Voornaam
populariteitslijsten
Jarco
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: 106 0.0014% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 29 0.0004% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: < 5 < 0.0001% [verspreiding] [% verspreiding]
Te weinig gegevens voor het tonen van verspreiding