Voornaam
populariteitslijsten
Arina
ook arina
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: -- -- [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 5 0.0001% [verspreiding] [% verspreiding]
v
als eerste naam: 1561 0.0210% [verspreiding] [% verspreiding]
als volgnaam: 1690 0.0229% [verspreiding] [% verspreiding]
Aantal vrouwen met 'Arina' als eerste naam per geboortegemeente in 2014
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500