Home

Details: Kaal knopkruid

nederlandse naam Kaal knopkruid
botanische naam Galinsoga parviflora Cav.
opgave ipəle.in*
trefwoord ippelein
hoofdtrefwoord appelein
toelichting 10b: ?; wordt genuttigd vr het bereiden v geneesmiddelen.
vragenlijst Luik 06 (1956)
vraagnummer 010ab
omschrijving Kent U het hier afgebeelde onkruid? Zo ja, hoe noemt men het in Uw dialect? (Het komt voor langs wegen, in verwaarloosde tuinen en vooral in aardappelvelden. Het wordt 10 15 cm hoog, bloeit de hele zomer met kleine bloemhoofdjes. De schijfbloempjes (in het midden) zijn geel, de 5 straalbloempjes wit. b. Kunt U ook zeggen waarom men het zo noemt?
kloekecode O064p
plaats Nieuwerkerken
regio provincie Oost-Vlaanderen: Zuid
datering 1956