Home

Details: Kaal knopkruid

nederlandse naam Kaal knopkruid
botanische naam Galinsoga parviflora Cav.
opgave dravid
trefwoord dravid
hoofdtrefwoord dravid
toelichting 10b: Komt mij niet bekend voor. Ik weet niet zeker of het in onze taal Dravid of simson* (niet goed leesbaar. HB) is
vragenlijst Luik 06 (1956)
vraagnummer 010ab
omschrijving Kent U het hier afgebeelde onkruid? Zo ja, hoe noemt men het in Uw dialect? (Het komt voor langs wegen, in verwaarloosde tuinen en vooral in aardappelvelden. Het wordt 10 15 cm hoog, bloeit de hele zomer met kleine bloemhoofdjes. De schijfbloempjes (in het midden) zijn geel, de 5 straalbloempjes wit. b. Kunt U ook zeggen waarom men het zo noemt?
kloekecode H121p
plaats Egem
regio provincie West-Vlaanderen: Zuid
datering 1956