Voornaam
populariteitslijsten
Agatha
ook agatha
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: < 5 < 0.0001% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 182 0.0026% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: 6273 0.0845% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 11272 0.1526% [verspreiding] [% verspreiding]
Percentage vrouwen met 'Agatha' als eerste naam per geboortegemeente in 2014
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%