Voornaam
populariteitslijsten
Sikke
Verklaring
Eenstammige verkorting, en vleivorm daarvan, van Germaanse namen met Sigi-, Sî- 'zege, overwinning' (zie sig-). Vgl. Seije en Stark 19: Sicco = Sibertus; 20: Sicco = Sifridus enzovoort. Sikke werd in de 16e/17e eeuw 'verlatijnst' tot Sixtus.