SAND-data Oosterend (A006p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Oosterend

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in je dialect? Vertaal. Gisteren wandeldiede door het park.[/v] sound
commentaar[meta][k]A006p[/k][h]71[/h][i]70[/i][vw]MJ[/vw][/meta]  sound
informant [a=n] Nee komt niet voor. Gisteren wandeldiede.[/a] tagging sound
veldwerker En vertaal. Hoe zegt u het in het dialect? sound
informant Wat betekent wandeldiede. Wandelde d'r één wandelde d'r ien door het park? sound
informant Wandeldiede door het park. Gisteren wandeldiede door het park. Wandelde. sound
informant Wat betekent. Wandelende. Nee. Iede. sound
informant Ja ik weet anders niet wat 't betekent dat woord. sound
veldwerker Nee de Nederlandse zin is dan gisteren wandelde hij door het park. sound
informant Gister liepen we door 't park. Liepen we_ sound
veldwerker En hij? sound
informant [a] En hij. Wandelde hij door het park. Hij door het park. Ja.[/a] Vraag W18: onverstaanbaar fragment tagging sound
informant [v=018] Ze weet niet dat Marie gister doodgaan is. Ja dat is gewoon goed. Dat is gewoon Tessels.[/v] tagging sound
informant Moet ik daar wat anders op zeggen? Nee hè. Dat is het. sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in je dialect? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a] Iedereen wil dansen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=022] Komt ie voor in het dialect? [/v] sound
informant [a=n] Nee zo niet.[/a] sound
hulpinterviewer Iedereen wil dansen denk. sound
informant Iedereen wil dansen. sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft het ooit gewild of gekund.[/v] sound
informant [a] Niemand heb 't wille of kenne.[/a] tagging sound
informant Of gekend_ sound
hulpinterviewer Niemand heb 't ooit wille of kenne. sound
informant Niemand heb 't ooit gewilt of kenne. Of gekend. sound
hulpinterviewer Nee niet ge. Niemand heb 't ooit wille of kenne. Niemand heb 't ooit wilt of kent. sound
hulpinterviewer Niemand heb 't ooit wille of kenne? sound
hulpinterviewer Dacht ik ook. sound
informant Ja zoiets ja. sound
hulpinterviewer [v=025] Zegt u ook. Niemand heb 't ooit wilt of kenne?[/v] tagging sound
informant [a=j] Is goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=026]Vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten.[/v] sound
hulpinterviewer Of zeg je. Jan het 't ggg Jan had 't hele brood wel opete wille. sound
informant [a] Ja precies. Jan had het hele brood wel opete wille.[/a] tagging sound
informant Ja is aarsom. sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruik je deze zin in je dialect. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant Oh. sound
informant Dat is toch xxx. sound
informant Je moet 't niet vertellen? Vertel maar niet? sound
hulpinterviewer Ja. Vertel maar niet wij zij had kunnen roepen. sound
informant Uh. sound
informant Of aarsom. Uh. Als je roepen had. sound
hulpinterviewer Volgens mij is 't gewoon hetzelfde. Vertel maar niet wij zij had kunnen roepen. Of zou je zeggen. Vertel me niet_ sound
hulpinterviewer Als ze 't vragen. sound
hulpinterviewer Vertel me niet. Nee maar ja. Ja maar 't is. Ja maar d'r staat. Vertel mij niet wie zij had kunnen roepen. sound
informant Dan had ik 't je vertelle kenne. Ja ik weet niet wat er precies mee bedoeld wordt. sound
hulpinterviewer Vertel me niet wie zij roepe had. Nee dan heeft ze het gedaan. sound
hulpinterviewer Vertel mij niet wie zij had wille roepe. sound
informant Zoiets. sound
hulpinterviewer Of zou je dan zeggen. Wie zij had kenne roepe. sound
informant Dat zeker. sound
hulpinterviewer [a] Vertel mij niet wie zij had kenne roepe.[/a] De hulpinterviewer geeft hier het antwoord. De informant bevestigt. tagging sound
informant Dat zeker. sound
hulpinterviewer Dat zou je anders zeggen denk. Kenne of kunnen. sound
informant xxx sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel me eens wie dat zij had kunnen roepen? sound
hulpinterviewer Komt deze zin voor in je dialect? Vertel mij eens wie zij had kunnen roepen? sound
hulpinterviewer Wie dat zij had kunnen roepen. Zeg je dat zo op z'n Tessels? sound
hulpinterviewer Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen? [/v] sound
hulpinterviewer Denk dat je dan zegt of. Ja. Wie of zij had kunnen roepen. Wie of zij had kunnen roepen. sound
informant [a] Wie of zij roepe had ofzo. Net aarsom. tagging sound
hulpinterviewer Vertel mij eens wie_ Wie of zij had kunnen roepen denk ik. sound
informant Ja. Of komt er ook nog tussen. sound
hulpinterviewer 't Is natuurlijk een vraag. sound
hulpinterviewer Ze heb nog niet geroepen. Dus dan zou je het anders zeggen. Vertel mij eens wie of_ sound
informant Zij had kunnen roepen. Ja dat komt er heel vaak in voor. Of.[/a] sound
hulpinterviewer Zij. sound
informant Maar hier staat wel een of. sound
hulpinterviewer Ja maar hier. Dat. sound
hulpinterviewer Dus of. Vertel mij eens of zij had kunnen roepen. sound
veldwerker Negenentwintig al? sound
hulpinterviewer Nee, dit is achtentwintig. sound
hulpinterviewer xxx. Of zitten we al an negenentwintig? sound
veldwerker Achtentwintig zeker. Maar kan dat ook? sound
hulpinterviewer Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. sound
informant [a] Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. Dat had het wel kenne wezen ja.[/a] tagging sound
informant Ja die 't beste die niet. sound
hulpinterviewer Of hadden we al xx raken we in de war sound
informant Ik denk 't niet. sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. sound
hulpinterviewer Vertaal. Mag je vertalen. [/v] sound
hulpinterviewer Gewoon zoals je 't nu zegt. Of nu_ maar. sound
informant [a] Jan zal nog wel weten hoe dat verhaal was.[/a] sound
informant Zoals je dat_ sound
veldwerker En kunt u 't ook zeggen met dat herinneren? sound
informant Ja dat zeggen we natuurlijk niet zo. Ja_ sound
hulpinterviewer Ja herinneren_ sound
informant Hij zal 't nog wel weten ofzo. Hij zal 't nog wel goed weten. Zo zeg je dat. sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel. Ja. Zo kan je het natuurlijk wel zeggen maar_[/a] tagging sound
informant Ik zou zeggen nou eh_ Wim weet 't veel beter als ik. Van vroeger. sound
informant Maar_ Ja herinneren is natuurlijk een normaal woord. Maar ik kan niet zeggen dat ik dat zoveel gebruik geloof ik. sound
informant Want hij weet er zoveel van. En die weet nog zoveel van vroeger. sound
hulpinterviewer Jan herinnert zich dat verhaal wel. Nou 't is in ieder geval niet een vreemde zin. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=036] Een plaatje. Maak de volgende zin af. Marie en Piet wijzen naar_[/v] sound
informant [a] Naar mekaar.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Een plaatje. Maak de zin af. Toon wast_[/v] sound
informant Z'n armen. Z'n lijf. Z'n armen. sound
veldwerker En hoe zegt u hij wast zichzelf. sound
informant [a] Zneige. [/a]

zn eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich.[/v] sound
informant xxx sound
informant [a] Uh de timmerman uh heb geen ggg spijkers bij em.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. Ja. sound
hulpinterviewer [v=039] Een plaatje. Maak de zin af. Fons zag een slang naast_[/v] sound
informant [a] Naast em op de bank.[/a] tagging sound
informant [a] Fons zag een slang naast em op de bank.[/a] sound
hulpinterviewer Ja das goed. sound
informant Nou niet best. sound
hulpinterviewer In 't Nederlands zeg je zich denk? Naast zich. sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik laat mij voor zich werreke.[/v] sound
informant [a] erik liet liet me voor zneige werke voor zich werke ja [/a]

zn eige
tagging sound
hulpinterviewer Of zeg je hem. Erik liet mij voor hem werreke. sound
hulpinterviewer In plaats van zich? sound
informant Liet me_ sound
hulpinterviewer Liet me voor hem werreke. sound
informant Voor hem werke. tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Uh. Johanna liet zich drieve op de golven. [/a] tagging sound
informant Ja ik uh ik zeg et maar zo. sound
hulpinterviewer Ja das goed. Je hoeft nie is goed. Je zegt maar zoals je denkt_ sound
hulpinterviewer Ja drieve op de golven. sound
informant Dat et mij uh_ sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek z'n eige in de spiegel. [/a] sound
informant [a] nouja eens goed bekeek zneige dr es goed in de spiegel [/a]

zn eige
tagging sound
informant Bekeek zichzelf er es goed in de spiegel.[/a] sound
hulpinterviewer Maar wij zeggen z'n eige. sound
informant Ja z'n eigen of ja. sound
hulpinterviewer toon bekeek zneige es goed in de spiegel sound
informant Ja ja. sound
informant xx kijken. Oh zei ik dat nu niet. Z'n eigen d'r es goed in de spiegel. D'r es. sound
informant Eens zeggen we ok nooit. sound
informant Nouja. sound
informant xxx D'r es goed in de spiegel. sound
hulpinterviewer xxx sound
informant Keek_Ton bekeek sound
informant Z'n eige d'r es goed in de spiegel. sound
hulpinterviewer Ja, z'n eigen d'r es goed in de spiegel. sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] nou eduard kent zneige goed [/a]

zn eige
tagging sound
informant Ja xxx z'n eige. sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deze zin voor in je dialect. Ward heb hoort dat er foto's van emzellef in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] van zneige in de etalage staan [/a]

zn eige
tagging sound
hulpinterviewer Oh van z'n eige. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef, leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Ja als ik zuinig ben_ leef_ sound
informant Leef ik etzelfde als me ouders. Die dede het ok zo. sound
hulpinterviewer Ja ander uh_ Ander woord. sound
informant Dan leef ik zoals me ouders dede ofzo. Maar wille? [/a] sound
hulpinterviewer Nou ik denk dat ze 't wel wille. sound
informant Ja. xxx sound
hulpinterviewer [a] Als ik zuinig leef, leef ik zoals me ouders wille.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja suunig. Zuinig verandert. Maar niet de zin. sound
hulpinterviewer De zin_ sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader.[/v] sound
informant Nouja_ sound
informant [a] Ja als hij nog drie jaar leeft_dan uh is ie ouder worre as z'n vader ofzo. [a]

leeft dan
tagging sound
hulpinterviewer Ik geloof niet dat er veel verandert hoor. Als hij_leeft ie nog langer as z'n vader. sound
informant Ja dat dat op zich is dat wel goed. sound
hulpinterviewer As hij nog drie jaar leeft is ie ouder as z'n vader. Is ie ouder geworre. tagging sound
hulpinterviewer Leeft ie langer. Leeft ie. Hij gaat weg. Leeft ie langer as z'n vader. sound
informant [a] Leeft ie langer as z'n vader. [a] sound
informant As. sound
hulpinterviewer As ja. Leeft ie langer dan ok niet. Leeft ie langer as. sound
informant Dat komt nog wel es ter sprake. Naar gelang je ouder wordt. sound
hulpinterviewer Volgende hoor. sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant Nou. Leeft ze niet lang meer. Mmm. sound
informant Ken ik niet zoveel aan verandere geloof ik. sound
hulpinterviewer [a] Nee. As ze zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer.[/a] tagging sound
hulpinterviewer 'k Dacht ok niet hoor. sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft, dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant Ok nog. Ja. Een beetje Tessels maar_ sound
informant Ok. Maar verder niet. sound
hulpinterviewer As 't_ As. sound
hulpinterviewer [a] As 't nu nog leeft dan leeft 't morgen ok nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja ok. As en ok. sound
informant Ok nog. Ja as en ok. sound
hulpinterviewer As 't nu nog leeft dan leeft 't morgen ok nog. tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As maar verder niet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant As. Als. sound
hulpinterviewer Want dan leven jullie nooit zo lang als ik daar verandert uh je laat niks weg. sound
hulpinterviewer Ook niet een ander woord. Zolang as as ik weer. Als wordt dan meestal as.

zo lang
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven, dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer Nou das weer as. As ze voor hun werk leve. sound
hulpinterviewer Of zeg je hunnie. As ze voor hunnie werk leve. sound
informant Voor hun kienders_ sound
informant Ja dat zou kunnen. sound
hulpinterviewer [a] As ze voor hunnie werk leve, dan leve ze niet voor hun kienders. [/a] tagging sound
informant Ja. Dat ken. sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft, dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer Mooie zinne. sound
informant Nou dat is xxx. sound
informant As. Ok nog. Ok en as. sound
informant Das 't enigste sound
informant . sound
hulpinterviewer [a] Ja as Rudy nog leeft dan leeft Leo ok nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft, dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Nou. As. Dan hou je 't langer vol.[/a] sound
hulpinterviewer Das weer etzelfde hè? Ja. As. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [a] As je gezond leeft dan leef je langer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Weer as. As er zo weinig mense xxx en veul mense van werk in de fabriek. Veul.[/a] tagging sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Daar late we ok niks weg. Of we doen ok niet andersom. sound
informant Nee. Nee. sound
hulpinterviewer [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leven, dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer Nou ik zou ook niet weten as je dat andersom moet zetten ofzo. Nee hoor. sound
hulpinterviewer Volgens mij is 't weer etzelfde. As. sound
informant [a] As. En dan leve. Dan ja. Dat is uh goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer xxx sound
hulpinterviewer Das goed. sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leven, leven we gelukkig. [/v] sound
informant As. sound
hulpinterviewer [a] As we sober leven leven we gelukkig. [/a] tagging sound
informant Sober is toch ook wel een woord dat je gebruukt. sound
hulpinterviewer Ja dat is ok niet anders hè. 't Is niet zuinig. Dat is een heel ander begrip. sound
informant Nee. Nee nee. Dat is heel aars. sound
hulpinterviewer Ja. As we sober leven leven we gelukkig. sound
informant Ja. Zo is dat. sound
hulpinterviewer [v=071] En als we eerlijk leven, leven we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer Als we eerlijk leven. Heb ik dat gezegd? sound
hulpinterviewer Maar sober kan natuurlijk ook. sound
informant [a] Ja dat ken. [/a] sound
veldwerker De tweede zin kan ook? sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan.[/v] tagging sound
informant [a] Nouja. Dat ken goed weze.[/a] sound
hulpinterviewer Leef wat gezonder Jan. Nou we hebben d'r geen ander woord voor. Ook geen ander_ tagging sound
informant Nee eigenlijk niet. Je ken van alles bedenken gewoner ofzo maar_ sound
hulpinterviewer Je kan zeggen nou ik zou wat gezonder leven Jan. Of nou gezonder kan ok Jan. sound
informant Ja. Ja ja ja. Nee. Ja. sound
hulpinterviewer Maar dat staat er niet dus. Leef wat gezonder Jan. Je zou 't misschien niet zo snel zeggen. sound
informant Nee maar dat benne met meer zinne. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen.[/v] sound
informant Nou. Vooruit uh. Uh. sound
hulpinterviewer Nou 't wordt in ieder geval kienders. sound
informant Ja kienders. sound
hulpinterviewer [a] Leef wat minder bekrompen kienders.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Maar_ Leef wat minder_ sound
informant [a] Nouja leef wat minder ouwerwets ofzo.[/a] sound
hulpinterviewer In plaats van bekrompen? sound
informant Ja. sound
informant Dat verstaan ik er tenminste onder. Onder bekrompen. Maarja. sound
informant Omdat dat toen zo was. sound
hulpinterviewer Leef wat minder bekrompen. Nouja 't kan wel. sound
hulpinterviewer 't Is niet echt uh_ 't Is misschien niet wat je zo gauw ook zo zou zeggen. sound
informant Nee kienders ja. Nee. sound
hulpinterviewer [a] Leef wat minder bekrompen kienders. Ja dat zou je zeggen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in je dialect. Vertaal. Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. [/v] sound
informant [a] Ik vind dat iederien moet kenne zwemme.[/a] tagging sound
informant Ik vind dat iedereen moet kenne zwemme. Ja. sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in je dialect. Vertaal. Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen. sound
informant [a=n] Nee. Ik vind dat iedereen moet kenne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dus die komt niet voor. Nee X77 komt niet voor. X75 is goed. sound
informant Deze niet. sound
hulpinterviewer D'r komt er nog één. [v=080] Komt deze zin voor in je dialect. Vertaal. Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet. sound
informant [a=n] Komt niet voor. [/a] sound
informant [a] Ik vind dat iedereen moet kenne zwemme. Dat is die. [/a] sound
veldwerker Dan komen er nog twee. sound
informant Ja ik zien et. Ik zien et. sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in je dialect. Vertaal. Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet. sound
informant [a=n] Nee komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in je dialect. Vertaal. Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant [a] Ik vind dat iederien moet kenne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ik vind dat iedereen zwemme moet kunnen. Nee hoor dat zeggen we niet. Kenne. We zegge zowiezo kenne. sound
informant En deer hou ik 't maar bij. sound
commentaarDe hulpinterviewer hanteert de verkeerde wwvolgorde in de vraag.  sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in je dialect? Ik weet dat Eddy morgen brood ete wil.[/v] sound
hulpinterviewer ggg Nou komt ie voor? sound
informant [a] Ik weet dat Eddy morgen wil uh brood ete wil. Ja das goed.[a] sound
hulpinterviewer Wil niet. Dat komt aan 't eind. Ik weet dat Eddy morgen brood ete wil. Dus wil gaat veranderen in de zin. sound
informant [a] Ik weet dat Eddy morgen brood wil ete.[/a] sound
hulpinterviewer Ik weet dat Eddy_ sound
hulpinterviewer Oh brood wil ete. Niet ik weet dat Eddy morgen brood ete wil? sound
informant Ken ok. Maar ik denk dat as ik 't zo as op me ouwe gat zou zegge dan heb je. sound
informant [a] Ik weet dat Eddy morgen brood wil eten.[/a] sound
veldwerker Maar zoals 't hier staat kan ie in ieder geval niet? sound
informant [a=n] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. Nou, nee. [/a] De bevraagde zin komt dus niet voor. sound
hulpinterviewer Nee we zeggen na Eddy eerst. Ik weet dat Eddy_ sound
informant Morgen brood wil ete. sound
hulpinterviewer [a] Morgen brood ete wil. Ja ik zou zeggen brood ete wil. Maar brood wil ete kan ook. [/a] Er zijn twee mogelijkheden. Maar de bevraagde zin komt niet voor. sound
hulpinterviewer Uhm. sound
informant Brood wil ete. sound
hulpinterviewer Ik denk zomaar dat ie morgen_ sound
informant Nouja twie mogelijkheden. sound
hulpinterviewer Dat dat. Dat volgens mij gevoel is dat uh sound
veldwerker Maar niet wil brood ete. sound
hulpinterviewer Niet wil brood ete. Nouja dat kan je ok zegge. Je weet precies wat ie wil ete morgen dan. sound
informant Ja met brood. sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in je dialect? Vertaal. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant Eddy moet vroeg uut z'n bed ggg. sound
hulpinterviewer Nou Eddy moet kunnen dat dat zeggen we niet. sound
hulpinterviewer We zeggen Eddy als je het zo leest zou je zeggen Eddy moet vroeg opstaan. sound
informant Hij moet vroeg op. sound
hulpinterviewer Eddy moet vroeg op. sound
hulpinterviewer Maar 't gaat ook nog om dat kunne. Eddy moet morgen vroeg opstaan kunne. sound
informant Kunne. Ja dat uh_ sound
hulpinterviewer Kenne. Zegge we dan ok nog kenne? Eddy moet morgen vroeg opstaan kenne. sound
informant Ja. Ja. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Dan moet ie vroeg te bed. Want aars kan ie morgen niet vroeg uut z'n bed. sound
hulpinterviewer Ja hij moet morgen vroeg opstaan kenne ja. sound
informant Hij ken niet vroeg uut z'n bed. sound
hulpinterviewer [a] Hij moet morgen vroeg opstaan kenne. [/a] sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
hulpinterviewer X 137. X 132? Oja die. De band staat per ongeluk nog aan. sound
hulpinterviewer Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. sound
hulpinterviewer Daar heb je weer hetzelfde. Ik denk dat Marie_ hem roepe moet. sound
informant Ik denk_ hem wel_ sound
hulpinterviewer Hem zal moete roepe. Zal vergeet je denk. Ik denk dat Marie hem moete roep. Moet_ sound
hulpinterviewer Roep moet. Moet roepe. sound
informant [a] ggg Ik denk dat Marie hem moet roepe. [/a] sound
informant [a] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. Ken ok.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ik denk dat Marie hem_ sound
informant Ik denk dat Marie hem_ sound
hulpinterviewer Ja 't kan wel 't is een Nederlandse_ Ik denk dat Marie hem_ sound
informant Ik denk dat we veul weglate. Ik denk dat Marie em moet roepe. sound
informant Maar uh hem sel moete roepe ofzo. Sel. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer Als we zal gebruiken dan moeten dan zeggen we sel. Ik denk dat Marie em sel. sound
informant Dan zegge we sel. Ik denk dat Marie hem sel moete roepe. sound
hulpinterviewer Of zeggen we ik denk dat Marie hem sel_ sound
veldwerker Hem roepe moet. sound
hulpinterviewer Hem roepe moet. Nee. Ik denk dat Marie_ sound
informant Ik denk dat Marie em wel zal moete roepe. sound
informant Wel zal moete roepe. Dat was 't. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Dat is 't. De nadruk op zel moete roepe. sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in je dialect. Vertaal. Hij wil geen soep niet meer eten niet. sound
hulpinterviewer Nee komt niet voor hoor. sound
informant [a=n]Komt niet voor. Te moeilijk. [/a] sound
veldwerker Hoe zegt u em dan? sound
informant [a] Hij wil z'n soep nie meer ete. sound
informant Hij wil geen soep meer ete. Hij wil z'n soep niet meer ete.[/a] sound
informant Zo is 't toch? Hij wil z'n soep niet meer ete. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in je dialect? Vertaal. Zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
hulpinterviewer Nergens is hetzelfde als geen. Maargoed. sound
informant [a] Benne hier nergens muuze? [/a] sound
hulpinterviewer Zitte hier nee. Zitte hier nergens geen. Zitten hier nergens ggg geen muuze?ggg sound
hulpinterviewer Nee dat zegge we niet. We zegge gewoon zitte hier muuze? Vraagteken. sound
informant Ja meer is 't nie. sound
veldwerker Je zegt niet zitten hier nergens gien muuze? sound
hulpinterviewer Nee dat zegge we niet. We zegge gewoon zitten hier geen muuze? sound
informant [a] Zitten hier ergens muuze? [/a] sound
informant Ergens. sound
hulpinterviewer Ja maar nergens geen oja nergens geen zou ok nog kunne. Zitte hier ergens muuze? sound
hulpinterviewer Moet we ok nog een beetje zingen he? Hoort er ok nog bij. sound
informant Zitte d'r ergens muuze? Ja. sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in je dialect? Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
hulpinterviewer Iedereen is geen vakman. tagging sound
informant Iedereen is geen vakman. Mm. Iederien. Iederien. sound
hulpinterviewer Gien zegge we wel. sound
informant En gien. [a=j] Iederien is gien vakman. Ja.[/a] sound
hulpinterviewer Verder klopt 't. sound
informant Ja iederien is gien vakman. Over iemand die 't niet helemaal allemaal ken. sound
veldwerker Wat betekent dat dan? sound
informant Iederien is gien vakman. Nouja iederien uh as je een klusjesman heb ofzo die 't net niet ken ofzo. sound
informant Dan zeg je nou iederien is gien vakman. sound
informant xxx Nee. sound
hulpinterviewer Niet iedereen xxx je kan niet alles. sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in je dialect? Vertaal. Hij heeft overal geen vrienden.[/v] sound
informant [a] Nou hij heb nergens vrienden. Klaar.[/a] sound
hulpinterviewer Ja hij heb_ sound
informant Hij heb nergens vrienden. sound
hulpinterviewer Hij heb nergens vrienden. sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in je dialect. Boeken heeft Jan drie. sound
hulpinterviewer ggg Jan heet Drie van z'n achternaam. sound
informant Oh. Ja? sound
hulpinterviewer Boeken heeft Jan nouja zo las ik dat toch? Boeken heeft Jan drie? sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Jan heb drie boeken denk zoiets? Jan heb. sound
informant Ja ja. Jan heb. sound
hulpinterviewer Ja Jan heb weer. [a] Jan heb drie boeke.[/a] sound
informant Ja. Ja. sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in je dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen klaar moet hebben. sound
hulpinterviewer ggg Ja dat lukt ook niet zo erg. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt.[/v] De Nederlandse zin wordt voorgelezen. sound
hulpinterviewer Maakt moet hebbe zei ik. De Nederlandse zin wordt voorgelezen. sound
informant Uh. Ja maakt moet hebbe. sound
hulpinterviewer Jan weet dat hij voor drie uur de wagen denk je dat het zoiets is? Jan weet dat hij voor drie uur de wagen maakt moet hebbe? sound
informant Uh Jan weet dat hij voor drie_ Voor drieë de wagen klaar moet hebbe. sound
informant Voor drie uur. Drieë. Zeg je ok nog. sound
hulpinterviewer Mm-hu? sound
informant Voor drieë. sound
hulpinterviewer Oja. Jan weet dat hij voor drieë de wagen maakt moet hebbe. sound
hulpinterviewer De wagen moet hebbe gemaakt zeg je niet. De wagen maakt moet hebbe. sound
hulpinterviewer Denk je dat 't zo is? sound
informant Jan weet uh_ sound
hulpinterviewer [a] Jan weet dat hij voor drieë de wagen maakt moet hewwe.[/a] sound
informant Klaar moet hewwe. Ja maakt moet hebbe. sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen?[/v] sound
informant Nouja heb je genoeg mense om het hooi binnen te hale maarja goed_ tagging sound
hulpinterviewer Zou je zegge in plaats van mense volk? sound
informant Van 't land te halen_ sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [a] Hei je genoeg volk om 't hooi van 't land te halen? [/a] sound
informant Ja. Ja. sound
hulpinterviewer Hei je genoeg volk om 't hooi van 't land_ sound
hulpinterviewer Dat verander je niet. Niet te hale van 't land ofzo. Maar hei je genog volk om hooi van 't land te hale. sound
informant Ja. sound
informant Dat is 't. Volk. sound
hulpinterviewer Ja je zegt geen mense. Volk. sound
hulpinterviewer In dit geval. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te komen werken.[/v] sound
informant Nou. sound
hulpinterviewer En eerst denk je altijd van nou zo zegge zo zegge we 't onderhand. 't Was aardig van Jan om te_ sound
hulpinterviewer Om te werke komme dat zeg_ sound
informant Werke komme. Ja om te komme_ sound
informant Hoe zeg je dat nou toch? Ja om te werk te komme. sound
hulpinterviewer Om te werk om te werk te komme. sound
informant Hij kwam te werk. Ja. sound
hulpinterviewer Het was aardig van Jan om te werk te komme. sound
hulpinterviewer Zit je meer met het werkwoord en uh. Dat we draaien weer om. sound
informant Om te werk. Om te werk_ te komme. sound
veldwerker Maar om te werke komme. Of dat niet. Om te werke komme? sound
informant Om te werk te komme. Kort werk. sound
hulpinterviewer Te komme. sound
hulpinterviewer [a] Het was aardig van Jan om te kome werke. Om te werk te kome. [a] Twee mogelijkheden. tagging sound
informant Om te werk_ sound
hulpinterviewer Denk ik sound
veldwerker Dat is geen werkwoord dan dat werk hè? sound
informant Nee om te werk te komme. Nouja. sound
hulpinterviewer Dat draai je toch weer om. En te gebruik je nog een keer. Om te werk te komme. sound
informant Hou je_ Ja. 't Is natuurlijk wel_ sound
hulpinterviewer Ja zo zeg je dat nouja zo zegge we dat misschien niet meer zo. sound
informant 't Is een 't is natuurlijk het werkwoord maar dat slaat natuurlijk nergens op maar. sound
hulpinterviewer Ja wij deden wij doen maar wat op z'n Tessels. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Daar had je misschien best last van. Omdat je dat dan verkeerd zei op school. sound
informant Ja precies. sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant 'k Geloof dat ze daar vroeger niks van seie. sound
informant [a] Deuze ton is te zwaar om te drege.[/a] tagging sound
informant Dat is ook wat een woorde. sound
hulpinterviewer Ja. Ja. sound
hulpinterviewer Te zwaar om te drege. sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren.[/v] sound
informant Wat staat ie weer te zeuren. Maarja. sound
hulpinterviewer 't Is weer kenne hoor denk ik. Toch hij ken? Hij ken staan zeure. sound
informant [a] Hij ken staan zeure. Ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeure.[/v] sound
hulpinterviewer Nou volgens mij zegge we zo as dat zegge we zo as 't er staat hè? sound
informant [a] Hij staat te zeure. Ja dat vind ik een goede zinnetje. Hij staat te zeure.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Daar verandere we niks an. Dat doen we gewoon niet. sound
informant Ja. Nee ik denk 't ok niet. Nee. Hij staat te zeure. sound
informant . sound
hulpinterviewer Geen gezeur. sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aankwamen regende het.[/v] sound
informant [a] Toen we ankwamme_regende het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. Toen. Ja. sound
informant An. Nouja an. Ankwamme. Nee nee. Toen we ankwamme regende het. 't Is wel goed. sound
hulpinterviewer We zegge de woorde anders maar niet we gaan niet de zin uh_ sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. 'k Geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] 'k Geloof dat ik groter ben dan hij.[/a] sound
informant 'k Geloof dat ik groter ben dan hij. Mm. sound
veldwerker Of zeg je ook wel ik geloof dak groter ben as. sound
informant As hij of hij. Ok ja. Of hij. sound
informant Daar hoor ik xxx of. sound
hulpinterviewer [a] Ja. 'k geloof dat ik groter ben of hij.[/a] tagging sound
informant Of hee. Ja. sound
hulpinterviewer En dan laten we weg. sound
veldwerker Altijd? sound
informant Ja. Nouja. sound
hulpinterviewer Nou wij niet meer maar as je 't op z'n Tessels dak groter ben as hij. sound
informant Sommige_ sound
informant Sommige zegge of. sound
hulpinterviewer As of of. sound
hulpinterviewer Al as en of hale we ook altijd door elkaar. sound
informant En hee. sound
hulpinterviewer [a] 'k Geloof dak groter ben as ken ok.[/a] tagging sound
informant Ja as hee. As hee ja. As ken ok. Das een heel verschil nog wel. sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant Eerder thuis was. sound
hulpinterviewer xxx sound
hulpinterviewer Bent bent zegge we. 'k Geloof dat ik eerder thuis_ sound
informant xxx thuus komme bent. sound
hulpinterviewer Ik geloof dat jij eerder thuus_bent as ik. sound
informant Ben sound
informant Ja as ik. sound
hulpinterviewer [a] Ze gelooft dat jij eerder thuus bent as ik.[/a] tagging sound
informant [a] Ze gelooft dat jij eerder thuus bent dan ik. Of as ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja want we zeggen natuurlijk vaak al zoals 't hier staat hè? Dan. sound
hulpinterviewer As je 't echt_ Ik geloof dat je eerder thuus bent as ik. sound
informant Ja as ik. Ja je denkt er niet bij na heè? sound
hulpinterviewer Moeilijk hè? 't Is verotte moeilijk hoor. sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant As ik as jee. [a] Je gelooft toch niet dattie sterker is as jee.[/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant Wij rieker benne dan hunnie. Dan hunnie. sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. sound
informant [a] Ze gelove dat wij rieker benne dan hunnie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker Of as hunnie? sound
informant [a]Ja as hunnie. Dan ken ok hor dan hunnie. Ja nee as hunnie.[/a] tagging sound
informant Dat is wel een woord dat_ sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
commentaarDezelfde vraag nog een keer?  sound
informant Ze denke_of ze gelove. sound
hulpinterviewer Nee ze gelove. Ze gelove dat we rieker_ tagging sound
informant Dan. sound
hulpinterviewer Benne dan hunnie ggg dan hunnie. tagging sound
hulpinterviewer Dan hunnie. Ja die hebben we nog niet gehad. Hunnie. Zij. Is natuurlijk meervoud hier in deze zin dus. sound
veldwerker Maar ook wel as dan? sound
informant As hunnie. Nou as je echt Tessels praat dan zeg je dat zo. As hunnie. sound
hulpinterviewer Dat ze rieker benne as hunnie. Ja. tagging sound
informant Ja je kan ok dan hunnie zegge. Of hunnie. Ja Marie zou of hunnie zegge. sound
hulpinterviewer Of hunnie nee as. sound
informant Dat is uh dat is zo verschillend dat is bij Ouweschil De Burg of_ sound
hulpinterviewer Ja maarja. sound
hulpinterviewer Ik zou zegge as. Ik geloof dat wij rieker benne as hunnie. tagging sound
informant Ja dat zoue wij zegge. sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. sound
informant We gelove dat jullie niet zo bijdehand benne as wee. Want slim? sound
hulpinterviewer We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. sound
informant Benne as wij. Benne in plaats van zijn in ieder geval. sound
hulpinterviewer [a] We gelove dat jullie niet zo slim benne as wij.[a] tagging sound
hulpinterviewer Ja wij zeg je gewoon wij. Je zegt niet wie of nee. sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie? [/v] sound
hulpinterviewer Zeg je weer benne denk? Jullie gelove toch niet dat zij armer benne dan jullie? sound
informant Maar niet_dat zij_dat see_benne dan jullie. sound
informant Dat see. sound
informant Of dat hunnie armer benne. sound
informant [a] Jullie gelove toch niet dat hunnie armer benne dan jullie?[/a] tagging sound
hulpinterviewer Dan jullie ggg xxx sound
informant Ja zo is het. Zo is het. sound
hulpinterviewer Ja zij is weer hunnie. sound
informant Jullie gelove toch niet dat hunnie armer benne dan jullie? sound
hulpinterviewer Zo is het. Ja Griet we komme d'r wel. sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dan Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer ggg sound
informant [a]'k Geloof dat Lisa net zo mooi is nouja as_net zo mooi is as Anna.[/a] tagging sound
informant Even mooi is ken ok. Net zo mooi is. sound
informant Is net zo mooi as Anna. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
hulpinterviewer Ze zijn wel erg gelovig in dit stukje. sound
hulpinterviewer [a] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker benne? tagging sound
informant [a]Benne dan Geert en Peter. Ja sterker benne ja.[/a] tagging sound
informant Das 't ienigste. Benne. sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect? A hij sleept B hij doet. sound
informant Ja. Hij sleept hij doet. sound
veldwerker Maar 't gaat erom dat één iemand zegt hij slaapt en de andere zo bevestigend van hij doet. sound
hulpinterviewer Nee toch? Als je zegt hij sleept dan zegt die ander misschien ja maar niet hij doet. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Ja. Nee. sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in je dialect? A hij sleept B doet 't. [/v] Fout in de opname. sound
informant Ja hij sleept of sleept niet. sound
hulpinterviewer [a] Hij sleept? Ja zeg je dan. Dat doet 't dat zeggen we niet. [/a] sound
informant 't Is ja of nee. Ja. Nee nee. sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in je dialect? A slaapt ie? B ie doet. [/v] sound
informant [a] Dat komt er niet in voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in je dialect? De lamp doet niet meer branden.[/v] sound
informant Die wil niet meer brande. sound
hulpinterviewer Of de lamp brand niet meer. sound
hulpinterviewer Of de lamp is uutskeeje met brande sound
informant Of de lamp doet 't niet meer. sound
hulpinterviewer Maar de lamp doet niet meer brande? Nee dat is_ sound
informant [a] De lamp wil niet meer branden of de lamp brandt niet meer.[/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze lamp voor in je dialect? ggg sound
hulpinterviewer Doet Marie iedere avond danse? sound
hulpinterviewer ggg sound
informant Zo zat je d'r in. sound
hulpinterviewer Ja. Doet Marie elke avond danse? Nou zegge we dat? [a] Dat zegge we helemaal nie.[/a] sound
informant [a]Danst Marie elke avond? Ja.[/a] sound
informant Dat is em. Danst Marie_ Je begint met 't werkwoord. sound
informant Danst Marie elke avond? sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in je dialect? Doe 't brood effe snije. sound
informant [a=n] Nee komt niet voor [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in je dialect? Ik doe wel effe de koppies afwasse. sound
informant [a=n] Nou liever niet. Uh komt ok niet voor. Ik was wel effe af.[/a] sound
informant [a] Ik was de koppies wel es om ofzo vroeger zeie ze dat.[/a] sound
hulpinterviewer Ja koppies omwassen zeie ze. sound
hulpinterviewer Moeder ging de koppies niet afwassen maar ging alles omwasse. sound
veldwerker Dat is alleen effe afspoele of niet? sound
hulpinterviewer Nee nee. De koppies omwasse. Net zo goed as dat je om een koppie_ As mijn oma zij kom je om een koppie dan bleef je te broodete. Nomenincorporatie: te broodete. sound
informant Nee dat was afwasse. sound
hulpinterviewer Dan bleef je om een koppie. En as je om een bakkie ging dan ging je om de koffie. sound
informant Ja. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Maar om een koppie om een koppie dan mocht je te broodete. sound
informant Ja das waar. sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gister hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer Dat vond ik al zo'n leuke zin straks. sound
informant Dat dede ze vroeger niet maar afijn. sound
hulpinterviewer ggg Nee maar dat gaat niet op in deze. sound
informant Nee nee nee. De jongen wiens moeder guster weertrouwd is voor de twiede keer_ tagging sound
hulpinterviewer Ja ken wel voor de vierde weze. sound
informant Ja nouja. sound
hulpinterviewer De jongen wiens moeder guster_ guster trouwd weertrouwd is. Ja. sound
informant Weertrouwd is. Weertrouwd is. sound
hulpinterviewer Stond achter me. Stond achter mij. sound
informant Sien moeder_ Die jongen wie sien moeder. sound
hulpinterviewer De jongen z'n moeder. sound
informant [a] De jongen wie sien moeder gister weertrouwd is die stond achter me.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant De jonge wie sien moeder_ gustere trouwd is_ nee gister weertrouwd is_ stond achter me. sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant [a] De bank weer ze op zatte met twie t's was pas verfd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven.[/v] sound
informant Geld wie geld heb ja die moet mij maar wat geve ofzo. sound
informant [a] Wie geld heb die moet mij maar wat geve.[/a] tagging sound
veldwerker Ja de vraag is of je 't ook met die kan zeggen. Kan je ook zeggen die. sound
informant Ja die. oja. Die geld heb. sound
hulpinterviewer Die geld heeft. sound
hulpinterviewer Zou je ok kunne zegge hè? Op z'n Tessels. sound
informant Ja. Die geld heb die moet mij maar_ Ja maar dan zou ik er weer die tussen zette ok. sound
hulpinterviewer [a] Ja xx wie of die. Maar die geld heb moet mij maar wat geve.[/a] tagging sound
informant Ja ja ja ja. sound
hulpinterviewer Zalle we effe wat drinke? Zalle we effe een sapje doen? sound
informant Ja ken allebei. Ja we doen een sapje. Prima. sound
informant Nouja. Maar es wat geve_ sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in je dialect? Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb.[/v] sound
informant [a] Wie denk je dat ik teugekwam in de stad.[/a] sound
veldwerker Maar zoals ie net opgelezen werd komt ie niet voor? sound
informant Ach dat zou je nou misschien wel zegge maar uh. sound
informant Ja xx. Wie denk je dat ik nou teugekwam? sound
hulpinterviewer Ja je_ as je 't gewoon op z'n Tessels zegt. sound
informant In Amsterdam ofzo. Wie er dan was. sound
informant Wie denk je_ sound
hulpinterviewer Wie denk je dat ik in de stad teugekwam? sound
informant Wie denk je dat ik in de stad teugekwam? sound
hulpinterviewer Komt deze zin ggg. [v=262] Komt deze zin voor in je dialect? Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant ggg. sound
informant Oja dan doe je dan die hè? sound
hulpinterviewer Ja die hebbe we gehad en nou krijg je die. sound
hulpinterviewer Wie denk je wie ik in de stad wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? sound
hulpinterviewer Wie denk je wie ik in de stad_ sound
informant [a] Wie denk je dat ik teugekwam? Maarja.[/a] sound
veldwerker U zegt niet twee keer wie? sound
informant [a=n]Nee.[/a] sound
informant [a] Wie denk je dat ik in de stad ontmoet heb.[/a] sound
hulpinterviewer Je zegt niet twee keer wie. Wie denk je wie ik in de _ sound
informant Teugekwam zegge we dan. Maargoed ontmoet heb. sound
hulpinterviewer Ja maar hier staat twee keer wie. Wie denk je_ sound
informant Wie denk je wie denk je_dat ik ja_dat ik teugekwam. sound
hulpinterviewer Nee dat zeg je niet. Wie denk je dat ik in de stad teugekwam. sound
informant Ja, wie denk je dat. sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant Ja. sound
informant [a] Marie trok de deken teuge d'r an maarja.[/a] sound
hulpinterviewer Marie trok de deken naar zich toe. Ja dat is goed. Tenminste_ sound
informant Teuge d'r an. sound
informant [a] Ja ja. Naar d'r toe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Naar zich. Naar d'r. Ja naar d'r toe is het. sound
informant Naar d'r toe. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in je dialect en hoe gebruik je deze zin in je dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan hebben gekund? [/v] sound
hulpinterviewer Nou zo komt ie bij ons niet voor hè? sound
informant Zou je dat deen hebbe kenne? sound
hulpinterviewer ggg. Zou hij dat_ sound
informant Zou hij dat dan_ sound
hulpinterviewer Hebbe hebbe kunne hebbe ge nou xxx sound
informant Zou hij dat daan zou hij dat deen hebbe? sound
informant Zou hij dat_ sound
hulpinterviewer Ja deen hebbe dat klopt wel. Zou ie dat deen hebbe. Maar hij kan ie dat? sound
hulpinterviewer Zou ie dat_ sound
informant Ja zou hij dat_ sound
hulpinterviewer Gekund hebbe gedeen ggg sound
hulpinterviewer Zou hij dat gedeen hebbe zou hij dat daan hebbe. sound
hulpinterviewer Zo hij dat_ sound
veldwerker Zou hij dat deen hebbe kent? sound
hulpinterviewer Nee zou hij dat deen hebbe kent? Nee dan zeg je dat deen eerder. sound
informant Nee zou hij zou hij_ sound
hulpinterviewer Zou hij dat kenne hebbe gedaan? sound
informant Ja zoiets zoiets. Ik zat erover te piekeren. sound
hulpinterviewer Zou hij dat kenne hebbe gedaan? Maar dan zou je. Zou hij dat kenne hebbe deen? sound
hulpinterviewer Zou hij dat kenne hebbe deen? Nou wat een onmogelijke zin. Maar_ sound
informant Ja. Ja. sound
informant Zou hij dat kenne. sound
hulpinterviewer Kenne hebbe deen. Dan zou je_ sound
informant Zou hij dat daan hebbe kenne. sound
hulpinterviewer Zou hij dat gedaan hebbe kenne. sound
informant [a] Zou hij dat daan hebbe kenne.[/a] sound
hulpinterviewer Zou hij dat daan hebbe kenne. sound
informant Zo is het. Ja. sound
informant [a] Of deen hè? Zou hij dat deen hebbe kenne. [/a] sound
hulpinterviewer Deen hebbe kenne. sound
hulpinterviewer Ja zo is het. sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in je dialect en hoe gebruik je deze zin in je dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebben? sound
informant [a=n] Nee. Zou hij 't deen hebbe kenne.[/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Zou hij dat deen hebbe kenne. sound
hulpinterviewer Zou hij dat deen hebbe. sound
hulpinterviewer ggg 't Is helemaal kan wel een spraakgebrek zijn. sound
informant Ja. Ja dat vind ik ok hoor. Maarja goed. sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in je dialect? Vertaal. Ik heb geen zin en voeren de koeien.[/v] sound
commentaar[meta][k]A006p[/k][h]71[/h][i]70[/i][vw]MJ[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer Zo komt ie toch niet voor hè? sound
informant [a] Ik heb geen zin in de koeie te voere.[/a] sound
informant 'k Heb geen zin in de koeie te voere. sound
informant As dat uh bedoeld wordt. Ik heb geen zin in koeie te voere. sound
hulpinterviewer We zeggen niet en. Ik heb geen zin en voere de koeie. We hebben geen zin ik heb geen zin. sound
informant Nee. Geen zin in koeie te voere. sound
hulpinterviewer Te voere. sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deze zin voor in je dialect. Vertaal. De politie zou bij hem komen en nemen hem mee.[/v] sound
informant De politie_zou bij hem komen. sound
hulpinterviewer [a] De politie zou bij em komme om em mee te neme ggg.[/a] sound
informant Uh om em mee te neme ja. sound
hulpinterviewer Om em mee te neme. sound
informant Mee te neme ja. sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in je dialect? Vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant Benne. Benne verdronke bij de overstroming. Ja ja. Al haar koeie. sound
hulpinterviewer Uh ja. [a] Marie al haar koeie benne verdronke bij de overstroming.[/a] sound
informant [a] Al heur koeie. Heur. Nouja. Heur koeie benne verdronke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in je dialect? Dit denk ik niet an.[/v] sound
informant [a] Deer denk ik niet an.[a] sound
informant Dit denk ik niet an. sound
hulpinterviewer Zegge we deer? sound
informant Ja. Deer denk ik niet an. sound
informant Aars aars weet ik 't niet wat 't betekene moet. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer Deer in plaats van dit. sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in je dialect? Die jongen ben ik meer naar de markt weest.[/v] sound
informant [a=j] Die jonge ben ik mee naar de markt weest. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in je dialect. Ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen. Vertaal. Ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig.[/v] sound
informant [a] 'k Heb nog nooit iemand kwaad zien worre op deuze jonge.[/a] sound
hulpinterviewer Ja. Ik geloof deuze jonge vinde ze allemaal wel aardig? sound
informant Nou. Deuze deuze jonge vinde ze allemaal wel aardig geloof ik. sound
hulpinterviewer Deuze jonge ik geloof deuze jonge vinde ze allemaal wel aardig. sound
informant [a] Precies aarsom. Deuze jonge vinde ze allemaal aardig geloof ik.[/a] sound
hulpinterviewer Deuze jonge vinde_ sound
hulpinterviewer Ja. De hele zin omdraaien. Ja. sound
informant Wel aardig geloof ik. Ja. sound
hulpinterviewer Ja komt beter uut as andersom. sound
informant Bij deuze. 'k Heb nog nooit iemand boos zien worre op deuze jonge. Nou dat is ok wel goed. sound
informant Maar deuze jonge vinde ze allemaal wel aardig geloof ik. Geloof ik komt er dan heel vaak achteraan. sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant [a] Niemand mag het zien dus ik vind dat jee het ok niet mag zien. Of zien mag.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja andersom hè? sound
informant [a] 'k Vind dat jij 't ook niet zien mag.[/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag.[/v] sound
informant Zien mag. Zie je wel je zei 't al. Ja. sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Het gebeurde toen je wegging.[/v] sound
informant Ja het beurde ja het beurde ja wat een woord. Hulpinterviewer en informant vullen elkaar aan. sound
informant [a] Het beurde_ tagging sound
hulpinterviewer Toen je wegging. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Miskien zou je ok zegge toen je wegging beurdenet.[/a]

beurde n et
tagging sound
informant Nou je zegt miskien ok wel es gebeurde hoor. Ja. sound
hulpinterviewer Zo zou je 't miskien zegge. Maargoed zo staat 't laat maar zo. Maar 't gaat om 't beurde. sound
informant Ja. Ja. sound
hulpinterviewer n.v.t. Hulpinterviewer leest verkeerde vraag op. sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant Ja nou dat is uh gewoon goed. Ik weet waar je geboren bent. sound
informant 'k Zou niet weten_Nee bent. Oh dat ken ok ja. sound
hulpinterviewer Zou je niet zeggen bent. Ik weet waar je bent geboren. Ik weet waar je bent geboren? sound
informant Dat is ok zo. Dat ken ok. sound
hulpinterviewer [a] Ja zo zeg je dat. Ik weet waar je bent geboren.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan.[/v] sound
informant [a] Nu je klaar bent ja ken je wel gaan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer ggg Ja Griet jij nog niet hoor. Je bent nog lang niet klaar. Nu je klaar bent mag je gaan. Ja. sound
informant Ja is goed. sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in je dialect. Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant Nou ik weet dat die is hie is_ sound
hulpinterviewer Zeg je dat er ok weer na? Ik weet dat hij hij is gaan hij zwemme gaan hij is gaan zwemme. sound
hulpinterviewer Ik weet dat hij is hij is zwemme gaan ik weet dat hij is zwemme gaan. sound
informant Hij is zwemme gaan nouja dat ja zeg je heb je ook wel d'r es zeit hoor. Zwemme gaan. sound
hulpinterviewer Ik weet dat hij_ sound
informant [a=j] Ik weet dat hij is gaan zwemme. Nouja dat is toch goed ok?[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ken ok. Ja dat is wel goed hoor. sound
informant xx kan je 't bedenke denk. sound
hulpinterviewer Ja ik weet 't eigenlijk_ sound
informant Hij is zwemme gaan. Nouja. Hij hij is zwemme gaan. Dat kan je nog wel d'r es gezegd hebben.Maar_ sound
hulpinterviewer Zwemme gaan. Dat zeg je niet. sound
hulpinterviewer Dat zeg je. Maar_ sound
informant [a] Ik weet dat hee is zwemme gaan nee dat zeg je niet. Dan zeg je ik weet dat hee is gaan zwemme.[/a] sound
informant Hee dus. sound
hulpinterviewer [v=347] Hoe gebruik je deze zin in je dialect en vertaal. Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] De vraag wordt per ongeluk nog een keer afgespeeld. sound
veldwerker Hè die hadden we toch al gehad? sound
informant Weet dat hij_ D'r staat er nog één in hè? sound
hulpinterviewer Ja daar hebbe we 't over gehad hij is zwemme gaan. Oja. sound
informant Staat er nog één. Ik weet dat hij is_ Ja. sound
hulpinterviewer Ik weet dat hij is gaan zwemme. sound
commentaarInformant noemde deze zin eerder fout.  sound
informant [a] Of hee is zwemme gaan.[/a] sound
informant Dat niet in ieder geval. sound
hulpinterviewer Goed zo of moet 't nog een keer? sound
hulpinterviewer Nu de volgende? sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in je dialect? Ik weet dat hij gaan zwemmen is. Hoe gebruikelijk is deze zin in je dialect en vertaal. Ik weet dat hij gaan zwemmen is. sound
hulpinterviewer Nou dat doen we zo niet hè? sound
informant [a=n] Nee. Nee.[/a] sound
informant Hij is zwemme gaan dat ken je zo wel zegge as je effe wat teuge iemand_ sound
hulpinterviewer Ja maar ik weet dat hij gaan zwemme is dat_ sound
informant Hij is zwemme gaan of hij is uh_ sound
hulpinterviewer ggg Hij is thuusbleve ggg Hij is thuusbleve. sound
informant ggg Hij is thuusbleve om de koeie te voere ggg sound
hulpinterviewer ggg sound
informant Maar_ sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in je dialect? Ja'k. [/v] sound
informant ggg [a=n] Nee.[/a] tagging sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer Nou volgens mij_ sound
informant Graag. Nee dat is 't niet. Wil je nog een bakkie Jan. Ja. Nou dan zeg je ja of nee maar uh. De dochter van de hulpinterviewer komt binnen. sound
veldwerker En dan zeg je ook niet uh_ De dochter van de hulpinterviewer komt binnen. sound
hulpinterviewer Nou doe maar effe uit. De dochter van de hulpinterviewer komt binnen. sound
veldwerker Maar ik heb wel gehoord dat u wel zei jajek. Net als ninnet. Ninnet en jajet. Maar zeg je dan ook jajek. sound
informant Oja jajet. sound
informant Nee. sound
veldwerker Dat niet. sound
informant Ninnet wel. Wel ninnet dat zeie we niet. sound
hulpinterviewer Ninnet zeie ze vroeger wel. Wel ninnet. Wel jajet dat zeie we wel. sound
informant Ja dat zegge ze nog wel hoor. sound
hulpinterviewer Maar niet wil je nog koffie weljajet. Nou nee. sound
hulpinterviewer Miskien nee. Wil je nog koffie ja'k. Nee dat zegge we niet zo. Alleen jajet (ja het) komt nog voor. sound
informant Nee. Nee. Alleen jajet (ja het) komt nog voor. sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in je dialect? Hebben we gegeten? Jaanze.[/v] Zin wordt verkeerd voorgelezen, informant verbetert. sound
informant Hebbe ze hebbe ze ete. Hebbe ze ete. Zin wordt verkeerd voorgelezen, informant verbetert. sound
informant Ja nee. Ja dat is 't niet. sound
hulpinterviewer [a=n] Ja nee we zegge geen jaanze. Dat zeg je niet. [/a] tagging sound
informant Ja ja nee. Nee dat woord ken ik ok niet. sound
informant Hebbe ze ete. sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben.[/v] Een deur gaat open en dicht. sound
informant [a] Dat is em die ze roepe hebbe. Dat is die man ja die ze roepe hebbe.[/a] tagging sound
informant ggg Ja. Die ze hebbe roepe. Nee. sound
hulpinterviewer Ja dat zeg je anders hè? Die die_ sound
hulpinterviewer Die ze roepe hebbe zeg je das de man die ze hebbe roepe. sound
informant Ja die ze roepe hebbe. Ge komt er meestal niet in voor. sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld.[/v] sound
informant Verteld heb die 't verteld heb. tagging sound
informant [a] Dat is de man die 't ver_ die 't verhaal verteld heb. Dat zeg je wel weer aarsom.[/a] tagging sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer Ja das de man die het verhaal_

da s
tagging sound
hulpinterviewer Dis de man die het verhaal verteld heb.

di s
tagging sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [v] sound
informant Weer ik van denk. sound
informant [a] Das de man weer ik van denk die 't verhaal verteld heb.[/a] tagging sound
informant Anders laat ik dat helemaal weg. Dan is het hetzelfde als dat. Weer ik van denk. sound
hulpinterviewer Ja. Ja. sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Weer ik van denk_dat zenem roepe hebbe.[/a]

ze n hem
tagging sound
hulpinterviewer Of hebbe geroepe. Dat is de man weer ik van denk dat ze em hebbe geroepe. sound
hulpinterviewer Of roepe hebbe? sound
informant Dat ze em roepe hebbe hè? Ja. Nee. sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in je dialect? Wanneer zal de wereldvrede komme? Nooit niet.[/v] sound
hulpinterviewer Zeg je dat zo? Antwoord je zo? Nooit niet? sound
informant [a=n] Ik denk van nooit. Dat zou ik zegge.[/a] sound
hulpinterviewer Maar je zegt. Dus zo komt 't niet voor? Dat is niet specifiek Tessels. Nee dacht ik ok niet. sound
informant Nee ik denk van nooit. sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. 't Schijnt dat ze niets mag eten.[/v] sound
informant Mmm. sound
informant [a] Ik heb hoord dat ze niets mag eten. [/a] 't Schijnt ja zeg je dat? sound
hulpinterviewer Je zegt niet 't skient? sound
informant Nee nou 't ken. sound
informant [a] 't Schijnt dat ze niets niks mag eten. [/a] sound
hulpinterviewer Niks. Je zeg ook niets. Zeg je niks? 't Schijnt dat ze niks ete mag. sound
informant Niks mag_ Ja ja. sound
hulpinterviewer [a] 't Schijnt dat ze niks ete mag.[/a] tagging sound
informant Ja. Niks ete mag. Dat draai je om. sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. 't Lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] 't Liekt wel of er iemand in de tuin in de tuun staat.[/a] tagging sound
informant [a] 't Liekt wel of er iemand of er ien in de tuin staat. [/a] sound
informant Ja. 't Liekt wel of er ien in de tuin_ sound
hulpinterviewer Of er ien? Ja 't liekt wel of er ien. sound
hulpinterviewer In de tuin staat nou d'r staat_'t liekt wel of er ien in de tuin staat. sound
informant Ja iemand. Ja ien. 't Liekt wel of er ien staat. sound
hulpinterviewer We zegge niet iemand. Of er ien staat. Ja 't liekt wel of er ien in de tuin staat. sound
hulpinterviewer Zo doen we dat. Hè Mar? sound
informant Vin ik ook. sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in je dialect? Hij heb de bal gooid in de mand.[/v] sound
informant ggg sound
hulpinterviewer Waar zitte we nu? sound
informant Ja ja ja. Dat was toch goed? sound
veldwerker Viernegenenvijftig. sound
informant 'k Zag 't staan dacht ik? Hier. sound
hulpinterviewer Komt deze zin voor. Hij heeft de bal gegooid in de mand. sound
informant [a] Hij heeft de bal in de mand gooid.[/a] tagging sound
informant Hij heb de bal in de mand gooid. De bal. sound
hulpinterviewer Dus zo komt ie niet voor? sound
informant [a=n] Nee. Komt niet voor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=474] Komt deze zin voor in je dialect? 't Was maar net goed genog.[/v] sound
hulpinterviewer ggg Ik zeg 't dus al op z'n Tessels. sound
veldwerker Ja. sound
informant [a] En 't was nog maar net goed genog.[/a] sound
veldwerker Nou hij moest ook op z'n Tessels maar dan wel zoals het hier staat. Maar dat maakt niet uit. sound
hulpinterviewer Oh. sound
informant Nee dat_ en 't. Daar staat de t ervoor maar wij zeggenem d'r achter. sound
hulpinterviewer En 't was en 't was. sound
informant Maar net goed genog. sound
hulpinterviewer Ja en 't was nog maar net goed genog. sound
informant Ja de t moet achter de en. sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in het dialect? Vertaal. A zal ik koken. B dat doe maar. sound
informant [a=n] Nee dat niet. [/a] sound
informant [a] Dat zel ik doen.[/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Zel ik koke? Ja dat zel ik doen.[/a] sound
hulpinterviewer Maar niet dat doe maar. sound
informant Nee dat doe ik ofzo. sound
informant Dat zel ik doen. Dat zel ik doen. sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in je dialect? Vertaal. Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen.[/v] sound
informant [a] Beloof mij dat je dat boek nooit meer zel verstoppen.[/a] sound
informant Denk zoiets. Beloof mij beloof me dat je dat boek nooit meer zal verstoppe. Zel. sound
informant Of wegmake. sound
hulpinterviewer 't Is ook wel een beetje een rare zin moet ik zegge hoor. sound
informant Beloof me dat je dat boek nooit meer zal verstoppe. sound
informant Uh. Nooit meer weg zal make. Vroeger was verstoppe wegmake toch? sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in je dialect? Vertaal. Wat zeg mij dat je gekocht hebt. sound
hulpinterviewer Nou dat komt niet voor in ons dialect. Nee. sound
informant [a=n] Nee dat komt er niet voor.[/a] sound
hulpinterviewer Zeg me wat je kocht_ Ja. Of zeg me wat je kocht heb. sound
informant [a] Vertel es wat je kocht heb. Ja. Vertel es wat je kocht heb.[/a] sound
hulpinterviewer Ja vertel. sound
informant Vertel es wat je kocht heb. sound
hulpinterviewer [v=495] Hoe gebruik je deze zin in je dialect. Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien. tagging sound
hulpinterviewer ggg sound
informant Ik denk dat je veul_ sound
hulpinterviewer Ik denk dat je veel zou moete ja ik denk_ sound
informant Weggooie. Ik denk dat je veul weggooie moet. sound
informant Is dat zo? Ik denk dat je_ sound
hulpinterviewer Ja je mag zo veul mogelijk. Ik denk dat je veul weg moet doen weg moet gooie? sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat je veul zou moete wegggooie?[/a] sound
informant Weg zal moete gooie. sound
informant Ja zal zou'k zegge. Maar 'k weet niet of 't nog gebeure moet of dat je_ sound
hulpinterviewer Ik denk dat je veul zal moete weggooie? sound
informant Weg zou weg zou moete gooie. As jij alles as je verhuizen gaat. Ik denk dat je veel zou moete weggooie. Of zal_ sound
informant Zel. sound
hulpinterviewer Ik denk dat je veel_nee. sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien. Ik denk dat je veel zou moeten weggooien. [/v] sound
hulpinterviewer xxx sound
informant Ja veul. sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat je veul zou moete wegggooie.[/a] sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Dat is gewoon 't uh_ sound
informant [a] Weg zal moete gooie ken ok. Weg zal moete gooie.[/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer As ik dat zo lees_ sound
veldwerker Je zegt niet ik denk dat je veel zou weg moete gooie. Dat is een rare? sound
hulpinterviewer Nee. Ik denk dat je veul zou moete wegggooie. tagging sound
informant Zou moete wegggooie ja. sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deze zin voor in je dialect? Marie zit te stoofperen schillen? [/v] sound
informant [a] Marie zit stoofpere te skille. [/a] sound
informant Zit peertjes te skille. sound
hulpinterviewer Ja dat is wel_ sound
hulpinterviewer [v=501] Vertaal. Komt ook voor Marie zit te stoofpeer schillen. [/v] sound
informant Zit stoofpere_ sound
informant Uhu. sound
informant [a] Marie zit uh stoofpere te skille. Zo zou ik dat denk ik zegge.[/a] sound
informant Marie zit stoofpere te skille. sound
hulpinterviewer Stoofpere te skille. sound
informant Zit te skille. sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin voor in je dialect. Vertaal. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant [a] Marie zit stoofpere te skille.[/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin voor in je dialect. Jij bent ok een rare ien. [/v] sound
informant [a] Jij bent ok een rare. [/a] sound
informant Je bent uh die is dan xx jij bent er ok ientje. sound
hulpinterviewer Nee die komt xx. Ja maar die staat niet een rare één komt er niet in voor. sound
informant Nee maar omdat er één staat hè? sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Uh. sound
informant Je bent er ientje zeie ze. Jij bent ok een uh jij bent er ok ientje. sound
hulpinterviewer Ja dat zeie ze dan liete ze rare weg. sound
informant Dat dat is_ Ja. sound
informant [a] Je bent er ok ientje.[/a] sound
informant Dat was een uh gezegde dat_ sound
hulpinterviewer Dat je een rare was. sound
informant Ja dat dat is de betekenis van dit zinnetje. As je 't mij vraagt. Je bent er ok ientje. sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeke hei je kocht? [/v] Zin wordt voorgelezen in dialect ipv A.N. sound
hulpinterviewer Heb ik al vertaald. Ja. [a] Wat voor boeke hei je kocht? [/a] tagging sound
informant Ja. Jahoor. sound
veldwerker Die is goed. sound
informant Ja. sound
commentaarzelfde fout  sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heb je op de kermis sien? [/v] sound
informant [a] Ook goed.[/a] sound
informant Zelfde as uh wie heb wie heb je in de stad sien. sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in je dialect. Marie se see sei dat je Piet een boek heb probere te verkope.[/v] sound
informant Heb probere te verkope. Marie zei zei. sound
hulpinterviewer Dat jij Marie zei dat jij Piet een boek heb probeerd te verkope. sound
informant Jee zei jee prebeerde Piet een boek te verkope. sound
informant [a] Marie see dat jee prebeerd heb Piet een boek te verkope. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer Das nog beter denk ik. sound
informant Marie see dat jee prebeerd heb Piet een boek te verkope. sound
informant Zo moek 't zegge geloof ik. sound
informant Zo moek 't zegge. sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in je dialect. Wim docht dat ik Els had prebeerd een cadeau te geve.[/v] sound
informant Ja. Wim docht dat ik Els had dat ik prebeerd had Els een cadeau te geve. sound
informant [a] Wim docht dat ik prebeerd had Els een cadeau te geve.[/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in je dialect. Karel weet dat je heb geprob_ dat je heb probeerd Marie een boek te verkope. sound
informant xxx sound
informant [a] Karel weet dat jij probeerd heb Marie een boek te verkope. Dat is 't.[/a] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: wie dat
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: waarvan
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: waarvan dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waarop dat ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: daar ze op
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: gienien
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: nerreges
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: niks
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: gienien
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij (hee)
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wee
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
opmerking: nee; nee; nee
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hunnie
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hullie
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. komt voor : j
vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: bee zich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: him
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: deer
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: er (as)
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: as leeft leeft
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gaan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: je gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga je
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: u gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaat u
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat ie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as et gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jullie gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga je
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaan
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging jee (gong)
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jee ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: u ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hee
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hee ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging u
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: see ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wee ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge jullie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen dat
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jullie ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wee
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
opmerking: ook: wie dat
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: heb moete zien
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: zien moet hebbe
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: ben
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: s'n eigen
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: s'n eige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: s'n eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: s'n eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich