Home

Gewone paardenbloem

Gewone paardenbloem

5128 treffers

opnieuw zoeken

Trefwoorden

aard-gal
aardgal ɛrdgalə : WLD I.05 (1994) : L265p, L288p; ɛrdgalə : WLD I.05 (1994) : L289p; erdgal : Roukens 03 (1937) : L157p, L204p, L204a; erdgalle : Heukels 1907 : => NBrab-O; erdgallenbloem : Pauwels 1933 : L152p; ertgal : Roukens 03 (1937) : L200p; ertgallen : Van de Biezen hs.zj : L148p; jḷčrdgalle : Van Sleeuwen 1998-99 : L183p; ḷčḷčrdgal* : SGV (1914) : L233p; Žrtgallen : Brabantius 1882 : L152p, L157p; ḷčrd-galle : Jansen hs.zj : L200p; ḷčrdgalle : Van Sleeuwen 1998-99 : L183p; ḷčrtgal : SGV (1914) : L152p.
aardsgal erdschal : Roukens 03 (1937) : L208p; SGV (1914) : L244p; erdschalle : N 09 (1961) : L240p; erdschral : Brok-EM : => NLimb-N; ertschalle : Roukens 03 (1937) : L262p; ertschallen : Roukens 03 (1937) : L242p; ertschallenbloem : MI 13 (1945) : L239p; jeerdschalle : SGV (1914) : L240p; ḷčrdschal : Roukens 03 (1937) : L241p; ḷčrdschḁ͂u͂lle : Van Hoek 1996 : L244p
aard-gallenbloem
aardgallebloem erdgallenbloem : Stroop 1969 : L152p.
aardgallenbloem ḷčrdgallenbloem : Roukens 03 (1937) : L152p
aard-kral
aardskral ḷźrdskralle : Roukens 03 (1937) : L207p.
aardskral ? ¬črtskralle : Van der Wijst 1975-76 : L207p
aard-schal
aardschaal ɛrtsxḷāl : WLD I.05 (1994) : L244p
aard-schalbloem
aardschallebloem ertschallenbloem : MI 13 (1945) : L239p
baas
baasje baaske : Vertommen 1984 : I119p
bed-pisbloem
beddenpisbloem Beddepisbloem : PĆ¢que 1896 : O086p; beddepisbloem : Pauwels 1933 : N067p, O182p
bed-pisser
beddenpisser bedəpisər : Spanhove 1959 : I162p; WVD 104 (1998) : N006p, N012p; beddepieser : Heukels 1907 : => Zeel-SchDui; Beddepisser : PĆ¢que 1896 : H016p, N033p, N067p; beddepisser : Van Damme 1988 : => Zeel-Wal; ZND 34 (1940) : H066p; beddepisser# : WVD 104 (1998) : H016p, H021p, H022p, H024p, H026p, H046p, H046a, H051p, H084p, H087p, H089p, H113p, H115p, H116p, N014p, N015p, N018p, N031p, N032p, N033p, N034p, N037p, N038p, N045p, N063p, N067p, N069p, N070p, N072p, N075p, N077p, N082p, N087p, N115p, N117p, N130p, N146p, N163p; beddepissers : Cottenie 1949-50 : H116p; Heukels 1907 : => Zeel-NBev.
beddenpister baedəpIsər* : PĆ©e (1967) : H042p; baedəpIsərs* : PĆ©e (1967) : H019p, N076p, N132p; be:ddepisser : MI 13 (1945) : I049p; bedəpIsər* : PĆ©e (1967) : H111p; bedəpIsərs* : PĆ©e (1967) : H118p; bedde-pister : MI 13 (1945) : I052p; beddepiester : Heukels 1907 : => Zeel-Tho; beddepisser : Anon. Staden H 113 1959 : N028a, N032p, N034p; Meert 1894 : N072p; MI 13 (1945) : I058p, I066p, I067c, I082a, I084a, I085p, I116c, I125p, I142p, I168p; Pauwels 1933 : H001p, H003p, H005p, H016p, H017p, H019p, H021p, H022p, H026p, H032p, H036p, H039p, H040p, H042p, H053p, H054p, H059p, H061p, H066p, H068p, H069p, H084p, H088p, H096p, H099p, H105p, H108p, H110p, H112p, H113p, H114p, H115p, H116p, I153p, N016p, N018p, N021p, N022p, N024p, N025p, N026p, N028a, N029p, N032p, N033p, N035p, N038p, N039p, N063p, N065p, N066p, N067p, N068p, N071p, N072p, N073p, N074p, N075p, N080p, N083p, N084p, N085p, N087p, N089p, N116p, N117p, N131p, N139p, N141p, N146p, O012p, O016p, O079p, O080p, O182p; PĆ©e (1967) : H108p, N038p, N130p; Van den Broecke-De Man/Eggermont 1982 : => Zeel-ZVla-O; Van den Broecke-De Man/Eikenhout 1984 : => Zeel-NBev; Van den Broecke-De Man/Francke 1987 : => Zeel-Wal; beddepissers : MI 13 (1945) : I060p; PĆ©e (1967) : N081p; beddepister : Heukels 1907 : => Zeel-Wal; Vorsterman van Oyen 1879 : I125p; beddepisters : MI 13 (1945) : I067d; beddepiszer : MI 13 (1945) : I063p; beeeddu¬“ pissur : MI 13 (1945) : I048p; b¬čdəpistər : MI 13 (1945) : I036p; b¬čdəpāÄśsər* : MI 13 (1945) : I080a; b¬čddepisser : Koert 1978 : => Zeel-ZBev; MI 13 (1945) : I033p; b¬čddepisser (-pieser) : Ghijsen 1959-64 : => Zeel-Wal, I032p, I037p, I038p, I039p, I050p, I053p, I055p, I056p, I067q, I071p, I074p, I077p, I096p, I096a, I097p, I107p, I108p, I122p, I122a; b¬čddepister : Baader 09-10 (1926) : I097p; Van den Broecke-De Man/Krijger-Goedegebuure 1986 : => Zeel-Tho, I056p; b¬źddepisser : Faase 1989 : I058p; MI 13 (1945) : I032p; b¬źddepisters : MI 13 (1945) : I048p; b¬źddepistur : Faase 1989 : I058p; peddepisser : Pauwels 1933 : N077p
bed-zeiker
beddenzeiker be:dəziikər* : MI 13 (1945) : I104p; be:ddezeeker* : MI 13 (1945) : I106p; bedəsjieəkər : WVD 104 (1998) : I127p; bedəz(j)ekr* : PĆ©e (1967) : N039p; bedəze.kər* : PĆ©e (1967) : I133p; bedəzeeəkər : WVD 104 (1998) : I103p, I116p, N163p; bedəzeeəkrə : WVD 104 (1998) : N043p; bedəzeekər : WVD 104 (1998) : H049p, H115p; bedəzeekərə : WVD 104 (1998) : H117p; bedəzIəkər* : PĆ©e (1967) : H111p; bedəzieəkər : Spanhove 1959 : I166p; bedəzieəkərə : Spanhove 1959 : I162a; bedəzieəkrə : Spanhove 1959 : I168p; bedəziekərs* : PĆ©e (1967) : H118p; bedəzjieəkər : WVD 104 (1998) : I104p, I134p; bedəz¬č¬čkər : WVD 104 (1998) : H046a; bedde s¬źker : MI 13 (1945) : I107p; beddezeeiker : MI 13 (1945) : I116d; beddezeejker : Anon. Aardenburg I 125 zj : I125p; beddezeeker : Anon. Staden H 113 (1959) : H113p; Anon. Staden H 113 1959 : N028a, N032p, N034p; Heukels 1907 : => Zeel-SchDui; MI 13 (1945) : I140a, I168p; beddezeekers : Luik 06 (1956) : N089p; MI 13 (1945) : I136p; beddezeiker# : WVD 104 (1998) : H022p, H034p, H087p, H089p, H100p, H103p, H115p, H116p, I116c, I124p, I135p, N014p, N016p, N032p, N033p, N037p, N065p, N069p, N075p, N082p, N087p; beddezeiker/-zeeker : Pauwels 1933 : H003p, H005p, H016p, H019p, H021p, H022p, H026p, H028p, H051p, H061p, H066p, H088p, H099p, H101p, H105p, H106p, H109p, H112p, H114p, H116p, I187p, N024p, N025p, N028p, N030p, N045p, N072p, N073p, N077p, N078p, N117p, O182p; beddezeker : MI 13 (1945) : I123p, I142p; beddeze¬źker : MI 13 (1945) : I139p; beddezi¬čker* : MI 13 (1945) : I073p; beddezjeeker : Baader 09-10 (1926) : I116p, I143p; beddezjeeker* : MI 13 (1945) : I055p; beddezjeker* : MI 13 (1945) : I139p; beddezje¬źker : MI 13 (1945) : I125p; beddezjiker : MI 13 (1945) : I109p; beddezjikker : MI 13 (1945) : I108p; beddezj¬čkers : MI 13 (1945) : I074p; beddez¬ź¬źker : Van den Broecke-De Man/Eggermont 1982 : => Zeel-ZVla-O; beddez¬ź¬źkers : De Vin e.a. 1998 : I032p, I033p; MI 13 (1945) : I060p, I116b; b¬čddezjieker* : MI 13 (1945) : I055p; b¬čddez¬ź¬źker : Ghijsen 1959-64 : => Zeel-ZVla-W, I032p, I035a, I038p, I039p, I050p, I051p, I055p, I056p, I058p, I060p, I061p, I062p, I062a, I063p, I067c, I074p, I075p, I082p, I084a, I085p, I097p, I101p, I136p; Koert 1978 : => Zeel-ZBev; Van den Broecke-De Man/Krijger-Goedegebuure 1986 : => Zeel-Tho, I056p; b¬čddez¬ź¬źker* : MI 13 (1945) : I134p; b¬čddjze¬źkers* : MI 13 (1945) : I109p; b¬čdezjiker* : MI 13 (1945) : I104p; b¬čdezjikkers : MI 13 (1945) : I108p.
bedzeiker betts¬čchers : Pauwels 1933 : Z'1,17; be¬“tse:cəs* : Pauwels 1933 : => Lux-ZO; be¬“tze:cəc* : Pauwels 1933 : => Lux-ZO
bed-zeikerbloem
beddenzeikerbloem beddezeekerbloem : Pauwels 1933 : H113p
bed-zeikersbloem
bedzeikersbloem bÅ tseXəsblum* : Pauwels 1933 : Z'1,17
bed-zeikerssla
bedzeikerssalade betzÅ xo/s tsalo:t* : Pauwels 1933 : a'1,5, a'2,15, Y'1,9
beddenzeiker
beddenzeiker beddezeekers : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p
blaarbloem
blaarbloem blaarbloem : Pauwels 1933 : P176p; ZND 15 (1930) : P176p; bloərblum : ZND 05 (1924) : P176p; bl̞śərblum : WLD I.05 (1994) : P176p
blaas-bloem
blaasbloem blaasbloem : Pauwels 1933 : K244p
bos
bosje baaske : Vertommen 1984 : I119p
boterbloem
boterbloem boͅtərblum : WLD I.05 (1994) : L163p, L164p, L165p, L209p, L210p; bootərbloom* : MI 13 (1945) : L381a; booterbloem : SGV (1914) : L190p; booterbloem* : MI 13 (1945) : L210p; SGV (1914) : L190p, L266p; bootterbloem* : SGV (1914) : L164p; bootərbloom* : MI 13 (1945) : L381a; Boterbloem : PĆ¢que 1912 : K276p; boterbloem : Pauwels 1933 : K038p, L210p, P165p, Q253p; Roukens 03 (1937) : L190p; ZND 05 (1924) : P165p; boterbloem* : SGV (1914) : L209p, L210p; boterbloemen : MI 13 (1945) : L239p; botterbloem : Anon. Cuijk L 159 (zj) : L159p; MI 13 (1945) : L164p, L190p; SGV (1914) : L187p, L212p; botərblom : WLD I.05 (1994) : L266p, L381a; botərblḷōm : WLD I.05 (1994) : Q253p; bő̅ͅá͂ītterbloem : Van Dinter e.a. 1993 : L163p, L163a, L163b, L164p, L165p; bḁ͂śtterbloem : MI 13 (1945) : L187p; bő̅ͅè͂oslash;͂ͅterbloem : ZND 15 (1930) : L210p; bő̅ͅè͂oslash;͂ͅtterblḷō̞§m : SGV (1914) : L162p; bḷŏterblḷōm : ZND 05 (1924) : Q253p; bḷŏḷŏtterbloem : SGV (1914) : L190p
boteren-remkes
boteren-remkes botərəremkəs* : Pauwels 1933 : L286p
boterstam
boterstammetje botərsteͅmkəs : ZND 05 (1924) : L286p; botərəremkəs* : Pauwels 1933 : L286p
brievenbesteller
brievenbesteller brievenbesteller : Heukels 1907 : => NHol-N
cichorei—/suikerijbloem
cichorei—/suikerijbloem soͅḷu̯ərə̞u͂e̞ͅu͂blum : WLD I.05 (1994) : K353p; soͅḷu̯ərḷɛ̞̄u͂blum : WLD I.05 (1994) : K353p; sø̞ͅu͂kəre̞ͅu͂blum : WLD I.05 (1994) : P052p, P176p; sakərḷā̞u͂blum : WLD I.05 (1994) : P211p; s̞ǧkərḷɛ̄blum : WLD I.05 (1994) : P196p; sikre̞ͅu͂blum : WLD I.05 (1994) : P118a.
cichorei—/suikerijbloem sukəre̞ͅu͂blom : WLD I.05 (1994) : Q199p, Q200p.
cichorei—/suikerijbloem sukəre̞ͅu͂blum : WLD I.05 (1994) : Q077p, Q081p; sukəra̞u͂blum : WLD I.05 (1994) : Q089p; sykəreͅblum : WLD I.05 (1994) : Q074p; səkrø̞ͅu͂bloͅḷu̯m : WLD I.05 (1994) : P049p; səkr̞óͅblum : WLD I.05 (1994) : P177p; səkr̞ó̞ͅu͂blum : WLD I.05 (1994) : P050p, P218p; səkr̞ó̞ͅu͂blḷōm : WLD I.05 (1994) : P120p; səkərø̞ͅu͂blum : WLD I.05 (1994) : P174p; səkər̞łblum : WLD I.05 (1994) : P176p; ḷšikore̞ͅu͂bloͅm : WLD I.05 (1994) : K358p, P057p, Q084p; ḷšiksre̞ͅu͂blḷōm : WLD I.05 (1994) : P055p; ḷšukr̞óͅblum : WLD I.05 (1994) : Q002p.
cichoreikruid chicoreikruet : Pauwels 1933 : Q002p
cichorei-/suikerijbloem
cichoreibloem chicorŽebloem : Pauwels 1933 : N141p, Q084p; chikkerijblomme : Janssen 1983 : K360p; chikoreiblom : ZND 15 (1930) : Q084p; shoekr¬čbloem : Pauwels 1933 : Q002p.
cichoreisbloem sikorisblum* : Pauwels 1933 : => Lux-ZO, Z'1,17
cichorei/suikerij
cichorei sikrij : Janssen 1983 : P051p.
cichorei/suikerij chikorij : Janssen 1983 : Q169p; soͅkəre̞ͅu͂ : WLD I.05 (1994) : L314p, L372p, P176p; soͅkər̞óͅ : WLD I.05 (1994) : P176p; soͅḷu̯kre̞ͅu͂ : WLD I.05 (1994) : P183p, Q074p; sø̞ͅu͂kəre̞ͅu͂ : WLD I.05 (1994) : K317p, L314p; sikəre̞ͅu͂ : WLD I.05 (1994) : P179p; sukərø̞ͅu͂ : WLD I.05 (1994) : P176p; sukəre̞ͅu͂ : WLD I.05 (1994) : P176p, P186p, Q072p, Q077p, Q078p; sukərḷā̞u͂ : WLD I.05 (1994) : Q080p, Q089p; sulkerij : Janssen 1983 : P051p; səkre̞ͅu͂ : WLD I.05 (1994) : Q001p; səkr̞óͅ : WLD I.05 (1994) : P179p; zøͅkər̞óͅ : WLD I.05 (1994) : Q284p; ḷšikore̞ͅu͂ : WLD I.05 (1994) : P048p, Q001p, Q002p, Q161p, Q167p; ḷšukəre̞ͅu͂ : WLD I.05 (1994) : Q200p
cichoreisla
cichoreisalade chikkorijslaot : Janssen 1983 : L414p; chikkraslaot : Janssen 1983 : Q082p; chikkrijslaot : Janssen 1983 : Q001p
cichoreistruik
cichoreistruik chikorijstrook : Janssen 1983 : P189p
distel
diezel diesel : Beukema 1992-94 : => Gro-M, C026p; Heukels 1907 : => Gro-W; diezel : Beukema 1992-94 : => Gro-O, C026p, C034q, C035p, C038p, C044p, C045p, C078b; diezels : Beukema 1992-94 : => Gro.
dissel dessel : MI 13 (1945) : K161b; dessels : Anon. Breda K 160 (1968) : K160p; dissel : Heukels 1907 : => Gro; disselen : Heukels 1907 : => NHol-N; dizzel : Beukema 1992-94 : C144p.
distel distel : Heukels 1907 : E117p
distelbloem
diezelbloem diesselblome : Lamm 1959 : G204p.
distelbloem distelbloem : Pauwels 1933 : K208p
doedistel
doedistel dudestələ : WLD I.05 (1994) : L433p, Q009p, Q018p, Q032p, Q102p
elier
elier elier : ZND 15 (1930) : L317p
ezel-oor
ezelsoor ezelsoren : Korpel 1984 : => ZHol-O
fleuris
fleuris fleeries : WVD 104 (1998) : O058p; fleris : Muyldermans 1953 : O058p; fleurəs : WVD 104 (1998) : I179p; fleuris# : WVD 104 (1998) : I144a, I146p, I150p, O062p; fleurus : Joos 1900 : => OVla-NO; flurəs : Van Laere 2000 : I144a, I145p, I146p, I147p, I147a, I148p, I150p, I151p, I178p, I179p, I181p
fleurisbloem
fleurisbloem fleurisbloem : Cottenie 1949-50 : O058p; fleurisbloem# : WVD 104 (1998) : O062p
fleursalade
fleursalade fleursala : Joos 1900 : => OVla-NO; Van Reeth 1970 : => OVla-NO; fleursalade : Joos 1900 : => OVla-NO
fontania
fontania fontania's : MI 13 (1945) : Q095p
gaarstom
gaarstom gaorstum : Abrahams 1981 : L292p, L292a, L293p, L294p, L322p, L322a, L323p, L324p, L325p; goarsjtom* : SGV (1914) : L327p
gal
gal gal : Diederen 1993 : Q101p; Heukels 1907 : => NLimb-Z; MI 13 (1945) : L318p; Pauwels 1933 : L319p; WLD I.05 (1994) : L318p, L318b, L319p, L322p, L324p; ZND 05 (1924) : L319p; galle : Kooijman 1985 : L318b; MI 13 (1945) : L318b; Van den Berg e.a. 1983 : L287p, L288p, L288a, L288b, L288c, L289p, L289a, L289b, L289h, L318a, L318d, L318e; galə : WLD I.05 (1994) : L288p
gans-bloem
ganzenbloem ganzebloem : Pauwels 1933 : K238p
gans-stomp
ganstomp gḷāḷštomp : WLD I.05 (1994) : L330p
gans-stompbloem
ganstombloem gaostom-blome : MI 13 (1945) : L327p; g̞śstomblom : WLD I.05 (1994) : L327p
gans-tong
ganstong gaastong : SGV (1914) : L285p; gangstong : Roukens 03 (1937) : K217p; SGV (1914) : L280p; gangstonge : Roukens 03 (1937) : K220p; ganstonnen : Roukens 03 (1937) : K242p; ganstu(1) : WLD I.05 (1994) : L420p; ganstḷō(1) : WLD I.05 (1994) : L425p; gaosteme : Clout 1990 : L328p; gawstonge : Janssen 1983 : L282p; gaḷu̯steͅm : WLD I.05 (1994) : L314p; gaḷu̯stom : WLD I.05 (1994) : L282p, L312p, L314p; gaḷu̯sto(1) : WLD I.05 (1994) : L313p, L373p, L420p; g̞śstoͅm : WLD I.05 (1994) : L327p; g̞śsteͅm : WLD I.05 (1994) : L322p, L323p, L328p; g̞śtstom : WLD I.05 (1994) : L377p; gḷāstom : WLD I.05 (1994) : L314p, L382p; gangstong* : De Bont 1958 : L224p.
ganzentong gaanzetong : Roukens 03 (1937) : K183p; gaanzetongen : Roukens 03 (1937) : K186p; ganzətongə* : MI 46 (1971) : K216p; Ganze(n)tongen : PĆ¢que 1896 : K220p, K237p; ganzentongen : MI 43 (1968) : K165p; Roukens 03 (1937) : L260p; ganzetong : Heukels 1907 : => NBrab-O; Roukens 03 (1937) : K165p, K166p, K169p, K183b, K216p, L224a, L279p; SGV (1914) : L280p; WLD I.05 (1994) : L312p, L313p, Q096c, Q101p; ganzetongen : Cornelissen 1936-38 : K237p; Roukens 03 (1937) : L224a; ganzetḁ͂śng : Naaijkens 1992 : K197p; ganzətu(1) : WLD I.05 (1994) : L353p; gauwzetonge : Janssen 1983 : L419p; gaḷu̯zətu(1) : WLD I.05 (1994) : Q009p; goḷu̯dsta(1)ə : WLD I.05 (1994) : L286p; gḷāzəto(1) : WLD I.05 (1994) : L354p, Q001p, Q007p, Q008p, Q009p, Q011p, Q096c.
garstom g̞śrḷštom : WLD I.05 (1994) : L327p
gans-tong-bloem
ganstongbloem ganstoengbloom : ZND 05 (1924) : L422p; ganstu(1)blḷōm : WLD I.05 (1994) : L422p; gaostom-blome : MI 13 (1945) : L327p.
ganstongenbloem ganstoengenbloom : ZND 15 (1930) : L420p
gans-tongenbloem
ganzentongenbloem ganzetongenbloem : Pauwels 1933 : L420p, L422p
ganzenstruik
ganzenstruik gansestruik : ZND 15 (1930) : P118a
goudstang
goudstang goudstangen : Pauwels 1933 : L286p
hengstenbloem
hengstenbloem hijngsteblom : Heukels 1907 : => Fri; hijnsteblom : Heukels 1907 : => Fri.
hynstebloem hi:nstəblom* : MI 13 (1945) : B051q; hie:nstəblom* : MI 13 (1945) : B090p; hiengsteblāÄīmme : Van der Kooy 1937 : F002p; hiengsteblĄśmme : MI 13 (1945) : F002p; hienste blo:m : MI 13 (1945) : B117b; hienste blom : MI 13 (1945) : B117p; hiensteblom : MI 13 (1945) : B014a, B029a, B051p, B068p, F002a, F002e, F029p, F036p, F036q, F040b; hiensteblom* : MI 13 (1945) : B007p; hiestəblom* : MI 13 (1945) : B061p, B099a; hiesteblom : MI 13 (1945) : B098p, B126p; hi¬źnstəblom* : MI 13 (1945) : B081q; hyngsteblom : MI 13 (1945) : F020p; hyngsteblomme : Blom 1981 : F002p; Franke/Van der Ploeg 1984 : F002p; hynste blom : MI 13 (1945) : B050p, F041p; hynste(r)blom : Franke/Van der Ploeg 1984 : => Fri; hynsteblom : Kalma 1932 : => Fri; MI 13 (1945) : B010p, B011p, B013a, B013c, B013e, B022p, B022a, B024p, B026a, B029b, B032p, B048b, B051p, B052p, B052a, B053p, B053q, B055p, B074p, B080a, B081p, B084c, B085b, B094p, B096p, B113a, B115a, B120p, B120a, B121p, F002a, F002d, F005q, F010a, F013a, F029a, F034p, F036b; hysteblom : Franke/Van der Ploeg 1984 : => Fri-O; MI 13 (1945) : B099a, B114p, F020p; hyzteblom : MI 13 (1945) : B099b; hāÄōnstəblom* : MI 13 (1945) : B046p
hengsterbloem
hynsterbloem hiensterblom* : MI 13 (1945) : B007p; hi¬źnstərblom* : MI 13 (1945) : F031p; hynjerblom : Franke/Van der Ploeg 1984 : B004p; hynsderblom : Franke/Van der Ploeg 1984 : => Fri; MI 13 (1945) : B117c; hynsterblom : MI 13 (1945) : F002f
henselblad
henselblad Henselblaren : PĆ¢que 1896 : O181p
hond-bloem
hondbloem honblo:m* : Baader 09-10 (1926) : G208p; hou(n)blom* : MI 13 (1945) : G177b; houwnbloom : MI 13 (1945) : G180p.
hondenbloem (h)ondebloem'm : MI 13 (1945) : F090p; (h)ondebloeme : MI 13 (1945) : F064p, F092p, G112q, G113p; (h)ondebloemm : MI 13 (1945) : G050b; (h)ondeblomme : MI 13 (1945) : F087p; (h)onne-bloum : MI 13 (1945) : C088p; (h)onnebloum : MI 13 (1945) : C128p; (h)onnebloume : MI 13 (1945) : C159p, C189p; handebloemen : MI 13 (1945) : G221p; ho:ndebloome* : MI 13 (1945) : G177p; ho:nden-bloom* : MI 13 (1945) : G233p; ho:nnebloome* : MI 13 (1945) : G198p; hon(d)ebloemen : MI 13 (1945) : G247p; hon(g)denbloome : MI 13 (1945) : G143q; hondəbloemə : MI 13 (1945) : F073a, G024p; honde bloemen : MI 13 (1945) : F178p; honde-bloem : MI 13 (1945) : F100p; honde-bloemen : MI 13 (1945) : F176p, F177p, F178p; honde-bloome : MI 13 (1945) : M009p; honde-bloumen : MI 13 (1945) : C085p; hondeblaome : MI 13 (1945) : C131p; hondebloem : Anon. Giethoorn F 070 (1925) : F070p; Baader 09-10 (1926) : M046p; Beukema 1992-94 : C159p; Heukels 1907 : => Gro; MI 13 (1945) : F073p, F075p, F091p, F096a, F096q, F111p, F129p, F150p, F154p, F157p, F184p, G006p, G007p, G032b, G035p, G036p, G054a, G079p, G081p, G118p, G255p, M004b, M007p; hondebloem' : Veerman 1980 : => Geld-W; hondebloem'n : Anon. Ruinen G 048 (1991) : G048p; MI 13 (1945) : G090a; hondebloeme : Anon. Koevorden G 095 (zj) : G095p; Baader 09-10 (1926) : F050p, F072p, F073p, F075p, F080z, F090p, G002a, G002q, G075p, G221p; Bergsma 1982 : F100p; Bosch 1937 : F113p; Kleusien 1978 : F095p; MI 13 (1945) : F072a, F088p, F090p, F107p, F113p, F163p, F164p, F177a, F181p, G074a, G092q, G095p, G113p, G278p, M046p; Otten/Klein Kranenburg 1979 : F104p, F113p; hondebloemen : MI 13 (1945) : F151p, G058p, G200p; Veerman 1973 : F112p; Vredenberg 1972 : F131p; hondebloe^me : Van den Bremen-Van Vemde 1982 : F112p; hondeblom* : Ebbinge Wubben 1907 : F086p, F087p; hondeblome : Baader 09-10 (1926) : G177p, G278p, M006p; MI 13 (1945) : F132p, G143p, G201p, M011p; hondeblomme : MI 13 (1945) : G074p; hondebloom : MI 13 (1945) : G081c, G252p, G255p; Zwart 1931 : G248p; hondebloom'n : MI 13 (1945) : G255p; hondebloome : Baader 09-10 (1926) : G168p, G255p, M009p; MI 13 (1945) : F118p, G204p, G207p, G223p, G230p, G279a, M007q, M009p, M015p; hondebloome* : Baader 09-10 (1926) : F133p; hondebloomen : Baader 09-10 (1926) : M013p; Meinen 1972 : M013p; MI 13 (1945) : F107b, G181a; Vredenberg 1975 : G257p; hondebloum : Beukema 1992-94 : C119p, C156t; hondebloum : Beukema 1992-94 : C189p; hondebloum : MI 13 (1945) : C118p, C192p, G015q, G062a; hondebloum(e) : MI 13 (1945) : C163a; hondebloume : Anon. Veendam C 159 (zj) : C159p; Beukema 1992-94 : => Gro; MI 13 (1945) : C189p, G062a; hondebloumen : Beukema 1992-94 : C161p; hondeblo^me : MI 13 (1945) : G246p; hondebloÅ°men : MI 13 (1945) : F133p; hondeblĄśĄśme : Baader 09-10 (1926) : F133p; hondeblāŃ¢me : MI 13 (1945) : F130p, F133p; hondeblāŃ¢me* : Heukels 1907 : => Ov-O; hondeblāŃ¢men : Dingeldein 1944 : G182p; hondenbloom : MI 13 (1945) : G174q; hondenbloom* : Baader 09-10 (1926) : G174q; hondÅ°blu^m* : Baader 09-10 (1926) : G058p, G078p; hongdeblom : MI 13 (1945) : E127p; honnəbloem : MI 13 (1945) : G079p; honne(/de)bloum : Ter Laan 1929 : => Gro; honneblaum : MI 13 (1945) : C115p; honnebloem : Heukels 1907 : => Gro; MI 13 (1945) : G039p, G081a; Honnebloem : PĆ¢que 1912 : => Ned.; honnebloemen : Hadderingh/Veenstra 1979 : => Dre; honneblom : Beukema 1992-94 : C045p, C159p; honneblom* : MI 13 (1945) : G180p; honneblommen : Beukema 1992-94 : C082p; honnebloome* : Baader 09-10 (1926) : F206p; honnebloum : Beukema 1992-94 : C045p, G037p, G037a; MI 13 (1945) : C085p, C161p, C189p, C192p, G014p, G014a, G015q; honnebloume : Beukema 1992-94 : C088p, C157p, C193p; MI 13 (1945) : C124p, C125p, C133p, C160p, C165p, C193p, G015q; honnebloume* : MI 13 (1945) : C132p; honnebloumen : Beukema 1992-94 : C193p, G013p; MI 13 (1945) : C161p; hoon'n bloemen : MI 13 (1945) : G200p; hoon'nblome : MI 13 (1945) : G233p; hoon(d)e(n)bloomen : Gigengack 1979 : G143q, G172p, G175p, G176p, G177p, G181a, G197p, G200p, G209p, G222p, G234p; hoondebloom : MI 13 (1945) : G224p, G231p; hoondebloom'* : Baader 09-10 (1926) : G182p; hoondebloome : Gigengack 1979 : => Ov-O; hoondebloomen : Gigengack 1979 : G198p; hoondebloāŃ¢m'n* : MI 13 (1945) : G257p; hoonebloeme : Anon. Diepenheim G 225 (zj) : G225p; hoonebloom : MI 13 (1945) : G225p; hoonebloome : MI 13 (1945) : G197p, G222p; Schƶnfeld Wichers 1959 : G197p; houndenbloomen : Gigengack 1979 : G153p; huundəbloom'* : MI 13 (1945) : G182p; hāÄīndebloeeme : Schaars/Agelink 1981 : F184p; hāŃ¢ndebloome : Deunk/Entjes 1971 : M013p; hāŃ¢nnebloāŃ¢m'n* : MI 13 (1945) : F137a; hāŃ¢oneblāŃ¢ome : MI 13 (1945) : G223a; hÅ°nne bloum : MI 13 (1945) : C078a; ondəbloemə : MI 13 (1945) : F083p; ondeblaum : MI 13 (1945) : G033a; ondebloem : MI 13 (1945) : F068p, F093p, F095c; ondebloeme : MI 13 (1945) : F062p; ondeblom : MI 13 (1945) : G076b; ondeblomme : MI 13 (1945) : G089p; ondebloome : MI 13 (1945) : F060p; onnebloeme : MI 13 (1945) : G080p; onnebloum : MI 13 (1945) : C121p; onnebloume : MI 13 (1945) : C157p, C186p; onnebloumen : MI 13 (1945) : C160p.
hondsbloem hoͅ(1)sblḷōm : WLD I.05 (1994) : L268p; hoendsbloem : MI 13 (1945) : F142p; hoensbloem : Heukels 1907 : => Geld-W; hondjsbloāŃ¢m* : Mertens 1885 : L374p; honds-bloem : MI 13 (1945) : C178p; hondsbleume : MI 13 (1945) : F161p; hondsbloem : Heukels 1907 : => NLimb-N; MI 13 (1945) : F140p, F141a, F170c, F170e, F180p, F188p, F193p, M042a; Hondsbloem : PĆ¢que 1912 : => Ned.; hondsbloem* : SGV (1914) : L246a; hondsbloeme : MI 13 (1945) : F161p, F209p; hondsbloeme* : Baader 09-10 (1926) : F153p; hondsbloemen : MI 13 (1945) : F190a; hondsblom : MI 13 (1945) : L051p; hondsbloom : Heukels 1907 : => Ov-O; hondsbloum : Heukels 1907 : => Gro; honsbloem : MI 13 (1945) : F142a, F170p; hontjsblḷōm : WLD I.05 (1994) : L326p; hontsblum : WLD I.05 (1994) : L165p, L246a; hoomsbloom* : SGV (1914) : L245p; hoondsbloom : MI 13 (1945) : L246b; hoondsbloom* : SGV (1914) : L246p, L248p; hoongsbloom* : SGV (1914) : L249p; hoonsbloom : MI 13 (1945) : L268p; hḁ͂śngsbloom : SGV (1914) : L268p; hő̅ͅè͂oslash;͂ͅngsɛbloom : Houx e.a. 1968 : L270p; hő̅ͅè͂oslash;͂ͅngs̞øbloom : Houx e.a. 1968 : L270p; hḷōnsblḷōm : WLD I.05 (1994) : L268p; hḷōntsblḷōm : WLD I.05 (1994) : L245p, L246p, L246b, L248p; hḷō(1)sblḷōm : WLD I.05 (1994) : L249p; ondsblaume : MI 13 (1945) : C186p
hond-bloem-pol
hondenbloempol honnebloempol : Heukels 1907 : => Ov-W
hond-bloem-sla
hondenbloemensalade hondeblāŃ¢mesloat* : Heukels 1907 : => Ov-O
hond-pol
hondenpol hondepol : Heukels 1907 : => Ov-W; hondepolle : Dijkkamp 1990 : => Geld-W, F151p, F153p.
hondspol hondspol : Heukels 1907 : => Ov-W; MI 13 (1945) : F173p, L017p; hondspolle : MI 13 (1945) : F172a
hond-tong
hondentong hondetonge : Hulshof/Schaars 1992 : G279a; honnetong'n : MI 60A (1985) : G033p; hoondentong : Gigengack 1979 : G228p.
hondtong hond-tongen : Beukema 1992-94 : C189p; hondtong : Beukema 1992-94 : C026p, C159p; Heukels 1907 : => Gro; honton : Beukema 1992-94 : => Gro-O, C034q, C152p; hontong : Beukema 1992-94 : => Gro-O, C117p; Heukels 1907 : => Dre-O; MI 46 (1971) : C152p; onton : Beukema 1992-94 : C117p, C132p, C152p, C156t; ontong : Beukema 1992-94 : C151p
hond-tongbloem
hondtongbloem hontongbloum : MI 13 (1945) : C103a, C188a; ontonbloum : MI 13 (1945) : C182p; ontonbloum'n : MI 13 (1945) : C184q
hond-top
hondentop (h)onnetoppe : MI 13 (1945) : C122p; honnetoppen : Beukema 1992-94 : C122p, G015p; oanetop : Beukema 1992-94 : C161p.
hondtop hondtoppen : Beukema 1992-94 : C078b; hontop : MI 13 (1945) : C133a; hontoppe : MI 13 (1945) : C133p; hontoppen : Beukema 1992-94 : => Gro; Heukels 1907 : => Gro-O; ontop : Beukema 1992-94 : C113p; MI 13 (1945) : C131p
hondenfoeke
hondenfoeke ondefoeke : MI 13 (1945) : F098a
hondenknoef
hondenknoef hondenknoeve : Anon. Groenlo G 280 (zj) : G280p
hondenkop
hondenkop hondekop : MI 13 (1945) : G028p
hondigebloem
hondigebloem hondege blommen : MI 13 (1945) : F109p; hondegeblom : MI 13 (1945) : F108p
hondskringel
hondskringel hon(t)skrEnəl* : MI 13 (1945) : L005p
honing-bloem
honingbloem honnigbloeme : MI 13 (1945) : F149p
honzenbloem
honzenbloem honzebloem : MI 13 (1945) : F176p
horloge
horlogetje horlogeken : Pauwels 1933 : O052p
horsenbloem
horsenbloem hosseblom : Franke/Van der Ploeg 1984 : => Fri-Ters; Roggen 1976 : B006p; Swart-Pals 1989 : B006p; hāŃ¢sseblom : MI 42B (1967) : A002p
horzelbloem
horzelbloem horzelbloem : Pauwels 1933 : L241p; Roukens 03 (1937) : L241p; Stroop 1969 : L241p
kaardenbloem
kaardenbloem kaardebloem : Heukels 1907 : => Zeel-Wal
kaars
kaarsje kaarsjes : Heukels 1907 : => Fri-Ters
kaars-bloem
kaarsjesbloem kaarsjesbloem : Heukels 1907 : => Gro
kankerbloem
kankerbloem kaankerblom : Anon. Cuijk L 159 (zj) : => NBrab-M; Roukens 03 (1937) : K157a; Van Ginneken 1916 : K183p; kankerbloem : Heukels 1907 : F096p; MI 13 (1945) : K161p; Kankerbloem : PĆ¢que 1896 : Oostroot; kankerbloem : Roukens 03 (1937) : K131p; SGV (1914) : K171p, L199p; Stolk 1880 : K042a; kankerbloem* : SGV (1914) : K171p; kankerblom : Goossenaerts 1956-58 : K201p; MI 13 (1945) : K172p; Roukens 03 (1937) : I078p, K141p, K154p, K173p; SGV (1914) : L199p; kankerbloom : MI 13 (1945) : L289p; SGV (1914) : L289p; kankur-bloom : MI 13 (1945) : L289p; ka̞n̂nkerblom : SGV (1914) : K171p; ka(1)kərblḷōm : WLD I.05 (1994) : L288p, L289p; kő̅ͅá͂i͂nkerbloom : Anon. Weert L 289 (zj) : L289p; Van den Berg e.a. 1983 : L287p, L288p, L288a, L288b, L288c, L289p, L289a, L289b, L289h, L318a, L318d, L318e
kankerbus
kankerbus kő̅ͅá͂i͂nkerbx̌ű̅sse : Van den Berg e.a. 1983 : L287p, L288p, L288a, L288b, L288c, L289p, L289a, L289b, L289h, L318a, L318d, L318e.
kankerbusje kankərbx̌ű̅skə* : Roukens 03 (1937) : K172p
ketelbloem
ketelbloem kāÄņttelbloem : Pauwels 1933 : Q093p
keten
keten ketenen : Pauwels 1933 : P018a
keten-bloem
ketenbloem kɛtəbloͅḷu̯m : WLD I.05 (1994) : Q020p, Q027p, Q278p, Q282p, Q284p; kɛtəblom : WLD I.05 (1994) : Q118p; keettebloom* : SGV (1914) : Q030p; ketebloem : Pauwels 1933 : Q278p, Q282p, Q283p, Q284p; ketteblom : SGV (1914) : Q118p; kettebloum : MI 13 (1945) : Q027p; kettebloum* : Tonnar/Evers 1899 : Q284p; ketəblḷōm : WLD I.05 (1994) : Q033p; k̞§təblom : WLD I.05 (1994) : Q030p; k¬čttebloom : SGV (1914) : Q033p; k¬čttebloum : SGV (1914) : Q020p, Q027p; Vromen 1977 : Q020p.
ketensbloem kɛtsbloͅḷu̯m : WLD I.05 (1994) : Q282p, Q283p, Q284p; kɛtsblḷōm : WLD I.05 (1994) : Q278p
keten-kruid
ketenkruid kɛtəkrut : WLD I.05 (1994) : Q036p, Q038p, Q113p, Q117a, Q117b, Q204a, Q252p, Q253p, Q257p; katəkrut : WLD I.05 (1994) : Q096a; ketekruid : Pauwels 1933 : Q252p, Q257p; kettekroet : Heukels 1907 : => NLimb-Z; MI 13 (1945) : Q036p, Q038p; SGV (1914) : Q113p, Q117b; kettekroet* : SGV (1914) : Q204a; ketəkr̞r̂t : WLD I.05 (1994) : Q202p, Q208p; k̞ǧətəkr̞r̂ət : WLD I.05 (1994) : Q202p; kittekroed* : SGV (1914) : Q202p; kittekroet : MI 13 (1945) : Q208p; kx̌žtekrx̌ɛ͂t : ZND 05 (1924) : Q253p; k¬čttekroed : SGV (1914) : Q096a.
ketenskruid kɛtskr̞r̂t : WLD I.05 (1994) : Q255p, Q257p
ketenplant
ketenplant Ketenplant : PĆ¢que 1896 : K291p, P012p, P063p
ketenstok
ketenstok kɛtsḷštoͅk : WLD I.05 (1994) : Q257p, Q261p, Q263p, Q278p, Q278a; keͅtəstøͅk : WLD I.05 (1994) : Q284p; ketestok : Pauwels 1933 : Q257p, Q261p, Q263p, Q278p, Q278a
ketenstruik
ketenstruik kɛtəstryk : WLD I.05 (1994) : Q020p; kettestruuk : Brok-EM : Q020p
ketsbloem
ketsbloem ketsbloum : ZND 15 (1930) : Q282p, Q284p; ketsblḷōm : ZND 15 (1930) : Q278p; kettsbloum : ZND 15 (1930) : Q283p
ketselstok
ketselstok ke¬“tsəlstak* : Pauwels 1933 : => Lux-ZO
ketskruid
ketskruid ketskr̞r̂t : ZND 15 (1930) : Q255p, Q257p
ketsstok
ketsstok ketsḷštoͅk : ZND 15 (1930) : Q278a; ketsḷštøͅk : ZND 15 (1930) : Q261p; ketsḷštok : ZND 15 (1930) : Q257p; nə keͅtsḷštok : ZND 15 (1930) : Q263p; nə ketsḷštoͅk : ZND 15 (1930) : Q278p
kettelbloem
kettelbloem kɛtəlblom : WLD I.05 (1994) : Q093p; kő̅ͅá͂ņttelbloem : Pauwels 1933 : Q093p; kő̅ͅá͂ņttelblom : ZND 05 (1924) : Q093p
kettelingspollenbloem
kettelingspollenbloem kettelingspollebloem : MI 13 (1945) : L033p
kettelstruik
kettelstruik k¬čttelstriek : Janssen 1983 : Q093p
kettenbloem
kettenbloem keettebloom* : SGV (1914) : Q030p; ketteblom : SGV (1914) : Q118p; kettebloum : MI 13 (1945) : Q027p; N 92 (1982) : Q020p; kettebloum* : Tonnar/Evers 1899 : Q284p; kḷčttebloom : N 92 (1982) : Q034p; SGV (1914) : Q033p; kḷčttebloum : SGV (1914) : Q020p, Q027p; Vrijdag 1950-57 : Q020p; kő̅ͅá͂ņttebloum : Schelberg 1979 : Q020p
kettenkruid
kettenkruid kettekroeht : Goossens 1981 : Q117a; N 92 (1982) : Q117a; kettekroet : Jongeneel 1884 : Q113p; MI 13 (1945) : Q036p, Q038p; SGV (1914) : Q113p, Q117b; kettekroet* : SGV (1914) : Q204a; kettekrout : ZND 01 a-m (1922) : Q253p; ket̞øtekroed : Amkreutz e.a. 1987 : Q121p, Q121a, Q121b, Q121c, Q121d, Q121e; kittekroed* : SGV (1914) : Q202p; kittekroet : MI 13 (1945) : Q208p; kḷčttekroed\n : N 92 (1982) : Q034p; kḷčttekroed : SGV (1914) : Q096a; kő̅ͅá͂ņttekroet : Schelberg 1979 : Q020p
kettenstok
kettenstok kettestx̌ű̅ck : Tonnar/Evers 1899 : Q284p
kettenstruik
kettenstruik kettestruuk : Goossens hs.zj : Q020p
ketting
ketting ketting : WLD I.05 (1994) : Q014p; kettinge : SGV (1914) : L062a; kḷčtting : MI 13 (1945) : Q014p
ketting-pol
kettingspol kettingspol : Heukels 1907 : => Geld-Z; k¬čttingspÅ°l : Hell 1991 : L075p
kettingbloem
kettingbloem kɛte(1)blḷōm : WLD I.05 (1994) : Q015p, Q021p, Q022p, Q098p; ke̞ͅu͂te(1)bloḷu̯m : WLD I.05 (1994) : Q020p; keattingblom : Franke/Van der Ploeg 1984 : => Fri; ketingbloem : Joos 1900 : => OVla-NO; kettingbloem : Baader 09-10 (1926) : L111p; Heukels 1907 : => Gro; MI 13 (1945) : L055p, L056p, L104p, L114p, L178a; Kettingbloem : PĆ¢que 1912 : => Ned.; kettingbloem : Roukens 03 (1937) : L102p, L153p, L162p; SGV (1914) : L064p, L096p, L104p, L109p, L153p; kettingbloem* : SGV (1914) : L056p, L109p, L153p; kettingblom : SGV (1914) : Q021p; kettingbloom : MI 13 (1945) : Q015p; MI 60A (1985) : L381p; keāÄłtingbloume : Baader 09-10 (1926) : Q020p; k¬čttingbloem : SGV (1914) : L105p, L111p, L159p; k¬čttingbloom : Diederen 1993 : Q101p; SGV (1914) : Q022p; kḷĕttingblḷŏḷĕm : SGV (1914) : L109p, L153p
kettingenstronk
kettingenstronk kettingenstronk : Heukels 1907 : => NLimb-Z
kettingplant
kettingplant Kettingplant : PĆ¢que 1896 : P061p
kettingsla
kettingsalade kɛte(1)salḷāt : WLD I.05 (1994) : Q093p
kettingstruik
kettingstruik kettingsjtroek : N 82 (1981) : Q021p
kleine-zonnebloem
kleine-zonnebloem kleine zonnebloem : Pauwels 1933 : N063p
klettingbloem
klettingbloem klettingblome : SGV (1914) : Q098p
klok-bloem
klokkenbloem klokke-bloem : MI 13 (1945) : E133p; klokkeblom : MI 13 (1945) : D001p
koe-bloem
koebloem koebloem : SGV (1914) : L191p; Van Dinter e.a. 1993 : L163p, L163a, L163b, L164p, L165p; koubloume : MI 13 (1945) : G171p; kowblauwme : MI 13 (1945) : G171p; kublum : WLD I.05 (1994) : L191p
koe-oog
koe-oog koeioog : MI 13 (1945) : K131p; koeoog : Pauwels 1933 : Q160p; kḷōḷu̯waḷu̯x : ZND 05 (1924) : Q160p
koek-kruid
koekkruid koekkraud : ZND 15 (1930) : L354p; koekkruid : Pauwels 1933 : L354p; kukkraḷu̯t : WLD I.05 (1994) : K315p, L354p
konijn-blad
konijnenblad knieneblaade : Timmer 1982 : => NHol-Tex; konijnenbladen : Heukels 1907 : => NHol-Tex.
konijntjeblad knikebl¬źdden : Heukels 1907 : => Fri
konijnen-eten
konijnen-eten kon¬č¬čnəneetən : Van Laere 2000 : I178p
konijnenbloem
konijnenbloem konijnebloem : Pauwels 1933 : L178p; Stroop 1969 : L178p
konijnendistel
konijnendistel knienediezel : Beukema 1992-94 : B072p, C123p; konijnediesel : Beukema 1992-94 : => Gro-O
konijnengroen
konijnengroen konijnengroen : Heukels 1907 : => Zeel-ZVla-O
konijnenplaat
konijnenplaat konijneplaat# : WVD 104 (1998) : O080p
konijnensla
konijnensla konijnesala# : WVD 104 (1998) : O031p
konijnenvoer
konijnsvoer kn̞ǧnsvḷōr : WLD I.05 (1994) : Q193p, Q194p
konijnenvreten
konijnenvreten knienevreten : Beukema 1992-94 : C063p
korensla
korensla kő̅ͅá͂īrreslaoj : Van Hoek 1996 : L244p
krab-bloem
krabbenbloem krabbebloem : Pauwels 1933 : P169p; krabbeblum : ZND 15 (1930) : P169p.
krabbloem krabbloeme : Janssen 1983 : Q164p
krauw-bloem
krauwbloem kro:bloem* : Pauwels 1933 : Q282p, Q284p; krḷōbloͅḷu̯m : WLD I.05 (1994) : Q282p, Q284p; krḷōbloḷu̯m : ZND 15 (1930) : Q282p, Q284p
kreusde
kreusde kreusde : Heukels 1907 : => NHol-M
kruidkoek
kruidkoek kruidkoek : Janssen 1983 : K315p, L355p, Q178p; kruikoek : Janssen 1983 : K353c, K357p; krutkuk : WLD I.05 (1994) : K353p
kruidkoekbloem
kruidkoekbloem krøͅtkukblḷōm : ZND 15 (1930) : K357p; kruidkoekbloem : Pauwels 1933 : L357p; kr̞łtkukblom : WLD I.05 (1994) : K357p
lamp
lampje lɛmkəs : WLD I.05 (1994) : Q192p; lɛmpkəs : WLD I.05 (1994) : Q036p
lampier
lampier lampier : Stroop 1969 : K058p, K068p
leeuwentand
leeuwentand leeuwentand : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p
luis-bloem
luisbloem l̞šsblom : WLD I.05 (1994) : Q113p; l̞r̂sblom : WLD I.05 (1994) : Q113p, Q117a; loesbloem : SGV (1914) : Q208p; loesblom : Beets 1918 : Q113p; Goossens 1981 : Q117a; N 92 (1982) : Q117a; luisbloem : Roukens 03 (1937) : K164a; lusblum : WLD I.05 (1994) : L381p, Q208p; luusblom : Heukels 1907 : => NLimb-Z; Jongeneel 1884 : Q113p; luusbloom : Diederen 1993 : Q101p; MI 60A (1985) : L381p.
luizenbloem luizebloem : Pauwels 1933 : O068p, O149p, O156p, O229p; luizeblom : MI 13 (1945) : K184p; luizeblĄśm : MI 13 (1945) : I079p.
luusbloem luusbloom : MI 60A (1985) : L381p
meerssla
meerssalade meerssalade# : WVD 104 (1998) : O056p.
meerssla meeəsalĄśĄś : WVD 104 (1998) : I255p; meerss(a)la# : WVD 104 (1998) : O044a, O062p, O104p, O113p, O133p; māÄł¬źəsalĄśĄś : WVD 104 (1998) : I256p
mei-bloem
meibloem me̞ͅu͂blḷōm : WLD I.05 (1994) : L267p; maiblom : MI 13 (1945) : E003a; maiblom* : MI 13 (1945) : E004p; maiblomme : MI 13 (1945) : E047p; mejbloom : SGV (1914) : L267p.
meierbloem meierblom : Anon. Texel (1938) : A004p, A006p, A007p, A008p, A009p, A010p; Timmer 1982 : => NHol-Tex; meierblāÄīm : Keyser 1951 : A004p, A006p, A007p, A008p, A009p, A010p
meierbloem
meierbloem meierbloem : Heukels 1907 : => NHol-Tex; moaiblom : Daan 1950 : E004p
melk-kruid
melkkruid mɛlkkrut : WLD I.05 (1994) : K358p; mɛlkroet : ZND 15 (1930) : K358p; meləkreut : Spanhove 1959 : I168c; melkkre¬łd* : Van den Broecke-De Man/Eggermont 1982 : => Zeel-ZVla-O; melkkruid : Pauwels 1933 : K358p; ZND 15 (1930) : K358p; melkreut : Spanhove 1959 : I168c; melkruit : Spanhove 1959 : I167p; melkrut : Spanhove 1959 : I170b; mewkrut : Spanhove 1959 : I170b
melkblad
melkblad melkbladen : Heukels 1907 : => NHol-M
melkbloem
melkbloem møͅlləkblum : ZND 15 (1930) : Q171p; møͅləkblum : WLD I.05 (1994) : Q171p; mɛlkblum : WLD I.05 (1994) : L355p, Q009p; mɛlkblḷōm : WLD I.05 (1994) : Q016p; melkbloem : Franke/Van der Ploeg 1984 : => Fri-Z; Heukels 1907 : => NHol-M; MI 13 (1945) : M042a; Melkbloem : PĆ¢que 1896 : H120p, P079p, P157a, Q009p; melkbloem : Pauwels 1933 : O144p, O150p, P026p, Q171p; mx̌ lkblum : ZND 15 (1930) : L355p; mḷčlkbloom : SGV (1914) : Q016p
melkdistel
meldistel mx̌žldx̌žssəl* : ZND 05 (1924) : O275p; mx̌žldx̌žstəl* : ZND 05 (1924) : O275p.
melkdessel melədesəls* : Pauwels 1933 : I163p.
melkdistel meldestəl : WVD 104 (1998) : I200p, O022p; melkdesəl : WVD 104 (1998) : I186p, I202p, I229p, I238p; melkdesələ : WVD 104 (1998) : I192p; melkdeslə : WVD 104 (1998) : I185p, I194p, I195p, I225p, I228p; melkdestlə : WVD 104 (1998) : O018p; melkdistel : Heukels 1907 : => NBrab-W; N 92 (1982) : K127p, K127a; melkdistel# : WVD 104 (1998) : I161p, I163p, I185p, I190p, I192p, I193p, I201p, I241p, I245p, I248p, I249p; mulkdissel : Roukens 03 (1937) : K126p; mḷčllekdistels : Kooiman 1990 : K127p
melkdistelbloem
melkdistelbloem melkdistelblomme : Pauwels 1933 : I189p, I236p
melkgoed
melkgoed melkgoed : MI 13 (1945) : I162p; melkgoed# : WVD 104 (1998) : I166p
melkgroen
melkgroen meləkgroen : Spanhove 1959 : I143b
melkgroensel
melkgroensel melkgroenze : MI 13 (1945) : I162p
melkgroente
melkgroente melkgroente# : Spanhove 1959 : I166p; WVD 104 (1998) : I136p
melkhut
melkhut meləkut : Spanhove 1959 : I162p
melkplant
melkplant melkplant : Cottenie 1949-50 : P088p; Janssen 1983 : Q009p; MI 13 (1945) : E181p; N 92 (1982) : P133p; Melkplant : PĆ¢que 1896 : H120p, P079p, P157a, Q009p; melkplant : WLD I.05 (1994) : Q009p; mx̌žlləkplḁ͂u͂nt* : Diddens 1986 : K330p
melkriet
melkriet meləkriet : Spanhove 1959 : I143b; melkriet : Heukels 1907 : => ZHol-GoerOv; Spanhove 1959 : I143a
melksla
melksla melks(a)la# : WVD 104 (1998) : I199p; melksala : Pauwels 1933 : O114p; melksalĄśĄś : Spanhove 1959 : I171a
melkstronk
melkstronk mɛlkḷštroͅ(1)k : WLD I.05 (1994) : Q021p
melkstruik
melkstruik mɛlkḷštruk : WLD I.05 (1994) : L429p, L430p, L434a, Q021p; melkschtroe:k* : MI 13 (1945) : L430p; melksjtroek* : SGV (1914) : L429p; melkstroek* : SGV (1914) : L434a; melkḷštruk : WLD I.05 (1994) : Q032a; milksjtroek : MI 13 (1945) : Q032a; milksjtruuk : MI 13 (1945) : Q032a; mḷč:lksjtruuk : MI 13 (1945) : L429p; mḷčlksjtroek : MI 13 (1945) : Q021p; mḷčlksjtroek* : MI 13 (1945) : L429p; m¬člksjtruuk : Zits 1986 : L432p; Zits 1989 : L432p
melkwied
melkwied meləkwiet : Spanhove 1959 : I143p; melkwied : Heukels 1907 : => Geld-Acht; Luik 06 (1956) : H002p; Meert 1894 : N072p; Moeyaert 1991 : N053p; melkwied# : WVD 104 (1998) : H013p, I103p, I107p, N015p; melkwiet : Van den Broecke-De Man 1978 : => Zeel-ZVla-W; Vorsterman van Oyen 1879 : I125p; melkwijt : Heukels 1907 : => ZHol-GoerOv; melkwit : Heukels 1907 : I045k; m¬ęlkwiət* : Luik 06 (1956) : H019p
melkwiedbloem
melkwiedbloem melkwiedblomme : Pauwels 1933 : H084p
melkwiedsel
melkwiedsel melkwietsel : Heukels 1907 : => NBrab-W
mispel
mispel mispel : Van Dinter e.a. 1993 : L163p, L163a, L163b, L164p, L165p
mol-sla
mollensalade Mollesalaad : PĆ¢que 1896 : I204p, I206p, I255p, K172p, K206p, O004p, O014p, O220p; mollesalade : ZND 05 (1924) : O274p.
mollensla mol-, molles(a)la# : WVD 104 (1998) : H024p, H026p, H034p, I127p, I133p, I135p, I145p, I146p, I160p, I169p, I170p, I171p, I186p, I199p, I208p, I211p, I249p, I256p, O062p, O097p, O133p, O215p; mowsalĄśĄś : Spanhove 1959 : I170b.
molsalade molsala : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; Van Reeth 1970 : => OVla-NO; Molsalou : PĆ¢que 1896 : I208p; molslaot : Heukels 1907 : => Gro; molslḷāt : WLD I.05 (1994) : P118a.
molsla moͅlsl̞ś̞u͂ : WLD I.05 (1994) : Q095p; molsaloa* : MI 46 (1971) : I241p; molsalĄśĄś : Spanhove 1959 : I143b, I168c; WVD 104 (1998) : I204p; molsalĄśĄśə : WVD 104 (1998) : I181p; molsjla : Diederen 1993 : Q101p; molsla : Goossenaerts 1956-58 : K201p; Heukels 1907 : => Ov-N, E109p; molsloa : Beukema 1992-94 : C124p; molsloaj : SGV (1914) : L100p; molslĄśĄś : WVD 104 (1998) : I103p, I251p; mowsalow : Spanhove 1959 : I167b; mowsalĄśĄś : Spanhove 1959 : I170p, I170a
mol-slabloem
mollenslabloem molleslablomme : Pauwels 1933 : I204p.
mollieslabloem molieslabloemen : Minnaert 1913 : O010p
molsuikerij
molsuikerij molsuikerij : Pauwels 1933 : K333p
motdistel
motdistel modiezel : Beukema 1992-94 : Q099q; morriezel : MI 13 (1945) : C085p; motdiezel : MI 13 (1945) : C118p; motiesel : Beukema 1992-94 : C152p; motiezel : Beukema 1992-94 : C122p, C161p; MI 13 (1945) : C122p; mĄśtdiesel* : MI 13 (1945) : C122p
onderbloem
onderbloem onder bloemen : MI 13 (1945) : F075p; onderbloeme : MI 13 (1945) : F064p; onderblommen : MI 13 (1945) : G076b
oorring
oorring Oorringen : PĆ¢que 1896 : P102p, P143a
paap
paap pa:p* : MI 13 (1945) : L381b; paap : Geurts 1988 : L381p; MI 13 (1945) : L378p, L381p; MI 60A (1985) : L381p; Pauwels 1933 : K183p, L091p, L093p, L094p; Roukens 1937 : K183p, K184p, L091p, L093p, L094p, L379p, L380p, L381p; SGV (1914) : L378p; Stroop 1969 : K184p; pape : MI 60A (1985) : L378p; pḷāp : WLD I.05 (1994) : L378p, L381b
paap-muts
paapmuts paapmuts : MI 13 (1945) : L093p; SGV (1914) : L091p, L280p; paopmuts : Van de Water 1904 : K120a.
papenmuts papemuts : SGV (1914) : L093p; papemutsen : SGV (1914) : L379p; pḷāpəlmøtsən : WLD I.05 (1994) : L380p
paard-bloem
paardbloem paerblomme : MI 13 (1945) : I032p; pe:ərblo:m* : Baader 09-10 (1926) : G208p; peer(ə)blaum : MI 13 (1945) : C044q; peer(e)bloum : MI 13 (1945) : C070a; peerbloem : MI 13 (1945) : C183p; peerbloemen : MI 13 (1945) : G033p; peerblom : MI 13 (1945) : C030p; peerblome : MI 13 (1945) : G173p; peerbloom : MI 13 (1945) : G177p, G180p; peerbloum : MI 13 (1945) : C031p, C038a, C077q, C150p; Ter Laan 1929 : => Gro-M; peerbloum'n : MI 13 (1945) : C155p; peerdbloem : MI 13 (1945) : C106p; perblum : ZND 15 (1930) : P169p; pi:rblom* : MI 13 (1945) : C070p.
paardenbloem pɛdəəblḷōm : WLD I.05 (1994) : L267p; pɛrdəblum : WLD I.05 (1994) : L115p, L165p, L216p; pɛrdəblḷōm : WLD I.05 (1994) : L248p, L427p; pe̞ͅu͂rdəblum : WLD I.05 (1994) : L115p, L288a; pe̞ͅu͂ərəblum : WLD I.05 (1994) : K314p; pa.jrdəblum* : Van den Hombergh-Bot 1954 : E091b; pa.rdəblum* : Van den Hombergh-Bot 1954 : E091p; paardəblom : MI 13 (1945) : E167p, E174p; paarde(n)bloem : Pauwels 1933 : H009p, H016p, H021p, H022p, H028p, H036p, H059p, H061p, H105p, H112p, I131p, I135p, I155p, I156a, I158p, I160p, I167a, I174p, I187p, I188p, I189p, I197p, I200p, I204p, I215p, I247p, I251p, I257p, I261p, I264p, I265p, I268p, I269p, K203p, K206p, K212a, K244p, K245p, K246p, K249p, K251p, K254p, K256p, K262p, K272p, K276p, K277p, K278p, K285p, K291p, K293p, K295p, K299p, K300a, K308p, K314p, K315p, K317p, K339p, K341p, K348p, K357p, K358p, K360p, K361p, L286p, L312p, L313p, L314p, L315p, L317p, L319p, L355p, L366p, L368p, L371p, L372p, L414p, L418p, L421p, L424p, N041p, N072p, N130p, O042p, O051p, O052p, O057p, O059p, O061p, O067p, O068p, O075p, O082p, O084p, O086p, O087p, O111p, O140p, O144p, O150p, O157p, O162p, O220p, O232p, O235p, O239p, O249p, P009p, P022p, P033p, P035a, P036p, P037p, P048p, P049p, P050p, P051p, P065p, P070p, P076p, P079p, P080p, P088p, P093p, P096a, P099p, P104p, P119p, P120p, P121p, P136p, P171p, P177p, P183p, Q001p, Q002p, Q003p, Q006p, Q007p, Q009p, Q013p, Q077p, Q078p, Q080p, Q083p, Q088p, Q156p, Q158p, Q167p, Q250p; paarde-bloem : MI 13 (1945) : F100p; paardeblo(e)m : MI 13 (1945) : E117p; paardebloem : Anon. Giethoorn F 070 (1925) : F070p; De Schutter 1980 : K283p, K312p; Heukels 1907 : => NLimb-N, E109p; Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; MI 13 (1945) : E002p, E012p, E045p, E056p, E058p, E063p, E076p, E077p, E082p, E084a, E091p, E097p, E109p, E111p, E113a, E121p, E128p, E155p, E159p, E161p, E167p, E173p, E174p, E176p, E188p, E192p, E194p, E195p, E200p, E203p, E204p, E225p, G278p, I004p, I006p, I021p, K002p, K008p, K009p, K016a, K018a, K021p, K042a, K047b, K055p, K073p, K125a, K166p, K183b, K185p, L226q, L230q, L236p, L240p, L263a, L283a; paardebloem : MI 50 (1975) : K289p; paardebloem : MI 50 (1975) : Q035p; Pauwels 1933 : K283p, K312p; PĆ©e (1967) : I175p, I241p, I255p, K244p, O048p, O148p, P011p; Roukens 03 (1937) : K161b, L235p, L257p, L263a; WLD I.05 (1994) : K278p, K315p, K358p, K360p, K361p, L286p, L312p, L313p, L314p, L315p, L317p, L355p, L366p, L368p, L371p, L372p, L414p, L418p, L421p, L424p, L432p, P049p, P050p, P051p, P120p, P121p, P177p, P183p, Q001p, Q002p, Q003p, Q006p, Q009p, Q013p, Q077p, Q078p, Q080p, Q083p, Q088p, Q156p, Q158p, Q167p, Q250p; ZND 15 (1930) : K314p, K317p; paardebloem# : WVD 104 (1998) : H051p, H116p, I106p, I124p, I142p, I146p, I160p, I161p, I183a, I185p, I201p, I208p, I211p, I241p, I251p, I264p, O022p, O080p, O257p; paardebloemen : MI 13 (1945) : F098p, F098b; Paardebloemen : PĆ¢que 1896 : K005p, K172p, P026p, P028p; paardebloemm : Anon. Zuurbeek F 067 (1946) : F067p; paardeblom : Lafeber 1967 : E209p; MI 13 (1945) : E177p, E181p, E208p, K002p, K008p, K016a, K083p; paardeblomme : De Zeeuw 1993 : K093p; MI 13 (1945) : E171p; paarden bloem : MI 13 (1945) : L152p; paardenbloem : Heukels 1907 : => Gro-W, E117p; MI 13 (1945) : D005p, E097p; Roukens 03 (1937) : K175p; paardāÄņblom : MI 13 (1945) : E209p; paardāÄņblom* : MI 13 (1945) : K019p; paareblom : MI 13 (1945) : B004p; padəblu:m : MI 13 (1945) : F139p; pae.rdəblomə* : PĆ©e (1967) : H036p; pae.rdəblumə* : PĆ©e (1967) : H036p; pae:rdəblom* : MI 13 (1945) : K093p; pae:rdəblomə* : PĆ©e (1967) : H084p, N038p; pae:rdəblumə* : PĆ©e (1967) : H118p; pae:rdebloem : SGV (1914) : L145p; pae:rdebloem* : SGV (1914) : L145p; paeerdeblom : Beukema 1992-94 : C131p; paerəblom : MI 13 (1945) : K122p; paerdəblomə* : PĆ©e (1967) : O187p; paerdebloem : MI 13 (1945) : D001p, F077p, I066p; Roukens 03 (1937) : L208p; paerdebloeme : Van Sleeuwen 1998-99 : L183p; paerdeblom : Heukels 1907 : => Geld-Acht; MI 13 (1945) : D001p, K014p, K022p, K050p, K053p; paerdeblomme : Anon. Sliedrecht K 096 (1987) : K096p; MI 13 (1945) : I044p; paerdebloom : MI 13 (1945) : L271p; paerdeblő̅ͅè͂oslash;͂ͅő̅ͅè͂oslash;͂ͅm : MI 13 (1945) : L269p; paere-blomme : MI 13 (1945) : I087p; paereblaume : MI 13 (1945) : C186p; paerebloem : MI 60A (1985) : G027p; paereblom : Landheer 1955 : K122p; MI 13 (1945) : I025p, I045k, I045a; paereblom(me) : Ghijsen 1959-64 : => Zeel; paereblome : MI 13 (1945) : I019p; paereblomme : Baader 09-10 (1926) : I097p; MI 13 (1945) : I025p; paereblommen : De Vin e.a. 1998 : I032p, I033p; paerreblom : MI 13 (1945) : I045k; paesjbloom : Bemelmans 2003 : Q036p; pairdəbloem : MI 13 (1945) : L144a; pairdebloem : MI 13 (1945) : K092p; SGV (1914) : K214p, K215p; pairdeblom : MI 13 (1945) : K062p, K109p; Roukens 03 (1937) : K153p; ZND 05 (1924) : K247p; pairdəbloem : MI 13 (1945) : L144a; paireblomme : MI 13 (1945) : I025p; pajrdəbloem : MI 13 (1945) : E091b; pardebloem : SGV (1914) : L236p, L260p; pardebloem* : SGV (1914) : L211p, L236p, L260p; pardeblom* : MI 13 (1945) : I027a; pardublom : SGV (1914) : L148p; pardublom* : SGV (1914) : L148p; pardő̅ͅá͂ņblom : SGV (1914) : K148p; pardāÄņblom* : SGV (1914) : K148p; pareblom : Franke/Van der Ploeg 1984 : B004p; pareblom* : MI 13 (1945) : I027a; pa¬črde-blom : Anon. Scheveningen D 001 (zj) : D001p; pa¬źrdeblomme : MI 13 (1945) : I087p; pe(e)rdebloem(e) : Franke/Van der Ploeg 1984 : => Fri-Z; pe.ərdəblo.umə* : PĆ©e (1967) : I241p; pe.rdəblomə* : PĆ©e (1967) : H119p; peərdəblomə* : PĆ©e (1967) : I205p; pe:rdəbloemə : MI 13 (1945) : L201p; pE:rdəblum : MI 13 (1945) : E032a; pe:rdəblumə* : PĆ©e (1967) : H118p; pe:rdebloem : MI 13 (1945) : K133c, L199p, L279p, L280p; pe:rdebloem* : MI 13 (1945) : K133c; pe:rdəbloemə : MI 13 (1945) : L201p; pe:rreblomme : MI 13 (1945) : I088p; pea'debloem : Oud 1987 : => Fri-Amel; peadeblom : Anon. Midsland A 001 1992 : A001p; MI 13 (1945) : A001p; Swart-Pals 1989 : A001p; peardebloem : MI 13 (1945) : F050b; peardebloeme : MI 13 (1945) : F042p; peardebloomen : MI 13 (1945) : L037p; peardeblo¬čme* : Baader 09-10 (1926) : G221p; peareblommen : MI 13 (1945) : I048p; pearebloome : MI 13 (1945) : G139p, G253p; pedebloem : MI 13 (1945) : B002p; pee(r)deblom : MI 13 (1945) : B019p; peedəbloemə : MI 13 (1945) : F042a; peedebloem : MI 13 (1945) : B001a, B045p; ZND 15 (1930) : K316p; peer(d)eblommen : Gigengack 1979 : G200q, G204p; peerəblom : MI 13 (1945) : E231a; peerəbloum : MI 13 (1945) : C023p, C038a; peerdəblo:m* : Baader 09-10 (1926) : G178p; peerdəbloemə : MI 13 (1945) : F083p, G114p; peerde-bloem : MI 13 (1945) : C178p; peerde-blom : MI 13 (1945) : C032p; peerde-blāŃ¢m : MI 13 (1945) : B037p; peerdeblaum : MI 13 (1945) : C108p; peerdebloem : Beukema 1992-94 : G037p; Franke/Van der Ploeg 1984 : => Fri-Amel, B030p, B035p, B045p, B056p; Heukels 1907 : => Gro, B056p; MI 13 (1945) : A006p, B071p, B101p, E014a, E022p, E024p, E024a, E028a, E030p, E031p, E031a, E032p, E033p, E035b, E036p, E037p, E038p, E038a, E040a, E047p, E047a, E049p, E050p, E056p, E057p, E057q, E060p, E061a, E067p, E074a, E075p, E085p, F046p, F053p, F065p, F066p, F068p, F072p, F089p, F091p, F112p, F124a, F131p, F139p, F144c, F145p, F170p, F170c, F172a, F176p, F193p, G091p, L014p, L015p, L034p, L038p, L065a, M004p, M007p, M039p, M042p, M042a; MI 69 (1994) : E026p; ZND 05 (1924) : K244p; peerdebloem'n : MI 13 (1945) : F075p, G090a; peerdebloem* : SGV (1914) : L025p; peerdebloeme : Baader 09-10 (1926) : F090p; MI 13 (1945) : F041b, F042b, F043p, F043a, F043b, F046p, F046a, F056p, F059q, F061a, F063p, F064p, F066p, F072a, F083p, F094a, F181p, F209p, G090p, G251p, M011a; Pannekeet 1984 : => NHol-N; Peerdebloemen : PĆ¢que 1896 : P026p, P028p; peerdebloe^me* : Baader 09-10 (1926) : F153p; peerdeblom : Beukema 1992-94 : C045p, C144p, C152p; Beumkes 1975 (corr.) : A008p; Buwalda 1975-79 : => Fri-Bildt; Daan 1950 : E004p; Franke/Van der Ploeg 1984 : => Fri-Ters, B020p, B056p; Heukels 1907 : => NHol-N; MI 13 (1945) : C033q, C035p, E003a, E004p, E009a, E016p, E023p, E036p, E045p, E063p, E087p, E233p, F109p, F173a, F187p, L008p, L045p; Timmer 1982 : => NHol-Tex; peerdeblome : MI 13 (1945) : F060p, M011p; peerdeblomm'n : MI 13 (1945) : G075b; peerdeblomme : Dijkkamp 1990 : => Geld-W, F151p, F153p; MI 13 (1945) : E020p, F086p, F087p, G075b; peerdeblommen : MI 13 (1945) : E025p, F087p; peerdebloom : MI 13 (1945) : G225p, G231p; ZND 15 (1930) : Q113p; peerdebloom'n : MI 13 (1945) : G255p; peerdebloome : MI 13 (1945) : F060p, G257p, G259p, M009p; peerdebloomen : MI 13 (1945) : F179p, G139p; peerdebloum : Beukema 1992-94 : B016p, C119p; MI 13 (1945) : C029p, C031p, C043p, C079p, C108p, C112p, C118p; peerdebloume : MI 13 (1945) : C108p, C123q, C186p; peerdebloumen : Beukema 1992-94 : C076p; peerdeblo`o`me* : Baader 09-10 (1926) : F133p; peerdebloÅ°men : MI 13 (1945) : F133p; peerdeblāŃ¢me : MI 13 (1945) : F133p; peerdenbloem : MI 13 (1945) : F185a; peerebloem : MI 13 (1945) : C105p, F021p, F023p, G007p; peerebloeme : MI 13 (1945) : F149p, G095p; peereblom : MI 13 (1945) : C024p, C026a, C028p, C032a, G207p; peerebloom : Gigengack 1979 : G143p, G178p, G198p, G208p, G211p, G257p, G258p; MI 13 (1945) : G081c, G199p, G203p, G207p, G233p; peerebloum : MI 13 (1945) : C065p, C076p, C114p; peerebloume : MI 13 (1945) : C108p, C125p, C131a; peereblÅ°m : MI 13 (1945) : C103p; peerte-bloem : MI 13 (1945) : B112p; peertebloem : MI 13 (1945) : B035p, B048p; peerteblom : Franke/Van der Ploeg 1984 : F026p; peirdebloem : MI 13 (1945) : L281p; peirdeblom : MI 13 (1945) : K171p; peirdebloom : MI 13 (1945) : L288a; peiő̅ͅá͂ņrebloem : ZND 15 (1930) : K314p; pejərdəblomə* : PĆ©e (1967) : I190p; pejrebloḷčm : ZND 05 (1924) : K271p; per-du-bloewm : SGV (1914) : L255p; per-du-bloewm* : SGV (1914) : L255p; perəbloem : MI 13 (1945) : G079p; perdəblomə* : PĆ©e (1967) : H039p; perdəbloumə* : PĆ©e (1967) : I241p; perdebloem : MI 13 (1945) : K141p, K144p, K150p, L152p, L212p, L240p; Roukens 03 (1937) : K160p, L227p, L255p; SGV (1914) : L216p, L256p, L259p, L280p; perdebloem* : MI 13 (1945) : L212p; perdebloemen : SGV (1914) : L208p, L280p; perdebloewem : SGV (1914) : L208p; perdeblom : MI 13 (1945) : E047a, K100a, K125a, K161b, K183p, L145p; N 92 (1982) : K127p, K127a; Roukens 03 (1937) : I057a; SGV (1914) : L179p; Van den Dool 1990 : K069p; perdeblomme : MI 13 (1945) : I123p, K072p; perdeblommen : MI 13 (1945) : G032q; perdebloom : MI 13 (1945) : G196p, L248p; perdeblāŃ¢me : MI 13 (1945) : G255p; perebloem : MI 13 (1945) : B039p, B040a, B042p, B102p, C104a, C145p, F052p, G005q, G138p; perebloem(e) : Franke/Van der Ploeg 1984 : => Fri-Z; perebloeme : MI 13 (1945) : G092p; pereblom : MI 13 (1945) : C026p, C035p, C064p, C068p; perebloom'n* : MI 13 (1945) : F137a; perebloum : Beukema 1992-94 : C044p; MI 13 (1945) : B017p, C043p, C103a; Ter Laan 1929 : => Gro-W; perebloume : MI 13 (1945) : C153p, C160p, C186p, G102p; pe`rebloem : MI 13 (1945) : G006p, G031p; peḷčrdeblom : MI 13 (1945) : I079p, K160p; pe¬ź(r)debloem : MI 13 (1945) : B056p; pe¬źdeblom* : MI 13 (1945) : B018p; peḷźrdebloem : MI 13 (1945) : L151p; pi-jeireblḷŏḷĕm : ZND 05 (1924) : O067p; pIə.dəblo:mə* : PĆ©e (1967) : I241p; piərdəblom : Spanhove 1959 : I143a; piərdəblomə : Spanhove 1959 : I166p, I167p, I167a; pIərdəblumeə* : PĆ©e (1967) : I186p; pi:rdəbloemə* : MI 13 (1945) : F060p; pi:rdəblom* : MI 13 (1945) : C070p; pie̞ͅu͂rəblum : WLD I.05 (1994) : K317p; pijr(e)bloem : ZND 15 (1930) : K317p; pij¬črdəblomme : MI 13 (1945) : I167a; pir(e)bloem : ZND 15 (1930) : K317p; pirdəblomə : Spanhove 1959 : I170b; pIrdəblomə* : PĆ©e (1967) : I155p; pirdeblomme : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; piḷčrebloem : ZND 05 (1924) : P133a; pjaerdebloeme : MI 13 (1945) : F128p; pje.rəblum* : PĆ©e (1967) : O063p; pjeereblum : ZND 05 (1924) : O286p; pjeirəblum* : PĆ©e (1967) : O148p; pjerdəblom* : PĆ©e (1967) : I175p; pjijrebloem : ZND 05 (1924) : I266p, K296p; pj¬čdeblom : MI 13 (1945) : I116d; pj¬č¬črdəblom : WVD 104 (1998) : I144a; poardebloem : MI 13 (1945) : E121p, I018p; pyrdebloem : ZND 05 (1924) : K315p; p̞§rdebloem : Roukens 03 (1937) : K218p; p̞§rdəblum : WLD I.05 (1994) : K316p; pḷā̞§rdebloem : SGV (1914) : L145p; pāÄ°.rdəblum : Van den Hombergh-Bot 1954 : E065a; pāÄ°.rdəblum* : Van den Hombergh-Bot 1954 : E065a; px̌ rdeblom : SGV (1914) : L094p; px̌ rdebloom : MI 13 (1945) : L269p; pÅķ.jrdəblum : Van den Hombergh-Bot 1954 : E091b; pÅķ.rdəblum : Van den Hombergh-Bot 1954 : E091p; pŽ:ardəbloem* : MI 13 (1945) : B057p; px̌žrdebloem : N 92 (1982) : K127p, K127a; pŽrebloum : MI 13 (1945) : C131p; px̌žərəbloem : Pauwels 1933 : P082p, P083p, P130p, P132p, P135p; px̌žərəblḷŏḷĕm : WBD I.08 (1990) : P082p, P083p, P130p, P132p, P135p; pŽŽrdeblāÄīm : Keyser 1951 : A004p, A006p, A007p, A008p, A009p, A010p; p¬č:rde-blom* : MI 13 (1945) : E133p; pḷč:rdebloem : MI 13 (1945) : K136a, K142p, K164a, K176p, K199a, K242p, L065a, L103p, L112p, L152p, L155p, L160p, L183p, L185p, L188p, L201p, L241p, L260p; p¬č:rdebloem* : MI 13 (1945) : K136a, K142p, K164a, K176p, K199a, L103p, L112p, L114p, L152p, L155p, L183p, L248p, L260p; pḷč:rdeblom : MI 13 (1945) : K128a, K155p, K183p, K184p; p¬č:rdeblom* : MI 13 (1945) : K056p, K120a, K128a, K155p, K183p, K184p; pḷč:reblom : MI 13 (1945) : K153p; p¬č:reblom* : MI 13 (1945) : K153p; p¬čarrbloom* : MI 13 (1945) : G207p; pḷčdebloewm : ZND 15 (1930) : P048p; pḷčerdenbloem : Roukens 03 (1937) : K127p; pḷčirdeblom : Roukens 03 (1937) : K159p; p¬črdəbloem : MI 13 (1945) : L099p; p¬črdəblom : MI 13 (1945) : K061p, K124p; p¬črde-blom : MI 13 (1945) : E133p; p¬črdebloem : MI 13 (1945) : K026p, K065p, K119p, K148p, K164a, L106p, L115p, L144a, L145p, L148p, L203p, L242a; Roukens 03 (1937) : K163p, L146p, L184p, L202p, L239p, L244p; SGV (1914) : L165p, L229p, L257p; p¬črdeblom : MI 13 (1945) : E225p, I079p, K023p, K024p, K026p, K034p, K050p, K054p, K065p, K074p, K084p, K091q, K101a, K116p, K133a, K168p, K197p, L002p; Roukens 03 (1937) : K125a, K185p; pḷčrdebloom : SGV (1914) : L269p; p¬črdebloume : MI 13 (1945) : G171p; p¬črdeblĄśm : MI 13 (1945) : K040p; pḷčrdəbloem : MI 13 (1945) : L099p; p¬črebloem : Pauwels 1933 : K237p; Pauwels 1936 : K237p; p¬črebloeme : Janssen 1983 : K353c, P046p; pḷčreblom : MI 13 (1945) : I057p, K121p, K151p, K173a; Roukens 03 (1937) : I057p; p¬čreblomm : MI 13 (1945) : I103p; p¬čreblomme : MI 13 (1945) : I067a; pḷčrreblom : Roukens 03 (1937) : K173a; p¬č¬čərdəblomə : WVD 104 (1998) : I187p; pḷčḷčrdebloem : Van Dinter e.a. 1993 : L163p, L163a, L163b, L164p, L165p; p¬č¬črdəblomə : WVD 104 (1998) : H046a, I192p, I195p; pḷčḷčrdebloem : MI 13 (1945) : K110a, L205p, L206p; Van Bakel hs.zj : L235p; Vos/Van der Wijst 1996 : L207p; p¬č¬črdebloeme : Kooiman 1990 : K127p; p¬č¬črdeblom : MI 13 (1945) : K057p, K179a; p¬č¬čreblomme : MI 13 (1945) : I086p; p¬źrdəbloem : MI 13 (1945) : L145p; pḷźrdebloe:m : SGV (1914) : K219p, K220p; p¬źrdebloe:m* : SGV (1914) : K219p, K220p; pḷźrdebloem : MI 13 (1945) : K131p, K147p, K185p, K218p, L093p, L095a, L144p, L147p, L149p, L158p, L178p, L178a, L179p, L180p, L180a, L180b, L182p, L182a, L202p, L203b, L204q, L205p, L207p, L226p, L228p, L241p; SGV (1914) : K171p, L102p, L237p; p¬źrdeblom : MI 13 (1945) : I044p, K154p, K157p, K172p, L145a, L148p, L177b; SGV (1914) : K184p, K185p, L089p; p¬źrdeblomme : MI 13 (1945) : I125a; pḷźrdebloom : MI 13 (1945) : L329p; SGV (1914) : L427p, L432p; pḷźrdeblḷō̞§m : SGV (1914) : K219p, K220p; p¬źrdenbloem : SGV (1914) : L064p; pḷźrdəbloem : MI 13 (1945) : L145p; p¬źreblomme : MI 13 (1945) : I025p; pḷźrreblom : MI 13 (1945) : K173q; pḷɛ̄dəbl̞r̂m : WLD I.05 (1994) : P048p; pḷɛ̄rdəblum : WLD I.05 (1994) : L211p, L212p, L248p; pḷɛ̄rdəblḷōm : WLD I.05 (1994) : L269p, L271p, L329p; paerdəbloem* : SGV (1914) : K171p; paerdəbloewm* : SGV (1914) : L255p; p̞ōḷĕx̌žrrəblḷŏḷĕm* : ZND 05 (1924) : K349a; pjeerəbloem* : ZND 05 (1924) : K332p; pjx̌žx̌žrəblḷŏḷĕm* : ZND 05 (1924) : K268p, K325p, K330p; pjḷčrrəblḷō̞§m* : ZND 05 (1924) : P014p; pjḷčrrəblḷŏḷĕm* : ZND 05 (1924) : P094p; px̌žjḷčrrəblḷŏḷĕm* : ZND 05 (1924) : P095p; px̌žx̌ždəblḷŏḷĕm* : ZND 05 (1924) : P112p; px̌žx̌žrdəbloem* : Roukens 03 (1937) : L205p; pḷčḷčrdebloem* : SGV (1914) : L260p; pḷčḷčrdəbloem* : SGV (1914) : L236p; pḷčḷčrdəblom* : SGV (1914) : L148p; pḷźḷźrəblḷŏḷĕm* : ZND 05 (1924) : P035a.
paardsbloem pɛrsblom : WLD I.05 (1994) : Q096a; pɛrsbloəm : WLD I.05 (1994) : L290p; pɛrsblum : WLD I.05 (1994) : L192a, L291p, L315p, L317p, L352p, L355p, Q078p; pɛrsblḷōm : WLD I.05 (1994) : L244d, L248p, L250p, L250z, L267p, L288p, L290p, L291p, L292p, L295p, L296p, L297p, L298p, L299p, L300p, L320p, L321p, L323p, L326p, L329p, L333p, L372p, L382p, L385p, Q013p; pɛrtsblum : WLD I.05 (1994) : L115p, L210p, L213p, L214p, L215a, L217p, L313p; pɛrtsblḷōm : WLD I.05 (1994) : L289a, L293p, L296p, L322p, L325p, L329p, L331p, L377p, L381p, L387p, L428p, L432p; pɛrḷšblom : WLD I.05 (1994) : Q099p; pɛrḷšblḷōm : WLD I.05 (1994) : L387p, Q196p; pɛsblḷōm : WLD I.05 (1994) : Q014p; pɛtsblum : WLD I.05 (1994) : Q117p, Q208p; pɛtsblḷōm : WLD I.05 (1994) : Q116p, Q203p, Q206p; pɛətsblom : WLD I.05 (1994) : Q121p, Q202p, Q211p, Q250p; pɛətsblum : WLD I.05 (1994) : P183p; pɛḷšblom : WLD I.05 (1994) : Q098p, Q110p; peͅrdsbl̞r̂m : ZND 05 (1924) : L313p; peͅsbloͅm : ZND 05 (1924) : Q095p; peͅsblḷōḷu̯m : ZND 15 (1930) : Q260p; peͅtsblum : WLD I.05 (1994) : K353p; pe̞ͅu͂rsblom : WLD I.05 (1994) : K357p, K358p; pe̞ͅu͂rsblḷōm : WLD I.05 (1994) : Q088p; pe̞ͅu͂ətḷšblḷōm : WLD I.05 (1994) : Q112a; pe̞ͅu͂ḷšblḷōm : WLD I.05 (1994) : Q039p; paardsbloem : Heukels 1907 : => Fri; ZND 15 (1930) : P049p; paaschbloem : Pauwels 1933 : L316p; ZND 15 (1930) : L314p; pae:rsbloo:m : Kats 1985 : L329p; paerdsbloom : Alsters e.a. 1993 : L271p; MI 13 (1945) : Q018p; paerdsjbloom : N 82 (1981) : L386p; paersbloom : Abrahams 1981 : L292p, L292a, L293p, L294p, L322p, L322a, L323p, L324p, L325p; Beenen 1973 : L330p; MI 13 (1945) : L328p, L381a, L385p, L426p, L431p; Van den Berg e.a. 1983 : L287p, L288p, L288a, L288b, L288c, L289p, L289a, L289b, L289h, L318a, L318d, L318e; ZND 15 (1930) : L371p; paersjbloom : Diederen 1993 : Q101p; N 92 (1982) : L387p; Reumers 1987 : L387p; paesbloom* : MI 13 (1945) : Q033p; paeschbloem : MI 13 (1945) : Q035p; paeschbloom : MI 13 (1945) : Q021p; paesjbloom : MI 13 (1945) : Q019p; paesjbloum : MI 13 (1945) : L433p; Schelberg 1979 : Q020p; paetsblom : MI 13 (1945) : Q113p; pai:sjbloom* : MI 13 (1945) : L429p; pairdsbloom : SGV (1914) : L381p; pairsbloom : MI 13 (1945) : L318p, L376p; parsblom : SGV (1914) : L148p; parsblom* : SGV (1914) : L148p; patsblum : WLD I.05 (1994) : P193p; pa̞u͂dsblum : ZND 15 (1930) : P193p; pa¬źrsbloom : Kooijman 1985 : L318b; paő̅ͅá͂ņrsbloom : MI 13 (1945) : L271p; pe:rtsbloͅm : ZND 05 (1924) : Q095p; peardsblom : ZND 15 (1930) : P050p; pedsbloem : ZND 05 (1924) : K272p; pee:rschbloom : MI 13 (1945) : Q101p; peejtsblom : Jongeneel 1884 : Q113p; peerdsbloem : ZND 05 (1924) : K360p; ZND 15 (1930) : Q007p; peerdsblom : MI 13 (1945) : Q095p; Peerdsblomme : PĆ¢que 1896 : K241p; peerdsbloom : ZND 05 (1924) : L366p; ZND 15 (1930) : L415p, L421p; peerdsbloome : MI 13 (1945) : Q036p; peerdsblő̅ͅè͂oslash;͂ͅő̅ͅè͂oslash;͂ͅm : ZND 15 (1930) : L424p; peersbloem : ZND 05 (1924) : L286p; ZND 15 (1930) : Q006p; peersbloom : ZND 15 (1930) : L366p, Q009p; peerschblom : ZND 05 (1924) : Q102p; peetsjblom : Heukels 1907 : => NLimb-Z; peirsblom : ZND 15 (1930) : K357p, K358p; peirsblḷōm : ZND 05 (1924) : Q088p; peisblommen : SGV (1914) : K197a; peischbloom : ZND 15 (1930) : Q039p; peiő̅ͅá͂ņdjchbloom : MI 13 (1945) : Q112a; perdsbloem : MI 13 (1945) : K143p, L080p, L150p, L157p, L158p, L160p, L184p, L185p, L186q, L187a, L209a, L210p, L214p; Roukens 03 (1937) : L099p, L150p, L154p, L209a; SGV (1914) : L184p; perdsblomme : MI 13 (1945) : L064b; perdsbloom : MI 13 (1945) : L329p; perdsbloomen : MI 50 (1975) : L250p; perdsblooḷŭme : Litjens/Van Soest 1990 : L250z; perdsblox̌ű̅me : Litjens/Van Soest 1990 : L250p; pers-blom : MI 13 (1945) : K143p; persbloem : MI 13 (1945) : L147p, L151p, L152p, L159p, L192a, L208p, L244p, L264p, L267p; N 82 (1981) : L265p; Roukens 03 (1937) : L183p, L224p, L224a; SGV (1914) : L150p, L280p, L283p; ZND 05 (1924) : L352p; ZND 15 (1930) : L315p, L317p, Q078p; persbloemen : Baader 09-10 (1926) : L263a; MI 13 (1945) : K187a, K216a, L291p; persblom : MI 13 (1945) : K133a, K161a, K182p, K184a; Roukens 03 (1937) : K182p; SGV (1914) : K167p, L060p, Q198p; persblom* : MI 13 (1945) : K161a, K182p; persbloom : MI 13 (1945) : L244q, L290p, L291p; Roukens 03 (1937) : L283p, L285p; SGV (1914) : L291p; ZND 15 (1930) : Q013p; persbloome : MI 13 (1945) : L248p; persbloomə : ZND 15 (1930) : L372p; persbloő̅ͅá͂ņm* : SGV (1914) : L290p; persblum : SGV (1914) : L261p; ZND 15 (1930) : Q001p; perschblom : MI 13 (1945) : Q099p; pertsbloem : MI 13 (1945) : L217p; SGV (1914) : L154p; pesbloem : MI 13 (1945) : K161b; pesblom : MI 13 (1945) : K177p; Roukens 03 (1937) : K158p, K161a, K177p; peərtsblom : WLD I.05 (1994) : P050p; p̞ǧ̞§tsbloem : ZND 05 (1924) : Q083p; peḁ͂u͂tsblom : MI 13 (1945) : Q121p; pex̌ dsbloem : ZND 15 (1930) : Q250p; peḷčsjbloom : MI 13 (1945) : Q021p; peḷźrsbloom* : SGV (1914) : L374p; peő̅ͅá͂ņds blom : N 92 (1982) : Q117a; peő̅ͅá͂ņds̞øblom : Amkreutz e.a. 1987 : Q121p, Q121a, Q121b, Q121c, Q121d, Q121e; peő̅ͅá͂ņrsblom : ZND 05 (1924) : L414p; peő̅ͅá͂ņtsblom : MI 13 (1945) : Q113a; piadsbloem : ZND 15 (1930) : P119p; piadsblum : ZND 05 (1924) : Q080p; piadsblḷōḷōm : ZND 15 (1930) : P119p; pierdsbloem : ZND 15 (1930) : L319p; piersbloemp : ZND 05 (1924) : K361p; pijərdsbloem : ZND 15 (1930) : Q072p; pirsbloͅm : WLD I.05 (1994) : Q187a; pirsblom : MI 13 (1945) : Q187a; pirsblomp : WLD I.05 (1994) : K361p; piərsbloͅm : WLD I.05 (1994) : K358p; piərtsblum : WLD I.05 (1994) : Q072p; piḷčrsbloam : ZND 15 (1930) : P051p; piő̅ͅá͂ņrsblomp : ZND 15 (1930) : K361p; p̞ōḷĕrdsbloem : ZND 15 (1930) : L319p; pjaadsblḷŏem : ZND 05 (1924) : P176p; pjadsbloem : ZND 15 (1930) : Q156p; pjadsbloum : ZND 15 (1930) : P049p, P120p, P177p; pjaetsbloḷŏm : ZND 05 (1924) : P055p; pjardsbloem : ZND 15 (1930) : Q002p; pjarsbloem : ZND 15 (1930) : Q002p; pjatsbloum : ZND 15 (1930) : P049p; pjatsblum : ZND 15 (1930) : P121p; pjedsbloem : ZND 15 (1930) : K317p; pjersbloem : MI 13 (1945) : L203p; pjersblom : ZND 15 (1930) : L414p; pjiaatsbloem : ZND 15 (1930) : P171p; pjḷārtsbl̞r̂m : ZND 15 (1930) : Q002p; pjx̌ķdsblḷōḷu̯m : ZND 15 (1930) : P120p; pjx̌ķrsblum : ZND 05 (1924) : Q002p; pjḷčrsbloem : ZND 15 (1930) : K278p; pjḷčrsbloeme : Van Sleeuwen 1998-99 : L183p; poəsbloom* : MI 13 (1945) : L285p; pouschbloem : ZND 15 (1930) : L314p; p̞óͅrdsblum : ZND 05 (1924) : Q003p; ZND 15 (1930) : L286p, L312p; p̞óͅrtsblum : WLD I.05 (1994) : L286p, L312p, L314p, Q003p, Q005p; p̞óͅrtsblḷōm : WLD I.05 (1994) : L319p, L418p, Q018p; ZND 05 (1924) : L319p; ZND 15 (1930) : L319p; p̞óͅrtsblḷōəm : WLD I.05 (1994) : Q009p; p̞u͂ɛrsbloͅḷu̯m : WLD I.05 (1994) : P051p; p̞u͂ɛrsblom : WLD I.05 (1994) : L414p; p̞u͂ɛrsblum : WLD I.05 (1994) : K278p; p̞u͂ɛtsblum : WLD I.05 (1994) : K317p, Q158p; p̞u͂ɛtsblḷōm : WLD I.05 (1994) : P055p; p̞u͂aarsbloem : ZND 15 (1930) : Q002p; p̞u͂artsblom : WLD I.05 (1994) : Q001p, Q002p; ZND 05 (1924) : Q001p; p̞u͂atsbloͅḷu̯m : WLD I.05 (1994) : P049p, P120p, P177p; p̞u͂atsblum : WLD I.05 (1994) : P119p, P121p, Q080p, Q156p, Q167p; p̞u͂atsblḷōm : WLD I.05 (1994) : P119p; p̞§rsbloͅm : WLD I.05 (1994) : Q198p; p̞§rsbloem : ZND 15 (1930) : L286p; p̞§rsblum : WLD I.05 (1994) : L286p, L355p, Q006p; p̞§rsblḷōm : WLD I.05 (1994) : L327p, L366p, L368p, Q009p; ZND 05 (1924) : L368p; p̞§rtsblom : WLD I.05 (1994) : Q095p; ZND 05 (1924) : Q095p; p̞§rtsblum : WLD I.05 (1994) : K360p, Q007p; p̞§rtsblḷōm : WLD I.05 (1994) : L366p, L415p, L421p, L424p, Q036p; p̞§rḷšblḷōm : WLD I.05 (1994) : Q101p, Q102p; p̞§tsblom : WLD I.05 (1994) : Q116p; p̞u͂ədsblum : ZND 05 (1924) : Q167p; p̞u̞͂§tsblum : WLD I.05 (1994) : Q077p, Q083p; p̞u͂ḷārsblum : WLD I.05 (1994) : Q002p; p̞u͂ḷārtsblum : WLD I.05 (1994) : Q002p; p̞u͂ḷātsblum : WLD I.05 (1994) : P176p; pāÄ°rzblu.um* : De Bont 1958 : L224p; pÅ rsbloem* : Biggelaar 1986 : L224p; px̌ rsbloom : MI 13 (1945) : L428p; SGV (1914) : L426p; px̌ sbloom : SGV (1914) : Q014p; p¬č:sjblom* : MI 13 (1945) : Q111p; p¬č:sjbloom : MI 13 (1945) : Q111q; pḷčdsblom : MI 13 (1945) : Q113p; SGV (1914) : Q203p; p¬čersbloeme : Janssen 1983 : L355p; p¬čersblome : Janssen 1983 : L419p; p¬čertsblome : Janssen 1983 : L372p, L416p; p¬čhədsblom* : MI 13 (1945) : Q202p; pḷčhədsblom* : MI 13 (1945) : Q202p; pḷčrdsbloem : MI 13 (1945) : L154p, L186p; Roukens 03 (1937) : L156p, L162p; SGV (1914) : L154a, L213p, L215a; Van Dinter e.a. 1993 : L163p, L163a, L163b, L164p, L165p; p¬črdsbloem* : MI 13 (1945) : L186p; pḷčrdsbloom : MI 13 (1945) : L289p, L289a, L293p, L296p, L322p; SGV (1914) : L325p, L377p; pḷčrs-bloom : MI 13 (1945) : L289p; pḷčrsbloeme : Van Sleeuwen 1998-99 : L183p; pḷčrsbloemme : MI 13 (1945) : L242p; pḷčrsblom : MI 13 (1945) : Q096a; Roukens 03 (1937) : K165p; SGV (1914) : K197a; pḷčrsbloom : MI 13 (1945) : L292p; SGV (1914) : L295p, L296p, L297p; pḷčrsbloome : SGV (1914) : L382p; pḷčrsbloomen : SGV (1914) : L385p; pḷčrtsbloem : SGV (1914) : L156p, L185p, L189p; p¬črtsbloem* : SGV (1914) : L189p; pḷčrtsblḷŏḷĕm : SGV (1914) : L189p; pḷčrzblḷō̞§wm : De Bont 1958 : L224p; pḷčsblom : Roukens 03 (1937) : K190p; p¬čschbloom : MI 13 (1945) : Q036p; p¬čschbloum : MI 13 (1945) : L430p; p¬čsjblouim : MI 13 (1945) : Q020p; pḷčḷčrdsbloem : Van Dinter e.a. 1993 : L163p, L163a, L163b, L164p, L165p; ZND 15 (1930) : L314p; pḷčḷčrdsbloom : ZND 15 (1930) : L418p; pḷčḷčrdsbloome : MI 13 (1945) : L318p; pḷčḷčrsbloom : MI 13 (1945) : L318b, L377p; pḷčḷčrsbloome* : MI 13 (1945) : L330p; pḷčḷčrschblom : SGV (1914) : Q102p; pḷčḷčrschbloom : Dorren 1917 : Q101p; Dorren 1928 : Q101p; pḷźdsblom : SGV (1914) : Q116p; p¬źrdsbloem : SGV (1914) : L111p; pḷźrdsblom : Jaspars 1979 : Q193p; pḷźrdsbloom : SGV (1914) : L331p, L387p; pḷźrsbloom : MI 13 (1945) : L326p, L374p; SGV (1914) : L269p, L271p, L298p, L299p, L320p, L321p, L323p, L330p, L333p, L427p, L431p; pḷźrschbloom : SGV (1914) : Q196p; p¬źrsjbloom : SGV (1914) : Q103p; p¬źschblome : SGV (1914) : Q098p; p¬źschbloum : SGV (1914) : Q029p; p¬źsjbloom : SGV (1914) : Q030p, Q032a, Q110p; p¬źsjbloum : SGV (1914) : L430p, Q032p; p¬źtsbloem : SGV (1914) : Q208p; pāÄņedsblom : Goossens 1981 : Q117a; pő̅ͅá͂ņ̞u͂ədsblum : ZND 05 (1924) : P183p; pḷɛ̄rsblum : WLD I.05 (1994) : Q001p; pḷɛ̄rsblḷōm : WLD I.05 (1994) : L269p, L271p, L318p, L318b, L322p, L323p, L328p, L330p, L371p, L374p, L376p, L377p, L381a, L382p, L385p, L387p, L426p, L428p, L431p; pḷɛ̄rḷšblom : WLD I.05 (1994) : Q099p; pḷɛ̄rḷšblḷōm : WLD I.05 (1994) : L384p, Q101p, Q102p; pḷɛ̄tḷšblom : WLD I.05 (1994) : Q113p, Q113a; pḷɛ̄ḷšbloͅḷu̯m : WLD I.05 (1994) : L430p, L433p, Q020p, Q029p, Q032p; pḷɛ̄ḷšblom : WLD I.05 (1994) : Q111p; pḷɛ̄ḷšblum : WLD I.05 (1994) : Q035p; pḷɛ̄ḷšblḷōm : WLD I.05 (1994) : L429p, L433p, Q019p, Q021p, Q030p, Q032a, Q033p, Q036p, Q111q; peͅrzblum* : Bernaerts 1963 : L286p; pḷčrsblom* : SGV (1914) : L148p.
paarsbloem pjatsbloem : ZND 15 (1930) : Q167p
paard-boon
paardsboon peerdsboen : Endepols 1955 : Q095p
paard-muil
paardsmuil paardsmuil : Pauwels 1933 : P176p; pjatsmḷāl : ZND 15 (1930) : P176p
paard-oog
paardenoog paardenoog : Pauwels 1933 : I215p, L417p, P171p, Q083p.
paardsoog paardsoog : Cottenie 1949-50 : Q083p; peidsoeg : ZND 05 (1924) : P171p; pieő̅ͅá͂ņdsoog : ZND 05 (1924) : Q083p; pḷčḷčrdsaug : ZND 05 (1924) : L417p
paard-roos
paardsroos peͅətsr̞r̂əs : WLD I.05 (1994) : Q121p; paardsroos : Goossens hs.zj : Q121p
paard-sla
paardensalade paardensalade : Heukels 1907 : => Zeel-SchDui
paard-zeiker
paardenzeiker paerezjiker : Ghijsen 1959-64 : I045a; paerez¬ź¬źker* : Ghijsen 1959-64 : => Zeel-SchDui, I056p, I061p, I063p, I065a, I067p, I072p, I085p, I096p, I096a, I112p; paerez¬ź¬źkere : Ghijsen 1959-64 : I166p; paerez¬ź¬źkers : De Vin e.a. 1998 : => Zeel-SchDui; p¬črdezeeker : MI 13 (1945) : I128p; p¬črdezje`ker : MI 13 (1945) : I162p; p¬črez¬ź¬źker : Van den Broecke-De Man 1978 : => Zeel-ZVla-W; p¬č¬čərdəzieəkər : Spanhove 1959 : I166p; p¬č¬črəzjeekər : WVD 104 (1998) : I106p; p¬č¬črəzjieəkər : WVD 104 (1998) : I104p.
paardezeiker paerez¬ź¬źker : Van den Broecke-De Man/Krijger-Goedegebuure 1986 : => Zeel-Tho, I056p
paard-zurkel
paardenzurkel paardenzurkel : Cottenie 1949-50 : H024p
paardenpisser
paardenpisser paardepisser : Brok-EM : E171p; paerepissen : De Vin e.a. 1998 : => Zeel-SchDui
paardentop
paardentop Peerde(n)toppen : PĆ¢que 1896 : P038p
paardsvlees
paardsvlees pɛ̞u͂tsvl̞§ḷš : WLD I.05 (1994) : Q204a; paardsvlees : Goossens hs.zj : Q204a
paas-bloem
paasbloem paaschbloem : Roukens 03 (1937) : L284p; poəsbloom : MI 13 (1945) : L285p
pad-blad
padblad padblaren : Pauwels 1933 : I213p
paddenbloem
paddenbloem pa:ddəbloem* : Blokhuis 1949 : F139p; paareblom : MI 13 (1945) : B004p; paddəbloem : MI 13 (1945) : F139p; paddebloem : MI 13 (1945) : F121p
paddenpisser
paddenpisser paddəpissər : MI 13 (1945) : F083p; paddepisser : Heukels 1907 : => Ov-N; MI 13 (1945) : F083p
paddenstoel
paddenstoel paddestoel : MI 13 (1945) : K097p, K098p, K147p, K148p; MI 60A (1985) : K098a; Roukens 1937 : K107p, K116p, K135p; Van Engelen 1972-73 : K145a
papenbloem
papenbloem papenbloem : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p
papenbloemenkruid
papenbloemenkruid Pape(n)bloemenkruid : PĆ¢que 1896 : P041p
papenkruid
papenkruid papekroet : SGV (1914) : L288p; pḷāpəkrut : WLD I.05 (1994) : L288p
papenstek
papenstek papestik : MI 13 (1945) : E194p
papenstoel
papenstoel paopestoel : Groothuis 1885 : => Geld-Z; papenstoelen : Heukels 1907 : => Ov-W, E192p; papestoel : MI 13 (1945) : E194p, E231p, E233p, L090p; papestoele : MI 13 (1945) : K040p; poapestoel : Heukels 1907 : => Zeel-NBev
papenstronk
papenstronk papestronk : MI 13 (1945) : K031p
pinkster-bloem
pinkerbloem pinkerbloem : Heukels 1907 : => Zeel-ZBev
pinksterbloem
pinksterbloem Pinksterbloemen : PĆ¢que 1896 : L312p
pis-bloem
pis(se)bloem pis(se)bloem : Pauwels : K238p; Pauwels 1933 : H001p, H002p, H003p, H005p, H009p, H012p, H013p, H016p, H024p, H025p, H026p, H035p, H036p, H038p, H039p, H040p, H061p, H068p, H069p, H072p, H113p, H116p, H118p, H119p, H123p, I146p, I147p, I148p, I149p, I153p, I155p, I156p, I157p, I158p, I160p, I172p, I173p, I174p, I175p, I176p, I178p, I182p, I183p, I192p, I193p, I197p, I200p, I204p, I208p, I209p, I213p, I215p, I216p, I217p, I221p, I231p, I241p, I242p, I243p, I247p, I253p, I257p, I258p, I260a, I261p, I262p, I264p, I265p, I266p, I267p, I269p, K188a, K189a, K193p, K201p, K204p, K206p, K208p, K212p, K213p, K221p, K223p, K225p, K226p, K230p, K235p, K237p, K238p, K240p, K241p, K244p, K245p, K246p, K249p, K251p, K253p, K254p, K256p, K257p, K259p, K262p, K263p, K274p, K275p, K276p, K277p, K278p, K282p, K284p, K285p, K286p, K291p, K293p, K294p, K295p, K296p, K299p, K303p, K304p, K307p, K314p, K316p, K317p, K325p, K326p, K329p, K330p, K331p, K332p, K333p, K339p, K348p, K349p, K353p, L312p, L314p, L354p, L360p, L423p, N030p, N033p, N038p, N042p, N043p, N045p, N046p, N063p, N085p, N088p, N089p, N090p, N124p, N139p, N141p, O015p, O020p, O024p, O046p, O056p, O057p, O059p, O060p, O061p, O068p, O069p, O082p, O098p, O131p, O144p, O150p, O152p, O156p, O157p, O177p, O208p, O219p, O220p, O226p, O233p, O238p, O251p, P004p, P008p, P009p, P010p, P014p, P018p, P025p, P026p, P031p, P036p, P051p, P065p, P080p, P081p, P083p, P085p, P088p, P090p, P094p, P095p, P104p, P119p, P145p, P169p, P175p, P176p, P199p, P212p, Q001p, Q002p, Q009p, Q012p, Q013p, Q077p, Q088p, Q096c, Q260p, Q278p; pis(se)bloem# : MI 13 (1945) : I167a; WVD 104 (1998) : H016p, H028p, H034p, H036p, H046p, H072p, H089p, H119p, H123p, I124p, I135p, I142p, I143b, I144a, I146p, I150p, I160p, I161p, I165p, I171p, I177p, I178p, I179p, I181p, I183p, I183a, I185p, I195p, I204p, I208p, I211p, I214p, I223p, I239p, I241p, I251p, I252p, I256p, I257p, I258p, I260a, I264p, I264a, I273p, N033p, N043p, N045p, N047p, N085p, N137p, N141p, N146p, O022p, O052p, O056p, O059p, O060p, O061p, O062p, O065p, O078p, O079p, O080p, O097p, O116p, O127p, O146p, O202p, O215p, O233p, O257p; ZND 23 (1937) : H118p; pisbloom : Heukels 1907 : Q095p; pissebloem : Heukels 1907 : => Zeel-ZBev.
pisbloem pe.sbloumə* : PĆ©e (1967) : O113p; peizbloumə* : PĆ©e (1967) : I241p; p̞ǧsbloem : Weijnen hs.zj : L263p; pesblom : MI 13 (1945) : K177p; WLD I.05 (1994) : P051p, Q001p, Q088p, Q095p, Q096a, Q099p, Q099q, Q102p, Q104a, Q187p, Q203p; pesblomə : Spanhove 1959 : I168p, I197p; pesblomə* : PĆ©e (1967) : I254p; pEsblum : Van den Hombergh-Bot 1954 : E091b; pesblum : WLD I.05 (1994) : K317p, K360p, L413p, P175p, P176p, Q001p, Q002p, Q005p, Q077p; ZND 15 (1930) : Q002p; pesblum* : PĆ©e (1967) : I255p; pesbl̞śəm : WLD I.05 (1994) : Q009p; pesblḷōm : WLD I.05 (1994) : L314p, L360p, L423p, P119p, Q012p, Q013p, Q018p, Q031p, Q096c, Q097p, Q112a, Q113p, Q260p, Q278p; ZND 05 (1924) : Q012p; ZND 15 (1930) : Q012p, Q278p; pezblom : Van Laere 2000 : I146p, I147p, I147a, I148p, I150p, I151p, I177p, I178p, I179p, I181p; pezblomə : Spanhove 1959 : I166p, I168c, I170p, I170a, I170b, I171p, I171a; pezblumə* : PĆ©e (1967) : I255p; p̞ǧ̞§sblom : Roukens 03 (1937) : K176p; pI.əzblo.mə* : PĆ©e (1967) : O022p; pI.əzblumə* : PĆ©e (1967) : I249p; pi.sblo.mə* : PĆ©e (1967) : O036p; pi.sbloem : PĆ©e (1967) : P157p; pi.sbloem* : PĆ©e (1967) : P157p; pi.sblomə* : PĆ©e (1967) : I205p; pI.sblomə* : PĆ©e (1967) : I241p; pi.sblomə* : PĆ©e (1967) : I248p, O117p; pi.sblu.mə* : PĆ©e (1967) : O047p; pi.sblum : PĆ©e (1967) : K244p; pi.sblumə* : PĆ©e (1967) : I255p; pI.zblo:mə* : PĆ©e (1967) : I241p; pi.zblum : PĆ©e (1967) : K322p; pIəsblumə* : PĆ©e (1967) : I249p; piəzblomə : Spanhove 1959 : I167p; pIəzbloumə* : PĆ©e (1967) : O022p; pi:sblo.mə* : PĆ©e (1967) : O265p; pi:sblomə* : PĆ©e (1967) : O265p; pi:sblu:mə : PĆ©e (1967) : O047p; pI:sblum* : PĆ©e (1967) : I241p; pi:sblumə* : PĆ©e (1967) : O203p, O265p; pi:zblomə* : PĆ©e (1967) : I255p; pi̞óͅsblu̞óͅm : ZND 05 (1924) : P176p; piesbloem : MI 13 (1945) : I118p, K161a, K182p; Pauwels 1933 : P086p, P131p, P136p, P137a; PĆ©e (1967) : I202p; Roukens 03 (1937) : I118p, K180p; piesbloeme : Anon. Breda K 160 (1968) : K160p; piesblom : MI 13 (1945) : K161b, K177b; Roukens 03 (1937) : I057p, I102p, K177b, K178p, K179b, K181p, K182p; Van Gestel 1987 : K161a, K182p; Van Gestel 1996 : K182p; WVD 104 (1998) : I256p; piesblommen : Hugens-Verbrugge 1985 : I118p; piesbloo:m : Kats 1985 : L329p; piesbloom : Diederen 1993 : Q101p; MI 13 (1945) : Q032p, Q101p; piesblḷŏḷĕm : ZND 05 (1924) : K257p; piezblő̅ͅá͂īm : Pauwels 1933 : K190a, K193p, K195p, K195a, K205p, K207p, K208p; Stroop 1969 : K179b, K180p, K181p; pIsblaumə* : PĆ©e (1967) : I241p; pisblo(e)m : Goossenaerts 1956-58 : K201p; pisblo(e)m* : Cornelissen/Vervliet 1899-1903 : => Antw; pisblo.m : PĆ©e (1967) : L372p; pisblo.mə : PĆ©e (1967) : O019a; pIsblo.mə* : PĆ©e (1967) : I241p; pisblo.mə* : PĆ©e (1967) : O122p; pIsblo.umə* : PĆ©e (1967) : I241p; pIsblo:mə* : PĆ©e (1967) : I241p, I248p; pisbloem : Bernaerts 1991 : L282p; Bollen 1987 : Q013p; Cornelissen 1936-38 : => Antw; Cottenie 1949-50 : I170p, P145p; De Schutter 1980 : I177p, K273a, K283p, K312p, K339p; Elseviers 1991 : K223p; Geraerts e.a. 1985-87 : Q003p; Geraerts e.a. 1992 : Q003p; Kempeneers 1976 : P145p; MI 13 (1945) : E091b, K174p, K183p, K195p, L237p, L263p, L264p; N 82 (1981) : L414p, P219p; N 92 (1982) : P133p, P219p; Naaijkens 1992 : K197p; NeigemĆØnneke 1995 : Q002p; Pisbloem : PĆ¢que 1896 : I241p, K210p, K226p, K244p, K271p, K276p, K291p, K330p, K332p, O252p, O289p, P010p, P025p, P028p, P037p, P038p, P039p, P039a, P084p, P088p, P089p, P124p, P171p; pisbloem : Pauwels 1933 : I149p, I221p, I265p, I266p, I267p, I269p, K174p, K183p, K188a, K189a, K193p, K201p, K204p, K206p, K208p, K212p, K213p, K221p, K223p, K225p, K226p, K230p, K235p, K237p, K238p, K240p, K241p, K244p, K245p, K246p, K249p, K251p, K253p, K254p, K256p, K257p, K259p, K262p, K263p, K273a, K274p, K275p, K276p, K277p, K282p, K283p, K284p, K285p, K286p, K291p, K293p, K294p, K295p, K296p, K299p, K303p, K304p, K307p, K312p, K325p, K326p, K329p, K330p, K331p, K332p, K333p, K339p, K348p, K349p, O068p, O069p, O156p, O157p, O158p, O177p, O238p, O251p, P004p, P008p, P009p, P010p, P014p, P018p, P025p, P026p, P031p, P036p, P065p, P080p, P081p, P083p, P085p, P090p, P094p, P095p, P104p, P145p, P169p, P199p, P212p; PĆ©e (1967) : I175p, I202p, I203p, I228p, I241p, I256p, I262p, K225p, K226p, K237p, K244p, K256p, K330p, O048p, O111p, O233p, O265p, P011p; Roukens 03 (1937) : K197p, K202p, L263p; SGV (1914) : K216p, Q097p; Staelens 1982 : Q002p; Van Gelder 1987 : K291p; Van Gompel 1979 : K216p; Van Herreweghe 1953 : O158p; Van Ierschot 1997 : L313p; Vertommen 1984 : K223p; Weijnen EV 07 (1935) : L263p; Wilmaerts 1990 : P076p; WVD 104 (1998) : I268p, K193p, P041p, P098p; ZND 05 (1924) : I220p, I269p, K189a, K196p, K204p, K210p, K213p, K231p, K241p, K243p, K244p, K245p, K273p, K276p, K283p, K291p, K292p, K350p, P015p, P041p, P099p, P128p; ZND 15 (1930) : K278p, K314p, K316p, K317p, L314p, L354p, L360p, L413p, P175p, Q001p, Q002p, Q077p; ZND 34 (1940) : K224p; pisbloem(en) : ZND 15 (1930) : Q088p; pisbloem* : PĆ©e (1967) : Q007p; pisbloeme : De Cock 2010 : O231p, O271p; Hoppenbrouwers 1996 : L280p; Janssen 1983 : K315p, K353p, K353c, L312p, L352p, Q002p, Q169p; PĆ©e (1967) : O133p; pisblom : Jaspars 1979 : Q193p; MI 13 (1945) : I143q, K093p, K153p, K179a, K183p, K197p, Q095p, Q096a, Q099p, Q102p, Q203p; N 92 (1982) : K183p; Olterdissen 1926 : Q095p; Pisblom : PĆ¢que 1896 : K189p, K206p, K237p, K241p, K272p, O004p; pisblom : PĆ©e (1967) : I150p, I175p; Roukens 03 (1937) : K161a; Schoofs 1988 : L317p, L358p, L360p, L363p, L364p, L366p, L367p, L368p, L415p, L416p, L417p; SGV (1914) : Q099p, Q104a, Q187p; Van de Weert-Roosen 1990 : Q193p, Q194p; Van Rijen 1993 : K183p; Vermeiren e.a. 1986 : I264a; ZND 05 (1924) : K189a, K191p; p̞ōsblom : ZND 05 (1924) : K208p; pisblom : ZND 05 (1924) : Q102p; ZND 15 (1930) : P051p, Q088p; pIsblom* : PĆ©e (1967) : I213p; pisblom* : PĆ©e (1967) : I264p; pisblomə : Spanhove 1959 : I167b; WVD 104 (1998) : I241p, I246p, I250p, I255p, O022p, O104p; pIsblomə* : PĆ©e (1967) : I133p, I208p, I252p; pisblomə* : PĆ©e (1967) : O061p; pIsblomə* : PĆ©e (1967) : O117p; pisblomə* : PĆ©e (1967) : O135p, O187p; pisblome : Janssen 1983 : L417p, L419p, Q001p, Q013p; pisblomme : Janssen 1983 : K317a, K357p, K359a, K361p, L414p, P051p, Q096d; MI 13 (1945) : I087p; Pisblomme : PĆ¢que 1896 : H108p, I208p, I251p, O061p; pisblomme : PĆ©e (1967) : I208p, N132p, O033p, O061p, O086p; pisbloo.m : Achten/Achten 1996 : Q001p; pisbloom : MI 13 (1945) : Q018p, Q112a; N 92 (1982) : L417p; Van der Donck 1980 : L372p; ZND 15 (1930) : L423p, Q013p, Q096c; pisbloum : Schelberg 1979 : Q020p; Venken e.a. 1990 : L423p; pIsbloumə* : PĆ©e (1967) : I241p; pisblo`m : MI 13 (1945) : Q095p; pisblo¬“m : Houben 1905 : Q095p; pisblu.m* : PĆ©e (1967) : O135p; pisblu.mə* : PĆ©e (1967) : N072p; pIsblu.mə* : PĆ©e (1967) : O139p; pisblum : MI 13 (1945) : P025p; PĆ©e (1967) : K196p, K201p, K237p, K244p; pIsblum : PĆ©e (1967) : K245p, K287p; pisblum : PĆ©e (1967) : K307p, K330p, K331p, K338p; pIsblum : PĆ©e (1967) : L353p, O063p; pisblum : PĆ©e (1967) : O286p; pIsblum : PĆ©e (1967) : P041p; pisblum : Wellekens 1994 : P088p; WLD I.05 (1994) : K278p, K314p, K316p, K353p, L312p, L354p; ZND 05 (1924) : P176p; p̞ōsblum : ZND 15 (1930) : K317p; pisbl̞öm : ZND 15 (1930) : Q002p; pIsblum* : PĆ©e (1967) : I175p, I212a; pisblum* : PĆ©e (1967) : I264p, K196p, K201p, K244p; pIsblum* : PĆ©e (1967) : K245p; pisblum* : PĆ©e (1967) : K331p; pIsblum* : PĆ©e (1967) : O052p; pisblum* : PĆ©e (1967) : O131p, O133p; pIsblum* : PĆ©e (1967) : P041p; pisblum* : PĆ©e (1967) : Q162p; pisblumə : PĆ©e (1967) : O052p, O054p; pisblumə* : PĆ©e (1967) : I200p; pIsblumə* : PĆ©e (1967) : I208p, I240p; pisblumə* : PĆ©e (1967) : I241p, I250p, I255p; pIsblumə* : PĆ©e (1967) : N132p; pisblumə* : PĆ©e (1967) : O043p; pIsblumə* : PĆ©e (1967) : O058p, O061p, O228p; pisblő̅ͅá͂īm : Endepols 1955 : Q095p; ZND 05 (1924) : Q095p; pisblḁ͂śm : MI 13 (1945) : I079p; pisblő̅ͅè͂oslash;͂ͅemme : Achten 1995 : Q077p; pisblḷłm : Vandermeeren 1995 : K318p; pisblḷōm : WLD I.05 (1994) : Q032p, Q101p; ZND 05 (1924) : Q088p; pisblḷōḷō̞u̯ : ZND 15 (1930) : P119p; pisblḷŏm : Roukens 03 (1937) : K174p; p̞ōsblḷŏm : ZND 15 (1930) : P051p; pisblḷŏḷĕm : Cornelissen/Vervliet 1899-03 : => Antw; ZND 05 (1924) : P080p, P129p; pIzblo:mə* : PĆ©e (1967) : I241p; pizblom : Spanhove 1959 : I143a; pizblomə : Spanhove 1959 : I167a, I167b, I169p, I171p, I197p; pizblomə* : PĆ©e (1967) : I250p; pIzblomə* : PĆ©e (1967) : O061p; pIzblum : PĆ©e (1967) : K244p; pizblum : PĆ©e (1967) : K246p, K291p; pIzblum* : PĆ©e (1967) : I212p, I258p; pizblum* : PĆ©e (1967) : K246p, K291p; pIzblum* : PĆ©e (1967) : P117p; pIzblumə* : PĆ©e (1967) : I258p; p̞ōḷĕsblom : ZND 05 (1924) : K189p; p̞ōḷĕsblḷŏḷĕm : WBD I.08 (1990) : P086p, P131p, P136p, P137a; ZND 05 (1924) : K206p; p̞ōḷĕssəblḷŏḷĕm : WBD I.08 (1990) : P133p; p̞ōḷĕzblő̅ͅá͂īm : WBD I.08 (1990) : K179b, K180p, K181p, K190a, K191p, K192p, K193p, K195p, K195a, K205p, K207p, K208p; p̞§.zbl̞¹ḷōm : WLD I.05 (1994) : Q247p, Q247a; pḷč:sjblom* : MI 13 (1945) : Q111p; pḷč:sjbloom : MI 13 (1945) : Q111q; Pḷčsblom : PĆ¢que 1896 : I241p; pḷčschbloom : MI 13 (1945) : Q036p; pḷčschbloum : MI 13 (1945) : L430p; pḷčsjblouim : MI 13 (1945) : Q020p; pḷźschblome : SGV (1914) : Q098p; pḷźschbloum : SGV (1914) : Q029p; pḷźsjbloom : SGV (1914) : Q030p, Q032a, Q110p; pḷźsjbloum : SGV (1914) : L430p, Q032p; pesblum* : Kelchtermans 1964 : L364p; pezblum* : Bernaerts 1963 : L286p; pizbloem* : Kempeneers 1976 : P145p; pizblom* : Jansen 1966 : K278p; pizblḷŏḷĕm* : ZND 05 (1924) : P088p; p̞ōḷĕsblḷŏḷĕm* : ZND 05 (1924) : K250p, K296p, K307a, K352p, P012p, P041p, P095p, P096p; p̞ōḷĕsblḷŏḷĕmmə* : ZND 05 (1924) : K330p; p̞ōḷĕsblḷŏḷĕmə* : ZND 05 (1924) : K225p; p̞ōḷĕzblḷŏḷĕm* : Diddens 1986 : K330p; Peeters 1965 : K329p; ZND 05 (1924) : K310p, P025p, P089p, P154p.
pissebloem pe.səblomə* : PĆ©e (1967) : I223p; peisebloem : PĆ©e (1967) : H069p; pesəblom : Spanhove 1959 : I143p; Van Laere 2000 : I144b, I145p; pesəblomə : Spanhove 1959 : I143b, I165p; pesəblomə* : PĆ©e (1967) : H001p, H084p, N038p; pesəblumə* : PĆ©e (1967) : H016p, H119p; pi.səblo.mə* : PĆ©e (1967) : O196p; pI.səblomə* : PĆ©e (1967) : I158p; pi.səblomə* : PĆ©e (1967) : O098p; pi.səblum* : PĆ©e (1967) : P065p; pi.səblumə* : PĆ©e (1967) : O010p; pi.səblum : PĆ©e (1967) : P065p; pi:səblum* : PĆ©e (1967) : I216p; piesəblom : WVD 104 (1998) : O080p; piesəblomə : WVD 104 (1998) : O196p; piessəbloem : Pauwels 1933 : P133p; pijissəblomme : MI 13 (1945) : I167a; pIsəblo.mə* : PĆ©e (1967) : I241p; pisəblo.mə* : PĆ©e (1967) : O080p, O198p; pisəblom : Spanhove 1959 : I143p, I143b; WVD 104 (1998) : I116p; pisəblom* : PĆ©e (1967) : O155p; pisəblomə : WVD 104 (1998) : H036p, H046p, H046a, H119p, H123p, I187a, O018p; pIsəblomə* : PĆ©e (1967) : H003p, H009a, H019p, H023p, H035p, H036p, H039p, H119p; pisəblomə* : PĆ©e (1967) : I154p, I155p; pIsəblomə* : PĆ©e (1967) : I165p, N045p; pisəblu.mə* : PĆ©e (1967) : I241p; pisəblum : PĆ©e (1967) : O146p, P010p; pIsəblum* : PĆ©e (1967) : O065p, O148p; pisəblum* : PĆ©e (1967) : O165p, O250p, O255p, O288p; pisəblumə : PĆ©e (1967) : O271p; pIsəblumə* : PĆ©e (1967) : H036p, H084p, H118p; pIssəblomə* : PĆ©e (1967) : H041p; pissebloem : De Keersmaeker/De Meyer 1944-45 : I213p, I260p; De Schrijver 1993 : P065p; De Schrijver 1998 : P065p; De Schutter 1980 : P010a; Muyldermans 1953 : O068p; Pissebloem : PĆ¢que 1896 : K237p, P065p; pissebloem : PĆ©e (1967) : K249p, O148p; Peetermans 1995 : O239p; Stappers 1995 : P010p; ZND 05 (1924) : P025p, P065p; ZND 15 (1930) : K353p, L312p; pissebloeme : Janssen 1983 : L353p; pissebloemen : Evens 1995 : O238p; Luik 06 (1956) : N089p; ZND 05 (1924) : O069p; pisseblom : PĆ©e (1967) : I259p; Van den Broecke-De Man/Eggermont 1982 : => Zeel-ZVla-O; pisseblom(me) : Koert 1978 : => Zeel-ZBev; pisseblomme : Baader 09-10 (1926) : I097p; Desnerck 1972 : H016p; Ghijsen 1959-64 : I025p, I053p, I061p, I062a, I063p, I067c, I070p, I097p, I099p; MI 13 (1945) : I086p; Pisseblomme : PĆ¢que 1896 : H036p, H108p, H116p; pisseblomme : PĆ©e (1967) : H002p, H016p, H036p, H044p, I158p, I185p, N132p, O014p; Pynckels/De Baets 1984 : I158p; Van den Broecke-De Man/Francke 1987 : => Zeel-ZVla-W; Van den Broecke-De Man/Van Gilst 1985 : => Zeel-ZBev; pisseblommen : MI 13 (1945) : I070p, I111p; pisseblum : ZND 05 (1924) : O286p; pisseblḷŏḷĕm : ZND 05 (1924) : O251p; pisəblom : PĆ©e (1967) : O155p; pisəblum : PĆ©e (1967) : O165p, O250p, O255p, O288p, P010p; WLD I.05 (1994) : K353p, L312p; p̞ōḷĕssəblḷŏḷĕm* : ZND 05 (1924) : O238p, O286p
pis-sla
pissesalade pissesalade : De Bo/Samyn 1888 : => WVla.
pissesla pisses(a)la# : WVD 104 (1998) : H123p; pissesla : Pauwels 1933 : H123p, I224p
pisbloem
pisbloem pisbloem : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; pisblom : Joos 1900 : => OVla-NO; pisblomme : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p
piskous
piskous piskoos : ZND 05 (1924) : P183p; piskḷōs : WLD I.05 (1994) : P183p
pisplant
pisplant Pisplanten : PĆ¢que 1896 : I241p, O252p, P010p
pissebed
pissebed Pessebed : PĆ¢que 1896 : N050p, N052p, N053p, N056p, N057p, N058p; piesebed : MI 13 (1945) : K160p; pisəbedə : WVD 104 (1998) : S014a, N060p; pisəberə : WVD 104 (1998) : S015p, N012p, N051p, N054p, N057p, N102p, N112p, N150p; pissəbed : MI 13 (1945) : E167p; pissebed : Geraerts e.a. 1985-87 : Q003p; Geraerts e.a. 1992 : Q003p; Heukels 1907 : => ZHol; LijstMNT 1851 : I103p; MI 13 (1945) : I084a, K159p, K185p; Pauwels 1933 : H074p, H116p, I182p, N009p, N057p; PĆ©e (1967) : K244p; Van Damme 1988 : => Zeel-Wal; Van den Broecke-De Man/Francke 1987 : => Zeel-Wal; Van Reeth 1970 : => OVla-NO; pissebed# : WVD 104 (1998) : N061p; pissebedde : MI 13 (1945) : I064a, I072p; pissebedden : Heukels 1907 : => Zeel-ZVla; MI 13 (1945) : I061p; pissebenos? : Pauwels 1933 : N053p; pisseberre : Pauwels 1933 : N104p; pisseb¬čdde : Ghijsen 1959-64 : I032p, I048p, I056p, I061p, I062p, I063p, I067c, I067q, I075p, I081p, I084a, I087p, I099p; Pḷčssebade : PĆ¢que 1896 : N110p, N112p, N113p, N162p
pissebedder
pissebedder pisəbedər : Spanhove 1959 : I162p
pissebloem
pissebloem pisseblom : Van Reeth 1970 : => OVla-NO; pisseblomme : De Langhe 1930-50 : H002p
pissekool
pissekool pissekolle : ZND 05 (1924) : P199p
pissenlit (fr.)
pis-au-lit pichoulite : De Cock 2010 : O294.
pis-lit pisjlite : De Cock 2010 : O231p; pislit : WVD 104 (1998) : O189p; prelite : De Cock 2010 : O271p; p¬črslite : De Cock 2010 : O271p.
pissenlit (fr.) pichelee : ZND 05 (1924) : O286p; pisəlitə : Pauwels 1933 : P199p; pisenlit : WVD 104 (1998) : N137p, O257p; pizjelie : Evens 1995 : O238p; Peetermans 1995 : O239p; p̞ōḷĕzzəl̞ōḷĕt* : ZND 05 (1924) : P199p
pissenlit-bloem
pis-litbloem pisliblome : Pauwels 1933 : N143p
pissla
pissalade pissalaad : Cornelissen 1936-38 : => Antw
pitsbloem
pitsbloem petsbloem : ZND 05 (1924) : K353p; pietsblum : ZND 05 (1924) : Q158p; pḷźtsbloem : SGV (1914) : Q208p
plaan
plaan plane# : WVD 104 (1998) : N141p
plaat
plat plaate : SGV (1914) : L186p; plaote : Roukens 03 (1937) : L154p; plat : MI 13 (1945) : L210p
plaatbloem
plaatbloem plaatbloem : Roukens 03 (1937) : L184p; SGV (1914) : L158p, L184p
plaatsalade
plaatsalade plaatsalade : Joos 1900 : => OVla-NO; platsala : Joos 1900 : => OVla-NO
platgat
platgat platgaoter : Swanenberg/Swanenberg 1996 : L144p; platgaten : Roukens 03 (1937) : L099p; platgő̅ͅè͂oslash;͂ͅater : Roukens 03 (1937) : L145p
platter
platter blatter : Roukens 03 (1937) : I118p; platter : Roukens 03 (1937) : I057p, I078p, K152p; Zandbergen/Van Merrienboer 1994 : K153p; platters : Heukels 1907 : => NBrab-W
platterbloem
platterbloem platterbloem : Pauwels 1933 : L158p, L184p; Roukens 03 (1937) : K151p; Stroop 1969 : K151p, L158p, L184p
poes-bloem
poesbloem pusbloem : Pauwels 1933 : O226p.
poestebloem poestebloume : Beukema 1992-94 : C067p
poetser
poester poesters : Beukema 1992-94 : C045p, C124p
prapenkop
prapenkop pra:'pəkop* : MI 13 (1945) : L088p
prut-oog
prut-oog prutoogen : Pauwels 1933 : P020p
pui-bloem
puibloem puibloem# : WVD 104 (1998) : I257p
puist-bloem
puistbloem paḷu̯sblum : WLD I.05 (1994) : L314p.
puistenbloem px̌ģistebloem : N 92 (1982) : K127p, K127a
rappenbloem
rappenbloem rappebloem : Pauwels 1933 : P009p, P073p; Stroop 1969 : P073p; rappəblḷŏḷĕm* : ZND 05 (1924) : P013p; rappəblḷŏḷĕmmə* : ZND 05 (1924) : P018p
schaap-bloem
schapenbloem schaopebloeme : Anon. Vollenhove F 066 (1950) : F066p; skaope-bloeme : MI 13 (1945) : F066p; skaopebloeme : Scholtmeijer 1990 : F066p; skopebloeme : MI 13 (1945) : F066p
scheel-bloem
scheelbloem scheelbloem : Pauwels 1933 : I222p, I272p; sXaelblum : PĆ©e (1967) : I268p; sXaelblum* : PĆ©e (1967) : I268p.
schele-bloem skeilebloemen : MI 60A (1985) : O067p
schele-ogenbloem
scheel-ogenbloem scheel-oogenbloem : Pauwels 1933 : I221p.
schele-ogenbloem scheel-oogenbloem : Pauwels 1933 : I221p
scheve
scheef ch¬čv : Pauwels 1933 : L317p; schuive : Janssen 1983 : L315p; sch¬čve : Janssen 1983 : L316p; ḷšḷɛ̄və : WLD I.05 (1994) : L317p, L355p, L360p, L368b, L418p.
scheve ch¬čve : Janssen 1983 : L360p, L417p
scheve-bloem
scheve-bloem ch¬čveblome : Janssen 1983 : L368p; sch¬čvebloem : Pauwels 1933 : L416p.
schevenbloem schḷčvebloom : ZND 15 (1930) : L416p.
schevertebloem chevertebloom : ZND 15 (1930) : L361p; ch¬čvertebloem : Pauwels 1933 : L361p.
schevertenbloem ḷšḷɛ̄vərtəblḷōm : WLD I.05 (1994) : L361p
secraan
secraan secranen# : WVD 104 (1998) : H123p
sla-bloem
saladebloem sala(ad)bloem : Pauwels 1933 : I208p, I258p, I263p, O044p, O044a, O046p, O057p, O059p, O065p, O144p, O150p, O155p, O157p, O158p, O214p; salaadbloem : Pauwels 1933 : O155p, O157p, O158p; salabloem : Pauwels 1933 : O155p, O157p, O158p; salabloem# : WVD 104 (1998) : I257p, I264a; saladebloem : Cottenie 1949-50 : O031p; saladebloem# : WVD 104 (1998) : O060p; saluiblom : ZND 05 (1924) : O155p; tsalotəblum : Pauwels 1933 : Y'1,12; salaotəblḷŏḷĕmmə* : ZND 05 (1924) : K312a.
slabloem sa'luəblumə* : PĆ©e (1967) : O044p
slag-wat-uur-is-het
slag-wat-uur-is-het slagwadi:rest* : Pauwels 1933 : K323p
sonkel
sonkel sonkel# : WVD 104 (1998) : I208p
spook-bloem
spokenbloem spokebloome : MI 13 (1945) : F060p
steekdistel
steekdistel steekdiezel : Beukema 1992-94 : G037p
stink-bloem
stinkbloem stinkbloem : Cottenie 1949-50 : K358p; Heukels 1907 : => NHol-M; stinkblommen : MI 13 (1945) : F087p
stobbe
stobbe stoebe : Heukels 1907 : => NLimb-N; stubə : WLD I.05 (1994) : L214p, L214a, L215p, L247p, L250p, L250z, L267p, L271p, L300p, L322p; stupə : WLD I.05 (1994) : L214a; ḷštubə : WLD I.05 (1994) : L270p.
stoebe stoebe : Litjens/Van Soest 1990 : L250p, L250z
stobbenbloem
stobbenbloem stoepenbloem : SGV (1914) : L217p; stupenblum : WLD I.05 (1994) : L217p
stoepenbloem
stoepenbloem stoepenbloem : SGV (1914) : L217p; stoeppebloem : Roukens 03 (1937) : L241p
strontbloem
strontbloem strondbloem : Pauwels 1933 : K215p; Roukens 03 (1937) : K215p; Stroop 1969 : K215p; strontbloem : N 82 (1981) : L265p; Roukens 1937 : L265p; strő̅ͅá͂īndblḷŏḷĕm* : ZND 05 (1924) : K349a
suikerbloem
suikerbloem soekerbloem : ZND 15 (1930) : Q080p; suikerbloem : Pauwels 1933 : P082p; sukərblum : WLD I.05 (1994) : Q080p
suikerij
suikerij choekerij : Janssen 1983 : Q168a; sakkeraaj : Janssen 1983 : K317a; seukeraa : Evens 1995 : O238p; soekerij : Janssen 1983 : => BLimb-Z, L372p, P176b, Q010p, Q096d, Q178p; Soekerij : PĆ¢que 1896 : => BLimb-Z; soekerijstruk : Janssen 1983 : P176b; soekraaj : MI 69 (1994) : Q083p; sokkerij : Janssen 1983 : Q013p; sox̌ kərij : ZND 05 (1924) : K307p; soő̅ͅá͂ņkeroő̅ͅá͂ņ : WVD 104 (1998) : I268p; suikeraa : ZND 05 (1924) : O069p; Suikerij : PĆ¢que 1896 : K207p, K244p, K254p, K307p, K315p, K321p, K327p, K328p, K330p, K342p, K346p, K351p, K353p, O068p, O069p, O073p, O241p, P025p, P026p, P034p, P038p, P039p, P039a, P041p, P086p, P089p, P093p, P102p, P143a, P171p; suikerij# : WVD 104 (1998) : I185p, I223p, I273p, O116p, O206p; suiker¬če : Janssen 1983 : K315p; Sukerije : PĆ¢que 1896 : H108p, H116p; sukkerij : Janssen 1983 : K359p, Q164p; ső̅ͅè͂oslash;͂ͅkerij : Van Gelder 1987 : K291p; sx̌ű̅keraa* : Peetermans 1995 : O239p; sÅęGər¬č¬č : WVD 104 (1998) : I185p, I187p, I187a, I225p; ső̅ͅè͂oslash;͂ͅokkəraə* : ZND 05 (1924) : K356p
suikerij-plant
suikerijplant sakeraplant : N 92 (1982) : P133p; sekkerijplant : Janssen 1983 : P048p; soekerijplḷānt : ZND 15 (1930) : Q072p; suikerijplant : ZND 05 (1924) : P106p; sukəre̞ͅu͂plḷānt : WLD I.05 (1994) : Q072p; sḷčukərḷźplant : ZND 05 (1924) : P099p
suikerijbloem
suikerijbloem sakkaraaiblḷŏemme : ZND 05 (1924) : P211p; sakkaraeiblḷŏḷĕmme : ZND 05 (1924) : P211p; s̞škəreͅjblum : ZND 15 (1930) : Q074p; sekreibloom : ZND 15 (1930) : P120p; sekreibloum : ZND 15 (1930) : P120p, P177p; sekrijbloo.m : Achten/Achten 1996 : Q001p; sekrijbloume : ZND 15 (1930) : P218p; sekruibloum : ZND 15 (1930) : P049p; shoekre̞u͂bloem : ZND 15 (1930) : Q002p; shoekrḷčbloem : Pauwels 1933 : Q002p; sikkreibloem : ZND 15 (1930) : P118a; s̞ōkərḷɛ̄blum : ZND 15 (1930) : P196p; sjekrijbloo.m : Achten/Achten 1996 : Q001p; sjieksrejbloomə : ZND 05 (1924) : P055p; sjikoreiblom : ZND 05 (1924) : P057p; so-ő̅ͅá͂ņkeraablḷŏḷĕm : ZND 05 (1924) : K300a; soakərablḷŏḷĕm : ZND 05 (1924) : K305p; soekeraaibloem : ZND 15 (1930) : Q089p; soeker̞šbloem : ZND 15 (1930) : Q077p; soeker̞šeblom : ZND 05 (1924) : Q200p; soikeraabloem : ZND 05 (1924) : K295p; sokreiblḷōḷu̯m : ZND 15 (1930) : P120p; sou̞óͅker̞šbloem : ZND 15 (1930) : K353p; souikerabloem : ZND 05 (1924) : O162p; sowəjəreibloem : Pauwels 1933 : K353p; sowwerejerei bloem : ZND 15 (1930) : K353p; sowəjəreibloem : Pauwels 1933 : K353p; suikeraaibloemme : ZND 05 (1924) : K350p; suikereibloem : ZND 05 (1924) : P164p, P169p; suiker̞ǧnblḷŏem : ZND 05 (1924) : P176p; suikerijbloem : Pauwels 1933 : I187p, I273p, K276p, K277p, K294p, K295p, K300a, K303p, K307p, K311p, K312p, K320p, K333p, K342p, K346p, K351p, K353p, O021p, O023p, O047p, O068p, O127p, O158p, O162p, O177p, O209p, O210p, O235p, P049p, P050p, P052p, P055p, P120p, P164p, P165p, P169p, P171p, P174p, P176p, P177p, P211p, P218p, Q077p, Q080p, Q081p, Q089p, Q199p, Q200p; ZND 05 (1924) : P025p, P041a, P165p; ZND 15 (1930) : P049p, P052p, P218p; suikerijbloemə : ZND 05 (1924) : P176p; Suikerijblomme : PĆ¢que 1896 : O208p; suikerijblḷŏem : ZND 05 (1924) : P171p; suikerijblḷŏḷĕm : ZND 05 (1924) : O067p, P171p; sukkrijbloeme : Janssen 1983 : P182p; sukərai(blum) : ZND 05 (1924) : Q089p; sukər̞§iblum : ZND 15 (1930) : Q081p; səkr̞óͅblum : ZND 15 (1930) : P177p; səkruibloum : ZND 15 (1930) : P049p; səkr̞ó̞ͅu͂blum : ZND 15 (1930) : P050p; səkərøͅblum : ZND 15 (1930) : P176p; sx̌ű̅kerinbloem : ZND 05 (1924) : P174p; sÅęGər¬č¬čblomə : WVD 104 (1998) : I225p; sḷŭiker̞r̞̂ǧblḷŏem : ZND 05 (1924) : P176p; sḷŭkəre̞ͅu͂bloͅm : ZND 15 (1930) : Q199p; saojkjərx̌žx̌žblḷŏḷĕm* : ZND 05 (1924) : K352p; saokəraoblḷō̞§m* : ZND 05 (1924) : P027p
suikerijkruid
suikerijkruid suikerijkruid : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p
suikerijsla
suikerijsalade soͅkəre̞ͅu͂slḷāt : WLD I.05 (1994) : Q071p; soͅkəre̞ͅu͂slḷā̞u͂ : WLD I.05 (1994) : Q001p, Q010p; soekraajslaod : MI 69 (1994) : Q083p; sukre̞ͅu͂sloͅḷu̯t : WLD I.05 (1994) : Q168a; ḷšikoͅre̞ͅu͂slḷā̞u͂ : WLD I.05 (1994) : P057p.
suikerijsla sekkrijslaot : Janssen 1983 : Q001p
suikerijstruik
suikerijstruik sə'kre.struk* : PĆ©e (1967) : P117p; sekrḷłistroek : NeigemĆØnneke 1995 : Q002p; sikoreistruk* : Pauwels 1933 : Q012p; sukerejstr̞r̂k : ZND 15 (1930) : Q012p; sukkerijstrook : N 82 (1981) : Q086p; sukkerijstruuk : Janssen 1983 : Q086p; sukkrijstroek : Janssen 1983 : P182p; sukəre̞ͅu͂str̞r̂k : WLD I.05 (1994) : Q012p; səɛkre.struk* : PĆ©e (1967) : P117p; səkərḷɛ̄əstruk* : Smets 1966 : P213p
suikerkruid
suikerkruid sḁ͂śḁ͂śkerkrḁ͂śḁ͂śt : N 92 (1982) : L387p
suikersla
suikersalade suikersala : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p.
suikersla sokərslḷā̞u͂ : WLD I.05 (1994) : Q009p
tiksel
tiksel tiksel : Heukels 1907 : => Fri
varken-bloem
varkentjesbloem vḷźrskesbloem : Roukens 03 (1937) : L178p, L178a
varken-bloevarkensbloemm
varkensbloem vḷźrkesbloem : MI 13 (1945) : L179p
varkensbloem
varkensbloem varkensbloem : Heukels 1907 : => NHol-M; MI 13 (1945) : E082p; vḷźrkesbloem : MI 13 (1945) : L144p, L147p, L178p, L178a, L179p, L208p
vetting
vetting veteng : Van Laere 2000 : I144p
vlekkenbloem
vlekkenbloem vlekkebloem : Stroop 1969 : Q118p
vraag
vraag vraag : Pauwels 1933 : L371p; ZND 05 (1924) : L371p
vupertsbloem
vupertsbloem vupərtsblum : Pauwels 1933 : Z'1,17
weide-sla
weidesalade vi:zəntsalo:t* : Pauwels 1933 : a'1,2
wiel
wiele wiele : ZND 05 (1924) : Q078p
wilde-cichorei
wilde-cichorei wille chikorij : Janssen 1983 : Q155a
wilde-cichorei-/suikerij
wilde-cichorei/suikerij wilə sukər̞óͅ : WLD I.05 (1994) : Q078p; wilə sukəre̞ͅu͂ : WLD I.05 (1994) : Q178p
wilde-cichorei-/suikerijsla
wilde-cichorei-/suikerijsalade wilḷžə sykəre̞ͅu͂sl̞śt : WLD I.05 (1994) : Q002p
wilde-sla
wilde-salade wilde sala# : WVD 104 (1998) : O052p
wilde-suikerij
wilde-suikerij wilde suikeraie : Teirlinck 1921-22 : O206p; wilde suikerij : Cornelissen 1936-38 : => Antw; Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; Pauwels 1933 : Q078p, Q178p; Wilde-Suikerij : PĆ¢que 1896 : P129p
witte-lamp
wit-lampje wet lɛmpkə : WLD I.05 (1994) : Q201p
wrat-bloem
wrattenbloem vrattebloem : ZND 15 (1930) : P171p; wrattebloem : Pauwels 1933 : P137p, P171p
zaaidistel
zaaidistel zeudessel : Roukens 03 (1937) : K135p
zeefdistel
zeefdistel zeufdissel : Heukels 1907 : => Geld-Z
zeik-bed
zeikebed seekebed : Heukels 1907 : => Zeel-ZVla; sjeekebedde : Anon. Boskapelle I 139 (zj) : I139p; zeeəkəbedə : WVD 104 (1998) : I137p, I140p; zee:keb¬čdde : MI 13 (1945) : I138p; zeekebedden : Baader 09-10 (1926) : => Zeel-ZBev; Heukels 1907 : => Zeel-ZVla; MI 13 (1945) : I140p; zeikebed# : WVD 104 (1998) : I138p; ze¬źkebairen* : MI 13 (1945) : I137p; ze¬źkebedde : MI 13 (1945) : I112p; zieəkəbedə : Spanhove 1959 : I168c; zieəkəbedn : Spanhove 1959 : I138d, I140p; zikəbe:də* : MI 13 (1945) : I138p; zjeeəkəbedə : WVD 104 (1998) : I138d; zj¬č¬čkəbedə : WVD 104 (1998) : I137p; z¬č¬čkebedde : MI 13 (1945) : I140p; z¬źkeb¬čde : Van den Broecke-De Man 1978 : => Zeel-ZVla-W; z¬ź¬źkebedde : Van den Broecke-De Man 1978 : => Zeel-ZVla-W; z¬ź¬źkeb¬čdde : Ghijsen 1959-64 : => Zeel-ZVla-O, I067c; Van den Broecke-De Man/Dieleman 1981 : => Zeel-ZVla-O
zeik-bloem
zeikbloem zɛjkblḷōm : ZND 15 (1930) : Q012p; ze̞ͅu͂kblom : WLD I.05 (1994) : Q102p, Q203p; ze̞ͅu͂kblḷōm : WLD I.05 (1994) : Q012p, Q101p; ze̞ͅu͂qblḷōm : WLD I.05 (1994) : L360p; zaaikblomme : De Zeeuw 1993 : K093p; ze̞ǧkalom : N 82 (1981) : Q203p; zeekbloem : Pauwels 1933 : I173p, I187p, I241p, L360p, Q012p; zeigbloum : ZND 15 (1930) : L360p; zeikblom : MI 13 (1945) : Q102p, Q203p; zeikbloom : SGV (1914) : Q101p; zijkblom : MI 13 (1945) : Q102p; z̞óͅ.qbl̞¹ḷōm : WLD I.05 (1994) : Q247p, Q247a; zḁ͂u͂ḷčikbloeme : Hoppenbrouwers 1996 : L280p.
zeikebloem zeake blommen : MI 13 (1945) : I113p; zeekeblommen : Baader 09-10 (1926) : => Zeel-ZBev; ze¬źkeblomme : MI 13 (1945) : I091p, I095a, I117a; zie¬źekəblommə* : MI 13 (1945) : I090p; zieāÄņkkeblomme : MI 13 (1945) : I088p; z¬čke blommen : MI 13 (1945) : I113p; z¬ź¬źkeblomme : Ghijsen 1959-64 : I067c, I070p, I097p
zeikbloem
zeikbloem Zeekblom : PĆ¢que 1896 : O004p
zeiker
zeiker zeekers : Heukels 1907 : => Zeel-ZBev; zeiker# : WVD 104 (1998) : I165p; zi.kərs : PĆ©e (1967) : I165p; ziəkər : Pauwels 1933 : I165p; zie-ik-kere : MI 13 (1945) : I166p; zieəkərə : Spanhove 1959 : I166p; zieəkrə : Spanhove 1959 : I165p, I166p
zeikplaat
zeikplaat zeekplate : De Bo 1888 : => WVla
zeiksalade
zeiksalade zeiksalade : De Bo/Samyn 1888 : => WVla
zeiksla
zeiksalade ziksalat : ZND 34 (1940) : H117p.
zeiksla zeeksala(de) : De Bo 1888 : => WVla; zeiks(a)la# : WVD 104 (1998) : H119p, H123p, I223p, N038p, N090p, O080p; zieəkslĄśĄś : WVD 104 (1998) : I187p, I187a; zjikslĄśĄśə : WVD 104 (1998) : N043p; zj¬č¬čkslĄśĄś : WVD 104 (1998) : N043p
zevendistel
zevendistel zeuvendistel : Heukels 1907 : => ZHol-W; zevendistel : Heukels 1907 : => ZHol-W
zoegendeksel
zoegendeksel zoggedeksel : MI 13 (1945) : K024p
zoegendistel
zoegendijsel zoggedeisel : MI 13 (1945) : E220p; zoggedijsel : MI 13 (1945) : E189q.
zoegendistel zoggedistel : Heukels 1907 : => ZHol
zoeideksel
zoeideksel seuideksel : Stroop 1969 : K069p; zuudeksel : Stroop 1969 : I029p
zoeidistel
zoeidissel soedissels : Eijkman 1879 : F142p; zĄśidessel* : Heukels 1907 : => ZHol-W.
zoeidistel zuiddistel : Heukels 1907 : => ZHol
zoerdistel
zoerdissel zuurdissel : Stroop 1969 : K086p
zoermelk
zoermelk soermelk : Heukels 1907 : => NLimb-Z; syrmɛlk : WLD I.05 (1994) : Q284p; zoͅḷu̯rmɛlk : WLD I.05 (1994) : Q097p; z̞r̂rmɛlk : WLD I.05 (1994) : Q032p, Q036p, Q098p, Q100p, Q101p, Q101a, Q109p, Q111p, Q196p, Q197p, Q201p, Q253p, Q278p; z̞r̂rmelk : WLD I.05 (1994) : Q035p, Q113p, Q201p, Q202p, Q207p, Q208p; z̞r̂ərmelək : WLD I.05 (1994) : Q192p; zoe::rmelk : MI 13 (1945) : Q196p; zoer-mḷčlk : MI 13 (1945) : Q201p; zoermelk : Heukels 1907 : => NLimb-Z; MI 13 (1945) : Q032p, Q036p, Q100p; Pauwels 1933 : Q253p; zoermellek : ZND 15 (1930) : Q196p; zoermilk : MI 13 (1945) : Q201p, Q208p; SGV (1914) : Q035p, Q113p, Q207p; zoermilk* : SGV (1914) : Q202p; zoermḷčlk : N 92 (1982) : Q034p; SGV (1914) : Q098p, Q105p; zoerm¬čllek : MI 47 (1972) : Q103p; zoermḷčlək : ZND 05 (1924) : Q253p; zoermő̅ͅá͂ņlk : MI 13 (1945) : Q109p; zoer̞ømennieg : Amkreutz e.a. 1987 : Q121p, Q121a, Q121b, Q121c, Q121d, Q121e; zoer̞ømilch : Amkreutz e.a. 1987 : Q121p, Q121a, Q121b, Q121c, Q121d, Q121e; zu:rm¬člək : MI 13 (1945) : Q101a; zu:rmḷčlək : MI 13 (1945) : Q101a; z̞¹̞r̂rmeͅlək : WLD I.05 (1994) : Q200p, Q247p, Q247a; zḷōrmɛlk : WLD I.05 (1994) : Q105p
zoermelksbloem
zoermelksbloem z̞r̂rmelksblḷōm : WLD I.05 (1994) : Q111p; zoermilksbloom : SGV (1914) : Q111p
zoldistel
zoldistel zuldiezels : Beukema 1992-94 : C110p
zon-bloem
zonnebloem zonnebloum : MI 13 (1945) : C080p
zure-bloem
zure-bloem soͅəx̌ rɛ: blum : ZND 05 (1924) : K353p
zuurmelk
zuurmelk zoerm¬člk : Diederen 1993 : Q101p; zuurm¬člk : Janssen 1983 : Q247a.

Bronnen

Vragenlijsten
Baader 09-10 (1926) , Luik 06 (1956) 010ab, MI 13 (1945) 015, MI 42B (1967) 004aBijl., MI 43 (1968) 025b add., MI 46 (1971) 005, MI 47 (1972) 011b, MI 50 (1975) 004, MI 60A (1985) , MI 69 (1994) 041, N 09 (1961) add., N 82 (1981) 125, N 92 (1982) add, PĆ©e (1967) a/b, Roukens 03 (1937) 094, SGV (1914) , Weijnen EV 07 (1935) 247, WVD 104 (1998) 004, ZND 01 a-m (1922) , ZND 05 (1924) 039, ZND 15 (1930) 013, ZND 23 (1937) 012b, ZND 34 (1940) 038
Monografien
Abrahams 1981 (129) , Achten 1995 (inl.) , Achten/Achten 1996 (072) , Alsters e.a. 1993 (209) , Amkreutz e.a. 1987 (148) , Anon. Sliedrecht K 096 (1987) (054) , Anon. Aardenburg I 125 zj , Anon. Boskapelle I 139 (zj) , Anon. Breda K 160 (1968) , Anon. Cuijk L 159 (zj) (015) , Anon. Diepenheim G 225 (zj) , Anon. Giethoorn F 070 (1925) , Anon. Groenlo G 280 (zj) (001) , Anon. Koevorden G 095 (zj) , Anon. Midsland A 001 1992 (252) , Anon. Ruinen G 048 (1991) (20) , Anon. Scheveningen D 001 (zj) , Anon. Staden H 113 (1959) (205) , Anon. Staden H 113 1959 (205) , Anon. Texel (1938) , Anon. Veendam C 159 (zj) , Anon. Vollenhove F 066 (1950) , Anon. Weert L 289 (zj) , Anon. Zuurbeek F 067 (1946) , Beenen 1973 (124) , Beets 1918 , Bemelmans 2003 (35) , Bergsma 1982 (028) , Bernaerts 1963 (340) , Bernaerts 1991 (042) , Beukema 1992-94 , Beumkes 1975 (corr.) , Biggelaar 1986 (013) , Blokhuis 1949 (IV, 20k) , Blom 1981 (074) , Bollen 1987 (128) , Bosch 1937 (010 (Aanh.)) , Brabantius 1882 (202) , Brok-EM , Buwalda 1975-79 (43) , Clout 1990 (219) , Cornelissen 1936-38 , Cornelissen/Vervliet 1899-03 , Cornelissen/Vervliet 1899-1903 (969) , Cottenie 1949-50 (250) , Daan 1950 (313) , De Bo 1888 (152) , De Bo/Samyn 1888 , De Bont 1958 , De Cock 2010 (125) , De Keersmaeker/De Meyer 1944-45 (400) , De Langhe 1930-50 , De Schrijver 1993 (146) , De Schrijver 1998 , De Schutter 1980 (201) , De Vin e.a. 1998 (090) , De Zeeuw 1993 (158) , Desnerck 1972 (360) , Deunk/Entjes 1971 (96) , Diddens 1986 (228) , Diederen 1993 (077) , Dijkkamp 1990 (043) , Dingeldein 1944 (22) , Dorren 1917 (136) , Dorren 1928 (136) , Ebbinge Wubben 1907 (118) , Eijkman 1879 (061) , Elseviers 1991 (138) , Endepols 1955 (307) , Evens 1995 (210) , Faase 1989 (205) , Franke/Van der Ploeg 1984 (128) , Geraerts e.a. 1985-87 (86) , Geraerts e.a. 1992 (086) , Geurts 1988 (091) , Ghijsen 1959-64 (061) , Gigengack 1979 (91) , Goossenaerts 1956-58 (350) , Goossens 1981 (017) , Goossens hs.zj , Groothuis 1885 (100) , Hadderingh/Veenstra 1979 (125) , Hell 1991 (63) , Heukels 1907 (249) , Hoppenbrouwers 1996 (125) , Houben 1905 (114) , Houx e.a. 1968 (089) , Hugens-Verbrugge 1985 , Hulshof/Schaars 1992 (053) , Jansen 1966 (233) , Jansen hs.zj , Janssen 1983 (073) , Jaspars 1979 (346) , Jongeneel 1884 (032) , Joos 1900 , Kalma 1932 (083) , Kats 1985 (213) , Kelchtermans 1964 (173) , Kempeneers 1976 (070) , Keyser 1951 (124) , Kleusien 1978 (28) , Koert 1978 (058) , Kooijman 1985 (186) , Kooiman 1990 (138) , Korpel 1984 (019) , Lafeber 1967 (142) , Lamm 1959 , Landheer 1955 (227) , Lievevrouw-Coopman 1950-51 , LijstMNT 1851 (048) , Litjens/Van Soest 1990 (065) , Meert 1894 (19) , Meinen 1972 , Mertens 1885 (220) , Minnaert 1913 (205) , Moeyaert 1991 (229) , Muyldermans 1953 (260) , Naaijkens 1992 (052) , NeigemĆØnneke 1995 (192) , Olterdissen 1926 (254) , Otten/Klein Kranenburg 1979 (059) , Oud 1987 (184) , Pannekeet 1984 (265) , PĆ¢que 1896 (036) , PĆ¢que 1912 (029) , Pauwels (128) , Pauwels 1933 , Pauwels 1936 (057) , Peetermans 1995 (173) , Peeters 1965 (265) , Pynckels/De Baets 1984 (209) , Reumers 1987 (90) , Roggen 1976 (45) , Roukens 1937 (076) , Schaars/Agelink 1981 (55) , Schelberg 1979 (175) , Scholtmeijer 1990 (19) , Schoofs 1988 (223) , Schƶnfeld Wichers 1959 (35) , Smets 1966 (II.366) , Spanhove 1959 (008) , Staelens 1982 (338) , Stappers 1995 (068) , Stolk 1880 , Stroop 1969 , Swanenberg/Swanenberg 1996 (327) , Swart-Pals 1989 (65) , Teirlinck 1921-22 (III, 126) , Ter Laan 1929 (339) , Timmer 1982 (058) , Tonnar/Evers 1899 (080) , Van Bakel hs.zj , Van Damme 1988 (023) , Van de Biezen hs.zj , Van de Water 1904 (116) , Van de Weert-Roosen 1990 (050) , Van den Berg e.a. 1983 (B1-04) , Van den Bremen-Van Vemde 1982 (069) , Van den Broecke-De Man 1978 (124) , Van den Broecke-De Man/Dieleman 1981 (108) , Van den Broecke-De Man/Eggermont 1982 (166) , Van den Broecke-De Man/Eikenhout 1984 (103) , Van den Broecke-De Man/Francke 1987 (124) , Van den Broecke-De Man/Krijger-Goedegebuure 1986 (139) , Van den Broecke-De Man/Van Gilst 1985 (174) , Van den Dool 1990 (064) , Van den Hombergh-Bot 1954 (222) , Van der Donck 1980 (037) , Van der Kooy 1937 (051) , Van der Wijst 1975-76 (21) , Van Dinter e.a. 1993 , Van Engelen 1972-73 (155) , Van Gelder 1987 (028) , Van Gestel 1987 (20) , Van Gestel 1996 (187) , Van Ginneken 1916 , Van Gompel 1979 , Van Herreweghe 1953 (416) , Van Hoek 1996 (042) , Van Ierschot 1997 (114) , Van Laere 2000 (234) , Van Reeth 1970 , Van Rijen 1993 (143) , Van Sleeuwen 1998-99 (027) , Vandermeeren 1995 (197) , Veerman 1973 (19) , Veerman 1980 (042) , Venken e.a. 1990 (086) , Vermeiren e.a. 1986 (078) , Vertommen 1984 , Vorsterman van Oyen 1879 (312) , Vos/Van der Wijst 1996 (124) , Vredenberg 1972 (19) , Vredenberg 1975 (502) , Vrijdag 1950-57 (094) , Vromen 1977 (94) , WBD I.08 (1990) (1482) , Weijnen hs.zj , Wellekens 1994 (422) , Wilmaerts 1990 , WLD I.05 (1994) (145) , Zandbergen/Van Merrienboer 1994 (030) , Zits 1986 (17) , Zits 1989 (017) , Zwart 1931 (247)

opnieuw zoeken