SAND-data West-Terschelling / West-Skylge (A002p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03028) vertaling: Jan herinnert um dat ferhaal wel
opm.: reflexief: hem
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03028) vertaling: Jan herinnert him dat ferhaal wel
opm.: reflexief: hem
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03028) vertaling: Jan herinnert him dat ferhaal wel
opm.: reflexief: hem
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03028) vertaling: Jan herinnert um dat ferhaal wel
opm.: reflexief: hem
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03028) vertaling: Marie en Piet sjôge mekorm for de tsjerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03028) vertaling: Toon wasket him
opm.: reflexief: hem
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03028) vertaling: Toon wasket um
opm.: reflexief: hem
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03028) vertaling: Toon wasket um
opm.: reflexief: hem
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03028) vertaling: Toon wasket him
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03028) vertaling: De timmerman hat gien spiekers bi um
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03028) vertaling: Fons saag un slang nest um.
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03028) vertaling: Erik liet mi for um workjen
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03028) vertaling: Johanna liet har meidweë op de golven
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03028) vertaling: Toon bekieke himzelf ies goed yn de spegel
opm.: reflexief: hemzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03028) vertaling: Jan hat yn twa menuten een bierke dronken
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03028) vertaling: Jan hat yn twa menuten een biertse dronken
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03028) vertaling: Jan hat yn twa menuten een biertse dronken
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03028) vertaling: Jan hat yn twa menuten een bierke dronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03028) vertaling: Duzze schonnen ronne makkelek
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03028) vertaling: Eudard kan him zelf goed
opm.: reflexief: hemzelf
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03028) vertaling: Eudard kan um zelf goed
opm.: reflexief: hemzelf
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03028) vertaling: Eudard kan um zelf goed
opm.: reflexief: hemzelf
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03028) vertaling: Eudard kan him zelf goed
opm.: reflexief: hemzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03028) vertaling: Ward hat heard dat er petretten fan him in de uutstalkas/etalage stinne
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03028) vertaling: Die ierepels schielje net makkelek
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03028) vertaling: Dut gleis brekt as et op de grong falt.
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03028) vertaling: Dokter, lebje ik wol gezond genoog?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03028) vertaling: Al jieren libbet hi van de erfenis van syn Ta
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03028) vertaling: Duze wiek libbet hi op wetter en broad
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03028) vertaling: Libbet ut nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03028) vertaling: Hôlang libje jomme noe al fan di erfenis?
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03028) vertaling: In Bretanje libje se foarl fan fiskjen
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03028) vertaling: Nei ieten gin ik sliepen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03028) vertaling: Sou ik dat wol dwean kanne
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03028) vertaling: Hi lit syn huus oofbrekke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03028) vertaling: Ik wit dat Jan hôd workje mot
komt voor: n
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03028) vertaling: Ik wit dat Jan hôd workje mot
komt voor: n
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03028) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03028) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03028) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03028) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03028) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03028) komt voor: n
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03028) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03028) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03028) komt voor: n
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03028) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03028) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03028) komt voor: n
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03028) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03028) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03028) komt voor: n
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03028) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03028) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03028) komt voor: n
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03028) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03028) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03028) komt voor: n
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03028) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03028) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03028) komt voor: n
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03028) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03028) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03028) komt voor: n
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03028) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03028) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03028) komt voor: n
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03028) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03028) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03028) opm.: Opm. informant: niet voor. Jan hot gien boek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03028) opm.: opm. informant: niet voor
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03028) vertaling: Boeken hat Jan geniên
opm.: det. stranding twijfelgeval
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03028) vertaling: Jan hat net folle jild meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03028) vertaling: Dr mei genien sprekke oer dut probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03028) vertaling: Dr mei genien sprekke oer dut probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03028) vertaling: Genien seit dat hi komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03028) vertaling: Sitte hir erges muuzen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03028) vertaling: Ik joy niks oan un oor
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03028) vertaling: genien wol workje
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03028) vertaling: Wi wisten net dat hi tuus waas
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03028) vertaling: Ik wist et eak net
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03028) vertaling: Hi mei mei genien sprekke oer dut probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03028) vertaling: Jan wit dat hi for treë oere de wein makket ha mot
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03028) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03028) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03028) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03028) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03028) komt voor: n
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03028) vertaling: Marie har auto is stikken
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03028) vertaling: Marie har auto is stikken
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03028) vertaling: Piet sien auto is stikken
opm.: Opm. informant: komt niet voor - als d
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03028) vertaling: Piet sien auto is stikken
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03028) vertaling: Di man sien auto is stikken
opm.: Opm. informant: komt niet voor - als f
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03028) vertaling: Di man sien auto is stikken
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03028) vertaling: Di auto is net fan my mar fan him
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03028) vertaling: De krant van juster
opm.: Opm. informant: komt niet voor
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03028) vertaling: Jan is Karolien en Kristen har broerke
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03028) vertaling: Die jongens har fietsen bin stellen
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03028) vertaling: Die zuske har mim is op petie
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03028) opm.: Opm. informant: komt niet voor
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03028) vertaling: Die fiets is mienen
opm.: Vergelijkbare constructie met -en
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03028) vertaling: Hi mei mei genien oer dut probleem sprekke
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03028) vertaling: Ik wol genien kwetse
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03028) vertaling: Et is jammer dat wi net komme meie
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03028) vertaling: Dat doch ik net
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03028) vertaling: Ik heb net worket
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03028) vertaling: Krek hie hie et feteld of Marie begon te guuljen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03028) vertaling: Helje die bestelling noe maar op
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03028) vertaling: Hie worket net
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03028) vertaling: Ik ferbjeed di omhir te kommen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03028) vertaling: Jan ferhinderde dat wië Marie belleden of bellen
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03028) fragment: (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03028) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03028) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03028) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03028) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03028) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03028) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03028) fragment: om (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03028) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03028) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03028) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03028) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03028) fragment: als (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03028) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03028) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03028) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03028) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03028) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03028) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03028) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03028) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03028) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03028) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03028) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03028) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03028) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03028) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03028) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03028) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03028) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03028) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03028) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03028) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03028) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03028) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03028) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03028) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03028) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03028) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03028) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03028) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03028) fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03028) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03028) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03028) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03028) fragment: als (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03028) fragment: als (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03028) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03028) vertaling: Ik wit dat Jomme op genien kwead binne
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03028) vertaling: Ik wit dat Jan op niks greatsk is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03028) vertaling: Els tinkt dat et net makkelek is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03028) vertaling: Ik wit dat ik te let bin en dô net
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03028) vertaling: Dô wist toch da'st workje most en ik net
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03028) vertaling: Iederien dinkt dat wi nei huus ginne en dat Ja nog bloeë meie
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03028) vertaling: Et is jammer dat hi komt en dat jo fortgeet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03028) vertaling: Ik tink dat Lisa sjeek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03028) vertaling: Ik tink dat Pieter en Lieske trouwje ginne
000 (x10opm) (inf. 03028) opm. inf.: Duze lessen ien uus taal Dat waas for mi un hele haal Et kostte dan eak mienig oer. Ien 't Frys is dat een "Poepetoer".
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03028) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03028) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03028) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03028) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03028) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03028) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03028) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03028) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03028) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03028) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03028) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03028) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03028) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03028) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03028) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03028) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03028) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03028) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03028) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03028) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03028) fragment: van wie de (1)
opm.: IBN
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03028) fragment: waar (1)
opm.: IBN
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03028) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03028) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03028) komt voor: n
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03028) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03028) fragment: waar (1)
opm.: IBN
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03028) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03028) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03028) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03028) fragment: Die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03028) fragment: Wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03028) fragment: Wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03028) fragment: Die (1)
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03028) vertaling: Hi hat syn hânnen wosken
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03028) vertaling: Hi hat syn himd wosken
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03028) vertaling: Hi hat un muts op syn hôlle
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03028) vertaling: Hi hat un plak op syn himd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03028) vertaling: Hi hat syn voet/poat britsen
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03028) vertaling: Hi hat um piene diën
opm.: Vertaling: hij heeft zich zeer gedaan reflexief: hem
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03028) vertaling: Marie trok de tekken nei har tô
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03028) vertaling: Luc wit dat er petretten fan him zelf te keap binne
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03028) vertaling: Dô herinnerst di toch wol dat wi da troch dat bos ront binne
opm.: reflexief: je
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03028) vertaling: Ik herinnerje mi dat de auto fan Marie stikken waar
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03028) vertaling: Ja herinnert har dat hi as een barg siet te ieten
opm.: reflexief: haar
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03028) vertaling: Wi herinnerje us wol dat alle boeken van Jan stellen waren maar Ja herinnerje hun dat net
opm.: reflexief: ons reflexief: hun
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03028) vertaling: Herinnerje Jomme Jomme nog dat wi Jan op de mark sien habbe
opm.: reflexief: je of reflexief: jullie
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03028) vertaling: Hi hat em een ongelok worket
opm.: reflexief: hem
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03028) vertaling: Hi fielde em troch et ies sakjen
opm.: reflexief: hem
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03028) vertaling: Sou hi dat kanne.
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03028) vertaling: Sou hi dat dien ha.
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03028) vertaling: Sou hi dat dien ha.
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03028) vertaling: Sou hi dat kanne.
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03028) fragment: kannen (1)
opm. inf.: Het woord opstaan, opstëan wordt niet gebruik. Wi komme uut 'e bed
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03028) fragment: kannen (1)
opm. inf.: Het woord opstaan, opstëan wordt niet gebruik. Wi komme uut 'e bed
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03028) fragment: diën (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03028) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03028) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03028) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03028) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03028) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03028) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03028) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03028) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03028) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03028) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03028) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03028) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03028) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03028) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03028) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03028) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03028) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03028) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03028) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03028) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03028) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03028) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03028) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03028) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03028) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03028) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03028) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03028) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03028) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03028) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03028) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03028) vertaling: De schilder hat hir wen te farfjen
komt voor: j
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03028) vertaling: De schilder hat hir wen te farfjen
komt voor: j
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03028) vertaling: geest nei huus tinkst?
opm.: De vorm 'tinkst' staat in de 2e pers.ev. en staat pro-drop toe.
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03028) vertaling: Yn di tied libbe ik erop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03028) vertaling: Froeger libbe hi as un beest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03028) vertaling: Di libben wi as God yn Frankryk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03028) vertaling: genien mei et sjean, dus ik fien dasto et eak net sjean meist
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03028) vertaling: Et geborde dastô fort gongst
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03028) vertaling: Ik wit wir asto geboren biste.
opm.: Ik heb hier aangenomen dat het West-Terschellingse onderschikkend voegwoord 'as' voldoende correspondeert met het Nederlandse 'of'. HW waar als - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03028) vertaling: Noe st klear bist miest gean
opm.: enclitisch voegwoord met buiging voor 2e pers. ev.
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03028) vertaling: Troch dat Marie stoan is hat har man Anna net meer helpe kannen
opm.: IPP: niet van toepassing
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03028) vertaling: Troch dat Marie stoan is koe har man Anna net meer helpe
opm.: IPP: niet van toepassing
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03028) vertaling: Troch dat Marie stoan is koe har man Anna net meer helpe
opm.: IPP: niet van toepassing
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03028) vertaling: Troch dat Marie stoan is hat har man Anna net meer helpe kannen
opm.: IPP: niet van toepassing
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03028) vertaling: Ik wit dat hi te swommen gien is
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03028) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03028) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03028) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03028) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03028) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03028) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03028) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03028) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03028) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03028) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03028) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03028) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03028) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03028) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03028) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03028) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03028) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03028) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03028) vertaling: Ja is sjeek
komt voor: j
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03028) vertaling: Ja is sjeek
komt voor: j
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03028) vertaling: Is ja sjeek?
komt voor: j
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03028) vertaling: Is ja sjeek?
komt voor: j
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03028) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03028) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03028) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03028) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03028) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03028) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03028) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03028) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03028) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03028) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03028) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03028) fragment: die (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03028) fragment: waarmee (1)
opm.: IBN
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03028) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03028) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03028) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03028) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03028) fragment: waar (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03028) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03028) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03028) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03028) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03028) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03028) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03028) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03028) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03028) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03028) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03028) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03028) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03028) fragment: Wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03028) fragment: Wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03028) fragment: Die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03028) fragment: Die (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03028) fragment: waar van (1)
opm.: IBN
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03028) vertaling: Piet tinkt dat Jan en Marie op genien net kwead binne.
betekenis: geen negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03028) vertaling: Piet tinkt dat Jan en Marie op genien net kwead binne.
betekenis: geen negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03028) vertaling: Wim tinkt dat wi nooit genien un pries jogge
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03028) vertaling: Wim tinkt dat wi nooit genien un pries jogge
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03028) vertaling: Et is wear dat se net mei Marie preitse meie
betekenis: modaal > negatie
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03028) vertaling: Et is wear dat se net mei Marie preitse meie
betekenis: modaal > negatie
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03028) vertaling: nergens
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03028) vertaling: genien
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03028) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03028) vertaling: dat besteed net
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03028) vertaling: hi kan net melke
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03028) vertaling: Sis him net at ik nei buten wen ha
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03028) vertaling: net fetelle dast een kedo for him kocht host heer
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03028) vertaling: Wist stô net dat hi fallen is?
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03028) vertaling: Wendy probered om genien pyne te dwean
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03028) vertaling: 't Schynt dat se niks iete mei
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03028) vertaling: Se schynt niks iete te meien
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03028) vertaling: Se prebereje al de hele dei om mekorm op te beljen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03028) vertaling: Et belooft wer een mooie dei te worren
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03028) vertaling: 't is messchien better om nog even te wachtsen
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03028) vertaling: Wy hieen 't gelok om him metien werom te finen
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03028) vertaling: as de kiepen un falk sjogge bin se bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03028) vertaling: as wi de eerepels net fekeapje kanne ha wi un strop
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03028) vertaling: as jomme mi net meinomme wor ik kwead
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03028) vertaling: Hi wist et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03028) vertaling: Op dut feest wodt folle danset
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03028) vertaling: Noe wodt er allineg nog maar brôod fekocht yn di winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03028) vertaling: Os hi mei de fiets komt sol hi wol let wezze
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03028) vertaling: Os stô tied haste kom dan ies un keer lôns
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03028) vertaling: Os ik riek bin keapje in een joere auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03028) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03028) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03028) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03028) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03028) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03028) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03028) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03028) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03028) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03028) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03028) vertaling: Marie hot seit datstô prebered host om een fesje te sjongen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03028) vertaling: Marie hot seit datstô prebered host om een fesje te sjongen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03028) vertaling: Marie hat seid dastô propered hast om een fesje te sjongen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03028) vertaling: Marie hat seid dastô propered hast om een fesje te sjongen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03028) vertaling: Marie hot seit datstô probered host om har een boek te jean
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03028) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03028) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03028) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03028) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03028) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03028) komt voor: n
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03028) vertaling: Ja fon de stad ha hir een borg huze bouwd
opm.: Letterlijk: zij (3e pers.mv.) van de stad
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03028) vertaling: Oan di nieue feart dir sjogst gien minsk meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03028) vertaling: Jiester is Jan hir wen
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03028) vertaling: De dei dat Jan bellede waas ik net Thuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03028) vertaling: Jef, di sou ik nooit utnódigje
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03028) vertaling: Marie di sou sôwat nooit dwean
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03028) vertaling: Bert di drinkt wol ies een gleis te volle
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03028) vertaling: Martha di sou ik wol ies bi mi thuus uutnodigje wolle
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03028) vertaling: Dat huus sou ik nooit keapje wolle
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03028) vertaling: Dat huus dat steet dir al vieftig jier
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 4
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 4
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03028) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03028) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03028) komt voor: j
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03028) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03028) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03028) komt voor: j
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03028) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03028) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03028) komt voor: j
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03028) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03028) komt voor: j
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03028) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03028) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03028) vertaling: Hot Gunter bellet
473 (z11b) En pas op! (inf. 03028) vertaling: Pasje op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03028) vertaling: Waas mar krek goed genoog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03028) vertaling: marjo hot noe meer koeen dan se froeger hië
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03028) vertaling: as Susanne komme kan hie dan hie se dot dien
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03028) vertaling: Ja is de beste dokter die ik kan
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03028) vertaling: for da'st wat fotsmietst most even belje
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03028) vertaling: Hir is alles wat ik krigget hab
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03028) vertaling: Jan is te girrig om wat oan syn bôn te jean
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03028) vertaling: alsof stô wat fan foetbaljen wiste
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03028) vertaling: Dat boek liz ik del
opm.: Andere betekenis
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03028) vertaling: ast echt net wachtse kanst kom dan mar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03028) vertaling: Ik wit dot Jan de dokter roepen kannen hie
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03028) vertaling: Ik wit dat Jan de dokter roepen kannen hie
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03028) vertaling: Hi sei dat ik et dwean motten hie
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03028) vertaling: Hi sei dat ik et dwean motten hie
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03028) vertaling: Hi is feliene wiek troch dokter Mertens operered
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03028) vertaling: Hi wodt moan troch Dr. Mertens operered
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03028) vertaling: Ik tink dat stô volle fot smiete most
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03028) vertaling: Ik tink dat stô volle fot smiete most
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03028) vertaling: Et is dom om sokke joere dingen fot te smieten
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03028) vertaling: Et is dom om sokke joere dingen fot te smieten
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03028) vertaling: Hi is alle stikkene spul oan et fotsmieten
positie: 2
opm.: Opm. informant voorafgaande aan de zin in het tweede antwoordveld: of nog beter:
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03028) vertaling: Hi smiet alle stikkene spul fot
positie: 2
opm.: Opm. informant voorafgaande aan de zin in het tweede antwoordveld: of nog beter:
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03028) vertaling: Hi is alle stikkene spul oan et fotsmieten
positie: 2
opm.: Opm. informant voorafgaande aan de zin in het tweede antwoordveld: of nog beter:
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03028) vertaling: Hi smiet alle stikkene spul fot
positie: 2
opm.: Opm. informant voorafgaande aan de zin in het tweede antwoordveld: of nog beter:
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03028) vertaling: Hi smiet alle stikkene spul fot
positie: 2
opm.: Opm. informant voorafgaande aan de zin in het tweede antwoordveld: of nog beter:
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03028) vertaling: Hi is alle stikkene spul oan et fotsmieten
positie: 2
opm.: Opm. informant voorafgaande aan de zin in het tweede antwoordveld: of nog beter:
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03028) vertaling: Ik fyn datsto faker de krant leize most
positie: 1
opm.: 'de krant' i.p.v. 'krant'
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03028) vertaling: Ik fyn datsto faker de krant leize most
positie: 1
opm.: 'de krant' i.p.v. 'krant'
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03028) vertaling: Et is dom om ien tjuster de krant te leizen
positie: 1
opm.: 'de krant' i.p.v. 'krant'
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03028) vertaling: Et is dom om ien tjuster de krant te leizen
positie: 1
opm.: 'de krant' i.p.v. 'krant'
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03028) vertaling: Hi is de hele dei oan et krantleizen
positie: 2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03028) vertaling: Hi is de hele dei oan et krantleizen
positie: 2
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03028) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03028) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03028) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03028) vertaling: Dô bist eak un raren iën
komt voor: j
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03028) vertaling: Dô bist eak un raren iën
komt voor: j
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03028) vertaling: Robert hot ien griene appel fotjoun en noe hot hi nog twa reade
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03028) vertaling: Dr waren folle minsken op et feest - un borg folk
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03028) vertaling: Waren er folle minsken op et feest?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03028) vertaling: Wat for boeken hastô kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03028) vertaling: Wat hasto for boeken kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03028) vertaling: Wat hasto for boeken kocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03028) vertaling: Wat for boeken hastô kocht?
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03028) vertaling: Hi wenget bi Mariets
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03028) vertaling: Hi wenget bi Wim.
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03028) vertaling: Ron even nei de bakker Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03028) vertaling: Wa hast siën?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03028) vertaling: Wa hat die siën
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03028) vertaling: Hië ik dat witten dan hië ik et net diën
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03028) vertaling: 't Sou better wezze omnog even te wachtsen
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03028) vertaling: Gelukkig hie Jan de dokter bellet en di waas dr al gaauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03028) vertaling: Ron noe toch troch fevelende jonge
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03028) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03028) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 2
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03028) komt voor: j
gebr.: 2
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03028) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03028) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03028) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03028) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
algemene gegevens [meta][k]A002p[/k][h]88[/h][i]89[/i][vw]MJ[/vw][/meta] sound
commentaarDe zinsbouw wordt vergeleken met het Engels. De Engelse invloeden worden verklaard door de scheepvaart.  sound
commentaarOok Scandinavische invloeden.  sound
commentaarHouding t.o.v. het Fries.  sound
hulpinterviewer [v=006] Komt duzze zin voor in dien dialect? Vertaal. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant Wandeldie_ sound
hulpinterviewer Heb je 'm uit? Ja hè. sound
informant Uh. [a] Jiester roon ie trog het park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja wie wie kanne dit woord net. Maar ik most 't wel zo opleze hè? sound
informant Nee dat kanne we niet. sound
informant Mar wij zegge jiester roon ie trog 't park. tagging sound
hulpinterviewer Keuerde hie trog 't park. sound
informant Of kuierie kuierje. Wandele is kuierje. sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ja wist net dat uh Marie gisteren storn uh storn waar.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt duzze zin voor in dien dialect? Er wil niemand niet dansen.[/v] sound
informant Niemand niet dat is een dubbele ontkenning. sound
informant Wie zie d'r wol gien ien dansje. sound
informant D'r wil niet één danse. sound
informant Maar dit is wat ik daar lees is een dubbele ontkenning. Niemand niet. sound
informant [a=n] Maar wij zegge d'r wol gienien dansje. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. sound
informant [a] Gienien had 't ooit wollen of of kannen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Jan hied de hele bolle wel opiete wolle. Of 't hele brood wel opiete wille. Toch? [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=027] Ho gebrukelijk is duzze zin in dien dialect. Vertaal. Vertel vertel maar net_ Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel maar net wa ze uh roep uh uh wa ze roft hieë kan. Hieë kan zeker? [/a] tagging sound
hulpinterviewer Nee roft dat is_ sound
informant Die had mie roft die had_ sound
hulpinterviewer Ja dan is het een gebod hè? Roft. [a] Maar wa ze roepen hie kannen. [/a] tagging sound
informant Wa ze wa ze wa hie ze roepe kannen. Wie draaie dat om. [a] Wa hie ze roepe kannen.[/a] sound
hulpinterviewer Is 't zevenentwintig? Vertel maar net_ sound
informant xx Mag ik even zien. Zevenentwintig? sound
hulpinterviewer Vertel maar net wa ze_ sound
informant Had_ Vertel maar niet wie ze had kunnen roepen. sound
informant Uh. sound
hulpinterviewer [a] Wa ze roepen hie kannen.[/a] sound
informant [a] Vertel maar net wa wa wa hie ze roepe kannen. Wa hie ze roepe kannen. [/a] tagging sound
informant Vertel vertel maar niet ja wie draaie dat om. sound
hulpinterviewer Maar ik docht dat 't zo war. [a] Vertel maar net wa ze roepe kannen hie.[/a] sound
informant Wa ze roepen kannen hie? sound
hulpinterviewer Wa ze roepen kannen hie. 't Is net zo makkelijk maar dat is volgens mie wel goed. sound
informant [a] Vertel ma net wa ze roepen kannen hie. Ja. Vertel maar net wa ze roepen kannen hie. [/a] sound
hulpinterviewer Dan benne we d'r wel uut. sound
hulpinterviewer [v=028] Komt duzze zin voor in dien dialect? En ha gebrukelijk is die zin in dien dialect? Vertaal. Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant Dat waar diezelfde. sound
hulpinterviewer Ja dat dat lieket d'r wel weer op. sound
informant [a] Vertel mie iens wa ze roepen kannen hie.[/a] tagging sound
informant Ja? sound
informant Vertel mie iens wa ze roepen kannen hie. sound
veldwerker En dat dat? Zet u d'r tussen? antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee nee nee. Dat gebruke wie net. [/a] antwoord bij hulpinterviewer sound
veldwerker Vertel mie iens wa ze roepen kannen hie. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=029] Komt duzze zin voor in dien dialect? Ho gebrukelijk is duzze zin in dien dialect? Vertel. Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Uh vertel mie iens wa ze roepe konnen hie. [/a] tagging sound
informant Want dit is verleden t_ antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a=n] Das weer hetzelfde. Dat of dat gebruke wie net. Dat kanne wie d'r net tusken krieë.[/a] antwoord bij hulpinterviewer sound
informant Vertel mie ies wa ze roepen konnen hie. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Want das verleden tijd van hebben. sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/v] sound
informant [a] Jan uh kan kan dat verhaal kan um dat verhaal kan him dat verhaal wol herinnerje.[/a] sound
hulpinterviewer Ja maar herinnert kan ek. Jan herinnert. Maar zich sizze wie niet hè? sound
hulpinterviewer Jan herinnert um dat verhaal wol. sound
informant Ja. [a] Jan herinnert um dat verhaal wol. [/a] tagging sound
informant Ja zo zo uh zo zegge wij dat dan. sound
hulpinterviewer [v=036] Piet en Marie wijzen naar_ [/v] sound
informant [a] Piet en Marie wieze nei_ sound
veldwerker En u moet de zin afmaken. sound
informant Nei mekarrum. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Just ja. sound
hulpinterviewer [v=037] Toon wast_ [/v] sound
informant [a] Sieneigen in de tobbe. [/a]

sien eigen
tagging sound
hulpinterviewer Juist ja. sound
informant Hast doe dat ek seid of net? sound
hulpinterviewer Wast wast in de tobbe dat is net goed. Wie sizze altijd sien eigen of is um an 't wasken in de tobbe. sound
informant Nee wast sien eigen. sound
hulpinterviewer Hè maar wie sizze net Toon hoe heet ie_Toon wast in de tobbe. Dat is dus net goed. Sien eigen. sound
informant Nee wost wost sien eigen in de tobbe. sound
informant Ja z'n eigen lichaam hè daar komt 't op neer. Z'n eigen xx in de tobbe. alternatief antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a] Of is um an 't wasken in de tobbe.[/a] alternatief antwoord bij hulpinterviewer tagging sound
informant Kan ek. Kanst twa kante mee. sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Nou uh de timmerman had gien spiekers bie um.[/a] tagging sound
informant xxx sound
hulpinterviewer [v=039] Fons zag een slang naast_ [/v] sound
informant [a] Hie zag een slang nest um. [/a] tagging sound
informant Die slang die zit naast 'm. Nou die die_ [a] Fons die zag een slang nest 'm. Nest him. [/a] sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Uh Erik liet mie voor him workje.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet har meedroeë op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekiekede him es goed in de spiegel. Himzelf es goed in de spiegel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard kan sieneige goed [/a]

sien eige
tagging sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer [v=046] Komt duzze zin voor in dien dialect? Ward had heerd dat er foto's van himself in de etalage steen.[/v] tagging sound
informant [a=j] Van 'm ja nou dat uh zo zegge wij dat ook. Ja hoor.[/a] tagging sound
veldwerker Das een goeie zin. sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef, leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant Moet ik dat vertalen? sound
informant [a] As ik zuinig libje libjik zo as m'n oude joets 't wolle. [/a]

libje ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] As ie nog trei jaar libbet libbet ie langer dan sien ta.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] As ze zo gevaarlijk uh libbet libbet ze net lang meer.[/a] tagging sound
informant Toch of net? Ja zeker. sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] As 't nu nog libbet dan libbet 't morgen ek nog.[/a] tagging sound
informant Als 't te vlug gaat moet je 't zeggen hoor. sound
veldwerker Nee hoor. 't Gaat goed. sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As jomme zo losbandig libje dan libje jomme nooit zo lang as ik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen.[/v] sound
informant [a] As ze voor hun wark libje dan libje ze net voor hun barn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog libbet dan libbet Leo ek nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Ast gezond libbest dan libbest langer. [/a]

leef jij
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] As er zo weinig minsken van de landbouw libje dan libje er volle van wark in de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pieter en Liesje in het paradijs libje dan libje Rosa en Frans in de hel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As wie eenvoudig libje libje wie gelukkig. [/a] tagging sound
informant [a] Sober mei ek.[/a] sound
veldwerker Kan ook? sound
informant Kan ook. sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Libje wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
informant Libje wat gezonder Jan. sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Libje wat minder bekrompen barn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deuze zin voor in dien dialect? Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. [/v] sound
informant Ik fien dat iederien uh uh die mot uh die mot zwomme kanne. sound
informant Iederien mot zwomme kanne. sound
informant [a] Ik fien dat iederien zwomme kanne mot.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Just ggg sound
veldwerker Kan dat allebei? sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Nee 't laatste moet dat zijn hoor. sound
informant 't Laatste. Ik vind dat iederien zwomme kanne mot. sound
hulpinterviewer Dan is dat ook weer omgedraaid hè? Moet kunnen zwemmen. Zwomme kanne mot. sound
informant Ja das omgedraaid. sound
hulpinterviewer [v=077] Komt duzze zin voor in dien dialect? Ik fien o ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant [a] Ik fien dat iederien zwomme kanne mot. Nouja dat_ 't is hetzelfde. [/a] tagging sound
veldwerker Dus deze komt niet voor. sound
hulpinterviewer Nee. sound
hulpinterviewer [v=080] Komt duzze zin voor in dien dialect? Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
veldwerker 't Zijn er nog drie. sound
hulpinterviewer Ja maar die die_ dat blijft toch iedere keer hetzelfde. Hetzelfde antwoord als bij de vorige vraag. sound
informant [a] Dat dat blijft hetzelfde. [/a] Hetzelfde antwoord als bij de vorige vraag. sound
veldwerker D'r is gewoon één mogelijkheid. Hetzelfde antwoord als bij de vorige vraag. sound
hulpinterviewer Ja. Ja. sound
hulpinterviewer [v=082] Komt duzze zin voor in dien dialect? Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
veldwerker Dat is dan de goeie toch? sound
informant [a] Ik fien dat iederien zwomme kanne moet. Ja dat ja dat zou dan de_ [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Komt duzze zin voor in dien dialect? Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Nou dat dat nee dat. Je hebt 't nou één keer gehoord. [/a] sound
hulpinterviewer Nee dat kan niet. sound
informant We zijn 't alletwee eens dus daar blijft 't bij. Zo is 't gewoon. Ik kan d'r ook niks aan doen meisje. sound
veldwerker Ik vind 't niet erg hoor. sound
informant Nee nee nee. Al vond je 't wel erg, 't is toch zo dus uh_ sound
hulpinterviewer [v=086] Komt duzze zin voor in dien dialect? Ik wit dat Eddy morgen brood iete wol. [/v] sound
hulpinterviewer X 132. Band staat nog aan. sound
informant [a=j] Ja ik wit dat Eddy morgen brood iete wil. [/a] sound
informant Dat klopt. sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] Geen antwoord op deze vraag. sound
informant xxx sound
hulpinterviewer O gaan we nu zo ver? sound
veldwerker Ja we hebben een paar overgeslagen omdat die ene dus niet voorkwam. ggg sound
hulpinterviewer Ho ver ware wie? sound
algemene gegevens [meta][k]A002p[/k][h]88[/h][i]89[/i][vw]MJ[/vw][/meta] sound
commentaarggg  sound
informant [a] Ik tink dat Marie him uh roepe motte sol. [/a] sound
informant Ja? Wat hiesto d'r van makket? sound
hulpinterviewer Ik tink dat Marie him roepe motte sol ja. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Ja. sound
informant Ik tink dat Marie him roepe motte sol. sound
informant Ja? sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer [v=137] Komt duzze zin voor in dien dialect? Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant Weer twee ontkenningen. Niet niet. sound
hulpinterviewer Dat kenne wij helemaal niet. sound
informant [a] Hie wol z'n soep niemeer iete.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Hie wil gien soep meer iete. [/a] Meer kanne wie d'r net van metse. alternatief antwoord hulpinterviewer sound
informant Nee ik hab 't dan letterlijk een bietje vertaald. alternatief antwoord hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [v=140] Komt duzze zin voor in dien dialect? Zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
informant [a] Zitte nergens gien muuzn?[/a] tagging sound
informant [a] Zitte hir nergens gien muuzn? [/a] sound
informant Ja die zijn er wel hoor muizn. sound
hulpinterviewer [v=148] Komt duzze zin voor in dien dialect? Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a] Iederien is gien vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt duzze zin voor in dien dialect? Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant Hij hat nergens vrienden sizze wie dan. Hie had nergens_ sound
hulpinterviewer Frongen. sound
informant Of frongen ja. Frongen. [a] Hie hat nergens frongen.[/a] sound
informant Maar zo zegge wij dat. sound
hulpinterviewer Maar oars sous sizze motte. Hie hat oeral gien froan. sound
informant Ja maarja. sound
informant Dut dat is nu vertale wie dat letterlijk vanzelf. [a=n] Maar as wie dat gewoon preitze dan sizze wie dat net zo. [/a] sound
commentaarn.v.t. (over de betekenis van oeral)  sound
hulpinterviewer [v=154]Komt duzze zin voor in dien dialect? Boeken hat Jan treie. [v] sound
informant [a] Jan hat treie boekn. [/a] sound
hulpinterviewer Ja maar ik hab ek seit. 't Kan Jan hat treie boekn heb ik ek noemd maar_ sound
hulpinterviewer As Jan nu bijvoorbeeld uh twa radio's hat hè? Hie hat twa radio's en hie hat seks tollen en boeken hat Jan treie. sound
hulpinterviewer Dan kanst 't_ verschillende maniern hè? Maar normaal seist Jan hat treie boekn. Ja. sound
informant Ja. sound
informant Dan kan_ Van die serie deer hat ie treie boeke van. Maar dat is dan een serie een encyclopedie. Deer hat ie treie boeke van. sound
informant Maar zoals 't deer steet. Boekn hat Jan treie. Nou dan zeg je op z'n Nederlands boeken heeft Jan drie. Wat is dat nou voor kul? Jan hat treie boekn. sound
hulpinterviewer Ja. Ja gewoon is 't Jan hat treie boekn. sound
hulpinterviewer [v=156] Komt duzze zin voor in dien dialect? Jan wit dat ie vor trei ure de wagen mot habbe makket. sound
hulpinterviewer Ja ik mos 'm lezen zo hier steet hè? Dus hie is net goed hè? Nee nee maar dat moest ik wel zo dween. sound
informant Ja ja ja. Maar zo sizze wie 't net. sound
informant [a=n] Zo zegge wij dat niet.[/a] sound
informant [a] Jan wit dat ie vor trei ure de wagen makket habbe mot.[/a] sound
informant Ja xxx we komme iedere keer weer op dat Engels terug. Van do have. sound
hulpinterviewer Dat heb ik al gezegd hè? Dat laatste wordt bij ons omgedraaid. sound
informant 't Komt uh met 't Engels heb je dat ook uh. Ik loop niet I do not walk. Nou ik doe niet lopen dat is natuurlijk kul. Zo zegge wij dat niet. Maar die Engelsen die zegge dat wel zo. sound
commentaarn.v.t. (overeenkomst Engels en Terschellings)  sound
hulpinterviewer [v=157]Komt duzze zin voor in dien dialect? Jan wit dat ie vor trei ure de wagen mot makket habbe.[/v] sound
informant [a=n] Nee sizze wie net. [/a] sound
informant [a] Makket habbe mot.[/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt duzze zin voor in dien dialect? Jan wit dat ie vor trei ure de wagen makket mot habbe. [/v] sound
informant [a] Habbe mot.[/a] sound
informant Dat is weer hetzelfde verhaaltje as daarnet. Daar is maar één vertaling voor. Sorry en uh_ sound
hulpinterviewer xxx sound
hulpinterviewer [v=161] Komt duzze zin voor in dien dialect? Jan wit dat ie vor trei ure de wagen makket habbe mot.[/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja die is goed.[/a] antwoord bij hulpinterviewer sound
informant Feest. Helemaal klaar. sound
informant Kijk die andere zinnen die lopen ook niet hè? Die lopen niet. Dit loopt wel die laatste. sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] Hast genog minsken om hooi van 't land te healjen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Het waar aardig van Jan dat ie kom te warkjen. [/a] tagging sound
informant Dat ie kom te warkjen. sound
veldwerker En kan 't ook met om? sound
hulpinterviewer Kan ek wol. sound
informant Om te komme warkjen. Om te kommen warkjen. Ja dat kan ook. sound
hulpinterviewer Om te kommen warkjen. Ja. sound
informant [a] Het waar aardig van Jan om te kommen warkjen. Kan ook.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Duzze ton is zwaar om te drèègen.[/a] tagging sound
informant Maar dan zou je eigenlijk_ te zwaar om te drèègen. sound
informant Ja? sound
informant Dat zou ik dan d'r van maken. Maarja. sound
hulpinterviewer Ja maar dut is nou dut nee want dan zou hier ek steen deze ton is te zwaar om te dragen. En hie is alleen nog maar zwaar om te drèègen. Dus d'r hoeft geen te bie hè? Nee. sound
informant Te zwaar ja. Maar ja. Hie is zwaar om te drèègen. sound
informant Nee nee. 't Hoeft net. sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hie kan steen te emeljen.[/a] sound
veldwerker Ja. En kan 't ook zonder dat 'te'? sound
informant Hie kan steen emeljen. Ja maar in dit in 't gesprek_ Hie kan zo steen te emeljen. sound
veldwerker Toch wel te d'r tussen. duidelijk antwoord hulpinterviewer sound
informant Ja. duidelijk antwoord hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a] Ja 't loopt makkelijker met te d'r voor. [/a] sound
hulpinterviewer xxx duidelijk antwoord hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Nou hie steet te emeljen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aankwamen regende het. [/v] sound
veldwerker reindet = regende het sound
informant [a] Da wie onkomme reindet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=215] 'k Geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] Ik jou dat ik gretter bin dan him. [/a] tagging sound
informant [a] Ik jou dat ik gretter bin as him. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant Uh [a] Ze jouwt dasto erder thuis bist as ik. [/a] tagging sound
veldwerker En das altijd as zeker, dan? sound
informant As? Ja wie sizze as hè? sound
informant Ja jouwt dasto erder thuis bist as ik. sound
hulpinterviewer Wie sizze her an de westkant van 't dorp sizze wie as ik. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Dat is platter hè?. Maar dan ik zegge ze hier ook hoor verderop is 't meer dan ik denk. sound
hulpinterviewer Maar wij zegge as ik. Wij zijn platter. Dat is platter. sound
informant Wij komme uit hetzelfde buurtje hè? Dit is de mooiste straat van Terschelling uh Mathilde. Ja das de boulevard du manger. De frethoek. n.v.t. (naam van de buurt) sound
hulpinterviewer ggg n.v.t. (naam van de buurt) sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij? [/v] sound
informant Joost toch net dattie sterker is as to bist?

je gelooft
sound
informant Als die maar as to bist. sound
informant Je kan ook zegge die. Hie is net sterker as die. Maar voor 't_ as to best. Hie is net sterker as to bist. sound
veldwerker Dat zeg je dan. sound
informant Zo zegge wij dat dan. Ja? sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Zie jouwe dat wie rieker binne dan ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wie jouwe dat jomme net zo slim binne as wie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie? [/v] sound
informant [a] Jomme jouwe toch net dat jij armer binne dan jomme? [/a] tagging sound
veldwerker Dus zij is jij? Hoe zij u dat? sound
informant Jomme. Jullie. sound
veldwerker Ja en zij? sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker Ja? sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Jomme jouwe toch net dat ja armer binne dan jomme? tagging sound
hulpinterviewer Ja. Zij. Meerdervoud. Meervoud hè dat is ja. sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Uh do joust dat Lisa even mooi is as Anna.[/a] tagging sound
informant Of krekt zo mooi is as Anna. sound
hulpinterviewer We hebben 't woord U hebbe kenne wij niet. sound
hulpinterviewer Dat dat is dat bestaat in Terschellings niet. 't Is allemaal do. sound
hulpinterviewer En er werd meestal uh_ sound
veldwerker Heb je ook nog jo? Jo of do. Jo. Dat heb je in het Amelands ook. sound
hulpinterviewer Nee dat is Fries. Jo is Fries. sound
hulpinterviewer O maar dat is geen Terschellings hoor. Wij hebben alleen maar do. sound
hulpinterviewer Maar kijk dan noem je meestal_ Als ik hem nou niet uh Jaap zou noemen en ik wilde wat van 'm vragen. Dan zou ik zegge uh wol Jaap even dat en dat sizze? sound
hulpinterviewer En anders als je elkaar goed kent wosto even dat en dat weëen? sound
hulpinterviewer Ja maar anders gebruik je de naam er even tussen om 't meer tot 't u te brengen hè? Maar 't woord U kenne we niet. Dat kenne we niet. sound
veldwerker Das ook weer net als in 't Engels. sound
hulpinterviewer Ja you. Ja. Ja ook. Ja. sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hie jouwt dat Louis en Jan sterker binne as Geert en Peter. [/a] tagging sound
commentaarggg  sound
hulpinterviewer [v=227] Komt duzze zin voor in dien dialect? Hie sliept. Hie docht. [/v] sound
informant Hie sliept. Hie docht. Prima niks mis mee. sound
veldwerker Ja maar 't gaat er hier om dat één iemand zegt hij slaapt en de andere zegt ja hij doet. Als bevestiging zeg maar. sound
hulpinterviewer 't Doet steet heer. Hij slaapt 't doet. sound
hulpinterviewer Wie souwe zegge hie sleept? Ja hie sliept. Ja dat docht ie. sound
informant Dat docht ie ja. sound
informant [a] Hie sliept. Ja dat docht ie. [/a] sound
hulpinterviewer 't Doet dat kanne wie net. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker Ja dat doet ie dat zeg je toch wel. sound
hulpinterviewer Ja daarom zouden wij zegge dat docht ie. Dat doet hij. Dat docht ie. sound
informant Dat docht ie. sound
veldwerker Dat kan je wel zeggen. sound
hulpinterviewer Dat kan wel. sound
informant Maar meestal is 't eerst een vraagteken. Sliept ie? Hè als er uh_ Martha is boven en ik ben beneden. Nou sliept ie? Ja ie sliept. Dat docht ie. sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker Ja. sound
informant Zo werkt dat vanzelf. sound
veldwerker Ja inderdaad ja. sound
hulpinterviewer [v=228] Komt duzze zin voor in dien dialect? Hij sliept. 't Docht.[/v] sound
informant Nee hie sliept. Sliept nee slaapt hij? Sliept hie? Oh. sound
hulpinterviewer Nee nee kiek dut is 't hè achtentwintig. sound
informant [a] Hie sliept. Ja dat docht ie. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja weer dat is weer hetzelfde. Dit kenne wij dus niet hè 't doet. [/a] antwoord bij hulpinterviewer sound
informant Wat slaapt? Ut. Maar ut slaapt niet. Hij slaapt of een kat slaapt de hond slaapt. sound
informant Slaapt hij? Hij sliept. Ja dat docht ie. sound
informant Dus uh wat je daar van maken wil uh_ Zo is 't omgangsgebeuren hier. Ik kan 't ook niet helpen. sound
hulpinterviewer [v=243] Komt duzze zin voor in dien dialect? Sliept ie? Ie docht. [/v] sound
informant [a] Ja nou. Sliept ie dat zei ik dus al das een vraagteken. Hier staat dus een vraagteken achter. Sliept ie? Ja dat docht ie. Dat docht ie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt duzze zin voor in dien dialect? De lamp docht net meer barnen. [/v] sound
hulpinterviewer ggg sound
informant [a] De lamp barnt niemeer. [/a] sound
veldwerker Dus met dat doet dat zeg je niet. sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant De lamp barnt niet meer. Hie is stik en hie barnt niet meer. sound
hulpinterviewer [v=246] Komt duzze zin voor in dien dialect? Docht Marie elke joan dansje? [/v] sound
informant [a] Nou ik tocht dot wie sizze motte geet Marie elke joan dansje. [/a] sound
hulpinterviewer Ja dat is meer logisch. Maar 't kan vanzelf wol hè? Docht Marie elke joan dansje. tagging sound
informant [a=j] 't Kan wol mar_ [/a] sound
informant 't Kan wol. sound
hulpinterviewer Ja maar 't is net een zin van hier. sound
informant Mar nee. Geet Marie elke joan te dansje? sound
informant Of geest je elke joan te dansje? Maar die kan je wel uh_ Maar geest jo elke joan te dansje_ sound
informant Ja. Kan. sound
hulpinterviewer [v=247] Komt duzze zin voor in dien dialect? Doch 't brood even snieë. [/v] sound
informant [a] Wost 't brood even snieë. [/a]

wil jij
sound
hulpinterviewer Nou wost nee dat fregest 't. Snie 't brood even?

vraag jij
sound
informant [a] Ja snie 't brood even. Uitroepteken staat erachter.[/a] sound
hulpinterviewer Hè 't is gien vraag hè? Ja ja deerom. Snie 't brood even. sound
hulpinterviewer [a=n] Maar doch 't brood even snieë dat nee.[/a] antwoord bij hulpinterviewer sound
informant Nee nee. Maar meestal is 't vragende zin. Wostou 't brood even snieë? sound
hulpinterviewer Ja maar hier is 't een uitroepteken. sound
informant Ja een uitroepteken. Maar dan moet je zeggen. Snie 't brood even. sound
hulpinterviewer Maar wij zegge niet doe 't brood even snijden. sound
informant [a=n] Nee. Doet 't brood even snieë. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt duzze zin voor in dien dialect? Ik doch wel even de kopkes waske. [/v] sound
hulpinterviewer Nou eigenlijk weer hetzelfde hè? sound
informant Wij zegge dan. Ik zal even skule waske. sound
informant Kopjes. Skule waske. Das de afwas. sound
informant Ik sol dat even. Ik sol even de skule xx. Maar ik doch wel even de kopkes waske_ sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dan souwe wie sizze. Ik wos wel even de kopkes. [/a] duidelijkste antwoord bij hulpinterviewer sound
informant Ja ik wask wel even of. sound
hulpinterviewer Ja maar net ik doch wel even. Dat doe dat klinkt voor ons een beetje vreemd. sound
informant Dat uh dat moet je maar vergeten Mathilde. sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] uh de jongen wa sien mem jiester trouwet is van waar de mem jiester trouwet is stong achter mie [/a] tagging sound
informant Dat is een goeie zin ja. sound
informant Toch? alternatief antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a] Of de jongen die sien mem jiester trouwet is. [/a] sound
informant Kan ek. sound
informant Sien mem jiester trouwet is kan ek. sound
hulpinterviewer Sien mem jiester hertrouwet is dan hè? sound
informant Wertrouwet is. sound
hulpinterviewer Her ja hertrouwt steet er dus. Hertrouwt is wertrouwet is. Ja wertrouwet is. Stong achter mie. sound
informant Maar dan souwe wie toch zegge. Wertrouwet is. sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas gevergd. [/v] sound
informant [a] De bank weer ze op siete waar krek farrevet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wa jild had moet mie maar wat jin.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt duzze zin voor in dien dialect? Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a] Uh. Wa tochste wa ik in de stad tsjin kom bin. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt duzze zin voor in dien dialect? Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
informant [a] Uh. Ha tinke jomme wat tinke jomme ha ze dit oplost habbe. [/a] tagging sound
informant Wat tinke jomme ha ze dit oplost habbe. tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt duzze zin voor in dien dialect? Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant Ja dat is wer hetzelfde. sound
hulpinterviewer Ja maar uh_ sound
informant [a] Wa tinksto wa ik in de stad tsjin kom bin.[/a]

denk je
sound
informant Zo zegge wij dat. sound
veldwerker Dus dat twee keer wie dat kan wel. sound
informant Wa tinksto wa. sound
hulpinterviewer Ja wa. Ja. sound
informant Ik in de stad tsjin kom bin. sound
hulpinterviewer [v=265] Komt duzze zin voor in dien dialect? Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
informant Wa tinksto_[a] Ho tinksto ho ze dat oplost habbe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Draaien we 't weer om. Dat oplost. Hebben opgelost. Opgelost hebben. sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de tekke nei har to.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt duzze zin in dien dialect voor en ha gebrukelijk is duzze zin in dien dialect? Zou hij dat gedaan hebben gekund? [/v] sound
informant [a] Zou hij dan dien habe kanne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt duzze zin voor in dien dialect? En ha gebrukelijk is deze zin in dien dialect? Zou hij dat gedaan gekund hebben? [/v] sound
informant Nou weer hetzelfde. Das weer hetzelfde. sound
informant Dat is weer hetzelfde als daarnet natuurlijk. sound
informant Nou uh_ sound
informant [a] Zou ie dat dien habbe kanne.[/a] sound
hulpinterviewer 't Is allebei anders eigenlijk hè? sound
veldwerker Dien kanne habbe dat kan niet? sound
informant [a=n] Nee. Habbe kanne.[/a] sound
hulpinterviewer Nee. Habbe kanne. sound
hulpinterviewer [v=309] Komt duzze zin voor in dien dialect? Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat komt net voor. Ik heb geen zin en voeren de koeien de koeën? [/a] sound
informant Komt niet uh hè? sound
hulpinterviewer Nee ik hab gien zin_ sound
informant Om de koeën te voeren. sound
hulpinterviewer Om ja dat kan wol. sound
informant Dat kan wel. sound
hulpinterviewer Ik hab geen zin en voeren de koeien dat dat kanna wie gewoon net vertale. sound
informant Nee maar dat is ook_ Ik heb geen zin en voeren de koeien dat is ook geen goeie Nederlandse zin natuurlijk. sound
veldwerker Nee dit zijn niet allemaal goeie Nederlandse zinnen. sound
hulpinterviewer Nee d'r zitten meer van die zinnen in hè? sound
informant [a] Maar wij souwe zegge ik ha gien zin om de koeën te voeren.[/a] sound
informant Ik heb geen zin om de koeien te voeren. Dat is gewoon letterlijk vertaald. sound
hulpinterviewer [v=316] Komt duzze zin voor in dien dialect? De politie zou bij hem komen en nemen hem mee. [/v] sound
informant ggg sound
hulpinterviewer ggg sound
informant [a] De xx zou bie 'm komme om 'm mei te nommen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt duzze zin voor in dien dialect? Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant Bie de overstroming ben Marie al haar beeste ben verdronken. sound
informant [a] Bie de overstroming ben Marie al haar beeste verdronken.[/a] sound
informant Zo kon je 't dan ook zegge. Of koeë. Maar hou 't maar op beeste dan wete we waar we over lulle. sound
hulpinterviewer xxx [a] Marie haar beesten ben allegaar verdronken bie de overstroming. [/a] alternatief antwoord bij hulpinterviewer sound
informant Kan ek. Ja. sound
informant Ja Marie ja. sound
hulpinterviewer Al haar koeien. Dan haast alle allegeer. Dat ben allegeer. sound
informant Alle ja. sound
informant Alle beeste benne verdronke bie de overstroming. sound
hulpinterviewer Ja kan alle kanten uut. sound
informant Daar kan je wel een paar kanten mee uit dus. sound
informant Hè maar je kan ook dat achterste beginne. Bie de overstroming ben Marie al har benne Marie al har beeste ben verdronke. sound
hulpinterviewer [v=319] Komt duzze zin voor in dien dialect? Dut tink ik net on.[/v] sound
informant [a] Uh nou ik zou dan zegge deer tink ik net on. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt duzze zin voor in dien dialect? Die jongen ben ik mee nei de markt wen. [/v] tagging sound
informant [a] Die jongen ja bin hab kan alletwa. Hab ik mee nei de markt wen ben ik mei nei de markt wen. Kan alletwa. [/a] sound
informant Ja? Is geen probleem. sound
hulpinterviewer [v=329] Komt duzze zin voor in dien dialect? Ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen. Ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a] Ik ha nog nooit ien kwaad zien worre op deze jongen ik jouw dat ze duzze jongen allegeer wel aardig fiene.[/a] sound
veldwerker En zoals 't hier staat klopt 't niet helemaal dus? sound
informant Nee maar zo zegge wij 't. sound
veldwerker Ja daar gaat 't om hoe jullie 't zeggen. sound
informant Ik sol d'r nog even ien draaie fanke. sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Gienien mei 't zien dus ik fien dasto 't ek net sien meist.[/a]

dat jij
tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je wegging. [/v] sound
informant Tweeënveertig? sound
informant [a] Uh 't gebo'de dasto fo't gongst.[/a]

dast o
tagging sound
informant ggg sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ik wit weerst gebore bist.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nuust klaar bist meist fo't geen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Komt duzze zin voor in dien dialect? Ho gebrukelijk is deze zin in dien dialect? Ik weet dat hij is gaan zwemmen. sound
informant [a] Ja dat komt voor. Ik wit dat ie te zwomme gien is. Ik wit dat ie te zwomme gien is.[/a] de informant zegt dat de zin voorkomt en geeft vervolgens een heel andere zin sound
hulpinterviewer [v=350] Komt duzze zin voor in dien dialect? En ha gebrukelijk is duzze zin in dien dialect? Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a] Ja das weer hetzelfde. Ik wit dat ie te zwommen gien is. [/a] sound
veldwerker Dat is de enige mogelijkheid? sound
informant Ja. Ik weet dat ie te zwomme gien is. sound
informant As je dus met iemand praat hast die en die nog sien? Nou 'k hab die sien mar ik wit dat ie te zwommen is bie 't hoofd daar bij de bunker hierzo. sound
informant Ja? Of achter dam bij de jullie noemen dat de pier geloof ik. Wij noemen dat de dam. Maar zo zeg je dat. Dat is_ Nou draai je om en loop je weg maar zo_ dat is de normale gang van zaken. sound
hulpinterviewer [v=353] Komt duzze zin voor in dien dialect? Wilst nog koffie Jan? Ja ik. [/v] sound
informant [a] Wost nog koffie Jan? Ja ik wol een bakje. [/a] tagging sound
informant Ja. Wost nog koffie Jan? Ja ik lest wel een bakje of ik wol nog wel een bakje. hulpinterviewer geeft duidelijk antwoord sound
hulpinterviewer [a=n] Of gewoon allienig ja of ja graag. Maar ja mei 'n k d'r achter dat kanne wie niet.[/a] hulpinterviewer geeft duidelijk antwoord tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt duzze zin voor in dien dialect? Hebben ze gegeten? Jaanze. [/v] sound
informant Was dat? sound
hulpinterviewer Nou dat is ik_ In sommige streken solle ze dat sizze. Maar wie sizze 't er net achter. sound
informant [a] Habe ze ietn? Ja ze habe ietn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja ze habe. Ja ze habe. sound
informant Dat had ze of dat had ze al dien. Dat had ze dien. Ja? sound
informant Maar dat wat daarachter staat dat is uh_ sound
informant Sorry. Ik kan 't niet thuisbrengen. sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die ze roft habbe. [/a] tagging sound
informant Dus uh eigenlijk wel letterlijk. sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die 't verhaal verteld had. [/a] tagging sound
informant Die 't verhaal verteld had. Ja draai je 't weer om. Nee. tagging sound
hulpinterviewer Zo want dan draaie we 't weer om. En dut draaie we weer net om. Maar dat wol. sound
informant Ja hoe dat komt uh weet ik niet. sound
informant Weet ik niet. Heb ik ook nooit naar gevraagd vanzelf. Want je leert 't zo van je moeder en van je opa en van je ooms en overal van. sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man weervan ik tink dat ie 't verhaal verteld had. [/a] tagging sound
veldwerker En u zegt niet dat is de man die. sound
informant Nee waarvan maak je d'r maak je. Waarvan. sound
informant Want dan ben je ben je expliciet vertel je dus aan die andere persoon waar jij van denkt dat hij dat verhaal verteld heeft. sound
informant Dan druk je je dus goed uit. sound
veldwerker Ja dan is het duidelijk over wie je het hebt. sound
informant Zo ja. Dat is de man weervan hie bla bla bla. Snap je? sound
veldwerker Klinkt logisch. sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Nou dan zegge wij dus ook weer dat is de man weervan ik tink dat ze die roft habbe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt duzze zin voor in dien dialect? Wanneer sol de wereldvrede komme? Nooit net. [/v] sound
informant Ben ik 't helemaal mee iens. sound
informant Uh ja hoe souwe wie dat sizze. Wanneer sol d'r vrede op ierde weze_ sound
hulpinterviewer Nouja wereldvrede komme dat ha wie kanne wie ek_ sound
informant Wroad ja als 't letterlijk wroadvrede wereld is wroad. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer Maar toch sizze wie gien wroadvrede. sound
informant Nee nee. sound
hulpinterviewer Wie sulle kanne wol sizze wanneer sol vrede op de wroad komme. Maar wroadvrede kanne wie net. sound
informant Maar wie sizze_ sound
informant Ja. sound
informant Wanneer sol wanneer_ Nee nee nee nee. sound
informant Wanneer sol er ooit vrede op de wroad komme. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer En dan nooit net dat is 't ek eigenlijk net. Dan sizze wie nooit. Nooit sizze wie dan. Net nooit net. sound
informant Nee dat zal nooit gebarre. sound
informant Nooit. sound
informant [a=n] Nee nooit net nee. Nooit niet dat is weer die dubbele ontkenning erachter hè. [/a] sound
hulpinterviewer [v=397] Het schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] 't Schient dat ze niks iete mei.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant Wordt weer omgedraaid. Iete mei. sound
informant [a] 't Liekt wel of er ien in de tuin steet. [/a] tagging sound
veldwerker Ja. En dat zeiden we net ook al dat er kan je niet weglaten hè. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=459] Komt duzze zin voor in dien dialect? Hie had de bal in de koer smietn. [/v] De zin wordt hierna in andere volgorde aangeboden. sound
informant Ja so as Martha sei dat wol. sound
informant [a]Hie had de bal in de koer smietn. Das goed. Niks mis mee.[/a] sound
hulpinterviewer xx zeker in 't Hollands ek goed dus daarom uh_ sound
veldwerker Deze is nog volgens mij dezelfde. sound
hulpinterviewer [v=459] Komt duzze zin voor in dien dialect? Hie had de bal smietn in de koer. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker Dat is zoals het hier staat en dat dus niet hè. sound
informant [a] Hie had de bal in de koer smietn. [/a] tagging sound
informant Richting of xx in de mand. sound
informant Ja? sound
commentaarggg  sound
hulpinterviewer [v=474] Komt duzze zin voor in dien dialect? En 't war mar krek goed genoeg. [/v] tagging sound
informant [a=j] Daar is niks mis mee. [/a] sound
informant Vind ik wol. sound
hulpinterviewer [v=485] Komt duzze zin voor in dien dialect? Zal ik koken? Dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Uh sol ik kojtsje en dan sol ik kojtsje. En dan zeg je ja. Ja doch dat maar. [/a] sound
hulpinterviewer Doch dat maar. sound
commentaarggg  sound
hulpinterviewer [v=486] Komt duzze zin voor in dien dialect? Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen. [/v] sound
hulpinterviewer 'k Snap 'm in 't Hollands eigenlijk niet eens. sound
informant Dat boek hoe kan een boek jou nou iets beloven. sound
hulpinterviewer En deerom siz ik al ik snap 'm in 't Hollands xx sound
informant Een boek is een dood ding die kun je dus nooit wat beloven . sound
veldwerker Nee d'r wordt bedoeld uh beloof me dat je 't boek nooit meer zult verstoppen. sound
informant Ja maarja dan moet je dat ook zo neerzetten vanzelf. sound
hulpinterviewer Ja nouja ja. Dat is ook wel zo tuurlijk want dat boek belooft niks. sound
informant Maar dat komt een beetje raar over snap je. Want een boek kan niks beloven natuurlijk. sound
hulpinterviewer Nee wie beginn dan met beloof mie hè. sound
informant [a] Moest mie belowe dast dat boek nooit meer verstopje solst.[/a] sound
veldwerker Ja zoals 't hier staat is 't heel raar. sound
informant [a=n] Ja dat is natuurlijk uh krom.[a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt duzze zin voor in dien dialect? Wat zeg mij dat je gekocht hebt? [/v] sound
informant Ja wie souwe dan sizze. [a] Kost mie vertelle wost kocht hast.[/a]

wat jij
sound
hulpinterviewer Ja wat zeg mij dat je gekocht hebt wat zeg_ sound
informant Wat seist mie dost kocht had maar dat sizze wie net. Kost mie vertelle wost kocht hast. sound
informant De normale gang van zaken. Kost mie vertelle wast kocht had? sound
hulpinterviewer Of siz mie wast kost had. sound
informant Ja maar dat is weer zo dwingend hè. Kanst mie vertelle ofste tsjerke xx. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Kiek as 't nou heel close is dan kan siz mie wast kocht had. sound
informant Ja dan ben je heel close. sound
veldwerker Jaja. sound
informant Hè als ik dat tegen me vrouw nog zou leven ik zou zegge siz mie wast kocht had famke. sound
veldwerker Maar dat is niet zo vriendelijk eigenlijk ook. sound
informant Maar 't is niet 't komt niet vriendelijk over vanzelf. As je een beetje verder weg staat. Kanst mie vertelle wast kocht hast. sound
informant Ja?Dat zijn natuurlijk de normale omgangsvormen. sound
hulpinterviewer [v=501] Komt duzze zin voor in dien dialect? Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant ggg [a=n] Nee. Marie uh skillet uh stoofperen. [/a] sound
hulpinterviewer Of Marie_ Ja. sound
informant [a] Of Marie zit stoofpere te skielje. [/a] sound
informant Wat docht Marie? Nou die zit stoofpere te skielje. sound
hulpinterviewer Ja dat is 't mooiste. Marie zit stoofpere te skielje. sound
hulpinterviewer [v=502] Komt duzze zin voor in dien dialect? Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
hulpinterviewer Nee das ook weer hetzelfde hè. sound
informant [a=n] Nee. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Komt duzze zin voor in dien dialect? Do bist ek een rare ien.[/v] sound
informant [a] Do bist ek een rarenien.[/a]

rare n ien
tagging sound
informant Een rarenien. Ja zo zeg ja nien. sound
informant Een rare ja dat is een beetje vlug achter elkaar. Maar dat komt dat is hetzelfde as jij bent ook een rare één. sound
veldwerker Dat betekent dan één. sound
informant [a=j] Do bist ek een rarenien. Ja zo zeggen wij dat. [/a] sound
veldwerker Dus dat kan wel. sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wat voor boeken hast kocht. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=524] Wie heb je gezien? [/v] sound
informant [a] Wa hast sien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wa had die op de kermis sien.[/a] tagging sound
informant ggg sound
hulpinterviewer [v=530] Komt duzze zin voor in dien dialect? Marie zei dasto Piet een boek hast proberen te verkeapjen.[/v] sound
informant [a] Marie zei dasto Piet een boek hast proberen te verkeapje.[/a] tagging sound
informant [a=j] Ja daar is niks mis mee toch.[/a] sound
informant Of wost oars sizze. sound
hulpinterviewer Nee ik docht dot 't_ sound
hulpinterviewer Marie zei dasto Piet een boek hast proberen te verkeapje. sound
informant Ja? O wat voor boek dan? Ja dat is dan een andere vraag. sound
informant Zo as wij dat uh ja. sound
hulpinterviewer [v=531] Komt duzze zin voor in dien dialect? Wim tocht dat ik Els hie preberet een kado te jin. [/v] sound
informant [a] Wim tocht dat ik preberet hie om Els een kado te jin.[/a] sound
hulpinterviewer Want hier moet 't weer omdraaid worre. sound
veldwerker Dus als 't opgelezen werd nu dat is niet goed. sound
hulpinterviewer Nee dat is zoals het hier staat maar wij zeggen het andersom. sound
informant [a=n] Wij zeggen het andersom. [/a] sound
informant Maar je kunt die vertalen kun je natuurlijk makkelijk weer terughalen natuurlijk. Zoals wij dat dan zeggen. sound
informant Dat staat op 't bandje toch of niet. Dus uh_ sound
informant Maar dan zul je zien dat de zinne zo zijn as ze d'r staan maar dat toch een hoop zinne omgedraaid worden. sound
informant Maar waarom don't ask me. sound
hulpinterviewer [v=532] Komt duzze zin voor in dien dialect? Karel wit dasto hast preberet Marie een boek te verkeapje.[/v] sound
informant [a] Karel wit dasto preberet hast om Marie een boek te verkeapje.[/a] sound
informant [a=n] Wordt ook weer omgedraaid.[/a] sound
veldwerker Nou dat was de laatste. sound
hulpinterviewer En dat is 't. Zal ik een bakje koffie inschenken. sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: dat eejn en eejn tweij is.
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zie mem
opmerking: De men van de jonge
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: weer ze op z
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: weerop ze
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: woarvan ik denk dasse die
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan reek neit meer.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
zin: wie ook vraagd binne.
opmerking: beide vormen zijn gelijk.
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
zin: wie ook vraagd binne.
opmerking: beide vormen zijn gelijk.
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: Wisto t weer morgen is.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
zin: Du wist dastu snood genoeg bist.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
zin: dast snood genoeg bist
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: Ze
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekarrem
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: om him hene
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bie em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : n
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Astu vindst dastu gezond lebbest, dan moest vooral verder libje.
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Libbesto wel gezond?
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: As elke dag
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Assen enkele keer
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gin
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginnik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geest
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geest maar
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: geest
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: geest maar
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geetie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geetse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan geetet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginne
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginne wie
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jomme ginne
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan ginne jomme
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginne
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan ginne ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gin
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongstu
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ik net
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong hie ook fort
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongstu
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: isse fort geehn
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong sei
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gonge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gonge jomme
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jomme gongen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonge wie net
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonge
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wa er aan de deur war
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: weervan ik denk datie et
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. vorm: weervan ik denk dieze
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort.
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
vorm: aan het werk te zijn.
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
opmerking: informant vond veel vragen echte onzin
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: himzelf
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: kan zeneige
opmerking: weet waar ie is.
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em