Home

Details: Kaal knopkruid

nederlandse naam Kaal knopkruid
botanische naam Galinsoga parviflora Cav.
opgave paepenvuil
trefwoord Paepen-vuil
hoofdtrefwoord Paepen-vuil
toelichting 10b: Plaatselijk (...) omdat over enkele jaren een plaatselijke fruitkweker Josef de Paep het gezaaid had, als ondergrond voor zijn fruit (...) sedertdien alles daarmee overwoekerd...
vragenlijst Luik 06 (1956)
vraagnummer 010ab
omschrijving Kent U het hier afgebeelde onkruid? Zo ja, hoe noemt men het in Uw dialect? (Het komt voor langs wegen, in verwaarloosde tuinen en vooral in aardappelvelden. Het wordt 10 15 cm hoog, bloeit de hele zomer met kleine bloemhoofdjes. De schijfbloempjes (in het midden) zijn geel, de 5 straalbloempjes wit. b. Kunt U ook zeggen waarom men het zo noemt?
kloekecode I173p
plaats Sint-Gillis-Waas
regio provincie Oost-Vlaanderen: Noord
datering 1956