SAND-data Midsland / Midslân (A001p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Midsland / Midslân

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
algemene gegevens [meta][k]A001q[/k][h]90[/h][i]91[/i][vw]MJ[/vw][/meta] sound
hulpinterviewer [v=006] Komt duzze zin vor in dien dialect? Vertaal. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
hulpinterviewer xxx sound
veldwerker Komt dat zo voor? Of hoe zou u het zeggen? sound
informant Gisteren gister kuierde ik deur 't plak. sound
informant [a] Gister kuierde ik deur het plak.[/a] tagging sound
hulpinterviewer xxx sound
informant Oke? sound
veldwerker Dan gaan we naar de volgende. sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weet niet dat Marie gister doadgaan is. [/a] tagging sound
informant [a] Of storven is. [/a] sound
informant Zegge we ook wel es. Hij is storven. Doadgaan zegge we ook wel. Kan twee kanten uut. sound
informant Heel vroeg zeiden ze te doadekerke. Hij is doadgaan. En dan begrafenis. Doadekerke. sound
veldwerker Hij is doadekerke? sound
informant Nee we gaan te doadekerke. We gaan naar de begrafenis. sound
veldwerker Ja ja. sound
informant Dus morgen. Van Jansen Piet van Kees moet 'k even naar de doadkerke. sound
veldwerker Ja ja. Ja. Dus 't is geen werkwoord. sound
informant Gewoon begrafenis. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] Nou die komt niet voor in ons dialect. [/a] sound
hulpinterviewer Nee dan zou je gewoon zeggen d'r wil gienien danse. sound
informant Moet ik 't_ sound
informant [a] Gienien wil danse. [/a] sound
informant Klaar. Makkelijk. sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant Niemand het dat ooit wiln of kann. tagging sound
hulpinterviewer Ik zou zeggen gienien. Gienien het dat ooit wiln of kann. sound
informant Gienien ja. Hest gelijk. sound
informant [a] Gienien het 't ooit wiln of kann. [/a] tagging sound
informant Ik ben te snel. Niemand is gienien. sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant Jan luste het hele brood wel. sound
hulpinterviewer Ja of as je 't letterlijk doet dan is 't Jan had dat hele brood wel opeten willen hè? Andersom. Niet willen opeten maar opeten willen. sound
informant Ja. Ja. sound
informant Maar Jan lust het hele brood ook wel. sound
hulpinterviewer Ja maar je moet meer de letterlijke tekst hebben denk ik hè? De letterlijke vertaling. sound
veldwerker Ja zo dicht mogelijk bij de tekst blijven. sound
hulpinterviewer Dan zou ik zeggen Jan het_ sound
informant [a] Jan had wel een heel brood opete wiln.[/a] tagging sound
veldwerker Ja ja. Maar ja daar gaat 't dan om hè dat jullie 't omkeren. sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruikelijk is deuze zin in dien dialect? Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant Seg maar niet wie zij had kunnen_ sound
hulpinterviewer Wie zij roepen kannen had denk hè? sound
informant Ja. sound
informant [a] Seg maar niet wie zij roepen kannen had. Ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja dat is de vertaling ja. sound
informant Ze make moeilijke zinnen natuurlijk hè? sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deuze zin vor in dien dialect? En hoe gebruikelijk is deuze zin in dien dialect? Vertaal. Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant Seg mij eens wie dat wie_ sound
hulpinterviewer Wie dat zij roepen_ roepen kannen had hè? Roepen kannen had ja. sound
informant Ja komt hetzelfde weer. sound
informant Wie zij roepen kannen had. Ja. tagging sound
informant Zo zalle wij dat nooit_ sound
hulpinterviewer Nou 't gaat over over dat woordje dat hè? sound
informant Maar zo zalle wij dat nooit segge hoor. Dat zinnetje bedenke wij natuurlijk ook niet. sound
informant Zeg maar niet_ sound
hulpinterviewer Zeg mij es_ sound
informant Zeg mij es ja. Zeg mij maar niet. sound
hulpinterviewer Nee deuze vertel mij eens. Zeg mij es. sound
informant Oja. Zeg mij eens. sound
hulpinterviewer Wie dat ze roepen kannen had. Dan dat dat daar zit ik dan soms ook mee. Dan denk ik is dat nou 't Oosters wer dat in gebruukt wordt? sound
informant Wie zij hadden kunnen roepen. sound
informant xxx sound
hulpinterviewer Wie dat zij roepen kannen had. sound
informant Of Arie Buren. sound
hulpinterviewer Hou op asjeblieft. sound
hulpinterviewer Je heb ook nog wat Ooster woorden tussendeur. sound
informant xxx sound
hulpinterviewer Nee 't gaat over 't woordje dat. Dat wete zij natuurlijk ook_ sound
informant Zeg mij iens_ sound
hulpinterviewer 't Wordt wel gebruukt 't woordje dat. sound
informant Moeilijk. Volgende. sound
hulpinterviewer Ik zou zeggen. [a] Wie dat zij roepen kannen had.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant Jan herinnert zich dat verhaaltje wel. sound
hulpinterviewer Ja maar zich wordt hier niet gebruukt. sound
informant Jan herinnert zich_ sound
hulpinterviewer Ik zou zeggen um. [a] Jan herinnert um dat verhaal wel.[/a] antwoord bij hulpinterviewer tagging sound
hulpinterviewer Dat zich wordt in 't Mislanzers niet gebruukt. sound
informant Nou. Jan herinnert zich_ Ja. sound
informant Dat verhaal wel. sound
informant Jan kan dat verhaal wel. Maar herinneren_ Ja ik herinner mie dat. sound
hulpinterviewer Ja 't wordt wel gebruukt maar ik denk dat onze overgrootouders 't niet gebruukten. Maar dat weet je nooit natuurlijk. sound
informant Komt wel voor. sound
informant Nee. Wij zeggen 't wel. sound
informant Maar we benne al zoveel generaties verder. sound
veldwerker Maar 't gaat nu ook niet om het hele oude dialect. sound
hulpinterviewer Nee. Wat zoas je 't nu zou zeggen. Dan zou ik zeggen Jan herinnert um dat verhaal wel. sound
informant Wel. Ja. sound
informant Dus dat zich eruut. sound
informant Jan kan dat verhaaltsje wel. O dat kan ik wel. sound
veldwerker Ja dat zich zeggen jullie niet. sound
informant Ja. He'k wel es meer hoord. sound
hulpinterviewer [v=036] Dut is een plaatsje. Uh vul in. Marie en Piet wijzen naar_ [/v] sound
informant [a] Naar mekander. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. Marie en Piet wieze naar mekaar. tagging sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Mekaar eigenlijk denk niet? Wieze naar mekaar. Mekander. sound
informant [a] Ja naar mekander. Ja. Naar mekaar. Kan allebei. [/a] sound
hulpinterviewer Kan allebei denk. Ja. sound
informant Daar ben we uur. sound
hulpinterviewer [v=037] Weer een plaatje. Vul in. Toon wast_ [/v] sound
informant Toon wast in de tobbe. sound
hulpinterviewer Toon was 'm helemaal? sound
informant Ja. [a] Wast um in de tobbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman had geen spijkers bij um.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Gin hè? Gin. Ja. sound
informant Ja jin spiekers bij um. sound
hulpinterviewer [a] Gin spijkers bij um.[/a] aanvulling hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Vul in. Fons zag een slang naast_ [/v] aanvulling hulpinterviewer sound
informant Dus weer dat zich d'r uut hè? Zich. sound
commentaarggg  sound
hulpinterviewer Fons_ sound
informant [a] Zag een slang naast um oppe bank. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Naast um. Ook weer dat um. En niet dat zich. sound
informant Naast um oppe bank zittn. Nee. Naast um oppe bank zittn. sound
informant Of leggen. sound
veldwerker Ja. sound
hulpinterviewer Maar 't gaat om 't um hè? sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant Slang leit oppe bank hè? Zit eigenlijk niet hè? sound
hulpinterviewer Vraag X 41. Band loopt even te lang door. sound
hulpinterviewer Erik_ liet mij 't werk doen denk ik. Zo zou je dat zegge. sound
informant Ja. [a] Liet mij 't werk doen.[/a] sound
informant Dus zelf deed ie niks. Of heel weinig. sound
hulpinterviewer Dat zich dat daar gaat 't natuurlijk om hè? Waar dat gebruikt wordt. sound
informant Dat zich dat komt daar zit je steeds weer mee. Maar dat ha wij d'r niet in. Dat omskrieve we. Erik laat mij 't werk doen. sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant Johanna dreef mee op de golven. sound
hulpinterviewer Of liet har meedrieve. Har meedrieve. Niet dat zich maar har. sound
informant Liet har meedrieve. Ja. Nee. [a] Liet har meedrieve oppe golven.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Johanna liet har meedrieve op_ Ja. sound
informant Of dreef mee oppe golven. sound
informant Har. sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant Toon keek zelf es goed in de spiegel. sound
hulpinterviewer Bekeek um denk ik ook hè? Bekeek um. Das ook weer um. sound
informant Bekeek um. Bekeek um. Keek zelf es. sound
hulpinterviewer [a] Bekeek umself es goed in de spiegel.[/a] tagging sound
informant Ja. Hie had de terugblik van de spiegel. duidelijk antwoord bij hulpinterviewer sound
informant Bekeek um. sound
commentaarggg  sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kan umself heel kan umself goed.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja ook weer dat um. Kan um. sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deuze zin vor in dien dialect? Ward het hoord dat er foto's van umself in de etalage staan. [/v] tagging sound
informant [a=j] Is goed. Is goed. Ja. Helemaal goed. [/a] sound
informant Is niks mis mee. sound
informant Ward had hoord_ sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef, leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] As ik zuinig leef, leef ik zoas mien ouders 't hewwe willn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ouders zeg je eigenlijk niet hè? Ouwelui. sound
informant Ouwelui. Ja. sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Als ie nog drie jaar leeft_ tagging sound
hulpinterviewer xxx sound
hulpinterviewer Leeft ie langer as toch? Langer as sien vader.[/a] Ja we moeten 't letterlijk vertalen en dan uh zeg je dat uh langer as. sound
commentaarHulpinterviewer vult de zin aan.  sound
informant Dan. As as z'n vader. As sien vader ja. sound
informant Ja. Ja. As sien vader. sound
informant Dus langer als dan zeg je as. sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft, het ze niet lang meer te leven.[/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer Maar dan heb je wel dat als. As. sound
informant As. Asse zo gevaarlijk leeft_ sound
hulpinterviewer Leeft ze niet lang meer. Dan kan ook gewoon. sound
informant [a] Leeft ze niet lang meer. Het ze niet lang meer te leven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] As 't nou nog leeft dan leeft 't morgen ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja dan bluuft 't staan hè dat dan. sound
veldwerker Hier blijft dan wel. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant As 't nou nog leeft dan is 't er morgen nog wel. sound
hulpinterviewer Dan leeft 't morgen ook nog. Dan leeft 't morgen ook nog. sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As jim zo losbandig leven, dan leve jim nooit zo lang as ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant xxx sound
informant [a] Asse voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kiendes.[/a]

as se
tagging sound
informant Een beetje rare zin hoor. sound
hulpinterviewer Ja maar dat ben gewoon de zinnen die uh_ sound
veldwerker Te ingewikkelde zinnen ja. sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant As Rudy nog in leven is dan is Leo d'r ook nog. sound
informant [a] As Rudy nog leeft_dan leeft Leo ook.[/a]

leeft dan
tagging sound
hulpinterviewer Dan leeft Leo ook. Maar 't gaat om 't woordje dan hè maar dat blijft dan wel staan. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] As je gezond leeft dan leef je langer.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of dan leefst langer.[/a] Maar in ieder geval dat dan blijft dan wel staan. alternatief bij hulpinterviewer tagging sound
informant Ja ja. Dan blijft staan. sound
informant Dan leefst langer. sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] As er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek.[/a] tagging sound
hulpinterviewer In de fabriek ja. sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pieter en Liesje in 't paradijs leven, dan leven Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
informant Dat is_ blieft zo staan. Blieft zo staan. sound
hulpinterviewer Ja dat is letterlijk uh ja. sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leven, leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we sober leven, leven we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Nou we vroegen ons vanochtend af of sober of daar een ander een mislanzer woord voor is maar_ sound
informant Ja. Sober is uiteindelijk zuinig hè? sound
hulpinterviewer Ja zuinig maar het is niet helemaal zuinig hè? sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder, Jan. [/v] sound
informant [a] Nou dat blieft zo staan. Leef wat gezonder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen, kinderen.[/v] sound
informant [a] Ja leef wat minder bekrompen.[/a] Ja_wat voor bekrompen. tagging sound
hulpinterviewer D'r is geen synoniem voor bekrompen eigenlijk. sound
hulpinterviewer Kiendes. sound
informant [a] Kiendes ja. [/a] sound
informant Leef wat minder bekrompen. Maar ik_ wat bekrompen. sound
hulpinterviewer Dat is soms moeilijk om daar een ander woord_ sound
informant Ja omskrieven hoor. sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. [/v] sound
informant [a] Ik vind dat iederien mot zwemme kanne.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Is dat wel goed Gossen? Ik zou zeggen zwemme kanne mot. sound
hulpinterviewer Ik vin dat iederien zwemme kanne mot. sound
informant Zwemme kanne mot. sound
informant Probeer deuze zin dan. [a] Ik vind dat iederien zwemme kanne mot. Dat is 't 'm hoor. Dat is 't 'm. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dat is 'm hè? Ja. sound
informant 't Moet wel omdraaid worden ja. Ja je probeert 't eerst zo letterlijk te vertalen. sound
veldwerker Ja inderdaad. sound
informant Maar 't is zwemme kanne mot. sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deuze zin vor in dien dialect? Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant [a] Ik vin dat ien dat elkien zwemme kanne m_[/a] tagging sound
informant Val ik weer op zwemme kanne mot hè? Ja. sound
hulpinterviewer Ja dan val je weer terug op die vijfenzeuventig hè? Want deuze zin is eigenlijk niet te vertalen zo. Moet zwemmen kunnen. sound
informant Nee. Nee. sound
hulpinterviewer Zwemme kanne mot ja. sound
veldwerker Dus deze is ook fout zo. sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
hulpinterviewer Nee die komt zo in deze vorm niet. sound
informant [a=n] Nou die komt in die taal komt ie niet voor.[/a] sound
informant [a] Ik vind dat elkien zwemme kanne mot.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
hulpinterviewer Zwemme kanne mot. Ja dat is 'm. Dat is eigenlijk uh_ sound
informant [a=j] Kanne mot. Dat is 'm wel maar dan op z'n midslanzers. Ik vind dat elkien zwemme kanne mot.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a=n] Nou ook niet eigenlijk tweeëntachtig is de enige die in aanmerking komt.[/a] antwoord bij hulpinterviewer sound
informant [a] Zwemme kanne mot dus. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deuze zin vor in dien dialect? Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] sound
informant [a] Ik weet dat Eddy morgen brood wil ete. [/a] sound
hulpinterviewer Brood ete wil toch? sound
informant [a] Brood ete wil. Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant Brood ete wille. sound
informant Ik denk dat Marie hem roepe mot. sound
informant Roepe sal mot. Roepe sal mot. [a] Roepe salle mot.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Roepe salle mot hè? Dat gaat om die zinsbouw. Zal moeten. sound
veldwerker Roepe moete sal. sound
hulpinterviewer Nee roepe salle mot. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Ja roepe salle mot. Als je 't drie keer zegt dan begin je d'r zelf an te twijfelen. sound
informant Dat zijn soms ook rare zinn daarvoor hè? sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
hulpinterviewer Nou die komt niet nee. sound
informant [a=n] Nou die komt niet voor. [/a] sound
informant Waar hei je die vandaan haald? sound
hulpinterviewer Afgekeurd. Afgekeurd. sound
veldwerker Dus hoe zegt u dat? sound
hulpinterviewer Hij wil gin soep. sound
informant Ofkeurd. Komt niet voor. sound
hulpinterviewer Hij wil geen soep meer ete. Dat uh_ sound
informant [a] Hij wil gin soep meer ete.[/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
informant [a] Binne hier nergens geen muuzn? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a] Elkien is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Gin hè? Gin. Alternatief antwoord .bij hulpinterviewer sound
informant Gin vakman. Alternatief antwoord .bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a] Of niet elkien is een vakman. Ja. [/a] sound
informant Niet. Ja zo kanst ok zegge. sound
informant Maarja om even bij de zin te blieven. Elkien is niet ien uh gin vakman. Alternatief antwoord .bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer Elkien is gin vakman. sound
veldwerker En dat betekent dan eigenlijk? Niemand is vakman? sound
informant Iederien is gien vakman. Elkien is iedereen. sound
hulpinterviewer Ja niet iedereen is een v_ sound
informant Niet iederien is een vakman. sound
hulpinterviewer Het zijn niet allen koks die lange messen dragen hè? Zoiets. sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant Hij heb totaal gin vriendn. [a=n] Maar dat komt niet voor in ons dialect hoor. [/a] [a] Hij heb totaal gin vrienden.[/a] sound
hulpinterviewer Nee. Dat overal geen nee dat uh_ sound
hulpinterviewer Ja of hede al gin_ sound
informant Hede al gin vriendn. sound
hulpinterviewer Maar zoas 't hier staat komt 't niet vor. sound
informant Nee nee nee. sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deuze zin vor in dien dialect? Boeken het Jan drieë. [/v] sound
informant [a] Jan het drieë boekn. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. Ja. Niet in deze zinsbouw nee. sound
informant [a=n] Niet in deuze vorm. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deuze zin vor in dien dialect? Jan weet dat hij vor drie uur de wagen mot hewwe maakt.[/v] sound
informant [a] Jan weet dat hij teugen drieën de wagen klaar moet hewwen. [/a] sound
hulpinterviewer Ja maar 't gaat eigenlijk over 't mot hebben. sound
informant Jan weet dat hij vor drie uur is teugen drieën of vor drie uur de wagen klaar mot hewwen. sound
hulpinterviewer Maakt hewwe mot. Denk ik. Je moet je een beetje letterlijk aan de tekst houen. sound
informant Maakt hewwe mot. Ja. Ja. sound
informant [a] Maakt hewwe mot.[/a] sound
veldwerker Maakt moet hewwe is 't niet? sound
hulpinterviewer Nee maakt hewwe mot. Dat is de_ sound
informant Nee maakt hewwe mot ja. sound
informant Maar voor drie uur zeggen ze teugen drieën vaak. sound
informant Dus dat betekent teugen twieën teugen drieën. Dat is net zo'n beetje_paar minuten voor drieën. sound
veldwerker Ja dat zeggen ze op Tessel ook wel ja. sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deuze zin vor in dien dialect? Jan weet dat hij vor drie uur de wagen mot maakt hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer Nee zo komt ie niet voor. sound
informant Nee. Jan weet dat ie teugen drieën_ [a=n] Zo komt ie niet voor bij ons. Die eerste zin is 't beste.[/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deuze zin vor in dien dialect? Jan weet dat hij vor drie uur de wagen maakt mot hewwe. [/v] sound
hulpinterviewer Ook niet hè? sound
informant [a=n] Ook niet. [/a] sound
veldwerker O ik dacht dat 't deze juist wel was. Maakt moet hebbe. sound
informant Jan weet dat hij teugen drie uur de wagen_ sound
hulpinterviewer Maakt hewwe mot. Die andere die volgende honderdéénenzestig. sound
veldwerker De laatste eigenlijk. sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deuze zin vor in dien dialect? Jan weet dat hij vor drie uur de wagen maakt hewwe mot. [/v] tagging sound
hulpinterviewer Dat is 'm dat is uh goeie zinsbouw. sound
informant [a=j] Dat is 'm wel hè? sound
informant Vor drie uur teugen drie uur kan allebei hoor. sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] Hest genoeg volk om 't hooi van 't land te halen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Nou 't was aardig van jan om te kommen werken.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Nou maar 't gaat om die zinsbouw van te kome werken. Die is volgens mij niet zoals het hier staat. sound
informant Niet zo duidelijk hoor. Nee. sound
informant 't Is aardig van Jan_ sound
hulpinterviewer Om werke_ om werke te komen? sound
hulpinterviewer Dat is een moeilijke zin. sound
veldwerker Dat klinkt onnatuurlijk? Om te komme werke? sound
hulpinterviewer Ja om te komme werke dat zeg je niet in 't midslanzers. Te kome werke. sound
hulpinterviewer Maar om werke te komen? Is dat midslanzers? sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer De hele zin klopt niet ggg. sound
informant Nee. Om te kommen werken. sound
informant Jan komt vandaag ok. Ja. Ja of ons helpen. sound
hulpinterviewer Ja dan zou je zeggen om ons te helpen ofzo hè? Dan zou je dat helemaal weglaten. Maar zo in deze zin in deze_ sound
informant Jan Groen die komt vandaag ook. Dat betekent dat Jan Groen die komt van West af die zal ons vandaag helpen. Want hij komt al naar ons toe. sound
informant En wat doen we? Hooien. En dan komt ie niet op visite. alternatief antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a] Bij ons werke_ en dan zou ik eerder nog zeggen bij ons werke te kommen. Maar niet te komme werke of te komen werken.[/a] alternatief antwoord bij hulpinterviewer sound
informant Jan Groen die komt vandaag ook in 't hooi. Werke in 't hooi. sound
veldwerker Ja meestal maak je gewoon een zo kort mogelijke zin. sound
informant Een zo kort mogelijke zin. sound
informant Om te kome werken. sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant [a] Deuze ton is zwaar om te dragen.[/a] tagging sound
informant Deuze ton is zwaar om te dragen. sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant Wat kan ie zeure. Ja hij kan ja hij kan staan zeuren. Maar dat is niet staan. Wat zeurt ie. sound
hulpinterviewer Ja hij kan staan te zeuren denk ik dan hè? sound
hulpinterviewer Ja zo zou je 't zegge. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [a] Maar anders zou ik zeggen hij kan staan te zeuren. [/a] antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer Wat staast te zeuren. sound
informant Wat staast te zeuren. Wat ja. sound
hulpinterviewer Hij staat te zeuren. sound
informant Wat staast te zeuren. Dat is meer van joh hou je bek. sound
hulpinterviewer Ja ik denk dat die volgende vraag beter is. sound
informant Kiek daar komt ie al an honderdnegenennegentig zie je? Die is beter. sound
informant Hij staat te zeuren. sound
hulpinterviewer [v=198] Komt voor. Hij kan staan te zeuren. [/v] sound
veldwerker Das beter dan? sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij staat te zeurn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Hij staat te zeurn. Te zeurn met een s hè? sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant Nou dat blieft zo zowat. [a] Toen we ankwamme regende 't. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Doe we ankwamen regende 't. Ja.[/a] hulpinterviewer zegt doe ipv toen sound
informant Regende as 't spoelde. Zeggen ze d'r vaak bij hoor. Regende as 't spoelde. Dus hard regende. sound
informant Ja. Ja. Ja. sound
hulpinterviewer Ja doe hè? Doe we aankwamen ankwamen. Doe we ankwamen. sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. 'k Geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] 'k Gloof dak groter ben dan hem.[/a]

dat ik
tagging sound
hulpinterviewer Ben dan of as. sound
informant Dat ik groter bin dan hem. tagging sound
hulpinterviewer Bin as_ bin. sound
veldwerker En dat dan? sound
informant Nee. Dan hem ja. sound
hulpinterviewer xxx sound
informant [a] As hem als hem kan ook. Ja. 'k Ben groter as hem. As is beter hoor.[/a] sound
hulpinterviewer Ik dacht 't ook maarja dat kan ook iets wezen dat uit je eigen familie komt hè? En 't vernederlandst. sound
informant Ja as is 't wel. sound
hulpinterviewer Groter as. Groter as. sound
informant Beter. Beter. We benne veel te lang weg joh met die dialecten. sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant Als ik hè? [a] Ze gelooft dat je eerder thuis bint as ik.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Ze gelooft dastou eerder thuis bist as ik. Ja. [/a]

das tou
vollediger antwoord h tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant Dou geloofst toch niet dat hij sterker is as jou as dy? tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Dou geloofst toch niet dat hij sterker is as dy? [/a] tagging sound
veldwerker Dy. sound
hulpinterviewer Gaat ook weer over_ is ook weer as hè? sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze geloven dat we rieker binnen as sij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove dat jim niet zo slim binne as wij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie? [/v] sound
informant Jullie gelove toch niet dat sij_ Jim ja. Jim gelove toch niet dat sij armer binne dan_ sound
hulpinterviewer Jimme. sound
informant Dan jim ja as jim. sound
hulpinterviewer As jim. Of dan? As jim toch? sound
hulpinterviewer Nog even over denken. Jim gelove_ sound
informant Ja. Jim gelove toch niet dat sij armer binne dan jim? sound
hulpinterviewer Nee nou seist weer dan maar_ antwoord bij H sound
hulpinterviewer [a] Jim gelove toch niet dat sij armer binne as jim? [a] antwoord bij H tagging sound
informant As jim ja. antwoord bij H sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer Ja u dat komt niet voor in 't midslanzers hè? sound
informant U komt niet voor. Das Engels. Meslanzers is net Engels. sound
informant [a] Dou geloofst toch niet dat Lisa gliek zo mooi is as Anna? tagging sound
informant Of even mooi is als Anna? sound
hulpinterviewer Ja dan blieft 't as hè? sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter.[/v] sound
informant [a] Hij gelooft dan Louis en Jan sterker binne dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Of as? sound
informant [a] As. As. Weer dat as d'r in. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Benne as. sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deuze zin vor in dien dialect? A hij sleept B hij doet. [/v] sound
informant Nou 't is zo. Hij sleept of hij doet. sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker Maar 't gaat er hier om dat één iemand zegt hij slaapt en de ander ter bevestiging ja hij doet. sound
hulpinterviewer Nee dat dat zeggen we_ Hij sleept. Ja hij sleept zou je dan zegge maar je zou niet zegge hij doet. sound
informant [a=n] Hij doet. Nee. Hij sleept. [/a] sound
hulpinterviewer Of dat doet ie zou je misschien zegge maar_ Ik geloof niet dat dat dat uh_ sound
informant Nee. Hij sleept. Ja do hest gelijk. sound
hulpinterviewer Maar hij doet. Nee. sound
informant Nee. sound
veldwerker Nou de volgende is dan weer zoiets. sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deuze zin vor in dien dialect? A hij sleept B 't doet. [/v] antwoord H sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] antwoord H sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deuze zin vor in dien dialect? A sleept ie? B ie doet. [/v] sound
informant [a=n] Nou sleept ie komt wel voor. Maar ie doet_nee. [/a] sound
veldwerker Nee dat zeg je dan niet waarschijnlijk. sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deuze zin vor in dien dialect? De lamp doet niet meer branden. [/v] sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant [a=n] Zegge wij ook niet. Lamp brand niet meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deuze zin vor in dien dialect? Doet Marie elke avond danse? sound
informant [a=n] Dans Marie elke avond. Maar die komt niet voor in 't dialect, doet Marie.[/a] sound
hulpinterviewer Nee dat zou alleen kanne as je dat u omzeile wille je hebt een ouder iemand en je zet_ in bepaalde situaties is er een uitzondering sound
hulpinterviewer Doet Marie alle avond nog dit of dat ja niet zozeer danse maar dan zou je nog_ sound
hulpinterviewer d'r omheen kunnen draaien in plaats van u. Maar zoals het hier staat_ in bepaalde situaties is er een uitzondering sound
veldwerker Maar dan kun je ook zeggen danst Marie elke avond. sound
hulpinterviewer Ja. Ja. sound
informant Ja. sound
veldwerker Ja. Dus 't is eigenlijk een beetje overbodig. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Gaat ze nog te dansen? Zegn we ook wel 'ns. sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deuze zin vor in dien dialect? Doen 't brood even snijen.[/v] sound
informant [a=n] Komt niet voor. Snijst dou 't brood even. [/a] sound
informant ggg sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deuze zin vor in dien dialect? Ik doe wel even de kopkes ofwasken. [/v] sound
informant [a] Ik wask wel even de kopkes of.[/a] sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant De jongen wies van wie_ sound
informant xxx sound
informant van wie de moeder gister hertrouwd is stond achter mij stond achter_ sound
hulpinterviewer Nou ik dacht misschien die sien. De jongen die sien moe_ De jongen die sien mem gister hertrouwd is stond achter mij de jongen die_ sound
informant Die sien ja. sound
informant Ja. sound
informant Maar mem is weer Aasters en Fries. Wij zeggen gewoon moe voor moeder. sound
hulpinterviewer Die sien moeder. Ja nouja. sound
hulpinterviewer Ik denk van die sien. Wiens die. Die sien ja. sound
informant [a] Die sien moeder. Wie sien moeder.[/a] sound
veldwerker Van wie kan ook? sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Van wie. Ja nou das die hè? sound
hulpinterviewer De jongen van wie de moeder dat zou je hier ook niet zeggen in het midslanzers hoor. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [a] Dan zeg je de jongen die sien moeder gister trouwt is.[/a] antwoord bij H tagging sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Hertrouwd is. sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar ze op zatten was pas verfd. Was krekt verfd. Waar krekt verfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Waar krekt verfd. sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant Waar ze op zatten hè? sound
informant [a] Wie geld het geeft mij maar wat. Mot mij maar wat geven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Mot ja. sound
hulpinterviewer Kun je zo overzetten ja. Wie geld heb moet mij maar wat geven. Ja. sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a] Wat dachst wie ik in de stad sien hew? [/a] tagging sound
hulpinterviewer Teugen kommn bin. sound
informant Teugen kommn bin kan ook. Maar sien zeggen ze ook wel. sound
informant Teugenkommen is ontmoeten op 't troittoir. Maar soms dan beseren se mekaar en dan sien se_ weet je wel teugenkommen is mekaar ontmoeten op 't trottoir oppe stoep. Band te vroeg aan. sound
informant Maar sien. O ik heb 'm sien in de stad. sound
veldwerker Ja dan heb je elkaar niet perse gesproken. sound
informant Dan hoef je die misschien niet esproken hewwe. sound
commentaarBand verkeerd  sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a] Nou wat dachst wie ik in de stad teugen kommn bin. [/a] tagging sound
veldwerker Ja dat twee keer wie komt niet voor zoals het hier staat? sound
hulpinterviewer Wie denk je wie nee dat komt niet voor nee. sound
informant [a=n] Uh nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
informant Wat dachst hoe ze 't oplost hadde. Ja. sound
hulpinterviewer Nou hoe denk hoe denkst of hoe dachst. sound
informant Wat dachst? Hoe denkst hoe ze dat oplost hebbe. sound
informant Wat dachst hoe ze dat oplost hebbe. sound
hulpinterviewer Hoe denk je hoe? Hoe denkst dat ze dat oplost hebbe. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Ja. sound
veldwerker Maar zeg je kan je zeggen twee keer dat hoe? Kan je dat twee keer zeggen? sound
hulpinterviewer Hoe denkst dat_ Hoe denkst hoe ze dat oplost hebbe. sound
informant [a=j] Kan.[/a] sound
hulpinterviewer Of hoe denkst dat ze dat oplost hebbe? Hoe denkst hoe of hoe denkst dat. sound
hulpinterviewer Ik zou eerder zeggen hoe denkst dat maar_ sound
informant Moeilijk. Hoe denkst hoe ze dat oplost hebben. sound
informant Ja. Ja. sound
hulpinterviewer Ja 't kan allebei denk. sound
informant Kanne we alle kanten mee op. sound
hulpinterviewer Ja fifty fifty. sound
informant Hoe denkst hoe ze 't oplost hebbe. Ja. tagging sound
veldwerker 't Zou eventueel kunnen? sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar har toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deuze zin voor in dien dialect? Hoe gebruikelijk is deuze zin in dien dialect? Vertaal. Zou hij dat gedaan hebben gekund? [/v] sound
informant [a=n] Komt niet voor. Zou hij dat deen hewwe kanne. [/a] sound
informant Kanne hewwe. sound
hulpinterviewer Kanne hebbe dacht ik. sound
hulpinterviewer Zou hij dat deen kannen hewwe. Deen hewwe kanne. Moek even prakkezeren hoor. Zou hij dat deen hewwe kannen? sound
informant Zou hij dat deen kanne hewwe? 'k Geloof 't niet. 'k Geloof 't niet. sound
hulpinterviewer Nou volgens mij is dat 't hoor. Deen hewwe kannen. sound
informant Ja deen hewwe kannen. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Klopt. sound
informant Laat maar staan. sound
informant Komt deze komt er achteraan ook weer hè? sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deuze zin vor in dien dialect? Hoe gebruikelijk is deuze zin in dien dialect? Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a] Nou 't zelfde hè? Zou hij dat deen hawwe kanne. [/a] Nee. Nee. duidelijk antwoord H sound
hulpinterviewer [a=n] Ja dut is geen gebruikelijke zin in 't midslanzers. [/a] duidelijk antwoord H sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a] Ik hew geen zin om de koeies te voeren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. De politie zou bij hem komen en nemen hem mee. [/v] sound
informant [a] De politie is bij hem komen en he hem meenomen.[/a] sound
informant [a] Ja. Zou bij hem komen en hem meenemen. [/a] En hem meenemen. sound
hulpinterviewer Ja de politie zou bij hem komen en hem meenemen. En hem meenemen ja. sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a] Alle koeies van Marie benne verdronke bij de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer Marie al haar koeien. Of al Marie haar koeies. sound
informant Alle koeies van Marie sound
hulpinterviewer Ja maar ast deuze woorde gebruukst dan zoust_ dat is toch ook goed al Marie haar koeies? sound
informant [a] 'k Zou 't niet direct zo zeggen maar 't kan. Al Marie haar koeies. Maar alle koeie van Marie is beter. Benne verdronke bij de overstroming.[/a] sound
hulpinterviewer Maar niet Marie al haar maar dan zou 'k zeggen al Marie haar koeie. sound
informant [a=n] Ja je moet 't wel veranderen. Zo niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deuze zin vor in dien dialect? Dut denk ik niet an. [/v] sound
informant [a=n] Der denk ik niet an. Komt niet voor in 't dialect. Der denk ik niet an. [/a] sound
hulpinterviewer Ja deze zin komt niet voor. Nee. sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deuze zin vor in dien dialect? Die jongen bin ik mee naar de markt weest. Of die jongen hew ik mee naar de markt weest. [/v] sound
informant [a] Die jongen hew ik mee naar de markt weest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja dat dacht ik ook. sound
hulpinterviewer Ja ik denk ik wacht even want je begint dan te twijfelen hè? Maar hew ik ja. sound
informant Die jongen hew ik mee naar de markt weest. As je 't zo vertaalt zo 't er staat hè? sound
veldwerker Ja. sound
hulpinterviewer Ik hew ook met dijn naar de markt weest maar niet bin ik. sound
informant 't Is de beestemerkt hè? sound
veldwerker Beestenmarkt. sound
informant Ja. Ja merk. Ja. sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen. Ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a] Ik hew nog nooit ien kwaad zien worden op die jongen. Ik denk dat ze deuze jongen allegaar wel aardig viene.[/a] sound
hulpinterviewer Nu seiste zien worden maar moet dat niet omdraaid? sound
informant Ik hew nog nooit iemand kwaad zien worden. Kwaad worre zien. Ja. sound
hulpinterviewer Kwaad worre zien. sound
informant Komt hier allebei voor. Kwaad worre zien. sound
hulpinterviewer Volgens mij moet 't omdraaid hoor. Zien worre dat uh_ sound
informant Kwaad zien worre op die jongen. Gienien. sound
hulpinterviewer Kwaad worre zien. sound
hulpinterviewer Ik geloof dat dat 't is Gossen. [a] Kwaad worre zien.[/a] alternatief antwoord H sound
informant Late we 't daar maar op houen. sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Gienien mag 't zien dus ik fien dastou 't ook niet zien mag. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. 't Gebeurde toen je wegging. [/v] sound
informant [a] Het beurde toenst weggingst.[/a] toenst toenstou toen jij tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant Ik weet waarst vandeen komst. tagging sound
hulpinterviewer Ja of west geboren bist. sound
informant [a] West geboren bist kan ook.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Noust klaar bist kanst gaan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Magst ja of magst. Magst. sound
informant Magst gaan. Kanst gaan. Magst gaan. sound
informant Zeggen ook vaak kanst gaan hoor. Kanst gaan. sound
veldwerker xxx sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deuze zin vor in dien dialect? En hoe gebruikelijk is deze zin in dien dialect? Vertaal. Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant [a] Ik weet dat hij te zwemmen gaan is. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer Dat hij te zwemmen gaan is. sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deuze zin vor in dien dialect? Hoe gebruikelijk is deuze zin in dien dialect? Vertaal. Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
hulpinterviewer Ja dan val je eigenlijk weer terug op die volgende hè want dat zo zou je 't zeggen. sound
informant Ja ik weet_ sound
informant [a] Ik weet dat hij te zwemmen gaan is. [/a] sound
hulpinterviewer Ja net als die vorige. sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Wil je nog koffie Jan? Ja ik. [/v] sound
informant [a] Wilstou nog koffie Jan? Ja. Wuust nog koffie Jan. Ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja wuust nog koffie Jan. Ja. sound
veldwerker Niet ja ik hè? sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer Nee. sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Hebben ze gegeten? Jaanze. [/v] sound
informant [a] Hebbe ze eetn.[/a] tagging sound
informant Ge komt bij ons niet voor. Hebben ze eetn. En gedaan. Hebben ze eetn deen weet je wel. sound
hulpinterviewer Hebben ze eetn. En dat jaanze dat uh_ sound
informant Dat is Duits. Dat laten we erachter weg. Hebben ze eetn. tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Nou das de man die ze roepen hebbe.[/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man die het verhaal verteld het. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die ik denk die 't verhaal verteld het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant Das de man die ik denk. sound
informant Die ze roepen die ze. antwoord bij H sound
hulpinterviewer [a] Dat is de man die ik denk die ze roepen hewwe.[/a] tagging sound
informant Wie ze roepen hewwe ja. Ge zeggen wij niet hè. antwoord bij H sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deuze zin vor in dien dialect? A wanneer zal de wereldvrede komme? B nooit niet. [/v] sound
informant Is ook zo. Wanneer zal de wereldvrede komme? Nooit. sound
hulpinterviewer Dan zeg je nooit maar je zegt niet nooit niet. sound
informant [a=n] Niet niet. Nee nooit niet. Nooit. [/a] sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. 't Schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] 't Schient dat ze niets ete mag. [/a] tagging sound
informant Dat ze niks ete mag. sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. 't Lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] 't Liekt wel of er iemand in de tuin is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer 't Liekt wel of d'r ien in de tuin staat. sound
hulpinterviewer 't Liekt wel dat er ien in de tuin staat. Ja. sound
veldwerker En dat er kan niet weggelaten worden hè? sound
hulpinterviewer Nee 't liekt wel_ sound
informant 't Liekt dat er ien in de tuin is in de tuin staat. sound
hulpinterviewer 't Liekt wel of as je ien dan zou ik zeggen 't liekt wel of er ien in de tuin staat. sound
informant 't Liekt wel of er ien in de tuin staat. sound
hulpinterviewer Of er ien xx. sound
informant Nou 't liekt wel of er ien in de tuin is in de tuin staat. sound
hulpinterviewer Nou ik zou dat er ertussen laten geloof ik. 't Liekt wel of er ien_ sound
informant 't Liekt wel of er ien. Zeggen wij wel hoor. sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deuze zin vor in dien dialect? Hij heb de bal gooid in de mand. [/v] band fout sound
informant Nou dat is 'm. Hij het de bal gooid in de mand. [a=n] Hij het de bal in de mand gooid hè? Maar zo niet.[/a] tagging sound
hulpinterviewer In de mand gooid. Dat is 'm ja. Ja. sound
informant Bal in de mand gooid. tagging sound
hulpinterviewer [v=474] Komt deuze zin vor in dien dialect? 't En waar maar net goed genoeg. [/v] sound
informant 't En was maar net goed genoeg? Ik snap 't en niet maarja 't eind was 't einde maar net goed genoeg? sound
hulpinterviewer Dat en ja ik snap de hele z_ sound
hulpinterviewer Slaat dat op 't einde? Nee toch. sound
veldwerker Dit is een uh negatie die alleen in het zuiden voorkomt volgens mij. Het en was nog maar net goed genoeg. sound
informant [a=n] Kanne wij hier niet. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Dus die komt niet voor in ons dialect. sound
veldwerker Dus gewoon 't was nog maar net goed genoeg. sound
informant Komt niet voor bij ons sound
hulpinterviewer Goed genoeg. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. A zal ik koken B dat doe maar. [/v] sound
informant [a] Zal ik koken? Nou doe maar. [/a] sound
hulpinterviewer Doen maar. Doen doen meer hè? Doen maar. sound
informant [a] Doe maar. Ja. Doen. Doen maar.[/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen. [/v] sound
informant [a] Beloofst mij dast dat boek nooit meer verstoppen zoust? [/a] sound
hulpinterviewer Te skuuldouwe eigenlijk hè? Das nog een mooi oud woord ja. sound
informant Te skuuldouwe das nog een mooier woord. sound
hulpinterviewer Ja skuuldouwe ja. sound
informant Te skuuldouwe is verstoppe. sound
veldwerker Skuuldouwe? sound
hulpinterviewer Verschuilen hè? sound
informant Ukereskule is ook verstoppertje spelen achter de boom ofzo. sound
hulpinterviewer Ja maar 't moet je begint met beloof. sound
informant Ja beloofstou. Niet met 't boek. Te skuuln. sound
hulpinterviewer Beloof me. sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deuze zin vor in dien dialect? Wat zeg mij dat je gekocht hebt. [/v] sound
hulpinterviewer Nou die komt niet in ons dialect voor. Wat zeg mij dat je ge_ sound
informant [a=n] Nee nee. Zeg mij es wat hestou kocht? [/a] sound
informant [a] Of zeg mij eens wast kocht hest. [/a] sound
informant Nee maar die hier voorkomt. sound
hulpinterviewer Maar 't is geen zinsbouw die hier gebruikt wordt. sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant Stoofpeerkes. Skilt de stoofpeerkes. sound
informant Zit te schillen. Zit stoofpeerkes te schillen. Peerkes. Peren. antwoord bij H sound
hulpinterviewer [a=j] Ja maar ja zit te schillen dat kan. Marie zit te stoofperen schillen. Ja dat kan. Ja.[/a] tagging sound
informant Peerkes ben kleintjes. sound
hulpinterviewer [v=501] Komt ook voor Marie zit stoofpeer schillen? [/v] sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
commentaarvraag wordt niet beantwoord  sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
hulpinterviewer Dubbel gedaan zeker? sound
informant Dubbele vraag. sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deuze zin vor in dien dialect? Dou bist ook een rarenien. [/v] sound
hulpinterviewer Nou dat is toch wel een dat bist me ook een rare zou je zegge. sound
informant Ja dou bist ook een rare ien. Ja. sound
hulpinterviewer Das ook een rarenien. Ja. geen duidelijk antwoord sound
informant Dou bist ook een rare. sound
informant ggg sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant Wast voor uh_ sound
informant [a] Wat voor boeken hest kocht? [/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=524] Vertaal. Wie heb je gezien? [/v] sound
informant [a] Wie hest sien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant Wie hestou op de kermis sien? sound
informant Nee. [a] Wie het dy oppe kermis sien. [/a] Andere vraag. Wie het dy oppe kermis sien. sound
hulpinterviewer Nee wie het dy oppe kermis sien. Wie het dy oppe kermis sien ja. tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deuze zin vor in dien dialect? Marie zei dastou Piet een boek hest probeerd te verkope. [/v] sound
informant [a] Marie zei dastou Piet een boek hest probeerd te verkopen.[/a] sound
informant Dastou Piet een boek hest probeerd te verkopen. sound
hulpinterviewer [a] Ik zou hem helemaal omdraaien geloof ik. Marie zei dastou Piet dastou probeerd heb Piet een boek te verkope.[/a] alternatief antwoord H sound
informant Een boek te verkopen. Ja das beter. alternatief antwoord H sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deuze zin vor in dien dialect? Wim dacht dat ik Els had probeerd een kado te geven. [/v] sound
informant Moeilijke zinsopbouw. sound
hulpinterviewer Dat ik Els nou ook weer dat ik probeerd had Els een boek te geven. sound
informant Dat Els een kado te geven. Een presentsje. Kadootje zeggen ze niet. sound
informant Presentsje. Kadootje zegge ze dan ook nog wel es. sound
hulpinterviewer Ja kadootje ook wel. Maarja daar gaat 't niet om. 't Gaat nu even om de_ sound
informant Wim dacht dat ik Els probeerd had_ sound
hulpinterviewer [a] Dat ik probeerd had Els een kado te geven. Ja.[/a] antwoord bij H sound
informant Els een kadootsje te geven. sound
hulpinterviewer 'k Denk dat dat de goeie zinsbouw is. sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deuze zin vor in dien dialect? Karel weet dastou probeerd hest Marie een boek te verkopen. [/v] sound
informant Karel weet dastou probeert hest Marie een boek an Marie te verkopen. sound
hulpinterviewer Dastou probeerst Marie een boek te verkopen. sound
hulpinterviewer xxx sound
hulpinterviewer Ik zou d'r nog an tussen zetten. sound
informant xxx antwoord bij H sound
hulpinterviewer [a] Dastou probeerst an Marie een boek te verkopen. Ja.[/a] antwoord bij H sound
hulpinterviewer Einde verhaal. sound
veldwerker [n] [v=261] Nog even vragen of deze zin voorkomt. Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost.[/v] sound
veldwerker Kan dat? Wat denken jullie hoe ze _ sound
hulpinterviewer Wat denke jim_ sound
informant Wat denke jim hoe ze dat oplost hebbe. tagging sound
hulpinterviewer Hoe denke jim ik zou zegge hoe denke jim dat ze dat oplost hebbe. sound
veldwerker Dus 't is niet wat denken jullie hoe ze dat_ sound
hulpinterviewer Wat denke jim dat ze dat nee. sound
informant Nee wat denke jim. sound
hulpinterviewer Ik zou 'm omdraaien geloof ik. sound
informant [a=j] Ik zou 't zo late. Wat denke jim hoe ze dat oplost hebbe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Wat denke jim hoe ze dat oplost hebbe. Ja. sound
veldwerker Dat was 't enige dat ik nog wilde vragen. Dus dan zijn we klaar. [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: die zen mem
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waarop
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: der ze op zatte
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM komt voor : j
vorm: Jan rookt niet meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. komt voor : j
vorm: alleen hij kan het niet oplossen
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: we
zin: magge we wel weten dat wij ook vraagd binnen
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: wij
zin: magge we wel weten dat wij ook vraagd binnen
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weestou al wat over het weer morgen
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weest
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
zin: de weest wel dast slim genoeg bist
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. komt voor : n
vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: bij em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: der
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: der
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : n
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ik gaan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaan ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: azstou gaast
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaast
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : n
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az hij gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaatie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaat ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: azt gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaat et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az we gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az jim gane
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaan jim
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaan onmiddelijk vort
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: doe ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ginstou ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: doestou gingst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging ik niet
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: doe u ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging hij ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: doe hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging u ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: doe zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging et niet
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: doe et ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: doe wij gingen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: gingen jim ook
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: doe jim gingen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gingen wij niet
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: doe ze gingen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gingen ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : j
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: emzelf
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: kan em goed
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: em