hulpinterviewer ggg sound
informant Wat denk je wie ik inne stad teugen kom bin. Ja. sound
algemene gegevens [meta][k]B001a[/k][h]255[/h][i]256[/i][vw]MJ[/vw][/meta] sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deuze zin voor in jouw dialect. Vertaal. Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
informant Ja deer heijet zelfde. Deer kan je ook zegge van hoe denk je dat zet oplost hewwe.

hei je t ze t
sound
informant Of wat denk je hoet zet oplost hewwe.

hoe t ze et
tagging sound
informant Heije dezelfde mogelijkheden.

hei je
sound
informant Als in met dat wie. sound
informant Je ken ook zegge van hoe denk je me dat zet oplost hewwe.

ze et
sound
hulpinterviewer Hoe denk je_ sound
hulpinterviewer Hoe denk je_ sound
informant Hoe denk je dat zet oplost hewwe. tagging sound
hulpinterviewer Uh_ hoe denk je dat ze et oplost hewwe. sound
hulpinterviewer No? Hoe denk je dat zet oplost he. sound
informant Ja. Hoe denk je dat zet oplost hewwe of wat denk je hoet zet oplost hewwe. sound
hulpinterviewer Dan komt er wat bij en dan vervalt hoe. sound
hulpinterviewer Ja dat ken allebei. sound
informant Nee dan vervalt hoe niet. Komt op een ander plak. sound
hulpinterviewer Oja hoe ja maar nou staat er twie keer hoe in hè. sound
hulpinterviewer Hoe denk je hoe ze et oplost hewwe. sound
hulpinterviewer En wat denk je hoe zet oplost hewwe dan gaat die hoe weg en dat wordt een wat. sound
hulpinterviewer Wat denke jimme hoe zet oplost hewwe. Ik zit bij de verkeerde. sound
informant [a] Wat denke jimme dat zet oplost hewwe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja wat denke jim hoe zet oplost he. sound
informant Maar ik vin eigenlijk mooier van. [a=g] Hoe denk jimme dat zet oplost hewwe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer tIs allebei een vragende zin. Ja dat ken ook. sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n] Ja daar staat twie keer wie in dat klopt sowieso niet. [/a] sound
informant [a] Wie denk je dat ik in de stad teugen komen bin. [/a] tagging sound
informant [a] Of wie denk je dat ik inne stad sien he. [/a] sound
hulpinterviewer Nou dat is zo. Die wie moet er uut. sound
veldwerker [v] Kan et ook wie denk je die. [/v] extra vraag veldwerker sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Wie denk je die ik nee. sound
hulpinterviewer Dat ken niet nee. Die ene wie moet weg en et blijft wie die andere. sound
informant Wie denk je dat ik inne stad teugen komen bin. tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Vertaal. Hoe denk je hoe ze het probleem hebben opgelost. [/v] sound
hulpinterviewer Dat probleem moet je even vergeten want dat staat er niet. sound
informant [a] Hoe denk je dat zet oplost hewwe. [/a]

ze et
sound
hulpinterviewer Ja denk ik ook wel. sound
informant Ja. Hoe denk je dat zet oplost hewwe. sound
hulpinterviewer Das wel goed. Nee ik zet er een woordje bij straks. sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar er toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. Dat zich dat gaat er uut. sound
hulpinterviewer Ja. Marie trok de deken naar har toe. sound
hulpinterviewer Dat klopt. sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deuze zin voor in jouw dialect. Hoe gebruikelijk is deuze zin in jouw dialect. Vertaal. sound
hulpinterviewer Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
informant Zou hij dat_ sound
informant Zou hij daan hewwe kennn? sound
informant Dut weet ik niet. sound
informant [a=n] Je zou et heel anders zegge volgens mij. [/a] sound
informant [a] Ken hij dat daan hewwe? [/a] sound
hulpinterviewer Ja maar oh ken ja dat ken ook kunnen ja. Kin hij dat daan he. sound
hulpinterviewer Volgens mij veel beter as zou hij dat daan hewwe kennn. sound
informant Ja want dat dan strukel je der over. sound
hulpinterviewer Ken hij dat daan he. Dat is de beste oplossing in dut geval. Ken hij dat daan hewwe. sound
hulpinterviewer Dat is veel beter as dat andersom is want dan loopt et niet. sound
hulpinterviewer Zit er heel vreemd in dan die zin. sound
hulpinterviewer Dus kin hij dat daan hewwe. sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Hoe gebruikelijk is deuze zin in jouw dialect. Vertaal. sound
hulpinterviewer Zou hij dat gedaan gekund hebben? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ken hij dat daan hewwe. [/a] sound
hulpinterviewer Dat is dus eigenlijk hetzelfde antwoord als de vorige vraag. Ja. sound
hulpinterviewer Dat is duidelijk ja. sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deuze zin voor in jouw dialect. Vertaal. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant Ik he gien zin an_ sound
informant Week niet meer wat seed worde.

wee k
sound
hulpinterviewer Voeren de koeien. sound
informant Oh. [a] Ik he gien zin om 'e koeies te voeren. [/a] sound
hulpinterviewer Dat liekt mij ook de beste oplossing. Ik he gien zin om_ sound
hulpinterviewer Der staat en dus maar ik he gien zin om de koeies de voeren. Ja. sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deuze zin voor in jouw dialect. Vertaal. Ik denk hij weg is. [/v] sound
informant Ik denk dat hij fot is. Dat ie fot is. sound
informant [a] Ik denk dat ie fot is. [/a] sound
hulpinterviewer Niet hij. Nee. Dan heije wel ie dus. sound
informant Niet hij nee. Ik denk dat ie fot is. sound
hulpinterviewer Ie zei je no? Ik denk dat ie dat ie fot is. sound
hulpinterviewer Dat no? Dat hij betekent dat. Ik denk dat hij fot is. sound
hulpinterviewer Alleen dat woord fot dat heb nog een betekenis niet? sound
hulpinterviewer Heeft dat niet te maken met voort? sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Vertaal. Ik heb em gister nog niet gezien dus ik zeg ik denk hij is weg. [/v] sound
informant Nou dat weet ik niet of ik dat nog weet hoor. sound
informant [a] Ik heb em gister nog niet sien dus ik denk dat ie fot is. [/a] sound
hulpinterviewer Een beetje een stom zinnetje hè met dat woordje ik zeg daarbij. sound
hulpinterviewer Dus ik he em gister nog niet sien dus maar wat moet je nou met dus. sound
hulpinterviewer Ik he em gister nog niet sien. sound
hulpinterviewer Dan ken je misschien zeggen dus. sound
hulpinterviewer Denk ik dat hij fot is. sound
hulpinterviewer No? sound
hulpinterviewer [a] Ik he em gister nog niet sien dus denk ik dat hij fot is. [/a] aanvullend antwoord hulpinterviewer sound
hulpinterviewer Of dat ie fot is ja. sound
hulpinterviewer Dus denk ik dat ie fot is. Nou dan moet ie zo uh worde. sound
hulpinterviewer Dit is een raar zinnetje dit. sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Vertaal. De politie zou bij hem komen en nemen hem mee. [/v] sound
informant [a] De politie zou bij em komen om em met te nimmen. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer Dat klopt. De politie zou bij em kommen om em met te nimmen. Ja. sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deuze zin voor in jouw dialect. Vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a] Al Marie hor koeies benne verdronken bij de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer Je ken niet met Marie beginnen in dit geval? sound
informant [a=n] Marie al hor koeies dat ken niet. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Alle koeies van Marie. sound
hulpinterviewer Alle koeies van Marie benne verdronken bij de_ sound
informant Alle koeies van Marie ken wel. Of al Marie hor koeies benne verdronken. sound
hulpinterviewer Ik denk Marie al hor koeies benne verdronken bij de overstroming of bij et hoge water. sound
hulpinterviewer Ja overstroming is ook een Nederlands woord natuurlijk. sound
hulpinterviewer Maar ik denk wel zoiets as Marie al hor koeies_ sound
hulpinterviewer Al hor koeies benne verdronken bij de overstroming. Dat je dat er van moet maken. sound
informant Nee niet Marie al hoor koeies. Al Marie hor koeies. sound
hulpinterviewer Ja jou wille maar eerst wat anders doen en ik wil met Marie beginnen. sound
informant Ja dat ken wel_ sound
informant Maar dan mot je zegge van Marie har koeies benne allegaar verdronken. sound
informant Maar Marie al hor koeies dat ken niet. sound
hulpinterviewer En alle koeies van Marie benne verdronken_ sound
hulpinterviewer Bij de overstroming. Dat ken ook. sound
hulpinterviewer Maar wat jou net zeie. Marie hor koeies benne allegaar_ sound
hulpinterviewer Verdronken bij de overstroming. Ja dat zou je der ook nog van make kenne ja. sound
hulpinterviewer Ja. Nee dat zo et hier staat dan moet et veranderd worde ja. sound
informant Maar niet Marie al hor koeies. Dat ken niet. sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deuze zin voor in jouw dialect. Dut denk ik niet an. [/v] sound
informant [a] Deer denk ik niet an. [/a] sound
hulpinterviewer Dat dacht ik ook. Ja. sound
informant [a=n] Niet dut. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Die sleeuwe jongen bin ik met naar de markt weest. [/v] sound
informant Die sleeuwe jongen ben ik mit naar de markt weest. sound
hulpinterviewer Ja dat hew ik zo opleze zo et hier staat. sound
hulpinterviewer Ja. Maar dut ken je ook om zette. sound
informant [a] Met die sleeuwe jongen ben ik naar de markt weest. [/a] sound
hulpinterviewer Ja dat is volgens mij beter. sound
informant Dat is beter ja. sound
hulpinterviewer Met die sleeuwe jongen_ sound
hulpinterviewer Maar Hieke hier staat ben en hier staat heb. sound
hulpinterviewer Dus je ken ook zegge_ sound
hulpinterviewer Ik he met die sleeuwe jongen naar de markt weest. sound
hulpinterviewer Maar dat ken jou niet leze maar dat staat hier wel. Ben en heb. sound
hulpinterviewer [a] Dus je kenne zegge ik he met die sleeuwe jongen naar de markt weest. [/a] sound
commentaaraanvullende antwoorden hulpinterviewer  sound
hulpinterviewer [a] En je ken ook zegge ik ben met die sleeuwe jongen naar de markt weest. [/a] sound
hulpinterviewer Ja kan allebei ik he en ik bin. sound
hulpinterviewer En wat jou net zeie jou zei et net even anders. sound
hulpinterviewer Met die sleeuwe jongen ben ik naar de markt weest. Ja dat ken je ook zegge. sound
hulpinterviewer Maar at je nou naar dat dubbele woord kieke die ken je dat allebei gebruke. sound
hulpinterviewer Ik ben met die sleeuwe jongen naar de markt weest en ik he met die sleeuwe jongen naar de markt weest. Dan bruuk je ze allebei. sound
hulpinterviewer Want ze kenne allebei bruukt worde. sound
hulpinterviewer tIs niet of of. sound
hulpinterviewer [v=328] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Jan vindt dat je mot sokke dingen niet geloven. [/v] sound
informant [a] Jan fien dat je sokke dinge niet gelove motte. [/a] sound
hulpinterviewer Ja dat is goed Hieke. sound
hulpinterviewer Dat is beter as wat hier staat. sound
hulpinterviewer Nee das goed. Jan fien dat je sokke dinge niet gelove motte. Dat motte mot steeds naar achteren van 'e zin. sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Vertaal. sound
hulpinterviewer Ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen. Ik zeg ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant Ik he nog nooit ien kwaad worde sien op deuze jongen. sound
informant De rest benk kwijt. sound
hulpinterviewer Ik zeg ik geloof deze jongen vinden ze allemaal erg wel aardig. sound
informant Ze fiene deuze jongen allemaal wel aardig. sound
informant Dat is allemaal dat ik zeg dat is allemaal_ sound
hulpinterviewer Ja dat is een beetje stom. Je ken ook zegge ik denk. Want hier staat ik geloof no? sound
hulpinterviewer Dus je ken zegge ik denk deuze jongen fiene ze allemaal wel aardig. sound
hulpinterviewer Of allemaal of allegaar. sound
informant Ik denk dat ze deuze jongen allemaal wel aardig fiene. sound
hulpinterviewer Ja maar dat allemaal. Ken dat. sound
hulpinterviewer Of is et allegaar. sound
hulpinterviewer Of is et iederien of is et iederien. sound
informant Allegaar. Ja iederien is nog mooier. Ja allegaar iederien. sound
informant Ken allebei. sound
hulpinterviewer Maar ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen. sound
hulpinterviewer Ik he nog nooit ien kwaad_ sound
informant Worde sien. sound
hulpinterviewer Worde sien op deuze jongen. sound
informant Sien worden is et niet dus. sound
hulpinterviewer Je ken ook zegge op deuze jongen he ik nog nooit ien kwaad worde sien. sound
hulpinterviewer Ken dat? sound
informant Ja op deuze jongen he ik nog nooit ien kwaad worde sien. sound
informant Ja dat ken. sound
hulpinterviewer Nou dan motte we dat maar an houe. sound
informant [a] Op deuze jongen hew ik nog nooit ien kwaad worde sien. Ik denk dat iederien em wel aardig fient. [/a] sound
informant Hei je dan alles pakt wat er in staat? sound
hulpinterviewer Der staat ook et woord geloof in no? Maar ik denk of ik geloof dat ken etzelfde wezen misschien wel. sound
hulpinterviewer No ik geloof dat deuze jongen deuze jongen fiene ze allemaal wel aardig. sound
hulpinterviewer Nou weet ik niet at je voor et woord aardig nog een Amelander woord bedenke kenne. sound
hulpinterviewer Dus dat moet dan zo maar blijven. sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Gienien mag et sien, dus ik fien dat jou et ook niet sien magge. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja dat klopt. Dat sien en dat magge dat wordt omdraaid. sound
hulpinterviewer Gienien mag et sien. Dus ik fien dat jou et ook niet sien magge. Klopt. sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Het gebeurde toen je wegging. [/v] sound
informant [a] Et gebeurde toen je fot ginge. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja Hieke. sound
hulpinterviewer Ken er niks van make. sound
informant Gong soustou sègge of niet? sound
hulpinterviewer Nee ja gong fot gong ken je zegge. sound
hulpinterviewer Maarja doek maar niet meer. sound
hulpinterviewer Lache ze je allemaal uut. sound
hulpinterviewer Dat is wel iets van vroeger hoor. Ja. sound
hulpinterviewer Stinge. sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ik weet waar jou geboren binne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja ik kan er ook niks meer van make. tIs prima no? sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nou je klaar benne mei je fot gaan. Mei je gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja kan wel fot gaan segge. sound
hulpinterviewer tIs even extra hè. sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deuze zin voor in jouw dialect. Hoe gebruikelijk is deuze zin in jouw dialect. Vertaal. Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant [a] Ik weet dat ie te zwemmen gaan is. [/a] sound
hulpinterviewer Ja ben ik et met eens. Dat woordje te moet dat woordje te moet er bij. sound
hulpinterviewer En wordt helemaal omvormd. Ja. sound
hulpinterviewer Maar we hewwe nog zo één niet? sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deuze zin voor in jouw dialect. Hoe gebruikelijk is deuze zin in jouw dialect? Vertaal. Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a] Ik weet dat hij te zwemmen gaan is. [/a] sound
informant Te mot er tussen. sound
hulpinterviewer Ja te mot er tussen. Maar das dezelfde zin als net als de vorige. Ja das prima. sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deuze zin voor in jouw dialect. Vertaal. Wil je nog koffie Jan. Ja'k. [/v] sound
informant Wil jou nog koffie Jan. Ja maar_ tagging sound
hulpinterviewer Wil wil jou nog koffie Jan. sound
hulpinterviewer Dan ken je nog wat jou zegge. Wiste nog koffie Jan. sound
hulpinterviewer Hè want ste dat zei je wel heel vaak tegen een man hè. sound
hulpinterviewer Maar wiste nog koffie Jan. En dan staat er ja k no met een kommaatje. Maar dat is niks. Dat heb ik vanmorgen sèèd. Dan zei je ja. sound
hulpinterviewer En niet met twie woorden. Nouja dat ken wel maar ik zeg et meestal niet met twie woorden. sound
informant Ja. Of je zegge ja graag. tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Maar in elk geval. Dat ja met een k dat is niks met een kommaatje. Et is of ja of ja graag. [/a] antwoord bij hulpinterviewer tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man diet ze roepen hewwen. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man diet verhaal verteld het. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man weervan ik denk dat die et verhaal verteld het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja dat zal wel beter in de richting komme denk. Dat is de man_ sound
hulpinterviewer Weervan ik denk dat hij_ sound
hulpinterviewer Et verhaal verteld het. sound
hulpinterviewer Der staat heeft verteld maar dat moet verteld het ja. sound
hulpinterviewer Dus dat is dan wel de goeie manier. sound
veldwerker Ja en zo als het hier staat kan het niet met dat is de man die uh die ik denk. sound
hulpinterviewer Dat is de man weervan ik denk dat hij et verhaal verteld het. sound
informant Ja ja. sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man weervan ik denk dat ze die roepen hewwen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dat is de man weer ik van denk_ Der staat niet bij die hè. sound
hulpinterviewer Dat is de man weer ik_ sound
hulpinterviewer Dat is de man weer ik van denk dat ze roepen hewwen. Oh dat woord xx der staat geen hij meer tussen zeg maar hè. sound
hulpinterviewer Nou dat hoeft ook niet nou weet ik niet. Dat is de man weer ik van denk_ sound
hulpinterviewer Weer ik van denk dat ze roepen hewwe. sound
hulpinterviewer Dat is de man nee ken dat niet? Dat is de man weer ik van denk dat ze roepen hewwe. Die man hewwe ze roepn. sound
informant Nee dat ken niet nee. sound
informant Nee diet ze roepen hewwe. sound
hulpinterviewer Diet ze oja hier staat die ze ook. sound
hulpinterviewer Dat is de man weer ik van denk die dan mot et niet dat worde hier dat mot die worde. sound
hulpinterviewer Dat is de man weer ik van denk diet ze roepen hewwe. sound
informant Ja maar ik vin dat eerste niet zo mooi. Ik vin mooier van dat is de man weervan ik denk dat ze die roepen hewwe. sound
hulpinterviewer Dat is de man weer ik van denk_ sound
informant [a] Dat is de man weer ik van denk dat zem roepen hewwe. [/a]

ze m
tagging sound
hulpinterviewer Dat ze em roepen hewwe ja. sound
hulpinterviewer Nouja dat ken ook. sound
informant Dan zouk et zo zegge.

zou k
sound
hulpinterviewer Die ja die no. sound
hulpinterviewer Dat is de man weer ik van denk die ze roepen hewwe. sound
hulpinterviewer Die in plaats van dat. sound
hulpinterviewer Die slaat meer op die man denk ik. sound
hulpinterviewer Dat is de man die. sound
hulpinterviewer De man die ze weer ik van die ze roepen hewwe. Ze hebbe die man roepe. sound
hulpinterviewer Dan wordt het verhaal_ dan ken et wel zoast hier staat. sound
informant Dat von ik hier ook mooier. Dat is de man weervan ik denk dat ze die roepen hewwe. Dat ze em roepen hewwe. sound
informant Of diet_ sound
hulpinterviewer Diet ze roepen hewwe. Dat zou kennen hoor. Dat is de man weer ik van denk die ze roepen hewwe. sound
hulpinterviewer Dan hoeft die zin helemaal niks meer bij. sound
hulpinterviewer Die ze roepen hewwe. Niet dat maar die. sound
hulpinterviewer Nou loopt ie ook. sound
hulpinterviewer Die man dat is die. Dat is de man no? sound
hulpinterviewer Dus dan zouk et toch zo uh volgens mij moet et zo kennen dan. Dat is de man weer ik van denk die ze roepen hewwe.

zou k
sound
veldwerker Maar volgens mij logisch moet er dan wel dat tussen. sound
veldwerker Waarvan ik denk dat ze hem hebben geroepen. Dus wat denk je ervan dat ze hem hebben geroepen. sound
informant Dan zei je van dat ze em roepen hewwe. sound
informant Maar dan moet er wel em tussen want je kan niet van uh_ sound
informant Dat ze roepen hewwe dat ken niet. sound
informant Je ken wel dat zegge. Je ken et zegge van die ze roepen hewwe. sound
informant Of dat ze em roepen hewwe. sound
hulpinterviewer Ja dan moet je em er tussen zette ja. sound
hulpinterviewer [a] Dat is de man weer ik van denk dat ze em roepen hewwe. [/a] definitief antwoord hulpinterviewer tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deuze zin voor in jouw dialect? A wanneer sil de wereldvrede komme B nooit niet. [/v] sound
informant [a] Wanneer sil de wereldvrede komme? Nooit. [/a] sound
hulpinterviewer Nee. Kort maar krachtig. sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. 't Schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] tSkient dat ze niks ete mag. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. tLijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] tLiekt wel of er ien inne tuin staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. Waarom staat die er tussen haakjes uh Mathilde? sound
veldwerker Uh de vraag is of dat weg gelaten kan worden. sound
veldwerker Het lijkt wel of ien in de tuin staat? sound
hulpinterviewer Ja maar hier staat iemand. sound
informant tLiekt wel of er ien inne tuin nee. sound
hulpinterviewer Ja? tLiekt wel of er ien of iemand dat mot er allebei in. sound
informant Ja tliekt wel of er ien inne tuin staat.

t liekt in e
sound
hulpinterviewer [a] Dus hij blijft staan ja. [/a] antwoord betreffende 'er' sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Hij het de bal gooid in de kurf. [/v] sound
informant [a] Hij het de bal in de kurf gooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja hij moet omdraaid worde. Ja klopt. sound
hulpinterviewer [v=474] Komt deuze zin voor in jouw dialect. En twaar maar net goed genoeg. [/v] sound
informant [a=n] Et en ken niet. Nee. tWaar maar net goed genoeg. [/a] sound
hulpinterviewer Ja want die n die hoort er niet tussen. Nee dat klopt. sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deuze zin voor in jouw dialect? sound
hulpinterviewer A sil ik koke? B doe dat doe maar. [/v] sound
informant [a] Sil ik koke? Doen et maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Dat boek beloof mij dat je nooit meer sil verstoppe. [/v] sound
informant Dat boek beloof me dat jet nooit meer_ sound
hulpinterviewer Ja nou vertaal jet precies zoast hier staat. Ik denk dat dat niet goed_ sound
hulpinterviewer Ik denk dat je ja ik denk dat je met beloof beginnen moet ofzo. sound
informant Ken ook nog andersom hoor. Dat wouk nog seggen. sound
informant Beloof me dat je dat boek nooit weer_ ja verstoppe? sound
hulpinterviewer Nee op skuul brenge ja op skuul brenge. sound
informant Oppe skuul brenge? sound
informant Oppe skuul brenge sille. sound
hulpinterviewer Ja oppe skuul ja ja ja. sound
informant [a] Beloof me dat je dat boek nooit meer verdonkeremane sille. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Wat zeg mij wat je kocht hewwe. [/v] sound
informant Wat zei je dat je kocht hewwe. sound
hulpinterviewer Wat zeg mij dat je kocht he. sound
hulpinterviewer Nee dat weet ik. sound
informant Nee dat klopt niet. sound
informant Wat zei je teugen mij wat je kocht hewwe of wat zei je_ sound
hulpinterviewer Je ken ook zegge misschien zeg mij wat je kocht he. sound
hulpinterviewer Zo omdraaie no? Zeg mij wat je kocht he. sound
hulpinterviewer No? Die wat die wordt opskoven. sound
hulpinterviewer Zeg mij wat. sound
informant [a] Zeg mij wat je kocht hewwe. [/a] sound
hulpinterviewer Dus twie woordjes skuve naar de iene kant toe en wat komt er tussen. sound
informant Ik zou eerder zegge dan van ik vin dat zegge in dit verband niet zo mooi. sound
informant Maar ik weet niet of vertellen dat teveel Nederlands wordt. sound
hulpinterviewer Zeg mij wat je kocht he. sound
informant Zeg mij es wat je kocht hewwe. sound
hulpinterviewer Dat ken ook nog maar ik denk zeg mij wat je kocht_ sound
informant Ik vin zeg mij wat je kocht hewwe_ sound
informant Dat vink zo bevelerig. Dat is niet een vraag dat is dat is meer een bevel. sound
informant Zeg mij wat je kocht hewwe. sound
hulpinterviewer Maar ja wat jou zegge zeg mij es wat je kocht he dat kan dan vanzelf ook. sound
hulpinterviewer No? Ja komt wat voorzichtiger over. sound
informant Zeg mij es wat je kocht hewwe. sound
informant Ja ben ik ook. sound
hulpinterviewer [v=495] Hoe gebruikelijk is deuze zin in jouw dialect? Vertaal op zoveel mogelijk manieren. sound
hulpinterviewer Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat je veel fot gooie motte. [/a] sound
informant Nog meer? sound
hulpinterviewer Ik weet of der meer maniere benne. Hier staat drie keer_ sound
informant Dat zoue dat moet er weer uut anders hei je weer datzelfde dat je der over stroffele over de werkwoorden. sound
hulpinterviewer Ik denk dat je veel weg gooie motte. sound
hulpinterviewer Ik denk dat je veel weg gooie motte. Ja dat zou staat er wel tussen. sound
hulpinterviewer Maar der staat ook drie keer weg tussen. sound
informant Ik denk dat je veel fot gooie motte. sound
informant Je zoue misschien veel fot gooie motte. sound
hulpinterviewer Ja maar dan ben je dat ik denk weer kwijt. sound
hulpinterviewer Hè ik denk dat je veel weg gooie motte. sound
hulpinterviewer Of fot gooie motte. sound
hulpinterviewer Fot gooie en weg gooie ja. sound
hulpinterviewer Ik denk dat je veel fot gooie motte. sound
informant Ik denk dat je veel fot moet gooi_ sound
hulpinterviewer fot gooie motte. sound
informant Ja ik zit nog even om te denken om dat zou derbij te zetten. Ik denk dat je veel fot gooie motte zoue. sound
informant Maar dat zei je zo niet. sound
informant Dat wordt veel te veel. sound
hulpinterviewer Ik denk dat je veel fot gooie motte. tagging sound
hulpinterviewer Deer moet jet maar op houe. sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Vertaal. Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant [a] Marie zit stoofperen te skilln. [/a] sound
hulpinterviewer Hiete die pere nog anders? sound
informant Nee. Hiete die anders? Dat weet ik niet. sound
hulpinterviewer He je wel es van stienperen hoord? sound
hulpinterviewer Uh ja hier ist. Marie zit te stienpere skille. sound
hulpinterviewer Marie zit stienperen te skillen is et. sound
hulpinterviewer [a] Marie zit stienperen te skillen. [/a] Ja zo moet ie wezen. aanvullend antwoord hulpinterviewer sound
algemene gegevens [meta][k]B001a[/k][h]255[/h][i]256[/i][vw]MJ[/vw][/meta] sound
hulpinterviewer [v=502] Marie zit stoofperen te skillen. [/v] sound
informant [a] Marie zit stienperen te skilln. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Vertaal. Marie zit te stoofpeer skillen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Nou ja dat klopt niet. [/a] sound
hulpinterviewer Nee nou dat is fout dus ja. sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Vertaal. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. En helemaal niet. [/a] sound
informant Nou we wete hoe et mot hè? sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Jou benne ook een ranenien. [/v] sound
informant [a=j] Jou ben ook een rarenien. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Jij bent ook een rare één staat er. sound
hulpinterviewer Ene hè. sound
hulpinterviewer Jou benne ook een rare ien. sound
hulpinterviewer Jou benne een rarenien. sound
hulpinterviewer Een rarenien. Dat is beter ja. sound
informant [a] Je ken et zegge van jou ben ook een rare maar je ken ook zegge van jou ben ook een rarenien. [/a] sound
hulpinterviewer Jou ben een rarenien dat wordt et raren. Ja ja dat moete we dan an houe. sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wat voor boeken hei je kocht. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja kenk ook niks van maken anders. Wat voor boeken hei je kocht. sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wie het jou oppe kermis sien? [/a] tagging sound
informant Hier hei je dat ge dat niet gebruukt wordt hè. sound
informant Wat weg valt. sound
hulpinterviewer Ja wie het jou op de kermis sien. sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Marie seet dat jou Piet een boek hewwe probeerd te verkope. [/v] sound
hulpinterviewer Marie sèèt dat jou Piet een boek hewwe probeerd te verkopen. sound
informant Marie sèèt dat jou probeerd_ sound
informant [a] Marie sèèt dat jou probeerd hewwe om Piet een boek te verkope. [/a] sound
hulpinterviewer Ja dat denk ik ook wel. sound
hulpinterviewer Marie see dat jou probeerd hewwe probeerd hewwe in plaats van geprobeerd. sound
hulpinterviewer Piet een boek te verkopen. Te verkopen ja. sound
hulpinterviewer Om Piet een boek te verkopen hè dat om moet er bij. Ja. sound
hulpinterviewer Dus Marie sèèt_ Piet een boek te verkopen. Ja dat is em. sound
informant Dat jou probeerd hewwe om Piet een boek te verkope. sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Wim docht dat ik Els had probeerd een kadootje te geven. [/v] sound
informant [a] Wim docht dat ik probeerd had om Els een kadootje te geven. [/a] sound
hulpinterviewer Ja ik denk dat et wel goed is. sound
hulpinterviewer Ja ja zeker ja ja. sound
informant Das tzelfde as in de vorige eigenlijk hè? sound
informant Om Piet een kadootje om Piet een boek te verkope. sound
hulpinterviewer Te ja ja. sound
informant Is hier om Els een kadootje te geven. sound
hulpinterviewer En dan komt er ook weer om tussen hè? Ja. sound
informant Ja ja. sound
hulpinterviewer Ja probeerd om ja precies. sound
informant Probeerd hadde om. sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deuze zin voor in jouw dialect? Karel weet dat jou he probeerd Marie een boek te verkope. [/v] sound
informant [a] Karel weet dat jou probeerd hewwe om Marie een boek te verkope. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja is prima docht ik. Dan krijg je dat om er ook weer bij no? Ja. sound
veldwerker [n] [v=025] Dan had ik nog uh bij niemand heeft dat ooit gewild of gekund. sound
veldwerker Uh dat werd nu gienien het dat ooit willn of kinnn. Kan dat ook wild of kind? [/v] sound
hulpinterviewer ggg sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Nee nee willen en kinnen. sound
informant [a] Nee onmogelijk. Willen of kinnen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=249] Uh de jongen wie sien moeder wie sien moeke gister weertrouwd is_ tagging sound
veldwerker Kan dat ook zijn uh jullie zeiden de jongen wie sien moeke toch? [/v] sound
informant De jongen wie sien moeke. sound
informant Gister weertrouwd is_ sound
informant Der kwam nog wat achteraan. Ston achter mij. sound
veldwerker [v] Ja en kan et ook uh dat was die sien moeke. [/v] sound
hulpinterviewer Nee of wie wie sien moeke. sound
informant Nee wie sien moeke. sound
veldwerker Maar kan dan ook die sien moeke? sound
hulpinterviewer Nou in feite komt et misschien wel op etzelfde neer die en wie. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Ja maar dat zei ja maar dat zei we bedoele wel hetzelfde maar dat zei je niet. sound
hulpinterviewer [a] De jongen wie sien moeke. Ja wie. Ik zou toch maar wie an houe hoor. Ja. [/a] aanvullend antwoord hulpinterviewer sound
informant Toch? De jongen wie sien moeke. sound
hulpinterviewer Ik weet wel dat je etzelfde bedoelt met dat andere woord. sound
informant Jawel ja. sound
hulpinterviewer Of je nou die zegge of wie je bedoele allebei die vrouw. Of die jongen zeg maar ja. sound
informant Die jongen die sien moeke ja die jongen die sien moeke weertrouwd_ sound
hulpinterviewer Maar dan zou ik toch maar wie an houe. Ja. Wie. sound
veldwerker Nou dat was et geloof ik. Ja de rest was duidelijk. [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Hollum