Home

Details: Kaal knopkruid

nederlandse naam Kaal knopkruid
botanische naam Galinsoga parviflora Cav.
opgave smilleger ont˙g
trefwoord Smilger-ontuig
hoofdtrefwoord Smillinger-ontuig
toelichting in het najaar kocht men vaak stro in Smilde, waar dit onkruid op veenkolonische gronden veel voorkwam. Dit stro werd door de boeren gebruikt als strooisel onder het vee. De hiermee ontstane mest werd in het voorjaar over het land gereden. De onkruidzaadjes die in het stro zaten, kwamen dan in het bemeste land op .(...)
vragenlijst MI 28 (1956)
vraagnummer 010a
omschrijving
kloekecode G001a
plaats Fochteloo / De Fochtel
regio provincie Friesland: Zuid
datering 1956