Ponten, J.P. (1971). 'De 'Infinitief pro Participio'. Een verschijnsel uit de Duitse syntaxis, belicht vanuit het Nederlands'. Handelingen Znl. Mij. 25, 229-243.