Home

Herfsttijloos

Herfsttijloos

218 treffers

opnieuw zoeken

Trefwoorden

ajuin
ajuin ajuin : Cottenie 1949-50 : I183p
arme-klare
arme-klare arme claren : Joos 1900 : => OVla-NO; arme klare : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; arme-klaren : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; Arme-Klaren : Pque 1912 : O004p
arme-klare-kliester
arme-klare-kliester armeklare(kliester) : De Wolf 1934 : H036p
begijntjes-gouden-hemd
begijntjes-gouden-hemd begijntjes gouden hemd : MI 60A (1985) : K339p
bloem-voor-het-blad
bloemetje-voor-het-blad bloumke-veur-'t-blad : Ter Laan 1929 : => Gro
bloem-zonder-blad
bloem-zonder-blad bloum-zunder-blad : Ter Laan 1929 : => Gro
bloot-gat
blootgatje bloeətgattəkəs : N 92 (1982) : P088p
blote-madam
blote-madam blote madammen : MI 60A (1985) : K241p
droogbloeier
droogbloeier drūūjgbloejər : N 73 (1975) : O069a; dreugbloeier : N 92 (1982) : L144a; dreugbloejər : N 73 (1975) : L244p; dreugbluier : MI 60A (1985) : C068p; Ter Laan 1929 : => Gro; droechbloeier : MI 60A (1985) : F002a; droogbloeier : Krekelberg 1935 : => NLimb-N; MI 60A (1985) : E069p, L148p; N 92 (1982) : I102a, K195p; Droogbloeier : Pque 1912 : => Ned.; droogbloeir : N 92 (1982) : Q015p
droogbloem
droogbloem dreugbloome : MI 60A (1985) : G173p; drug bloom : N 92 (1982) : Q208p
herfstbloeier
herfstbloeier hjerst bloeier : MI 60A (1985) : F001p
herfstbloem
herfstbloem harfstbloeeme : Schaars/Agelink 1981 : F184p; herfstbloeeme : Schaars/Agelink 1981 : F184p; herfstbloem : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; herfstblomme : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; herfs’blom : Amkreutz e.a. 1987 : Q121p, Q121a, Q121b, Q121c, Q121d, Q121e
herfstijl
herfstijl herfstijl : N 92 (1982) : L243a, L263p, L263b
herfstkrokus
herfstkrokus erfstkrokus : MI 60A (1985) : N141p; harfscrocus : MI 60A (1985) : F184p; herfstcrocus : MI 60A (1985) : L036p; herfstkrokus : N 92 (1982) : K187p; hrrəfstkrokus : N 92 (1982) : L144p; hrvstcrocus : MI 60A (1985) : I108p.
herfstkrookje haarstkrookjes : Beukema 1992-94 : C159p
herfsttijloos
herfststijloos harfststijloos : MI 60A (1985) : F087a; herfststijlloos : MI 60A (1985) : C076p; herfststijloos : N 92 (1982) : K161p, P219p; herfststylloos : MI 60A (1985) : B020p.
herfsttijloos erfsttielos : MI 60A (1985) : I073p; haa(r)stailoos : MI 60A (1985) : C068a; haarsttieloos : MI 60A (1985) : F072p; harfsttrelosen : MI 60A (1985) : F111p; harfsttyloos : MI 60A (1985) : C024a; harsttyloos : MI 60A (1985) : C179p; hearstijloos : MI 60A (1985) : F018p; herəfstailo:s* : MI 60A (1985) : E176p; herfst tijloos : MI 60A (1985) : K042a; herfsttailoos* : MI 60A (1985) : E176p; herfstteiloəs* : MI 60A (1985) : K274p; herfsttijloos : MI 60A (1985) : B015p, E027p, I080p, I086p, L381p; N 92 (1982) : K160p, K339p; herfsttijls : MI 60A (1985) : K145a; herfsttyloos : MI 60A (1985) : G033p, I072p, L036p; herfstylloos : MI 60A (1985) : K040p; hesttyloos : MI 60A (1985) : B035p; hrfsttjloos : N 92 (1982) : K160p
hondsdood
hondsdood hondsdood : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p
jonker
jonker jonkers : MI 60A (1985) : F129p
kale-juffer
kale-juffer kale juffer : MI 60A (1985) : L381p; N 92 (1982) : L381p
kale-juffrouw
kale-juffrouw kale juffouw : N 92 (1982) : K127p
kale-madam
kaal-madam kaol madamme : Janssen 1983 : Q155a.
kale-madam kale madammen : Hugens-Verbrugge 1985 : I118p; kaole madam : N 92 (1982) : K188p
kind-zonder-vader
kinderen-zonder-vader keinder zonder vadder : N 92 (1982) : L244p; kinderen-zonder-vader : Cornelissen 1936-38 : K339p; Kinderen-zonder-vader : Pque 1912 : K339p
koekoek-ei
koekoeken-ei koekoeke ei : Dorren 1917 : Q101p
krokus
krokus crocus : MI 60A (1985) : F001p; krookus : N 92 (1982) : K175a
kuif
kuifje kejfkes : N 92 (1982) : Q201p
lieve-heer-bloem
lieve-heersbloem leevenheersbloomen : Gigengack 1979 : G178p
Mexicaan
Mexicaan mexicanen : Krekelberg 1935 : => NLimb-N
mirakelbloem
mirakelbloem merakelblomme : N 37 (1971) : L148p
moedernaakt
moedernaaks mojər'naksə* : MI 60A (1985) : Q071p; mjərnksə : N 92 (1982) : Q071p.
moedernaakt moedernaakte : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; moedernaakten : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; Moedernaakten : Pque 1896 : H120p
moedernaakte-vrouw
moedernaakte-vrouw moedernaakte vrouwen : Joos 1900 : => OVla-NO
naakt-bloeier
naaksbloeier naaksbluujer : N 92 (1982) : L374p; naaksjbleujer : N 92 (1982) : Q098p; neksbleuier : N 92 (1982) : L300p.
naaktbloeier naakt bleuer : N 92 (1982) : L382p; naakt bloeer : N 92 (1982) : L382p; naaktbloeier : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; MI 60A (1985) : I107p; N 92 (1982) : I118p, L201p; naaktbloejer : N 92 (1982) : L265p; naoktblŏĕjər : N 92 (1982) : L255p; naktbloeier : MI 60A (1985) : I062a; noaktbluier : Beukema 1992-94 : C118p
naakt-kind
naaks-kindje nakse kiendjes : N 92 (1982) : L266p; nkse kientjes : N 92 (1982) : L266p
naakte-begijn
naakt-begijntje naakte begijntjes : Cottenie 1949-50 : I153p; N 92 (1982) : K286p; nkt bəgntjə : N 92 (1982) : K166p, K170p, K183b, K186p.
naakte-begijn naakte begien : N 92 (1982) : L371p; naakte begijn : N 92 (1982) : P219p; naakte begijne : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; naakte begijnen : Cornelissen/Vervliet 1899-03 : => Antw; Cornelissen/Vervliet 1899-1903 : => Antw; Janssen 1983 : K353p; Naakte-Begijnen : Pque 1896 : I204p, I206p, K206p, K307p, K353p, L312p, O068p, O241p, P026p, P041p; noktə bəgijnə : N 92 (1982) : K193p.
naakte-begipsjel naakte begipsjel : Cottenie 1949-50 : P088p
naakte-dame
naakte-dame naakte dame : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; N 92 (1982) : L093p; naakte doamen : MI 60A (1985) : K339p; Naakte-Damen : Pque 1896 : K332p, P014p, P102p; nokte dame : MI 60A (1985) : K183p
naakte-hoer
naakte-hoer naakte hoer : MI 60A (1985) : M046p
naakte-juffer
naakte-juffer naakte juffers : MI 60A (1985) : => Gro
naakte-madam
naakse-madam naakse madamme : Janssen 1983 : K360p, K361p; noks mdamm : Achten 1995 : Q077p.
naakt-madametje naakte madammekes : Janssen 1983 : K315p; Naakte-Madam(m)eke(n)s : Pque 1896 : K271p, K315p, K346p; naoktə mudmməkə : N 92 (1982) : L255p.
naakte-madam nokte medam : N 92 (1982) : K174p
naakte-madame
naakte-madam naakte madamme : N 92 (1982) : K174p; naakte madammen : Cornelissen/Vervliet 1899-1903 : => Antw.
naakte-madame naakte madame : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; Naakte-Madam(m)en : Pque 1896 : I208p, K237p, K241p, K307p, P010p, P034p
naakte-man
naaks-mannetje naakse mennekes : Janssen 1983 : Q164p.
naakt-mannetje naakt menneke : MI 60A (1985) : K218a
naakte-meid
naakte-meid naakte meid : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p
naakte-vrouw
naakt-vrouwtje Naakte-Vrouwkens : Pque 1896 : P084p.
naakte-vrouw naakte vrouw : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; naakte vrouwen : Joos 1900 : => OVla-NO
najaarskrokus
najaarskrokus naejaers krokus : MI 60A (1985) : K096p; najaarscrocus : MI 60A (1985) : K105p
nakend-juffrouw
nakend-juffrouwtje naekende juffrouwtjes : MI 60A (1985) : I051p
nakend-wijf
nakend-wijfje noakende wiefkes : MI 60A (1985) : C128p
nakende-bloeier
nakend-bloeier nakendbluujer : MI 60A (1985) : F089p
nakende-juffer
nakende-juffer naekende juffers : Landheer 1955 : K122p
nakende-juffrouw
nakende-juffrouw naekende juffrouws : Van den Broecke-De Man/Van Gilst 1985 : => Zeel-ZBev
nakende-man
nakende-man nakende mannen : Anon. Nijkerk F 142 1989 : F142p; MI 60A (1985) : F142p
onze-lieve-heer-bloem
onslieve-heersbloemetje oons leevenheersblmkes : Gigengack 1979 : G224p
opstanding
opstanding opstanding : Deunk/Entjes 1971 : M013p
paddenmoedernaakt
paddenmoedernaakt Paddemoedemaakten : Pque 1896 : O036p; paddemoedernaakten : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p
paddenmoedernaakte
paddenmoedernaakte paddemoedernaakte : Teirlinck 1921-22 : O206p
paddenmoedernaaktwijf
paddenmoedernaaktwijf paddemoedernaakte wijven : Teirlinck 1921-22 : O206p
paddermoedernaakt
paddermoedernaakt paddermoedernaakten : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p
paddermoedernaakte-vrouw
paddermoedernaakte-vrouw paddermoedernaakte vrouwen : Joos 1900 : => OVla-NO
paddernaakte-vrouw
paddernaakte-vrouw paddernaukte vraa' : MI 60A (1985) : I212p
padderpoedernaakte-begijn
padderpoedernaakte-begijn padderpoedernaakte bagijnen : Joos 1900 : => OVla-NO
patermoedernaakt
patermoedernaakt Patermoedernaakten : Pque 1912 : O235p
pernotte-begijn
pernottebegijn pernottəbegooənən* : MI 60A (1985) : O062p
poedernaakte-begijn
poedernaakte-begijn poedernaakte bagijn : De Keersmaeker/De Meyer 1944-45 : I213p, I260p
poedernaakte-madam
poedernaakte-madam poedernaukte madam : MI 60A (1985) : I212p
povere-madame
pover-madametje Pover-Madammekens : Pque 1896 : P037p
puit-moedernaakt
puidenmoedernaakt puidemoedernaakt : MI 60A (1985) : N065p.
puiten-moedernaakt Puite-moedernaakte : Pque 1912 : => WVla.
puitenmoedernaakt puite-moeder-naakte : Cottenie 1949-50 : N006p; puite-moedernaakte : De Bo/Samyn 1888 : => WVla.
puitje-moedernaakt puitje-moedernaakte : De Bo/Samyn 1888 : => WVla; Puitje-moedernaakte : Pque 1912 : => WVla
sla-bloem
slabloem slaabloem : N 92 (1982) : O069a
slanke-juffer
slanke-juffer slanke juffer : N 92 (1982) : K160p
suiteloos
suiteloos suiteloos : Cottenie 1949-50 : I200p
tij-loos
tierloos tier looz'n : MI 60A (1985) : G247q; tierloze : MI 60A (1985) : M013p.
tijdeloos tjtəles* : N 73 (1975) : O153p.
tijdloze taotloeəchə* : N 73 (1975) : I268p.
tijloos taailoes : N 92 (1982) : P063p; tailis : Cottenie 1949-50 : Q162p; tei'luzə : MI 60A (1985) : Q071p; tejlŏĕs : N 92 (1982) : Q071p; tie-loze : Schaars/Agelink 1981 : F184p; tieloos'n : MI 60A (1985) : F062p; tielozen : MI 60A (1985) : G052p; tijlloos : MI 60A (1985) : C115p; tijloos : MI 60A (1985) : I006p; N 92 (1982) : K179b, L204p, P107p; tijlozen : MI 60A (1985) : F129p, N141p; tillwus : MI 60A (1985) : H121p; tilozen : Van den Bremen-Van Vemde 1973 : F112p; toaloeəs : MI 60A (1985) : O061p; tylloze : MI 60A (1985) : I233p; tyloe's : MI 60A (1985) : P169a; tyloos : MI 60A (1985) : F189p; tloeze : Theunissen 1979 : Q198p; tles* : N 92 (1982) : P025p
tuitloos
tuitloos tuitlozen : Cottenie 1949-50 : O130p
weeskind
weeskind weeskiendere : N 92 (1982) : K175p
wilde-siepel
wild-siepeltje weelde siepelkes : Gigengack 1979 : G181a
zonder-hemd
zonder-hemd Zonder-Hemd : Pque 1896 : K299p
zoon-voor-de-vader
zoon-voor-de-vader zoon voor den vader : Joos 1900 : => OVla-NO.

Bronnen

Vragenlijsten
MI 60A (1985) 117, N 37 (1971) add., N 73 (1975) 034f, N 92 (1982) 117
Monografien
Achten 1995 (inl.) , Amkreutz e.a. 1987 (103) , Anon. Nijkerk F 142 1989 (061) , Beukema 1992-94 , Cornelissen 1936-38 , Cornelissen/Vervliet 1899-03 , Cornelissen/Vervliet 1899-1903 (843) , Cottenie 1949-50 (245) , De Bo/Samyn 1888 , De Keersmaeker/De Meyer 1944-45 (396) , De Wolf 1934 (187) , Deunk/Entjes 1971 (167) , Dorren 1917 (103) , Gigengack 1979 (91) , Hugens-Verbrugge 1985 (28) , Janssen 1983 (038) , Joos 1900 , Krekelberg 1935 (190) , Landheer 1955 (218) , Lievevrouw-Coopman 1950-51 , Pque 1896 (255) , Pque 1912 (018) , Schaars/Agelink 1981 (049) , Teirlinck 1921-22 (III, 367-69) , Ter Laan 1929 (099) , Theunissen 1979 (18) , Van den Bremen-Van Vemde 1973 (009) , Van den Broecke-De Man/Van Gilst 1985 (097)

opnieuw zoeken